Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012"

Transcriptie

1 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z e t w e e d e n i e u w s b r i e f v e r w a c h t e n. W e b e s c h o u w e n d e z e n i e u w s b r i e f a l s e e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l t u s s e n u e n o n z e d i e n s t. B e l a n g r i j k e m e d e d e l i n g e n, g e p l a n d e a c t i v i t e i - t e n, e. d. z u l t u v o o r t a a n h i e r i n t e - r u g v i n d e n. I n d e z e e d i t i e v i n d t u i n f o r - m a t i e t e r u g d i e v o o r n a m e l i j k o n z e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e l a n g t. V o o r m e e r s p e c i f i e k e v r a g e n k u n t u s t e e d s c o n t a c t o p n e m e n m e t o n z e m e d e w e r k e r s. V E E L L E E S P L E Z I E R! SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN IN BRUSSEL J A A R N R. 1 Brussel Onthaal vzw Sociaal Vertaalbureau Is de Nederlandstalige Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst voor Nederlandstalige en tweetalige organisaties gevestigd in Brussel voor volgende activiteiten : Tolken ter plaatse Schriftelijk vertalen Daarnaast treden we aanvullend op voor het telefoontolken op Ba-bel vzw, Vlaamse Tolkentelefoon voor organisaties onder Vlaamse bevoegdheid. We hebben ook een aanbod telefoontolken voor de Nederlandstalige Fedasil en Rode Kruis opvangcentra in Vlaanderen en Brussel. Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 Positionering Brussel Onthaal vzw - Bruxelles Accueil asbl We merken op dat het voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk is om een zicht te krijgen op de activiteiten van onze beide vzw s. Hieronder volgt een overzicht. Bruxelles Accueil asbl Service d Interprétariat Social Heeft een eerstelijnspermanentie elke di, woe en vrijdag van 10u tot 13u voor nieuwkomers. Treedt aanvullend op voor het tolken ter plaatse op de Sétis bruxellois voor Franstalige organisaties gevestigd in Brussel indien de Sétis de taal niet heeft. Bruxelles Accueil biedt ook telefoontolken aan aan de Franstalige Fedasil en Rode Kruis opvangcentra in Wallonië en Brussel. I N D I T N U M M E R : Algemene Info activiteiten Specifieke info activiteiten Vorming op de werkvloer Kwaliteitstraject 10 Voorstelling team 11

2 P A G I N A 2 Algemene info per activiteit Telefoontolken & tolken ter plaatse Definitie sociaal tolken: Sociaal tolken is het volledig en getrouw omzetten van een mondelinge boodschap van brontaal naar doeltaal in een context van sociale en openbare hulp-en dienstverlening. Sociaal tolken worden ingezet wanneer hulpverlener en hulpvrager omwille van taalproblemen niet met elkaar kunnen communiceren. Sociaal tolken voegen geen informatie toe of laten geen informatie weg; ze streven ernaar de communicatie tussen de gesprekspartners zo rechtstreeks mogelijk te laten verlopen. Vraag ik een tolk ter plaatse of bel ik even in voor een telefoontolk? Onderstaand schema geeft weer welk soort tolk u best inschakelt naargelang de situatie. Misschien kan dit wel een leidraad zijn om uw keuze te bepalen. Tolken ter plaatse Telefoontolken De tolk is fysiek aanwezig tijdens het gesprek Eerder geschikt voor: Er wordt getolkt via de telefoon Eerder geschikt voor: Langere gesprekken (langer dan 20min) Emotionele gesprekken Gesprekken waar documenten aan te pas komen die moeten worden toegelicht, ingevuld, etc. Gesprekken met meerdere personen tegelijk Dringende en korte gesprekken (tot max. 20 min) Emotioneel minder geladen gesprekken Gesprekken waar geen documenten aan te pas komen Schriftelijk vertalen Definitie sociaal vertalen: Sociaal vertalen is het volledig en getrouw omzetten van een schriftelijke boodschap van brontaal naar doeltaal in een context van sociale en openbare hulp-en dienstverlening. Het sociaal vertalen bevat zowel het vertalen van informatieve documenten (bijv. brochure) als het vertalen van officiële documenten (bijv. identiteitskaart). Brussel Onthaal vzw levert geen vertalingen van officiële documenten af, wel doorverwijzing. Zie pagina 8. N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

3 J A A R N R. 1 P A G I N A 3 Schakel ik een tolk of een intercultureel bemiddelaar in? Schakel een sociaal tolk in als: Sociaal tolk Intercultureel bemiddelaar (ICB) Doe een beroep op een intercultureel bemiddelaar als: Er enkel een taalbarrière is. U niet wenst dat de tolk deelneemt aan het gesprek. U geen nood hebt aan duiding van de boodschap. Er een taalprobleem is én u niet vertrouwd bent met de leefwereld en de cultuur van uw cliënt. U wenst dat de ICB deelneemt aan het gesprek. U duiding van de boodschap wenst. U wenst dat de ICB andere taken vervult: bemiddelen in conflicten, optreden als pleitbezorger, knelpunten signaleert, etc. Brussel Onthaal vzw levert enkel sociaal tolken!

4 P A G I N A 4 Specifieke info per activiteit Telefoontolken Hoe vraag ik een telefoontolk aan? U belt in op het nummer 02/ tussen 9u-13u en 13u30 tot 17u Voor een correcte matching vragen wij u volgende informatie door te geven: De correcte naam van uw (deel) organisatie en naam van de hulpverlener De taalcombinatie Of er getolkt wordt voor een man/vrouw/gezin De nationaliteit van de betrokkene(n) De geschatte duur van het gesprek Het onderwerp van het gesprek Wij vragen u met aandrang om de tijdslimiet van +/- 20 minuten te respecteren. Gelieve het gekregen nummer niet bij te houden. Het is niet de bedoeling dat u nadien de tolk rechtstreeks contacteert. Alle aanvragen gebeuren via onze dienst! Praktisch: Nadat u ingebeld hebt en bovenstaande informatie hebt doorgegeven, wordt u binnen een paar minuutjes terug opgebeld door onze matcher die het telefoonnummer doorgeeft van de tolk. U belt deze tolk op binnen het kwartier en het gesprek kan beginnen. Hoeveel kost een telefoontolk? Wij vragen een forfaitaire administratieve tussenkomst van 5 euro per prestatie (maximumduur 20 min.) Hoe gebeurt de facturatie? Nadat u een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) met onze dienst hebt afgesloten, ontvangt u maandelijks een factuur. Wat als ik opmerkingen heb i.v.m. het verloop van een tolkprestatie? U kunt uw bevindingen kwijt via ons evaluatieformulier (aan te vragen bij de matcher). N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

5 J A A R N R. 1 P A G I N A 5 Tolken ter plaatse Hoe vraag ik een tolk ter plaatse aan? U vraagt een tolk ter plaatse best twee tot drie dagen op voorhand aan via ingesloten aanvraagformulier (ook op de website te downloaden) dat u ons faxt op het nummer: 02/ of doormailt naar Gelieve met onderstaande puntjes rekening te houden! Een aanvraag voor een tolk ter plaatse dient 2 tot 3 dagen op voorhand ingediend te worden. Gelieve het aanvraagformulier volledig in te vullen Elke aanvraag gebeurt enkel via onze tolkendienst (met de tolken kunnen wel data overwogen worden) Na de tolkprestatie verwachten wij van u de bevestiging van de tolkprestatie (deel 2 op het aanvraagformulier), dit is noodzakelijk voor de facturatie! Praktisch: u dient het aanvraagformulier in, onze dienst gaat op zoek naar een tolk en bevestigt u diens aanwezigheid via fax/mail. Hoeveel kost een tolk ter plaatse? De tolkprestatie vindt plaats in Brussel en de tolk is woonachtig in Brussel: 15 euro voor het eerste uur + 7 euro voor elk bijkomend uur. De tolkprestatie vindt plaats in Brussel en de tolk is woonachtig buiten Brussel: 40 euro voor het eerste uur + 7 euro voor elk bijkomend uur. Hoe gebeurt de facturatie? Nadat u een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) met onze dienst hebt afgesloten, ontvangt u maandelijks een factuur. Wat als ik opmerkingen heb i.v.m. het verloop van een tolkprestatie? U kunt uw bevindingen kwijt via ons evaluatieformulier (aan te vragen bij de matcher).

6 P A G I N A 6 Schriftelijk vertalen Hoe vraag ik een vertaling aan? Ga eerst en vooral na of onze dienst de vertaling wel dient uit te voeren. Voor een beëdigde vertaling doet u een beroep op een beëdigd vertaler. U kunt deze gegevens bekomen bij het Justitiepaleis van uw arrondissement. Voor Brussel contacteert u het Bureau voor Juridische Bijstand: 02/ Voor de vertaling van persoonlijke documenten van een asielzoeker in het kader van zijn asielprocedure neemt u eerst contact op met de vertaaldienst van het CGVS. Contactpersoon: Steven Van Der Poten - 02/ (afwezig op maandag). Advocaten kunnen ook toegang krijgen tot de vertaling die het CGVS maakte. Daartoe dient een schriftelijke aanvraag gericht te worden aan de Dienst Advocaten van het CGVS op faxnummer 02/ of adres Neemt het CGVS de vertaling van de documenten niet (volledig) op, dan kunt u alsnog op onze dienst een beroep doen. De vertaling is bestemd voor de advocaat, maar de documenten werden nog niet aan het CGVS bezorgd: In dat geval kan een pro deo advocaat contact opnemen met de dienst voor juridische bijstand en kan gratis een beroep doen op een vertaler/tolk. Indien de advocaat een beëdigde vertaling nodig heeft, kan hij contact opnemen met het justitiepaleis van het desbetreffende arrondissement om de gegevens van een beëdigd vertaler te bekomen. Voor alle overige, niet commerciële vertalingen, is Brussel Onthaal vzw uw referentiedienst. U stuurt de te vertalen documenten (geen originelen, goede kopijen) bij voorkeur per mail op naar of anders per post naar Brussel Onthaal Vzw Sociaal Vertaalbureau Cellebroersstraat Brussel. Wij aanvaarden geen documenten die ons per fax werden toegestuurd, omdat dit de kwaliteit van het document aanzienlijk vermindert en tot vertaalfouten zou kunnen leiden. Praktisch: Nadat wij de documenten ontvangen hebben, krijgt u van onze matcher een offerte toegestuurd. Na schriftelijke goedkeuring van deze offerte, start onze dienst de gevraagde vertaling op. Hoeveel kost een vertaling? Wij vragen een tussenkomst van 15 euro per te vertalen pagina. Voor de berekening van het aantal pagina s zullen wij de door u toegestuurde documenten indien mogelijk omzetten naar onze voorwaarden: A-4 formaat Times New Roman, 12 Marges: 2.5 cm Interlinie: enkel N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

7 J A A R N R. 1 P A G I N A 7 Hoe lang duurt het om een document te laten vertalen? Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vertalers, kan de vertaling van een document van 1-3 pagina s doorgaans binnen de tien dagen geleverd worden. Hoe gebeurt de facturatie? Na aflevering van de vertaling,, ontvangt u binnen de maand een factuur. Wat als ik niet tevreden ben over een vertaling? U kunt uw klacht indienen via ons klachtenformulier (meegestuurd met de offerte). Via een extra revisie van de vertaling gaan we na of uw klacht gegrond is. Op basis van de vergaarde informatie wordt er dan in samenspraak met de aanvrager naar een geschikte oplossing gezocht.

8 P A G I N A 8 Vorming op de werkvloer Een gesprek voeren met een tolk is niet altijd even gemakkelijk en u vraagt zich af hoe u dit best aanpakt. Indien gewenst kunt u zich op maat laten vormen. In een interactieve vorming van drie uur stellen wij u kort onze dienst voor, leggen wij u de spelregels uit voor het werken met een sociaal tolk (o.a. via een rollenspel) en beantwoorden wij uw vragen. Voor een vorming op de werkvloer, neemt u contact op met Vanessa De Tobel - 02/ Alvast een paar tips om efficiënt met een tolk te werken: De tolk krijgt aan het begin van elke opdracht tijd en ruimte om zijn positie en functie duidelijk te maken aan hulpverlener (HV) en cliënt (CL): introductie (in twee talen): 1. Ik ben de tolk Nederlands - 2. Ik zal alles tolken wat er gezegd wordt, zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen 3. Ik ben geheimhouding verplicht 4. Ik ben onpartijdig 5. Ik zal tolken in de ik persoon Indien u merkt dat de tolk dit niet spontaan doet (omdat hij nog geen opleiding gehad heeft of door gêne), kunt u als hulpverlener de tolk zelf even voorstellen o.b.v. bovenvermelde puntjes. HV en CL richten zich rechtstreeks tot elkaar; door het gebruik van de ik-vorm en een triadische opstelling waarbij de tolk tussen de cliënt en de hulpverlener zit en op min of meer gelijke afstand van beide partijen. Alles wat tijdens het gesprek gezegd wordt, wordt door de tolk overgebracht. Vraag hem dus niet om bepaalde gegeven informatie niet te tolken. N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

9 J A A R N R. 1 P A G I N A 9 De tolk wordt niet naar zijn/haar mening gevraagd en neemt niet deel aan het gesprek; Spreek niet te lang aan één stuk door; Spreek in eenvoudige taal, vermijd dialecten, vakjargon en afkortingen. De HV zorgt ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn; rustige omgeving, niet gestoord worden De tolk tolkt en vervult geen andere opdrachten vervoer cliënten, invullen documenten, koffie halen, Wees als HV zelf alert voor eventuele cultuurverschillen; de tolk is geen cultuurexpert De tolk en de CL worden niet samen alleen gelaten, noch voor noch na het gesprek. De afgesproken duur van het gesprek wordt niet overschreden, tenzij in samenspraak met de tolk; de tolk niet onnodig laten wachten Indien niet nodig wordt de naam van de tolk niet vermeld. Voorgesprek en nagesprek met de tolk om noodzakelijke informatie mee te geven. Indien u weet dat het een slecht nieuwsgesprek zal zijn, brengt u de tolk hiervan het best op hoogte. Zo kan hij zich mentaal hierop voorbereiden. In een nagesprek kunt u even toetsen met de tolk of alles naar wens verlopen is of kunt u meegeven wat goed en minder goed verlopen is of hoe u in de toekomst wenst samen te werken.

10 P A G I N A 10 Kwaliteitstraject sociaal tolk - sociaal vertaler Sinds een paar jaar bestaat er in Vlaanderen het kwaliteitstraject sociaal tolk. Kandidaten sociaal tolk worden eerst getest op hun kennis van het Nederlands. Indien ze voldoende het Nederlands beheersen kunnen ze aan de +/- 100-uur lange basisopleiding starten. Eenmaal geslaagd voor de certificeringsproef, ontvangen zij het certificaat van sociaal tolk. Ze kunnen over heel Vlaanderen gaan tolken nadat ze zich hebben ingeschreven op het register van sociaal tolken. Iedere sociaal tolk- en vertaaldienst in Vlaanderen streeft ernaar om in de toekomst nog uitsluitend met gecertificeerde sociaal tolken te werken, dus ook Brussel Onthaal vzw. Het is dus best mogelijk dat u voortaan een tolk uit Antwerpen, Hasselt of de provincie West-Vlaanderen over de vloer krijgt omdat wij meer en meer mensen van het register gaan mobiliseren om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te komen tolken. Er bestaat eveneens een kwaliteitstraject sociaal vertaler. We hanteren hierbij dezelfde methodologie. Brussel Onthaal vzw schakelt voor de vertalingen zoveel mogelijk gecertificeerde sociaal vertalers in. Indien er geen gecertificeerde vertaler beschikbaar is, wordt de vertaling steeds uitgevoerd door een moedertaalspreker met al dan niet een vertaalopleiding wiens v o r i g e v e r t a l i n g e n a l g e r e v i s e e r d w e r d e n. Indien u mensen kent die aan de slag willen als sociaal tolk/ vertaler, kunt u hen steeds met onze dienst in contact brengen. Contactpersoon: Sajia Haldjaoui 02/ of N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

11 Lusya Bjorn Vanessa Carmela Marianne Shpend Ruben Ashim J A A R N R. 1 P A G I N A 11 Wie is wie en wie doet wat? U bent al meermaals in contact gekomen met één of meerdere medewerkers van onze dienst. Eindelijk krijgt u te zien wie er achter de mail of de telefoon schuilt. Serge Sajia

12 Brussel Onthaal vzw Sociaal Vertaalbureau Contactgegevens Cellebroersstraat Brussel Tel: 02/ (algemeen) Fax: 02/ Wijziging gegevens Een wijziging van uw contactgegevens en facturatiegegevens kunt u steeds melden via 02/ of Telefoontolken: 02/ Tolken ter plaatse: 02/ Vertalingen: 02/ Algemeen: Vertalingen: Tolken ter plaatse: Coördinatie: Ook voor u? BRUSSEL ONTHAAL VZW IS DRINGEND OP ZOEK NAAR extra tolken/vertalers voor: Uw collega ontving deze nieuwsbrief, maar u niet en u wenst deze in de toekomst wél te ontvangen? Laat ons dit dan even weten via mail en dan houden we hier een volgende keer rekening mee. Mailen t.a.v. Vanessa - Te vermelden formule: Gelieve me voortaan uw nieuwsbrief voor gebruikers te bezorgen via mail/post* op volgend ( ) adres:... Graag ontvang ik de nieuwsbrief in het Nederlands/Frans* * Gelieve te schrappen wat niet van toepassing is. Zegge het voort! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sajia.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Minder Mobielen Centrale Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 48 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie