CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011"

Transcriptie

1 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Referentie Amsterdam, 16 januari 2012

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 3 Resultaten Nieuw gestarte bedrijven Gestarte creatieve ondernemers Trajectplan bestaande ondernemers Speciale projecten Startersfonds Zuidoost en Qredits Bijeenkomsten Resultaten Netwerkbijeenkomsten Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten 18 4 Vormgeven netwerk 21 5 De frontoffice Werkwijze De fysieke en inhoudelijke inrichting 24 6 Terugblik De opstartfase Praktijksignalen Tegenvallende financiële resultaten Overige problematiek Meervoudige problematiek Consequenties uitvoering project Intakeprocedure Uitvoering adviestraject Bijzondere dossiers Realisatie doelstellingen in de praktijk 31 Bijlage 1 Overzicht documentatie Ondernemershuis Zuidoost 2 Ondernemerscompetenties 3 Kwantitatieve analyse 4 Netwerkcontacten

3 1 Inleiding Voor u ligt de concept eindrapportage van Ondernemershuis Zuidoost IV. Het betreft de periode van 1 april 2011 tot en met 31 december Ondernemershuis Zuidoost IV wordt uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Ondernemershuis Zuidoost is een netwerkorganisatie die een pakket van diensten aanbiedt aan (door)startende en gevestigde MKB- ondernemers. De netwerkorganisatie ondernemerschap bestaat uit een frontoffice binnen het stadsdeel, twee bedrijfsadviseurs, een eerste ring van (semi)overheids- en gemeentelijke instellingen en een tweede ring van partners uit het bedrijfsleven. In onderstaande rapportage wordt per doelstelling van het project aangegeven wat de realisatie in aantallen is tot en met 31 december Daarnaast wordt tevens ingegaan op overige behaalde resultaten die niet specifiek in de doelstellingen zijn opgenomen zoals het opzetten van een fysiek ondernemersloket, het creëren van een netwerkorganisatie en het uitvoeren van speciale dossiers. U vindt in deze rapportage achtereenvolgens de volgende onderwerpen: doelstelling, resultaten, vormgeving netwerk, de frontoffice en de terugblik op CONCEPT Pagina 1

4 2 Doelstelling Het doel van Ondernemershuis Amsterdam Zuidoost IV (Ondernemershuis Zuidoost) is het zelfstandig ondernemerschap en de financiële zelfredzaamheid van kleinschalige ondernemers in het stadsdeel Zuidoost actief te stimuleren en te ondersteunen. Dit wordt bereikt door middel van onder andere de volgende activiteiten: adviseren, begeleiden en doorverwijzen van prestarters, starters en doorstarters; actief opzoeken van bestaande ondernemers om hun vragen, wensen, behoeften en groeikansen in kaart te brengen. Dit wordt vertaald in een concreet actieplan en het ondersteunen van de ondernemers bij de uitvoering hiervan; actief opzoeken van creatieve ondernemers en ze ondersteunen bij de start en doorgroei van de onderneming; organiseren van netwerkbijeenkomsten; verzorgen van collectieve voorlichting (cursussen, themabijeenkomsten etc.); ondersteunen van ondernemers die hun ondernemersactiviteiten willen ontwikkelen vanuit 'latent ondernemerschap' naar het reguliere ondernemerschap; ontwikkelen van activiteiten en het participeren in projecten die het ondernemersklimaat in het gebied verbeteren; doen van beleidsaanbevelingen om het ondernemersklimaat te versterken; verzorgen van de loketfunctie van Startersfonds Zuidoost / Qredits voor ondernemers die een lening willen aanvragen bij deze fondsen. In onderstaande tabel zijn de kwantitatieve doelstellingen van Ondernemershuis Zuidoost weergeven. Doelstellingen 2011 Doelstelling project Advies en begeleiding aan ondernemers Aantal gestarte nieuwe ondernemers (exclusief creatieve bedrijven) 5 Aantal gestarte nieuwe creatieve ondernemers 2 Opgestelde trajectplannen bestaande ondernemers 50 Waarvan uitgevoerd door de bedrijfsadviseurs 20 Waarvan doorverwezen 30 Speciale projecten 1 Startersfonds Zuidoost/Qredits Aantal verstrekte kredieten 6 Bijeenkomsten Netwerkbijeenkomsten 3 Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten op locatie in Zuidoost 8 Tabel 1. Het Ondernemershuis Zuidoost bestaat nu effectief negen maanden en is in vergelijking met vorige ondernemershuizen nieuw van opzet qua: doelgroep: de focus ligt nu in de eerste plaats op bestaande ondernemers en op de tweede plaats op advisering van startende ondernemers die geen uitkering van het DWI ontvangen; de geboden ondersteuning: deze is gericht op verdere doorgroei en professionalisering van potentieel krachtige (zelfredzame) ondernemers om de langere termijn hun positie in de markt te versterken. Dit is een fundamenteel nieuwe aanpak die in de praktijk veel meer inzet en zelfstandigheid van de ondernemer vraagt; CONCEPT Pagina 2

5 opzet en locatie: de front office is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en is nu gevestigd in het stadsdeel Zuidoost en niet meer op een bekende locatie met duidelijke buitenreclame. De adviseurs werken nu op afspraak in het stadsdeel en gaan daarnaast de wijk in om via outreachende activiteiten gevestigde ondernemers te adviseren; netwerkorganisatie: realiseren van een netwerkorganisatie welke bestaat uit samenwerking van een netwerk van 1e en 2e rings partners die zowel op inhoudelijke als organisatorische basis met elkaar samenwerken. Een deel van deze periode bestond uit het opstarten van het ondernemershuis. In hoofdstuk 6 zal hier uitgebreid op worden ingegaan. Het belangrijkste aandachtspunt werd gevormd door de ernst en de omvang van de adviesbehoefte van de gevestigde ondernemers wat een direct effect had op de inhoudelijke uitvoering van de adviestrajecten. CONCEPT Pagina 3

6 3 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van 2011 van Ondernemershuis Zuidoost gepresenteerd. In onderstaande tabel wordt de realisatie van de kwantitatieve doelstellingen weergegeven. Doelstellingen 2011 Doelstelling Project Realisatie 2011 Advies en begeleiding aan ondernemers Aantal gestarte nieuwe ondernemers (exclusief creatieve 5 11 bedrijven) Aantal gestarte nieuwe creatieve ondernemers 2 2 Opgestelde trajectplannen bestaande ondernemers waarvan uitgevoerd door de bedrijfsadviseurs waarvan doorverwezen * 69* 47* Speciale projecten 1 0 Startersfonds Zuidoost / Qredits Aantal verstrekte kredieten 6 1 Aanvragen gereed voor januari Bijeenkomsten Netwerkbijeenkomsten 3 2 Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten op locatie in Zuidoost 8 8 Tabel 2. *In totaal zijn er 79 trajectplannen opgesteld. Bij 36 ondernemers is ondersteuning geboden door de bedrijfsadviseurs en partnerorganisaties gezamenlijk. Bij elf ondernemers vond ondersteuning plaats door partnerorganisaties en 33 ondernemers werden begeleid door uitsluitend de bedrijfsadviseurs. Partner organisaties (doorverwijzingen) waren zodoende betrokken bij (36 plus 11) 47 trajecten en de bedrijfsadviseurs waren betrokken bij (36 plus 33) 69 trajecten. Advies en begeleiding ondernemers In de periode van 1 april tot en met 31 december 2011 hebben in totaal 165 personen contact gezocht met Ondernemershuis Zuidoost voor informatie, advies en begeleiding. Binnen Ondernemershuis Zuidoost wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende fasen waarin een bedrijf/ondernemer zich bevindt. Deze fasen zijn: gevestigde ondernemer: persoon die langer dan 3 jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en economisch actief is; doorstartende ondernemer: persoon die tussen 1 en 3 jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en economisch actief is; starter: persoon die korter dan 1 jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en economisch actief is; prestarter: persoon met de intentie om een onderneming te starten en/of niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en/of niet economisch actief is. Uit figuur 1 op de volgende pagina blijkt dat het aantal (pre)starters en bestaande ondernemers (doorstarters en gevestigden) ongeveer gelijk zijn. CONCEPT Pagina 4

7 Fase Prestart Start Doorstart Gevestigde 3 11 Figuur Nieuw gestarte bedrijven De potentiële nieuwe bedrijven bevinden zich bij aanvang van het begeleidingstraject in de prestartfase. De afgelopen periode hebben 75 prestarters contact opgenomen met het Ondernemershuis. Achtereenvolgens wordt voor deze doelgroep inzicht gegeven in: adviesbehoefte; financieringsbehoefte; resultaten. Adviesbehoefte De reden om contact op te nemen met het ondernemershuis en de adviesbehoefte van de verschillende prestarters is zeer divers. De meest voorkomende vragen hebben betrekking op het opstellen van een ondernemersplan, financiën/financiering en toetsing van de haalbaarheid. Adviesbehoefte Ondernemersplan Financiën / financiering Toetsing haalbaarheid Figuur 2. CONCEPT Pagina 5

8 Financieringsbehoefte Bij een deel van de prestarters is sprake van een financieringsbehoefte. De omvang van deze behoefte loopt uiteen van enkele duizenden tot enkele tienduizenden Euro's. Bij een aanzienlijk aantal ondernemers is de precieze omvang van de financieringsbehoefte nog niet bekend, omdat er nog geen ondernemersplan gereed is waaruit de exacte behoefte blijkt. In totaal is bij 49 prestarters de omvang van de financieringsbehoefte onbekend. Financieringsbehoefte Geen Figuur 3. Uit bovenstaande figuur blijkt dat twee van de 75 prestarters geen financieringsbehoefte hebben. Van de 24 prestarters waarvan de financieringsbehoefte bekend is, hebben de meeste ondernemers een financieringsbehoefte van tot Resultaat Het doel is om vijf nieuw gestarte bedrijven (exclusief creatieve bedrijven) te realiseren. Op basis van de intake blijkt dat: 26 personen zich in een uitkeringssituatie bevindt en daarom voor ondersteuning doorverwezen worden naar het DWI/UWV; 28 personen zich nog aan het oriënteren zijn, een heel vaag bedrijfsidee hebben en/of een (nog) niet levensvatbaar bedrijfsidee hebben. Deze personen nemen (nog) niet deel aan een begeleidingstraject. Dit betekent dat de afgelopen periode 21 ondernemers (75 minus 26 minus 28) zich aangemeld hebben met een haalbaar bedrijfsidee. Van deze 21 ondernemers zijn de afgelopen periode elf gestart met een nieuw eigen bedrijf (exclusief creatieve ondernemers) door middel van ondersteuning vanuit het ondernemershuis. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van enkele kenmerken van de nieuw gestarte bedrijven en de ondernemers. CONCEPT Pagina 6

9 Kenmerk M/V Vrouw Vrouw Man Vrouw Vrouw Vrouw Contact via Ondernemersloket Ondernemersloket Medewerker ZO Bedrijfsadviseurs Ondernemersloket Bedrijfsadviseurs Inkomenspositie Loondienst Loondienst Onbekend Loondienst Loondienst Loondienst Sector Overig Overig Overig Persoonlijke dienstverlening Import/export Zakelijke dienstverlening Bedrijfsomschrijving Jobhunter talentvolle Afslankstudio Sportfaciliteit Schoonheidssalon Import/export Vertaalbureau Wajongers Ghana Creatieve sector Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ondersteuningsbehoefte Toetsing Toetsing Toetsing Ondernemersplan; Toetsing Ondernemersplan; haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Administratie / accountancy haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Financieringsbehoefte Nee Ja Ja Ja Ja Nee Doorverwijzing KvK, Boekhouder Kvk,Qredits Nee Nee Kvk, boekhouder Kvk Financiering verkregen Niet van toepassing Ja In afwachting Ja Nee Niet van toepassing Kenmerk M/V Vrouw Vrouw Man Vrouw Vrouw Contact via Bedrijfsadviseurs Bedrijfsadviseurs Ondernemersloket Bedrijfsadviseurs Bedrijfsadviseurs Inkomenspositie Loondienst Loondienst Loondienst Loondienst Zelfstandig Sector Persoonlijke dienstverlening Detailhandel Persoonlijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Bedrijfsomschrijving Schoonheidssalon Webwinkel feestartikelen Kapper hogere segment Mediation/coaching Communicatie en projectleiding Creatieve sector nee nee Nee Nee Nee Ondersteuningsbehoefte Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan Financiën / financiering Financiën / financiering Financieringsbehoefte Nee Nee Ja Ja Nee Doorverwijzing KvK, Boekhouder KvK Boekhouder KvK, boekhouder Nee Financiering verkregen Niet van toepassing Niet van toepassing In afwachting In afwachting Niet van toepassing Tabel 3. Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de meeste gestarte ondernemers actief zijn in dienstverlenende sectoren. Tevens valt op dat er meer vrouwelijke (9) dan mannelijke ondernemers (2) gestart zijn Gestarte creatieve ondernemers. Tot de creatieve gestarte ondernemers behoren ondernemers die starten in de sectoren: kunst, entertainment, vormgeving, computergames of reclame. In totaal krijgen vier creatieve ondernemers ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf. Van deze vier ondernemers zijn twee ondernemers met ondersteuning van het Ondernemershuis inmiddels gestart. CONCEPT Pagina 7

10 Kenmerk Ondernemer 1 Ondernemer 2 M/V Vrouw Vrouw Contact via Ondernemersloket Ondernemersloket Levensfase bij aanvang Prestarter Starter Inkomenspositie Loondienst Loondienst Sector Overig Overig Bedrijfsomschrijving Ontwerpen en verkopen van sieraden Ontwerpen en produceren Creatieve sector Ja Ja Ondersteuningsbehoefte Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Administratie / accountancy van een eigen kledinglijn Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Financieringsbehoefte Doorverwijzing KvK, Boekhouder KvK, Bbz Financiering verkregen Niet van toepassing Aanvraag loopt Resultaat ondersteuning Nieuw bedrijf / gestart Nieuw bedrijf / gestart Tabel Trajectplan bestaande ondernemers Bij alle bestaande ondernemers wordt een trajectplan opgesteld. Dit trajectplan wordt opgesteld gedurende het intakeproces en vormt een diagnose van de huidige situatie en mogelijkheden voor de toekomst. Het trajectplan vormt daarmee de basis voor de begeleiding van de bestaande ondernemers vanuit het Ondernemershuis. Naast persoonsgegevens en afspraken omtrent de uitvoering van het ondersteuningstraject bestaat een trajectplan uit: 1. de sector waarbinnen de ondernemer actief is; 2. de ondersteuningsbehoefte van de ondernemer; 3. een beoordeling op ondernemercompetenties. In totaal zijn de gegevens van 79 bestaande ondernemers (3 doorstarters en 76 gevestigde ondernemers) opgenomen in het projectmanagement systeem. Ad 1. Sector De meeste bestaande ondernemers zijn actief in de detailhandel. Voorbeelden van deze bedrijven zijn: modewinkels, toko's en kledingreparatiebedrijven. Naast de detailhandel zijn veel ondernemers actief in de verzorging & cosmetica en zakelijke dienstverlening. Voorbeelden van verzorging & cosmetica bedrijven zijn nagelstudio's en haarsalons. De zakelijke dienstverlening heeft betrekking op bedrijven als administratiekantoren en adviesbureaus. In onderstaande figuur is het aantal ondernemers per sector weergegeven. CONCEPT Pagina 8

11 Sector Multimedia & entertainment Kinderopvang Import / export Markthandel Zorg algemeen Overige sectoren Horeca Zakelijke dienstverlening B2B Verzorging & cosmetica Detailhandel Figuur 4. Ad. 2 Ondersteuningsbehoefte De ondersteuningsbehoefte van bestaande ondernemers is onderverdeeld in ondersteuning op (a) inhoudelijke adviesgebieden en (b) ondersteuning op financieel gebied. Inhoudelijk adviesgebied Bij veel ondernemers is er sprake van een adviesbehoefte op meerdere gebieden. Advies op het gebied van (extra) financiering, marketing en sales en omzet toename zijn de meest voorkomende vraagstukken. In onderstaande tabel is het aantal ondernemers per adviesgebied weergegeven. Adviesgebied Aantal ondernemers Crebo-erkenning 1 Reorganisatie, fusie, overname, management buy-out en buy-in 1 Algemene maatregelen 2 Interne organisatie 2 Management ontwikkeling 2 Vergunning 2 Bedrijfsbeëindiging 3 Ontwikkeling product 3 Winkeluitstraling 3 Winkeliersvereniging 3 Administratie / accountancy 6 Personeel 6 Juridisch / fiscaal vraagstuk 7 Netwerkpartners 7 Huisvesting 9 Strategie 10 Doorstart 11 Toetsing haalbaarheid 15 Ondernemersplan 17 Workshops / cursussen 24 PR & Communicatie 31 Omzet toename 33 CONCEPT Pagina 9

12 Financiën / financiering 34 Marketing en sales 35 Totaal 267 Tabel 5. In totaal zijn er op 267 inhoudelijke adviesgebieden vragen. Dit betekent dat elke ondernemer op gemiddeld 3,4 adviesgebieden (267 adviesvragen gedeeld door 79 ondernemers) vragen heeft en ondersteuning zoekt bij Ondernemershuis Zuidoost. Financieringsbehoefte Indien er een financieringsbehoefte is wordt de omvang hiervan bepaald. Acht ondernemers hebben geen financieringsbehoefte en bij 49 ondernemers is de precieze omvang van de financieringsbehoefte niet bekend, omdat een financieel overzicht ontbreekt. Financieringsbehoefte Geen Figuur 5. Uit bovenstaande figuur blijkt dat van de bestaande ondernemers, waarvan de financieringsbehoefte bekend is, de financieringsbehoefte beperkt is. Ad 3. Beoordeling op ondernemerscompetentie De eerste stap bij bestaande ondernemers met een (bedrijfsmatige) ondersteuningsvraag, is het stellen van een diagnose. Bij het stellen van deze diagnose wordt - naast de bedrijfseconomische positie van het bedrijf - uitvoerig stilgestaan bij de "mate van ondernemerschap" van de individuele ondernemer. Dit individuele niveau van ondernemerschap is uiteindelijk bepalend voor het succes van de ondernemer en het bedrijf. De bedrijfsadviseurs maken bij het stellen van de diagnose gebruik van het ondernemerscompetentie model (ook wel bekend als de Entrepreneursscan of E-Scan) om zich een oordeel te vormen over de "mate van ondernemerschap" van de bestaande ondernemers in Amsterdam Zuidoost. Bij dit model wordt een competentie omschreven als: "datgene wat je succesvol maakt in een bepaalde taak of rol". Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kenmerken: 1. motivatie (willen); 2. persoonskenmerken (zijn); 3. kwaliteiten (kunnen); CONCEPT Pagina 10

13 4. kennis (weten). De door de bedrijfsadviseurs uitgevoerde quickscan betreft de elementen (a) persoonskenmerken, (b) kwaliteiten en (c) kennis. Het element motivatie is bij deze (cijfermatige) quickscan buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat vragen over motivatie veelal maatschappelijk gewenste antwoorden oplevert. Om een goede inschatting van de motivatie te kunnen maken is daarom een specifieke vragenlijst noodzakelijk. Bij de andere drie elementen is het wel mogelijk om deze inschatting te maken, omdat dit onder andere afgeleid kan worden van actieve (zichtbare) handelingen en antwoorden op kennisvragen. a. Persoonskenmerken: hieronder vallen de elementen: prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, dominantie, sociale oriëntatie, effectiviteit, doorzettingsvermogen en risicobereidheid. b. Kwaliteiten: het kenmerk kwaliteiten bestaat uit de elementen: marktgerichtheid, organiseren en plannen creativiteit, leidinggeven en financieel beheer. c. Kennis: dit kenmerk heeft betrekking op de elementen: financiën, productie, markt, omgeving en mensen. Bij de beoordeling van de ondernemers is de volgende indeling gehanteerd: 1= slecht, 2= matig, 3= neutraal, 4= redelijk en 5= goed. Voor het volledige overzicht van alle aantallen beoordelingen per sector wordt verwezen naar bijlage 3. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de individuele beoordelingen van de ondernemers, onderverdeeld in verschillende sectoren. De gegevens zijn gebaseerd op: 79 individuele beoordelingen van alle ondernemers; 36 individuele ondernemers actief in de detailhandel; 43 individuele beoordelingen van ondernemers die niet actief zijn in de detailhandel; 14 individuele beoordelingen van ondernemers actief zijn in de verzorging, cosmetica en zorg algemeen; 7 individuele beoordelingen van ondernemers actief in de horeca; 8 individuele beoordelingen van ondernemers actief in de (zakelijke) dienstverlening. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,1 2,1 2,1 Alle sectoren Detailhandel Gemiddelde score Geen detailhandel 1,8 Verz.&Cosm + zorg 2,9 Dienstverlening 2,0 Horeca Persoonskenmerk Kwaliteiten Kennis Gemiddeld Figuur 6 CONCEPT Pagina 11

14 Als er wordt gekeken naar de gemiddelde scores dan valt op dat: met uitzondering van de sector dienstverlening, alle scores rond de 2 liggen, dit betekent dat de ondernemers gemiddeld als matig beoordeeld worden; de score op het element kwaliteiten bij alle zes sectoren de laagste score krijgt van de drie ondernemerskenmerken; de score van de ondernemers actief in de Verzorging & Cosmetica + Zorg de laagst gemiddelde score krijgen; de ondernemers actief in de dienstverlening op alle drie de ondernemerskenmerken het hoogst scoren. Naast de gemiddelde score op de drie ondernemerskenmerken van de diverse ondernemers biedt de verdeling van deze scores inzicht in de mate van ondernemerschap van de individuele ondernemers. In figuur 6 is de relatieve verdeling grafisch weergegeven. 60% 50% 40% 30% 20% 10% De gemiddelden 0% Slecht Matig Neutraal Redelijk Goed Alle sectoren Detailhandel Geen detailhandel Verz.&Cosm + zorg Dienstverlening Horeca Figuur 7. Op basis van bovenstaande figuur valt op dat: de sector Verzorging & Cosmetica en Zorg relatief het grootste aantal slechte beoordelingen krijgt; de sector Dienstverlening geen enkele slechte beoordeling krijgt; de sector Dienstverlening veruit de meeste redelijke beoordeling heeft; de sector Verzorging & Cosmetica en Zorg geen enkele goede beoordeling heeft. Uitvoering trajectplannen Na de intakeprocedure en het stellen van de diagnose, wordt bepaald welke organisatie ondersteuning biedt bij het oplossen van het vraagstuk, c.q. de uitvoering van het trajectplan. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van het trajectplan een gezamenlijke inspanning is van zowel de bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuis als van partnerorganisaties. Bij 36 ondernemers wordt het trajectplan gezamenlijk uitgevoerd. Bij elf ondernemers is de uitvoering van het trajectplan in handen van een partnerorganisatie en bij 33 ondernemers zijn uitsluitend de bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuid betrokken bij de uitvoering van het trajectplan. CONCEPT Pagina 12

15 Uitvoering trajectplan Alleen partners Beiden Alleen bedrijfsadviseurs Figuur 8. In de praktijk betekent dit dat partnerorganisaties betrokken zijn bij de uitvoering van 47 (11 plus 36) trajectplannen. De bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuis zijn betrokken bij 69 (33 plus 36) trajectplannen. Doorverwijzing Gedurende het gehele proces vinden doorverwijzingen plaats naar partnerorganisaties. Doorverwijzingen hebben betrekking op het inwinnen van extra informatie, inhoudelijke advisering en begeleiding. De organisaties waarnaar is doorverwezen zijn: de Belastingdienst, boekhouders, de Kamer van Koophandel, het DWI, makelaars, de Hogeschool van Amsterdam (HES), Bureau Zuidweg en Partners, Qredits en private investeerders. 3.3 Speciale projecten De aanwezigheid bij - en bijdrage aan - de banenmarkt was aangemerkt als speciaal project. Achteraf bleek deze bijeenkomst niet volledig aan de kwalificaties te voldoen. De beslissing hiervoor viel medio oktober. De overige activiteiten om tot een andere invulling te komen waren echter reeds stopgezet. Belangrijk bij een speciaal project is het stimuleren c.q. versterken van een specifieke doelgroep die dat op eigen kracht niet redt. Bij de invulling hiervan is het belangrijk dat er inzicht is in de ontwikkelbehoefte van een specifieke doelgroep. Dit kan een doelgroep zijn die reeds bekend is bij het stadsdeel of een vraag die nader onderzocht dient te worden. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van verschillende partijen. 3.4 Startersfonds Zuidoost en Qredits In de afgelopen maanden zijn circa vijftien ondernemers intensief begeleid bij het aanvragen van een krediet. Het resultaat van deze ondersteuning is: één ingediende en goedgekeurde aanvraag bij Qredits; één ingediende aanvraag bij Qredits waarvan de beslissing in januari verwacht wordt; CONCEPT Pagina 13

16 één ingediende aanvraag bij Qredits waarbij er nog kleine aanpassingen doorgevoerd moeten worden; één door de bedrijfsadviseurs van Qredits informeel goedgekeurde aanvraag, deze wordt op dit moment "mooi" gemaakt om vervolgens definitief in te dienen; één ingediend plan voor een krediet via de Bbz faciliteit; één plan wordt ingediend voor een krediet via de Bbz faciliteit; vijf afgeronde plannen die na enkele aanpassingen ingediend kunnen worden. Aanvragen bij Startersfonds Zuidoost hebben niet plaatsgevonden omdat dit project (tijdelijk) inactief is. Op basis van de begeleiding bij het aanvragen van een krediet valt op dat: De Bbz-regeling is voor gevestigde ondernemers veelal een betere optie dan Qredits of Startersfonds Zuidoost. De belangrijkste redenen hiervoor zijn drieledig: het rentepercentage bij de Bbz-regeling is beduidend lager dan bij Qredits; de afbetalingsregeling is soepeler; de mogelijkheid om financiële ondersteuning in levensonderhoud aan te vragen in combinatie met een lening wordt alleen geboden bij de Bbz en vergroot de overlevingskansen. Een relatief groot deel van de aanvragen betreft complexere bedrijven met een lastig in te vullen kredietbehoefte en/of ingewikkelde vergunningen en opleidingseisen. De eisen aan het ondernemingsplan zijn daardoor hoger waardoor de doorlooptijd van een plan langer is. Voorbeelden hiervan zijn met name kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en horecagelegenheden. Naast de kwaliteit van het bedrijf/ bedrijfsidee (levensvatbaarheid) is de zelfredzaamheid van de ondernemer van essentieel voor het verkrijgen van een krediet. Zoals reeds eerder aangegeven is (1) het aantal levensvatbare bedrijfsideeën en het aantal goede ondernemers beperkt en (2) is de doorlooptijd tot afronding van een goed onderbouwd (doorstart)plan aanzienlijk. Er zijn relatief veel ondernemers waarbij zowel zakelijk als privé diverse problemen zijn. De urgentie van het definitief maken van het plan verschuift daardoor gedurende het begeleidingstraject waardoor het aanvragen vertraging oploopt. Om inzicht te geven in het type aanvragen en de situatie van deze ondernemers is onderstaande tabel toegevoegd. Bedrijfsidee Kledingontwerp Kidsmixfood Blackhair academy BSO plus Kinderdagverblijf Catering Culturele boekwinkel Mediation/coaching Beveiliger Kapper voor hogere segment Situatie Geeft voorkeur aan Bbz door ondersteuning levensonderhoud Vertraging door privé omstandigheden Vertraging door privé omstandigheden, dient januari 2012 in Plan ingediend 12 december 2011, wacht op akkoord Wacht op vergunning buitenruimte Problemen met plan en persoonlijke motivatie Plan af, wacht op goedkeuring pand Ingediend bij Bbz door behoefte levensonderhoud Plan "informeel goedgekeurd" wacht op definitieve goedkeuring 1 keer ingediend, aanpassing nodig. Vader overleden in Suriname, gaat januari verder met afronden aanvraag. Tabel 6. CONCEPT Pagina 14

17 3.5 Bijeenkomsten Een van de doelen van het Ondernemershuis is het organiseren van netwerkbijeenkomsten en collectieve voorlichtingsbijeenkomsten. Hieronder volgt een nadere toelichting van beide typen bijeenkomsten alsmede een verslag van de gehouden bijeenkomsten. Zowel de netwerkbijeenkomsten als de voorlichtingsbijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd met netwerkpartners. De afgelopen periode zijn met vele potentiële partners gesprekken gevoerd om afspraken te maken over de invulling van deze bijeenkomsten. In de afgelopen periode zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. De nadruk bij netwerkbijeenkomsten ligt met name op het netwerken tussen ondernemers onderling en met interessante partners uit het netwerk. Elke avond is georganiseerd rondom een speciaal thema, waarbij er ook aandacht besteed wordt aan een inhoudelijk thema. Het doel van collectieve voorlichtingsbijeenkomsten is met name dat ondernemers de kans krijgen om kennis te nemen van inhoudelijke informatie die direct in de praktijk toepasbaar is. De onderwerpen zijn met zorg geselecteerd en sloten aan op de directe behoefte van ondernemers in Amsterdam Zuidoost. De omvang van de collectieve bijeenkomsten varieerde, maar had veelal een besloten karakter Resultaten De verschillende bijeenkomsten van het ondernemershuis die de afgelopen periode georganiseerd zijn, zijn allemaal zeer succesvol verlopen. De opkomst was veel groter dan verwacht en de inhoudelijke component sterk. De reacties van ondernemers en netwerkpartners na afloop van de bijeenkomsten waren zeer positief. Bij het maken van de planning voor de verschillende bijeenkomsten in 2011 is besloten dat na de opening op 15 juni nog een bijeenkomst georganiseerd kon worden voor de zomervakantie. Deze heeft op 13 juli plaatsgevonden. Vervolgens zouden gedurende de "week van de ondernemer" in de eerste week van november diverse bijeenkomsten en workshops georganiseerd worden, alsmede voor het einde van het jaar een prijsvraag voor ondernemers. Echter gezien de geconstateerde problematiek bij het merendeel van de bestaande bedrijven, is gekozen voor een andere aanpak. In overleg met de opdrachtgever is besloten om een programma te ontwikkelen dat beter aansluit bij de lokale behoefte. Daarnaast bleek het de voorkeur te hebben om niet adhoc bijeenkomsten te organiseren, maar deze in een inhoudelijk sterk jaarprogramma te organiseren. Elke doelgroep kan op deze wijze voldoende bediend worden en er is een weloverwogen afwisseling tussen inhoudelijke thema s. Dit sluit tevens aan op de stedelijke tendens van onder andere de Kamer van Koophandel, Economische Zaken en andere netwerkpartners. Hierop voortbordurend is eind september besloten voor een nieuw programma bestaande uit zes Masterclasses met aansluitend individuele coaching en de verkiezing van de Beste ondernemer van Zuidoost. De Masterclasses zijn vormgegeven rond onderwerpen die voor succesvol ondernemen van belang zijn. Omdat de ondernemers tussentijds met het geleerde aan de slag gaan zijn de bijeenkomsten met tussenpozen van enkele weken ingepland. De kick-off van het Masterclass programma heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden op 28 oktober jongstleden. CONCEPT Pagina 15

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Starterbegeleiding door Wesseling Startschot Voor de professionele ondersteuning, de bedrijfsadviseur, wordt door het project

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek StartSmart

Kennismakingsgesprek StartSmart StartSmart Startpunten bij de Kamer van Koophandel Centraal gelderland Kennismakingsgesprek StartSmart Deelnamenummer Startsmart Datum Tijdstip Plaats Contactpersoon KvK Naam bedrijf HR-nummer (evt.) Naam

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Wat is het Ondernemerscentrum?

Wat is het Ondernemerscentrum? Ondernemerscentrum Ondernemerscentrum Bent u van plan een eigen onderneming te starten of heeft u al een eigen onderneming? Heeft u daarbij behoefte aan praktische en concrete ondersteuning? Loopt u tegen

Nadere informatie

Op weg naar een eigen onderneming

Op weg naar een eigen onderneming 1 Het pré-starterstraject (voorbereidingsperiode) Op weg naar een eigen onderneming Bezoekadres Ondernemersplein Lelystad Ondernemersplein Almere Stadhuisplein 2 Lelystad Stadhuisplein 1 Almere Postadres

Nadere informatie

Starten vanuit een uitkering!

Starten vanuit een uitkering! Starten vanuit een uitkering! Startersplein Achterhoek 6 november 2014 Charlotte Leric adviseur werk UWV Benno Ekkelboom ondernemersadviseur ROZ Motivatie Redenen om ondernemer te worden: Ik wil zelf bepalen

Nadere informatie

Goed voorbereid van start: vanuit een uitkeringssituatie

Goed voorbereid van start: vanuit een uitkeringssituatie Goed voorbereid van start: vanuit een uitkeringssituatie Startersevent Twente 2 juni 2016 Dick Schuur adviseur werk UWV Chantal Joldersma ondernemersadviseur ROZ Eigen bedrijf vanuit een uitkering Participatiewet

Nadere informatie

Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost 2012

Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost 2012 Referentie Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost 2012 Amsterdam,

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Ondernemen als baan. Definities ondernemer. ziet kansen die anderen niet volledig (h)erkennen om : aan een onvervulde vraag te voldoen

Ondernemen als baan. Definities ondernemer. ziet kansen die anderen niet volledig (h)erkennen om : aan een onvervulde vraag te voldoen Opzet workshop 1. Welkom 2. Wat is een ondernemer 3. Beleid Gemeente Deventer 4. Voorselectie 5. Wat doet het Ondernemershuis Deventer 6. Ondernemen als baan 7. Succesfactoren 8. Tips en Trucs 9. Afsluiting

Nadere informatie

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Programma Uitleg over het ZLF Bbz 2004/ondersteuning ZZP-ers Prestart WWB/Marginaal ondernemen Wat levert het op? Resultaten

Nadere informatie

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting Tweede Dag van het Bbz 2004 Samenvatting Inhoud Inleiding 3 De actualiteit rond het Bbz 2004 4 Het jongerenproject 5 MVO in de praktijk 6 Workshop 1 Kunstenaars binnen Bbz 7 Workshop 2 Debiteurenbeleid

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Onderneem het in Deventer! Congres Bbz uit de doeken 19 mei 2016

Onderneem het in Deventer! Congres Bbz uit de doeken 19 mei 2016 Onderneem het in Deventer! Congres Bbz uit de doeken 19 mei 2016 Achtergrond Kleinschalig ondernemerschap is de motor van onze economie. Duurzame starters zijn de kweekvijver voor doorgroei naar een gezond

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. Project Pak je Kans... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Doel... 5 2.3 Inhoud project... 5 2.4 Planning van het project Pak je

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Of Ben je een beetje aan het indutten Draai je teveel op routine Wil je jezelf weer uitdagen

Of Ben je een beetje aan het indutten Draai je teveel op routine Wil je jezelf weer uitdagen Personal Branding Plus Programma 2011 voor zelfstandig ondernemers in de zakelijke dienstverlening Een stevige impuls voor inspiratie, ideeën en realisatie. Voor wie: Voor alleen werkende of in - klein

Nadere informatie

Project Startersstimulering Sittard-Geleen

Project Startersstimulering Sittard-Geleen Project Startersstimulering Sittard-Geleen Eigen baas zijn in Sittard-Geleen met een duwtje in de rug dus pak die kans Eigen baas zijn Ondernemen is in. Steeds méér mensen beginnen een eigen bedrijf. Omdat

Nadere informatie

Procedure IntEnt Suriname Traject

Procedure IntEnt Suriname Traject Procedure IntEnt Suriname Traject Procedure IntEnt Suriname Traject De Toelatings eisen: Om deel te nemen aan het IntEnt Suriname traject moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. U moet een bedrijfsidee

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP er 1x (alleen om te melden

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

IkStartSmart Nijmegen Ondernemersfonds. Rapportage

IkStartSmart Nijmegen Ondernemersfonds. Rapportage IkStartSmart Nijmegen Ondernemersfonds Rapportage GROEI SMART IkStartSmart Nijmegen Ondernemersfonds Rapportage Voor de 50 deelnemers gefinancierd uit het Nijmegen Ondernemersfonds De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Het belang van het BBZ: do s en don ts

Het belang van het BBZ: do s en don ts Het belang van het BBZ: do s en don ts Nieuwegein 19 juni 2013 Peter Koppe, VNG Sjon Reimink, manager ROZ groep Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opzet workshop 1. Inleiding Peter Koppe Kader: het belang

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Ondernemersnota Amsterdam Zuidoost 2012 2014. Deelnemers workshop Ondernemersplan schrijven

Uitvoeringsagenda Ondernemersnota Amsterdam Zuidoost 2012 2014. Deelnemers workshop Ondernemersplan schrijven Uitvoeringsagenda Ondernemersnota Amsterdam Zuidoost 2012 2014 Deelnemers workshop Ondernemersplan schrijven 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING I.1 Uitvoeringsagenda Ondernemersnota Amsterdam Zuidoost 2012 2014 Voor

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemershuis 3

Onderzoek Ondernemershuis 3 Onderzoek Ondernemershuis 3 Doelmatigheid en doeltreffendheid van het Ondernemershuis 3 in Amsterdam Zuidoost - Rapportage - Februari 2010 Radar Wietske Nijhof Veemarkt 83 Bob de Levita 1019 DB AMSTERDAM

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

Starten met export. Starters International Business

Starten met export. Starters International Business Starten met export Starters International Business Wilt u ook starten met export? Doe dan mee aan het traject Starters International Business. www.evo.nl/site/start-met-export 29% van het bruto binnenlands

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Programma Startersdag.

Programma Startersdag. Hoe start ik goed voorbereid mijn eigen bedrijf? Hoe kan ik het beste klanten werven? Welke rechtsvorm zal ik kiezen, eenmanszaak of BV? Programma Startersdag. Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder.

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Evaluatie pilot parttime ondernemen in de bijstand. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

Evaluatie pilot parttime ondernemen in de bijstand. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Evaluatie pilot parttime ondernemen in de bijstand D.E. Duin De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 51 67 0 6181632 Geachte heer, mevrouw, In oktober 2015 zijn we van start

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Programma Startersdag Amsterdam

Programma Startersdag Amsterdam Programma Startersdag Amsterdam Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Drs. Joyce Langenacker. Aan de leden van de raad van de gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem. Drs. Joyce Langenacker. Aan de leden van de raad van de gemeente Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Van uitkering naar eigen onderneming

Van uitkering naar eigen onderneming Van uitkering naar eigen onderneming Van uitkering naar eigen onderneming Ook als u een uitkering heeft, kunt u een eigen bedrijf beginnen. Bureau Zelfstandigen kan u daarbij helpen. Het starten van een

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Libra Revalidatie & Audiologie B.V.

Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Cliënten Audit Rapport Schema Blik op Werk Keurmerk Scope: Bieden van gespecialiseerde arbeidsdiagnostiek, training, ondersteuning en coaching, advisering en bemiddeling

Nadere informatie

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag!

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen zie jij het al helemaal voor je? Droom jij van je eigen bedrijf? Of heeft je moeder een bedrijf en wil je dat graag overnemen? Misschien

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Microkrediet Gelderland

Microkrediet Gelderland Microkrediet Gelderland helpt starters en jonge ondernemingen Door de kredietcrisis zijn banken terughoudender met het verstrekken van bedrijfskredieten. Niet iedere ondernemer met een goed bedrijfsplan

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Studentondernemingen Opzet studentonderneming 3 e jaars

Studentondernemingen Opzet studentonderneming 3 e jaars Studentondernemingen Opzet studentonderneming 3 e jaars Uitgangspunten werken met ondernemingen: - Opzetten van, leiden van en werken in eigen onderneming - Samenwerking met bedrijfsleven. - Realistische

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie