Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012"

Transcriptie

1 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z e t w e e d e n i e u w s b r i e f v e r w a c h t e n. W e b e s c h o u w e n d e z e n i e u w s b r i e f a l s e e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l t u s s e n u e n o n z e d i e n s t. B e l a n g r i j k e m e d e d e l i n g e n, g e p l a n d e a c t i v i t e i - t e n, e. d. z u l t u v o o r t a a n h i e r i n t e - r u g v i n d e n. I n d e z e e d i t i e v i n d t u i n f o r - m a t i e t e r u g d i e v o o r n a m e l i j k o n z e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e l a n g t. V o o r m e e r s p e c i f i e k e v r a g e n k u n t u s t e e d s c o n t a c t o p n e m e n m e t o n z e m e d e w e r k e r s. V E E L L E E S P L E Z I E R! SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN IN BRUSSEL J A A R N R. 1 Brussel Onthaal vzw Sociaal Vertaalbureau Is de Nederlandstalige Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst voor Nederlandstalige en tweetalige organisaties gevestigd in Brussel voor volgende activiteiten : Tolken ter plaatse Schriftelijk vertalen Daarnaast treden we aanvullend op voor het telefoontolken op Ba-bel vzw, Vlaamse Tolkentelefoon voor organisaties onder Vlaamse bevoegdheid. We hebben ook een aanbod telefoontolken voor de Nederlandstalige Fedasil en Rode Kruis opvangcentra in Vlaanderen en Brussel. Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 Positionering Brussel Onthaal vzw - Bruxelles Accueil asbl We merken op dat het voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk is om een zicht te krijgen op de activiteiten van onze beide vzw s. Hieronder volgt een overzicht. Bruxelles Accueil asbl Service d Interprétariat Social Heeft een eerstelijnspermanentie elke di, woe en vrijdag van 10u tot 13u voor nieuwkomers. Treedt aanvullend op voor het tolken ter plaatse op de Sétis bruxellois voor Franstalige organisaties gevestigd in Brussel indien de Sétis de taal niet heeft. Bruxelles Accueil biedt ook telefoontolken aan aan de Franstalige Fedasil en Rode Kruis opvangcentra in Wallonië en Brussel. I N D I T N U M M E R : Algemene Info activiteiten Specifieke info activiteiten Vorming op de werkvloer Kwaliteitstraject 10 Voorstelling team 11

2 P A G I N A 2 Algemene info per activiteit Telefoontolken & tolken ter plaatse Definitie sociaal tolken: Sociaal tolken is het volledig en getrouw omzetten van een mondelinge boodschap van brontaal naar doeltaal in een context van sociale en openbare hulp-en dienstverlening. Sociaal tolken worden ingezet wanneer hulpverlener en hulpvrager omwille van taalproblemen niet met elkaar kunnen communiceren. Sociaal tolken voegen geen informatie toe of laten geen informatie weg; ze streven ernaar de communicatie tussen de gesprekspartners zo rechtstreeks mogelijk te laten verlopen. Vraag ik een tolk ter plaatse of bel ik even in voor een telefoontolk? Onderstaand schema geeft weer welk soort tolk u best inschakelt naargelang de situatie. Misschien kan dit wel een leidraad zijn om uw keuze te bepalen. Tolken ter plaatse Telefoontolken De tolk is fysiek aanwezig tijdens het gesprek Eerder geschikt voor: Er wordt getolkt via de telefoon Eerder geschikt voor: Langere gesprekken (langer dan 20min) Emotionele gesprekken Gesprekken waar documenten aan te pas komen die moeten worden toegelicht, ingevuld, etc. Gesprekken met meerdere personen tegelijk Dringende en korte gesprekken (tot max. 20 min) Emotioneel minder geladen gesprekken Gesprekken waar geen documenten aan te pas komen Schriftelijk vertalen Definitie sociaal vertalen: Sociaal vertalen is het volledig en getrouw omzetten van een schriftelijke boodschap van brontaal naar doeltaal in een context van sociale en openbare hulp-en dienstverlening. Het sociaal vertalen bevat zowel het vertalen van informatieve documenten (bijv. brochure) als het vertalen van officiële documenten (bijv. identiteitskaart). Brussel Onthaal vzw levert geen vertalingen van officiële documenten af, wel doorverwijzing. Zie pagina 8. N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

3 J A A R N R. 1 P A G I N A 3 Schakel ik een tolk of een intercultureel bemiddelaar in? Schakel een sociaal tolk in als: Sociaal tolk Intercultureel bemiddelaar (ICB) Doe een beroep op een intercultureel bemiddelaar als: Er enkel een taalbarrière is. U niet wenst dat de tolk deelneemt aan het gesprek. U geen nood hebt aan duiding van de boodschap. Er een taalprobleem is én u niet vertrouwd bent met de leefwereld en de cultuur van uw cliënt. U wenst dat de ICB deelneemt aan het gesprek. U duiding van de boodschap wenst. U wenst dat de ICB andere taken vervult: bemiddelen in conflicten, optreden als pleitbezorger, knelpunten signaleert, etc. Brussel Onthaal vzw levert enkel sociaal tolken!

4 P A G I N A 4 Specifieke info per activiteit Telefoontolken Hoe vraag ik een telefoontolk aan? U belt in op het nummer 02/ tussen 9u-13u en 13u30 tot 17u Voor een correcte matching vragen wij u volgende informatie door te geven: De correcte naam van uw (deel) organisatie en naam van de hulpverlener De taalcombinatie Of er getolkt wordt voor een man/vrouw/gezin De nationaliteit van de betrokkene(n) De geschatte duur van het gesprek Het onderwerp van het gesprek Wij vragen u met aandrang om de tijdslimiet van +/- 20 minuten te respecteren. Gelieve het gekregen nummer niet bij te houden. Het is niet de bedoeling dat u nadien de tolk rechtstreeks contacteert. Alle aanvragen gebeuren via onze dienst! Praktisch: Nadat u ingebeld hebt en bovenstaande informatie hebt doorgegeven, wordt u binnen een paar minuutjes terug opgebeld door onze matcher die het telefoonnummer doorgeeft van de tolk. U belt deze tolk op binnen het kwartier en het gesprek kan beginnen. Hoeveel kost een telefoontolk? Wij vragen een forfaitaire administratieve tussenkomst van 5 euro per prestatie (maximumduur 20 min.) Hoe gebeurt de facturatie? Nadat u een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) met onze dienst hebt afgesloten, ontvangt u maandelijks een factuur. Wat als ik opmerkingen heb i.v.m. het verloop van een tolkprestatie? U kunt uw bevindingen kwijt via ons evaluatieformulier (aan te vragen bij de matcher). N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

5 J A A R N R. 1 P A G I N A 5 Tolken ter plaatse Hoe vraag ik een tolk ter plaatse aan? U vraagt een tolk ter plaatse best twee tot drie dagen op voorhand aan via ingesloten aanvraagformulier (ook op de website te downloaden) dat u ons faxt op het nummer: 02/ of doormailt naar Gelieve met onderstaande puntjes rekening te houden! Een aanvraag voor een tolk ter plaatse dient 2 tot 3 dagen op voorhand ingediend te worden. Gelieve het aanvraagformulier volledig in te vullen Elke aanvraag gebeurt enkel via onze tolkendienst (met de tolken kunnen wel data overwogen worden) Na de tolkprestatie verwachten wij van u de bevestiging van de tolkprestatie (deel 2 op het aanvraagformulier), dit is noodzakelijk voor de facturatie! Praktisch: u dient het aanvraagformulier in, onze dienst gaat op zoek naar een tolk en bevestigt u diens aanwezigheid via fax/mail. Hoeveel kost een tolk ter plaatse? De tolkprestatie vindt plaats in Brussel en de tolk is woonachtig in Brussel: 15 euro voor het eerste uur + 7 euro voor elk bijkomend uur. De tolkprestatie vindt plaats in Brussel en de tolk is woonachtig buiten Brussel: 40 euro voor het eerste uur + 7 euro voor elk bijkomend uur. Hoe gebeurt de facturatie? Nadat u een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) met onze dienst hebt afgesloten, ontvangt u maandelijks een factuur. Wat als ik opmerkingen heb i.v.m. het verloop van een tolkprestatie? U kunt uw bevindingen kwijt via ons evaluatieformulier (aan te vragen bij de matcher).

6 P A G I N A 6 Schriftelijk vertalen Hoe vraag ik een vertaling aan? Ga eerst en vooral na of onze dienst de vertaling wel dient uit te voeren. Voor een beëdigde vertaling doet u een beroep op een beëdigd vertaler. U kunt deze gegevens bekomen bij het Justitiepaleis van uw arrondissement. Voor Brussel contacteert u het Bureau voor Juridische Bijstand: 02/ Voor de vertaling van persoonlijke documenten van een asielzoeker in het kader van zijn asielprocedure neemt u eerst contact op met de vertaaldienst van het CGVS. Contactpersoon: Steven Van Der Poten - 02/ (afwezig op maandag). Advocaten kunnen ook toegang krijgen tot de vertaling die het CGVS maakte. Daartoe dient een schriftelijke aanvraag gericht te worden aan de Dienst Advocaten van het CGVS op faxnummer 02/ of adres Neemt het CGVS de vertaling van de documenten niet (volledig) op, dan kunt u alsnog op onze dienst een beroep doen. De vertaling is bestemd voor de advocaat, maar de documenten werden nog niet aan het CGVS bezorgd: In dat geval kan een pro deo advocaat contact opnemen met de dienst voor juridische bijstand en kan gratis een beroep doen op een vertaler/tolk. Indien de advocaat een beëdigde vertaling nodig heeft, kan hij contact opnemen met het justitiepaleis van het desbetreffende arrondissement om de gegevens van een beëdigd vertaler te bekomen. Voor alle overige, niet commerciële vertalingen, is Brussel Onthaal vzw uw referentiedienst. U stuurt de te vertalen documenten (geen originelen, goede kopijen) bij voorkeur per mail op naar of anders per post naar Brussel Onthaal Vzw Sociaal Vertaalbureau Cellebroersstraat Brussel. Wij aanvaarden geen documenten die ons per fax werden toegestuurd, omdat dit de kwaliteit van het document aanzienlijk vermindert en tot vertaalfouten zou kunnen leiden. Praktisch: Nadat wij de documenten ontvangen hebben, krijgt u van onze matcher een offerte toegestuurd. Na schriftelijke goedkeuring van deze offerte, start onze dienst de gevraagde vertaling op. Hoeveel kost een vertaling? Wij vragen een tussenkomst van 15 euro per te vertalen pagina. Voor de berekening van het aantal pagina s zullen wij de door u toegestuurde documenten indien mogelijk omzetten naar onze voorwaarden: A-4 formaat Times New Roman, 12 Marges: 2.5 cm Interlinie: enkel N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

7 J A A R N R. 1 P A G I N A 7 Hoe lang duurt het om een document te laten vertalen? Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vertalers, kan de vertaling van een document van 1-3 pagina s doorgaans binnen de tien dagen geleverd worden. Hoe gebeurt de facturatie? Na aflevering van de vertaling,, ontvangt u binnen de maand een factuur. Wat als ik niet tevreden ben over een vertaling? U kunt uw klacht indienen via ons klachtenformulier (meegestuurd met de offerte). Via een extra revisie van de vertaling gaan we na of uw klacht gegrond is. Op basis van de vergaarde informatie wordt er dan in samenspraak met de aanvrager naar een geschikte oplossing gezocht.

8 P A G I N A 8 Vorming op de werkvloer Een gesprek voeren met een tolk is niet altijd even gemakkelijk en u vraagt zich af hoe u dit best aanpakt. Indien gewenst kunt u zich op maat laten vormen. In een interactieve vorming van drie uur stellen wij u kort onze dienst voor, leggen wij u de spelregels uit voor het werken met een sociaal tolk (o.a. via een rollenspel) en beantwoorden wij uw vragen. Voor een vorming op de werkvloer, neemt u contact op met Vanessa De Tobel - 02/ Alvast een paar tips om efficiënt met een tolk te werken: De tolk krijgt aan het begin van elke opdracht tijd en ruimte om zijn positie en functie duidelijk te maken aan hulpverlener (HV) en cliënt (CL): introductie (in twee talen): 1. Ik ben de tolk Nederlands - 2. Ik zal alles tolken wat er gezegd wordt, zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen 3. Ik ben geheimhouding verplicht 4. Ik ben onpartijdig 5. Ik zal tolken in de ik persoon Indien u merkt dat de tolk dit niet spontaan doet (omdat hij nog geen opleiding gehad heeft of door gêne), kunt u als hulpverlener de tolk zelf even voorstellen o.b.v. bovenvermelde puntjes. HV en CL richten zich rechtstreeks tot elkaar; door het gebruik van de ik-vorm en een triadische opstelling waarbij de tolk tussen de cliënt en de hulpverlener zit en op min of meer gelijke afstand van beide partijen. Alles wat tijdens het gesprek gezegd wordt, wordt door de tolk overgebracht. Vraag hem dus niet om bepaalde gegeven informatie niet te tolken. N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

9 J A A R N R. 1 P A G I N A 9 De tolk wordt niet naar zijn/haar mening gevraagd en neemt niet deel aan het gesprek; Spreek niet te lang aan één stuk door; Spreek in eenvoudige taal, vermijd dialecten, vakjargon en afkortingen. De HV zorgt ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn; rustige omgeving, niet gestoord worden De tolk tolkt en vervult geen andere opdrachten vervoer cliënten, invullen documenten, koffie halen, Wees als HV zelf alert voor eventuele cultuurverschillen; de tolk is geen cultuurexpert De tolk en de CL worden niet samen alleen gelaten, noch voor noch na het gesprek. De afgesproken duur van het gesprek wordt niet overschreden, tenzij in samenspraak met de tolk; de tolk niet onnodig laten wachten Indien niet nodig wordt de naam van de tolk niet vermeld. Voorgesprek en nagesprek met de tolk om noodzakelijke informatie mee te geven. Indien u weet dat het een slecht nieuwsgesprek zal zijn, brengt u de tolk hiervan het best op hoogte. Zo kan hij zich mentaal hierop voorbereiden. In een nagesprek kunt u even toetsen met de tolk of alles naar wens verlopen is of kunt u meegeven wat goed en minder goed verlopen is of hoe u in de toekomst wenst samen te werken.

10 P A G I N A 10 Kwaliteitstraject sociaal tolk - sociaal vertaler Sinds een paar jaar bestaat er in Vlaanderen het kwaliteitstraject sociaal tolk. Kandidaten sociaal tolk worden eerst getest op hun kennis van het Nederlands. Indien ze voldoende het Nederlands beheersen kunnen ze aan de +/- 100-uur lange basisopleiding starten. Eenmaal geslaagd voor de certificeringsproef, ontvangen zij het certificaat van sociaal tolk. Ze kunnen over heel Vlaanderen gaan tolken nadat ze zich hebben ingeschreven op het register van sociaal tolken. Iedere sociaal tolk- en vertaaldienst in Vlaanderen streeft ernaar om in de toekomst nog uitsluitend met gecertificeerde sociaal tolken te werken, dus ook Brussel Onthaal vzw. Het is dus best mogelijk dat u voortaan een tolk uit Antwerpen, Hasselt of de provincie West-Vlaanderen over de vloer krijgt omdat wij meer en meer mensen van het register gaan mobiliseren om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te komen tolken. Er bestaat eveneens een kwaliteitstraject sociaal vertaler. We hanteren hierbij dezelfde methodologie. Brussel Onthaal vzw schakelt voor de vertalingen zoveel mogelijk gecertificeerde sociaal vertalers in. Indien er geen gecertificeerde vertaler beschikbaar is, wordt de vertaling steeds uitgevoerd door een moedertaalspreker met al dan niet een vertaalopleiding wiens v o r i g e v e r t a l i n g e n a l g e r e v i s e e r d w e r d e n. Indien u mensen kent die aan de slag willen als sociaal tolk/ vertaler, kunt u hen steeds met onze dienst in contact brengen. Contactpersoon: Sajia Haldjaoui 02/ of N I E U W S B R I E F B R U S S E L O N T H A A L

11 Lusya Bjorn Vanessa Carmela Marianne Shpend Ruben Ashim J A A R N R. 1 P A G I N A 11 Wie is wie en wie doet wat? U bent al meermaals in contact gekomen met één of meerdere medewerkers van onze dienst. Eindelijk krijgt u te zien wie er achter de mail of de telefoon schuilt. Serge Sajia

12 Brussel Onthaal vzw Sociaal Vertaalbureau Contactgegevens Cellebroersstraat Brussel Tel: 02/ (algemeen) Fax: 02/ Wijziging gegevens Een wijziging van uw contactgegevens en facturatiegegevens kunt u steeds melden via 02/ of Telefoontolken: 02/ Tolken ter plaatse: 02/ Vertalingen: 02/ Algemeen: Vertalingen: Tolken ter plaatse: Coördinatie: Ook voor u? BRUSSEL ONTHAAL VZW IS DRINGEND OP ZOEK NAAR extra tolken/vertalers voor: Uw collega ontving deze nieuwsbrief, maar u niet en u wenst deze in de toekomst wél te ontvangen? Laat ons dit dan even weten via mail en dan houden we hier een volgende keer rekening mee. Mailen t.a.v. Vanessa - Te vermelden formule: Gelieve me voortaan uw nieuwsbrief voor gebruikers te bezorgen via mail/post* op volgend ( ) adres:... Graag ontvang ik de nieuwsbrief in het Nederlands/Frans* * Gelieve te schrappen wat niet van toepassing is. Zegge het voort! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sajia.

Do s & don t s van het tolken

Do s & don t s van het tolken Do s & don t s van het tolken Studiedag Pluriculturele Zorg Horen, zien, zwijgen, TOLKEN. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?! 18 maart 2013 Kursaal Oostende 1. Wat is

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding De Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen (hierna genoemd TOPA) biedt twee vormen van dienstverlening

Nadere informatie

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers 1. ALGEMEEN Tolken is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge boodschap van een taal naar een andere. Vertalen is het

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0

Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0 2 0 1 1 jaa rverslag Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27 15 - Fax

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009 Gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017

Nadere informatie

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context.

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Tolk- en Vertaalservice Gent, vzw Wolterslaan 16 9000 Gent Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Dit reglement voor klanten

Nadere informatie

Sociaal Tolkendienst Limburg

Sociaal Tolkendienst Limburg Info voor kandidaat-tolken Sociaal Tolkendienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolkendienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen 3. De deontologie van de sociaal

Nadere informatie

Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg

Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg Info voor kandidaat-tolken/vertalers Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolk- en Vertaaldienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA

Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA Nieuwsbrief Maart-April 2009 NUMMER 105 Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal v.z.w. Cellebroersstraat, 16 1000 BRUSSEL tel : 02/511.27.15 intern tel : 02/511.72.68 fax : 02/503.02.29 GSM : 0478/31.51.82

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

Info voor kandidaat-tolken. Inhoudstabel

Info voor kandidaat-tolken. Inhoudstabel Info voor kandidaat-tolken Sociaal Tolkendienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolkendienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen 3. De deontologie van de sociaal

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 j a a r v e r s l a g Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1 Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden ook in 2014 maar actief zijn dankzij de steun van verschillende overheden en

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN

DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN Atlas sociaal tolken en vertalen INLEIDING De deontologische code sociaal tolken beschrijft de deontologische of ethische principes die sociaal tolken vóór, tijdens en

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 november 2017 Besluit nummer: 2017_GR_01044 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Informatie voor

Nadere informatie

Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017?

Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017? Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017? Beste tolk/vertaler, voor een goede samenwerking is het belangrijk dat jullie goed nadenken over welk stauut jullie kiezen voor

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Elke klacht is van belang. Mondeling of schriftelijk

Elke klacht is van belang. Mondeling of schriftelijk Klachtenbrochure 1 2 Elke klacht is van belang n Voor veel cliënten is de drempel hoog om een klacht in te dienen. Toch is het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent over onze zorg-

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Klachtenbehandeling. Hebt u een klacht? Vertel het ons. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven

Klachtenbehandeling. Hebt u een klacht? Vertel het ons. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Klachtenbehandeling www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Informatie voor klanten van Aevitae:

Nadere informatie

HOE EN WAAROM Aanbevelingen over werken met tolken voor hulp-en/of dienstverleners Raïssa De Keyser

HOE EN WAAROM Aanbevelingen over werken met tolken voor hulp-en/of dienstverleners Raïssa De Keyser HOE EN WAAROM Aanbevelingen over werken met tolken voor hulp-en/of dienstverleners Raïssa De Keyser Niets uit deze tekst mag worden overgenomen of openbaar gemaakt zonder verwijzing naar de auteur en duidelijke

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN Jij hebt in België asiel aangevraagd. Het CGVS zal jou uitnodigen voor een interview. Om dat interview goed te kunnen voorbereiden, willen

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Praktische richtlijnen organisatoren

Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen en taken voor de sportfederaties/sportdiensten die een Sportac - opleiding aanvragen Inhoud 1. Accommodatie 2. Promotie van de opleiding 3. Inschrijvingen

Nadere informatie

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 Inhoudsopgave 1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 2- Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw

Nadere informatie

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Binnen Bibliotheek Hoogeveen staat de continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en dus de klant - centraal. Wij betrekken nu ook onze klanten

Nadere informatie

FOSOVET - COFETIS vzw. Federaal Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken. beroepsprofiel van sociaal tolk

FOSOVET - COFETIS vzw. Federaal Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken. beroepsprofiel van sociaal tolk FOSOVET - COFETIS vzw Federaal Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken beroepsprofiel van sociaal tolk Inhoudsopgave: 1.EXACTE BENAMING... 3 2.BESTAANSREDEN... 3 3.DEFINITIE, DOMEIN EN AFBAKENING...

Nadere informatie

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Interculturele communicatie: wat bestaat er en wat kost het Hans Verrept (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Taal problematiek

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer FGEN NANT - PROF. DR. GUY HUBENS CGB - GROENENBORGERLAAN 171 B-2020 ANTWERPEN Prof. dr. Guy Hubens Faculteit Geneeskunde Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie Anatomie en Embryologie Groenenborgerlaan

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2015-01 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... (ALG-004, uitgave juni 2010) Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis willen graag dat u tevreden bent over uw medische

Nadere informatie

Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016

Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016 Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016 Aan de hand van een regelmatige barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Rookstopbegeleiding. Wat verandert er? Hoe werkt dit nieuwe systeem?

Rookstopbegeleiding. Wat verandert er? Hoe werkt dit nieuwe systeem? Rookstopbegeleiding De bepalingen inzake rookstopbegeleiding zijn opgenomen in het ministerieel besluit betreffende de financiering van rookstopbegeleiding door tabakologen via de beheersovereenkomst met

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT

Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT Versie 9 04/09 - klachtenbrochure WAT TE DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT Waarom deze brochure? De medewerkers van de Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel streven ernaar hun werk zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven 2013-2014. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven 2013-2014. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 2013-2014 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar /

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar / Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons 70455/2016-01 2 Inhoudsopgave Ik heb een klacht, wat nu? Uw klacht

Nadere informatie

Heeft u een klacht De stappen

Heeft u een klacht De stappen Heeft u een klacht De stappen Klachtenafhandeling bij De medewerkers van doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Een klacht? Doe er wat mee!

Een klacht? Doe er wat mee! Een klacht? Doe er wat mee! Informatie voor patiënten en bezoekers van het ETZ (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. 1. U bespreekt uw onvrede met de

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING Sociaal tolken en vertalen afsprakenkader gebruikers VOORAF. 26 januari 2017

AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING Sociaal tolken en vertalen afsprakenkader gebruikers VOORAF. 26 januari 2017 AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING Sociaal tolken en vertalen afsprakenkader gebruikers 26 januari 2017 VOORAF Het Agentschap Integratie & Inburgering (verder het Agentschap ), opgericht in uitvoering van

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2015 dankzij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Onderzoek voor rekening van FOSOVET-COFETIS Behoeftenanalyse van Nederlandstalige organisaties, diensten en instellingen Deel 2: Integrale

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

Belgacom Call & Conference Stuur uw vergaderingen met de toppen van de vingers

Belgacom Call & Conference Stuur uw vergaderingen met de toppen van de vingers Verantwoordelijke uitgever: Belgacom n.v. van publiek recht, Koning Albert II-laan 27-1030 Brussel - B.T.W. BE 202.239.951 - H.R. Brussel 587.163 Belgacom Call & Conference Stuur uw vergaderingen met de

Nadere informatie

Adoptie Stap voor stap

Adoptie Stap voor stap Adoptie Stap voor stap Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures. Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Home > FAQ - Facturen Facturen Waar vind ik mijn Ebem Klantnummer? Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Waar vind ik het nummer van een Ebem-factuur?

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenregeling in het St. Anna Ziekenhuis In het St. Anna Ziekenhuis proberen wij u zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Iedereen die werkt in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie over de behandeling van uw klacht

Informatie over de behandeling van uw klacht Informatie over de behandeling van uw klacht Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten 1 In deze brochure leest u meer over: U heeft een klacht over Pro Life

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Handleiding PIC en URF

Handleiding PIC en URF Handleiding PIC en URF [Geef de ondertitel van het document op] In deze handleiding: STAP 1 Een ECAS account aanmaken STAP 2 Een PIC code voor je organisatie aanmaken STAP 3 Je organisatiegegevens aanvullen

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens Standaard-cv Jobpunt Vlaanderen (zone 3C bus 42) Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel. 02-553 01 08 Fax 02 553 52 00 Waarvoor dient dit formulier? Dit standaard-cv wordt bij de Vlaamse overheid gebruikt

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Klachtenreglement SWV

Klachtenreglement SWV Klachtenreglement SWV Oktober 2015 1. Visie en doel reglement Voor de Stichting Welzijn Vianen (SWV) geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Certificeringsproef Sociaal Vertalen

Certificeringsproef Sociaal Vertalen Certificeringsproef Sociaal Vertalen Informatie voor kandidaat-sociaal vertalers maart 2013 1. Waarover gaat het? Hieronder kan je nagaan welke verschillende stappen je moet zetten om een certificeringsproef

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie