Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot Microkredieten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten."

Transcriptie

1 Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in , waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de integratie met EigenBaas.nl op 1 juni 2012 is een flinke impuls gegeven aan de ontwikkeling van coaching & begeleidingstools voor (startende) ondernemers. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website en de introductie van betaalde coachings- en begeleidingsdiensten. Intern heeft dit geleid tot het creëren van twee business-lines, t.w. Qredits Kredieten en Qredits Coaching, die gezamenlijk werken aan business cases die leidend zullen zijn voor een sustainable Microfinancieringsmodel in Nederland. Tenslotte heeft de vermelding van Qredits in het Regeerakkoord van Rutte-2, waarin wordt voorgesteld om het kredietplafond van Qredits te verruimen tot , geleid tot voorbereidende gesprekken met de diverse stakeholders teneinde voor 2013 een zorgvuldige en voor alle partijen bevredigende strategie te implementeren. In 2013 zullen genoemde ontwikkelingen leiden tot verdere groei en versterking van de organisatie. Daarnaast zal er focus liggen op de ontwikkeling van nieuwe producten en gebruik van de laatste IT-mogelijkheden, teneinde de operationele processen én de kredietmonitoring te optimaliseren.

2 Missie Als gevolg van de integratie van EigenBaas in 2012, waardoor er meer nadruk is komen te liggen op de coachingsactiviteiten, is de missie van Qredits aangepast. De nieuwe missie luidt als volgt: Qredits biedt coaching en microkrediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van begeleidingstools, coaching en microkrediet voor (startende) ondernemers aan te bieden. Qredits beoogt hiermee: het starten van een eigen onderneming te stimuleren; (startende) ondernemers een weloverwogen keuze te laten maken voor het ondernemerschap; (startende) ondernemers meer start- en overlevingskansen te bieden; (startende) ondernemers de mogelijkheid te geven om financieel/economisch onafhankelijk te worden; een brug te vormen voor deze (startende) ondernemers om door te groeien naar de reguliere financiële sector. Deze missie wil Qredits realiseren door: 1. het beschikbaar stellen van (online) tools en e-learnings om verschillende aspecten van ondernemerschap, zoals het opstellen van een bruikbaar ondernemingsplan, te begeleiden Begeleidingstools; 2. het verzorgen van mogelijkheden voor (startende) ondernemers om een persoonlijk coachingstraject af te nemen Coaching; 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot Microkredieten. Het doel van Qredits is het aanbieden van Microfinanciering in Nederland via een levensvatbaar business model. Vanuit het uitgangspunt van een levensvatbaar business model kunnen ook (service)diensten aan andere organisaties of initiatieven geboden worden, die als primair doel hebben het ondersteunen of versterken van de levensvatbaarheid van Qredits als organisatie.

3 Organisatie Als onderdeel van de juridische overname van stichting Microfinanciering & Ondernemerschap Nederland (h/o EigenBaas) op 1 juni 2012 heeft de Raad van Toezicht van Qredits besloten twee zetels beschikbaar te stellen aan twee bestuursleden van deze stichting. In december zijn Occo Roelofsen en Sieto de Leeuw benoemd als leden van de RvT. Als gevolg van de uitbreiding van de organisatie door de integratie met EigenBaas is in 2012 besloten een tweede vestiging in te richten. Naast het kantoor in Almelo is een locatie gevonden bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort, waar de afdelingen Coaching en Marketing & Communicatie zijn ondergebracht. Deze afdelingen worden tijdelijk aangestuurd door Roy Spit, in combinatie met zijn taken als commercieel directeur. In de loop van 2013 zal worden gezocht naar een verantwoordelijke voor de afdeling Coaching. Personele zaken Het personeelsbestand van Qredits is de afgelopen jaren gegroeid naar 43 medewerkers (40,3 fte) per 31 december De integratie met Eigen Baas in 2012 heeft er toe bijgedragen dat het aantal medewerkers dit jaar relatief sterker is toegenomen.

4 De bezetting per 31 december 2012 kan worden verdeeld over directie (2 fte), officemanage-ment (1,6 fte), marketing & communicatie (2,7 fte), stafbureau (3,6 fte), backoffice kredieten (11,8 fte), front-office kredieten (11,8 fte) en team Coaching (6,8 fte). Voor 2013 verwachten we een autonome netto groei met 1 medewerker. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de extra activiteiten als gevolg van verhoging kredietplafond. Foto genomen tijdens het team-uitje op 22 september 2012

5 Marketing In 2012 heeft Qredits fors geïnvesteerd in de versterking van de naamsbekendheid onder de doelgroep. Samen met Ogilvy Amsterdam is eind september de brandingcampagne Wanneer beginnen we? gelanceerd in combinatie met een nieuwe website. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke groei van het aantal websitebezoekers in het vierde kwartaal Het aantal websitebezoekers steeg van gemiddeld bezoekers per week naar ruim bezoekers per week.

6 Ontwikkeling kredietportefeuille In 2012 heeft Qredits nieuwe aanvragen voor een microkrediet ontvangen. Dat is 18% meer dan in Van het totaal aantal aanvragen kon 72% in behandeling genomen worden. Uiteindelijk zijn er leningen uitgeboekt, ruim 11 % meer als in Daarmee komt het aantal actieve klanten per 31 december 2012 op 2.703, een groei van 48,8% ten opzichte van De klanten zijn goed gespreid over de diverse branches in het Kleinbedrijf. De branches bouw, detailhandel en persoonlijke verzorging zorgen voor de meeste klanten, hetgeen passend is in de doelstelling van Qredits. Qredits houdt veel data bij van zowel aanvragers als klanten. Naast de gevraagde data tijdens het aanvraagproces krijgen de klanten jaarlijks een vragenlijst teneinde de ontwikkeling te monitoren. Op deze wijze worden zowel economische als sociale effecten onder de klanten zichtbaar. Bijkomend voordeel is dat Qredits inmiddels een goede database heeft ontwikkeld en een belangrijke kennisbron wordt voor activiteiten van het Kleinbedrijf. Het kredietvolume is in 2012 gegroeid naar ruim 37mln, een groei van ruim 42% ten opzichte van de situatie eind Deze groei is lager dan begroot als gevolg van de kwaliteit van de ontvangen aanvragen. In 2013 is het doel het verstrekken van nieuwe microkredieten.

7 Funding In de tweede helft van 2012 is met diverse partijen gesproken over opportunities om de fundingbehoefte voor de komende jaren te financieren. In principe zijn er 3 groepen te onderscheiden waarvan funding kan worden verkregen: A. Institutionals & banken B. Vermogen particulieren en familievermogens ( private wealth ) C. Retail particulieren In maart 2013 is met het bestaande bankensyndicaat (ABN Amro/ING Bank/Rabobank en Triodos) overeengekomen om nogmaals een lening te verstrekken van 15,5mln en de aflossingsverplichting op de bestaande syndicaatslening met 3 jaar uit te stellen. Daarnaast is met de Bank Nederlandse Gemeente (ism Ministerie EZ) overeengekomen om de aflossingsverplichting op de lopende lening eveneens met 3 jaar uit te stellen. Op deze wijze is de fundingbehoefte tot en met medio 2014 veilig gesteld en kunnen de groeidoelstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast is in januari 2013 daadwerkelijk gestart met het structureren van een fonds, teneinde particuliere beleggers in staat te stellen om te participeren in de funding van Qredits. De verwachting is dat in de tweede helft van 2013 zal worden gestart met de distributie van dit fonds.

8 Europese instrumenten Sinds 2010 maakt Qredits gebruik van een aantal faciliteiten die door het European Investment Fund en Europese Commissie beschikbaar zijn gesteld: Een lening van (looptijd 5 jaar) om te investeren in capaciteitsvergroting zodat Qredits kan groeien. Ondersteuning vanuit het Jasmine-initiatief ; vanuit dit initiatief worden EU-Microfinancieringsinstellingen ondersteund om te groeien en te professionaliseren, onder andere door het financieren van opleidingen, assessments / ratings en peer-to-peer visits. Een garantie vanuit de Progress Microfinancieringsfaciliteit op een deel van de kredietportefeuille (leningen tot , aangegaan in 2011 en 2012). De Progress-garantie is in 2012 volledig benut, d.w.z. het maximale obligo dat in de garantie kan worden ondergebracht is bereikt. In 2012 zijn gesprekken met het EIF gestart om deze garantie verder uit te bouwen. De gesprekken zijn met succes afgerond waardoor per 1 oktober 2012 de verlenging én verhoging met 27,5mln aan nieuwe kredietvolume onder de garantie kon worden gerealiseerd. Dit betekent dat ook in 2013 én 2014 leningen (tot ) onder de garantie kunnen worden verstrekt, hetgeen een positief effect heeft op de te treffen kredietvoorziening én de securisatie van de nieuwe financieringen. Almelo, 24 december 2013 Elwin Groenevelt algemeen directeur Roy Spit Commercieel directeur

9 Balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Kasmiddelen Passiva Garantievermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Staat van Baten en Lasten Rentebaten en soortgelijke baten Rentelasten en soortgelijke lasten Netto baten Overige bedrijfslasten Waardeveranderingen vorderingen vaste activa

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie