Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)"

Transcriptie

1 Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool

2 Inhoud Inleiding... 1 Firm goals flexible means :... 2 Bloom s Taxonomy, Universal Design for Learning (UDL) en Design Thinking (DT) Concrete handvatten om Learning Outcomes te formuleren Blended Learning in relatie tot Flexibel Leren en Learning Outcomes... 6 Inleiding Het hoger onderwijs staat voor een grote uitdaging; enerzijds is er de steeds grotere roep om flexibel, gepersonaliseerd onderwijs waarbij niet het aanbod en de docent centraal staat maar de lerende en zijn/haar individuele leerproces. (bronnen o.a. stuk studentenvakbond) Aan de andere kant is er de druk vanuit o.a. NVAO om het HBO niveau in alle onderdelen van het curriculum zichtbaar te maken en borging te verantwoorden. In dit artikel zullen wij ingaan op de manier waarop Design Thinking, Universal Design en het werken met Learning Outcomes een antwoord kunnen bieden op deze schijnbare paradox. Werken met leeruitkomsten staat centraal in de pilots flexibilisering van het ministerie van OCW. Een dergelijke benadering is essentieel om een diversiteit aan flexibele leertrajecten vorm te geven en tegelijkertijd standaardisering van de gewenste leerresultaten te kunnen waarborgen. De leeruitkomsten zijn ook van belang om datgene wat mensen hebben geleerd buiten de opleiding (in cursussen, trainingen, bij andere opleidingen en door werkervaring) te kunnen waarderen en erkennen, zodat daar op maat op kan worden aangesloten. We hebben het niet over het beschrijven van leerresultaten zoals dat nu al gebeurt bij het ontwerpen van programma's en modulen. In de pilots van het ministerie van OCW gaat het om leeruitkomsten die de drager moeten zijn van flexibel leerwegonafhankelijk onderwijs en toetsing: leeruitkomsten moeten bij ontbreken van een voorgeschreven programma (inclusief literatuur), toch een stevige basis bieden voor NVAO en de Inspectie van het Onderwijs om vertrouwen te hebben in de kwaliteit van het diploma; leeruitkomsten moeten informatief genoeg zijn als basis voor validering erkenning van verworven competenties (EVC) en vrijstellingen; leeruikomsten moeten ruimte laten voor zeer uiteenlopend maatwerk op individueel niveau. Dat moet leiden tot zodanig meer flexibiliteit, dat het een hbo-opleiding binnen het bereik moet brengen van substantieel meer mensen dan het huidige deeltijdonderwijs bron :

3 Firm goals flexible means : De uitdaging is dus de volgende : hoe kunnen we Learning Outcomes zo formuleren dat ze tegelijkertijd : - een stevige basis vormen voor het bereiken van een helder gedefinieerd en door de NVAO/Inspectie voorgeschreven niveau - de mogelijkheid bieden Eerder Verworven Competenties te valideren - en..het uitgangspunt vormen voor gepersonaliseerde leerroutes voor studenten met eigen leerstijlen, omstandigheden, wensen en ambities. Daarbij is het van belang om o.a. de relatie tussen de learning outcomes beroepscompetenties en de kennisbasis voor het vak en het beroep helder te definiëren. Bloom s Taxonomy, Universal Design for Learning (UDL) en Design Thinking (DT). Bloom s Taxonomy beschrijft 6 niveau s van denken, 3 van lagere orde en 3 van hogere orde : Het verschil tussen lagere orde denken en hogere orde denken is weergegeven in de Taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken Bron : SLO Deze taxonomie sluit naadloos aan bij de recente roep om een paradigmashift van meer reproductie- en aanbodgericht onderwijs naar onderwijs gestoeld op de principes van Design Thinking, waarbij met name een beroep wordt gedaan op analytisch vermogen (Ideate) en het vermogen te creëren (prototype) en te evalueren (testen). Zo blijkt Design Thinking niet alleen een hype maar een noodzaak om HBO/WO niveau ook daadwerkelijk vorm te geven in gevraagde leeruitkomsten die Higher Order thinking reflecteren.

4 Misschien wel de grootste uitdaging is gelegen in de vraag hoe harde eisen op het gebied van - beroepscompetenties - Onderliggende kennisbasis - HBO-niveau zo geformuleerd kunnen worden dat het leren van de individuele student centraal staat (i.p.v. het door de opleiding of docent ontworpen onderwijs voor de gemiddelde student (waarvan is bewezen dat die niet bestaat). Hier bieden de principes van Universal Design for Learning handvatten; UDL is geen onderwijsfilosofie, is niveau- en context onafhankelijk en is dus in principe toepasbaar op alle vormen van onderwijs op alle mogelijke niveaus. Maar wat is het dan wel? UDL is afkomstig uit de architectuur en biedt een aantal gestructureerde en samenhangende ontwerpprincipes, waarmee optimale toegankelijkheid voor een zo groot mogelijke groep gebruikers wordt gegarandeerd. De kracht van UDL is gelegen in de Socratische dialoog die je met jezelf en je collega s stelt; vanuit het InnovationLab is hiervoor de volgende Quick Reference Card ontworpen :

5 Zoals bovenstaande afbeelding laat zien concentreert UDL zich op het Waarom, het Hoe en Wat van leren. Daarbij wordt gekeken naar zowel de didactiek als de fysieke omgeving als de gebruikte hard- en software en online tools. De NHL is partner in het

6 Erasmus project UDLNet en heeft inmiddels brede ervaring opgedaan via een aantal pilots op het gebied van de toepassing van de principes van UDL in relatie tot het beschrijven van Learning Outcomes. Voorbeelden : 1. Beeld van het Beroep (afdeling Talen jaar 1 beroepsvoorbereiding) 2. I-Minor (IEC-breed 30 EC minor rond multimediaal ontwerp voor het onderwijs) 3. ICT & didactiek portfolio (IEC-breed onderdeel e-didactiek) 4. MySchoolsNetwork 5. Biologie module soortenkennis Concrete handvatten om Learning Outcomes te formuleren. Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren hanteert het volgende sjabloon om tot de omschrijving van Learning Outcomes te komen: In de online workshop wordt een aantal vingeroefeningen geboden om aan de hand van een aantal authentieke casussen tot correct en scherp geformuleerde learning outcomes te komen. Bovenstaand schema biedt hierbij de noodzakelijke scaffolding.

7 Blended Learning in relatie tot Flexibel Leren en Learning Outcomes Tot slot : De discussie rond het hoe, wat en waarom van Blended Learning past naadloos in deze discussie. Wanneer wij onze studenten leerwegen willen aanbieden die zijn toegesneden zijn op individuele behoeften, stijlen, omstandigheden en achtergronden is het noodzakelijk dat de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te leren aangeboden wordt. R&R Januari 2016

Samenvattend overzicht studentenenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015

Samenvattend overzicht studentenenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015 ICT- en didactiekportfolio September 2015 InnovationLab Afdeling IEC Ron Barendsen Roelien Wierda Frank Scholten Inhoud Inleiding... 2 Resultaten enquête... 3 Aantal respondenten... 3 Hoe ben je voorgelicht

Nadere informatie

Samenvattend overzicht interviewersenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015

Samenvattend overzicht interviewersenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015 Samenvattend overzicht interviewersenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015 InnovationLab Afdeling IEC Ron Barendsen Roelien Wierda Frank Scholten Inleiding Dit is een samenvattend overzicht van

Nadere informatie

Experimenteren met flexibiliseren

Experimenteren met flexibiliseren Experimenteren met flexibiliseren HORDELOPEN 8 november 2018 Marlies van Winkelhof Meike Moonen Het vaste onderwijsprogramma loslaten en leerroutes bieden die écht op maat van de student zijn? FLEXIBILISEREN

Nadere informatie

Ontwerpkaders: Leeruitkomsten. Versie 1.0/ november Ontwerpkaders: Leeruitkomsten/versie 1.0/november

Ontwerpkaders: Leeruitkomsten. Versie 1.0/ november Ontwerpkaders: Leeruitkomsten/versie 1.0/november Ontwerpkaders: Leeruitkomsten Versie 1.0/ november 2016 1 Flexibel onderwijs Flexibel Onderwijs kenmerkt zich door tijd, plaats en tempo-onafhankelijk studeren. De route is individueel en past bij de uitgangssituatie

Nadere informatie

Ontwerpkaders: Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) Versie 1.0/ november 2016

Ontwerpkaders: Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) Versie 1.0/ november 2016 Ontwerpkaders: Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) Versie 1.0/ november 2016 Flexibel onderwijs Flexibel Onderwijs kenmerkt zich door tijd, plaats en tempo-onafhankelijk studeren. De route is individueel

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december 2017 Welkom! Gertie Tabor, Hogeschooldocent VPK deeltijd ghj.tabor@windesheim.nl 088-469 7771 06-23517848 Deeltijdopleidingen GW Windesheim Stand van

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Flexibel onderwijs, waar staat u? Congres Bouwen en binden, 12 december 2016 Lex Jansen

Flexibel onderwijs, waar staat u? Congres Bouwen en binden, 12 december 2016 Lex Jansen Flexibel onderwijs, waar staat u? Congres Bouwen en binden, 12 december 2016 Lex Jansen Even voorstellen + Lex Jansen (1955) + Sen. consultant handicap + studie + 1981-2008 diverse functies in het HBO

Nadere informatie

Onderwijsvisie en digitaal toetsen

Onderwijsvisie en digitaal toetsen Onderwijsvisie en digitaal toetsen 14 juni 2016 Pieter Cornelissen Twitter: @pmacornelissen en @HU_onderwijs www.onderwijsinnovatie.hu.nl HU Brede hogeschool Alle sectoren met uitzondering van kunst en

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp. methodiek. methodiek. ICT&O

Onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp. methodiek. methodiek.   ICT&O Onderwijsontwerp Onderwijsontwerp methodiek methodiek ICT&O www.saxion.nl/icto Voorwoord Ga jij een module/onderwijseenheid (her)ontwerpen? Dan komt SHUFFLE wellicht goed van pas. Deze onderwijsontwerp

Nadere informatie

Terugkoppeling algemene bevindingen pilots flexibilisering

Terugkoppeling algemene bevindingen pilots flexibilisering Terugkoppeling algemene bevindingen pilots flexibilisering Vinger-aan-de-pols-ontwikkelingsgesprekken In de eerste helft van 2018 heeft de projectgroep flexibilisering van OCW, NVAO en inspectie vingeraan-de-pols-ontwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten

Werken met leeruitkomsten Werken met leeruitkomsten Waarom leeruitkomsten Toegankelijke manier om curriculum te beschrijven Leerwegonafhankelijk Mogelijkheid tot flexibilisering Totaal is representatief voor kwalificatie van de

Nadere informatie

Ontwerpkaders: Onderwijs. Versie 1.0/november 2016

Ontwerpkaders: Onderwijs. Versie 1.0/november 2016 Ontwerpkaders: Onderwijs Versie 1.0/november 2016 1 Flexibel onderwijs Flexibel Onderwijs kenmerkt zich door tijd, plaats en tempo-onafhankelijk studeren. De route is individueel en past bij de uitgangssituatie

Nadere informatie

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN Introductie Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Dialoog Visieontwikkeling Instituut Educatie NHL Hogeschool. Renate Werkman

Onderzoeksresultaten Dialoog Visieontwikkeling Instituut Educatie NHL Hogeschool. Renate Werkman + Onderzoeksresultaten Dialoog Visieontwikkeling Instituut Educatie NHL Hogeschool Renate Werkman + Stappen in de verwerking van de gesprekken Transcriberen Coderen Samen betekenis geven aan resultaten

Nadere informatie

Validering op basis van leeruitkomsten, de validatiemeetlat! Landelijke bijeenkomst leerwegonafhankelijk toetsen en validering, 7 maart 2018

Validering op basis van leeruitkomsten, de validatiemeetlat! Landelijke bijeenkomst leerwegonafhankelijk toetsen en validering, 7 maart 2018 Validering op basis van leeruitkomsten, de validatiemeetlat! Landelijke bijeenkomst leerwegonafhankelijk toetsen en validering, 7 maart 2018 Evelien Leurs Margreet Engelhart e.t.leurs@saxion.nl m.h.engelhart@saxion.nl

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Terugkoppeling gesprekken en groeidocumenten

Terugkoppeling gesprekken en groeidocumenten Terugkoppeling gesprekken en groeidocumenten Landelijke bijeenkomst pilots flexibilisering 19 september 2018 Projectgroep Flexibilisering OCW, NVAO en inspectie Mededelingen 1. TK-brief LLO 2. Regeling

Nadere informatie

Het landschap van methodieken en tools voor blended learning

Het landschap van methodieken en tools voor blended learning Het landschap van methodieken en tools voor blended learning Jos Fransen Lector Teaching, Learning & Technology SURF SIG Blended Learning - 20-09-2017 definities van blended learning blended learning of

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

Flexibel onderwijs. Van one size fits all tot maatpak Sandra Beugel & Sara van Kesteren

Flexibel onderwijs. Van one size fits all tot maatpak Sandra Beugel & Sara van Kesteren Flexibel onderwijs Van one size fits all tot maatpak Sandra Beugel & Sara van Kesteren Programma WAAROM: nut en noodzaak van flexibilisering WAT verstaan we onder flexibel onderwijs? HOE: Voorbeelden uit

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomsten en tripartite overeenkomsten

Onderwijsovereenkomsten en tripartite overeenkomsten Onderwijsovereenkomsten en tripartite overeenkomsten Landelijke bijeenkomst Seats2Meet Utrecht 14 juni 2017 Patrick Leushuis Mededelingen Subsidieaanvragen extra tranche 2017 Aanvragen deelname experiment

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 23 oktober 2018 Erkenning werkervaring in mbo en hbo

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 23 oktober 2018 Erkenning werkervaring in mbo en hbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

ZUYD HOGESCHOOL

ZUYD HOGESCHOOL ZUYD HOGESCHOOL 2018-2019 Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Casus:HBOupgrade traject Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Werk- en leerervaringen aanvullen en verzilveren Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Uitgangspunten

Nadere informatie

HOGESCHOOL WINDESHEIM

HOGESCHOOL WINDESHEIM HOGESCHOOL WINDESHEIM Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Examencommissies aan de bak bij flexibele opleidingen in het hbo. Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring

Examencommissies aan de bak bij flexibele opleidingen in het hbo. Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring Onderwijs Examencommissies aan de bak bij flexibele opleidingen in het hbo Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring Om de deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs te vergroten, starten steeds

Nadere informatie

UDL of universeel ontwerp voor leren: wat als elk kind anders leert?

UDL of universeel ontwerp voor leren: wat als elk kind anders leert? UDL of universeel ontwerp voor leren: wat als elk kind anders leert? Doelen 1. je weet wat Universal Design for Learning (UDL) is 2. je hebt zicht op toepassingsmogelijkheden van universeel ontwerp 3.

Nadere informatie

Via waarderen en valideren naar versneld kwalificeren. Drs F.J.G. Drs F.J.G. (Fred) Kuijpers/DCPL/programmamanager civiel onderwijs

Via waarderen en valideren naar versneld kwalificeren. Drs F.J.G. Drs F.J.G. (Fred) Kuijpers/DCPL/programmamanager civiel onderwijs Via waarderen en valideren naar versneld kwalificeren Drs F.J.G. Drs F.J.G. (Fred) Kuijpers/DCPL/programmamanager civiel onderwijs Inhoud - Visie: (civiel) opleiden - Partners - In-, door- en uitstroomopleidingen

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

Ambitieplan InnovationLab

Ambitieplan InnovationLab 2016 Ambitieplan InnovationLab Ron Barendsen & Roelien Wierda NHL/IEC InnovationLab 16-3-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Het InnovationLab team... 3 1.3 Het InnovationLab: D1.020...

Nadere informatie

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017 Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel Berber Visser NNK 13 april 2017 De breedte van flexibilisering Temporiseren Kennis en ervaren waarderen Met bewijslast uit de eigen praktijk of uit de opleiding

Nadere informatie

» Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

» Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. V Alweer een nieuw boek over toetsen in het hoger onderwijs. Maar dan wel één waarvan wij denken dat het een aanvulling is op de bestaande boeken, en niet zozeer een verdubbeling. Het boek gaat in op nieuwe

Nadere informatie

Onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp. methodiek. methodiek. ICT&O

Onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp. methodiek. methodiek.  ICT&O Onderwijsontwerp Onderwijsontwerp methodiek methodiek ICT&O www.saxion.nl/icto Voorwoord Ga jij een module/onderwijseenheid (her)ontwerpen? Dan komt SHUFFLE wellicht goed van pas. Deze onderwijsontwerp

Nadere informatie

Van arbeidsmarkt naar opleiding

Van arbeidsmarkt naar opleiding Van arbeidsmarkt naar opleiding TT02/2013 1. Inleiding De Vrijwilligersacademie en de uitvoerende partners in het veld van zorg en welzijn delen het belang vrijwilligers te boeien en te binden. Vrijwilligers

Nadere informatie

Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring

Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring Examencommissies aan de bak bij flexibele opleidingen in het hbo Flexibilisering zorgt voor taakverzwaring Door Martine Pol en Janine van Drieënhuizen-Kok Drs. Janine van Drieënhuizen-Kok is als CHE-directeur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo Inspectie van het Onderwijs, 15 november 2018

Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo Inspectie van het Onderwijs, 15 november 2018 Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo Inspectie van het Onderwijs, 15 november 2018 Inleiding Op 15 november 2018 organiseerde de inspectie een bijeenkomst voor bekostigde mbo instellingen

Nadere informatie

MINOR SOFTWARE KWALITEIT EN TESTEN. 15 mei 2019 Maurice van Haperen

MINOR SOFTWARE KWALITEIT EN TESTEN. 15 mei 2019 Maurice van Haperen MINOR SOFTWARE KWALITEIT EN TESTEN 15 mei 2019 Maurice van Haperen Agenda Introductie Aanleiding, ontwikkeltraject Programma en toetsing Ervaringen Hoe verder Discussie / vragen en (eventueel) een bijdrage

Nadere informatie

Hallo! Wij zijn Hubper.co

Hallo! Wij zijn Hubper.co Hallo! Wij zijn Hubper.co Wij zijn nieuw en vertellen graag iets meer over onszelf. We zijn een technologiebedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van online leeroplossingen. Hierin zijn wij anders

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

90-minuten ABC-methodiek en storyboard voor design van een module of opleidingsonderdeel

90-minuten ABC-methodiek en storyboard voor design van een module of opleidingsonderdeel 90-minuten ABC-methodiek en storyboard voor design van een module of opleidingsonderdeel Wouter Vandekerckhove Onderwijsontwikkeling en Professionalisering Dienst onderwijsbeleid, VIVES Hogeschool Academiejaar

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut

Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut Samenwerking opleidingen ergotherapie en Ergotherapie Nederland Margo van Hartingsveldt - HvA Jolien van den Houten - Zuyd Selma van Huijzen - HR Inge

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Leerweg onafhankelijk toetsen flexibele deeltijd voor professionals. Jeanine Schmeitz Zuyd Hogeschool

Leerweg onafhankelijk toetsen flexibele deeltijd voor professionals. Jeanine Schmeitz Zuyd Hogeschool Leerweg onafhankelijk toetsen flexibele deeltijd voor professionals Jeanine Schmeitz Zuyd Hogeschool Programma 13.30u - 14.00u Presentatie van een voorbeeld van leerwegonafhankelijke toetsing - Hogeschool

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Wat is universeel ontwerp?

Wat is universeel ontwerp? Doelen 1. je weet wat universeel ontwerp en Universal Design for Learning (UDL) inhouden 2. je kent de drie principes van UDL 3. je gaat zelf aan de slag met universeel ontwerp 4. je verkent hoe je individuele

Nadere informatie

Doelen. Wat is universeel ontwerp? 18/11/2016

Doelen. Wat is universeel ontwerp? 18/11/2016 Doelen 1. je weet wat universeel ontwerp en Universal Design for Learning (UDL) inhouden 2. je kent de drie principes van UDL 3. je gaat zelf aan de slag met universeel ontwerp 4. je verkent hoe je individuele

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk

Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk Kennisplatform Examinering Hoger Onderwijs 5 oktober 2017 Paul Zevenbergen Accreditatiekader 2016 Hoofdlijnen 2 Basis voor duurzame kwaliteit is een

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Actie diversiteit in alle departementen. KULeuven Association

Actie diversiteit in alle departementen. KULeuven Association Actie diversiteit in alle departementen KULeuven Association Doorstroommethodieken in KHLim: Een positieve benadering Om het onderwijs voor alle studenten meer toegankelijk te maken is een UDL-traject

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Universal Design for Learning Wetenschappelijk kader om stagebegeleiding te ontwerpen. Hogeschool Gent 24 oktober 2014 Meggie Verstichele

Universal Design for Learning Wetenschappelijk kader om stagebegeleiding te ontwerpen. Hogeschool Gent 24 oktober 2014 Meggie Verstichele Universal Design for Learning Wetenschappelijk kader om stagebegeleiding te ontwerpen Hogeschool Gent 24 oktober 2014 Meggie Verstichele Programma 1. Kennismaking 2. Waarom inclusief onderwijs? 3. Wat

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Voorlichting Erasmus+ KA2 15 november 2018

Voorlichting Erasmus+ KA2 15 november 2018 Voorlichting Erasmus+ 15 november 2018 Check in 2 Wat is Wie bent u en wie zijn wij? Wanneer in Help Doel van de workshop 3 Wat is Wanneer in Help U weet wat inhoudt U weet welke instrumenten u kunt gebruiken

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

1. Waar komt de behoefte aan maatwerk en flexibilisering eigenlijk vandaan?

1. Waar komt de behoefte aan maatwerk en flexibilisering eigenlijk vandaan? Flexibilisering met de kleine f en de GROTE F 1. Waar komt de behoefte aan maatwerk en flexibilisering eigenlijk vandaan? Allereerst vanuit het competentiegericht onderwijs: Praktijk staat centraal (sturen

Nadere informatie

De mentor als medeopleider. (verdieping) S1 10 oktober 2017

De mentor als medeopleider. (verdieping) S1 10 oktober 2017 De mentor als medeopleider (verdieping) S1 10 oktober 2017 Planning Sessie 1 Ø STAVAZA opvolging student Ø De kindlijn Ø Situering Opleidingsonderdelen OSOB en HOV Ø Focus op UDL! De komende sessies nemen

Nadere informatie

De mentor als medeopleider (verdieping) S1 10 oktober Planning. Trajectcoaching

De mentor als medeopleider (verdieping) S1 10 oktober Planning. Trajectcoaching De mentor als medeopleider (verdieping) S1 10 oktober 2017 Planning Sessie 1 Ø STAVAZA opvolging student Ø De kindlijn Ø Situering Opleidingsonderdelen OSOB en HOV Ø Focus op UDL! De komende sessies nemen

Nadere informatie

ECVET EN INTERNATIONALE MOBILITEIT

ECVET EN INTERNATIONALE MOBILITEIT ECVET EN INTERNATIONALE MOBILITEIT Servicedocument voor meer informatie: www.ecvet.nl ECVET EN INTERNATIONALE MOBILITEIT Servicedocument Samenstelling Nationaal team van ECVET-experts Teksten Hans Blankestijn

Nadere informatie

1. Concrete ervaringen. 2. Observatie en reflectie. 3. Vorming van abstracte begrippen en generalisaties.

1. Concrete ervaringen. 2. Observatie en reflectie. 3. Vorming van abstracte begrippen en generalisaties. 1. Concrete ervaringen 2. Observatie en reflectie 3. Vorming van abstracte begrippen en generalisaties. 4. Toetsing van begrippen in nieuwe situaties/experimenten. een interventiemodel voor de docent als

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Communicatie van Avans Hogeschool

sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Communicatie van Avans Hogeschool ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Communicatie van Avans Hogeschool datum 31

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders?

Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders? Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders? 10 december 2012 Congres Dé blikopener voor Inclusief Hoger Onderwijs Handicap + Studie Leen Thienpondt Meggie Verstichele Thema: Zo

Nadere informatie

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid WORKSHOP 1W7 Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid Serge Wallagh hogeschooldocent-teamleider Business IT & Management bij IICT-FNT na een lange carrière in de commerciële advisering

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 1 Agenda Strategische prioriteiten Ontwikkelingen / tendensen in de samenleving Consequenties voor organisatie van het onderwijs voor ICT / ondersteuning andere Andere

Nadere informatie

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Ir. Saskia Kreutzer Drs. Jannemieke Geessink Arnhem Business School NUFFIC Workshop Best Practises Roeien met de riemen die je hebt

Nadere informatie

TOETSEN IN DE NIEUWE GENERATIE WISKUNDEMETHODES

TOETSEN IN DE NIEUWE GENERATIE WISKUNDEMETHODES TOETSEN IN DE NIEUWE GENERATIE WISKUNDEMETHODES Willemijn Muggen, uitgever Toetsen 16-11-2016 Gepersonaliseerd Leren - Doelstellingen Iedere leerling op zijn/haar niveau laten excelleren. Leren terwijl

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Flexibilisering en studeren met beperkte belastbaarheid

Regiobijeenkomst Flexibilisering en studeren met beperkte belastbaarheid Regiobijeenkomst Flexibilisering en studeren met beperkte belastbaarheid Expertisecentrum handicap + studie - Hogeschool Rotterdam 14 maart 2017 Sietske Sportel van Expertisecentrum handicap + studie opent

Nadere informatie

Hierbij de presentatie met bijhorende E-links. Tessa De Block Kathleen De Greef Roy Remmen

Hierbij de presentatie met bijhorende E-links. Tessa De Block Kathleen De Greef Roy Remmen In de research club van 18 oktober demonstreerde dr. Mary Dankbaar het flipped classroommodel, toegepast in het medisch onderwijs van het Erasmus Medisch Centrum van Rotterdam. Aan de hand van een 5-tal

Nadere informatie

Bijeenkomst Flexibilisering Hoger Onderwijs 17 januari 2017

Bijeenkomst Flexibilisering Hoger Onderwijs 17 januari 2017 Bijeenkomst Flexibilisering Hoger Onderwijs 17 januari 2017 Georganiseerd door in samenwerking met Regioplus. Uit arbeidsmarktonderzoek, moeilijk vervulbare vacatures en toekomstverwachtingen blijkt dat

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Avans visie Onderwijs & ICT

Avans visie Onderwijs & ICT Avans visie Onderwijs & ICT Samen het maximale uit jezelf halen met ICT Algemeen De visie op Onderwijs en ICT is afgeleid van de Avans Onderwijsvisie en opgesteld vanuit de overtuiging dat we onze ambitie

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst EVC aanbieders en beoordelende organisaties. Tijs Pijls, 17 november 2015

Voorlichtingsbijeenkomst EVC aanbieders en beoordelende organisaties. Tijs Pijls, 17 november 2015 Voorlichtingsbijeenkomst EVC aanbieders en beoordelende organisaties Tijs Pijls, 17 november 2015 Programma 13.30: Opening en welkom, toelichting programma. Mijlpalen in de ontwikkeling EVC van de afgelopen

Nadere informatie

Blended onderwijs in de digitale wijk

Blended onderwijs in de digitale wijk Blended onderwijs in de digitale wijk 23 maart 2018 Els Grijmans Frowine den Oudendammer Wat gaan we doen? Aanleiding vernieuwing Uitgangspunten onderwijs Digitale wijk, demo Ontwikkelproces Ervaringen

Nadere informatie