Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners"

Transcriptie

1 Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012

2

3 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees Tolken of vertalen? Sociaal tolken en vertalen: voor wie? Waarom kiezen voor sociaal tolken en vertalen? Participatie en integratie Comfort Kwaliteit Sociaal tolken De meerwaarde van een sociaal tolk De deontologie voor de sociaal tolk Sociaal tolken: hoe werkt het? Een sociaal tolk inschakelen: hoe ga je te werk? Sociaal vertalen De sterktes van een sociaal vertaler Sociaal vertalen versus andere schriftelijke communicatievormen De deontologie van de sociaal vertaler Sociaal vertalen: hoe werkt het? Een sociaal vertaler inschakelen: hoe ga je te werk? Sociaal tolk- en vertaaldiensten Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 3

4

5 Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners is geschreven voor alle diensten en organisaties die gebruik (willen) maken van een sociaal tolk of vertaler. Is sociaal tolken en vertalen een instrument voor jouw voorziening of dienst? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar kan je terecht? En waar moet je op letten? Op dat soort vragen wil deze brochure je een antwoord geven. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 5

6

7 1. Tolken of vertalen? Wat is tolken? Mondelinge boodschappen overbrengen van de ene taal naar de andere taal op volledige, getrouwe en neutrale wijze. Wat is vertalen? Schriftelijke boodschappen overbrengen van de ene taal naar de andere taal op volledige, getrouwe en neutrale wijze. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 7

8 2. Sociaal tolken en vertalen: voor wie? Eigen aan sociaal tolken en vertalen is dat het in een sociale context gebeurt. Sociaal tolken en vertalers zijn er dus voor reguliere sociale en openbare dienst- en hulpverlening die met anderstalige cliënten communiceert. Welke voorziening of dienst kan een beroep doen op een sociaal tolk of vertaler? Het schema hieronder geeft een overzicht. Er kunnen wel verschillen zijn per regio. Raadpleeg daarvoor het overzichtsschema van tolk- en vertaaldiensten op bladzijde 23. Wie kan er een beroep doen op sociaal tolken en vertalers? Openbare dienstverlening OCMW, stedelijke dienst, Tewerkstelling VDAB, RVA, Gezondheidszorg ziekenhuis, revalidatiecentrum, Geestelijke gezondheidszorg Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, Onderwijs school, CLB, Gezin & maatschappelijk welzijn CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw, Sociale huisvesting sociaal verhuurkantoor, sociaal huisvestingsmaatschappij, Onthaal, integratie & inburgering onthaalbureau, integratiedienst, Opvang asielzoekers asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis, Juridische sector strafinstelling, justitiehuis, Preventie & veiligheid politie, Sociaal-culturele sector zelforganisatie, volksontwikkeling, Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 8

9 3. Waarom kiezen voor sociaal tolken en vertalen? 3.1. Participatie en integratie Je maakt je voorziening of dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken. Als sociale voorziening of overheidsdienst wil je je openstellen voor alle burgers, dus ook voor anderstaligen. Je wil hen een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening bieden. Tolken en vertalers zorgen er mee voor dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Mensen kunnen hun rechten laten gelden en kunnen op hun plichten worden gewezen. Het sociaal tolken en vertalen is een instrument voor het Vlaams integratiebeleid. Het integratiedecreet van 2009 geeft de sociaal tolk- en vertaalsector een wettelijke basis Comfort Beide partijen gebruiken hun moedertaal Elke mens drukt zich vlotter uit en begrijpt meer in zijn moedertaal. Dat geldt zowel voor jou als voor je cliënt die geen Nederlands spreekt of slechts een basiskennis heeft. De mondelinge of schriftelijke boodschap volledig en juist overbrengen is heel belangrijk bij een professionele dienstverlening, in administratieve procedures, bij persoonlijke of medische problemen. De taalbijstand van een tolk of vertaler is dan aangewezen Kwaliteit De sociaal tolken en vertalers brengen je boodschap volledig, getrouw en neutraal over. Sociaal tolken en vertalers hebben een uitstekende kennis van beide talen. Ze leven de deontologische code na (zie verder). Ze beheersen de relevante technische vaardigheden. Bij de tolken zijn dat onder meer notitietechniek en spreekvaardigheid. Bij de vertalers gaat het bijvoorbeeld over vertaalstrategieën en kennis van vertaalsoftware. Ze zijn vertrouwd met de sociale sector en de specifieke terminologie. Elke sociaal tolk en vertaler is verbonden aan een sociaal tolk- en vertaaldienst. Die doet aan kwaliteitsopvolging. Alle gecertificeerde sociaal tolken en vertalers zijn geslaagd voor een certificeringsproef. Daarin worden ze getest op: Nederlands en vreemde taal; tolk- of vertaalvaardigheden; deontologie. Informatie over het opleidings- en certificeringstraject voor sociaal tolken en vertalers vind je op de website Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 9

10 4. Sociaal tolken 4.1. De meerwaarde van een sociaal tolk Er bestaan, naast de hulp van een sociaal tolk, nog andere manieren om met anderstaligen in gesprek te gaan. Maar aan elke manier zijn er telkens valkuilen verbonden waar je moet voor uitkijken Communicatie met hulp van een gelegenheidstolk Een gelegenheidstolk is geen professional, maar vaak een kennis of familielid van de cliënt. Ondanks alle goede bedoelingen kan er daarom nogal wat misgaan. De valkuilen hij/zij tolkt niet alles of de boodschap raakt vervormd; de gelegenheidstolk antwoordt in de plaats van de cliënt; de gelegenheidstolk gaat achteraf aan het roddelen. Uit de praktijk De tolk is de man van de cliënte. Hij bemoeit zich al te veel met het gesprek en antwoordt misschien zelfs in haar plaats. De tolk is het kind van de cliënt. Het begrijpt niet alles van het gesprek, durft sommige zaken niet te tolken, of komt zelf bepaalde zaken beter niet te weten (ziekte, schulden ). Er is bovendien een risico op gewijzigde machtsverhoudingen: de ouders worden afhankelijk van het kind voor info of het kind krijgt een te grote verantwoordelijkheid. De tolk is de schoonmaakster. Ze begrijpt sommige terminologie niet, maar tolkt toch maar alsof zij alles begrijpt. De tolk is de buurvrouw van de cliënt. Ze maakt achteraf de inhoud van een persoonlijk document tot nieuwtje van de week Een gesprek met gebaren of in eenvoudig Nederlands Door je boodschap met gebaren of in eenvoudig Nederlands uit te leggen, gaat veel informatie verloren. Een complexe boodschap kan je in de meeste gevallen niet volledig overbrengen. Ook hebben gebaren vaak een andere betekenis in verschillende landen. Een duim omhoog steken wil in Iran bijvoorbeeld hetzelfde zeggen als een middelvinger opsteken bij ons Een gesprek in een contacttaal Wanneer je met je cliënt communiceert in een contacttaal, dan druk jij je niet uit in je moedertaal en je cliënt misschien ook niet. Je voelt je dan geremd, de boodschap komt niet over. Er heerst onduidelijkheid en veel zaken worden verkeerd geïnterpreteerd. Test het uit bij jezelf Hoe zou je inburgering zeggen in het Frans? Dringende voorlopige maatregelen? Centrum voor Leerlingenbegeleiding? Scheenbeen? Hoe heet bevolkingsregister in het Engels? Centrum voor Algemeen Welzijnswerk? Budgetbeheer? Hersenstam? Tolken versus intercultureel bemiddelaars Soms loopt de hulp- en dienstverstrekking vooral moeilijk doordat hulpverlener en cliënt niet vertrouwd zijn met elkaars leefwereld en cultuur. Voor zulke situaties bestaan er intercultureel bemiddelaars. In tegenstelling tot een sociaal tolk neemt een intercultureel bemiddelaar actief deel aan het gesprek en probeert hij sociaal-culturele verschillen te verduidelijken. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 10

11 4.2. De deontologie voor de sociaal tolk Wat zijn de taken, opdrachten en deontologie van sociaal tolken? Sociaal tolken moeten zich houden aan een deontologische code die de belangrijkste principes van het beroep bevat. De tolk stelt zijn/haar deontologie kort voor aan het begin van elk tolkgesprek. De deontologische principes voor sociaal tolken 1. Discretie De tolk springt steeds discreet om met alle informatie die hij tijdens het tolkgesprek of in het kader van zijn opdracht verwerft. De tolk is in elk geval, ongeacht waar hij tolkt en voor welke partijen, gebonden door discretieplicht en in sommige gevallen ook door beroepsgeheim. 2. Neutraliteit De tolk stelt zich steeds volkomen neutraal (onpartijdig) en objectief op, zowel vóór, tijdens als na de opdracht. 3. Volledigheid De tolk heeft de plicht alles wat door de partijen wordt gezegd volledig en getrouw te tolken, zonder iets toe te voegen, weg te laten of te wijzigen. 4. Transparantie De tolk heeft de plicht de partijen inzicht te verlenen in alles wat hij doet of zegt. Zo zal de tolk het altijd melden wanneer hij afwijkt van wat de partijen zeggen om te reageren op een rechtstreekse vraag, te verwijzen naar de deontologie of om verduidelijking te vragen. 5. Professionele houding De tolk gedraagt zich altijd professioneel en behandelt de partijen met respect. De tolk brengt de partijen op de hoogte van zijn rol als tolk en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prestatie. Hoe het niet moet Tijdens het gesprek met je cliënt komt de tolk tussenbeide met enige informatie die naar zijn mening ook heel nuttig kan zijn voor de situatie van de cliënt. Tijdens het gesprek met je cliënt komt de tolk tussenbeide met een opmerking. Zij vindt dat jij bepaalde informatie verkeerd hebt doorgegeven. Omdat de tolk al meermaals voor jouw cliënt is gaan tolken, kent hij zijn situatie en problemen heel goed. Met de toestemming van de cliënt legt hij je alles mooi en duidelijk uit. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 11

12 4.3. Sociaal tolken: hoe werkt het? Consecutief of simultaan Tolken kan op twee manieren: consecutief (opeenvolgend) of simultaan (gelijktijdig). Sociaal tolken gebeurt vrijwel altijd consecutief. Consecutief tolken Bij consecutief tolken luistert de tolk naar wat de spreker zegt en maakt aantekeningen. Zodra de spreker zijn boodschap heeft beëindigd, brengt de tolk die boodschap over in de andere taal. Voorbeeld van consecutief tolken 1. Onderwijzer: Uw zoon heeft veel vooruitgang gemaakt. Zijn tafels gaan stukken vlotter en ook voor lezen haalt hij nu het minimale niveau. 2. Tolk: Votre fils a fait beaucoup de progrès. Il maîtrise mieux les tables de multiplication et il a également atteint le niveau minimum de lecture. 3. Moeder: Donc il peut passer à la troisième année? Ça me ferait tellement plaisir, parce que j en suis convaincue qu il en est capable! 4. Tolk: Dus hij mag overgaan naar het derde?dat zou me echt veel plezier doen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij het kán! Simultaan tolken Bij simultaan tolken brengt de tolk de boodschap vrijwel gelijktijdig met de spreker over in de andere taal. Een variant van simultaan tolken is fluistertolken. Als er al eens simultaan getolkt wordt bij het sociaal tolken, dan gebeurt dat via fluistertolken. Let wel, kwaliteit kan niet gegarandeerd worden voor deze tolktechniek. Een sociaal tolk is niet getest op fluistertolken. Voorbeeld van fluistertolken 1. Onderwijzer: Uw zoon heeft veel vooruitgang gemaakt. Zijn tafels gaan stukken vlotter en ook voor lezen haalt hij nu het minimale niveau. Tolk: Votre fils a fait beaucoup de progrès. Il maîtrise mieux les tables de multiplication et il a également atteint le niveau minimum de lecture. 2. Moeder: Donc il peut passer à la troisième année? Ça me ferait tellement plaisir, parce que j en suis convaincue qu il en est capable! Tolk: Dus hij mag overgaan naar het derde? Dat zou me echt veel plezier doen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij het kón! Ter plaatse of per telefoon De tolk kan lijfelijk aanwezig zijn bij het gesprek, of hij kan de boodschap overbrengen door de telefoon. Het eerste noemen we tolken ter plaatse, het tweede telefoontolken. Beide vormen van tolken hebben hun sterktes en beperkingen. Welke vorm kies je het best? Met de onderstaande tips wordt je keuze eenvoudiger. Telefoontolken De telefoontolk is heel snel inzetbaar, want hij hoeft zich niet te verplaatsen. Je kunt een telefoontolk vaak op het moment van je aanvraag al aan de lijn krijgen, of je kunt hem vooraf reserveren. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 12

13 De telefoontolk is anoniemer aangezien jij en je cliënt hem of haar niet te zien krijgen. Tijdens het tolken over de telefoon valt de non-verbale communicatie weg. Dat kan het vlot verloop van het gesprek bemoeilijken. Ook technische complicaties, zoals storingen, kunnen je hulp- of dienstverleningsgesprek hinderen. Telefoontolken is heel geschikt voor korte of informatieve gesprekken, hoogstens 30 minuten; die emotioneel niet al te beladen zijn; en waar geen documenten aan te pas komen. Het telefoontolken wordt ook gebruikt als vangnet wanneer geen tolk ter plaatse beschikbaar is in je regio. Tolken ter plaatse Een tolk ter plaatse moet je een paar dagen vooraf reserveren. Dat vraagt dus wat planning. Aan een gesprek met een tolk ter plaatse kunnen meerdere personen deelnemen, bijvoorbeeld meerdere hulpverleners of meerdere cliënten. Tolken ter plaatse is de beste methode in de volgende gevallen: bij langere of emotionele gesprekken, zoals een bemiddeling of begeleiding; als de non-verbale communicatie erg belangrijk is voor het gesprek; wanneer er documenten gebruikt worden Een sociaal tolk inschakelen: hoe ga je te werk? Komt mijn dienst in aanmerking om gebruik te maken van sociaal tolken? Op pagina 8 lichten we toe voor wie het sociaal tolken en vertalen bestemd is Maak een doordachte keuze: tolken ter plaatse of telefoontolken? Op pagina 12 helpen we je kiezen tussen beide tolkvormen Voor welke taal heb je een tolk nodig? Spreekt de man uit Marokko die voor mij zit Maghrebijns-Arabisch, Berbers of Standaard-Arabisch? Welke talen spreken ze in Congo? Klopt het dat er verschillende soorten Chinees zijn? Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 13

14 Hoe herken en benoem je de juiste taal? Dat is niet altijd eenvoudig. Er bestaat een handige affiche die je kunt downloaden op Die helpt je samen met de anderstalige cliënt de juiste taal bepalen. Ook interessant is de wereldtalenkaart op de website van het Nederlandse tolk- en vertaalcentrum TVCN: Ook je regionale tolkendienst kan je daarbij helpen Vraag een tolkgesprek aan Vooraf? Een tolk ter plaatse moet je uiteraard vooraf reserveren. Ook een telefoontolk kan je vooraf reserveren. Maar vaak kan je een telefoontolk ook meteen aan de lijn krijgen, als er snel iemand beschikbaar is voor de taal die jij vraagt. Waar? Je vraagt een sociaal tolk aan bij een sociaal tolkendienst. Op pagina 23 vind je een gedetailleerde lijst van die diensten. Tot welke dienst moet je je wenden? Dat hangt af van: je regio; jouw vraag (telefoontolken of tolken ter plaatse). Procedure? De aanvraagprocedure kan verschillen van de ene sociaal tolkendienst tot de andere. Wat je zeker moet vermelden: 1. Je organisatie en (deel)werking; 2. De naam en gegevens van de contactpersoon; 3. Het tijdstip; 4. Indien van toepassing: het adres waar het tolkgesprek moet plaatsvinden zorg ervoor dat de tolk niet verdwaalt in je gebouw; 5. De taal die je wenst (zie ook pagina 13). Het land en zo mogelijk de streek van herkomst van de cliënt. Geef aan waarover het gesprek zal gaan. Zo kan de sociaal tolk zich goed voorbereiden. Hij kijkt onder andere de terminologie na. Geef een schatting van de duur van het gesprek. Een gesprek met een tolk duurt ongeveer de helft langer dan eenzelfde gesprek tussen twee Nederlandstaligen! Vóór het tolkgesprek Eventueel kan je een kort voorgesprek voeren met de tolk. Dat moet je ook vooraf aanvragen. Daarin schets je de aard van het gesprek, vermeld je specifieke terminologie en duid je de situatie waarin het gesprek plaatsheeft. Het voorgesprek moet neutraal verlopen om de onpartijdigheid van de tolk niet in het gedrang te brengen. Probeer te vermijden dat er vooraf contact is tussen de cliënt en de tolk (bijvoorbeeld in de wachtzaal, of op weg naar het gesprek). Dat is nodig om de neutraliteit van de tolk te waarborgen. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 14

15 Tijdens het tolkgesprek Waar moet je op letten om een tolkgesprek goed te doen verlopen? Duur Overschrijd de afgesproken duur van het gesprek niet, tenzij in afspraak met de tolk. Laat de tolk ook niet onnodig wachten. Jouw taal en spreekstijl Structureer je gesprek. Let op je taal: spreek geen dialect. De tolk is misschien niet vertrouwd met jouw streektaal. Herhalen is nuttig: herformuleer je vraag, vat je boodschap nog eens samen als dat nodig is. Spreek niet te lang achter elkaar. Spreek in afgesloten gedachte-eenheden. Maar spreek ook niet zin per zin of in halve zinnen. Want dat maakt de samenhang voor de tolk onduidelijk. Een gecertificeerd sociaal tolk kan een boodschap van ongeveer twee minuten tolken. Spreekstijl van de tolk De tolk gebruikt de ik-vorm. Hij vertaalt dus exact wat hij hoort. Voorbeeld: De cliënt zegt: No me encuentro bien! De tolk vertaalt: Ik voel mij niet goed! (en niet: Hij zegt dat hij zich niet goed voelt. ) Hoe verloopt een goed tolkgesprek? Ga in een driehoek zitten (bij tolken ter plaatse). De tolk zet zich strategisch tussen jou en je cliënt in zodat jullie zich rechtstreeks tot elkaar kunnen richten. Dat heet de triadische relatie. Triadische relatie bij tolkgesprek tussen patiënt en arts. Geef de tolk aan het begin van de opdracht de tijd om zijn positie en functie aan de cliënt en aan jou duidelijk te maken. Dat doet hij of zij door zich in beide talen voor te stellen: Ik ben de tolk Nederlands taal X. Ik zal alles tolken wat er gezegd wordt, zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen. Ik ben tot geheimhouding verplicht. Ik ben onpartijdig. Ik zal tolken in de ik-vorm. Je kan er als hulpverlener ook voor kiezen om zelf de tolk voor te stellen. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 15

16 Praat rechtstreeks tegen je anderstalige cliënt, niet tegen de tolk. De tolk is géén gesprekspartner. Hij of zij is er alleen om de communicatie tussen jou en de cliënt mogelijk te maken. Bovendien loopt het gesprek gewoon ook vlotter als je rechtstreeks met je cliënt praat. Zeg dus niet tegen de tolk: Vraag eens aan meneer of hij zijn identiteitskaart bij zich heeft? Maar zeg tegen je cliënt: Meneer, hebt u uw identiteitskaart bij u? De tolk brengt alles over wat tijdens het gesprek gezegd wordt. Wat niet getolkt mag worden, zeg je dus beter niet! De tolk is neutraal en onpartijdig. Hij neemt niet deel aan het gesprek. Vraag de tolk dus niet naar zijn of haar mening. Vraag niet om extra uitleg. Heb je vragen over de cultuur van je cliënt, stel ze dan aan je cliënt, niet aan de tolk. Heeft de cliënt uitleg nodig over onze gebruiken, geef ze hem dan zelf. Vraag niet aan de tolk om dat te doen. De tolk houdt geen onderonsjes. De tolk moet altijd kwaliteit kunnen garanderen. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld door externe omstandigheden, dan mag hij/zij de opdracht staken. Bijvoorbeeld: de cliënt praat onverstaanbaar; er is te veel lawaai; de cliënt is agressief Tolken vergt ook veel concentratie. Een tolk mag dus in overleg met de hulpverlener een rusttijd vragen. Hoe zorg je zelf voor een vlot gesprek met een tolk? Laat het gesprek plaatsvinden in een rustige omgeving. Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt tijdens het tolkgesprek. Geef de tolk geen andere opdrachten. Wat de tolk ter plaatse niet doet: cliënten vervoeren (hij is daar ook niet voor verzekerd!); cliënten begeleiden naar andere diensten of deelwerkingen; documenten invullen en van het blad vertalen; je overloopt als hulpverlener zelf het relevante document met je cliënt; koffie halen. Laat de tolk niet alleen met de cliënt. Dat kan zijn onpartijdigheid aantasten. De cliënt kan de tolk persoonlijke informatie geven of vragen en dat kan een invloed hebben op het tolkgesprek. Bescherm de privacy en de fysieke integriteit van de tolk. Vermeld de naam van de tolk niet. Behoed de tolk voor gevaar (bijvoorbeeld tegen besmetting of geweld). Wat is er nodig voor een telefonisch tolkgesprek? Je hebt vooraf je tolk gereserveerd bij de sociaal tolkendienst. Op afgesproken datum en uur bel je de tolkendienst weer op. Die schakelt je door met de gereserveerde telefoontolk. Of je wilt meteen een tolk inzetten. Je belt de sociaal tolkendienst voor je aanvraag. Je blijft aan de lijn. De tolkendienst belt een geschikte tolk op als die beschikbaar is en schakelt die met jou door. Je hebt geen speciale telefoon nodig. Handsfree of met de luidspreker mag, maar hoeft niet. Je kunt de hoorn ook aan elkaar doorgeven tijdens het gesprek Na de tolkopdracht Heb je achteraf opmerkingen of vragen bij het tolkgesprek, dan kan je contact opnemen met de tolkendienst. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 16

17 5. Sociaal vertalen 5.1. De sterktes van een sociaal vertaler Bij sociaal vertalers kan je zeker zijn van de volgende sterktes: Voor informatieve documenten Sociaal vertalers zijn thuis in het jargon en de werking van de verschillende sociale voorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn ook vertrouwd met de doelgroep waarvoor uw informatie bestemd is. Voor officiële documenten Sociaal vertalers zijn vertrouwd met de specifieke kenmerken van officiële documenten. Ze weten wat te doen met plaatsnamen, vermeldingen van vreemde munten, andere tijdsrekeningen, stempels en zegels op documenten Sociaal vertalen versus andere schriftelijke communicatievormen Er zijn andere wegen om teksten voor je dienstverlening te laten vertalen, maar er zijn telkens valkuilen Een gelegenheidsvertaler Een gelegenheidsvertaler is geen specialist. Ondanks alle goede bedoelingen kan er bij het schriftelijk vertalen heel wat misgaan. Misschien kent de gelegenheidsvertaler een van beide talen (Nederlands of de vreemde taal) niet goed genoeg. Een goede mondelinge talenkennis garandeert ook niet dat iemand schriftelijk kan vertalen. Het risico bestaat dat de vertaling niet correct of niet nauwkeurig is. Een gelegenheidsvertaler is niet altijd discreet. Een sociaal vertaler moet zich houden aan een deontologie Pictogrammen en stripverhalen Boodschappen in beelden omzetten werkt vaak heel goed. Voor eenvoudige boodschappen althans. Wees je er wel van bewust dat mensen uit andere culturen niet altijd vertrouwd zijn met pictogrammen en stripverhalen. Ze kunnen bijvoorbeeld een andere (bij)betekenis geven aan sommige beelden Een commercieel vertaler Bij commercieel vertalen is de dienstverlening gericht op winst voor het bedrijf. Bij sociaal vertalen op maatschappelijke winst. Ook heel wat commercieel vertalers leveren uiteraard kwaliteit. Maar achter elke sociaal vertaler staat een sociaal vertaaldienst die waakt over de kwaliteit van de vertaling Wat met beëdigde vertalingen? Is een beëdigde vertaling beter van kwaliteit? Beëdiging zegt niets over de kwaliteit van een vertaling. De vertaler heeft een eed afgelegd, maar heeft niet noodzakelijk extra opleiding gekregen of extra examens afgelegd. Eventuele kwaliteitseisen aan beëdigde vertalers verschillen per gerechtelijk arrondissement. Waarvoor vraag je een beëdigde vertaling? Je hebt een beëdigde vertaling enkel nodig als wetgeving of procedure dat vereisen. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 17

18 Wat is een beëdigde vertaling? Een vertaling uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Dat is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg in één of meer gerechtelijke arrondissementen in België. De beëdigd vertaler vertaalt officiële documenten en voorziet ze van zijn stempel, zijn handtekening en een verklaring van eensluidendheid. Wat is legalisatie? De procedure waarbij een bevoegde autoriteit de echtheid bevestigt van een handtekening op een document in dit geval die van de beëdigd vertaler. De legalisatie gebeurt op de rechtbank waar de vertaler beëdigd is. Een aantal sociaal vertaaldiensten biedt ook beëdigde vertalingen aan. Maar niet alle sociaal vertalers zijn ook beëdigd De deontologie van de sociaal vertaler Wat zijn de taken, opdrachten en deontologie van de sociaal vertaler? De sociaal vertalers moeten zich houden aan een deontologische code die de belangrijkste principes van het beroep bevat. Deontologie sociaal vertalen 1. Discretie De vertaler springt steeds discreet om met alle informatie die hij tijdens het uitvoeren of in het kader van een vertaalopdracht verwerft. De vertaler is in elk geval, ongeacht wat en voor wie hij vertaalt, gebonden door discretieplicht en in sommige gevallen ook door beroepsgeheim. 2. Neutraliteit De vertaler stelt zich steeds volkomen neutraal (onpartijdig) en objectief op tijdens het uitvoeren van een vertaalopdracht. 3. Volledigheid De vertaler heeft de plicht alles volledig en getrouw om te zetten zonder iets toe te voegen, weg te laten of te wijzigen in de boodschap. 4. Transparantie De vertaler vermeldt elke duiding van de vertaler op een transparante manier in zijn vertaling. De vertaler meldt moeilijkheden met specifieke terminologie (ook woordspelingen) aan de sociaal vertaaldienst. 5. Professionele houding De vertaler waakt voortdurend over de kwaliteit van zijn werk, houdt zich aan de gemaakte afspraken en gedraagt zich altijd professioneel tegenover de vertaaldienst. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 18

19 5.4. Sociaal vertalen: hoe werkt het? Wat vertaalt de sociaal vertaler? Er zijn twee basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociaal vertaling: De vertaalopdracht past binnen het dienstverleningstraject van je organisatie. De vertaalopdracht helpt je cliënt om zijn basisrechten (inzake gezondheidzorg, onderwijs, werk, huisvesting en algemeen welzijn) te realiseren of zijn plichten na te komen. Komt dus niet in aanmerking voor sociaal vertalen: privézaken of belangen die geen verband houden met een procedure of vraag van een overheidsdienst of sociale dienstverlening; commerciële, politieke, ideologische of religieuze documenten. De sociaal vertaaldienst zal bij je aanvraag ook beoordelen of het opportuun is het document in kwestie te vertalen: 1. Is vertalen noodzakelijk voor een correcte dienstverlening? 2. Is vertalen het meest geschikte middel in de dienstverlening? 3. Is vertalen het meest efficiënte middel? Is een volledige vertaling nodig of is een vertaling van een samenvatting van de tekst even rendabel? Is het document nog niet vertaald? 4. Is het brondocument geschikt voor vertaling? Is het document juridisch correct? Kan de aansprakelijkheid voor de vertaling gedragen worden (vb. geen vertaling van een vertaling)? Is het document niet te moeilijk of te lang?. 5. Kwaliteitsbewaking: Kan de vertaling voldoende kwaliteitsvol gebeuren? Is er een gecertificeerde vertaler beschikbaar? Is revisie mogelijk? Welke documenten kan je laten vertalen? Drie types documenten: 1. Individuele officiële documenten 2. Individuele communicatie of informatie tussen een dienst of voorziening en de anderstalige cliënt 3. Collectieve gerichte of niet-gerichte informatieve communicatie 1. Individuele officiële documenten, indien nodig beëdigd. (Meer over beëdiging: zie p. 17) Het zijn documenten die deel uitmaken van iemands administratieve identiteit. Voorbeelden: identiteitspapieren, diploma s, getuigschriften, geboorteakten, huwelijksakten, rijbewijzen, lidkaarten, vonnissen. 2. Individuele communicatie of informatie tussen een dienst of voorziening en de anderstalige cliënt in het kader van de dienstverlening. documenten die maar één keer vertaald moeten worden Voorbeelden: (huis)reglementen, procedurele informatie (zoals de handleiding van een dialyseapparaat). documenten die na vertaling nog verder aangepast moeten worden aan de klant. Voorbeelden: reglement, informed consent-formulieren van ziekenhuizen, verslag buurtvergadering, brief van school aan alle ouders schriftelijke communicatie tussen een voorziening en individuele klanten. Voorbeelden: brieven (van een stedelijke belastingsdienst aan een achterstallige betaler, van een school aan een gezin), doktersattesten, medische en psycho-medische verslagen, rapporten Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 19

20 gerichte individuele communicatie van een anderstalige naar een voorziening of dienst. Voorbeelden: brieven in de context van een lopend dossier of lopende begeleiding, bijvoorbeeld van een anderstalige naar het OCMW. 3. Collectieve gerichte of niet-gerichte informatieve communicatie Het gaat over de volgende soorten documenten: niet gerichte collectieve communicatie: mededelingen van algemeen nut. Voorbeelden: communicatie over diabetes, vaccinaties, kinderziektes, TBC-screening, gerichte collectieve communicatie aan klantengroepen over het aanbod van de voorziening, over specifieke activiteiten van een voorziening, in de vorm van brochures, flyers, of affiches (digitaal of op papier). Voorbeeld: info over de studiereis van een school enquêtes en vragenlijsten: documenten die informatie opvragen bij klantengroepen, voornamelijk gericht op beleidskeuzes en -voorstellen. Dit soort vertalingen is vrij nieuw en vooralsnog zeldzaam Een sociaal vertaler inschakelen: hoe ga je te werk? Komt mijn dienst in aanmerking? Op pagina 7 lichten we toe voor wie het sociaal tolken en vertalen bestemd is Komt mijn document in aanmerking? Op pagina 19 vind je de algemene criteria en een overzicht van soorten documenten Voor welke taal heb je een vertaler nodig? Hoe herken en benoem je de juiste taal? Dat is niet altijd eenvoudig. Er bestaat een handige affiche die je kunt downloaden op Die helpt je samen met de anderstalige cliënt de juiste taal bepalen. Ook interessant is de wereldtalenkaart op de website van het Nederlandse tolk- en vertaalcentrum TVCN: Ook je regionale tolkendienst kan je daarbij helpen Neem contact op met de sociaal vertaaldienst Vraag je vertaling aan bij de sociaal vertaaldienst. In Vlaanderen bieden momenteel zeven diensten sociaal vertalingen aan. Tot welke dienst moet je je wenden? De lijst op pagina 23 maakt je wegwijs. Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners 20

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

Do s & don t s van het tolken

Do s & don t s van het tolken Do s & don t s van het tolken Studiedag Pluriculturele Zorg Horen, zien, zwijgen, TOLKEN. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?! 18 maart 2013 Kursaal Oostende 1. Wat is

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN

DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN DEONTOLOGISCHE CODE SOCIAAL TOLKEN Atlas sociaal tolken en vertalen INLEIDING De deontologische code sociaal tolken beschrijft de deontologische of ethische principes die sociaal tolken vóór, tijdens en

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009 Gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017

Nadere informatie

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers 1. ALGEMEEN Tolken is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge boodschap van een taal naar een andere. Vertalen is het

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context.

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Tolk- en Vertaalservice Gent, vzw Wolterslaan 16 9000 Gent Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Dit reglement voor klanten

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg

Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg Info voor kandidaat-tolken/vertalers Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolk- en Vertaaldienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

Zestien tips voor dove personen in contact met de politie en justitie

Zestien tips voor dove personen in contact met de politie en justitie Tip 1 Zestien tips voor dove personen in contact met de politie en justitie Taalgroep Vlaamse Gebarentaal KU Leuven, in samenwerking met Fevlado en Het Reddend Gebaar In het kader van het JUSTISIGNS-project

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding De Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen (hierna genoemd TOPA) biedt twee vormen van dienstverlening

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 Onthaalbrochure_klanten.indd 1 25/08/15 16:52 2 Onthaalbrochure_klanten.indd 2 25/08/15 16:52 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

Sociaal Tolkendienst Limburg

Sociaal Tolkendienst Limburg Info voor kandidaat-tolken Sociaal Tolkendienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolkendienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen 3. De deontologie van de sociaal

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

De brede dienstverlening van TVcN:

De brede dienstverlening van TVcN: De brede dienstverlening van TVcN: Tolkdienst per telefoon: direct of via reservering Tolkdienst op locatie: uw tolk is persoonlijk aanwezig Congrestolkdienst: iedereen wordt in elke taal gehoord en begrepen

Nadere informatie

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012 Tekst & U! tleg 2012/56 15/10/2012 PC 319.01 2012/48 PC 327.01 2012/44 PC 330 2012/43 PC 331 2012/48 andere 2012/41 Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten Het Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 2 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag je hulp? 5 Waar vraag je hulp? 5 Wat moet je doen? 5 Wie helpt jou? 6 Hoe verloopt het eerste

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen.

identificeert de betekenis van woorden en de verbanden ertussen. 1 Geschreven boodschappen verwerken neemt geschreven boodschappen door om inzicht te krijgen in de structuur en de inhoud. Hij identificeert de tekstsoort en vertaalproblemen zodat hij zijn vertaalstrategie

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Register staat voor kwaliteit

Register staat voor kwaliteit Register staat voor kwaliteit Ingeschreven in het Rbtv. En dan? Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Bereikbaar van maandag

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

BBVT Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken UPTIA Union Professionnelle Traducteurs et Interprètes Assermentés DEONTOLOGISCHE CODE

BBVT Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken UPTIA Union Professionnelle Traducteurs et Interprètes Assermentés DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE PREAMBULE Om de tekst zo leesbaar mogelijk te maken, is ervoor gekozen om de beëdigd vertaler en beëdigd tolk als hij aan te duiden in plaats van hij/zij. Het spreekt echter vanzelf

Nadere informatie

INSCHRIJVEN VOOR DE TAALTEST

INSCHRIJVEN VOOR DE TAALTEST INSCHRIJVEN VOOR DE TAALTEST Wil je in België studeren aan een hogeschool of aan een universiteit? Als je je diploma secundair onderwijs niet in het Nederlands gehaald hebt, moet je een taaltest afleggen.

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Autisme in je vrije tijd

Autisme in je vrije tijd Autisme in je vrije tijd KINDEREN MET AUTISME IN EEN GEWONE JEUGDVERENIGING? HET KAN! Een informatieve brochure door Elise Burny - orthopedagoog Jannicke Hurtekant - orthopedagoog Petra Warreyn - klinisch

Nadere informatie

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers U zoekt een tolk of vertaler... a die exact verwoordt wat u wilt zeggen. a die de taal van uw doelgroep tot in de finesses beheerst. a die voor u klaarstaat

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Certificeringsproef Sociaal Vertalen

Certificeringsproef Sociaal Vertalen Certificeringsproef Sociaal Vertalen Informatie voor kandidaat-sociaal vertalers maart 2013 1. Waarover gaat het? Hieronder kan je nagaan welke verschillende stappen je moet zetten om een certificeringsproef

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Register staat voor kwaliteit

Register staat voor kwaliteit Register staat voor kwaliteit Ingeschreven in het Rbtv. En dan? Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Kijk op onze website

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

Zorg voor een ander begint bij jezelf!

Zorg voor een ander begint bij jezelf! Zorg voor een ander begint bij jezelf! Zelfzorg voor mantelzorgers Zelfzorg Zorg je thuis voor iemand die je dierbaar is? Of voor iemand in je omgeving? Dan ben je waarschijnlijk een mantelzorger. Mantelzorg

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 TOLKENPROBLEEM Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 De Europese tolkendienst in cijfers 450 tolken in vaste dienst 200 tot 300 freelance tolken per dag 2000 geaccrediteerde freelance tolken 50 vergaderingen

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 november 2017 Besluit nummer: 2017_GR_01044 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Checklist duidelijk geschreven taal

Checklist duidelijk geschreven taal Checklist duidelijk geschreven taal Woorden Korte woorden gebruikt of samengestelde woorden gesplitst? o OK Enkel alledaagse en internationale woorden gebruikt? o OK Gewone en geen moeilijke woorden gebruikt?

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Interculturele communicatie: wat bestaat er en wat kost het Hans Verrept (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Taal problematiek

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Info voor kandidaat-tolken. Inhoudstabel

Info voor kandidaat-tolken. Inhoudstabel Info voor kandidaat-tolken Sociaal Tolkendienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolkendienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen 3. De deontologie van de sociaal

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012 Taalbeleid in uw organisatie Studiedag OCMW Halle november 2012 Programma Taalbeleid: Waarom? stellingen en vragen Taalbeleid: Wat en hoe? stappenplan taalbeleid Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Inhoud 1 Rechten: wat kan u van ons verwachten?...5 1.1 De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg...5 1.2 De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie..5

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer

Kinderen en vrijwillige terugkeer Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Woord vooraf Als ouder wilt u het beste voor uw kinderen. Maar in sommige situaties is het niet gemakkelijk

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg. Als patiënt

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING Sociaal tolken en vertalen afsprakenkader gebruikers VOORAF. 26 januari 2017

AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING Sociaal tolken en vertalen afsprakenkader gebruikers VOORAF. 26 januari 2017 AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING Sociaal tolken en vertalen afsprakenkader gebruikers 26 januari 2017 VOORAF Het Agentschap Integratie & Inburgering (verder het Agentschap ), opgericht in uitvoering van

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

kalender 2012 Kant-en-klare tips voor klare taal

kalender 2012 Kant-en-klare tips voor klare taal kalender 2012 Kant-en-klare tips voor klare taal Schakel niet te snel over op een andere taal. Wees geduldig. Laat blijken dat je de inspanning van de anderstalige apprecieert. Geef oefenkansen. Een anderstalige

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier:

Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger. Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier: Aanvraag tot registratie van een nieuwe vrijwilliger Versie: 12 september 2011 Thema: vrijwilligersregistratie Contact: je provinciale zetel Je kan al deze gegevens ook rechtstreeks in het CRM-systeem

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Pendelbemiddeling, wat is het

Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling kan worden ingezet als het niet lukt de buren na 1 intake gesprek bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk gesprek en de bemiddelaars van oordeel zijn

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Antwerpen Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht?

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 安 特 卫 普 市 社 会 融 入 接 待 处 Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen? Onthaalbureau

Nadere informatie

contact Messaouda Zaouali 09 267 68 11 messaouda.zaouali@odice.be www.odice.be Kinderdagverblijven en buitenschoolse werkingen weerspiegelen de samenleving: je vindt er kinderen uit allerlei gezinnen en

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie