CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011"

Transcriptie

1 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Referentie Amsterdam, 16 januari 2012

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 3 Resultaten Nieuw gestarte bedrijven Gestarte creatieve ondernemers Trajectplan bestaande ondernemers Speciale projecten Startersfonds Zuidoost en Qredits Bijeenkomsten Resultaten Netwerkbijeenkomsten Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten 18 4 Vormgeven netwerk 21 5 De frontoffice Werkwijze De fysieke en inhoudelijke inrichting 24 6 Terugblik De opstartfase Praktijksignalen Tegenvallende financiële resultaten Overige problematiek Meervoudige problematiek Consequenties uitvoering project Intakeprocedure Uitvoering adviestraject Bijzondere dossiers Realisatie doelstellingen in de praktijk 31 Bijlage 1 Overzicht documentatie Ondernemershuis Zuidoost 2 Ondernemerscompetenties 3 Kwantitatieve analyse 4 Netwerkcontacten

3 1 Inleiding Voor u ligt de concept eindrapportage van Ondernemershuis Zuidoost IV. Het betreft de periode van 1 april 2011 tot en met 31 december Ondernemershuis Zuidoost IV wordt uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Ondernemershuis Zuidoost is een netwerkorganisatie die een pakket van diensten aanbiedt aan (door)startende en gevestigde MKB- ondernemers. De netwerkorganisatie ondernemerschap bestaat uit een frontoffice binnen het stadsdeel, twee bedrijfsadviseurs, een eerste ring van (semi)overheids- en gemeentelijke instellingen en een tweede ring van partners uit het bedrijfsleven. In onderstaande rapportage wordt per doelstelling van het project aangegeven wat de realisatie in aantallen is tot en met 31 december Daarnaast wordt tevens ingegaan op overige behaalde resultaten die niet specifiek in de doelstellingen zijn opgenomen zoals het opzetten van een fysiek ondernemersloket, het creëren van een netwerkorganisatie en het uitvoeren van speciale dossiers. U vindt in deze rapportage achtereenvolgens de volgende onderwerpen: doelstelling, resultaten, vormgeving netwerk, de frontoffice en de terugblik op CONCEPT Pagina 1

4 2 Doelstelling Het doel van Ondernemershuis Amsterdam Zuidoost IV (Ondernemershuis Zuidoost) is het zelfstandig ondernemerschap en de financiële zelfredzaamheid van kleinschalige ondernemers in het stadsdeel Zuidoost actief te stimuleren en te ondersteunen. Dit wordt bereikt door middel van onder andere de volgende activiteiten: adviseren, begeleiden en doorverwijzen van prestarters, starters en doorstarters; actief opzoeken van bestaande ondernemers om hun vragen, wensen, behoeften en groeikansen in kaart te brengen. Dit wordt vertaald in een concreet actieplan en het ondersteunen van de ondernemers bij de uitvoering hiervan; actief opzoeken van creatieve ondernemers en ze ondersteunen bij de start en doorgroei van de onderneming; organiseren van netwerkbijeenkomsten; verzorgen van collectieve voorlichting (cursussen, themabijeenkomsten etc.); ondersteunen van ondernemers die hun ondernemersactiviteiten willen ontwikkelen vanuit 'latent ondernemerschap' naar het reguliere ondernemerschap; ontwikkelen van activiteiten en het participeren in projecten die het ondernemersklimaat in het gebied verbeteren; doen van beleidsaanbevelingen om het ondernemersklimaat te versterken; verzorgen van de loketfunctie van Startersfonds Zuidoost / Qredits voor ondernemers die een lening willen aanvragen bij deze fondsen. In onderstaande tabel zijn de kwantitatieve doelstellingen van Ondernemershuis Zuidoost weergeven. Doelstellingen 2011 Doelstelling project Advies en begeleiding aan ondernemers Aantal gestarte nieuwe ondernemers (exclusief creatieve bedrijven) 5 Aantal gestarte nieuwe creatieve ondernemers 2 Opgestelde trajectplannen bestaande ondernemers 50 Waarvan uitgevoerd door de bedrijfsadviseurs 20 Waarvan doorverwezen 30 Speciale projecten 1 Startersfonds Zuidoost/Qredits Aantal verstrekte kredieten 6 Bijeenkomsten Netwerkbijeenkomsten 3 Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten op locatie in Zuidoost 8 Tabel 1. Het Ondernemershuis Zuidoost bestaat nu effectief negen maanden en is in vergelijking met vorige ondernemershuizen nieuw van opzet qua: doelgroep: de focus ligt nu in de eerste plaats op bestaande ondernemers en op de tweede plaats op advisering van startende ondernemers die geen uitkering van het DWI ontvangen; de geboden ondersteuning: deze is gericht op verdere doorgroei en professionalisering van potentieel krachtige (zelfredzame) ondernemers om de langere termijn hun positie in de markt te versterken. Dit is een fundamenteel nieuwe aanpak die in de praktijk veel meer inzet en zelfstandigheid van de ondernemer vraagt; CONCEPT Pagina 2

5 opzet en locatie: de front office is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en is nu gevestigd in het stadsdeel Zuidoost en niet meer op een bekende locatie met duidelijke buitenreclame. De adviseurs werken nu op afspraak in het stadsdeel en gaan daarnaast de wijk in om via outreachende activiteiten gevestigde ondernemers te adviseren; netwerkorganisatie: realiseren van een netwerkorganisatie welke bestaat uit samenwerking van een netwerk van 1e en 2e rings partners die zowel op inhoudelijke als organisatorische basis met elkaar samenwerken. Een deel van deze periode bestond uit het opstarten van het ondernemershuis. In hoofdstuk 6 zal hier uitgebreid op worden ingegaan. Het belangrijkste aandachtspunt werd gevormd door de ernst en de omvang van de adviesbehoefte van de gevestigde ondernemers wat een direct effect had op de inhoudelijke uitvoering van de adviestrajecten. CONCEPT Pagina 3

6 3 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van 2011 van Ondernemershuis Zuidoost gepresenteerd. In onderstaande tabel wordt de realisatie van de kwantitatieve doelstellingen weergegeven. Doelstellingen 2011 Doelstelling Project Realisatie 2011 Advies en begeleiding aan ondernemers Aantal gestarte nieuwe ondernemers (exclusief creatieve 5 11 bedrijven) Aantal gestarte nieuwe creatieve ondernemers 2 2 Opgestelde trajectplannen bestaande ondernemers waarvan uitgevoerd door de bedrijfsadviseurs waarvan doorverwezen * 69* 47* Speciale projecten 1 0 Startersfonds Zuidoost / Qredits Aantal verstrekte kredieten 6 1 Aanvragen gereed voor januari Bijeenkomsten Netwerkbijeenkomsten 3 2 Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten op locatie in Zuidoost 8 8 Tabel 2. *In totaal zijn er 79 trajectplannen opgesteld. Bij 36 ondernemers is ondersteuning geboden door de bedrijfsadviseurs en partnerorganisaties gezamenlijk. Bij elf ondernemers vond ondersteuning plaats door partnerorganisaties en 33 ondernemers werden begeleid door uitsluitend de bedrijfsadviseurs. Partner organisaties (doorverwijzingen) waren zodoende betrokken bij (36 plus 11) 47 trajecten en de bedrijfsadviseurs waren betrokken bij (36 plus 33) 69 trajecten. Advies en begeleiding ondernemers In de periode van 1 april tot en met 31 december 2011 hebben in totaal 165 personen contact gezocht met Ondernemershuis Zuidoost voor informatie, advies en begeleiding. Binnen Ondernemershuis Zuidoost wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende fasen waarin een bedrijf/ondernemer zich bevindt. Deze fasen zijn: gevestigde ondernemer: persoon die langer dan 3 jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en economisch actief is; doorstartende ondernemer: persoon die tussen 1 en 3 jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en economisch actief is; starter: persoon die korter dan 1 jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en economisch actief is; prestarter: persoon met de intentie om een onderneming te starten en/of niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en/of niet economisch actief is. Uit figuur 1 op de volgende pagina blijkt dat het aantal (pre)starters en bestaande ondernemers (doorstarters en gevestigden) ongeveer gelijk zijn. CONCEPT Pagina 4

7 Fase Prestart Start Doorstart Gevestigde 3 11 Figuur Nieuw gestarte bedrijven De potentiële nieuwe bedrijven bevinden zich bij aanvang van het begeleidingstraject in de prestartfase. De afgelopen periode hebben 75 prestarters contact opgenomen met het Ondernemershuis. Achtereenvolgens wordt voor deze doelgroep inzicht gegeven in: adviesbehoefte; financieringsbehoefte; resultaten. Adviesbehoefte De reden om contact op te nemen met het ondernemershuis en de adviesbehoefte van de verschillende prestarters is zeer divers. De meest voorkomende vragen hebben betrekking op het opstellen van een ondernemersplan, financiën/financiering en toetsing van de haalbaarheid. Adviesbehoefte Ondernemersplan Financiën / financiering Toetsing haalbaarheid Figuur 2. CONCEPT Pagina 5

8 Financieringsbehoefte Bij een deel van de prestarters is sprake van een financieringsbehoefte. De omvang van deze behoefte loopt uiteen van enkele duizenden tot enkele tienduizenden Euro's. Bij een aanzienlijk aantal ondernemers is de precieze omvang van de financieringsbehoefte nog niet bekend, omdat er nog geen ondernemersplan gereed is waaruit de exacte behoefte blijkt. In totaal is bij 49 prestarters de omvang van de financieringsbehoefte onbekend. Financieringsbehoefte Geen Figuur 3. Uit bovenstaande figuur blijkt dat twee van de 75 prestarters geen financieringsbehoefte hebben. Van de 24 prestarters waarvan de financieringsbehoefte bekend is, hebben de meeste ondernemers een financieringsbehoefte van tot Resultaat Het doel is om vijf nieuw gestarte bedrijven (exclusief creatieve bedrijven) te realiseren. Op basis van de intake blijkt dat: 26 personen zich in een uitkeringssituatie bevindt en daarom voor ondersteuning doorverwezen worden naar het DWI/UWV; 28 personen zich nog aan het oriënteren zijn, een heel vaag bedrijfsidee hebben en/of een (nog) niet levensvatbaar bedrijfsidee hebben. Deze personen nemen (nog) niet deel aan een begeleidingstraject. Dit betekent dat de afgelopen periode 21 ondernemers (75 minus 26 minus 28) zich aangemeld hebben met een haalbaar bedrijfsidee. Van deze 21 ondernemers zijn de afgelopen periode elf gestart met een nieuw eigen bedrijf (exclusief creatieve ondernemers) door middel van ondersteuning vanuit het ondernemershuis. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van enkele kenmerken van de nieuw gestarte bedrijven en de ondernemers. CONCEPT Pagina 6

9 Kenmerk M/V Vrouw Vrouw Man Vrouw Vrouw Vrouw Contact via Ondernemersloket Ondernemersloket Medewerker ZO Bedrijfsadviseurs Ondernemersloket Bedrijfsadviseurs Inkomenspositie Loondienst Loondienst Onbekend Loondienst Loondienst Loondienst Sector Overig Overig Overig Persoonlijke dienstverlening Import/export Zakelijke dienstverlening Bedrijfsomschrijving Jobhunter talentvolle Afslankstudio Sportfaciliteit Schoonheidssalon Import/export Vertaalbureau Wajongers Ghana Creatieve sector Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ondersteuningsbehoefte Toetsing Toetsing Toetsing Ondernemersplan; Toetsing Ondernemersplan; haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Administratie / accountancy haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Financieringsbehoefte Nee Ja Ja Ja Ja Nee Doorverwijzing KvK, Boekhouder Kvk,Qredits Nee Nee Kvk, boekhouder Kvk Financiering verkregen Niet van toepassing Ja In afwachting Ja Nee Niet van toepassing Kenmerk M/V Vrouw Vrouw Man Vrouw Vrouw Contact via Bedrijfsadviseurs Bedrijfsadviseurs Ondernemersloket Bedrijfsadviseurs Bedrijfsadviseurs Inkomenspositie Loondienst Loondienst Loondienst Loondienst Zelfstandig Sector Persoonlijke dienstverlening Detailhandel Persoonlijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Bedrijfsomschrijving Schoonheidssalon Webwinkel feestartikelen Kapper hogere segment Mediation/coaching Communicatie en projectleiding Creatieve sector nee nee Nee Nee Nee Ondersteuningsbehoefte Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan Financiën / financiering Financiën / financiering Financieringsbehoefte Nee Nee Ja Ja Nee Doorverwijzing KvK, Boekhouder KvK Boekhouder KvK, boekhouder Nee Financiering verkregen Niet van toepassing Niet van toepassing In afwachting In afwachting Niet van toepassing Tabel 3. Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de meeste gestarte ondernemers actief zijn in dienstverlenende sectoren. Tevens valt op dat er meer vrouwelijke (9) dan mannelijke ondernemers (2) gestart zijn Gestarte creatieve ondernemers. Tot de creatieve gestarte ondernemers behoren ondernemers die starten in de sectoren: kunst, entertainment, vormgeving, computergames of reclame. In totaal krijgen vier creatieve ondernemers ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf. Van deze vier ondernemers zijn twee ondernemers met ondersteuning van het Ondernemershuis inmiddels gestart. CONCEPT Pagina 7

10 Kenmerk Ondernemer 1 Ondernemer 2 M/V Vrouw Vrouw Contact via Ondernemersloket Ondernemersloket Levensfase bij aanvang Prestarter Starter Inkomenspositie Loondienst Loondienst Sector Overig Overig Bedrijfsomschrijving Ontwerpen en verkopen van sieraden Ontwerpen en produceren Creatieve sector Ja Ja Ondersteuningsbehoefte Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Administratie / accountancy van een eigen kledinglijn Toetsing haalbaarheid; Ondernemersplan; Financiën / financiering Financieringsbehoefte Doorverwijzing KvK, Boekhouder KvK, Bbz Financiering verkregen Niet van toepassing Aanvraag loopt Resultaat ondersteuning Nieuw bedrijf / gestart Nieuw bedrijf / gestart Tabel Trajectplan bestaande ondernemers Bij alle bestaande ondernemers wordt een trajectplan opgesteld. Dit trajectplan wordt opgesteld gedurende het intakeproces en vormt een diagnose van de huidige situatie en mogelijkheden voor de toekomst. Het trajectplan vormt daarmee de basis voor de begeleiding van de bestaande ondernemers vanuit het Ondernemershuis. Naast persoonsgegevens en afspraken omtrent de uitvoering van het ondersteuningstraject bestaat een trajectplan uit: 1. de sector waarbinnen de ondernemer actief is; 2. de ondersteuningsbehoefte van de ondernemer; 3. een beoordeling op ondernemercompetenties. In totaal zijn de gegevens van 79 bestaande ondernemers (3 doorstarters en 76 gevestigde ondernemers) opgenomen in het projectmanagement systeem. Ad 1. Sector De meeste bestaande ondernemers zijn actief in de detailhandel. Voorbeelden van deze bedrijven zijn: modewinkels, toko's en kledingreparatiebedrijven. Naast de detailhandel zijn veel ondernemers actief in de verzorging & cosmetica en zakelijke dienstverlening. Voorbeelden van verzorging & cosmetica bedrijven zijn nagelstudio's en haarsalons. De zakelijke dienstverlening heeft betrekking op bedrijven als administratiekantoren en adviesbureaus. In onderstaande figuur is het aantal ondernemers per sector weergegeven. CONCEPT Pagina 8

11 Sector Multimedia & entertainment Kinderopvang Import / export Markthandel Zorg algemeen Overige sectoren Horeca Zakelijke dienstverlening B2B Verzorging & cosmetica Detailhandel Figuur 4. Ad. 2 Ondersteuningsbehoefte De ondersteuningsbehoefte van bestaande ondernemers is onderverdeeld in ondersteuning op (a) inhoudelijke adviesgebieden en (b) ondersteuning op financieel gebied. Inhoudelijk adviesgebied Bij veel ondernemers is er sprake van een adviesbehoefte op meerdere gebieden. Advies op het gebied van (extra) financiering, marketing en sales en omzet toename zijn de meest voorkomende vraagstukken. In onderstaande tabel is het aantal ondernemers per adviesgebied weergegeven. Adviesgebied Aantal ondernemers Crebo-erkenning 1 Reorganisatie, fusie, overname, management buy-out en buy-in 1 Algemene maatregelen 2 Interne organisatie 2 Management ontwikkeling 2 Vergunning 2 Bedrijfsbeëindiging 3 Ontwikkeling product 3 Winkeluitstraling 3 Winkeliersvereniging 3 Administratie / accountancy 6 Personeel 6 Juridisch / fiscaal vraagstuk 7 Netwerkpartners 7 Huisvesting 9 Strategie 10 Doorstart 11 Toetsing haalbaarheid 15 Ondernemersplan 17 Workshops / cursussen 24 PR & Communicatie 31 Omzet toename 33 CONCEPT Pagina 9

12 Financiën / financiering 34 Marketing en sales 35 Totaal 267 Tabel 5. In totaal zijn er op 267 inhoudelijke adviesgebieden vragen. Dit betekent dat elke ondernemer op gemiddeld 3,4 adviesgebieden (267 adviesvragen gedeeld door 79 ondernemers) vragen heeft en ondersteuning zoekt bij Ondernemershuis Zuidoost. Financieringsbehoefte Indien er een financieringsbehoefte is wordt de omvang hiervan bepaald. Acht ondernemers hebben geen financieringsbehoefte en bij 49 ondernemers is de precieze omvang van de financieringsbehoefte niet bekend, omdat een financieel overzicht ontbreekt. Financieringsbehoefte Geen Figuur 5. Uit bovenstaande figuur blijkt dat van de bestaande ondernemers, waarvan de financieringsbehoefte bekend is, de financieringsbehoefte beperkt is. Ad 3. Beoordeling op ondernemerscompetentie De eerste stap bij bestaande ondernemers met een (bedrijfsmatige) ondersteuningsvraag, is het stellen van een diagnose. Bij het stellen van deze diagnose wordt - naast de bedrijfseconomische positie van het bedrijf - uitvoerig stilgestaan bij de "mate van ondernemerschap" van de individuele ondernemer. Dit individuele niveau van ondernemerschap is uiteindelijk bepalend voor het succes van de ondernemer en het bedrijf. De bedrijfsadviseurs maken bij het stellen van de diagnose gebruik van het ondernemerscompetentie model (ook wel bekend als de Entrepreneursscan of E-Scan) om zich een oordeel te vormen over de "mate van ondernemerschap" van de bestaande ondernemers in Amsterdam Zuidoost. Bij dit model wordt een competentie omschreven als: "datgene wat je succesvol maakt in een bepaalde taak of rol". Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kenmerken: 1. motivatie (willen); 2. persoonskenmerken (zijn); 3. kwaliteiten (kunnen); CONCEPT Pagina 10

13 4. kennis (weten). De door de bedrijfsadviseurs uitgevoerde quickscan betreft de elementen (a) persoonskenmerken, (b) kwaliteiten en (c) kennis. Het element motivatie is bij deze (cijfermatige) quickscan buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat vragen over motivatie veelal maatschappelijk gewenste antwoorden oplevert. Om een goede inschatting van de motivatie te kunnen maken is daarom een specifieke vragenlijst noodzakelijk. Bij de andere drie elementen is het wel mogelijk om deze inschatting te maken, omdat dit onder andere afgeleid kan worden van actieve (zichtbare) handelingen en antwoorden op kennisvragen. a. Persoonskenmerken: hieronder vallen de elementen: prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, dominantie, sociale oriëntatie, effectiviteit, doorzettingsvermogen en risicobereidheid. b. Kwaliteiten: het kenmerk kwaliteiten bestaat uit de elementen: marktgerichtheid, organiseren en plannen creativiteit, leidinggeven en financieel beheer. c. Kennis: dit kenmerk heeft betrekking op de elementen: financiën, productie, markt, omgeving en mensen. Bij de beoordeling van de ondernemers is de volgende indeling gehanteerd: 1= slecht, 2= matig, 3= neutraal, 4= redelijk en 5= goed. Voor het volledige overzicht van alle aantallen beoordelingen per sector wordt verwezen naar bijlage 3. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de individuele beoordelingen van de ondernemers, onderverdeeld in verschillende sectoren. De gegevens zijn gebaseerd op: 79 individuele beoordelingen van alle ondernemers; 36 individuele ondernemers actief in de detailhandel; 43 individuele beoordelingen van ondernemers die niet actief zijn in de detailhandel; 14 individuele beoordelingen van ondernemers actief zijn in de verzorging, cosmetica en zorg algemeen; 7 individuele beoordelingen van ondernemers actief in de horeca; 8 individuele beoordelingen van ondernemers actief in de (zakelijke) dienstverlening. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,1 2,1 2,1 Alle sectoren Detailhandel Gemiddelde score Geen detailhandel 1,8 Verz.&Cosm + zorg 2,9 Dienstverlening 2,0 Horeca Persoonskenmerk Kwaliteiten Kennis Gemiddeld Figuur 6 CONCEPT Pagina 11

14 Als er wordt gekeken naar de gemiddelde scores dan valt op dat: met uitzondering van de sector dienstverlening, alle scores rond de 2 liggen, dit betekent dat de ondernemers gemiddeld als matig beoordeeld worden; de score op het element kwaliteiten bij alle zes sectoren de laagste score krijgt van de drie ondernemerskenmerken; de score van de ondernemers actief in de Verzorging & Cosmetica + Zorg de laagst gemiddelde score krijgen; de ondernemers actief in de dienstverlening op alle drie de ondernemerskenmerken het hoogst scoren. Naast de gemiddelde score op de drie ondernemerskenmerken van de diverse ondernemers biedt de verdeling van deze scores inzicht in de mate van ondernemerschap van de individuele ondernemers. In figuur 6 is de relatieve verdeling grafisch weergegeven. 60% 50% 40% 30% 20% 10% De gemiddelden 0% Slecht Matig Neutraal Redelijk Goed Alle sectoren Detailhandel Geen detailhandel Verz.&Cosm + zorg Dienstverlening Horeca Figuur 7. Op basis van bovenstaande figuur valt op dat: de sector Verzorging & Cosmetica en Zorg relatief het grootste aantal slechte beoordelingen krijgt; de sector Dienstverlening geen enkele slechte beoordeling krijgt; de sector Dienstverlening veruit de meeste redelijke beoordeling heeft; de sector Verzorging & Cosmetica en Zorg geen enkele goede beoordeling heeft. Uitvoering trajectplannen Na de intakeprocedure en het stellen van de diagnose, wordt bepaald welke organisatie ondersteuning biedt bij het oplossen van het vraagstuk, c.q. de uitvoering van het trajectplan. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van het trajectplan een gezamenlijke inspanning is van zowel de bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuis als van partnerorganisaties. Bij 36 ondernemers wordt het trajectplan gezamenlijk uitgevoerd. Bij elf ondernemers is de uitvoering van het trajectplan in handen van een partnerorganisatie en bij 33 ondernemers zijn uitsluitend de bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuid betrokken bij de uitvoering van het trajectplan. CONCEPT Pagina 12

15 Uitvoering trajectplan Alleen partners Beiden Alleen bedrijfsadviseurs Figuur 8. In de praktijk betekent dit dat partnerorganisaties betrokken zijn bij de uitvoering van 47 (11 plus 36) trajectplannen. De bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuis zijn betrokken bij 69 (33 plus 36) trajectplannen. Doorverwijzing Gedurende het gehele proces vinden doorverwijzingen plaats naar partnerorganisaties. Doorverwijzingen hebben betrekking op het inwinnen van extra informatie, inhoudelijke advisering en begeleiding. De organisaties waarnaar is doorverwezen zijn: de Belastingdienst, boekhouders, de Kamer van Koophandel, het DWI, makelaars, de Hogeschool van Amsterdam (HES), Bureau Zuidweg en Partners, Qredits en private investeerders. 3.3 Speciale projecten De aanwezigheid bij - en bijdrage aan - de banenmarkt was aangemerkt als speciaal project. Achteraf bleek deze bijeenkomst niet volledig aan de kwalificaties te voldoen. De beslissing hiervoor viel medio oktober. De overige activiteiten om tot een andere invulling te komen waren echter reeds stopgezet. Belangrijk bij een speciaal project is het stimuleren c.q. versterken van een specifieke doelgroep die dat op eigen kracht niet redt. Bij de invulling hiervan is het belangrijk dat er inzicht is in de ontwikkelbehoefte van een specifieke doelgroep. Dit kan een doelgroep zijn die reeds bekend is bij het stadsdeel of een vraag die nader onderzocht dient te worden. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van verschillende partijen. 3.4 Startersfonds Zuidoost en Qredits In de afgelopen maanden zijn circa vijftien ondernemers intensief begeleid bij het aanvragen van een krediet. Het resultaat van deze ondersteuning is: één ingediende en goedgekeurde aanvraag bij Qredits; één ingediende aanvraag bij Qredits waarvan de beslissing in januari verwacht wordt; CONCEPT Pagina 13

16 één ingediende aanvraag bij Qredits waarbij er nog kleine aanpassingen doorgevoerd moeten worden; één door de bedrijfsadviseurs van Qredits informeel goedgekeurde aanvraag, deze wordt op dit moment "mooi" gemaakt om vervolgens definitief in te dienen; één ingediend plan voor een krediet via de Bbz faciliteit; één plan wordt ingediend voor een krediet via de Bbz faciliteit; vijf afgeronde plannen die na enkele aanpassingen ingediend kunnen worden. Aanvragen bij Startersfonds Zuidoost hebben niet plaatsgevonden omdat dit project (tijdelijk) inactief is. Op basis van de begeleiding bij het aanvragen van een krediet valt op dat: De Bbz-regeling is voor gevestigde ondernemers veelal een betere optie dan Qredits of Startersfonds Zuidoost. De belangrijkste redenen hiervoor zijn drieledig: het rentepercentage bij de Bbz-regeling is beduidend lager dan bij Qredits; de afbetalingsregeling is soepeler; de mogelijkheid om financiële ondersteuning in levensonderhoud aan te vragen in combinatie met een lening wordt alleen geboden bij de Bbz en vergroot de overlevingskansen. Een relatief groot deel van de aanvragen betreft complexere bedrijven met een lastig in te vullen kredietbehoefte en/of ingewikkelde vergunningen en opleidingseisen. De eisen aan het ondernemingsplan zijn daardoor hoger waardoor de doorlooptijd van een plan langer is. Voorbeelden hiervan zijn met name kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en horecagelegenheden. Naast de kwaliteit van het bedrijf/ bedrijfsidee (levensvatbaarheid) is de zelfredzaamheid van de ondernemer van essentieel voor het verkrijgen van een krediet. Zoals reeds eerder aangegeven is (1) het aantal levensvatbare bedrijfsideeën en het aantal goede ondernemers beperkt en (2) is de doorlooptijd tot afronding van een goed onderbouwd (doorstart)plan aanzienlijk. Er zijn relatief veel ondernemers waarbij zowel zakelijk als privé diverse problemen zijn. De urgentie van het definitief maken van het plan verschuift daardoor gedurende het begeleidingstraject waardoor het aanvragen vertraging oploopt. Om inzicht te geven in het type aanvragen en de situatie van deze ondernemers is onderstaande tabel toegevoegd. Bedrijfsidee Kledingontwerp Kidsmixfood Blackhair academy BSO plus Kinderdagverblijf Catering Culturele boekwinkel Mediation/coaching Beveiliger Kapper voor hogere segment Situatie Geeft voorkeur aan Bbz door ondersteuning levensonderhoud Vertraging door privé omstandigheden Vertraging door privé omstandigheden, dient januari 2012 in Plan ingediend 12 december 2011, wacht op akkoord Wacht op vergunning buitenruimte Problemen met plan en persoonlijke motivatie Plan af, wacht op goedkeuring pand Ingediend bij Bbz door behoefte levensonderhoud Plan "informeel goedgekeurd" wacht op definitieve goedkeuring 1 keer ingediend, aanpassing nodig. Vader overleden in Suriname, gaat januari verder met afronden aanvraag. Tabel 6. CONCEPT Pagina 14

17 3.5 Bijeenkomsten Een van de doelen van het Ondernemershuis is het organiseren van netwerkbijeenkomsten en collectieve voorlichtingsbijeenkomsten. Hieronder volgt een nadere toelichting van beide typen bijeenkomsten alsmede een verslag van de gehouden bijeenkomsten. Zowel de netwerkbijeenkomsten als de voorlichtingsbijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd met netwerkpartners. De afgelopen periode zijn met vele potentiële partners gesprekken gevoerd om afspraken te maken over de invulling van deze bijeenkomsten. In de afgelopen periode zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. De nadruk bij netwerkbijeenkomsten ligt met name op het netwerken tussen ondernemers onderling en met interessante partners uit het netwerk. Elke avond is georganiseerd rondom een speciaal thema, waarbij er ook aandacht besteed wordt aan een inhoudelijk thema. Het doel van collectieve voorlichtingsbijeenkomsten is met name dat ondernemers de kans krijgen om kennis te nemen van inhoudelijke informatie die direct in de praktijk toepasbaar is. De onderwerpen zijn met zorg geselecteerd en sloten aan op de directe behoefte van ondernemers in Amsterdam Zuidoost. De omvang van de collectieve bijeenkomsten varieerde, maar had veelal een besloten karakter Resultaten De verschillende bijeenkomsten van het ondernemershuis die de afgelopen periode georganiseerd zijn, zijn allemaal zeer succesvol verlopen. De opkomst was veel groter dan verwacht en de inhoudelijke component sterk. De reacties van ondernemers en netwerkpartners na afloop van de bijeenkomsten waren zeer positief. Bij het maken van de planning voor de verschillende bijeenkomsten in 2011 is besloten dat na de opening op 15 juni nog een bijeenkomst georganiseerd kon worden voor de zomervakantie. Deze heeft op 13 juli plaatsgevonden. Vervolgens zouden gedurende de "week van de ondernemer" in de eerste week van november diverse bijeenkomsten en workshops georganiseerd worden, alsmede voor het einde van het jaar een prijsvraag voor ondernemers. Echter gezien de geconstateerde problematiek bij het merendeel van de bestaande bedrijven, is gekozen voor een andere aanpak. In overleg met de opdrachtgever is besloten om een programma te ontwikkelen dat beter aansluit bij de lokale behoefte. Daarnaast bleek het de voorkeur te hebben om niet adhoc bijeenkomsten te organiseren, maar deze in een inhoudelijk sterk jaarprogramma te organiseren. Elke doelgroep kan op deze wijze voldoende bediend worden en er is een weloverwogen afwisseling tussen inhoudelijke thema s. Dit sluit tevens aan op de stedelijke tendens van onder andere de Kamer van Koophandel, Economische Zaken en andere netwerkpartners. Hierop voortbordurend is eind september besloten voor een nieuw programma bestaande uit zes Masterclasses met aansluitend individuele coaching en de verkiezing van de Beste ondernemer van Zuidoost. De Masterclasses zijn vormgegeven rond onderwerpen die voor succesvol ondernemen van belang zijn. Omdat de ondernemers tussentijds met het geleerde aan de slag gaan zijn de bijeenkomsten met tussenpozen van enkele weken ingepland. De kick-off van het Masterclass programma heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden op 28 oktober jongstleden. CONCEPT Pagina 15

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie