TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal"

Transcriptie

1 DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. TRAINING 1 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 09: :15 Introductie (10 min) Kennismaking (50 min) Uitleg programma (10 min) Uitleg project (10 min) Realisten presentatie (25 min) (eventueel langer als eerste programmapunte n sneller zijn gegaan. Deelnemers maken kennis met de trainers en elkaar. Programma van vandaag uitleggen en globale programma van de komende trainingen uitleggen Project De Realisten Roadmovie in deze regio uitleggen. Demo presentatie van het Realisten promo Team (landelijk) Alle aanwezigen maken kennis met elkaar. Er wordt gewerkt aan een positieve groepsdynamiek. De deelnemers weten wat de bedoeling van vandaag is en globaal van de volgende trainingsdagen. Alle deelnemers weten precies wat het project inhoudt en wat de doelen van het project zijn en welke rol zij daar in krijgen. Er zijn geen onduidelijkheden meer over waarom ze hier aan deelnemen. De deelnemers krijgen een idee van hoe De Realisten zichzelf presenteren. De trainers en de deelnemers introduceren zichzelf a.d.h.v. een flip-over. Op deze flip-over zetten zij hun naam in het midden. Om hun naam heen plakken zij post-its met daarop woorden die iets zeggen over hun persoonlijkheid (hobby s, woonplaats, ambities). De flipovers komen door de ruimte te hangen zodat iedereen ziet wie er aanwezig zijn en wat voor persoon dit is. Deze flip-overs hangen er bij elke training. Het project wordt uitgelegd a.d.h.v. website Realisten en publicaties Realisten (er wordt gerefereerd naar het feit dat de Realisten in zes dagbladen gepubliceerd zijn). Ook wordt de linkedin pagina getoond. Vervolgens worden de doelen aan hun gepresenteerd. - Laptop - Beamer - Scherm - Prezi - Filmpje - Naambordjes - Pennen - Notitieblokken - WiFi - Flip over - Stiften Twee Realisten geven de standaard presentatie aan de groep.

2 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 11:15-11:30 Pauze 11:30-11:40 11:40-12:15 12:15-12:20 12:20-12:30 Oefening samen tellen of oefening roltrap (10 min) Verwachting project met elkaar delen. (35 min) Huiswerk opdrachten bespreken ( 5 min) Afsluiten ( 10 min) Een ijsbreker na de pauze om de creativiteit te stimuleren. Even heel wat anders. Erachter komen wat iedereen binnen de groep van elkaar verwacht. Wat verwachten de deelnemers van het project. Wat willen zij behalen. Laatste onduidelijkheden wegnemen. De trainers inventariseren de verwachtingen ook om te achterhalen wat het niveau van de groep is. Vooral belangrijk om erachter te komen welke digitale ervaringen de groep heeft. De groep moet duidelijk hebben wat de bedoeling van het huiswerk en hoe ze dit moeten aanpakken. De trainers willen weten of ze de opdrachten goed begrijpen. Een evaluatie krijgen van de dag en een vooruitblik weergeven. Na de pauze langzaam in het programma komen. En de groep samen laten werken. Alle neuzen dezelfde kant op. Geen onduidelijkheden meer. Goed beeld krijgen van het niveau en verwachtingspatroon van de groep. Afhankelijk van niveau: De trainers kunnen inspelen op de digitale vaardigheid van de deelnemers. Een kennismaking met zelf bedrijven opzoeken en hier informatie over verzamelen. Een lijst met tips & tops van de deelnemers. Verwachtingspatroon schetsen voor de volgende keer. Samen tot 20 tellen met de ogen dicht. Als er 2 mensen tegelijk een cijfer zeggen moet de groep overnieuw beginnen. De groep wordt eventueel opgesplitst in twee groepen. Op een flip-over wordt per deelnemer de verwachtingen geschreven. Daarna komt de groep weer plenaire samen. De verwachtingen worden besproken. Welke verwachtingen kan het project waarmaken en welke niet. Plenair worden de huiswerk opdrachten besproken. De huiswerkopdrachten zijn: -Google een bedrijf voor jouw presentatie. Daarna gaan ze in drietallen de aanpak van de opdrachten bespreken om vervolgens plenair te vertellen over hoe zij het gaan aanpakken. Elke deelnemer geeft een tip en een top over hun bevindingen van de training.

3 TRAINING 2 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 09: :10 Uitleg programma ( 10 min) Jezelf presenteren Belangrijk om nog een keer stil te staan bij de vorige training. Helder wat het doel van deze tweede training is. De deelnemers leren elkaar beter kennen aan de hand van kennismakingsspel. Veilige manier voor het eerst voor de groep staan Deelnemers herinneren zich de vorige training en staan nog een keer stil bij het doel van het project. Ook worden de verwachtingen hier nog een keer helder. Door dit steeds te herhalen blijft dit beter hangen. De deelnemers weten wat er vandaag van ze verwacht wordt. De deelnemers kennen elkaar beter. De deelnemers worden in twee groepen verdeeld, waardoor het voor de deelnemers iets makkelijker wordt om zich voor te stellen. 1) De trainers laten op de prezi een samenvatting van de vorige training zien, en nemen deze vijf minuten door. 2) De trainers laten op de prezi het programma van vandaag zien, en nemen 5 minuten om dit programma door te nemen. 3) De trainers komen terug op de huiswerkopdracht De trainers leggen plenair de bedoeling van de opdracht uit. Het is de bedoeling dat je jezelf presenteert aan de hand van de vraag op het kaartje. De trainers kiezen geschikte vragen uit het spel - Laptop - Beamer - Scherm - Prezi - Filmpje - Naambordjes - Pennen - Notitieblokken - Kennismakingsspel - Droombaanladder formulier - stiften - flip over - Trainingsmap

4 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 10: :15-10:35 Filmpje Power of words ( 5 min) Theorie presentatie- en communicatie technieken ( 20 min) Dit onderdeel kan langer duren afhankelijk van niveau van de groep Belang van non-verbale communicatie op een duidelijke manier over laten komen. Dient ook ter ontspanning. Als Realist is het erg belangrijk dat je jezelf goed kan presenteren en dat je goed kan communiceren. Deelnemers hebben een eerste indruk van hoe belangrijk nonverbale communicatie is. Hierdoor is het niet alleen op papier, maar ook in de praktijk zichtbaar. De deelnemers kennen verschillende presentatie- en communicatie technieken en weten deze ook toe te passen. De trainers laten het filmpje zien, en geven daarna een toelichting van ongeveer een minuut. 2) De trainers leggen de verschillende soorten van nonverbale communicatie uit. 3) De trainers leggen uit hoe je op een overtuigende manier een boodschap over kunt brengen door middel van verbale en nonverbale technieken. 4) De trainers gebruiken bij iedere techniek een filmpje ter introductie van de techniek. Hierdoor houden ze de vele theorie iets levendiger Droombaanladder invullen Meer specificeren welke stappen de Realisten kunnen nemen om bij hun uiteindelijke doel te komen Na de oefening is hun pitch nog scherper geformuleerd. Elke sport van de ladder is een stap richting hun uiteindelijke droombaan. Het is moeilijk dit op te knippen maar het kan. Zie andere handboek voor voorbeeld.

5 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal Pauze 11:20-11:40 Voorbereiding ( 20 min) De deelnemers krijgen de mogelijkheid hun pitch te schrijven. De trainers kunnen op dit moment meteen zien hoe ver de deelnemers zijn naar aanleiding van de theorie van eerder vandaag. De deelnemers krijgen een eerste indruk van hoe het nou is om zichzelf te presenteren. Wat ze daarbij willen vertellen. De trainers lopen rond, op de flip over staat welke vragen ze kunnen beantwoorden (uit hun map) in de pitch goed te schrijven. 11:40-12:20 12:20-12:30 Deelnemers presenteren hun pitch (40 min) Afhankelijk van de tijd Afsluiting en huiswerk (10 min) De deelnemers hebben hier de mogelijkheid om hun pitch te presenteren. Belangrijk om de dag op een goede manier af te sluiten. Is er aan de verwachtingen voldaan? Belangrijk dat de deelnemers helder hebben wat de huiswerkopdrachten zijn. De deelnemers hebben de pitch een eerste keer gegeven. De training wordt op een gezamenlijke/goede manier afgesloten. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om eventuele verwachtingen te toetsen of in de groep te brengen. De deelnemers weten wat ze voor de volgende training moeten doen. Laat iedereen zijn pitch laten zien. 1) De trainers vragen de deelnemers om tips/tops op te schrijven naar aanleiding van de training. 2) De trainers vertellen dat het huiswerk is: De presentatie wordt in tweetallen verdeeld en iedereen kan zijn gedeelte voorbereiden. Volgende keer is er mogelijkheid om samen te oefenen. Het tweede deel van het huiswerk is: Denk na over de kleding die je zou dragen bij een sollicitatiegesprek, en probeer deze kleding aan te doen tijdens de volgende training

6 TRAINING 3 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 09:30-09:40 09:40-10:00 Introductie/ Uitleg programma Herhaling en terugkijken naar de vorige twee trainingen. ( 10 min) Oefenen met presenteren of herhaling theorie (20 min) Alle deelnemers krijgen een goed beeld wat er vandaag gaat gebeuren. Opfrissen van wat we tot nu toe hebben gedaan. Huiswerk over kleding bespreken Door middel van kennismakingsspel nog even een keer voor de groep staan. Of herhaling van theorie communicatie Nogmaals oefenen met presenteren, improviseren en de houding voor de groep Kennismakingsspel - Laptop - Beamer - Scherm - Prezi - Filmpje - Naambordjes - Pennen - Notitieblokken - WiFi - Kennismakingsspel - flip over - stiften Opstellen van leerdoelen Belangrijk om als mens inzicht te krijgen in je goede en slechte punten met betrekking tot presenteren. De deelnemers hebben een aantal leerpunten voor zichzelf opgesteld. De trainers vragen de deelnemers om voor zichzelf een aantal leerdoelen op te stellen met betrekking tot het presenteren en communiceren Pitch afschrijven en vragen stellen Iedereen kan nog even vragen stellen en voorbereiden. Naar aanleiding van de feedback van de eerste keer de pitch bijwerken Iedereen kan een onderdeel van de training geven. De pitch is af Laat het filmpje zien met pitch Zelfstandig met behulp van de trainers en de laatste 5 minuten kunnen ze de pitch aan hun buurman/vrouw laten zien (mits de groep dit toelaat)

7 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 11:00-11:15 Pauze 11:15-12:15 De Realisten presentatie ( 60 min) Oefenen met de presentatie. Technieken van presenteren en communiceren eigen maken. Werken aan de leerdoelen van de deelnemers. De deelnemer leert de vaardigheden die nodig zijn om te presenteren. Er wordt veel geoefend voor de groep dit versterkt het zelfvertrouwen. Gehele presentatie voordoen. De groep wordt in twee groepen gedeeld als de groep te groot is. Binnen de groepen worden duo s gemaakt en deze presenteren samen een onderdeel van de presentatie en nogmaals hun pitch. Nadat ze de presentatie gegeven hebben ontvangen ze tips en tops van de trainers. De leerdoelen worden gebruikt. 12:15-12:30 Afsluiting ( 15 min) Evaluatie krijgen van de dag en huiswerk opdrachten mededelen. Een lijst van Tips & Tops van de deelnemers. En duidelijkheid over de huiswerk opdrachten. Elke deelnemer spreekt één tip en één top uit over de training. Huiswerk: twee andere onderdelen voorbereiden in andere duo s.

8 TRAINING 4 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 09:30-09:40 09:40-10: Introductie Uitleg programma Herhaling en terugkijken naar de vorige drie trainingen. ( 10 min) Social Media, introductie e- coach ( 20 min) Voorbereiden onderdelen van huiswerk Alle deelnemers krijgen een goed beeld van wat er vandaag gaat gebeuren. Opfrissen van wat we tot nu toe hebben gedaan. Ontdekken hoe social media kan worden ingezet en hoe het tegen kan werken. E- coach sessies kunnen hierbij helpen. Iedereen kan nog even vragen stellen over de presentaties die ze geoefend hebben en deze voorbereiden Online profilering komt kort aan bod en e coaches zijn geïntroduceerd. De realisten hebben weer geoefend met een ander onderdeel en ander maatje Korte introductie van hoe social media kan worden gebruikt. Een deelnemer (of trainer) googlen om te laten zien wat er te vinden is. E coaches geïntroduceerd en meteen informeren wie een sessie wil. Laat de Realisten met een ander maatje de onderdelen van de presentatie oefenen. - Laptop - Beamer - Scherm - Prezi - Filmpje - Naambordjes - Pennen - Notitieblokken - WiFi - flip over - stiften - Werkgeversadviseurs uitnodigen 10:30-10:45 Pauze.

9 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal 10:45-11:45 Presenteren ( 60 min) Oefenen met de presentatie. Technieken van presenteren en communiceren eigen maken. Werken aan de leerdoelen van de deelnemers. De deelnemer leert de vaardigheden die nodig zijn om te presenteren. Er wordt veel geoefend voor de groep dit versterkt het zelfvertrouwen. De groep wordt in 2 groepen gedeeld. Binnen de groepen worden duo s gemaakt en deze presenteren samen een onderdeel van de presentatie. Deelnemers zien alle onderdelen van de presentatie bij elkaar zodat zij ook de inhoud eigen kunnen maken. De deelnemers kunnen de totale presentatie zelfstandig geven. Nadat ze de presentatie gegeven hebben ontvangen ze tips en tops van de trainers. Gebruik de leerdoelen hierbij. 11:45-12:15 Gast bijvoorbeeld Werkgevers adviseur komt langs om vragen te beantwoorden De realisten kunnen al even met een externe sparren over waar werkgevers op letten. Ze weten waar werkgevers op letten bij sollicitaties, presentaties en bij het in dienst nemen van iemand met een beperking Mogelijke vragen: - Als je als werkgever iemand in dienst neemt waar let je dan op? - Als je een presentatie ziet wat valt je dan het eerste op en vind je het belangrijkst. - Voor mensen met een beperking waar let je dan nog meer op - etc 12:00-12:30 Afsluiten ( 15 min) Evaluatie krijgen van de dag en huiswerk opdrachten mededelen en laatste vragen over de presentatie inventariseren. Een lijst van Tips & Tops van de deelnemers. En duidelijkheid over de huiswerk opdrachten en presentatie Elke deelnemer spreekt één tip en één top uit over de training. En kan alle vragen stellen over de presentatie. Huiswerk: hele presentatie voorbereiden.

10 TRAINING 5 Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal Uitleg programma Herhaling en terugkijken naar de vorige drie trainingen. ( 10 min) Alle deelnemers krijgen een goed beeld van wat er vandaag gaat gebeuren. Opfrissen van wat we tot nu toe hebben gedaan. - Laptop - Beamer - Scherm - Prezi - Flip-over - Stiften - Publiek - Eventueel certificaten Praktische zaken hoe nu verder Duidelijkheid scheppen over het vervolg na de training Iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Aan de orde: - presenteren - werkgeversbijeenkomst? - Wat hebben zij eraan? - Reiskosten - Reizen - Samen afstemmen voor presenteren met mede Realist - Vragen - Overeenkomst? - Certificaat voor cv Voorbereiden hele presentatie met maatje. ( 20 min) Iedereen kan nog even vragen stellen en voorbereiden met maatje. Gehele presentatie kan worden gegeven door de Realisten. Laatste vragen stellen Presenteren voor publiek Eerste duo laat de presentatie zien en krijgt feedback Oefenen met de gehele presentatie Leerdoelen gebruiken bij het feedback geven. Laat iedereen tips en tops opschrijven zodat ze deze op papier meekrijgen.

11 Pauze Presenteren voor publiek ( 60 min) Volgende twee duo s laat de presentatie zien en krijgt feedback Oefenen met de gehele presentatie Leerdoelen gebruiken bij het feedback geven. Laat iedereen tips en tops opschrijven zodat ze deze op papier meekrijgen. ( mochten er meer duo s zijn kan de groep worden opgesplitst.) Afsluiting ( 15 min) Het traject wordt afgesloten. De deelnemers krijgen nog een kans om te zeggen wat ze van de hele training vonden middels tips en tops. De eerste bedrijf presentaties worden ingepland mits aanwezig. Er zijn een groep Realisten klaar om zichzelf te presenteren bij werkgevers. De Realisten ontvangen een certificaat. Nu of tijdens de terugkomdag worden de certificaten uitgedeeld Er kan een borrel worden gedronken.

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren 24 november2015 Jullie doelen? Training Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter niet te zeggen Meer JA s van

Nadere informatie

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL 1. TEN GELEIDE Het trainingsmodel beschrijft de training in zijn geheel en uitgesplitst naar onderdelen en werkvormen. Per onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd. De

Nadere informatie

Trainershandleiding. Startbijeenkomst (regiebijeenkomst) Voorbereiding vóórafgaand aan de trainers dag

Trainershandleiding. Startbijeenkomst (regiebijeenkomst) Voorbereiding vóórafgaand aan de trainers dag Trainershandleiding Startbijeenkomst (regiebijeenkomst) Voorbereiding vóórafgaand aan de trainers dag Uitnodiging met projectbeschrijving is verzonden aan deelnemers Locatie is geregeld. Het moet een ruime,

Nadere informatie

D R A A I B O E K W O R K S H O P :

D R A A I B O E K W O R K S H O P : D R A A I B O E K W O R K S H O P : K L A N T G E R I C H T W E R K E N B I J. Programma Samen voor de klant 3 O U T L I N E Opdracht vóór de eerste sessie: Neem een positief voorbeeld van klantgerichtheid

Nadere informatie

TOOLBOX TOOLBOX. Betekenisvol Contact AAN DE SLAG MET DE. Draaiboek voor twee trainingsbijeenkomsten

TOOLBOX TOOLBOX. Betekenisvol Contact AAN DE SLAG MET DE. Draaiboek voor twee trainingsbijeenkomsten AAN DE SLAG MET DE TOOLBOX Betekenisvol Contact Draaiboek voor twee trainingsbijeenkomsten TOOLBOX Ideeën voor betekenisvol contact tussen ouderen met dementie en familie of vrijwilligers Inleiding Voor

Nadere informatie

Werk aan je winkel. Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren. Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken

Werk aan je winkel. Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren. Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken Werk aan je winkel Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken Voorwoord Dit boek is geschreven voor jou als trainer, docent of hulpverlener om aan te bieden

Nadere informatie

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact.

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact. Deelnemers welkom heten Dag 1: Deelnemers welkom heten Introductie trainers Energizer: De deelnemers lopen kriskras door de ruimte. Zij geven elkaar een krachtige hand en zeggen hoe zij heten in verstaanbaar

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Nadere informatie

Trainershandleiding Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Huiswerk Bikkels versie 2016 Inhoudsopgave Introductie 6 Organiseer je training 8 Praktische tips 10 Het les- en werkboek 14 Powerpoint presentatie 16 Draaiboek 18 Deel 1 20 Deel 2

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren Trainers 13 april 2016 Saskia Slotboom Hettie van den Hoeven Saskia Slotboom 2016 2 Training Presenteren Training Presenteren Tools en praktische tips om: Voorstellen

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

DOCENTHANDLEIDING BIJ ONDERWIJSPROGRAMMA

DOCENTHANDLEIDING BIJ ONDERWIJSPROGRAMMA DOCENTHANDEIDING BIJ ONDERWIJSPROGRAA Bijeenkomst Naam: Dag 1 intro ocatie/opstelling: Hotel De Witte Raaf, Noordwijk Hoofdzaal: Tuinzaal Subzaal: Kruidenkamer Opstelling: U-vorm Aantal deelnemers: 14

Nadere informatie

Sessieplan Ideeteams Dag 2 Innovatie driedaagse Gemeente Rotterdam

Sessieplan Ideeteams Dag 2 Innovatie driedaagse Gemeente Rotterdam Sessieplan Ideeteams Dag 2 Innovatie driedaagse Gemeente Rotterdam Wat: Dag 2 van de ideeteams die tijdens de Innovatie driedaagse aan de slag gaan bij de gemeente Rotterdam Doelen dag 1: Het bepalen van

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Introduc)e Pitchen en profileren! André Jager

Introduc)e Pitchen en profileren! André Jager Introduc)e Pitchen en profileren! André Jager andre@pitchtowork.nl 06-11759489 Opwarmer.. Stel je even voor in 15 seconden. Persoonlijke aanpak, maatwerk, gericht op regie Passie Meerwaarde Netwerk Afspraken

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 Inhoud 1 > Uitgangspunten 9 2 > Kerndoelen 11 3 > Materialen 12 4 > Aan de slag 15 5 > Introductie van de manier van werken 22 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 7 > Waarom samenwerkend

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan Lesplan project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Introductie Value Engineering (VE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 17-07-2012 bijlagen bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: 1 Geluk Weten wat geluk is en dit kunnen omschrijven De leerling kan: zijn definitie van geluk geven; feiten

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

1 Kies je onderwerp Samen met je buurman of buurvrouw. Ons onderwerp: Voorbeeld: Michael Jackson was de beste artiest ooit! Nu jullie!

1 Kies je onderwerp Samen met je buurman of buurvrouw. Ons onderwerp: Voorbeeld: Michael Jackson was de beste artiest ooit! Nu jullie! Na deze les kun je presenteren in vijf stappen: 1. Kies een onderwerp 2. Bedenk een goede opbouw 3. Verzamel informatie 4. Oefen je presentatie 5. Presenteren maar! 8 Vertel je verhaal Regelmatig moet

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk

Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk Voorbereidingen voor de trainers In dit document staan de voorbereidingen voor de trainers om module 4 te kunnen uitvoeren. Het document bestaat

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Workshop samen talenten benutten

Workshop samen talenten benutten Workshop samen talenten benutten Doelgroep: organisaties die met vrijwilligers met een beperking willen werken Doel: kennis en vaardigheden overdracht voor het werken met mensen met een beperking Bijeenkomst

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten BEGELEIDING VAN ROUWVERWERKING

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten BEGELEIDING VAN ROUWVERWERKING Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten BEGELEIDING VAN ROUWVERWERKING Naam Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten Adres Van Lennepstraat 14 Postcode plaats 6416 EG Heerlen Kvk 14095853 Telefoon 0458505115

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

KIEMKRACHT. Ondernemerstraject van het Alfa-College. Flexibiliteit. Initiatief. Pro-activiteit. Nieuwsgierigheid

KIEMKRACHT. Ondernemerstraject van het Alfa-College. Flexibiliteit. Initiatief. Pro-activiteit. Nieuwsgierigheid Initiatief Nieuwsgierigheid Communicatieve vaardigheden, mondeling en/of schriftelijk Plezier in nieuwe mensen ontmoeten/ netwerken Social media Flexibiliteit Pro-activiteit Organisatietalent 21 st century

Nadere informatie

Trainershandleiding Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Huiswerk Bikkels versie 2015 Inhoudsopgave Introductie 5 Organiseer je training 6 Praktische tips 8 De werkmap 12 Powerpoint presentatie 13 Draaiboek 14 Deel 1 15 Deel 2 23 Deel 3 31

Nadere informatie

PR Beleid. Verdiepingstraining

PR Beleid. Verdiepingstraining PR Beleid Verdiepingstraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Als ondernemingsraad heeft u de taak om een aantal zaken aan uw achterban kenbaar te maken zoals een jaarverslag, agenda s e.d.

Nadere informatie

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 Datum: 12-05- 2014 Tijd: 11.40-12.40 Klas: 3hvD Aantal aanwezigen: 24 Lesonderwerp Talen in Spaanstalige landen; reizen in Latijns-Amerika Beginsituatie (De lln voelt, vindt,

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining MMZ53 Voorzitterstraining Op de bok - Pagina 1 Voorzitterstraining Op de bok Introductie Een voorzitter van een OR is niet zomaar een OR-lid. Volgens

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Werkvorm voor gesprek middenkader

Werkvorm voor gesprek middenkader Creëren van een stimulerende werkomgeving en het vergroten van professionele autonomie Deze werkvorm kan worden gebruikt om met medewerkers van Justitiële Jeugdinrichtingen het gesprek aan te gaan over

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Tuesday, February 8, 2011. Opleiding Interactieve Media

Tuesday, February 8, 2011. Opleiding Interactieve Media Opleiding Interactieve Media Inhoud Inleiding presenteren 1. Voorwerk 2. Middenstuk 3. Begin presentatie 4. Einde presentatie 5. Visuele middelen 6. Non-verbale communicatie 7. Opdracht 8. Criteria 1.

Nadere informatie

U23-1 Digitale tachograaf CBR Registratienummer. 2. Naam opleider

U23-1 Digitale tachograaf CBR Registratienummer. 2. Naam opleider 1. CBR Registratienummer 2. Naam opleider 3. Versienummer en datum 201723-004 / 20-02-2018 4. Cursuscode, cursusnaam en type training U23-1, Digitale Tachograaf, e-learning (systeem: All Secure Cargo)

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: Inleiding Reflecteren op de eigen ervaringen met kunst en cultuur. De leerling kan: uitleggen wat cultuur is; uitleggen wat

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Handleiding Lesmethode Groep 7 &8 Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar

Handleiding Lesmethode Groep 7 &8 Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar Handleiding Lesmethode Groep 7 &8 Huiswerk Bikkels versie 2016 Inhoudsopgave Introductie 5 Verantwoording methodiek 6 Doorgaande lijn Po en Vo 7 Preventief en curatief 8 Organiseer je les 9 Praktische

Nadere informatie

1. CBR Registratienummer 7288Z1. 2. Naam opleider Verkeersschool van Buuren

1. CBR Registratienummer 7288Z1. 2. Naam opleider Verkeersschool van Buuren Pagina 1 van 5 1. CBR Registratienummer 7288Z1 2. Naam opleider Verkeersschool van Buuren 3. Versienummer en datum 201723-004 / 20-02-2018 4. Cursuscode, cursusnaam en type training U23-1, Digitale Tachograaf,

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma startbijeenkomst

Voorbeeldprogramma startbijeenkomst BIJLAGE 3 Voorbeeldprogramma startbijeenkomst Inleiding De startbijeenkomst vindt plaats vooraf aan iedere activiteit, ook wanneer jongeren al vaker mee hebben gedaan met M25. Natuurlijk kun je variëren

Nadere informatie

Trainershandleiding. Pijler 1. Voorbereiding vóórafgaand aan de trainers dag

Trainershandleiding. Pijler 1. Voorbereiding vóórafgaand aan de trainers dag Trainershandleiding Pijler 1 Voorbereiding vóórafgaand aan de trainers dag Uitnodiging met projectbeschrijving is verzonden aan deelnemers Locatie is geregeld. Ruimte moet groot genoeg zijn en meerdere

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

In je kracht. Gids voor vrijwilligers

In je kracht. Gids voor vrijwilligers In je kracht Gids voor vrijwilligers Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene (gespreks)vaardigheden en houdingsaspecten 6 3. Draaiboek voor negen bijeenkomsten 8 Bijeenkomst 1 9 Bijeenkomst 2 13 Bijeenkomst

Nadere informatie

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft.

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft. DAG 1 OPDRACHT BESCHIKBARE HULPMIDDELEN TIJD LEEROPBRENGSTEN 1.1. Schrijf je leerwensen op Post-it en flip-over met als titel: Leerwensen 5-10 minuten Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling als begeleider

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

E- book. 5 werkvormen met post- its. LaCretio ondersteunt trainers met het geven en ontwikkelen van hun training!

E- book. 5 werkvormen met post- its. LaCretio ondersteunt trainers met het geven en ontwikkelen van hun training! E- book 5 werkvormen met post- its LaCretio ondersteunt trainers met het geven en ontwikkelen van hun training! Inleiding Post- its, ze zijn er in allerlei verschillende kleuren, maten en merken. Ik heb

Nadere informatie

Rummaging. the new way in personal development. Waar kun je uit kiezen? Het programma- aanbod 2014

Rummaging. the new way in personal development. Waar kun je uit kiezen? Het programma- aanbod 2014 Rummaging the new way in personal development Waar kun je uit kiezen? Het programmaaanbod 2014 Je kunt nu online boeken en intekenen op de voor jou meest geschikte data www.ceeswiegel.nl Telefoon: +31654740722

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Deel je kennis. www.focusoptekst.nl

Deel je kennis. www.focusoptekst.nl Deel je kennis www.focusoptekst.nl PROGRAMMA 1. Het ontwerp: je inhoud, je doelen, je groep, je werkvormen 2. Je presenta0e: de 1e vijf minuten, interac;e, presenta;etechnieken, powerpoint, zenuwen 3.

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten)

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Programma Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Voorbereiding Sollicitatiegesprek Vacature Bedrijf website, social media

Nadere informatie

Werkvormen beroepenkaarten

Werkvormen beroepenkaarten Werkvormen beroepenkaarten Tessa Boff Tonella Werkvorm 1: De beroepenkaarten om te onderzoeken wat je leuk vindt Doel: Naast dat de beroepenkaarten een beroep op de kaart hebben, staat er ook een foto

Nadere informatie

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1 Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding Programma Oudercursus VO Bijeenkomst 1 - Naar het VO, wat verandert er allemaal voor kind en ouder? - Wederzijdse verwachtingen

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 minuten Voorbereiding: op www.meerdanliefde.nl is veel informatie te vinden in redelijk eenvoudige taal. Ook in het App Note Mouse draaiboek staan

Nadere informatie

Trainershandleiding. Grip op Agressie - Module 3. Herkennen van Gedachten

Trainershandleiding. Grip op Agressie - Module 3. Herkennen van Gedachten Trainershandleiding Grip op Agressie - Module 3 Herkennen van Gedachten Colofon 2018 Trajectum. Grip op Agressie, een integraal behandelprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

TRAINING interactievaardigheden BSO

TRAINING interactievaardigheden BSO TRAINING interactievaardigheden BSO Vierde bijeenkomst: Gebruik van de ruimte Leerdoelen van de vierde bijeenkomst: Duur van de bijeenkomst: De pedagogisch medewerkers weten wat voor materiaal ze tot hun

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Handleiding Werkvormen Vragen stellen

Handleiding Werkvormen Vragen stellen Handleiding Werkvormen Vragen stellen Inhoud 1. Inleiding 2. Vragen stellen 3. Werkvormen 3.1. Vragenvuurtje 3.2. Geen Ja / Geen Nee 3.3. Doorzagen 3.4. De onbekende weg 1. Inleiding Voor de dialoog is

Nadere informatie

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer Geachte ouders/verzorgers, Op 10 mei j.l. is er een ouderavond geweest. We zijn heel blij met de opkomst en de bereidheid van ouders om met ons mee te denken over de voorbereiding van de leerlingen op

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Observatielijst sportpedagogische competenties. De sportbegeleider zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat

Observatielijst sportpedagogische competenties. De sportbegeleider zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat Naam sportbegeleider: Doelgroep training: Sporttraining / sportvereniging: Datum sporttraining: Naam observator: De sportbegeleider zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat Noemt elke deelnemer bij zijn

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Jouw Training Online. Wiepke de Jong. Online Business Trainer Online Training Websites

Jouw Training Online. Wiepke de Jong. Online Business Trainer Online Training Websites Jouw Training Online Wiepke de Jong Online Business Trainer Online Training Websites INLEIDING BEDRIJFSLEVEN DIENST INNOVATIE MARKETING PROCES VERBETERING INTERNET MOGELIJKHEDEN JOUW TRAINING ONLINE INTERNET

Nadere informatie

WORKSHOP LOOPBAAN OP PEIL OUTLINE (60 MIN)

WORKSHOP LOOPBAAN OP PEIL OUTLINE (60 MIN) Deze sheet is bedoeld voor de facilitator van de workshop WORKSHOP LOOPBAAN OP PEIL OUTLINE (60 MIN) Tijd Wat Hoe Benodigdheden 45 min Voorbereiding Klaarzetten opstelling voor de workshop, 5 flip-overs

Nadere informatie

Geloofsopvoeding 3. Leeftijd: Soort bijeenkomst: Soort werkvorm: Thema: 3e bijeenkomst - Communiceren met je kind

Geloofsopvoeding 3. Leeftijd: Soort bijeenkomst: Soort werkvorm: Thema: 3e bijeenkomst - Communiceren met je kind Geloofsopvoeding 3 Leeftijd: Soort bijeenkomst: Soort werkvorm: Thema: 3e bijeenkomst - Communiceren met je kind Doel: Je gaat aan de slag met verschillende manieren om met je kind te communiceren. Het

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 2 Een leefbare school Een presentatie houden Algemene modulegegevens Leerjaar: 2 Taaltaak: Een mondelinge presentatie houden Thema: Een leefbare omgeving (sectorthema

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

De ideale duurzame stad! 10-14

De ideale duurzame stad! 10-14 De ideale duurzame stad! 10-14 Inhoud Inleiding... 1 Stap 1: De stad verkennen... 2 Stap 2: Jullie ideale stad maken!... 6 Stap 3: Het vormen van groepjes... 8 Stap 4: Help, wat is duurzaam?... 9 Stap

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie