Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap"."

Transcriptie

1 Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit een WW - positie dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een training "Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap" De volgende programma onderdelen willen wij in training- en coachvorm in 4 modules aanbieden: Toetsen van de haalbaarheid van de ideeën van de ondernemer in spé Begeleiding van het onderbouwen van een verantwoord ondernemersplan, waarbij geïntegreerd is een commerciële en financiële analyse Netwerken, acquisitie en praktische acquisitie (daadwerkelijk oefenen van netwerkgesprekken om de begeerde opdrachten binnen te halen) Marketing, toegespitst per kandidaat, m.a.w. het in beeld brengen van zijn of haar markt. De uitwerking van deze modules wordt in het onderstaande beschreven. Speciaal willen wij vermelden dat ActiveCaseManagement is ontstaan tijdens de pilot van het Project Eigen Werk in Amsterdam. De ervaringen hierin opgedaan willen wij graag inbrengen tijdens de training en bij de begeleiding van het tot stand komen van het ondernemersplan. In onze aanpak sluiten theorie en praktijk naadloos op elkaar aan. Speciaal basale onderwerpen als: zijn er klanten voor mij (vraagt de markt mijn product; hoe onderscheidend is mijn product), wie zijn mijn klanten (ken je markt), hoe bewerk ik mijn klanten (welke verkoop-tools hanteer ik) hoe kom ik binnen bij mijn klanten (netwerken) zullen zeer veel aandacht krijgen

2 Beschrijving van de training: Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap beschrijving van de 4 modules Module 1:Toetsen van de haalbaarheid van de ideeën van de ondernemer in spé Stap 1 De beoordeling of een cliënt geschikt is voor het zelfstandig ondernemerschap zal zeer zorgvuldig gebeuren. Waarop wordt een startende ondernemer ( onderneming ) beoordeeld? Voordat een onderneming wordt begonnen, wordt van tevoren een inschatting gemaakt van de te starten onderneming. Dit zijn alleen nog maar indrukken, die gebaseerd worden op een uitgebreide intake en een ondernemerstest. De volgende onderwerpen komen tijdens de intake aan de orde: a) Lijkt de cliënt geschikt voor het zelfstandige ondernemerschap? o in aanvang moet dit aspect positief worden beoordeeld, anders wordt dit traject niet in gang gezet. b) Zou de onderneming bestaansrecht kunnen hebben? Hoe wordt het idee beoordeeld? o Ook dit aspect dient in eerste instantie positief beoordeeld te worden, alvorens een nader diepgaand onderzoek dient plaats te vinden c) Welke inschatting wordt gemaakt voor de financiering van de onderneming? Motivatie cliënt De motivatie om zelfstandig ondernemer te worden zal uitgebreid besproken worden. De volgende vragen zullen diepgaand aan de orde komen: Ik wil een eigen onderneming, maar vraagt de markt dit ook? Ben ik wel een ondernemer, wat komt er zo al kijken voor een eigen zaak? Hoe ziet mijn product er concreet uit? Hoe denkt het thuisfront hierover? Wat zijn de gevolgen voor sociale zekerheid Hoe vind ik mijn weg in het juridische doolhof? Hoe kom ik aan geld?

3 Stap 2 In deze fase worden de eerder besproken productideeën zoveel mogelijk in beeld gebracht en geanalyseerd. Door middel van het doorlopen van de volgende productvragen zal een goed beeld gevormd worden van de op te zetten onderneming. Onderschat het belang van deze stap niet. Als de uitgangspunten niet goed zijn, loopt de ondernemer in spé de kans gaandeweg het proces te gaan zweven. a) Aan welk product / dienstverlening wordt gedacht. Zo concreet mogelijk omschrijven b) Wat is het unieke / onderscheidend vermogen van het product / dienstverlening c) Wat weet je van het product / dienstverlening d) Heb je genoeg kennis daarover? e) Past jouw product / dienst verlening in de trends, die er zijn? f) Heb je enig idee wat de trends zijn? Probeer een beeld van de trends te schetsen g) Hoe ziet jouw klant / markt eruit? Heb je een idee wat de behoeften van de klant voor de toekomst zijn? h) Welke functie gaat jouw product / dienstverlening vervullen voor die consument? i) Zit de markt te wachten op jouw product / dienstverlening? j) Is jouw focus op het product / dienstverlening juist? Zou het aanbod breder /dieper of juist minder moeten zijn? k) Wat is de ambitie van de ondernemer; l) Hoe denk je het product /dienstverlening vorm te geven? m) Probeer een missie te formuleren voor jouw bedrijf n) Formuleer een doelstelling voor de gewenste onderneming. De doelstellingen dienen geformuleerd te worden aan de hand van de U-SMART formule: U: Uitdagend; S: Specifiek; M: Meetbaar; A: Aanvaardbaar; R: Realistisch; T: Tijdgebonden. Wat is het concrete resultaat van module 1? De cliënt heeft nu een goed en duidelijk beeld van welk product hij op de markt kan zetten. De haalbaarheid is getoetst. Hij weet of hij al of niet een eigen bedrijf kan opzetten. Hierna wordt het uiteindelijke besluit genomen go / no go voor het Project: Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap

4 Module 2: Begeleiding van het onderbouwen van een verantwoord ondernemersplan, waarbij is geïntegreerd een commerciële en financiële analyse Onderneming visualiseren Cliënt maakt een eigen ondernemersplan, conform het unieke ACM-model. Het model ziet er als volgt uit: Strategische ACM analyse Strategisch venster Visie Ambitie Missie Externe Analyse Wat zouden wij eigenlijk willen(3) Wat willen wij (1) Synthese opties Waarderen keuzes Beleidsplan(4) Uitwerking en planning Wat gaan we doen(5) Interne analyse Wat kunnen wij (2) Implementeren monitoring Wat hebben we gedaan(6) 9 Hierbij komen de volgende items aan de orde: Hoe ziet mijn product of dienst eruit Missie/visie/doelstellingen S.W.O.T. analyse Beoordelen opties Waarderen keuzes Jaarplan waarin ondermeer: Marketingplan Productie/distributieplan Acquisitieplan Netwerkplan opzetten Omzetbegroting Exploitatie meerjarenbegroting Liquiditeitsbegroting w.o. privé-uitgaven Financieringsplan opzetten en toetsen bij financiers Tevens wordt de nodige aandacht gegegeven aan administratieve zaken zoals fiscus, Kamer van Koophandel, inrichten administratie etc. Uitwerking en implementatieplanning op detailniveau. Jaarlijkse evaluatie en update plan

5 Wat is het concrete resultaat van module 2? De cliënt heeft een uitgewerkt ondernemersplan, inclusief een acquisitie,financiering en implementatieplan in zijn bezit. Module 3: Netwerken, acquisitie en praktische acquisitie ( daadwerkelijk oefenen van netwerkgesprekken ) Netwerken: Nu en Morgen voor ZZP ers Of je nu naar een nieuwe baan zoekt of je zoekt klanten voor je zojuist opgezette onderneming, netwerken is de belangrijkste activiteit om succes te hebben in het krijgen van de begeerde baan of het vinden van de juiste klanten. Deze module zal de cliënt helpen over de drempel te stappen om te gaan netwerken. ACM heeft tijdens de vele re-integratietrajecten die zij heeft begeleid, de ervaring opgedaan dat meer dan 90% van haar cliënten grote moeite ( schroom ) heeft met netwerken. Het product en het ondernemersplan kunnen nog zo goed zijn, maar als het netwerken niet van de grond komt, dan is al het voorgaande mogelijk verloren energie. Immers: het uiteindelijke doel: het starten van een rendabele onderneming komt dan niet van de grond. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wat is netwerken? Wat wil je bereiken met je netwerk? Wie zitten in je netwerk? Breng je netwerk in kaart Bouw je netwerk uit Voorbereiding van een netwerkgesprek Hoe voer ik een netwerkgesprek? Hoe kom ik aan tafel bij de juiste man / vrouw? Heb ik in het netwerkgesprek bereikt wat ik bereikt had willen hebben? Indien nee, wat is de oorzaak en hoe bereik ik de volgende keer mijn doel wel. Het opstellen van een persoonlijke verkoopbrief De workshops netwerken, acquisitie en praktisch acquisitie stellen wij voor als één workshop. In groepsverband wordt besproken de noodzaak tot netwerken; individueel worden 1 op 1 netwerkgesprekken geoefend met Jan Willem Steinman, Jos Mulder en Henk Vlieg. Wat is het concrete resultaat van module 3? De cliënt heeft geen schroom meer om te netwerken. Hij kan afspraken maken met potentiële opdrachtgevers. Hij kent de techniek om netwerken in beeld te brengen, te onderhouden en uit te breiden.

6 Module 4: Marketing toegespitst per kandidaat Marketing is niets anders dan de metafoor vissen waar vis zit. Dat wil zeggen, je moet een product op de markt brengen waar vraag naar is. In deze workshop wordt de ZZP er in spé begeleidt om de markt in beeld te brengen waar hij zijn producten kan slijten. Tevens wordt in deze workshop de ZZPér ook attent gemaakt op de mogelijke marketingmissers, zoals Strategische fouten of denkfouten Fouten in de uitvoering Gebruiken van de juiste informatie bij marktonderzoek Het niet in beeld brengen van trends De verkoop-tools die nodig zijn om het product te vermarkten komen uitgebreid aan bod. Middels netwerken worden potentiële klanten benaderd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de klanten worden meegenomen in marketingland. Wat is het concrete resultaat van module 4? De cliënt krijgt een beeld van de markt en de wijze waarop hij zijn prospectus moet bewerken om zijn orders binnen te halen.

7 Netwerken naar je eigen bedrijf Training 2013 Programma Week Omschrijving van het trainingsprogramma / workshop 0 Voorlichtingsavond in o.a. de locatie van 2 Intake door ACM-coaches 4 Plenaire kennismakingsbijeenkomst 1: Opening 2 dagdelen Presentatie ACM-coaches Deelnemers presenteren zich aan elkaar Doel workshop/training komt uitgebreid aan de orde w.o. de voor en tegens van het ondernemerschap Uitleg over ondernemerstest Workshop creatief denken met als doel de productvragen beter te kunnen beantwoorden voor ondernemersplan Toelichten productvragen 6 Individuele coach-bijeenkomst 1; De testen worden besproken en het gemaakte huiswerk de productvragen worden uitgebreid besproken. 8 Plenaire bijeenkomst 2 Kennismakingsspel 1 dagdeel Elke deelnemer presenteert de persoonlijke analyse /elevatorpitch Feedback op de presentaties Uitleg over het ondernemersplan en hoe format te gebruiken Algemene presentatie over netwerken 10 Individuele coach-bijeenkomst 2: Concept Ondernemersplan bespreken 12 Plenaire bijeenkomst 3: Presentatie door KvK 2 dagdelen Presentatie door Belastingdienst Financiering hoe te regelen Administratie, hoe in te richten Vaststellen van de definitieve ondernemersplannen Aanzet tot netwerken / opdrachten verkrijgen 14 Plenaire bijeenkomst 4: 1 dagdeel Elke deelnemer presenteert zijn ondernemersplan in maximaal 10 minuten Feedback door deelnemers op de plannen 16 Individuele coach bijeenkomst 3: waarbij de hulpvraag en aanzet tot een 1½ uur per acquisitieplan per deelnemer geoefend wordt. cliënt 18 Plenaire bijeenkomst 5: Hoe kom ik aan opdrachten - presentatie per deelnemer t.a.v. zijn / haar acquisitieplan Feedback per deelnemer Oefenen van de hulpvraag Rollenspelen 20 Plenaire bijeenkomst 6: Evaluatie en afsluiting workshop in plenair verband bijeenkomst 5: Deelnemers doen verslag van de gevoerde netwerkgesprekken Rollenspelen De bijeenkomst staat in het teken van de wensen, die leven bij de deelnemers. Afspraken over nazorg

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz

Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz Juni 2013 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer 4 Hoofdstuk 2 Succes- en faalfactoren van ondernemers 6 Hoofdstuk 3 Het levensvatbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

Gravenberch Consulting. omdat jouw idee het waard is. omdat jouw idee het waard is

Gravenberch Consulting. omdat jouw idee het waard is. omdat jouw idee het waard is Een wegwijzer handig boekje naar als het je ondernemerschap erover nadenkt voor en je hoe zelf wij te je starten. daarbij helpen. Gravenberch Consulting Uit Jaargang ISBN NUR de 780 978 serie 194 omdat

Nadere informatie

TOP TOP. Gideon Swart 2025059 ABCE1A

TOP TOP. Gideon Swart 2025059 ABCE1A 1 TOP Gideon Swart 2025059 ABCE1A 2 Voorwoord In de E-fase gaat het niet meer zo zeer om opdrachten of projecten uit te voeren die vanuit Avans/ABC worden aangeleverd, het gaat veel meer om zelfsturing.

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals

Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Authentiek Personal Branding voor Zelfstandige Professionals Ook jouw onderneming kan het vermogen om top prestaties te leveren aanzienlijk vergroten Als je jezelf brand op een organische, authentieke

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie