grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012"

Transcriptie

1 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen. Maar hoeveel risico neemt het Randstadpensioenfonds met jouw pensioengeld en welke afwegingen spelen daarbij een rol? Bart Gianotten, financieel directeur van Tempo-Team Group, en Mark Poort, senior legal counsel Randstad Groep, zitten in het bestuur en in de beleggingsadviescommissie (BAC) van het pensioenfonds. Mark Poort maakt het gelijk duidelijk: We streven een zo stabiel mogelijk rendement na. Het Randstad-pensioenfonds gaat dus niet voor het hoogste rendement, want dat brengt grotere risico s met zich mee. Bij ons gaat het erom dat we aan onze verplichtingen de huidige en toekomstige pensioenen kunnen blijven voldoen. Bart: Om een zo stabiel mogelijk rendement te halen, verdeelt het pensioenfonds de beleggingen dan ook over verschillende producten, wereldwijd, waarvan de één meer risico met zich meebrengt dan de ander. 6 klankbordgroep denkt mee Ook verdeelt het Randstadpensioenfonds de beleggingen in twee delen. Met de zogenaamde matchingsportefeuille wordt het minste risico genomen. Mark: Hiermee investeren we vooral in (staats)obligaties; stabiele beleggingsproducten die meebewegen met de rente. Net als de pensioenverplichtingen. Die moeten elkaar zo goed mogelijk in evenwicht houden. Met het andere deel, de rendementsportefeuille, wil het (lees verder op pagina 2)

2 (vervolg van pagina 1) pensioenfonds een langetermijnrendement halen dat hoger is dan de verplichtingen. Bart: De werkgever en werknemers betalen premie en met die premie moeten wij aan onze pensioenverplichtingen voldoen. Maar willen we ook kunnen indexeren om te zorgen dat er geen koopkrachtverlies is, dan moeten we rendement op onze beleggingen halen. Beleggingen in 20 De afgelopen jaren hebben de beleggingen onder druk gestaan, maar beleggingsjaar 20 laat een goed resultaat zien. Mark: De dekkingsgraad ging weer omhoog en we hebben niet hoeven korten. Dat risico is er wel nog steeds, maar vooralsnog hoeft het niet. Bart: De aandelen deden het zo goed dat je achteraf bezien kunt zeggen dat we te weinig in aandelen hebben belegd, dat we daar te voorzichtig mee zijn geweest. Maar aan de andere kant heeft het onroerend goed het juist heel goed gedaan. Al met al een goed resultaat. Ondanks de goede resultaten in 20 moeten er voor de toekomst mogelijk andere keuzes gemaakt worden. Bart: Met het huidige beleggingsbeleid zitten we in een spagaat, omdat we voor de huidige gepensioneerden en mensen die dicht tegen hun pensioen aan zitten zo min mogelijk risico willen Mark Poort (links) en Bart Gianotten nemen. Maar voor jongere deelnemers moeten we eigenlijk meer risico nemen. Want als we niet kunnen indexeren kost dat per jaar ongeveer 2 procent aan koopkracht, maar over 20 jaar scheelt dat misschien wel 50 procent. Mark: Deze overwegingen nemen we mee in de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling. In het artikel op pagina 4-5 vertelt Wilse Graveland van vermogensbeheerder KCM meer over de beleggingen, 20 en de toekomst. Wil je helemaal het naadje van de kous weten over de beleggingsproducten en rendementen in 20, bekijk dan het Jaarverslag 20 op de website van het pensioenfonds. * De beleggingsadviescommissie Roland Berendsen Voorzitter, lid namens de werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur Bart Gianotten Lid namens de werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur Mark Poort Lid namens de deelnemersvertegenwoordigers in het bestuur Raimond Schikhof Lid namens de directie van het fonds Ronald Ganzeboom Lid namens de directie van het fonds Anne Gram Onafhankelijk adviseur pensioen fondsen Hans de Ruiter Chief Investment Officer bij Stichting Pensioenfonds TNO 2

3 q/a wat je moet weten over je pensioenopbouw Het Randstad-pensioenfonds verlaagde dit jaar opnieuw het opbouwpercentage, nu naar 1,92. En ook het kabinet heeft plannen om de pensioenopbouw te beperken. Wat betekent dit voor jouw pensioen? Een lager opbouwpercentage, wat betekent dat concreet? Ronald Ganzeboom, adjunct-directeur van het pensioenfonds: Per jaar bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op. Per 1 januari 20 hebben we het opbouwpercentage verlaagd van 2,20 naar 1,92. Dit betekent dat je bereikbare pensioen, dat wat je aan pensioen kunt opbouwen als je de rest van je werkende leven bij Randstad blijft, lager wordt. Je ziet dit terug op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je eind mei kreeg. Vergeleken met de UPO die je vorig jaar ontving, zie je onder het kopje Te bereiken pensioen waarschijnlijk een lager bedrag staan. Waarom heeft Randstad-pensioenfonds het opbouwpercentage verlaagd? Vanwege twee zaken. Ten eerste de aanhoudende lage rentestanden. Ik zal het met een voorbeeld uitleggen: stel dat we hebben afgesproken dat jij over 10 jaar 1000 euro van mij krijgt. Dan moet ik bij een rente van 4 procent nu 675 euro in kas hebben. Bij een rente van 2 procent is dat al 820 euro. Met pensioen werkt het net zo, het Randstadpensioenfonds zegt jou een bepaald pensioen toe over een bepaalde tijd. De rentestand is laag, dus we kijken naar wat we nu aan premie ontvangen en zien dat we niet meer kunnen toezeggen dan een opbouw van 1,92 procent. Daarnaast speelt de stijgende levensverwachting een rol. Er was premie betaald met het oog op hoe oud mensen zouden worden, maar nu we aanzienlijk ouder worden, komt er dus eigenlijk te weinig premie binnen. We kunnen dat niet met beleggingen opvangen en we kunnen de premie niet verhogen, dus moesten we de opbouw verlagen. Ook het kabinet neemt nog allerlei maatregelen op pensioengebied? Ja ze willen de fiscale ruimte voor pensioenopbouw terugbrengen van maximaal 2,25 naar 1,75 procent. Hierdoor bouw je minder pensioen op, je netto loon stijgt wel door deze maatregel. En we gaan langer doorwerken dus je bouwt langer pensioen op en maakt daardoor een deel weer goed. En het nieuws dat we de afgelopen jaren meer pensioenpremie zijn gaan betalen, maar minder pensioen zijn gaan opbouwen? Dat bleek uit onderzoek naar de vijftig grootste pensioenfondsen door Het Financieele Dagblad. Maar bij het Randstadpensioenfonds is dat niet het geval. Onze premiesystematiek is niet veranderd: de deelnemers zijn niet meer gaan betalen. Hoe jouw pensioen er op dit moment voor staat, kun je op elk gewenst moment bekijken op 3

4 balanceren tussen risico en rendement Wilse Graveland, directeur Fiduciair Management bij Kempen Capital Management, houdt zich vrijwel dagelijks met de beleggingen van het Randstad-pensioenfonds bezig. De beurs heeft het in 20 heel goed gedaan. Beleggingen lopen vaak vooruit op de economie. Dus als het nog crisis is, maar de verwachtingen voor de toekomst goed zijn, dan gaat de beurs omhoog. De verwachting dat het in Amerika beter zal gaan, had in 20 invloed op de beurs. En de bijna ongelimiteerde hulp die de Europese Centrale Bank (ECB) toezegde aan de euro zorgde er ook voor dat de beurs het goed deed. Het Randstad-pensioenfonds heeft op een vermogen van 700 miljoen 16 procent rendement gemaakt in 20. Aandelen, onroerend goed, bedrijfsobligaties, en ook staatsobligaties; bijna alle beleggingscategorieën hebben positieve rendementen laten zien. Als pensioenfonds had je je geld in 20 zeker niet op een spaarrekening moeten zetten. Spreiden Belangrijk is wat je met je renterisico doet. Je moet het zo zien: als je alles op een spaarrekening zet, en de rente is nog geen 2 procent maar 4

5 je verplichtingen stijgen met 9,3 procent, dan ontstaat een tekort. Je moet er dus voor zorgen dat je in ieder geval zoveel rendement haalt als dat je verplichtingen stijgen. Want daarmee zorg je dat de dekkingsgraad minimaal gelijk blijft. Daarom wordt in de matchingsportefeuille belegd (zie voor uitleg van dit begrip het artikel op pagina 1 en 2, red.) in staatsobligaties en renteswaps met erg lange looptijden van relatief veilige landen. Dat zorgt voor een stabiele dekkingsgraad en een hoog portefeuillerendement als de rente daalt, zoals in 20.Ook voor de rendementsportefeuille wegen we risico en rendement natuurlijk goed af. Om risico te beperken kiest het Randstadpensioenfonds ervoor om de beleggingen te spreiden over verschillende producten. Op die manier heeft niet één beleggingsproduct heel veel invloed op het totaalresultaat. en de verplichtingen liggen ver in de toekomst. Daarom moet je meer naar de lange termijn kijken en misschien ook over- Beleggingen; wie doet wat? wegen iets meer beleggingsrisico te gaan nemen. Want weinig risico levert ook op lange termijn een laag rendement op. In een artikel in grijs nummer 4 (maart 2011) legden Wilse Graveland en Jan Bertus Molenkamp van Kempen Capital Management al uit wat KCM precies doet voor het Randstadpensioenfonds en hoe die samenwerking verloopt. Je kunt dit artikel nog nalezen via de website Het bestuur van het Randstad-pensioenfonds maakt de keuzes hoeveel in aandelen en andere producten belegd wordt en hoeveel renterisico gelopen mag worden. Hiervoor krijgt het bestuur advies van de beleggingsadviescommissie (BAC, zie het artikel op pagina 1 en 2, red.). Het bestuur heeft Kempen Capital Management NV (KCM) aangesteld als fiduciaire vermogensbeheerder van het pensioenfonds. KCM beheert het vermogen van het pensioenfonds. De BAC toetst of de beweging van de bezittingen in lijn is met, of liever beter is, dan de beweging van de verplichtingen en of binnen de gekozen categorieën de beheerder de juiste keuzes heeft gemaakt. KCM heeft ongeveer tien keer per jaar een vergadering met de BAC en/of het bestuur en bespreekt dan de ontwikkelingen. Jonge deelnemers Natuurlijk, de aandelen hebben het in 20 goed gedaan en dus denk je achteraf wel: hadden we niet beter meer in aandelen kunnen beleggen? Maar het is ook risicovol, want als de ECB niet zo n beslissing over onbeperkte steun aan de euro had genomen, waren de aandelen mogelijk gedaald. Het blijft dan ook balanceren tussen risico en rendement. Het Randstad-pensioenfonds heeft relatief veel jonge deelnemers dekkingsgraad juli 20/ juni 20* Minimaal vereiste dekkingsgraad jul aug sep okt nov dec *Betreft indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. jan feb mrt apr mei jun 5

6 klankbordgroep denkt mee over communicatie Het Randstad-pensioenfonds vroeg een aantal medewerkers om mee te denken over de communicatie rondom de nieuwe pensioenregeling. Waarom? Els Adam, bestuurslid namens de deelnemers en gepensioneerden, legt uit. We vinden de communicatie over het pensioen belangrijk, zegt Els Adam. Tegelijkertijd realiseren we ons dat onze medewerkers, met een gemiddelde leeftijd van 38, 39 jaar, daar niet altijd intensief mee bezig zijn. Het pensioen ligt immers nog ver weg. Maar we willen iedereen erbij betrekken, het is hun pensioen. Een klankbordgroep kan daarbij helpen. Nieuwe regeling Het bestuur houdt regelmatig de bestaande pensioenregeling tegen het licht. Hebben we nog een goed pensioen? Is het nog betaalbaar? Nu houdt de economische crisis al een paar jaar aan, de rente is constant laag en mensen worden steeds ouder en hebben langer pensioen nodig. Voor het bestuur reden om de huidige pensioenregeling te herzien. Het bestuur stelt zelf de nieuwe pensioenregeling vast. Els: We vragen de klankbordleden dus niet zozeer wat ze inhoudelijk van de nieuwe regeling vinden. We vragen ze wel hoe wij de communicatie moeten aanpakken. Dus hoe wil je als deelnemer op de hoogte worden gehouden, wat wil je wel of niet weten, wil je meer persoonlijke informatie hebben over je pensioen? We hopen hiervoor veel bruikbare tips en suggesties te krijgen van de klankbordleden. Hoe wil jij worden geïnformeerd over je pensioen? Dat kun je aangeven in de klankbordgroep. Wil jij bij deze bijeenkomsten op het hoofdkantoor aanwezig zijn, vraag dan of er nog plaatsen beschikbaar zijn: Vertel de plus- en minpunten Joosje Schoorl en Marja Pelzer meldden zich aan voor de klankbordgroep die zich over de communicatie van het Randstad-pensioenfonds buigt. Wat verwachten ze ervan? Denk je veel na over je pensioen? Joosje Schoorl, adviseur Informatiemanagement bij Yacht: Ik lees de nieuwsbrieven en grijs. Ik volg het nieuws, weet dat het niet zo goed gaat met pensioenfondsen en dat het gevolgen voor mij kan hebben. Marja Pelzer, manager Innovatie bij Tempo-Team: Mijn partner was tot voor kort zzp er en zorgde zelf voor zijn pensioen. Nu hij in dienst is bij een werkgever is zijn situatie veranderd. Sindsdien verdiepen we ons hoe we samen een goed pensioen kunnen opbouwen. We hebben nog 25 jaar voor de boeg voordat we met pensioen kunnen. 6

7 Joosje Schoorl Waarom heb je je aangemeld voor de klankbordgroep? Joosje: Toen ik werd uitgenodigd voor de klankbordgroep, dacht ik: dit ga ik doen. Het is mijn toekomst. Het dwingt je om je er meer in te verdiepen. Ik heb wel eerlijk gevraagd of het bestuur van het pensioenfonds aan mij wel de juiste persoon had. Want ik weet er te weinig van. Maar daarom paste ik juist goed binnen het profiel, want de meeste collega s houden zich er niet intensief mee bezig. Marja Pelzer Marja: Ik ergerde mij de laatste tijd aan alle discussies over de pensioenen. De ouderen die nog profiteren van een goed pensioen, de jongeren die straks misschien te weinig overhouden voor hun oude dag. Ik vind dat het voor alle generaties even goed geregeld moet zijn. Daar wil ik me voor inzetten. Wat verwacht je dat je rol is? Joosje: Het bestuur heeft aangegeven dat de klankbordgroep zich buigt over hoe de communicatie vanuit het fonds moet verlopen. Daar kan ik absoluut een rol in spelen. Als ík het begrijp, dan moet de gemiddelde medewerker het ook kunnen begrijpen. Marja: Ik verwachtte dat we konden discussiëren over inhoud van de regeling. Dat het alleen over de communicatie van de nieuwe regeling ging, begreep ik later. Maar ik vind communicatie over je pensioen erg belangrijk. Ik merk bij de innovatieprojecten die ik begeleid ook dat als je zaken niet op een duidelijke manier onder de aandacht brengt, het niet beklijft. Wat vind jij belangrijk als het om communicatie over je pensioen gaat? Joosje: Open zijn. Als de nieuwe regeling minpunten heeft, breng ze dan naar voren. Iedereen moet het gevoel hebben dat er een duidelijk plaatje wordt gepresenteerd, of het nu leuk is of niet. Marja: Je moet goed naar de verschillende doelgroepen communiceren. Twintigjarigen zijn er helemaal nog niet mee bezig, die moet je anders benaderen dan vijftigplussers. We hebben te maken met verschillende generaties en daar moet je je communicatie goed op afstemmen. 7

8 jr./sr. jong en oud over pensioen meer weten? Ik ben een zekerheidsdier Loes Reichardt (63), senior intercedente bij Randstad in Nieuwkoop, wil niet met pensioen, maar ontvangt al wel een klein pensioen van de chocoladefabriek. En ze heeft wat spaargeld. Voor haar collega, intercedente Wendy Bezemer (27), is pensioen nog ver-van-haar-bed. Maar wel noodzakelijk, beseft ze. Ze spaart ook, maar weet niet precies wat ze daarmee gaat doen. Op de website van het Randstadpensioenfonds staat alle informatie over het fonds, de pensioen regeling en bij wie je met welke vraag terecht kunt. Ook vind je er links naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en Stichting Pensioenkijker. Zie: sioenfonds.nl Met vragen kun je ook terecht bij het pensioenbureau: bel naar of stuur een mail naar: Wendy Bezemer: Vorige week lag mijn pensioenoverzicht in de bus. Daar kijk ik dan wel even naar en vervolgens stop ik het in een map. Ik begrijp de informatie over pensioenen wel, maar het zegt me weinig. Mijn pensionering speelt pas over veertig jaar en wie weet is dat straks nog langer. Tegelijkertijd weet ik heel goed dat het belangrijk is om het goed te regelen, want ik wil straks ook kunnen genieten. Bovendien komt een goede pensioenregeling ook van pas wanneer je een hypotheek wilt afsluiten. Ik ben dus wel blij dat het goed geregeld is bij Randstad. Daarnaast spaar ik ook, maar ik weet nog niet precies wat ik daarmee ga doen. Ik heb enkele aandelen van Randstad. Maar ik ben een zekerheidsdier, dus beleggen in andere aandelen dan die van Randstad zie ik niet zitten. Dat vind ik eng. Loes Reichardt: Ik zorg dat ik op de hoogte blijf en lees alle pensioenpost, maar maak me verder niet druk om mijn pensioen, want Randstad heeft een prima pensioenregeling. Ik kocht op mijn 61e een huis en kon mede dankzij mijn goede pensioenregeling een hypotheek afsluiten. Daarnaast spaar ik, want ik vind het prettig een buffer te hebben. En ik ontvang sinds mijn 60e al een klein pensioen van chocoladefabriek Mars, waar ik ooit werkte. Ik werk al 20 jaar bij Randstad Nieuwkoop en ik wil helemaal niet stoppen. Ik vind mijn werk zo leuk, met fijne collega s en klanten die ik al jaren ken. Bovendien is mijn man veel jonger, dus die gaat voorlopig nog niet met pensioen. Laat mij maar lekker werken. En als het niet bij Randstad kan, dan zoek ik wat anders. bestuur Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Randstad bestaat uit acht leden. Namens de werkgever: Roland Berendsen, Sieto de Leeuw, Ton Hopmans, Bart Gianotten. Namens de deelnemers en gepensioneerden: Els Adam, Mark Poort, Solange Overeijnder, Nanda Cousijn colofon grijs is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoofdredactie: Michelle de Koning. Eindredactie: Ronald Ganzeboom. Redactieraad: Els Adam, Roland Berendsen, Peter den Ronden. Concept en realisatie: Maters & Hermsen Journalistiek: Michelle de Koning, Marcel Gansevoort, Joke van Rooyen. Vormgeving: Maters & Hermsen Vormgeving. Fotografie: Jeroen Bouman. Drukwerk: Verweij Printing Stichting Pensioenfonds Randstad Postbus AP Amsterdam Z.O. disclaimer De inhoud van grijs is met zorg samengesteld waarbij toegankelijkheid voorop heeft gestaan. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen ontstaan met het geldende pensioenreglement. Daarom kunnen aan de inhoud van grijs geen rechten worden ontleend.

omlaag korting op pensioenen in 2014?

omlaag korting op pensioenen in 2014? grijs december Nº11 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.11 december 65, AOW en 3 4 opbouwpercentage pensioen omlaag 6 nieuwe pensioenregeling korting op pensioenen in 2014? Als het

Nadere informatie

pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015

pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015 grijs DECEMBER 20 Nº12 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.12 december 20 nieuw Financieel 3 4 gesloten Toetsingskader pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015 7 dekkingsgraad

Nadere informatie

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.4 maart 2011 3 hoeveel premie betaal je? 4 uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag 6 wat je moet regelen

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis

commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.8 oktober 20 je pensioen na 3 4 resultaten uitdiensttreding Als je te laat bent, gaat het mis Ton Hopmans, HR directeur Randstad Nederland, zit sinds

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

grijs nr.7 Twee pijnlijke maatregelen voor iedereen die nu meer wil weten over later april 2012 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting

grijs nr.7 Twee pijnlijke maatregelen voor iedereen die nu meer wil weten over later april 2012 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.7 april 20 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting Twee pijnlijke maatregelen Stichting Pensioen fonds Randstad kondigde onlangs twee pijnlijke

Nadere informatie

grijs waarom grijs? nr.1 april 2010 6 pensioenreglement voor iedereen die nu meer wil weten over later pensioen good to meet: het bestuur

grijs waarom grijs? nr.1 april 2010 6 pensioenreglement voor iedereen die nu meer wil weten over later pensioen good to meet: het bestuur grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.1 april 2010 2 pensioen 4 waarom grijs? in crisis? good to meet: het bestuur 6 pensioenreglement en statuten 8 jong en oud over pensioen Deelnemers

Nadere informatie

helderheid over jouw pensioen pensioenfondsen worden meegesleurd

helderheid over jouw pensioen pensioenfondsen worden meegesleurd grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.6 december 2011 3 nieuwe website voor pensioenfonds 4 helderheid over jouw pensioen pensioenfondsen worden meegesleurd 6 heb jij genoeg pensioen?

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Een eerlijke kijk op de huidige positie Gebaseerd op het jaarverslag over 201 en recente ontwikkelingen Hoe werkt ons pensioenfonds voor jou? Financiële positie

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Bijna met pensioen? U heeft allerlei keuzes. APR2016 KIEZEN VOOR UW PENSIOEN

Bijna met pensioen? U heeft allerlei keuzes. APR2016 KIEZEN VOOR UW PENSIOEN Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) APR2016 In deze uitgave 2 Wanneer krijgt u AOW? 3 Pensioenplanner 4 Blij dat de Vereniging er is 5 Meld

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

uitkomsten enquête: veiligheid voor alles Pensioen is heel persoonlijk

uitkomsten enquête: veiligheid voor alles Pensioen is heel persoonlijk grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.3 december 2010 3 nabestaandenpensioen 4 uitkomsten enquête: veiligheid voor alles Pensioen is heel persoonlijk 6 parttime werken Twee onafhankelijke

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief:

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief: is de nieuwsbrief van Pensioenfonds Recreatie Mei 2017 Pensioen In deze nieuwsbrief: Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner Wat kost het Anw-pensioen? Geen verlaging

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen?

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen? Pensioen blad voor werknemers februari 2014 ONZE PENSIOEN- REGELING IS GEWIJZIGD 2 NIEUWE PENSIOENPLANNER wat kan je ermee? 4 JE WORDT ARBEIDS- ONGESCHIKT...wat nu? 6 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 Meer persoonlijke vrijheid. In dit themanummer leggen we de belang - rijkste wijzigingen uit:

Nieuwsbrief. Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 Meer persoonlijke vrijheid. In dit themanummer leggen we de belang - rijkste wijzigingen uit: Nieuwsbrief NOVEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Meer persoonlijke vrijheid 3 Wat verandert er voor u? 5 Spelen met uw Nieuwe regeling per 1 januari 2014 Meer persoonlijke vrijheid Er gebeurt veel in land. De

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

uw pensioenfonds in 2011 verkort jaarverslag Stichting Heineken Pensioenfonds

uw pensioenfonds in 2011 verkort jaarverslag Stichting Heineken Pensioenfonds uw pensioenfonds in 2011 verkort jaarverslag Stichting Heineken Pensioenfonds 2 Inhoud Het jaar in 7 stappen 4 Uw pensioenfonds in cijfers 6 De deelnemersraad 8 Vijf vragen over de pensioencrisis 10 Colofon

Nadere informatie

PENSIOENNIEUWS. Pensioenfonds Avebe

PENSIOENNIEUWS. Pensioenfonds Avebe PENSIOENNIEUWS Pensioenfonds Avebe Kort & Bondig Ieder jaar bouwt u maximaal 1,875% van uw pensioengrondslag aan pensioen op. In 2015 hebt u dit maximum opgebouwd. Voor 2016 moeten we helaas een lagere

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

september 2014 Pensioen is als autorijden pagina 6 Hoe deed BPF Schoonmaak het in 2013? pagina 4 De regels bij afkoop pagina 8

september 2014 Pensioen is als autorijden pagina 6 Hoe deed BPF Schoonmaak het in 2013? pagina 4 De regels bij afkoop pagina 8 Pensioen krant september 2014 Pensioen is als autorijden pagina 6 Hoe deed BPF Schoonmaak het in 2013? pagina 4 De regels bij afkoop pagina 8 Pensioenheld Zorg zelf voor wat zekerheid Abdellatif Ouchou

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

good to meet: verantwoordingsorgaan wat wil je van je pensioen?

good to meet: verantwoordingsorgaan wat wil je van je pensioen? grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.2 september 20 3 zo werkt waardeoverdracht 4 good to meet: verantwoordingsorgaan 6 samenwonen en pensioen wat wil je van je pensioen? Het Nederlandse

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Nieuws IN DIT N U M M E R O.A.: In deze pensioenkrant blikken we. financiële positie van het fonds. terug op Wat zijn de belang-

Nieuws IN DIT N U M M E R O.A.: In deze pensioenkrant blikken we. financiële positie van het fonds. terug op Wat zijn de belang- Total de Schuytgraaf in Arnhem Pensioenkrant Total Pensioenfonds In deze pensioenkrant blikken we financiële positie van het fonds. terug op 2015. Wat zijn de belang- Het is niet mogelijk geweest om een

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012 Eerste observaties septemberpakket KCM fiduciair management 26 september Wat is relevant voor de beleggingen? Rentecurve In lijn met het voorstel van Kamp: Ultimate Forward Rate (UFR) komt er op basis

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen?

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. Wat weet u over uw pensioen? Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie Mei 2011 Flits Wat weet u over uw pensioen? Uw pensioen. Dat klinkt voor veel mensen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om daar nu al over na te denken.

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht

Stichting CRH Pensioenfonds. 18 december 2013 Dordrecht Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 18 december 2013 Dordrecht Agenda 1. Opening 2. Wijziging pensioenovereenkomsten 2013 3. Wijziging pensioenreglementen 2013 en stemming 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie