opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opbouw geen korting op opgebouwd pensioen"

Transcriptie

1 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen. Eind februari hebben alle deelnemers* van het Randstad-pensioenfonds daarover een brief gekregen. Bestuursleden Bart Gianotten en Solange Overeijnder vertellen over de achtergronden van dit besluit. Alles wees erop dat Stichting Pensioenfonds Randstad op de opgebouwde pensioenrechten zou moeten korten tot maximaal 4,9 procent. De dekkingsgraad was op dat moment rond de 90 procent. Dit werd in het voorjaar van 2012 aangekondigd en herhaald in januari 2013, de dekkingsgraad van eind 2012 was toen nog niet bekend. De kortingsmaatregel is in 2013 echter van de baan omdat de dekkingsgraad van het Randstad-pensioenfonds eind 2012 steeg naar 101,5 procent. Dit percentage ligt binnen de bandbreedte van het bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediende herstelplan. Volgens de regels van DNB hoeft er dan geen korting doorgevoerd te 6 nieuwe bestuursleden worden. In het herstelplan, dat begin 2009 is opgesteld, staat hoe het pensioenfonds zich in vijf jaar tijd financieel herstelt. Het niet-korten lijkt gunstig nieuws, maar bestuurslid Bart Gianotten (zie ook pag. 6) vindt dat we niet te snel moeten juichen. Uitstel hoeft geen afstel te betekenen. Als eind 2013 de dekkingsgraad lager is dan 105 procent, moet er alsnog gekort worden. De dekkingsgraad kan per maand (lees verder op pagina 2)

2 (vervolg van pagina 1) schommelen. Het was in december nog 99 procent, pas aan het einde van de maand kwam het percentage boven de honderd. Bart Gianotten vertelt dat twee factoren bepalend geweest zijn in de verandering van de dekkingsgraad. Ten eerste heeft DNB de regelgeving voor pensioenfondsen gewijzigd. Het is een heel technisch verhaal, dat te ver voert om hier nu uit te leggen. Maar het komt erop neer dat we niet meer hoeven te rekenen met de actuele marktrentes, die door de crisis historisch laag zijn. DNB verwacht namelijk dat dit op langere termijn niet zo blijft en heeft vooruitlopend daarop de rekenrente aangepast. Dit heeft gunstig uitgewerkt voor de dekkingsgraad. Als gevolg van het rekenen met een nieuwe rentecurve is de dekkingsgraad van Randstad-pensioenfonds met maar liefst zes punten gestegen. Dat is veel vergeleken met andere pensioenfondsen. Bart: Dat komt omdat het Randstad-pensioenfonds relatief veel jonge deelnemers telt en de verplichtingen daardoor verder in de tijd liggen dan bij een gemiddeld fonds. Onderneem actie De tweede factor is dat het algemene financiële klimaat iets verbeterd is, waardoor de waarde van de beleggingen in december weer is gestegen. Bovenstaande factoren gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland. Toch zijn er pensioenfondsen die wél tot korten overgaan. Daar is de dekkingsgraad niet zoveel gestegen als bij het Randstadpensioenfonds. Hoe komt dat? Bestuurslid Solange Overeijnder waarschuwt dat het vergelijken van pensioenfondsen lastig is. Het is appels met peren vergelijken, omdat ieder pensioenfonds anders is samengesteld. Ons pensioenfonds heeft gemiddeld een jonge populatie en relatief veel niet-actieve deelnemers. Dat levert een andere rekensom op dan bij een pensioenfonds dat meer ouderen telt. De hoogte van de pensioenverplichtingen en de beleggingsmix verschillen sterk van fonds tot fonds. Maar bij welk pensioenfonds je ook zit, als de afgelopen jaren ons één ding geleerd hebben, dan is het dat niets meer zeker is in pensioenland. Het is dan ook nog niet te zeggen hoe groot de kans is dat het Randstad-pensioenfonds in 2014 toch moet gaan korten. Je kunt maar beter voorbereid zijn, vindt Solange. Denk regelmatig na over je financiële planning en onderneem actie, door bij te sparen of bij te verzekeren. Ik snap dat het voor veel collega s een vervan-hun-bed-show is. Maar leg in dat geval je horizon minder ver. Als je 30 bent, kun je best nadenken hoe je leven eruit ziet als je 45 bent. Zorg dat je op de hoogte blijft. Ga regelmatig naar voor de actuele stand van zaken. * Onder deelnemers verstaan we: Actieve deel nemers: alle medewerkers die nu in dienst zijn. Inactieve deelnemers: alle voormalige medewerkers die niet meer in dienst zijn. De gepensioneerden: zij die een ouderdomspensioen, een partnerpensioen of een wezenpensioen ontvangen. q/a wat je moet weten over je Uniform Pensioen Overzicht Over een paar weken valt-ie weer in de bus: je Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het geeft inzicht in je pensioenuitkering. Peter den Ronden, medewerker van het pensioenbureau, beantwoordt de drie meest gestelde vragen. Waarom zou ik mijn UPO moeten doorlezen? Met de informatie uit dit overzicht kun je inschatten of je pensioen voor jou en je eventuele partner goed geregeld is. In het overzicht staat hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd en hoeveel je zou krijgen als je tot je 65ste bij Randstad werkt. Hierbij gaan we ervan uit dat er tot die tijd niets aan de pensioenregeling en je inkomen verandert. Als het bedrag dat je opbouwt je niet bevalt, kun je bijvoorbeeld besluiten extra te gaan sparen. Want jouw pensioenregeling bij het Randstad-pensioenfonds is één van de bouwstenen van je oudedagsvoorziening, naast de AOW en je eigen vermogen. Hoeveel pensioen je bij andere pensioenuitvoerders (fondsen) hebt opgebouwd en hoeveel AOW je kunt verwachten, kun je zien op www. mijnpensioenoverzicht.nl. Waarom staat er in mijn UPO ook iets over een nabestaandenpensioen? Als jij overlijdt terwijl je nog bij één van de werkmaatschappijen in dienst bent, heeft jouw partner recht op nabestaandenpensioen. Maar let op: als je niet meer in dienst bent (of met pensioen), krijgt je partner niets. Denk eens na over de mogelijke consequenties hiervan en hoe je deze zou kunnen oplossen Maar hoeveel pensioen krijg ik nou eigenlijk? Honderd procent zekerheid over je financiële oude dag is niet haalbaar, maar we kunnen wel een goede inschatting maken. Elk jaar stellen wij opnieuw vast of we de pensioenen moeten verlagen, gelijk houden of verhogen. Aan het einde van 2012 hadden we nog net voldoende vermogen en hebben we de pensioenen niet hoeven te verlagen in We hebben wel moeten besluiten om het opbouwpercentage te verlagen. Dit betekent dat je minder pensioen opbouwt dan voorheen. Dat is gedaan omdat de pensioenpremies die de werkgevers en werknemers gezamenlijk betalen, niet meer toereikend zijn om een hogere pensioenopbouw te financieren. Vanaf dit jaar bouw je over je pensioengrondslag (het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt) 1,92 procent op, vorig jaar was dat 2,20 procent. (Zie ook het artikel op pagina 4 en 5.) Meer weten? Lees de UPOspecials van grijs uit 2011 en 2012 nog eens na op www. randstadpensioenfonds.nl en kijk eens op www. mijnpensioenoverzicht.nl 2 3

3 lagere opbouw, langer sparen Het Randstad-pensioenfonds heeft dit jaar opnieuw moeten besluiten het opbouwpercentage van de pensioenen te verlagen. Dit betekent dat de opbouw van je pensioen langzamer gaat. Raimond Schikhof, directeur van het Randstad-pensioenfonds, legt uit. Waarom verlaagt het pensioenfonds de opbouw? Raimond: Het Randstadpensioen fonds heeft een pensioenregeling waarbij werkgevers en werknemers gezamenlijk premie betalen. Dat is zo afgesproken met de deelnemers en de werkgevers. Maar helaas kan er met die premie steeds minder pensioen worden ingekocht. Dat heeft twee redenen. Aan de ene kant stijgt de levensverwachting en moet er daardoor steeds langer pensioen worden uitgekeerd. Aan de andere kant daalt de rente op de geld- en kapitaalmarkten al jaren. De rendementen op het gespaarde pensioen worden dus steeds lager, waardoor de pensioenopbouw minder snel verloopt. Door deze twee ontwikkelingen kan het Randstad-pensioenfonds steeds minder pensioen financieren voor de deelnemers. Er zou meer premie betaald moeten worden om dezelfde pensioenopbouw te houden, maar dat staat het reglement niet toe. De oplossing moet daarom aan de andere kant gevonden worden: de opbouw wordt verlaagd. Waren er andere maatregelen mogelijk? De CAO biedt nog wel ruimte om de premie die deelnemers betalen te verhogen, maar dat levert op korte termijn niet genoeg op. Bovendien betalen bij een premiestijging alleen de actieve deelnemers mee aan het herstel. Ook bij de werkgever is er geen mogelijkheid om de premie te verhogen. Er zijn minder inkomsten, dus er kan ook minder uit. Maar er is wel een andere oplossing die er aan zit te komen: langer werken. Vanaf januari 2014 wordt voor iedereen de pensioen leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Dan ga je dus twee jaar langer pensioen opbouwen en dat staat gelijk aan de vermindering die nu wordt ingevoerd. Over twee jaar beoordelen we opnieuw of we de opbouw weer kunnen bijstellen. Wat merk ik van de verlaging? Je bouwt pensioen op over een periode van 40 tot 45 jaar, dus voorlopig merk je er nog niet zoveel van dat je jaarlijks minder opbouwt. Waar je het wel aan zou kunnen merken, is het nabestaandenpensioen. Deze uitkering wordt afgeleid van het pensioen dat iemand zou kunnen bereiken als hij 65 wordt. De nabestaande krijgt daar 70 procent van. In dit nabestaandenpensioen wordt rekening gehouden met de huidige opbouwverlaging. Op het pensioenoverzicht dat je dit voorjaar ontvangt, zie je dat dit nabestaandenpensioen lager is dan vorig jaar. Kan ik nog meer maatregelen verwachten? Dit jaar gaat er niets meer veranderen aan de pensioenregeling. Maar we werken aan een nieuwe pensioenregeling en we weten niet wat de rente gaat doen. Een pensioenfonds met relatief veel jonge deelnemers is erg gevoelig voor rente, omdat deelnemers over het algemeen een lange opbouwperiode voor de boeg hebben. een rekenvoorbeeld Stel, je hebt een jaarsalaris van euro en na aftrek van de franchise een pensioengrondslag van euro. Bij een opbouwpercentage van 2,20 procent bouw je 440 euro pensioen per jaar op, dat je zult ontvangen vanaf je 65e. Met een opbouwpercentage van 1,92 procent bouw je 384 euro op. In dit voorbeeld krijg je dus vanaf je 65e jaarlijks 56 euro minder dan je voorheen kreeg. Is je salaris hoger, dan is dit bedrag groter (en andersom). Anders gezegd: je bouwt dit jaar bijna 13 procent minder pensioen op, het relatieve verschil tussen 1,92 en 2,20 procent. pensioenleeftijd & AOW-leeftijd Pensioenleeftijd: De ingangsleeftijd van het Randstad-pensioen blijft in 2013 de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt. Vanaf 2014 wordt de pensioenleeftijd door wettelijke wijzigingen aangepast naar 67 jaar. Dit geldt voor alle pensioenregelingen in Nederland. Ook de ingangsleeftijd van het Randstad-pensioen gaat dan naar 67 jaar. Hoe dat precies gaat, hoor je in de loop van De AOW-leeftijd: Tot voor kort ging de AOW in vanaf de maand waarin je 65 werd. Nu gaat het in vanaf je 65ste verjaardag. Vanaf 2013 tot 2015 wordt de AOW-leeftijd ieder jaar met één maand verhoogd. Als het aan het kabinet ligt, wordt vanaf 2016 de AOWleeftijd met drie maanden per jaar verhoogd en vanaf 2019 met vier maanden per jaar. In 2018 ligt de AOW-leeftijd dan op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. nieuwe pensioenregeling in 2014 Verschillende ontwikkelingen leiden ertoe dat er vanaf 2014 een nieuwe Randstadpensioenregeling zal zijn. Economische (de crisis) en demografische (de levensverwachting stijgt voortdurend) ontwikkelingen hebben meerdere gevolgen voor het pensioen. Zo hebben we het pensioen opbouwpercentage vanaf 2013 naar 1,92% verlaagd en konden we de afgelopen jaren geen toeslag verlenen. Ook was in 2013 bijna korting op de opgebouwde pensioenen en de ingegane pensioenuitkeringen nodig, een korting die mogelijk in 2014 alsnog moet worden toegepast. Daarnaast zijn er ook veel veranderingen in de wet- en regel geving voor pensioenen geweest. En er volgen er nog meer: het kabinet en de sociale partners in Nederland hebben deze in voorbereiding. Denk hierbij ook aan de pensioenakkoorden die in 2010 en 2011 gesloten zijn. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er vanaf 2014 een nieuwe Randstadpensioenregeling zal zijn. Het bestuur van het pensioenfonds buigt zich momenteel over een nieuwe regeling die voor alle belanghebbenden een goed pensioen tegen betaalbare voorwaarden mogelijk maakt. Uiteraard houden we je via grijs op de hoogte van de ontwikkelingen. 4 5

4 nieuwe leden Verantwoordingsorgaan bovengemiddelde interesse in pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan van het fonds. grijs maakt kennis met drie nieuwe leden. nieuwe leden bestuur We moeten zorgen voor een duidelijke regeling Bart Gianotten en Nanda Cousijn zijn nieuwe bestuursleden van de Stichting Pensioenfonds Randstad. Sieto de Leeuw, bestuurslid namens de werkgever, is de beoogde, nieuwe voorzitter. Huck Chuah (38), woont met vrouw en twee kinderen in Amsterdam, is senior riskmanager bij Randstad Nederland, lid namens deelnemers Ik heb een bovengemiddelde interesse in de complexe en actuele wereld van pensioenen, volg met interesse de kranten en politieke discussies. Het is één van de redenen voor mijn lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan. Daarnaast vind ik het belangrijk om de belangen van deelnemers te behartigen. Niet iedereen denkt nu al na over zijn pensioen, maar beslissingen die op dit moment worden gemaakt kunnen (de hoogte van) het pensioen in de toekomst sterk beïnvloeden. Ik verwacht dat ik met mijn expertise en ervaring als senior riskmanager een waardevolle bijdrage kan leveren aan het orgaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het toetsen van maatregelen aan de beleidsnormen. Hans Broeks (67), getrouwd, twee kinderen, vier kleinkinderen, woont in Rijen, lid namens gepensioneerden Pensioenen saai? Allerminst in deze tijd van razendsnelle ontwikkelingen rond het pensioenstelsel. Ik denk ook dat de inhoud en plaats van het toezichthouden sterk zal gaan veranderen. Ik ben gevraagd door de Vereniging van Gepensioneerden om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan en zal proberen hun specifieke belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar met oog voor de belangen van de andere partijen. In 1987 ben ik bij Tempo-Team begonnen. Ik was CFO en dat ben ik ook een aantal jaren geweest bij Randstad België, nadat ik eerst nog bij E-Bridge en daarna als directeur bij I-Bridge heb gewerkt. Ik ben inmiddels met pensioen. Saskia Herweijer (38), moeder van twee kinderen, woont in Amsterdam, is senior bedrijfsjurist bij Tempo-Team, lid namens werkgever Ik werk al ruim tien jaar als allround bedrijfsjurist bij Tempo-Team. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het arbeidsrecht en sociaal recht. Ik adviseer collega s op het gebied van juridische vraagstukken en houd ontwikkelingen op het gebied van nieuwe weten regelgeving bij. De laatste tijd is er veel te doen rond pensioenen en alle wijzigingen in de regelgeving. Mijn kennis daarover is erg basaal, ik hoop dat mijn lidmaatschap ervoor zorgt dat ik deze vraagstukken beter begrijp. Ik vind het leuk om vanuit mijn juridische achter grond voor de belangen van iedere deelnemer een bijdrage te kunnen leveren aan het Verantwoordingsorgaan. Bart Gianotten (44), Financieel Directeur bij Tempo-Team, bestuurslid namens werkgever Deelname aan het collectieve pensioen is in mijn optiek één van de minst gewaardeerde arbeidsvoorwaarden. Terwijl het zó belangrijk is vandaar dat ik erover wil meedenken. Ik zie het als een belangrijke taak om te zorgen voor een eerlijke, begrijpelijke regeling, met meer keuzemogelijkheden. Medewerkers moeten erop kunnen rekenen dat het goed geregeld is bij Randstad. Daarnaast zie ik het als mijn taak om ervoor te zorgen dat het onderwerp pensioen gaat leven bij een grotere groep medewerkers. Iedereen moet de noodzaak inzien van een eerlijke collectieve pensioenregeling en helder voor ogen hebben waar ze wel en niet op kunnen rekenen. Nanda Cousijn (54), Manager Mobiliteit Diemermere, bestuurslid namens deelnemers en gepensioneerden Als Manager Mobiliteit ben ik verantwoordelijk voor het wagenpark. Ik beheer de leasecontracten voor alle auto s van de Randstad Groep in heel Nederland. De bestuurlijke kant van het pensioenfonds trekt me, maar ook de inhoudelijke. Het is heel interessant om te zien wat er gaande is op de financiële markten. De uitdaging is ervoor te zorgen dat onze pensioenen in deze moeilijke tijd zo veel mogelijk overeind blijven. Communicatie is het sleutelwoord: het is belangrijk om alles op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de deelnemers. Daar ligt voor ons een belangrijke verantwoordelijkheid. Sieto de Leeuw (56), Managing Director Social & Public Affairs bij Randstad Holding Vanwege mijn portefeuille en mijn ervaring in het bestuur van het pensioenfonds van de flexwerkers is mij gevraagd in het bestuur plaats te nemen. Daar heb ik vol overtuiging ja op geantwoord, omdat ik pensioen, uitgesteld loon eigenlijk, een belangrijke arbeidsvoorwaarde vind waarover ik graag wil meedenken. In 2013 moeten we erin slagen om een uitgebalanceerde pensioenregeling neer te zetten. Het is in deze tijd onmogelijk om te zeggen wat medewerkers over 35 jaar kunnen verwachten, maar we kunnen wel zorgen voor een duidelijk en transparant verhaal. Als beoogd voorzitter (De Nederlandsche Bank moet er nog mee instemmen, red.) vind ik het belangrijk iedereen - werkgevers en werknemers - mee te nemen in de discussie. 6 7

5 jr./sr. jong en oud over pensioen meer weten? Ik ben niet altijd met geld bezig Marthy Zonderland (65), voormalig secretaresse bij Randstad in Diemen, vult haar pensioen van Randstad aan met een pensioenverzekering en AOW. Lilian Keijbets (40), intercedent bij Tempo-Team in Heerlen, spaart naast haar pensioen samen met haar man voor haar oude dag. Marthy Zonderland: Voordat ik bij Randstad werkte, heb ik 24 jaar als secretaresse op een advocatenkantoor gewerkt. Het kantoor was niet aangesloten bij een pensioenfonds, maar op verzoek is er toen wel een verzekering afgesloten voor de secretaresses. Goed bedoeld, maar het rendement valt nu toch een beetje tegen. Misschien ook wel omdat ik nog een keer van baan veranderd ben en er geen waardeoverdracht mogelijk was. Mijn pensioen van Randstad, inclusief de waardeoverdracht van mijn jaren in overheidsdienst, is dan ook beter. Gelukkig heb ik ook altijd gespaard en krijg ik AOW. Dus ik mag niet klagen. Maar er zijn belangrijkere dingen dan met geld bezig zijn en ik ben blij dat ik die kan doen. Zo volg ik nu colleges Kunstgeschiedenis voor vijftigplussers aan de Vrije Universiteit en haal ik mijn Italiaans op. Heerlijk om met mijn hersenen bezig te zijn. Lilian Keijbets: Ik heb eigenlijk maar één echte keuze wat betreft mijn pensioen gemaakt. Toen ik na een uitstapje van zes jaar weer bij Tempo-Team kwam werken, heb ik voor een waardeoverdracht gekozen. Vooral omdat het praktischer is om je pensioen van één fonds te krijgen. Ik maak me nu nog niet echt zorgen over mijn pensioen, ook niet nu het slecht schijnt te gaan. Het duurt nog zó lang voordat ik met pensioen ga, er kan nog veel veranderen. Bovendien ga ik ervan uit dat ik straks ook wel voor mezelf zorg, dat ik wat geld opzij zet om m n pensioen aan te vullen. Ik werk namelijk maar twintig uur per week en vraag me af of daar veel pensioen van overblijft. Dat geld gaat in een grote pot, samen met het spaargeld van mijn man, die een eigen bedrijf heeft en dus zelf zijn pensioen regelt. Op de website van het Randstadpensioenfonds staat alle informatie over het fonds, de pensioen regeling en bij wie je met welke vraag terecht kunt. Ook vind je er links naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en Stichting Pensioenkijker. Zie: sioenfonds.nl Met vragen kun je ook terecht bij het pensioenbureau: bel naar of stuur een mail naar: bestuur Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Randstad bestaat uit acht leden. Namens de werkgever: Roland Berendsen, Sieto de Leeuw, Ton Hopmans, Bart Gianotten. Namens de deelnemers en gepensioneerden: Els Adam, Mark Poort, Solange Overeijnder, Nanda Cousijn colofon grijs is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Randstad. Hoofdredactie: Michelle de Koning. Eindredactie: Ronald Ganzeboom. Redactieraad: Els Adam, Roland Berendsen, Peter den Ronden. Concept en realisatie: Maters & Hermsen Journalistiek: Michelle de Koning, Sarah Leers, Joke van Rooyen, Quinten Snijders. Vormgeving: Maters & Hermsen Vormgeving. Fotografie: Jeroen Bouman. Drukwerk: Verweij Printing Stichting Pensioenfonds Randstad Postbus AP Amsterdam Z.O. disclaimer De inhoud van grijs is met zorg samengesteld waarbij toegankelijkheid voorop heeft gestaan. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen ontstaan met het geldende pensioenreglement. Daarom kunnen aan de inhoud van grijs geen rechten worden ontleend.

omlaag korting op pensioenen in 2014?

omlaag korting op pensioenen in 2014? grijs december Nº11 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.11 december 65, AOW en 3 4 opbouwpercentage pensioen omlaag 6 nieuwe pensioenregeling korting op pensioenen in 2014? Als het

Nadere informatie

pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015

pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015 grijs DECEMBER 20 Nº12 grijs 1 voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.12 december 20 nieuw Financieel 3 4 gesloten Toetsingskader pensioenfonds drie (grote) veranderingen in 2015 7 dekkingsgraad

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

grijs nr.7 Twee pijnlijke maatregelen voor iedereen die nu meer wil weten over later april 2012 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting

grijs nr.7 Twee pijnlijke maatregelen voor iedereen die nu meer wil weten over later april 2012 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.7 april 20 vraag en antwoord 3 4 voorgenomen korting Twee pijnlijke maatregelen Stichting Pensioen fonds Randstad kondigde onlangs twee pijnlijke

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis

commu nicatieonderzoek Als je te laat bent, gaat het mis grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.8 oktober 20 je pensioen na 3 4 resultaten uitdiensttreding Als je te laat bent, gaat het mis Ton Hopmans, HR directeur Randstad Nederland, zit sinds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief:

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief: is de nieuwsbrief van Pensioenfonds Recreatie Mei 2017 Pensioen In deze nieuwsbrief: Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner Wat kost het Anw-pensioen? Geen verlaging

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

grijs waarom grijs? nr.1 april 2010 6 pensioenreglement voor iedereen die nu meer wil weten over later pensioen good to meet: het bestuur

grijs waarom grijs? nr.1 april 2010 6 pensioenreglement voor iedereen die nu meer wil weten over later pensioen good to meet: het bestuur grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.1 april 2010 2 pensioen 4 waarom grijs? in crisis? good to meet: het bestuur 6 pensioenreglement en statuten 8 jong en oud over pensioen Deelnemers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie