Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden"

Transcriptie

1 Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek ReSa Management Services (

2 Basistraining communicatieve vaardigheden Inhoud van de Basistraining Communicatieve Vaardigheden : - een gedegen behandeling van het begrip communicatie en het communicatieproces, met als hoofdpunten: o zendervaardigheden o luistervaardigheden o regulerende vaardigheden o ruis - een eerste kennismaking met: o verschillende vormen van tweegesprekken (bilateralen?) o verschillende vormen van groepsgesprekken o het besluitvormingsproces o presenteren o onderhandelen - per dagdeel één of enkele korte praktijkoefeningen met evaluatie In het begin van de training zal de cursisten gevraagd worden naar hun persoonlijke doelstellingen of verbeterpunten. Na de Basistraining Communicatieve Vaardigheden moet de cursist in staat zijn: - één of meerdere verbeterpunten m.b.t. zijn communicatieve vaardigheden concreet te benoemen - per verbeterpunt één of meerdere actiepunten te benoemen Doelgroep van de Basistraining Communicatieve Vaardigheden : - éénieder die vermoedt dat zijn communicatieve vaardigheden verbeterd kunnen worden, maar nog niet concreet verbeterpunten kan benoemen - professionals die ook professioneel willen of moeten communiceren; van deze groep wordt verwacht dat ze zich ook voor de training Communicatieve Vaardigheden voor Gevorderden inschrijven - cursisten die, voordat ze met de training Communicatieve Vaardigheden voor Professionals starten, deze willen onderbouwen met een goede basis - organisaties die een meer professionele wijze van communiceren verwachten van hun personeel. Om daardoor o sneller en beter te kunnen reageren en handelen o sneller en beter tot resultaten of oplossingen te komen Minimum en maximum aantal deelnemers voor de Basistraining Communicatieve Vaardigheden : - minimum aantal deelnemers: 4 - maximum aantal deelnemers:10 ReSa Management Services

3 DAGDEEL 1 Start Voorstelronde: - naam, functie, rol, w.v.t.t.k. - uitwisselen gegevens ( , telefoonnummer) - persoonlijke (expliciete) voorbeelden van effectieve en/of juist niet-effectieve communicatie - persoonlijke doelstelling(en) / verbeterpunt(en) deze wordt vastgelegd en de praktijkoefeningen worden hierop afgestemd Bepalen doelstellingen - Samen met de groep worden de voornaamste persoonlijke doelstellingen vastgelegd. - Gedurende de hele training en aan het eind wordt geëvalueerd in hoeverre de persoonlijke doelstellingen aan bod zijn geweest. Ongeveer 2:00u Theorie Inleiding communicatie: Aan de orde komen begrippen als communicatie, feedback en metacommunicatie aan de hand van het model Circulair Communiceren. Het doel van communiceren: Hierbij wordt een onderscheid gemaakt aan de inhoud van de boodschap en de relatie tussen diegenen die communiceren. Basisgespreksvaardigeheden: - luistervaardigheden - zendervaardigheden - regulerende vaardigheden - vormen van ruis De vormen van communicatie: Verbaal nonverbaal schriftelijk Ter voorbereiding van de praktijkoefeningen wordt één gespreksvorm theoretisch behandeld: het interview. In de pauze wordt van de deelnemers verwacht na te denken over een onderwerp waarover men geïnterviewd wil worden. Ongeveer 0:45u Praktijk oefeningen De eerste les wordt gestart met een paar eenvoudige en wat luchtigere oefeningen. Doel hiervan is het laten wennen aan praktijkoefeningen, het inleven in bepaalde rollen en het oefenen in het geven van feedback. Na de oefeningen wordt klassikaal geëvalueerd. Huiswerk Per mail zullen cursisten individueel worden benaderd. Hierbij wordt hun een persoonlijke opdracht gegeven ter voorbereiding op praktijkoefeningen tijdens Dagdeel 2. Een korte uitwerking hiervan verwacht ik per uiterlijk 2 werkdagen vóór de aanvang van Dagdeel 2. ReSa Management Services

4 DAGDEEL 2 Evaluatie Korte evaluatie van Dagdeel 1 Ongeveer 2:00u Theorie Theoretische behandeling van diverse tweegespreksvormen (1-op-1 gesprekken/bilateralen?): - korte herhaling van het Interview - het Selectiegesprek - het Sollicitatiegesprek / Intakegesprek - het Slecht Nieuws Gesprek - het Functioneringsgesprek - het Beoordelingsgesprek - het Gesprek over Persoonlijke Problemen - het Verkoopgesprek Ongeveer 0:45u Praktijk oefeningen Huiswerk Afhankelijk van de doelstellingen in de groep zullen bepaalde vormen wat meer of wat minder aandacht krijgen. Enkele van bovenstaande gespreksvormen worden geoefend. Na de oefeningen wordt klassikaal geëvalueerd. Per mail zullen cursisten individueel worden benaderd. Hierbij wordt hun een persoonlijke opdracht gegeven ter voorbereiding op praktijkoefeningen tijdens Dagdeel 3. Een korte uitwerking hiervan verwacht ik per mail uiterlijk 2 werkdagen vóór de aanvang van Dagdeel 3 DAGDEEL 3 Evaluatie Korte evaluatie van Dagdeel 1 en 2 Ongeveer 2:00u Theorie Theoretische behandeling van diverse groepsgesprekken: - vergaderen - brainstormen - presenteren Theoretische behandeling van: - besluitvorming - conflicthantering - onderhandelen Ongeveer 0:45u Praktijk oefeningen Huiswerk Enkele van bovenstaande gespreksvormen worden geoefend. Na de oefeningen wordt klassikaal geëvalueerd. Per mail zullen cursisten individueel worden benaderd. Hierbij wordt hun een persoonlijke opdracht gegeven ter voorbereiding op praktijkoefeningen tijdens Dagdeel 3. Een korte uitwerking hiervan verwacht ik per mail uiterlijk 2 werkdagen vóór de aanvang van Dagdeel 4 ReSa Management Services

5 DAGDEEL 4 Evaluatie Korte evaluatie van Dagdeel 1 t/m 3 Ongeveer 1:30u Theorie Schriftelijke Communicatie Theoretische behandeling van enkele vormen: - mail - notitie - notulen - diverse soorten verslagen - omvangrijk schriftelijk stuk o het maken van een bouwplan o het maken van een schrijfplan Ongeveer 1:15u Praktijkoefeningen 1 Praktijkoefeningen 2 Evaluatie Optie 1. In groepen van 2 tot 3 cursisten wordt gewerkt aan een bouwplan. Deze worden klassikaal geëvalueerd. Optie 2. Klassikaal wordt een bouwplan opgesteld Oefeningen t.b.v. doelstellingen die niet of nog niet voldoende aan de orde zijn geweest Groepsevaluatie in hoeverre: - doelstellingen zijn bereikt - hoofdpunten wat men geleerd heeft - wat men reeds heeft toegepast - wat men blijft toepassen en oefenen ReSa Management Services

6 Communicatieve vaardigheden voor professionals De training Communicatieve Vaardigheden voor Professionals is bedoeld voor diegene die vanuit hun professie (functie?) hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren en aanscherpen. Ook wordt deze training gevolgd door professionals, die behoefte hebben aan een opfristraining. Uitgangspunten: - de cursist is werkzaam op een HBO/WO niveau - de cursist gaat werken op een HBO/WO niveau - de theorie, zoals behandeld in de Basistraining Communicatieve Vaardigheden, is bekend bij de cursist De training Communicatieve Vaardigheden voor Professionals start met een intake per cursist. De duur hiervan is ongeveer 1 uur. Minimaal 5 werkdagen vóór de intake krijgt de cursist informatie over de training en de intake. Deze informatie wordt verstuurd per . De mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan de intakegesprekken een presentatie te geven en het maken van een Persoonlijk Startdocument met de groep te oefenen. De duur hiervan is ongeveer 2 uur. Het resultaat van de intake: - de cursist kan minimaal 3 persoonlijke verbeterpunten m.b.t. zijn communicatieve vaardigheden benoemen. - heeft de cursist meer dan 3 persoonlijke verbeterpunten, dan weet hij/zij hierin prioriteiten aan te brengen. - de cursist kan per verbeterpunt: o dit SMART maken o aangeven wat de reden is o wat zijn/haar sabotage-factor is o welke acties/activiteiten hij/zij nu al concreet kan bedenken o hoeveel tijd hij/zij gedurende het trainingstraject kan/wil besteden Het resultaat van de intake wordt vastgelegd in een Persoonlijk Startdocument Communicatieve Vaardigheden voor Professionals. Hiervoor is een template beschikbaar. Zowel de cursist als de trainer ondertekent dit Persoonlijke Startdocument. Op basis van deze startdocumenten zal de trainer een trainingsprogramma op maat maken voor de deelnemende cursisten. Na ieder dagdeel dient de cursist als onderdeel van het huiswerk een korte evaluatie te schrijven over het gevolgde dagdeel. Hiervoor is een template beschikbaar. Als laatste opdracht dient de cursist een eindevaluatie te schrijven, het Reflectieverslag. Aangezien schriftelijk communiceren één van de onderwerpen van de training is, is hiervoor geen template beschikbaar. ReSa Management Services

7 Optioneel Presentatie en oefening ter voorbereiding op de Intakegesprekken en het maken van een Persoonlijk Startdocument. Intakegesprekken: Per cursist een intakegesprek. Duur: ongeveer 1 uur Resultaat: eerste concept van het Persoonlijk Startdocument Op basis van deze startdocumenten zal de trainer een trainingsprogramma op maat maken voor de deelnemende cursisten. Duur van de training: De duur is afhankelijk van het maatwerktrainingsprogramma, met een minimum van 6 lesdagen van 5 uur, exclusief pauze. Studiebelasting: Per lesdag dient de cursist rekening te houden met een studiebelasting van 6 tot 10 uur. Lesprogramma-planning: De cursisten dienen voldoende tijd te hebben om de praktijkopdrachten voor te bereiden c.q. uit te werken. Werken de cursisten fulltime, dan is het aan te bevelen de training van 6 lesdagen te spreiden over 9 tot 10 weken. Aantal cursisten: Het minimum aantal deelnemers om deze training te laten slagen is 6. Met maximum aantal cursisten is 10. ReSa Management Services

8 Hoe ga ik op een intakegesprek Een goede presentatie op papier (CV of profiel) is de eerste stap is naar een uitnodiging voor een intakegesprek. Bovendien is het goed opstellen en onderhouden van het CV een uitstekende voorbereiding op dat gesprek. De Training Intakegesprekken start daarom bij het juiste begin: het CV of profiel. Het doel van de Training Intakegesprekken. De cursist leert door middel van een goede voorbereiding zichzelf, zijn kennis, ervaring en vaardigheden zodanig te presenteren op papier (CV) en in een gesprek, dat het aansluit bij de opdrachtgever en de vraag. Voorbereiding op de Training Intakegesprekken. Om een optimaal rendement uit deze training te halen, heeft de docent informatie nodig over de communicatie tussen de salesorganisatie en de potentiële kandidaat. De meest efficiënte en effectieve wijze voor deze informatie-uitwisseling is een interview van ongeveer 1 uur. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hiervoor iemand wordt uitgenodigd of aangewezen. Dit interview vindt minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training plaats. Om de oefeningen een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte te geven is een juiste input nodig voor de cases. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat 5 tot 7 echte, eventueel geanonimiseerde, opdrachtbeschrijvingen ter beschikking worden gesteld aan de trainer. Ook dit minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training. Als laatste verwacht de trainer de CV s c.q. profielen van de deelnemende cursisten, eventueel geanonimiseerd. Ook deze minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training. De cursisten dienen tijdens de training hun CV c.q. profiel op papier bij zich te hebben. Wat kan de cursist verwachten? Na een korte kennismaking wordt gestart met het eerste deel van de training: Het CV als Maatwerk Hierin leert de cursist het belang van een goed (geschikt/passend?) CV/Profiel. Dit betekent dat een goed CV/Profiel altijd zoveel mogelijk dient aan te sluiten op de vraag of opdracht. Zowel de theorie als de praktijk komt volop aan bod. Het onderwerp van het laatste deel van de training is: Het intakegesprek De cursist leert het belang van een goede voorbereiding op het gesprek. Aansluitend wordt het intakegesprek zelf en een correcte afsluiting ervan behandeld. Als laatste komt reflectie als leermiddel aan de orde. En ook in dit deel zal naast de theoretische behandeling ruimschoots aandacht besteed worden aan oefeningen aan de hand van praktijkcases. Duur van de training. De duur van de Training intakegesprekken is 2 dagdelen. Het aantal cursisten per training. Het minimum aantal cursisten is 4, het maximum aantal cursisten is 10. ReSa Management Services

9 DAGDEEL 1 Start Voorstelronde: - naam, functie, rol, w.v.t.t.k. - eigen ervaringen met intakegesprekken - persoonlijke doelstelling(en) / verbeterpunt(en) Ongeveer 1:45u Theorie Het CV als Maatwerk: Wat is een goed CV/Profiel? Hoe is een goed CV/Profiel opgebouwd (structuur)? Wat zet je er wel en wat zet je er niet in? Taalgebruik: afstemmen op de lezer Het profiel aanpassen aan de vraag/opdracht Layout en tips. Ongeveer 1:45u De cursisten gaan de theorie direct toepassen op hun eigen CV/Profiel. Dit kan op individuele wijze, maar ook in koppels. 0:30u tot 1:00u DAGDEEL 2 Ongeveer 1:45u Theorie Het intakegesprek Hoe bereid ik me goed voor op een Intakegesprek? Het intakegesprek. - de opening, het gesprek zelf en de afsluiting - verbale en nonverbale communicatie LSD STAR Reflectie als leermiddel Tips Ongeveer 1:45u Praktijkoefeningen Praktijkoefeningen Aan de hand van reële cases wordt het voorbereiden op en het deelnemen aan het Intakegesprek geoefend. ReSa Management Services

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien.

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien. Wens 1: Bezoek aan Brussel Inleiding Het bezoek aan Brussel is een verdiepende, op de praktijkgerichte aanvulling op de cursus oriëntotie op Europa. Het gaat om één dag met een korte voorbereidingstijd

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops De Agile Workshops en trainingen van Zest Application Professionals geven u de noodzakelijke informatie om Agile in uw organisatie te introduceren of te optimaliseren. U doet handson ervaring op en leert

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Cynthia A.M. Slomp I.S.M. Brede School Emmen

Cynthia A.M. Slomp I.S.M. Brede School Emmen Cynthia A.M. Slomp I.S.M. Brede School Emmen De doelstelling van Sociaal Weerbaar is het versterken van de sociale weerbaarheid van kinderen, binnenschools binnenschools maar ook buiten de school. Weerbaarheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie