Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management"

Transcriptie

1 Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE DUURZAME OPLOSSINGEN TOT STAND KUNNEN KOMEN!... 3 LEREN SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL BIJ HET TOT STAND BRENGEN VAN DUURZAME OPLOSSINGEN... 4 DOELSTELLINGEN VAN HET LEERTRAJECT... 4 OPZET VAN HET LEERTRAJECT... 5 VOOR WIE IS DIT LEERTRAJECT BESTEMD?... 6 BLOK 1 - NOODZAAK...7 BLOK 2 - TEAM...8 BLOK 3 - AANPAK...9 BLOK 4 - RESULTATEN...10 BLOK 5 - DENKEN...11 BLOK 6 - MAKEN...12 BLOK 7 - TOEPASSEN...13 BLOK 8 - EVALUEREN...14 OVERIGE BIJZONDERHED EN OVER DIT LEERTRAJ ECT...15 INFORMATIE...18 Learning Works 2002 Pagina 2/18

3 Dit leertraject voor Service Managers gaat verder dan de bestaande trainingen! Binnen Service Management is een groot aantal trainingen te volgen. Deze trainingen bieden de ICTprofessional de mogelijkheid om zich te bekwamen in het vak. Een deel van deze trainingen is gericht op certificeringsprogramma s en een ander deel is alleen gericht op het verkrijgen van specifieke kennis of het ontwikkelen van specifieke competenties. Dit leertraject gaat verder dan de bestaande trainingen. Dit leertra ject biedt (gecertificeerde) Service Managers, ICT Managers, Projectleiders, ITIL adviseurs en andere professionals die zich bezighouden met het inrichten van Service Management organisaties een mogelijkheid om gedurende een periode van een klein jaar die competenties te ontwikkelen die voor het uitoefenen van het vak noodzakelijk zijn. Belangrijk hierbij zijn de volgende uitgangspunten:?? de eigen leer- en ontwikkelbehoeften vormen een belangrijke basis?? de deelnemers leren van elkaar?? de deelnemers leren met elkaar?? de werksituatie speelt een belangrijke rol bij het leerproces en het toepassen van het geleerde?? deelnemers werken tijdens het leertraject aan het oplossen van inrichtingsvraagstukken uit hun eigen werksituatie Leren hoe duurzame oplossingen tot stand kunnen komen! Duurzame oplossingen zijn oplossingen die:?? onderdeel uit zijn gaan maken van de werkwijze van de medewerkers?? door de medewerkers zelf onderhouden en verbeterd kunnen worden?? bestand zijn tegen veranderende omstandigheden In dit leertraject wordt geleerd hoe deze duurzame oplossingen tot stand kunnen komen in een Service Management organisatie. Learning Works 2002 Pagina 3/18

4 Leren speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van duurzame oplossingen. In het proces om te komen tot duurzame oplossingen speelt leren een belangrijke rol. Iets wat is geleerd blijft langer hangen dan iets wat anderen voor ons gedaan hebben. Om dit leren vorm te geven maken we in dit leertraject gebruik het procesmodel voor lerend veranderen. Met dit procesmodel heeft Jan Schilt (hoofddocent) voor ISES International de ITSMF Award 2001 gewonnen. Het model wordt met succes toegepast in verandertrajecten en ontwikkelt het lerend vermogen van de medewerkers en de teams, het ontwikkelt het teamwork en het ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van de medewerkers en de teams. Het resultaat van deze aanpak zijn duurzame oplossingen Doelstellingen van het leertraject Aan het einde van het leertraject:?? hebben de deelnemers kennis en vaardigheden ontwikkeld die kunnen worden gebruikt bij het duurzaam inrichten van Service Management organisaties?? hebben de deelnemers kennis en vaardigheden ontwikkeld over onderwerpen die in het Service Management domein een belangrijke rol spelen.?? hebben de deelnemers de eigen leer- en ontwikkeldoelen gerealiseerd Met deze nieuwe kennis en vaardigheden zijn de deelnemers in staat om:?? complexere projecten uit te voeren?? een eigen stijl te ontwikkelen Learning Works 2002 Pagina 4/18

5 Opzet van het leertraject Het leertraject beslaat 8 blokken van 5 dagdelen met een tussenliggende avond. De blokken liggen ca. 1 maand uit elkaar. Elk blok staat in het teken van een van de fases in het model voor lerend veranderen. Daarnaast is in elk blok ruimte in gepland om thema s te behandelen die de deelnemers belangrijk vinden. Deze thema s kunnen de deelnemers zelf voorbereiden en presenteren. De hoofd thema s zijn: Blok 1 Noodzaak Blok 2 Team Blok 3 Aanpak Blok 4 Resultaten Blok 5 Denken Blok 6 Maken Blok 7 Toepassen Blok 8 Evalueren Deze blokken hebben de volgende herkenbare structuur: Dagdeel 1, 2 Dagdeel 3, 4 Dagdeel 5 Concepten leren?? professionals uit het vakgebied geven een workshop over specifieke thema s?? de deelnemers krijgen een theoretische basis aangereikt die het thema op verschillende wijzen belicht Vak leren?? de theoretis che basis wordt toegepast in diverse praktische situaties?? de deelnemers ontwikkelen eigen inzichten over het behandelde thema?? de theoretische basis wordt omgezet naar vaardigheden Ontwikkelen professionele identiteit?? de deelnemers bereiden zich voor om de nieuwe inzichten in de eigen praktijk te gaan brengen?? de deelnemers experimenteren met de nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten?? de deelnemers reflecteren op de thema s die behandeld zijn. Hierdoor worden de deelnemers zich bewust van nieuw verworden kennis en vaardigehden Tussenliggende periode Oefenen in de praktijk.?? deelnemers passen de juist verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe in hun werksituatie?? deelnemers verzamelen nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor het volgende blok Slotsessie Het leertraject wordt afgesloten met een seminar voor vrienden en bekenden. Gedurende het laatste blok verzorgen 2-tallen een presentatie over een onderwerp uit het leertraject wat hen interesseert. Learning Works 2002 Pagina 5/18

6 Voor wie is dit leertraject bestemd? Dit leertraject is gemaakt voor elke ICT professional die werkzaam is als projectleiders, facilitator of adviseur van verandertrajecten in een Service Management organisatie. Dit leertraject is ook voor ICT-managers, Service Managers en procesmanagers die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en onderhouden van Service Management organisaties. Learning Works 2002 Pagina 6/18

7 Gedetailleerd overzicht van het programma Blok 1 - Noodzaak September 2002 Beschrijving van dit blok In dit blok leggen we een basis voor het leertraject. We maken kennis met de overige deelnemers en we delen onze leerdoelen. Daarnaast maken we een start met de begrippen leren en ontwikkelen. In dit blok maken we tevens kennis met het procesmodel lerend veranderen en de 8 ontwerpprincipes van lerend veranderen. Een van de eerste stappen in het procesmodel lerend veranderen is noodzaak. In dit blok zullen we aandacht schenken aan de rol van noodzaak en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. Onderwerpen 1. Kennismaken met de deelnemers en de docenten 2. Opstellen en bespreken van de individuele leerdoelen 3. Uitleg van het programma 4. Maken van de afspraken en vormen van teams 5. Wat is leren? Wat zijn competenties, hoe ontwikkelen we deze? 6. Welke rol speelt leren bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen? 7. Behandelen van het procesmodel Lerend veranderen. 8. Waarom zou een organisatie moeten veranderen? 9. Hoe komen we achter de noodzaak om te veranderen? 10. Analyseren van organisaties. Leerdoelen?? Deelnemer heeft een helder beeld van zijn persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen?? Deelnemer kent het programma?? Deelnemer is zich bewust van de rol die leren speelt bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen binnen Service Management organisaties?? Deelnemer heeft inzicht in de competenties die binnen een organisatie ontwikkeld moeten worden om te zorgen dat de organisatie haar eigen problemen op kan lossen en haar eigen werkprocessen kan inrichten en beheren.?? Deelnemer is instaat om te bepalen welke competenties ontwikkeld moeten worden om duurzame oplossingen mogelijk te ma ken?? Deelnemer kent de achtergronden van het procesmodel lerend veranderen?? Deelnemer onderkent de rol van noodzaak bij duurzame veranderingen?? Deelnemer heeft kennis van een aantal verschillende manieren om organisaties te analyseren Learning Works 2002 Pagina 7/18

8 Blok 2 - Team Oktober 2002 Beschrijving van dit blok In het procesmodel voor lerend veranderen komt in de tweede fase het team aan de orde. Werken in teams speelt een belangrijke rol bij het duurzaam inrichten van Service Management organisaties. In dit blok besteden we aandacht aan het team en aan de verschillende manieren om met teams te leren. Onderwerpen 1. Team leren, team werken, team ontwikkeling 2. Werken met teams (faciliteren, begeleiden) 3. Action learning 4. Procesmanagement Leerdoelen?? Deelnemer onderkent het nut van het werken in teams?? Deelnemer kan teams faciliteren door middels van Action Learning en procesmanagement?? Deelnemer kent de eigenschappen van teams en de theoretische achtergrond van teamleren?? Deelnemer is in staat om teams samen te stellen?? Deelnemer is in staat om teamleren vorm te geven Learning Works 2002 Pagina 8/18

9 Blok 3 - Aanpak November 2002 Beschrijving van dit blok In dit blok gaan we ons bezig houden met verschillende aspecten van de aanpak. In het procesmodel lerend veranderen wordt er voor gekozen om de aanpak door het team te laten bepalen. Hoe krijg je dit als begeleider voor elkaar? Onderwerpen 1. Wat is een typische aanpak die bij duurzaam veranderen toegepast kunnen worden 2. Het ontwerpen en begeleiden van Workshops 3. Faciliteren van workshops 4. Projectmatig werken (Prince2) 5. Programma management 6. Het charter Leerdoelen?? Deelnemer kent een aantal mogelijke aanpakken om duurzaam veranderen vorm te geven?? Deelnemer is in staat om een team te begeleiden bij het komen tot een aanpak?? Deelnemer kan bepalen welke aanpak past bij een gegeven problematiek?? Deelnemer kent de basis principes van het ontwerpen van Workshops?? Deelnemer kan een workshop faciliteren?? Deelnemer kent de principes van Projectmatig werken en kent de principes van Prince2?? Deelnemer is instaat om van zijn of haar project een DIN (Doelen Inspanning Netwerk) schema te maken Learning Works 2002 Pagina 9/18

10 Blok 4 - Resultaten Januari 2003 Beschrijving van dit blok Uiteindelijk gaat het bij elk project om de resultaten. We richten de ICT organisatie niet in om het inrichten maar omdat we bijvoorbeeld het aantal incidenten wat de Service desk oplost willen verhogen. In dit blok gaan we met elkaar kijken welke rol de resultaten spelen bij verander trajecten. Hoe kom je aan de resultaten? Hoe kun je resultaten definiëren en gebruiken? Onderwerpen 1. Resultaten bepalen 2. Performance Improvement 3. Meten van verbeteringen 4. Financial management 5. Total Cost of Ownership Leerdoelen?? Deelnemer weet op welke wijze de resultaten kunnen worden gedefinieerd?? Deelnemer weet wat Performance Improvement is en hoe dit kan worden ingezet bij het vormgeven van verandertrajecten?? Deelnemer is in staat de total cost of ownership te berekenen van een dienst, een PC s of van een product?? Deelnemer kent de basis principes van Financial Management en kan deze principes toepassen bij het inrichten van Service Management organisaties Learning Works 2002 Pagina 10/18

11 Blok 5 - Denken Februari 2003 Beschrijving van dit blok Als aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan gaan we met het team en volgens de afgesproken aanpak de afgesproken resultaten realiseren. Om dit te kunnen doen zullen we mogelijke oplossingen moeten bedenken. In deze fase is het nog niet belangrijk dat we de juiste oplossing kiezen. In deze fase zullen we onze creativiteit moeten gebruiken om zo veel mogelijk ideeën te genereren die kunnen leiden tot de oplossingen. In deze fase zullen we ook leren hoe je keuzes kunt maken voor de beste oplossing gegeven de context. Onderwerpen 1. Denken in teams 2. Creatief denken 3. Brainstormen 4. Verkennen van inrichtingsoplossingen 5. Problem Solving technieken Leerdoelen?? De deelnemer kan met een team werken aan oplossingen voor de doelen of de te realiseren doelstellingen.?? De deelnemer kan teams faciliteren bij het denk proces?? De deelnemer kan doormiddel van het faciliteren van teams werken aan duurzame oplossingen?? De deelnemer kent een aantal problemsolving technieken en kan deze toepassen binnen zijn eigen werksituatie?? De deelnemer is inhoudelijk op de hoogte van gangbare oplossingen en is in staat keuzes te maken gegeven de context Learning Works 2002 Pagina 11/18

12 Blok 6 - Maken Maart 2003 Beschrijving van dit blok Mogelijke oplossingen bedenken is één. De keuze voor de beste oplossing verder uitwerken tot een werkbare situatie is twee. En toch is deze stap een van de belangrijkste stappen op weg naar duurzame inrichting van werkprocessen. Vooral als we dit maken doen in teamverband maken we al een behoorlijke stap in de richting van duurzame veranderingen. In dit blok gaan we deze wijze van werken nader onderzoeken en ontdekken wat deze fase vraagt van de begeleider. Onderwerpen 1. Van ontwerpen naar ontwikkelen, wat is het verschil? Waarom zijn deze begrippen zo belangrijk? 2. Samen creëren levert duurzame processen op 3. Ontwerpen van nieuwe structuren in organisaties en processen 4. Organisatiekunde Leerdoelen?? De deelnemer is in staat een gekozen oplossing zodanig vorm te geven dat deze leidt tot een duurzame oplossing/of een duurzame realisatie van onze doelen of resultaten?? De deelnemer kan een team faciliteren bij het ontwikkelen van een oplossing?? De deelnemer kent de belangrijkste organisatiekunde aspecten die gebruikt kunnen worden bij het inrichten van processen. Learning Works 2002 Pagina 12/18

13 Blok 7 - Toepassen April 2003 Beschrijving van dit blok Met toepassen bedoelen we de ontwikkelde oplossing daadwerkelijk integreren in de werksituatie. We hebben de nieuwe of gecorrigeerde situatie zo ingericht dat de betrokkenen ook daadwerkelijk werken volgens deze nieuwe werkwijze. Onderwerpen 1. Toepassen van de nieuwe oplossing 2. Wat is transfer, en hoe kun je dat vorm geven? 3. Coachen als middel om de betrokkenen te blijven ondersteunen bij het inslijpen van de nieuwe werkwijze 4. Verbetersessies, bedenken en begeleiden 5. Leren op de werkplek in het teken van onderhouden Leerdoelen?? De deelnemer weet hoe je het geleerde of het ontwikkelde in de praktijk kan brengen (transfer)?? De deelnemer kan coachen van individuen en teams inzetten om de werkprocessen te blijven onderhouden (kleine correcties aan te brengen)?? De deelnemer kan een verbetersessie ontwerpen en begeleiden om kleine aanpassingen in de werkprocessen te realiseren?? De deelnemer kan binnen de werkplek situaties creëren waarin leren mogelijk is. Learning Works 2002 Pagina 13/18

14 Blok 8 - Evalueren Mei 2003 Beschrijving van dit blok Aan het einde van het traject of van deze cyclus zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig of hoe het gehele traject is verlopen. We zullen in de fase leren welke zaken we zullen moeten evalueren om ons eigen proces of dat van de klant te verbeteren. We kijken naar het proces (hoe hebben we deze klus geklaard?), naar het resultaat (hebben we de resultaten geboekt?) en we verkennen de vraag: hebben we geleerd om het zelf te kunnen? Onderwerpen 1. Evalueren hoe doe je dat en waarom doe je dat? 2. Procesevaluatie 3. Procesverbetering, het verbeteren van ons eigen proces 4. Presentatie geven 5. Afscheid nemen van elkaar 6. Hoe ziet je eigen ontwikkeling ervan af nu uit? Leerdoelen?? De deelnemer kent het nut van evaluatie en kan hieraan invulling geven?? De deelnemer kan de resultaten van de evaluatie gebruiken om aanpassingen te doen in het proces?? De deelnemer heeft een goed beeld van zijn eigen ontwikkeling na dit leertraject Learning Works 2002 Pagina 14/18

15 Overige bijzonderheden over dit leertraject Startdatum Het leertraject start in september 2002 en zal worden afgerond in mei 2003 Locatie Het leertraject wordt gegeven in een bosrijke, inspirerende omgeving Prijs Het leertraject kost 7.000,- Aantal deelnemers Aanmelding Voor een optimaal rendement zal de groep uit minimaal 12 deelnemers bestaan en maximaal 20 deelnemers Kandidaten voor dit leertraject melden zich aan via bijgevoegd intake formulier. Zie ook het kopje Intakeformulier. Learning Works 2002 Pagina 15/18

16 Intakeformulier Naam Bedrijf Straat Postcode en Plaats Geb_datum Telefoon Telefax : m / v : : : : : : Waar wilt u uw eventuele post ontvangen (indien afwijkend van boven) Naam Straat Postcode en Plaats : : : Bijzonderheden over uw functie en uw ambitie voor deze leergang Functie Relevante opleidingen : : : : Beschrijving van de huidige functie (werkzaamheden, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, aan hoeveel mensen leiding etc) Wat zijn uw belangrijkste argumenten om dit leertraject te volgen? Learning Works 2002 Pagina 16/18

17 Wat zijn uw belangrijkste leerdoelen? Waar loop je in werk tegenaan en wat zou je graag opgelost willen zien? Waar wil je graag aan gaan werken? Op welke wijze ga je het geleerde toepassen in je werksituatie? Hierbij geef ik mij op voor het Leertraject Duurzaam inrichten van Service Management. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Zodra u de factuur betaald heeft ontvang van ons een bevestiging van uw inschrijving en ontvangt u bijzonderheden over de locatie en ontvangt u de reader. Naam deelnemer : Datum : / / Handtekening Faktuuradres : Bedrijf Ter attentie van Straat Postcode en plaats : : : : Naam manager Datum : : / / Handtekening FAX DIT INTAKE FORMULIER NAAR LEARNING WORKS t.a.v. JAN SCHILT Learning Works 2002 Pagina 17/18

18 Informatie Informatie kunt u opvragen bij: Learning Works t.a.v. Jan Schilt Goudplevier KZ Bodegraven T E Zie ook : Learning Works 2002 Pagina 18/18

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

ONDERZOEKSGERICHT LEREN

ONDERZOEKSGERICHT LEREN Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") ONDERZOEKSGERICHT LEREN Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese

Nadere informatie

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Tilburg, 1 januari 2012 Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Aan de opzet en inhoud van de leeractiviteiten van

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Leren met je hart, je hoofd en je handen. Play Learn Change is partner van LEGO Education

Leren met je hart, je hoofd en je handen. Play Learn Change is partner van LEGO Education Leren met je hart, je hoofd en je handen Play Learn Change is partner van LEGO Education Wat is ook weer het doel van leren? Jouw wereld ontdekken en begrijpen Jouw eigen plek ontdekken Jezelf staande

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Creativiteit, kun je dat afdwingen?

Creativiteit, kun je dat afdwingen? Creativiteit, kun je dat afdwingen? Over procesgerichte didactiek, de didactiek van creativiteit, eigenaarschap en betrokkenheid www.kunstedu.nl procesgerichte didactiek proces van de kunstenaar zelf ondergaan

Nadere informatie

Sensoren en maatschappij

Sensoren en maatschappij PROJECT Sensoren en maatschappij Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 Het beroep 3 De organisatie 4 Begeleiding 5 Beoordeling en evaluatie [1] PROJECT Sensoren en maatschappij [Technasium]

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Service Portfolio trainingen visuele meetings

Service Portfolio trainingen visuele meetings 02022016 Service Portfolio trainingen visuele meetings Waarom zijn visuele meetings zo krachtig? q Meer focus en aandacht van de deelnemers q Deelnemers zien meer the Bigger Picture: overzicht, patronen

Nadere informatie

Masterclass Behavioural Auditing

Masterclass Behavioural Auditing Masterclass Behavioural Auditing Het onderzoeken van houding en gedrag in organisaties Voorjaar 2014 Overzicht Deze masterclass is bedoeld als een eerste kennismaking met het interdisciplinair vakgebied

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Masterclass Behavioural Auditing

Masterclass Behavioural Auditing Masterclass Behavioural Auditing Het onderzoeken van gedrag in organisaties Pilotaflevering voorjaar 2013 Overzicht Deze masterclass is bedoeld als een eerste kennismaking met het interdisciplinair vakgebied

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

De praktijk van leren en werken in teams: wetenschap en praktijk

De praktijk van leren en werken in teams: wetenschap en praktijk De praktijk van leren en werken in teams: wetenschap en praktijk Prof. Dr. F. Dochy Een discussie over de aanpak van je eigen casus en een conclusie over bruikbare richtlijnen 20 jaar ervaring in leren

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING: APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM De wereld verandert continue en in een hoog tempo. Dat vraagt wat

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S E - v a a r d i g T r a i n e n e n C o a c h e n o n l i n e trainen opleiden coachen ORGANISATIEADVIES E-leren, e-coachen, online trainen, leren via social media, wiki s en e-modules Als trainen of coachen

Nadere informatie

Training Leermateriaal Ontwikkelen Basis

Training Leermateriaal Ontwikkelen Basis Training Leermateriaal Ontwikkelen Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

Business- en informatieanalyse (methoden en

Business- en informatieanalyse (methoden en De training 'Business- en informatieanalyse (methoden en ' geeft een compleet overzicht van het vakgebied informatieanalyse, de aanpak en de technieken. In de training wordt een combinatie van methoden

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

CONCEPT TOOL ONTWERPEN IN BEELD VOOR EIGEN GEBRUIK

CONCEPT TOOL ONTWERPEN IN BEELD VOOR EIGEN GEBRUIK 1 Leerdoelen verhelderen 1A Hoe ziet de vaardigheid eruit? Neem een vaardigheid die in komende project of les belangrijk gaat zijn. Schrijf de vaardigheid op een groot vel en verdeel de rest van het vel

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Teamleiders en HBO-ers opleiding

Teamleiders en HBO-ers opleiding Teamleiders en HBO-ers opleiding Start groep 5 dinsdag 24 januari 2017 Start groep 6 dinsdag 19 september 2017 45 accreditatiepunten voor farmaceutisch consulenten, managers, farmakundigen en teamleiders

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase Signalering in de palliatieve fase Train de trainer projectleiders dagdeel 2: implementatie en projectmatig werken december2015 Programma Ken uw doelgroep het implementatietraject taken en rol van projectleider

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Montessori High School Minor

Montessori High School Minor Titel: Zonneboiler Montessori High School Minor Korte beschrijving van de Minor: Het begrip duurzaamheid kom je steeds vaker tegen in de maatschappij. Bij deze minor ga je zelf een product ontwerpen en

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

FPC Veldzicht Coaching op competentieontwikkeling van individuen en teams.

FPC Veldzicht Coaching op competentieontwikkeling van individuen en teams. FPC Veldzicht Coaching op competentieontwikkeling van individuen en teams. Een coproductie van Veldzicht, DJI en Saxion Drs. Stephan van der Voort Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie Kom verder.

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation met examen

PRINCE2 Foundation met examen U leert alles over de basiselementen, principes, thema's en processen van de PRINCE2 methode. U leert effectief deelnemen in PRINCE2 projecten. Ook bereidt u zich voor op het examen PRINCE2 Foundation,

Nadere informatie