Wat kunt u doen met een klacht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kunt u doen met een klacht?"

Transcriptie

1 Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen. In deze folder vindt u informatie wat u kunt doen. Wij horen graag van u hoe u uw bezoek aan VUmc heeft ervaren. Dit kunnen zowel positieve alsook negatieve ervaringen zijn over uw behandeling of het contact met onze medewerkers. De ervaringen die u met ons deelt bieden ons een spiegel hoe wij als VUmc werken en kunnen een signaal zijn om zaken te verbeteren.

2 Waar zou het over kunnen gaan? U kunt uw mening geven over alles waarover u niet tevreden bent, dus bijvoorbeeld over een behandeling, hoe u te woord bent gestaan of de wijze waarop u bent geïnformeerd. Als u iets signaleert dat u kenbaar wilt maken, kan dat ook. Waar in deze folder gesproken wordt van onvrede, worden ook signalen, uitingen van onvrede en klachten bedoeld. Uiteraard staat VUmc ook open voor complimenten. Wie kan onvrede bij VUmc indienen? U kunt zelf als patiënt of als vertegenwoordiger namens een patiënt uw onvrede kenbaar maken. Klaagt u namens een patiënt tussen de 12 en 16 jaar of is de patiënt overleden, dan kunt u met het servicecentrum patiënt & zorgverlener overleggen over de mogelijkheden. Waar kunt u met uw onvrede terecht? Direct uw onvrede bespreken met de betrokkene(n) Als u ontevreden bent over uw bezoek, bejegening of behandeling, dan kunt u dit het beste direct bespreken met de betrokken medewerker(s) of leidinggevende van de betreffende afdeling. Dit maakt het mogelijk om nog tijdens uw polikliniekbezoek of ziekenhuisopname samen tot een oplossing te komen. Als u hulp nodig heeft om dit gesprek aan te gaan, kunt u desgewenst hulp inschakelen van de medewerkers van het servicecentrum patiënt & zorgverlener of de klachtenfunctionarissen van VUmc. Als u kenbaar maakt wat er in uw ogen verbeterd kan worden biedt u VUmc de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Vanzelfsprekend kunt u uw compliment ook bij betrokken medewerker(s) of leidinggevende kenbaar maken. Positieve ervaringen dragen eveneens bij aan het verbeteren van de dienstverlening. Onvrede uiten bij het servicecentrum patiënt & zorgverlener (p&z) Wanneer uw onvrede op de afdeling onvoldoende is opgelost of u heeft andere redenen om uw onvrede daar niet bespreekbaar te maken, dan kunt u dit bespreken met een medewerker van het servicecentrum p&z. 3

3 Wat kunnen de medewerkers voor u doen? Deze medewerkers luisteren naar u en kunnen soms ook al een oplossing bieden als de aard van uw onvrede zich daartoe leent. Als dat niet lukt kunnen zij u informeren en adviseren over de eventueel te volgen verdere stappen. Tevens kunnen deze medewerkers u desgewenst helpen bij het op schrift stellen van uw onvrede. Als u een opmerking heeft over huishoudelijke zaken, wordt deze afgehandeld door de facilitaire afdeling van VUmc. Opmerkingen over financiële zaken (bijvoorbeeld over rekeningen) worden in beginsel behandeld door de financiële administratie. Voor huishoudelijke zaken of financiële aspecten kunt u dus ook terecht bij het servicecentrum. Zij zorgen er voor dat uw melding op de juiste wijze wordt doorgeleid. U kunt een bezoek brengen aan het servicecentrum p&z (open van maandag t/m vrijdag, van 8.00 tot uur). U kunt medewerkers van het centrum ook telefonisch of per om informatie vragen. Contactgegevens servicecentrum p&z VUmc Servicecentrum p&z PK 0 HAL 08 (op de begane grond in de hal van de polikliniek) Telefoon: (020) / Uw onvrede indienen bij de klachtenfunctionaris Indien uw uiting van onvrede bij het servicecentrum onvoldoende tot een bevredigende oplossing heeft geleid, u uw onvrede daar niet bespreekbaar wilt maken, of de onvrede zich niet leent voor behandeling door de medewerkers van het servicecentrum, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van VUmc. De klachtenfunctionaris zal zo goed mogelijk met u in kaart brengen waar uw uiting van onvrede over gaat en met welke procedure u het beste geholpen bent. Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen? De klachtenfunctionaris zal u in beginsel een persoonlijk gesprek aanbieden om uw klacht zorgvuldig te bespreken. In dit gesprek is er voor u de gelegenheid om uw verhaal te doen (of nader toe te lichten) en voor de klachtenfunctionaris om alle aspecten goed te begrijpen. Het gesprek 4

4 heeft ook tot doel om passende mogelijkheden te bespreken om uw klacht te bemiddelen tot een tevredenstellende oplossing en/of u verder te informeren. Zo kan de klachtenfunctionaris de betrokken hulpverlener of diens leidinggevende verzoeken om contact met u op te nemen om de zaak te bespreken. Ook is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek tussen u en de betrokkene(n) organiseert en leidt. Van het gesprek maakt de klachtenfunctionaris een verslag, waarin verbeterpunten worden vastgesteld. Soms past een schriftelijke reactie het beste. In alle gevallen zorgt de klachtenfunctionaris ervoor dat uw uiting van onvrede onder de aandacht wordt gebracht van de betrokken zorgverleners om continu de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren. Hoe dient u uw uiting van onvrede in bij de klachtenfunctionaris? Bij voorkeur vult u het digitale klachtenformulier in dat u op de website van VUmc vindt op kies uw klacht bij de klachtenfunctionarissen. Het ingevulde formulier stuurt u ondertekend per post of gescand per naar de klachtenfunctionaris. Eventueel kunt u de medewerksters van het servicecentrum p&z vragen om u te helpen uw onvrede te verwoorden. U kunt ook een brief of sturen. Als u een uiting van onvrede heeft ingediend, dan reageert de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen naar u. Het streven is uw onvrede zo snel mogelijk naar tevredenheid af te handelen. Contactgegevens klachtenfunctionarissen VUmc Zorgsupport t.a.v. Klachtenfunctionarissen Postbus MB Amsterdam Telefoon: (020)

5 Uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Als het niet lukt om met hulp van de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. U kunt ook zonder tussenkomst van een klachtenfunctionaris uw klacht ter beoordeling aan de commissie voorleggen. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, ingesteld op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Deze commissie onderzoekt uw klacht en doet, na betrokkenen gehoord te hebben, een uitspraak over de gegrondheid daarvan. Mocht gaandeweg de procedure blijken dat er ruimte is voor bemiddeling, dan wordt dit met u overlegd. Of de klacht nu gegrond of niet gegrond wordt bevonden, de commissie kan altijd een advies uitbrengen aan het bestuur van VUmc. Een uitspraak wordt op schrift gesteld en aan u, aan de betrokken medewerker(s) en/of afdeling en aan de raad van bestuur gestuurd. Het bestuur van VUmc dient binnen een maand na de uitspraak schriftelijk aan te geven wat zij van de uitspraak vindt en of er op basis daarvan verbetermaatregelen getroffen zullen worden. Hoe kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie? Uw klacht dient u altijd schriftelijk bij de klachtencommissie in te dienen. Als u zelf niet in staat bent om uw klacht op schrift te stellen, dan kan de medewerker van het servicecentrum p&z met u zoeken naar mogelijkheden om u daarbij te ondersteunen. In uw brief vermeldt u de volgende gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum; een beschrijving van de gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan uw klacht; de periode waarin de klacht zich heeft voorgedaan; (zo mogelijk) de naam/namen van de medewerker(s) en de afdeling waar de klacht is ontstaan; wat u met uw klacht wilt bewerkstelligen; indien u als vertegenwoordiger van de patiënt de klacht indient, dient u ook uw eigen naam en adresgegevens aan te geven. Nodig is dat de patiënt zelf de klacht mee ondertekent. De klachtencommissie reageert zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klachtbrief. 6

6 Contactgegevens klachtencommissie Klachtencommissie VUmc Onder vermelding: Vertrouwelijk t.a.v. de ambtelijk secretaris Postbus MB Amsterdam of Meer weten? VUmc heeft een klachtenregeling. Deze is beschikbaar bij het servicecentrum p&z in de hal van de polikliniek. Hierin kunt u meer informatie over de procedures vinden. De regeling kunt u ook inzien op Al uw signalen worden (anoniem) geregistreerd en door VUmc gebruikt om de patiëntenzorg doorlopend te kunnen verbeteren en te optimaliseren. 7

7 VUmc februari

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Toelichting bij de klachtenprocedure

Toelichting bij de klachtenprocedure Toelichting bij de klachtenprocedure I Inleiding Ondanks alle inspanningen om regelingen zorgvuldig toe te passen en adequaat met elkaar om te gaan, kan het voorkomen dat deze niet correct uitgevoerd worden.

Nadere informatie

Klachten over uw apotheek

Klachten over uw apotheek Klachten over uw apotheek WAT KUNT U DOEN MET UW KLACHT HOE GAAT DE KLACHTENCOMMISSIE TE WERK GEEN KOSTEN ZORGVULDIG MET PRIVACY VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? VRAAG HET UW APOTHEKER KLACHTEN OVER UW APOTHEEK

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Een klacht, en nu? Kinderopvang SKAR is een organisatie

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie