commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis"

Transcriptie

1 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.8 oktober 20 je pensioen na 3 4 resultaten uitdiensttreding Als je te laat bent, gaat het mis Ton Hopmans, HR directeur Randstad Nederland, zit sinds kort in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoe kijkt hij naar het huidige pensioen? Alleen de premie verhogen, zal het gat niet dichttrekken. Toen de directie van Randstad hem onlangs vroeg om bestuurslid te worden van het Pensioenfonds, moest hij daar echt even over nadenken. De vraag was logisch: als directeur HR gaat Ton Hopmans over commu nicatieonderzoek de arbeidsvoorwaarden en pensioen is daar onderdeel van. Daarnaast kwam het goed van pas dat hij eerder bij een bank en een verzekeraar werkte. Maar ik wist dat ik bij de medewerkers van Randstad niet meteen de populariteitsslag zou gaan winnen met deze functie, zegt hij. Het is tenslotte een gevoelig en complex onderwerp. Toch heb ik het gedaan. Ten eerste is het pensioenfonds een solide club hardwerkende mensen, waar ik graag onderdeel van uitmaak. En ten tweede wil ik graag meedenken. We staan voor een 6 het pensioen van Bob Fransz aantal grote uitdagingen en ik ga graag de discussie aan over hoe we die de komende tijd gaan aanpakken. Vraag advies Net zoals andere pensioen fondsen in Nederland, maakt ook het pensioenfonds van Randstad een moeilijke tijd door. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het pensioenfonds aan zijn ver plichtingen kan voldoen, is niet (lees verder op pagina 2)

2 (vervolg van pagina 1) 100 procent. Laat staan dat het de door De Nederlandsche Bank verplichte 105 procent haalt. Ton: Er spelen twee problemen. De levens verwachting gaat ieder jaar weer omhoog en we werken nu al een dag per week voor ons pensioen. De premie omhoog gooien heeft dan ook niet zoveel zin. Dat zal het gat niet dichttrekken. Ik denk dat we onze mindset moeten veranderen. We moeten al op jonge leeftijd financieel vooruit gaan denken. Door te sparen. Je laten adviseren. Als mensen een huis kopen, laten ze zich beter adviseren dan over hun pensioen. Terwijl het pensioenvermogen groter dan je hypotheek kan zijn. Dat moeten mensen zich gaan realiseren. Het gaat pas laat in bestuurswisselingen je leven spelen, maar als je te laat bent, gaat het echt mis. Twee bestuursleden van het Randstadpensioenfonds, Fred van Haasteren en John van de Luijtgaarden, zijn onlangs gepensioneerd. Ze waren tot voor kort werkzaam bij Randstad Holding en hadden namens de werkgever zitting in het bestuur. Ze zijn inmiddels vervangen door Ton Hopmans, HR-directeur van Randstad Nederland, en Bart Gianotten, Financieel directeur van Tempo-Team. Fred van Haasteren was tevens voorzitter van het fonds. Het bestuur heeft nog geen nieuwe voorzitter benoemd. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: Roland Berendsen, plv. voorzitter namens werkgever Geen zekerheid Heeft het pensioenfonds van Randstad de taak om mensen hierover te adviseren? Ton denkt van wel. Ik ben erg van de transparantie. Je kunt je verstoppen of eerlijk zijn. Dat laatste zijn we. Dat hebben we met z n allen toch wel van de crisis geleerd. Vroeger was je pensioen een zekerheid. Maar die tijd is voorbij. Als je mensen laat weten hoe het ervoor staat, dan kunnen ze zelf de verantwoordelijkheid nemen om iets aan hun eigen financiële planning te doen. Goede informatie geven is dus essentieel. Daarnaast raad ik mensen aan om zelf ook goed bij te houden wat ze opbouwen aan pensioen. Of het pensioenproduct aan vernieuwing toe is, kan Ton nu nog niet zeggen. Die discussie zal de komende tijd gevoerd worden binnen het pensioenfonds en binnen de onderneming. De wettelijke ontwikkelingen op het gebied van pensioenen spelen daarbij een belangrijke rol. We zullen naar alle aspecten gaan kijken. Zelfs de vraag of we het pensioenfonds binnen Randstad moeten houden komt wat mij betreft aan bod. Er liggen genoeg uitdagingen, en dat bovenop de dagelijkse werkzaamheden die al zwaar genoeg zijn. Er zijn nu al medewerkers die met pensioen gaan die voor een teleurstelling komen te staan. Het is niet fijn om daarmee om te moeten gaan, maar wel belangrijk. Zolang we maar open en op een menselijke manier met elkaar in gesprek blijven. Els Adam-Smolders, secretaris Paul Eringa, plv. secretaris Mark Poort, lid namens deelnemers en gepensioneerden Solange Overeijnder-Schalker, lid Sieto de Leeuw, lid namens werkgever Ton Hopmans, lid namens werkgever Bart Gianotten, lid namens werkgever Nanda Cousijn-Denker, aspirant-lid Op 1 januari 2013 wordt Paul Eringa opgevolgd door Nanda Cousijn. q/a wat je moet weten over uit dienst treden Wat gebeurt er met je pensioen als je vertrekt bij Randstad? Erik Stevens, sinds 1 maart werkzaam voor het pensioenbureau, vertelt. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen als ik uit dienst ga? Dan stopt de opbouw van je pensioen en worden de verzekeringen voor nabestaandenpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheid en WIAhiaat stopgezet. Het bedrag dat je hebt opgebouwd, blijft staan totdat je met pensioen gaat. In de meeste gevallen kun je je bij een nieuwe werkgever weer aansluiten bij een pensioenregeling. Op dat moment kun je overwegen je bij Randstad opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Hoe hevel ik mijn Randstadpensioen over naar het pensioen fonds van mijn nieuwe werkgever? Op het moment dat je uit dienst gaat, kun je zelf een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je dat verzoek binnen zes maanden indient, dan zijn zowel de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder wettelijk verplicht om aan de overdracht mee te werken. Vervolgens ontvang je van je nieuwe pensioenuitvoerder een offerte voor de waarde overdracht van je pensioen. Waardeoverdracht is het overhevelen van je oude pensioenaanspraken naar je nieuwe pensioenregeling. Of dat gunstig is, verschilt per situatie en ik adviseer om daarbij een financieel adviseur te raadplegen. Er is ook nog een mogelijkheid om je pensioen af te kopen. Dan vervalt jouw pensioen en wordt het geld dat je hebt opgebouwd op je rekening gestort. Voorwaarde hiervoor is dat het opgebouwde ouderdomspensioen kleiner is dan de wettelijke afkoopgrens ( 438,44 voor 20) en er moet een periode van twee jaar tussen uitdiensttreding en afkoop zijn verstreken. Voor afkoop word je door ons benaderd. Wat moet ik nog meer weten over waardeoverdrachten? Aan zowel waardeoverdracht als afkopen is nog wel een andere belangrijke voorwaarde verbonden: het pensioenfonds moet een dekkingsgraad van honderd procent of meer hebben. Het Randstad-pensioenfonds heeft momenteel een lagere dekkingsgraad. Je kunt wel een verzoek tot waardeoverdracht indienen, deze wordt door ons in behandeling genomen, maar het wordt niet uitgevoerd totdat de dekkingsgraad van het Randstad-pensioenfonds én dat van het andere pensioenfonds boven de 100 procent ligt. Wat gebeurt er met mijn nabestaandenpensioen? Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na jouw overlijden wordt uitgekeerd aan je partner. Het nabestaandenpensioen bij het Randstad-pensioenfonds is een verzekering op risico basis. Dat betekent dat je geen pensioen opbouwt voor je partner en er alleen aanspraak op de verzekering gedaan kan worden tijdens je dienstverband. Als je uit dienst treedt, stopt deze verzekering en komt je partner niet meer in aanmerking voor een nabestaandenpensioen van ons. Toch is er nog een mogelijkheid om een nabestaanden pensioen te regelen. Als je uit dienst gaat, krijg je de keuze om een deel van jouw opgebouwde pensioen om te zetten in een aanspraak op nabestaandenpensioen voor je partner. Je ruilt dan ouderdomspensioen om voor nabestaandenpensioen. Jijzelf ontvangt dan wat minder pensioen. 2 3

3 grijs goed bekend bij respondenten De communicatie van het Randstad-pensioenfonds krijgt een ruime voldoende. Bij het communicatieonderzoek dat het pensioenfonds onlangs onder zijn deelnemers hield, gaf 77 procent van de respondenten een zeven of hoger. Van de 1608 respondenten kent ruimt 85 procent het blad grijs. Van de verstuurde enquêtes, kwamen er ingevuld terug (28,3 procent). Bijna 77 procent van de respondenten geeft de informatieverstrekking van het Randstad pensioenfonds een 7 (36,6 procent) of een 8 (40,1 procent). In dit artikel kijken we vooral naar de vragen en antwoorden over het blad grijs. Ruim 85 procent (1375) van de respondenten gaf aan grijs te kennen. Iets meer dan 71 procent van deze 1375 bladert grijs door en 13 procent leest het blad van A tot Z. Ruim 10 procent zegt grijs helemaal niet te lezen. Van de 1375 respondenten die aangaven het blad te kennen, vindt meer dan 57 procent de rubriek q/a (zie pagina 3) interessant. Ook het interview over een actueel onderwerp (pagina 4 en 5) en de rubriek levensfase (pagina 6 en 7) scoren goed. In verhouding wordt de rubriek junior/senior (pagina 8) als minst interessant gezien. Papier of digitaal? Bijna 40 procent zegt grijs graag op deze papieren manier te willen blijven ontvangen. 46 procent geeft aan grijs net zo lief digitaal te willen krijgen. Omdat veel respondenten aangaven grijs te bewaren als naslagwerk, zal grijs vooralsnog op papier Wat vinden lezers van de inhoud van grijs? 64,95 q/a werknemers pensioenbureau 57,45 Interview actueel onderwerp 57,16 Levensfase Interessant Niet Interessant Weet niet 47,13 Junior/senior blijven verschijnen. Om zonder extra kosten aan de wens van een digitale editie tegemoet te komen, is het Randstad-pensioenfonds van plan grijs tevens digitaal te verspreiden. Op de intranetten van de verschillende werkmaatschappijen kan bijvoorbeeld bij elke nieuwe editie van grijs, een nieuwsflits met een link naar het blad komen te staan, of alle deelnemers ontvangen een bericht met de PDF-versie van grijs. Bekeken wordt hoe dit eenvoudig en snel gerealiseerd kan worden. Overige communicatie Alle communicatie-uitingen van het Randstad-pensioenfonds, van brieven en grijs tot de website en het jaarverslag, kwamen aan de orde in het onderzoek. In dit artikel zoomen we dus in op de uitslagen met betrekking tot grijs, maar uiteraard gaat het pensioenfonds ook met de andere uitkomsten, zoals de bekendheid met de website van het fonds en overzicht.nl, aan de slag. Het onderzoek geeft goed inzicht in de wensen van deelnemers inzake de communicatie van het pensioenfonds. Een opvallende uitslag in het onderzoek: iets meer dan helft van de respondenten geeft aan de website van het pensioenfonds niet te kennen. Een goede reden om nog eens op die website te wijzen, want je vindt er alle informatie over het fonds, de pensioenregeling, bij wie je onder voorbehoud De inhoud van deze grijs kwam medio september tot stand. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren er veel ontwikkelingen rondom pensioenwetgeving gaande: AOW naar 67 jaar in 2023, vanaf 2013 stapsgewijs oplopend Aanpassing regels voor waardering van pensioenverplichtingen en het berekenen van de dekkingsgraad Aanpassing pensioenopbouw, vanaf 2014 naar 67 jaar Nieuwe financiële buffervereisten voor pensioenfondsen Nieuwe bestuursvormen voor pensioenfondsen Het bestuur inventariseert momenteel wat de gevolgen voor het Randstad-pensioenfonds zijn van het septemberpakket pensioenen dat het kabinet op 24 september jl. gepresenteerd heeft. dekkingsgraad 20/ sep okt nov dec Betreft indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. jan feb met welke vraag terecht kunt en wat er verandert als er in je persoonlijke situatie iets wijzigt. Ook kun je er alle eerdere edities van grijs nalezen. grijs? In de enquête werd ook naar de naam grijs gevraagd. Uiteraard was deze naam bedoeld als een knipoog naar Blauw (het personeelsblad en de kleur van Randstad, rood de kleur van Tempo-Team, zwart de kleur van YACHT) en naar het mrt apr Minimaal vereiste dekkingsgraad mei jun jul aug feit dat het gaat over een onderwerp dat voor veel mensen voelt als iets dat pas speelt als je grijs wordt. De meningen over de naam zijn verdeeld: Leuk zei 33 procent, Niet bijzonder vond 38 procent en Saai antwoordde 22 procent. Naar aanleiding van deze verdeelde uitslag heeft de redactie besloten de naam voorlopig niet te veranderen. Ook omdat de naamsbekendheid van grijs groot is: ruim 85 procent zegt grijs te kennen. 4 5

4 levensfase pensioen hogere uitkering voor studies Na een mooie, lange loopbaan bij Tempo-Team ging Bob Fransz in maart met pensioen. De 65-jarige Hilversummer besloot de eerste tien jaar een hogere maanduitkering voor zijn pensioen te nemen. Mijn kinderen studeren nog. Toen ik met pensioen ging, was dat geen grote overgang voor mij. Ik was al gewend om parttime te werken, omdat ik uit een langere ziekteperiode kwam. Ik heb nog overwogen om eerder, op m n 62e jaar, met pensioen te gaan. Maar in de laatste jaren voordat je met pensioen gaat, bouw je best nog veel pensioen op. Het pensioen was altijd een ren. Ik heb met een adviseur de situatie doorgenomen. Dat viel mee. In vergelijking met andere fondsen heeft Randstad een goed pensioen. Dus hoefde ik geen extra maatregelen te nemen. Ik raad iedereen echter aan dat doornemen van je pensioensituatie eerder te doen. Ik hoefde geen extra maatregelen te nemen, maar stel dat ik dit wel had moeten ver-van-mijn-bed-show. Ik heb me er nooit zo mee beziggehouden. Of ik daar spijt van heb? Nee, dat niet. Begin jaren tachtig, toen ik bij Tempo-Team werkte, heb ik om de tafel gezeten om het pensioen door te spreken. Toen had ik het gevoel dat het goed zou komen. Pas een paar jaar geleden heb ik onderzocht wat het pensioen me zou oplevedoen, dan was ik misschien te laat geweest. Ik heb ervoor gekozen de eerste tien jaar een hogere uitkering te ontvangen. Dat komt vooral omdat ik relatief jonge kinderen heb. Zij studeren nog. De oudste is twintig en heeft net toelatingsexamen gedaan voor de Filmacademie. De jongste van zeventien gaat volgend jaar studeren. Dat betekent dat we waarschijnlijk nog vijf tot zes jaar hun studie voor een deel gaan bekostigen. Met die extra uitkering van mijn pensioen kan ik hun studies financieren. Onzekerheid Of ik me zorgen maak over de pensioenen? Het Randstadpensioenfonds gaf al aan dat er gekort gaat worden op mijn pensioen. Dat brengt voor ons wel onzekerheid met zich mee, want je weet niet hoe de economie zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Misschien leidt het ertoe dat er nog meer zal worden gekort. Vooral die onzekerheid vind ik vervelend. Als de kinderen het huis uit waren, zou ik er minder problemen mee hebben. Maar ze studeren nog en blijven waarschijnlijk nog wel even thuis wonen. Tegenwoordig is het voor jongeren niet meer zo eenvoudig om op eigen benen te staan. Het is niet makkelijk om een eigen huis te huren of te kopen. Ouders moeten dan al snel bijspringen. Ik geniet nu samen met mijn vrouw van ons pensioen. Ik heb je straks genoeg geld? Je oudedagvoorziening stoelt op drie pijlers: de AOW, het bij werkgevers opgebouwde pensioen en je persoonlijke vermogen, in de vorm van bijvoorbeeld een eigen huis of een spaarrekening. AOW Op dit moment krijgt iedereen die in Nederland heeft gewoond en 65 is, AOW van de overheid. De hoeveelheid AOW is niet afhankelijk van je inkomen of vermogen, wel van je situatie: getrouwd, samenwonend, alleenstaand of het feit dat je in het buitenland woont/gewoond hebt. Momenteel staat de AOW ter discussie: de ingangsleeftijd wordt vanaf 2013 in stapjes verhoogd naar 67 jaar in 2023, en de hoogte van het bedrag kan in de komende jaren veranderen. Werknemerspensioen Als je werkgever een pen sioenregeling heeft waaraan je deelneemt zoals de Randstad-pensioenregeling bouw je tijdens de jaren dat je voor die werkgever werkt, werknemerspensioen op. Dit is een aanvulling op de AOW die je van de overheid krijgt. Hoeveel AOW en pensioen je kunt verwachten, vind je terug op speel gitaar, repeteer met twee bands, waar ik af en toe mee optreed en ik werk op vrijwilligersbasis in een muziekwinkel. overzicht.nl. Deze site geeft een goed inzicht in je persoonlijke pensioensituatie. Surf er eens naartoe! Persoonlijk vermogen Nu je hebt gezien wat je kunt verwachten, moet je bekijken hoeveel je denkt nodig te hebben. Zet voor jezelf op een rij wat je verwachte uit gaven zijn na je pensionering. Of je kunt een financieel adviseur vragen je hierbij te helpen. Als uit die berekening komt dat je meer nodig zult hebben dan je op basis van de AOW en het werknemerspensioen kunt verwachten, dan weet je wat je zelf nog bij elkaar zou moeten sparen. Dit kan bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrenteverzekering. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je al voldoende persoonlijk vermogen hebt opgebouwd om een even tueel gat op te vangen. Kijk voor tips over wat je zelf kunt regelen op Ik heb vroeger nog in een professionele band door het land getoerd. Je snapt wel, mijn grote passie is muziek. 6 7

5 jr./sr. jong en oud over pensioen meer weten? Genieten van kleinzoon en caravan Gerard Wulfert (67), oud-boekhouder bij E-bridge, maakt zich niet druk over de negatieve berichtgeving over pensioenen in de kranten. Hij geniet van zijn caravan en kleinzoon. Liselotte Rietdijk (27), medewerker operations E-bridge, is net begonnen aan haar pensioenopbouw. Zij wil straks na haar pensionering, net als haar ouders, leuke dingen doen. Gerard Wulfert: Toen ik in 2007 met pensioen ging, heb ik ervoor gekozen mijn leven lang hetzelfde bedrag te ontvangen. De eerste tien jaar kon ik eventueel tien procent meer krijgen en later minder, maar ik vond dat niet nodig. Ik heb 38 jaar bij Randstad gewerkt en recht op een volledig pensioen. Om op de hoogte te blijven, kijk ik één of twee keer per maand op de site van het Pensioenfonds en daarnaast lees ik grijs. Ook ben ik lid van de Vereniging van Gepensioneerden. Twee keer per jaar organiseert de vereniging een bijeenkomst. Ik lees weliswaar koppen van kranten, maar verdiep me er niet in. Ik laat het over me heen komen. Je kunt er immers zo weinig aan doen. Ik geniet nu van mijn pensioen. We gaan weekendjes weg met de caravan en één keer per week passen we op bij mijn kleinzoon. Liselotte Rietdijk: Ik ben nu een jaar bezig met pensioenopbouw. De site van het pensioenbureau heb ik eigenlijk nog niet eerder bekeken. Ja, vlak voor dit interview keek ik even. Randstad heeft wel eens een bijeenkomst gehouden over het pensioen, maar dat liep ik mis omdat ik nog niet in dienst was. Ik lees grijs, dat leest makkelijker dan de brieven die ik krijg. Die zijn best ingewikkeld. Soms denk ik wel eens: misschien moet ik meer opbouwen bij een andere bank. Maar ik weet niet of een bijdrage van 50 of 75 euro per maand zoden aan de dijk zet. Het pensioen is nog ver weg, maar ik zie het voor me zoals mijn ouders ervan genieten. Zij doen nu leuke dingen en dat wil ik later ook. Daar heb je extra geld voor nodig, alleen AOW is niet genoeg. Op de website van het Randstadpensioenfonds staat alle informatie over het fonds, de pensioenregeling en bij wie je met welke vraag terecht kunt. Zie: Met vragen kun je ook terecht bij het pensioenbureau: bel naar of stuur een mail naar: bestuur Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Randstad bestaat uit acht leden. Namens de werkgever Roland Berendsen Sieto de Leeuw Ton Hopmans Bart Gianotten Namens de deelnemers en gepensioneerden Els Adam Paul Eringa Mark Poort Solange Overeijnder Nanda Cousijn (aspirant-lid) colofon grijs is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoofdredactie: Michelle de Koning. Eindredactie: Ronald Ganzeboom. Redactieraad: Els Adam, Roland Berendsen, Peter den Ronden. Concept en realisatie: Maters & Hermsen Journalistiek: Michelle de Koning, Marcel Gansevoort, Joke van Rooyen. Vormgeving: Maters & Hermsen Vormgeving. Fotografie: Jeroen Bouman. Drukwerk: Verweij printing. Stichting Pensioenfonds Randstad Postbus AP Amsterdam Z.O. disclaimer De inhoud van grijs is met zorg samengesteld waarbij toegankelijkheid voorop heeft gestaan. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen ontstaan met het geldende pensioenreglement. Daarom kunnen aan de inhoud van grijs geen rechten worden ontleend.

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag

uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.4 maart 2011 3 hoeveel premie betaal je? 4 uitkomsten enquête: risico is eng Wilse en Jan Bertus denken mee over jouw oude dag 6 wat je moet regelen

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Beter Pensioen MSD. Aan het einde van het arbeidsvoorwaardengesprek

Beter Pensioen MSD. Aan het einde van het arbeidsvoorwaardengesprek Beter Pensioen april 2015 St Pensioenfonds Beter Pensioen MSD Houd de regie over je pensioen Laure Slenter (29) is nieuw in dienst bij MSD en sinds kort dus ook deelnemer bij Pensioenfonds MSD. Waar let

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wil jij weten wat ijn droom is?

Wil jij weten wat ijn droom is? Wil jij weten wat ijn droom is? Wil jij weten wat mijn droom is? Inhoudsopgave Weet wat je krijgt Mijn pensioen Veel gestelde vragen Pensioen ABC 4 12 17 20 Heb jij straks genoeg geld? Veel in het leven

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

al leuk voor later Uitgebreide STIP website:

al leuk voor later Uitgebreide STIP website: Editie 4 Nu al leuk voor later 2012 Nieuw Uitgebreide STIP website: www.ikeapensioenfonds.nl Lees en bewaar! 70 % leest de STIPkrant Veel collega s bewaren de STIPkrant bij hun pensioenpapieren ......

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin!

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin! Je pensioen regel je samen Juist nu Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb Wat een onzin! Januari 2012 2 Je regelt je pensioen beter samen Inhoud 2 'Het doel is een zo goed en eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Eigentijd. Duidelijk. over pensioen. Anita Witzier zegt waar het op staat. Belangrijk! Is er straks nog wel pensioen voor mij?

Eigentijd. Duidelijk. over pensioen. Anita Witzier zegt waar het op staat. Belangrijk! Is er straks nog wel pensioen voor mij? Magazine voor deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn maart 2013 Belangrijk! Wijzigingen in pensioenreglement op pag.15 Vraag en antwoord Is er straks nog wel pensioen voor mij? Duidelijk over pensioen

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 42 April 2011 Wat denkt ú bij het woord pensioen? Prijswinnaar Ben Jonker De Beleggingscommissie Work out! Nr. 42 APRIL 2011

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie