Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst bedanken voor de interesse van uw organisatie voor het scholingsaanbod van vrijwilligers bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam (VA)! Dit informatiepakket geeft u beknopte informatie over de diensten van de VA en de inhoud en het proces van samenwerking. De VA beoogt dé inspirerende ontmoetings- en verdiepingsplek te zijn voor vrijwilligers in (informele) Zorg en Welzijn uit Amsterdam en omgeving. Via deskundigheidsbevordering wordt de binding tussen vrijwilligers en hun organisatie versterkt. Dit versterkt voor organisaties de aansluiting tussen de cliëntvraag en het vrijwilligersaanbod. De VA is in 2007 van start gegaan en begin 2008 officieel geopend. Na een start met zes partnerorganisaties, hebben andere organisaties al snel de weg naar de VA gevonden. Het is de bedoeling dat de VA in de komende jaren gestaag zal groeien. Dit geldt voor het aantal getrainde vrijwilligers, het aantal aangesloten organisaties en het trainingsaanbod. De groei is geen doel op zich: versterking van kwaliteit en diversiteit zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. In het bedrijfsplan leest u hoe de VA deze ambities wil realiseren. Twee samenwerkingsmogelijkheden Organisaties die gebruik willen maken van het aanbod van de VA, kunnen dat op twee manieren: - VA diensten incidenteel / ad-hoc afnemen (zgn. deelnemerspartners). - Intentie tot langduriger samenwerking. Bereidheid en mogelijkheid om mede invulling te geven aan inhoud van trainingen, bijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering (zgn. samenwerkingspartners). Welke diensten kan uw organisatie van de VA verwachten? Het VA dienstenaanbod is uiteraard afhankelijk van de behoeftes van uw organisatie. Dit kan variëren van een op maat gesneden eenmalige training voor uw vrijwilligers op uw locatie tot het complete deskundigheidsbevorderingaanbod in de VA locatie op de Keizersgracht. Het reguliere VA aanbod ten behoeve van vrijwilligers van partnerorganisaties: Basistrainingen - Ondersteunend Vrijwilligerswerk; - Coachend Vrijwilligerswerk - Ondersteuning Groepsactiviteiten - BE Learning: online leren voor coachende vrijwilligers

2 Pagina 2 van 5 Ondersteunend Vrijwilligerswerk Ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen: helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als ondersteunende vrijwilliger versterken van communicatieve vaardigheden omgaan met weerstand situaties en gedrag huiswerkopdrachten Coachend Vrijwilligerswerk Ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen: helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als coachende vrijwilliger versterken van coachende vaardigheden omgaan met weerstand veranderingsproces doelen (van de cliënt) helpen stellen evalueren en bijstellen van doelen huiswerkopdrachten Ondersteuning groepsactiviteiten Ervaren trainers bespreken en behandelen in drie dagdelen diverse onderwerpen: helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als vrijwilliger versterken van de communicatieve vaardigheden effectief omgaan met als lastig ervaren gedrag inzicht in groepsdynamiek en samenwerken met collega-vrijwilligers. Alle varianten: 3 dagdelen van 3 uur, verzorgd door VA-trainers. Maximaal 12 personen per training.

3 Pagina 3 van 5 BE Learning: online leren voor coachende vrijwilligers Ervaren trainers bespreken en behandelen in drie dagdelen diverse onderwerpen: helderheid verkrijgen over motivatie, positie en rol als coachende vrijwilliger versterken van coachende vaardigheden omgaan met weerstand en ambivalentie Deze training bestaat uit: een kennismaking (op locatie VA) zes e-learning modules een bijeenkomst (op locatie VA) twee modules afsluiten en evaluatie. Verdieping: vervolgtrainingen, lezingen of themabijeenkomsten. De vervolgtrainingen sluiten aan op de basistrainingen en zijn bedoeld voor de meer ervaren vrijwilliger. Voorbeelden zijn: verbindend communiceren (deel 1 en deel 2), talentontwikkeling: kwaliteiten en uitdagingen, oplossingsgericht werken, grenzen stellen, presentatietraining, socratische gesprekshouding en psychiatrie. De lezingen of thema-avonden zijn bedoeld om vrijwilligers breder te informeren en beslaan een divers aanbod van onderwerpen. Elke organisatie organiseert een aantal open thema-avonden. Daarnaast zijn er besloten thema-avonden, bedoeld voor vrijwilligers van een specifieke doelgroep. Groepsgrootte op de VA maximaal 25 personen; locatie elders: in overleg. VA aanbod naast de reguliere basis- en verdiepingstraining: - Op verzoek van de afnemende organisaties verzorgen van (besloten, voor één organisatie toegankelijke) vrijwilligerstraining op maat. - In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam verzorgen van oriëntatiebijeenkomsten. Deze zijn bestemd voor mensen die belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. - Verzorgen van publiciteit over de trainingen via folders en de website. Aanmeldingsregistratie en de uitnodiging van vrijwilligers voor trainingen en bijeenkomsten. - Beschikbaarheid ruimte en de verzorging daarbij. - Resultaten van een door VA trainers verzorgde training worden kort teruggekoppeld naar de relevante organisaties. - Samenwerkingspartners kunnen op verzoek gebruik maken van de VA locatie voor besloten trainingen (voor eigen vrijwilligers). - Samenwerkingspartners hebben ca. 10 keer per jaar de gelegenheid hun invloed uit te oefenen op het aanbod en de gang van zaken bij de VA. - Halfjaarlijks wordt aan de hand van kwaliteitsnormen gerapporteerd over de resultaten.

4 Pagina 4 van 5 Wat verwacht de VA van haar samenwerkingspartners? Van samenwerkingspartners die gebruik maken van het reguliere aanbod wordt verwacht: - De (nieuwe) vrijwilligers van uw organisatie volgen de basistraining. Van de maximaal 12 deelnemers per training, zijn er per keer maximaal 6 van uw organisatie. De training wordt bij voorkeur in de VA locatie gegeven, maar kan eventueel in uw buurt of in uw ruimte gegeven worden. Voorafgaand of aansluitend aan de basistraining organiseert elke organisatie één of meerdere organisatiespecifieke dagdelen, los van het VA programma. - Iedere organisatie verzorgt minimaal 4 open thema avonden of lezingen per jaar. De leerdoelen en een ruwe opzet van het programma worden 6 weken van tevoren aangeleverd. Desgewenst bieden de VA trainers ondersteuning bij de formulering daarvan. Inleiders of trainers door de organisatie geregeld (eigen medewerkers of extern). - Iedere organisatie levert minimaal 1 maal per jaar een (ervaren) vrijwilliger die namens de eigen organisatie op de oriëntatiebijeenkomst een toelichting kan geven. - Samenwerkingspartners die een verdiepingstraining of themabijeenkomst verzorgen geven een korte terugkoppeling aan de VA over het resultaat. - Samenwerkingspartners kunnen onderwerpen voor vervolgtrainingen aangeven. Deze worden door de VA verder ontwikkeld en gegeven mits er vrijwilligers van minimaal 2 partners belangstelling hebben getoond en aanwezig zullen zijn. - Samenwerkingspartners zijn in principe bereid te betalen voor de trainingen en voorzieningen van de VA. Samenwerkingspartners gebruiken het budget voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers voor trainingen / bijeenkomsten via de VA. Bijdrage voor VA dienstverlening De financiering van de VA geschiedt via: - Eenmalige en meerjarige / structurele subsidie van de gemeente Amsterdam. Dit is het grootste deel van de financiering van de VA. - Financiële ondersteuning vanuit bedrijfsleven, fondsen, instellingen en particulieren. - Bijdrage van afnemers: deelnemerspartners en samenwerkingspartners. Vrijwilligers hoeven geen financiële bijdrage te leveren voor de dienstverlening van de VA! De bijdrage van de afnemers is gebaseerd op een jaarlijks bepaalde kostprijsberekening. In de kostprijs zijn voornamelijk directe kosten meegenomen. Ontwikkelingskosten, overheadkosten e.d. zijn slechts voor een zeer beperkt deel doorberekend. Samenwerkingspartners dragen als volgt bij: - Basistraining: 175,- per persoon voor 3 dagdelen van 3 uur - BE Learning: 100,- per persoon (12 uur, inclusief huiswerk opdrachten) - Vervolgtraining 125,- per persoon voor gemiddeld 2 sessies - Thema-avond of lezingen: 45,- per persoon. Deelnemerspartners (afnemen ad-hoc trainingen of bijeenkomsten) dragen als volgt bij: - Indien ze gebruik maken van het reguliere aanbod van trainingen: zie boven. - Voor trainingen op maat: voorbereidings- en uitvoeringstijd VA trainer à 50 per uur.

5 Pagina 5 van 5 Zelforganisaties die niet of nauwelijks worden gesubsidieerd kunnen (tijdelijk) zonder financiële bijdrage gebruik maken van de diensten van de VA. Geïnteresseerd? Is uw organisatie geïnteresseerd in het aanbod van de VA? We nodigen u graag uit voor een gesprek met Karin Hanekroot, directeur van de VA en voor een nadere kennismaking op de locatie van de Vrijwilligersacademie. Vervolgens brengen we graag een bezoek aan uw organisatie, hetzij door een VA trainer, hetzij door de directeur om uw behoefte te concretiseren. De VA stelt potentiële samenwerkingspartners graag in de gelegenheid om vrijwilligers te laten proeven van het VA aanbod. De eerste 3 maanden kan dan zonder betaling en formele overeenkomst gebruik gemaakt worden van de VA diensten. Bij wederzijdse tevredenheid wordt dan een overeenkomst getekend. In de overeenkomst staan de wederzijdse afspraken vermeld. Omdat de VA hecht aan kwaliteit, is het service niveau duidelijk omschreven. De realisatie daarvan wordt per training aan de individuele afnemer teruggekoppeld. Voor de afnemers tezamen wordt halfjaarlijks volgens een overeengekomen stramien teruggekoppeld. Een voorbeeld van een overeenkomst en de halfjaarlijkse rapportage kan worden aangevraagd. Meer informatie? - De VA website met het actuele trainingsaanbod: - Op aanvraag via * VA Bedrijfsplan * Informatie over de VA voor medewerkers van partnerorganisaties * Folder met trainingsaanbod voor de komende maanden * Brief voor vrijwilligers met inhoud van de basistraining * Conceptovereenkomst deelnemerspartner of samenwerkingspartner * Halfjaarlijkse rapportage van de dienstverleningsresultaten. Met vriendelijke groet, Bestuur en medewerkers van de Vrijwilligersacademie Keizersgracht EZ Amsterdam Tel: Directeur Karin Hanekroot:

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Inhoudsopgave: Blz.nr. 1. Een goeie moat kan gien kwoad 3 2. De moat 5 3. De jongere 7 4. Match moat-jongere 8 5. Evalueren 9 6. Public Relations 9

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie