commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis"

Transcriptie

1 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.8 oktober 20 je pensioen na 3 4 resultaten uitdiensttreding Als je te laat bent, gaat het mis Ton Hopmans, HR directeur Randstad Nederland, zit sinds kort in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoe kijkt hij naar het huidige pensioen? Alleen de premie verhogen, zal het gat niet dichttrekken. Toen de directie van Randstad hem onlangs vroeg om bestuurslid te worden van het Pensioenfonds, moest hij daar echt even over nadenken. De vraag was logisch: als directeur HR gaat Ton Hopmans over commu nicatieonderzoek de arbeidsvoorwaarden en pensioen is daar onderdeel van. Daarnaast kwam het goed van pas dat hij eerder bij een bank en een verzekeraar werkte. Maar ik wist dat ik bij de medewerkers van Randstad niet meteen de populariteitsslag zou gaan winnen met deze functie, zegt hij. Het is tenslotte een gevoelig en complex onderwerp. Toch heb ik het gedaan. Ten eerste is het pensioenfonds een solide club hardwerkende mensen, waar ik graag onderdeel van uitmaak. En ten tweede wil ik graag meedenken. We staan voor een 6 het pensioen van Bob Fransz aantal grote uitdagingen en ik ga graag de discussie aan over hoe we die de komende tijd gaan aanpakken. Vraag advies Net zoals andere pensioen fondsen in Nederland, maakt ook het pensioenfonds van Randstad een moeilijke tijd door. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het pensioenfonds aan zijn ver plichtingen kan voldoen, is niet (lees verder op pagina 2)

2 (vervolg van pagina 1) 100 procent. Laat staan dat het de door De Nederlandsche Bank verplichte 105 procent haalt. Ton: Er spelen twee problemen. De levens verwachting gaat ieder jaar weer omhoog en we werken nu al een dag per week voor ons pensioen. De premie omhoog gooien heeft dan ook niet zoveel zin. Dat zal het gat niet dichttrekken. Ik denk dat we onze mindset moeten veranderen. We moeten al op jonge leeftijd financieel vooruit gaan denken. Door te sparen. Je laten adviseren. Als mensen een huis kopen, laten ze zich beter adviseren dan over hun pensioen. Terwijl het pensioenvermogen groter dan je hypotheek kan zijn. Dat moeten mensen zich gaan realiseren. Het gaat pas laat in bestuurswisselingen je leven spelen, maar als je te laat bent, gaat het echt mis. Twee bestuursleden van het Randstadpensioenfonds, Fred van Haasteren en John van de Luijtgaarden, zijn onlangs gepensioneerd. Ze waren tot voor kort werkzaam bij Randstad Holding en hadden namens de werkgever zitting in het bestuur. Ze zijn inmiddels vervangen door Ton Hopmans, HR-directeur van Randstad Nederland, en Bart Gianotten, Financieel directeur van Tempo-Team. Fred van Haasteren was tevens voorzitter van het fonds. Het bestuur heeft nog geen nieuwe voorzitter benoemd. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: Roland Berendsen, plv. voorzitter namens werkgever Geen zekerheid Heeft het pensioenfonds van Randstad de taak om mensen hierover te adviseren? Ton denkt van wel. Ik ben erg van de transparantie. Je kunt je verstoppen of eerlijk zijn. Dat laatste zijn we. Dat hebben we met z n allen toch wel van de crisis geleerd. Vroeger was je pensioen een zekerheid. Maar die tijd is voorbij. Als je mensen laat weten hoe het ervoor staat, dan kunnen ze zelf de verantwoordelijkheid nemen om iets aan hun eigen financiële planning te doen. Goede informatie geven is dus essentieel. Daarnaast raad ik mensen aan om zelf ook goed bij te houden wat ze opbouwen aan pensioen. Of het pensioenproduct aan vernieuwing toe is, kan Ton nu nog niet zeggen. Die discussie zal de komende tijd gevoerd worden binnen het pensioenfonds en binnen de onderneming. De wettelijke ontwikkelingen op het gebied van pensioenen spelen daarbij een belangrijke rol. We zullen naar alle aspecten gaan kijken. Zelfs de vraag of we het pensioenfonds binnen Randstad moeten houden komt wat mij betreft aan bod. Er liggen genoeg uitdagingen, en dat bovenop de dagelijkse werkzaamheden die al zwaar genoeg zijn. Er zijn nu al medewerkers die met pensioen gaan die voor een teleurstelling komen te staan. Het is niet fijn om daarmee om te moeten gaan, maar wel belangrijk. Zolang we maar open en op een menselijke manier met elkaar in gesprek blijven. Els Adam-Smolders, secretaris Paul Eringa, plv. secretaris Mark Poort, lid namens deelnemers en gepensioneerden Solange Overeijnder-Schalker, lid Sieto de Leeuw, lid namens werkgever Ton Hopmans, lid namens werkgever Bart Gianotten, lid namens werkgever Nanda Cousijn-Denker, aspirant-lid Op 1 januari 2013 wordt Paul Eringa opgevolgd door Nanda Cousijn. q/a wat je moet weten over uit dienst treden Wat gebeurt er met je pensioen als je vertrekt bij Randstad? Erik Stevens, sinds 1 maart werkzaam voor het pensioenbureau, vertelt. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen als ik uit dienst ga? Dan stopt de opbouw van je pensioen en worden de verzekeringen voor nabestaandenpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheid en WIAhiaat stopgezet. Het bedrag dat je hebt opgebouwd, blijft staan totdat je met pensioen gaat. In de meeste gevallen kun je je bij een nieuwe werkgever weer aansluiten bij een pensioenregeling. Op dat moment kun je overwegen je bij Randstad opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Hoe hevel ik mijn Randstadpensioen over naar het pensioen fonds van mijn nieuwe werkgever? Op het moment dat je uit dienst gaat, kun je zelf een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je dat verzoek binnen zes maanden indient, dan zijn zowel de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder wettelijk verplicht om aan de overdracht mee te werken. Vervolgens ontvang je van je nieuwe pensioenuitvoerder een offerte voor de waarde overdracht van je pensioen. Waardeoverdracht is het overhevelen van je oude pensioenaanspraken naar je nieuwe pensioenregeling. Of dat gunstig is, verschilt per situatie en ik adviseer om daarbij een financieel adviseur te raadplegen. Er is ook nog een mogelijkheid om je pensioen af te kopen. Dan vervalt jouw pensioen en wordt het geld dat je hebt opgebouwd op je rekening gestort. Voorwaarde hiervoor is dat het opgebouwde ouderdomspensioen kleiner is dan de wettelijke afkoopgrens ( 438,44 voor 20) en er moet een periode van twee jaar tussen uitdiensttreding en afkoop zijn verstreken. Voor afkoop word je door ons benaderd. Wat moet ik nog meer weten over waardeoverdrachten? Aan zowel waardeoverdracht als afkopen is nog wel een andere belangrijke voorwaarde verbonden: het pensioenfonds moet een dekkingsgraad van honderd procent of meer hebben. Het Randstad-pensioenfonds heeft momenteel een lagere dekkingsgraad. Je kunt wel een verzoek tot waardeoverdracht indienen, deze wordt door ons in behandeling genomen, maar het wordt niet uitgevoerd totdat de dekkingsgraad van het Randstad-pensioenfonds én dat van het andere pensioenfonds boven de 100 procent ligt. Wat gebeurt er met mijn nabestaandenpensioen? Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na jouw overlijden wordt uitgekeerd aan je partner. Het nabestaandenpensioen bij het Randstad-pensioenfonds is een verzekering op risico basis. Dat betekent dat je geen pensioen opbouwt voor je partner en er alleen aanspraak op de verzekering gedaan kan worden tijdens je dienstverband. Als je uit dienst treedt, stopt deze verzekering en komt je partner niet meer in aanmerking voor een nabestaandenpensioen van ons. Toch is er nog een mogelijkheid om een nabestaanden pensioen te regelen. Als je uit dienst gaat, krijg je de keuze om een deel van jouw opgebouwde pensioen om te zetten in een aanspraak op nabestaandenpensioen voor je partner. Je ruilt dan ouderdomspensioen om voor nabestaandenpensioen. Jijzelf ontvangt dan wat minder pensioen. 2 3

3 grijs goed bekend bij respondenten De communicatie van het Randstad-pensioenfonds krijgt een ruime voldoende. Bij het communicatieonderzoek dat het pensioenfonds onlangs onder zijn deelnemers hield, gaf 77 procent van de respondenten een zeven of hoger. Van de 1608 respondenten kent ruimt 85 procent het blad grijs. Van de verstuurde enquêtes, kwamen er ingevuld terug (28,3 procent). Bijna 77 procent van de respondenten geeft de informatieverstrekking van het Randstad pensioenfonds een 7 (36,6 procent) of een 8 (40,1 procent). In dit artikel kijken we vooral naar de vragen en antwoorden over het blad grijs. Ruim 85 procent (1375) van de respondenten gaf aan grijs te kennen. Iets meer dan 71 procent van deze 1375 bladert grijs door en 13 procent leest het blad van A tot Z. Ruim 10 procent zegt grijs helemaal niet te lezen. Van de 1375 respondenten die aangaven het blad te kennen, vindt meer dan 57 procent de rubriek q/a (zie pagina 3) interessant. Ook het interview over een actueel onderwerp (pagina 4 en 5) en de rubriek levensfase (pagina 6 en 7) scoren goed. In verhouding wordt de rubriek junior/senior (pagina 8) als minst interessant gezien. Papier of digitaal? Bijna 40 procent zegt grijs graag op deze papieren manier te willen blijven ontvangen. 46 procent geeft aan grijs net zo lief digitaal te willen krijgen. Omdat veel respondenten aangaven grijs te bewaren als naslagwerk, zal grijs vooralsnog op papier Wat vinden lezers van de inhoud van grijs? 64,95 q/a werknemers pensioenbureau 57,45 Interview actueel onderwerp 57,16 Levensfase Interessant Niet Interessant Weet niet 47,13 Junior/senior blijven verschijnen. Om zonder extra kosten aan de wens van een digitale editie tegemoet te komen, is het Randstad-pensioenfonds van plan grijs tevens digitaal te verspreiden. Op de intranetten van de verschillende werkmaatschappijen kan bijvoorbeeld bij elke nieuwe editie van grijs, een nieuwsflits met een link naar het blad komen te staan, of alle deelnemers ontvangen een bericht met de PDF-versie van grijs. Bekeken wordt hoe dit eenvoudig en snel gerealiseerd kan worden. Overige communicatie Alle communicatie-uitingen van het Randstad-pensioenfonds, van brieven en grijs tot de website en het jaarverslag, kwamen aan de orde in het onderzoek. In dit artikel zoomen we dus in op de uitslagen met betrekking tot grijs, maar uiteraard gaat het pensioenfonds ook met de andere uitkomsten, zoals de bekendheid met de website van het fonds en overzicht.nl, aan de slag. Het onderzoek geeft goed inzicht in de wensen van deelnemers inzake de communicatie van het pensioenfonds. Een opvallende uitslag in het onderzoek: iets meer dan helft van de respondenten geeft aan de website van het pensioenfonds niet te kennen. Een goede reden om nog eens op die website te wijzen, want je vindt er alle informatie over het fonds, de pensioenregeling, bij wie je onder voorbehoud De inhoud van deze grijs kwam medio september tot stand. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren er veel ontwikkelingen rondom pensioenwetgeving gaande: AOW naar 67 jaar in 2023, vanaf 2013 stapsgewijs oplopend Aanpassing regels voor waardering van pensioenverplichtingen en het berekenen van de dekkingsgraad Aanpassing pensioenopbouw, vanaf 2014 naar 67 jaar Nieuwe financiële buffervereisten voor pensioenfondsen Nieuwe bestuursvormen voor pensioenfondsen Het bestuur inventariseert momenteel wat de gevolgen voor het Randstad-pensioenfonds zijn van het septemberpakket pensioenen dat het kabinet op 24 september jl. gepresenteerd heeft. dekkingsgraad 20/ sep okt nov dec Betreft indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. jan feb met welke vraag terecht kunt en wat er verandert als er in je persoonlijke situatie iets wijzigt. Ook kun je er alle eerdere edities van grijs nalezen. grijs? In de enquête werd ook naar de naam grijs gevraagd. Uiteraard was deze naam bedoeld als een knipoog naar Blauw (het personeelsblad en de kleur van Randstad, rood de kleur van Tempo-Team, zwart de kleur van YACHT) en naar het mrt apr Minimaal vereiste dekkingsgraad mei jun jul aug feit dat het gaat over een onderwerp dat voor veel mensen voelt als iets dat pas speelt als je grijs wordt. De meningen over de naam zijn verdeeld: Leuk zei 33 procent, Niet bijzonder vond 38 procent en Saai antwoordde 22 procent. Naar aanleiding van deze verdeelde uitslag heeft de redactie besloten de naam voorlopig niet te veranderen. Ook omdat de naamsbekendheid van grijs groot is: ruim 85 procent zegt grijs te kennen. 4 5

4 levensfase pensioen hogere uitkering voor studies Na een mooie, lange loopbaan bij Tempo-Team ging Bob Fransz in maart met pensioen. De 65-jarige Hilversummer besloot de eerste tien jaar een hogere maanduitkering voor zijn pensioen te nemen. Mijn kinderen studeren nog. Toen ik met pensioen ging, was dat geen grote overgang voor mij. Ik was al gewend om parttime te werken, omdat ik uit een langere ziekteperiode kwam. Ik heb nog overwogen om eerder, op m n 62e jaar, met pensioen te gaan. Maar in de laatste jaren voordat je met pensioen gaat, bouw je best nog veel pensioen op. Het pensioen was altijd een ren. Ik heb met een adviseur de situatie doorgenomen. Dat viel mee. In vergelijking met andere fondsen heeft Randstad een goed pensioen. Dus hoefde ik geen extra maatregelen te nemen. Ik raad iedereen echter aan dat doornemen van je pensioensituatie eerder te doen. Ik hoefde geen extra maatregelen te nemen, maar stel dat ik dit wel had moeten ver-van-mijn-bed-show. Ik heb me er nooit zo mee beziggehouden. Of ik daar spijt van heb? Nee, dat niet. Begin jaren tachtig, toen ik bij Tempo-Team werkte, heb ik om de tafel gezeten om het pensioen door te spreken. Toen had ik het gevoel dat het goed zou komen. Pas een paar jaar geleden heb ik onderzocht wat het pensioen me zou oplevedoen, dan was ik misschien te laat geweest. Ik heb ervoor gekozen de eerste tien jaar een hogere uitkering te ontvangen. Dat komt vooral omdat ik relatief jonge kinderen heb. Zij studeren nog. De oudste is twintig en heeft net toelatingsexamen gedaan voor de Filmacademie. De jongste van zeventien gaat volgend jaar studeren. Dat betekent dat we waarschijnlijk nog vijf tot zes jaar hun studie voor een deel gaan bekostigen. Met die extra uitkering van mijn pensioen kan ik hun studies financieren. Onzekerheid Of ik me zorgen maak over de pensioenen? Het Randstadpensioenfonds gaf al aan dat er gekort gaat worden op mijn pensioen. Dat brengt voor ons wel onzekerheid met zich mee, want je weet niet hoe de economie zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Misschien leidt het ertoe dat er nog meer zal worden gekort. Vooral die onzekerheid vind ik vervelend. Als de kinderen het huis uit waren, zou ik er minder problemen mee hebben. Maar ze studeren nog en blijven waarschijnlijk nog wel even thuis wonen. Tegenwoordig is het voor jongeren niet meer zo eenvoudig om op eigen benen te staan. Het is niet makkelijk om een eigen huis te huren of te kopen. Ouders moeten dan al snel bijspringen. Ik geniet nu samen met mijn vrouw van ons pensioen. Ik heb je straks genoeg geld? Je oudedagvoorziening stoelt op drie pijlers: de AOW, het bij werkgevers opgebouwde pensioen en je persoonlijke vermogen, in de vorm van bijvoorbeeld een eigen huis of een spaarrekening. AOW Op dit moment krijgt iedereen die in Nederland heeft gewoond en 65 is, AOW van de overheid. De hoeveelheid AOW is niet afhankelijk van je inkomen of vermogen, wel van je situatie: getrouwd, samenwonend, alleenstaand of het feit dat je in het buitenland woont/gewoond hebt. Momenteel staat de AOW ter discussie: de ingangsleeftijd wordt vanaf 2013 in stapjes verhoogd naar 67 jaar in 2023, en de hoogte van het bedrag kan in de komende jaren veranderen. Werknemerspensioen Als je werkgever een pen sioenregeling heeft waaraan je deelneemt zoals de Randstad-pensioenregeling bouw je tijdens de jaren dat je voor die werkgever werkt, werknemerspensioen op. Dit is een aanvulling op de AOW die je van de overheid krijgt. Hoeveel AOW en pensioen je kunt verwachten, vind je terug op speel gitaar, repeteer met twee bands, waar ik af en toe mee optreed en ik werk op vrijwilligersbasis in een muziekwinkel. overzicht.nl. Deze site geeft een goed inzicht in je persoonlijke pensioensituatie. Surf er eens naartoe! Persoonlijk vermogen Nu je hebt gezien wat je kunt verwachten, moet je bekijken hoeveel je denkt nodig te hebben. Zet voor jezelf op een rij wat je verwachte uit gaven zijn na je pensionering. Of je kunt een financieel adviseur vragen je hierbij te helpen. Als uit die berekening komt dat je meer nodig zult hebben dan je op basis van de AOW en het werknemerspensioen kunt verwachten, dan weet je wat je zelf nog bij elkaar zou moeten sparen. Dit kan bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrenteverzekering. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je al voldoende persoonlijk vermogen hebt opgebouwd om een even tueel gat op te vangen. Kijk voor tips over wat je zelf kunt regelen op Ik heb vroeger nog in een professionele band door het land getoerd. Je snapt wel, mijn grote passie is muziek. 6 7

5 jr./sr. jong en oud over pensioen meer weten? Genieten van kleinzoon en caravan Gerard Wulfert (67), oud-boekhouder bij E-bridge, maakt zich niet druk over de negatieve berichtgeving over pensioenen in de kranten. Hij geniet van zijn caravan en kleinzoon. Liselotte Rietdijk (27), medewerker operations E-bridge, is net begonnen aan haar pensioenopbouw. Zij wil straks na haar pensionering, net als haar ouders, leuke dingen doen. Gerard Wulfert: Toen ik in 2007 met pensioen ging, heb ik ervoor gekozen mijn leven lang hetzelfde bedrag te ontvangen. De eerste tien jaar kon ik eventueel tien procent meer krijgen en later minder, maar ik vond dat niet nodig. Ik heb 38 jaar bij Randstad gewerkt en recht op een volledig pensioen. Om op de hoogte te blijven, kijk ik één of twee keer per maand op de site van het Pensioenfonds en daarnaast lees ik grijs. Ook ben ik lid van de Vereniging van Gepensioneerden. Twee keer per jaar organiseert de vereniging een bijeenkomst. Ik lees weliswaar koppen van kranten, maar verdiep me er niet in. Ik laat het over me heen komen. Je kunt er immers zo weinig aan doen. Ik geniet nu van mijn pensioen. We gaan weekendjes weg met de caravan en één keer per week passen we op bij mijn kleinzoon. Liselotte Rietdijk: Ik ben nu een jaar bezig met pensioenopbouw. De site van het pensioenbureau heb ik eigenlijk nog niet eerder bekeken. Ja, vlak voor dit interview keek ik even. Randstad heeft wel eens een bijeenkomst gehouden over het pensioen, maar dat liep ik mis omdat ik nog niet in dienst was. Ik lees grijs, dat leest makkelijker dan de brieven die ik krijg. Die zijn best ingewikkeld. Soms denk ik wel eens: misschien moet ik meer opbouwen bij een andere bank. Maar ik weet niet of een bijdrage van 50 of 75 euro per maand zoden aan de dijk zet. Het pensioen is nog ver weg, maar ik zie het voor me zoals mijn ouders ervan genieten. Zij doen nu leuke dingen en dat wil ik later ook. Daar heb je extra geld voor nodig, alleen AOW is niet genoeg. Op de website van het Randstadpensioenfonds staat alle informatie over het fonds, de pensioenregeling en bij wie je met welke vraag terecht kunt. Zie: Met vragen kun je ook terecht bij het pensioenbureau: bel naar of stuur een mail naar: bestuur Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Randstad bestaat uit acht leden. Namens de werkgever Roland Berendsen Sieto de Leeuw Ton Hopmans Bart Gianotten Namens de deelnemers en gepensioneerden Els Adam Paul Eringa Mark Poort Solange Overeijnder Nanda Cousijn (aspirant-lid) colofon grijs is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoofdredactie: Michelle de Koning. Eindredactie: Ronald Ganzeboom. Redactieraad: Els Adam, Roland Berendsen, Peter den Ronden. Concept en realisatie: Maters & Hermsen Journalistiek: Michelle de Koning, Marcel Gansevoort, Joke van Rooyen. Vormgeving: Maters & Hermsen Vormgeving. Fotografie: Jeroen Bouman. Drukwerk: Verweij printing. Stichting Pensioenfonds Randstad Postbus AP Amsterdam Z.O. disclaimer De inhoud van grijs is met zorg samengesteld waarbij toegankelijkheid voorop heeft gestaan. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen ontstaan met het geldende pensioenreglement. Daarom kunnen aan de inhoud van grijs geen rechten worden ontleend.

omlaag korting op pensioenen in 2014?

omlaag korting op pensioenen in 2014? grijs december Nº11 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.11 december 65, AOW en 3 4 opbouwpercentage pensioen omlaag 6 nieuwe pensioenregeling korting op pensioenen in 2014? Als het

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015

pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015 grijs DECEMBER 20 Nº12 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.12 december 20 nieuw Financieel 3 4 gesloten Toetsingskader pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015 7 dekkingsgraad

Nadere informatie

grijs waarom grijs? nr.1 april 2010 6 pensioenreglement voor iedereen die nu meer wil weten over later pensioen good to meet: het bestuur

grijs waarom grijs? nr.1 april 2010 6 pensioenreglement voor iedereen die nu meer wil weten over later pensioen good to meet: het bestuur grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.1 april 2010 2 pensioen 4 waarom grijs? in crisis? good to meet: het bestuur 6 pensioenreglement en statuten 8 jong en oud over pensioen Deelnemers

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

helderheid over jouw pensioen pensioenfondsen worden meegesleurd

helderheid over jouw pensioen pensioenfondsen worden meegesleurd grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.6 december 2011 3 nieuwe website voor pensioenfonds 4 helderheid over jouw pensioen pensioenfondsen worden meegesleurd 6 heb jij genoeg pensioen?

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

grijs nr.7 Twee pijnlijke maatregelen voor iedereen die nu meer wil weten over later april 2012 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting

grijs nr.7 Twee pijnlijke maatregelen voor iedereen die nu meer wil weten over later april 2012 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.7 april 20 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting Twee pijnlijke maatregelen Stichting Pensioen fonds Randstad kondigde onlangs twee pijnlijke

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.4 maart 2011 3 hoeveel premie betaal je? 4 uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag 6 wat je moet regelen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

uitkomsten enquête: veiligheid voor alles Pensioen is heel persoonlijk

uitkomsten enquête: veiligheid voor alles Pensioen is heel persoonlijk grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.3 december 2010 3 nabestaandenpensioen 4 uitkomsten enquête: veiligheid voor alles Pensioen is heel persoonlijk 6 parttime werken Twee onafhankelijke

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

good to meet: verantwoordingsorgaan wat wil je van je pensioen?

good to meet: verantwoordingsorgaan wat wil je van je pensioen? grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.2 september 20 3 zo werkt waardeoverdracht 4 good to meet: verantwoordingsorgaan 6 samenwonen en pensioen wat wil je van je pensioen? Het Nederlandse

Nadere informatie

Eerste baan... en pensioen?

Eerste baan... en pensioen? Eerste baan... en pensioen? Waaraan denk je bij je eerste baan? Pensioen is misschien het laatste waar je aan denkt bij je eerste baan. Toch is het erg belangrijk. Neem dus rustig de tijd om je er in te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8

maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioen krant maart 2015 Schoonmaken is echt een vak pagina 6 Nieuwe regels voor uw pensioen pagina 4 Pensioenleeftijd naar 67. En nu? pagina 8 Pensioenheld De website legt alles duidelijk uit Karin Kars

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 t/m 7 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 8 t/m 20 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Nabestaanden- pensioen UWV

Nabestaanden- pensioen UWV Nabestaanden- pensioen UWV Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een nabestaandenpensioen als jij komt te overlijden. Met nabestaanden bedoelen we je partner en je eventuele kinderen.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2 U heeft al pensioen

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

woord vooraf 5 voorwoord 8 hoe dit boek te lezen 11 inleiding 12 stap 1: de hoogte van je pensioen vaststellen 18 stap 2: je pensioendoel bepalen 28

woord vooraf 5 voorwoord 8 hoe dit boek te lezen 11 inleiding 12 stap 1: de hoogte van je pensioen vaststellen 18 stap 2: je pensioendoel bepalen 28 inhoud woord vooraf 5 voorwoord 8 hoe dit boek te lezen 11 inleiding 12 stap 1: de hoogte van je pensioen vaststellen 18 stap 2: je pensioendoel bepalen 28 stap 3: je pensioen verbeteren 40 toekomstige

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Eerlijker over pensioen

Eerlijker over pensioen Eerlijker over pensioen Speech Harman Korte tijdens Eye on Pensions Wassenaar, 14 januari 2013 Dames en heren, Mijn hartelijke dank aan onze gastheer voor de gelegenheid om een inhoudelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Niet altijd in Nederland gewoond?

Niet altijd in Nederland gewoond? Niet altijd in Nederland gewoond? Kwam je na je 15e in Nederland wonen? Dan is het belangrijk om te weten hoeveel AOW je krijgt. Zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Wil je na je pensionering

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Pensioen bij verandering van baan

Pensioen bij verandering van baan Pensioen bij verandering van baan Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert met je pensioen.

Nadere informatie