Informatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie: www.paoheyendael.nl"

Transcriptie

1 d j i t Informati: t h d, w i js h i d d n d g l

2 Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt Rliëf - christlijk vrniging van zorgaanbidrs -, n Zorgthik.nu. Ht gft inhoud aan ht blang van ziknhuizn om zich mt n hldr idntitit t profilrn binnn d huidig marktomgving n om n instllingscultuur t bvordrn waarin mdwrkrs n blidsvrantwoordlijkn op n vruchtbar wijz om kunnn gaan mt morl vragn in hun praktijk. Prudntia btknt: praktisch wijshid. Door middl van confrntis n bokn wordn artsn, vrplgkundign, andr hulpvrlnrs, lidinggvndn n blidsvrantwoordlijkn uitgdaagd na t dnkn ovr wat god is om t don binnn concrt moglijkhdn n onmoglijkhdn n jgns concrt andrn: patiëntn n/of collga s. Voor nadr informati zi: Datum Vrijdag 15 juni 2012 Dolgropn Vrplgkundign, artsn, gstlijk vrzorgrs n andr zorgvrlnrs, lidinggvndn n bstuurdrs in ziknhuizn. Locati MC Haaglandn, locati Wstind

3 Programma 9:00 Rgistrati n koffi 9:30 Wlkom namns MCH Charls Evrs, lid Raad van Bstuur 9:35 Opning, dagvoorzittr Inliding thma n kort gsprk mt Martin Pijnnburg, coördinator Prudntiaprojct 9:45 Druk, druk, druk dri intrviws Ccil van Erp (vrplgkundig Sint Maartnsklinik) Jan- Hin Kobb (ansthsioloog Dvntr Ziknhuis) Lia Schuit (zorgmanagr MCH) 10:00 Zorg: n kwsti van tijd Gabriëll Vrbk 10:30 Cultuur- filosofisch bschouwing ovr tijd n gld 11:00 Pauz 11:30 Organisrn van wrk n tijd Jan dn Bakkr 12:00 Btknisvoll tijd - btknisvoll zorg; Bndictijns impulsn voor d gzondhidszorg Thomas Quartir 12:30 Lunch 13:25 Muzikaal intrmzzo: To stop a train 13:35 In gsprk ovr tijd, gld n wijshid: thma s uit d ochtnd 13:45 Gsprksvorm: cafédialogn. Uitlg wrkwijz 14:00 In 3 gsprksronds mt wisslnd partnrs ontwikkln dlnmrs inzichtn n praktisch oplossingn voor ht tijdsproblm in d zorg 15:25 4 Rond mt hl grop: Ho god zorg t gvn in d bschikbar tijd? 15:45 Slotgsprk mt gïntrviwdn uit d ochtnd 15:55 Afsluiting 16:00 Schriftlijk valuati 16:00 Informl cafédialogn mt drankj n hapj

4 INLEIDERS Jan dn Bakkr Jan dn Bakkr wrkt jarnlang als zorgmanagr in ht St. Elisabth Ziknhuis t Tilburg, mt als spciaal aandachtsgbid ht ralisrn van mnslivnd zorg. Hij is nu ignaar van Hartlijn Stratgibgliding n bglidt organisatis in d zorg bij ht ontwikkln n implmntrn van hun stratgi; vlal in samnwrking mt d stichting Prsnti n d stichting Zorgthik.nu. is dirctur van Rliëf, christlijk vrniging van zorgaanbidrs. Hij hft jarnlang rvaring op ht gbid van idntititsblid n ht bglidn van thisch commissis. Hij is gpromovrd op zingving mt bhulp van lvnsbokn in d oudrnzorg: Ht vrldn als uitdaging. Thomas Quartir Thomas Quartir is docnt voor Ritul n Liturgisch Studis aan d Radboud Univrsitit Nijmgn. Hij is tvns als oblaat vrbondn aan d bndictijnr Sint Willibrords Abdij in Dotinchm. D popularitit van bokn ovr bndictijns spiritualitit voor profssionals of managrs laat zin dat d intuïti van Bndictus voor vln intrssant is. Vanuit zijn ondrzok naar bndictijns spiritualitit als lvnshouding zal Quartir latn zin, ho dit ook voor zorgvrlnrs gldt. Gabriëll Vrbk Gabriëll Vrbk studrd social gzondhidszorg, hft n Mastr of Businss Administration (MBA) n is gpromovrd op tijdsblving n tijdsbstding van cliëntn n profssionals: Zorg, n kwsti van tijd. Zij is wrkzaam bij Artma, n burau dat gspcialisrd is in vraaggricht n vraaggstuurd zorg als lidraad voor d kwalitit n inrichting in d gzondhidszorg. n d voorzittr... is fr-lanc journalist. Zij wrkt voor radio n tlvisi n maakt intrviws n rportags voor NRC Handlsblad, Trouw, Opzij n Vrij Ndrland. Z is n van d prsntatorn van ht NCRV-radioprogramma Casa Luna. Erdr prsntrd zij d radioprogramma s Bonnfooi, D Grot Vraag n Plin Publik n ht tlvisiprogramma Ht Vrmodn. Daarnaast is z frlanc mdwrkr bij D Niuw Lifd n gastprdikant in d Domicusgmnt in Amstrdam. Voorbridingscommissi Marij Bontmps-Hommn kindrarts Ziknhuis St. Jansdal Hardrwijk Carlo Lgt univrsitair hoofddocnt zorgthik Tilburg Univrsity n Univrsitit voor Humanistik Jos Muskns projctmanagr PAO Hyndal, UMC St Radboud Martin Pijnnburg univrsitair docnt Mdisch Ethik, IQ halthcar UMC St Radboud, coördinator Prudntiaprojct dirctur Rliëf, christlijk vrniging van zorgaanbidrs Paul van dr Vn gstlijk vrzorgr Ziknhuis Rivirnland Til Brtus Wssl gstlijk vrzorgr Mdisch Cntrum Haaglandn

5 Informati ACCREDITATIE Accrditati is aangvraagd bij: bij d V&VN om d confrnti als gaccrditrd aanbod op t nmn in ht kwalititsrgistr. Accrditatiburau Vrplgkundig Spcialistn Rgistr (VSR). D Vrniging van Gstlijk Vrzorgrs in Zorginstllingn Accrditati Burau Algmn Nascholing (ABAN) Aan ht ind van d confrnti ontvangt u n crtificaat. Publicati Naar aanliding van d confrnti vrschijnt n bok. Dlnmrs krijgn dit automatisch togstuurd. Informati n rgistrati Birgit Rissnbk, projctmdwrkr PAO Hyndal T: E: W: INSCHRIJVING U kunt zich inschrijvn via onz wbsit Uw inschrijving dint voor 4 juni 2012 bij ons binnn t zijn. U ontvangt ongvr tw wkn voor d confrntidatum informati ovr d locati. Inschrijftarivn Dlnmr uit participrnd ziknhuis 90,- Vrplgkundig nit-participrnd ziknhuis 135,- Andrn nit-participrnd ziknhuis 185,- Bij annulring tot uitrlijk 14 dagn voor aanvang van ht vnt, wordt 55,- aan administratikostn in rkning gbracht. Bij annulring na dz trmijn is ht volldig bdrag vrschuldigd. Volg ons ook:

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Parochie H. Antonius Abt Malden

Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: 3580476 Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4,

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie