Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0"

Transcriptie

1 jaa rverslag Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ Webstek : PRK : Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 0

2 INLEIDING I. HISTORISCHE DUIDING VAN BRUSSEL ONTHAAL vzw, SOCIAAL VERTAALBUREAU EN BRUXELLES ACCUEIL asbl, SERVICE D INTERPRETARIAT SOCIAL 4 II. POSITIONERING EN ORGANISATIE VAN BRUSSEL ONTHAAL VZW EN BRUXELLES ACCUEIL ASBL 6 II.1- Evolutie in de positionering BO/BA 6 II.2- Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 8 II.3- Personeelsbezetting 8 II.4- Financiering van de dienstverlening 10 II.5- Een netwerk van sociaal tolken en vertalers 11 III. SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN IN EEN MEERTALIG BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 III.1- Wat is sociaal tolken en vertalen? 12 III.2- Wat is sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en tweetalig Brussel? 16 IV. BRUSSEL ONTHAAL vzw en BRUXELLES ACCUEIL IN IV.1- Registreren in IV.2- Algemene statistische gegevens IV.3- Aanbod tolken ter plaatse 23 IV.4- Aanbod schriftelijk vertalen 28 IV.5- Aanbod telefoontolken 32 IV.6- Eerstelijnsdienst nieuwkomers 37 IV.7- Wie kon uiteindelijk genieten van het sociaal tolken en vertalen? 38 IV.8- Een nieuwe website in V. HET NETWERK SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN V.1- Realisaties van dit netwerk V.2- Statuut van de sociaal tolken en vertalers 41 V.3- Toeleiding naar het kwaliteitstraject COC/KMI 42 V.4- Vorming op maat en ontmoetingsactiviteiten 45 V.5- Een Vlaams register van gecertificeerde tolken en vertalers 48 V.6- Permanent rekruteren 49 VI. SENSIBILISEREN VAN GEBRUIKERSORGANISATIES 51 VI.1- Een opendeurdag 51 VI.2- Vorming op de werkvloer 51 VII. HERVORMING VAN DE VLAAMSE INBURGERING - INTEGRATIESECTOR 52 VIII. EVALUATIE 2011 EN PERSPECTIEVEN Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 1

3 IX. AFKORTINGEN 57 X. BIJLAGEN X.1- Organigram X.2- Gebruikers TP 2011 BO-BA 59 X.3- Geleverde taalcombinaties TP 2011 BO-BA 63 X.4- Gebruikers V 2011 BO-BA 65 X.5- Geleverde taalcombinaties V 2011 BO-BA 69 X.6- Gebruikers TT 2011 BO-BA 72 X.7- Geleverde taalcombinaties TT 2011 BO-BA 82 X.8- Organisatieverschillen Ba-bel, VTT en BO 84 X.9.- Geleverde taalcombinaties TT LOI vanaf 07/ X.10- Eerstelijnsdienst nieuwkomers 2011 BA 86 Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 2

4 INLEIDING Het Sociaal vertaalbureau Brussel Onthaal vzw gaat zijn vijftiende jaar in. Gestaag groeiend blijft het tolken en vertalen. Met honderden vrijwilligers en professionelen. Vanuit de nooit aflatende dynamiek om communicatie te faciliteren, te ondersteunen. Bijspringen waar het gesprek stokt. Dat is de kerntaak. De vraag is daarbij het richtsnoer, niet gehinderd door politieke overwegingen of grote woorden. En stoemelings zegt de Brusselaar maar die term hoort natuurlijk niet in een zich respecterend vertaalbureau. Want Brussel Onthaal blijft een ambitieus sociaal vertaalbureau, met het vizier voortdurend op kwaliteit, zelfs al is die soms pas zichtbaar aan de einder. Ook in 2011 deden Ashim, Carmela, Jeroen, Lusya, Marianne, Napo, Rueben, Sajia, Serge en Shpend, ( ) gestaag verder. Met glimlach en Brusselse behendigheid matchten ze vraag en aanbod in onze Babelse hoofdstad, en namen ze de bijkomende werklast over van een tijdelijk stokkende dienstverlening in Vlaanderen, en ook van de nog niet beschikbare taalcombinaties in Wallonië. Manoeuvrerend in het onontwarbare kluwen van het institutionele België. Misschien heel even verontrust door nieuwe decreten, een nanoseconde uit balans door de aankondiging van het Extern Verzelfstandigd Agentschap. Hoe moet het verder? Wellicht rustig zoals meneer Ibrahim in de Bloemen van de koran van Eric- Emmanuel Schmitt: Hoe lukt u dat toch, meneer Ibrahim, om gelukkig te zijn? Ik weet wat er in mijn koran staat. Misschien moet ik uw koran maar eens inpikken. Ook al hoor je dat niet te doen als je joods bent. Ach Momo, wat zegt jou dat nou, joods zijn? Weet ik veel. Voor mijn vader betekent het de hele dag somber zijn. Voor mij is het alleen maar iets waardoor ik niet iets anders kan zijn. Meneer Ibrahim stak me een pinda toe. Je hebt geen goede schoenen, Momo. Morgen gaan we schoenen kopen. Bob. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 3

5 I. HISTORISCHE DUIDING VAN BRUSSEL ONTHAAL vzw, SOCIAAL VERTAALBUREAU EN BRUXELLES ACCUEIL asbl, SERVICE D INTERPRETARIAT SOCIAL Het blijft belangrijk om een historische duiding te geven van beide vzw s Brussel Onthaal (BO) en Bruxelles Accueil asbl (BA), ten eerste omdat zij van het eerste uur (1980) georganiseerde sociaal vertaal- en tolkactiviteiten ontwikkelden en ten tweede omdat deze geschiedenis een invloed blijft hebben op de dagdagelijkse werking, die van beide vzw s atypische sociaal vertaal- en tolkendiensten gemaakt heeft. De eerste vertaal- en tolkaanvragen werden sinds 1980 geregistreerd in kader van de werking van de tweetalige vzw Brussel Onthaal Open Deur/ Bruxelles Accueil Porte Ouverte asbl, gelegen in het hart van de vijfhoek van Brussel Stad. Deze vzw heeft als dubbele doelstelling, enerzijds het onthaal van vreemdelingen in de binnenstad (onthaal, luisteren, informatie en doorverwijzing) en anderzijds het luisteren naar mensen met vragen rond zingeving of geloofsbeleving. De visie en missie van deze vzw heeft nog altijd zijn invloed op de werking binnen BO en BA. Onder de invloed van een sterkere asielinstroom in die jaren 80 en het opzetten van een Belgische opvangstructuur voor asielzoekers (met als eerste het opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel) stegen de aanvragen voor sociaal vertalen en tolken. Om een antwoord te bieden op de bestaande nood aan sociaal vertalen en tolken, werd er een netwerk van vrijwillige vertalers en tolken opgezet. Door de jaren heen werd dit netwerk verder uitgebouwd zowel in het aantal vrijwilligers als in het aantal talen. In oktober 1997 beslisten de bestaande vzw s, nl. Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl om het project «Sociaal Vertaalbureau» en «Service d Interprétariat Social» op te starten. Zo kon de dienstverlening van sociaal vertalen en tolken professioneel worden uitgebouwd. Er werd verhuisd van de Taborastraat 6 naar de Zuidstraat 69. Snel bleek de daar beschikbare ruimte te klein. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 4

6 Bij de start op de St. Jorissite in de Cellebroersstraat 16, kregen we in het jaar 2000 de kans deel uit te maken van een gedeeld concept, nl. werken tegen het uitsluiten van mensen, het geven van kansen en bevorderen van diversiteit. Door de blijvende groei van onze activiteiten, kwam er ook al snel uitbreiding. In 2004 startte bij het oprichten van de vzw Fosovet-Cofetis asbl een poging om de sector sociaal vertalen en tolken federaal te structureren en zo een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod sociaal vertalen en tolken mogelijk te maken. Snel bleek dat er zich een Vlaamse sector en een Franstalige sector sociaal tolken en vertalen ontwikkelden waardoor het federale project opzij werd geschoven. De Vlaamse sector sociaal vertalen en tolken schreef in 2007, onder regie van de Centrale Ondersteuningscel (COC), een sectordossier dat een structuur van 9 Vlaamse sociaal vertaal-en tolkendiensten voorstelde met een berekende tolkuurprijs en vertaalregelprijs via een driesporenfinanciering. BO blijft hierdoor voor de uitdaging staan om een decentrale Nederlandstalige Brusselse sociaal vertaal- en tolkendienst professioneel uit te bouwen en een centraal aanvullend vrijwilligersaanbod voor Vlaanderen en Brussel te beheren. Het Vlaams decreet voor etnisch-culturele minderheden van 22 april 2009 kan deze structurering verankeren. De uitvoeringsbesluiten van dit decreet laten op zich wachten. Ondertussen staat in 2011 de hele Vlaamse integratie- en inburgeringsector ( Huizen van het Nederlands; Onthaalbureau s voor Nieuwkomers; de integratiecentra en diensten en de sociaal tolk- en vertaaldiensten) onder hervormingsdruk, wat tot een overkoepelend decreet moet leiden voor deze deelsectoren in De Franstalige sector structureerde zich na het Equal-project van asbl Cofetis (maart 2008) naar een duo structuur met een SETIS Wallon en een SETIS Bxl. BA bleef zelfstandig functioneren naast deze Franstalige structuren en legde de prioriteiten op een taal gelinkte eerstelijnsdienstverlening voor nieuwkomers en sociaal telefoontolken en vertalen in kader van asielopvang. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 5

7 II. POSITIONERING EN ORGANISATIE VAN BRUSSEL ONTHAAL VZW EN BRUXELLES ACCUEIL ASBL II.1- Evolutie in de positionering BO/BA Zowel B0 als BA hebben sinds 1997 zich permanent moeten positioneren in het kader van de evoluties in de structurering van het sociaal tolken en vertalen in België; van wisselende beleidsopties van verschillende overheden en hun financieringsbeleid; van vrijwilligerswerk en een ontwikkeling van een beroep sociaal tolk/vertaler; van Brussel en Vlaanderen; ten opzichte van BA en de SETIS Bxl - Wallon. BO en BA blijven gevoelig voor een maximale behoeftedekking en zullen waar nodig een aanvullend vrijwilligersaanbod blijven organiseren. BO en BA willen noden op het terrein blijvend in kaart brengen. In 2011 verstevigde Brussel Onthaal vzw zijn positie als de Nederlandstalige decentrale sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een kernaanbod tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen voor Nederlandstalige en tweetalige gebruikersorganisaties. De professionalisering van deze kerntaken werd onder andere ondersteund door een verhoogde inzet van gecertificeerde tolken en vertalers in het BHG. In 2011 bleef BO een aanvullend vrijwilligersaanbod telefoontolken op Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon hebben, dat vanaf juli 2011 zelfs deels werd uitgebreid tot een overname van de LOI s (zie later in dit verslag blz 34). BO had ook nog een aanvullend vrijwilligersaanbod schriftelijk vertalen op de Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldiensten (STVD) waar het vertaalaanbod nog in een beginnende fase zit. Maar hier was een duidelijke daling in de vraag op te merken. Sporadisch werd er nog ingegaan op aanvragen tolken ter plaatse in Vlaanderen met de bedoeling dat dit een uitdovend effect zou hebben, zoals uitgetekend in het sectordossier sociaal tolken en vertalen. Toch blijven organisaties in Vlaanderen op zoek gaan naar een tolk ter plaatse omdat het vangnet van een telefoontolk soms Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 6

8 niet beantwoordt aan de lokale nood, nl een sociaal tolk bij een emotioneel gesprek, een intake, het invullen van documenten BO had ook een vrijwilligersaanbod telefoontolken voor diverse organisaties (Fedasil opvangcentra; Rode Kruis opvangcentra, Lokale Opvanginitiatieven voor asielzoekers, NGO-opvang) met federale bevoegdheden in het kader van de opvang van asielzoekers. De samenwerking met het CGVS en de toeleiding van te vertalen stukken in kader van de asielprocedure naar deze, bleef dit jaar operationeel. In 2011 stond bij Bruxelles Accueil asbl de eerstelijnsdienst nieuwkomers met taalondersteuning centraal. Verder had BA een vrijwilligersaanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen ten behoeve van de Fedasil, de Croix Rouge en de ILAopvangstructuren voor asielzoekers. Sporadisch had BA een aanvullend vrijwilligersaanbod tolken ter plaatse voor Franstalige gebruikersorganisaties in Brussel, enkel wanneer de Setis BXL de taal niet in haar aanbod had. Dit aanvullend aanbod staat onder permanente druk van de noden op het terrein maar moet afgehouden worden wegens geen subsidies voor deze activiteit. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 7

9 II.2 Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Voor een geïntegreerd beleid van BO en BA hebben hun Raden van Bestuur in 2011 nog steeds eenzelfde samenstelling van beheerders nl.: George Strasser (voorzitter), Claude Castiau, Marie-Paule Moreau (Brussel Onthaal Open Deur vzw), Anne Dussart (Caritas International), Heidi De Pauw (Pag-asa vzw), Thibaut Cardon (vrijwilliger, vertaler) Heidi De pauw stapte uit de RvB wegens het verlaten van Pag-asa vzw. Mevr Vogeleer - Aloushkova, docente Marie Haps, werd uitgenodigd om de RvB te vervoegen. De RvB werd bijgestaan door externe deskundigen zoals Bob Pleysier (asiel), Norbert Vanden Eden (extern boekhouder) en Marianne Scheppers (coördinator). De RvB van BO/BA moet verder nadenken over de toekomstige samenstelling van de Algemene Vergaderingen en dit in kader van de positionering van beide vzw s en de evoluties op het terrein in meertalig Brussel en België. II.3- Personeelsbezetting De coördinatie van beide vzw s werd in 2011 uitgevoerd door een afgevaardigd personeelslid met DAC-statuut van de tweetalige vzw Brussel Onthaal- Open Deur/ Bruxelles Accueil Porte Ouverte asbl en dit sinds oktober De Coördinator werd bijgestaan door een adjunct-coördinator om de uitbouw van de dienstverlening maximaal te garanderen. Het team van BO/BA versterkte zich in de loop van het jaar met verschillende en wisselende personeelsleden (zie in de bijlagen 1 het organigram 2011). Deze personeelsinzet hield rekening met o.a het bijkomend aanbod telefoontolken voor de LOI s en vroeg de nodige flexibiliteit van het hele team om daar positief mee om te gaan. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 8

10 BO ging vanaf maart 2011 voor een eerste maal van start met een teamlid (tolk en vertaler Albanees/Frans) onder art 60 via het OCMW van Schaarbeek. De eerstelijnspermanentie voor nieuwkomers van BA kreeg versterking van vrijwilligster Linde (maatschappelijk werkster op pensioen) die occasioneel de permanentie deed. Op het teamniveau was er regelmatig overleg en afstemming (teamvergaderingen, gericht overleg, denk- en evaluatiedag, informeel overleg) en aftoetsen bij de RvB. Een externe boekhouder van EUROCEF en een revisor (boekjaar 2010) ondersteunden de boekhouding Het team werd in 2011 ook versterkt door de aanwezigheid van meerdere stagiaires die een meerwaarde betekenden voor onze organisatie: Naam stagiaire Stageperiode Hogeschool/universiteit Taalcombinatie Bibiane 24/01/ /03/2011 Institut Libre Marie Haps RU-FR-NL-EN Ruben 07/02/ /04/2011 Institut Supérieur de Traducteurs et d Interprètes RU-ARM-FR-NL-EN Léa 04/07/ /07/2011 Institut Libre Marie Haps RU-EN-FR Stefanie 18/07/ /07/2011 Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde RU-DUI-NL Pepijn 26/09/ /12/2011 Institut Libre Marie Haps NL-FR-DUI-EN-IT De stagiaires werden ingezet op alle tolk- en vertaalactiviteiten, nl. telefoontolken, tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen, zodat ze zoveel mogelijk ervaring konden opdoen. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 9

11 II.4- Financiering van de dienstverlening BO werd in 2011 financieel ondersteund door verschillende subsidiërende overheden: - de Vlaamse Gemeenschap Inburgering, als decretale verankeraar voor het sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en tweetalig Brussel en subsidiërende overheid voor de drie basisfuncties van coördinatie, match en kwaliteitszorg; - de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Etnisch culturele minderheden, als subsidiërende overheid voor de inrichtende macht voor de werkingskosten (met sleutelverdeling) en de verplaatsing van de gecertificeerde tolken; - Fedasil - Maatschappelijke Integratie, als subsidiërende overheid voor de organisatie van een aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen in kader van asielopvang; - Actiris met 1VTE GECO Verder droegen de gebruikersorganisaties forfaitair bij in de tolkuurprijs en de vertaalbladzijdeprijs waarmee de sociaal tolken en vertalers konden vergoed worden volgens hun statuut. BA werd in 2011 financieel ondersteund door verschillende subsidiërende instanties: - Fedasil - Intégration sociale, als subsidiërende overheid voor de organisatie van een aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen in kader van asielopvang; - COCOF - Cohésion sociale, als subsidiërende overheid voor de organisatie van de eerstelijnsdienstverlening voor nieuwkomers. Ook hier dragen de gebruikersorganisaties forfaitair bij in de tolkuurprijs en de vertaalbladzijdeprijs. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 10

12 Het soms zeer laattijdig toekennen en uitbetalen van subsidies voor BO/BA blijft de dienstverlening onder druk zetten en bemoeilijkt behoorlijk bestuur van beide vzw s. Het maximaal benutten van toegekende subsidies wordt hierdoor gehypothekeerd. Verder moeten beide vzw s voorzien in eigen overbruggingsfondsen en eigen investeringen (bv het registratiesysteem) wat moeilijk haalbaar is als bepaalde subsidies terug gevorderd worden ondanks bewezen uitgaven. II.5- Een netwerk van sociaal tolken en vertalers Onze dienstverlening van sociaal tolken en vertalen kon enkel gerealiseerd worden dankzij een uitgebreid meertalig netwerk van vertalers en tolken, hoofdzakelijk nog in een vrijwilligersstatuut. Dit unieke netwerk van ongeveer 650 tolken/vertalers staat in voor een honderdertigtal talen en is niet beperkt tot België, maar breidt zich langzaam wereldwijd uit m.n. wat het schriftelijk vertalen betreft (Indonesië, Portugal, Duitsland, Spanje, Litouwen, Zweden, Canada). Een bijkomende ondersteuning was de inzet van gecertificeerde tolken ter plaatse/vertalers uit het Vlaams register, maar daar wordt verder in het verslag op blz 26 terug gekomen. De sociaal tolken en vertalers zijn gehouden aan de samenwerkingsovereenkomst met deontologische code. Deze code geeft aan hoe de tolk/vertaler het best optreedt en biedt tevens een beschermingskader. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 11

13 III. SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN IN EEN MEERTALIG BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST III.1- Wat is sociaal tolken en vertalen? 1. Definitie van sociaal tolken en vertalen Een gemeenschappelijke ( Nederlandstalig en Franstalig) definitie van sociaal tolken en vertalen werd ontwikkeld binnen de werking van vzw Fosovet- Cofetis asbl, die thans niet meer actief is: «Onder sociaal tolk- en vertaalhulp wordt verstaan het volledig omzetten van mondelinge of schriftelijke boodschappen van bron- naar doeltaal op neutrale en getrouwe wijze in een sociale context, met name de welzijns- en gezondheidssector, onderwijs, tewerkstelling en sociale huisvesting, opvang, onthaal en begeleiding van asielzoekers en openbare dienstverlening van de overheden in het kader van hun maatschappelijke opdrachten naar de inwoners toe.» (zie De Vlaamse sector sociaal tolken en vertalen hanteert op het ogenblik de volgende definitie: Mondelinge en schriftelijke boodschappen getrouw en volledig overbrengen in een sociale context: de welzijns- en gezondheidssector, openbare dienstverlening, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, opvang van asielzoekers, (zie ) 2. Definitie van een social tolk- en vertaaldienst Een sociaal tolk- en vertaaldienst is de beheerder van een proces dat tot doel heeft: het overbrengen van mondelinge of schriftelijke boodschappen van een bron- naar een doeltaal op volledige, getrouwe en neutrale wijze en dit in opdracht van een voorziening, teneinde het voor de sociale en openbare dienst- en hulpverlening mogelijk te maken om hun reguliere werking open te stellen voor iedereen. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 12

14 Het proces behelst vier deelaspecten: (1) het verstrekken van kwalitatieve sociaal tolk- en vertaalhulp; (2) de matching-functie; (3) het afnemen van tolk- en vertaalhulp; (4) kwaliteitswerking met de afnemer van tolk- en vertaalhulp. Voor wie ( sectoren) werken de sociaal tolk- en vertaaldiensten? - Openbare dienstverlening (OCMW, stedelijke dienst, ); - Tewerkstelling (VDAB, RVA, ); - Gezondheidszorg (ziekenhuis, revalidatiecentrum, huisarts, ); - Geestelijke gezondheidszorg (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, ); - Onderwijs (school, CLB, ); - Gezin en maatschappelijk welzijn (CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw, ); - Sociale huisvesting (sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappij, ); - Onthaal, integratie & inburgering (onthaalbureau, integratiedienst, ); - Opvang asielzoekers (asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis, ); - Juridische sector (strafinstelling, justitiehuis, ); - Preventie en veiligheid (politie, ); - Sociaal-culturele sector (zelforganisatie, volksontwikkeling, ). Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 13

15 3. Telefoontolken versus tolken ter plaatse Telefoontolken is zeer geschikt voor korte gesprekken die emotioneel niet al te beladen zijn en waar geen (geschreven) documenten aan te pas komen. Maar het ontbreken van de non-verbale communicatie kan het vlot verloop van het gesprek bemoeilijken: de tolk heeft immers geen visueel contact met de sprekers. Een pluspunt echter is dat telefoontolken heel snel georganiseerd kan worden en een stuk anoniemer is. Tolken ter plaatse wordt aanbevolen wanneer langere of heel emotionele gesprekken getolkt moeten worden. Deze vorm van tolken geniet ook de voorkeur wanneer non-verbale communicatie erg belangrijk is, wanneer er documenten gebruikt worden en wanneer er voor meer dan twee personen gelijktijdig getolkt wordt. 4. Sociaal tolken versus interculturele bemiddeling Sociaal vertalen en tolken en interculturele bemiddeling zijn twee verschillende, maar aanvullende instrumenten in het overbruggen van taalproblemen tussen de hulpverlener en de anderstalige gesprekspartner. Voor de hulpverlener is het belangrijk dat hij/zij het verschil in de instrumenten kent en weet welk instrument het best wordt ingezet in kader van zijn/haar hulpverlening. Een sociaal tolk heeft als missie om mondelinge boodschappen volledig en getrouw van de ene naar de andere taal om te zetten en dat in de context van sociale en openbare hulp- en dienstverlening. De sociaal tolk wordt ingezet wanneer men omwille van taalproblemen niet met elkaar kan communiceren. De sociaal tolk voegt geen informatie toe of laat geen informatie weg en streeft ernaar de communicatie tussen de gesprekspartners zo rechtstreeks mogelijk te laten verlopen. De sociaal tolk is in verschillende sectoren actief. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 14

16 Een sociaal vertaler vertaalt schriftelijke boodschappen getrouw en volledig van de ene taal naar de andere taal. Het intercultureel bemiddelen wordt gebruikt voor een geheel van activiteiten die tot doel hebben de gevolgen van de taalbarrière, sociaal-culturele verschillen en spanningen tussen etnische groepen onderling (inclusief de autochtone meerderheid) voor de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. De uiteindelijke doelstelling van intercultureel bemiddelen is het creëren van een zorgaanbod dat qua toegankelijkheid en kwaliteit (outcome, patiënten tevredenheid, respect voor de rechten van de patiënt, enz.) voor allochtone en autochtone patiënten evenwaardig is. Om die doelstelling te bereiken voeren intercultureel bemiddelaars in de welzijn- en gezondheidszorg de volgende taken uit : - Tolken; - Het duiden van sociaal-culturele verschillen en hun impact op de hulpverlening; - Het aanbieden van hulp en ondersteuning aan de anderstalige cliënt; - Het signaleren van knelpunten bij de hulpverlening aan individuele of groepen cliënten; - Overleg plegen met zorgverstrekkers om vastgestelde problemen op te lossen; - Ondersteuning bieden bij het oplossen van conflicten; - Voorlichting aan de cliënten geven; - Racisme of discriminatie melden wanneer ze daarmee geconfronteerd worden. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 15

17 III.2- Wat is sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en tweetalig Brussel? Brussel Onthaal vzw als Nederlandstalige Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst voor tweetalig Brussel BO, als Nederlandstalige STVD, heeft een aanbod sociaal tolken ter plaatse (de sociaal tolk is fysiek aanwezig bij het gesprek tussen de opdrachtgever en de anderstalige client) en schriftelijk vertalen (de sociaal vertaler vertaalt informatieve documenten) voor Nederlandstalige en tweetalige social profit organisaties in het BHG. Het vertalen van officiële documenten (bv. geboorteakten, diploma s, rijbewijzen, etc) die doorgaans een legalisatie nodig hebben op de rechtbank, wordt (nog) niet opgenomen in het aanbod van BO. Het sociaal tolken en vertalen gebeurt steeds in opdracht van een voorziening (hulpverlener) of overheid (ambtenaar). In meertalig Brussel, biedt BO een antwoord op de vraag naar een sociaal tolk/vertaler van de vreemde taal/ Nederlands- Frans- Engels. De doelstelling van dit aanbod sociaal tolken en vertalen is iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands of Frans spreekt, toegang te geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening; iedere burger in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen en zijn plichten na te komen. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 16

18 IV. BRUSSELONTHAAL vzw en BRUXELLES ACCUEIL IN 2011 IV.1- Registreren van de aanvragen en prestaties sociaal tolken en vertalen in 2011 In 2011 hanteerden BO/BA nog hetzelfde registratiesysteem als in de vorige jaren. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde gegevens nog manueel uit de datagegevens moeten gehaald worden, bv de sectoren. De hoop om in 2011 met het nieuwe registratiesysteem van start te kunnen gaan bleek voorbarig. Teveel aanpassingen (extra gegevens, facturatie naar het boekhoudkundig programma) aan de specifieke en meertalige Brusselse context vergden tijd en een testperiode. Het nieuwe registratiesysteem werd dus in 2011 zoveel mogelijk op punt gesteld om het per 1 januari 2012 in gebruik te nemen. IV.2- Algemene statistische gegevens 2011 De volgende tabel 1- geeft een overzicht van de wijze en frequentie waarmee gebruikersdiensten of particulieren in 2009, 2010 en 2011 zich aanmeldden bij onze diensten met een sociaal tolk- en/of vertaalaanvraag. Tabel 1- Wijze van contactname met de STVD BO/BA Wijze van contactname door de aanvragers Aantal 2009 Aantal 2010 Aantal 2011 Telefoon Fax Bezoek Briefwisseling Onbekend Totaal Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 17

19 Tolken op de permanentie Tolken ter plaatse Telefoontolken Vertaling van documenten Totaal % De telefoon verwijst hoofdzakelijk naar de aanvragen telefoontolken; de fax/mail verwijst naar de ontvangst van aanvragen tolken ter plaatse; de mail/briefwisseling verwijst naar de ontvangst van de aanvragen schriftelijk vertalen en bezoek verwijst naar de eerstelijnspermanentie voor nieuwkomers. Tabel 2- sociaal tolk- en vertaalaanvragen in 2011 BO/BA Uitgevoerd door Brussel Onthaal/ Bruxelles Accueil ,52% Doorverwijzing ,04% Niet uitgevoerd ,44% Totaal % BO/BA kregen samen aanvragen sociaal (telefoon) tolken en vertalen te verwerken, waarvan prestaties of 88,52% konden geleverd worden. Doorverwijzing gebeurde hoofdzakelijk voor aanvragen schriftelijk vertalen van officiële documenten die naar de commerciële markt werden doorverwezen. Niet uitgevoerd verwijst naar een annulatie van de vraag door de opdrachtgever, het niet beschikbaar zijn van de tolk/vertaler of de taal. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 18

20 Tabel 3- Overzicht van de uitgevoerde opdrachten sociaal tolken en vertalen TP TT V TPerm Totaal In tabel 3 kunnen we over de jaren heen bepaalde evoluties in de dienstverlening van BO/BA zien: - Over de laatste 10 jaren zien we een vervijfvoudiging van de activiteiten van BO/BA; - Het tolken ter plaatse krijgt een sterke boom sinds de structurering van de sector social tolken en vertalen vanaf de jaren 2004 en vooral door de positionering van BO de laatste jaren als Nederlandstalige STVD in het tweetalig BHG; - Het telefoontolken met een vrijwilligersnetwerk blijft de belangrijkste activiteit binnen het sociaal tolken en vertalen van BO/BA; in 2011 is de overname van de LOI s duidelijk zichtbaar; - Het schriftelijk vertalen daalt doordat de verschillende STVD in Vlaanderen nu ook een sociaal vertaalaanbod hebben ontwikkeld en hierdoor het aanvullende vrijwilligersaanbod langzaamaan afgebouwd wordt. - BO functioneert enkel als een tweedelijnsdienst sociaal tolken en vertalen voor gebruikersorganisaties, terwijl BA nog voor burgers (nieuwkomers) werkt via de eerstelijnspermanentie en zo noden op het terrein wil blijven detecteren. De volgende Tabel 4- geeft een overzicht van de verschillende tolk- en vertaalaanvragen 2011 naar het bevoegdheidsniveau van de opdrachtgever (gebruikersorganisatie). De vertaal- en tolkactiviteiten van BO kunnen we terugleiden tot de niveau s Brussel ; federaal Nl en Vlaanderen. Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 19

21 DOORVERWIJZING NIET UITGEVOERD SVB-BO uitgevoerd De vertaal- en tolkactiviteiten van BA zijn terug te leiden tot de niveaus Bruxelles ; Fédérale FR en Wallonie. De rubriek Andere betreft vooral aanvragen schriftelijk vertalen op de eerstelijnsdienst voor nieuwkomers. Tabel 4. Aanvragen en prestaties in 2011 per overheidsniveau in België Overheidsniveau TOLKEN TER PLAATSE Eerstelijnspermanentie TELEFOON- TOLKEN SCHRIFTELIJK VERTALEN TOTAAL ui Brussel Bruxelles ) - Federaal 188 (NL) ) - Federaal 33 (FR) Vlaanderen Wallonië Anderen(1) TOTAAL Brussel Bruxelles Federaal (NL) Federaal (FR) ) Vlaanderen ) Wallonië Anderen(1) TOTAAL Brussel Bruxelles Federaal (NL) Federaal (FR) ) Vlaanderen ) Wallonië Anderen(1) TOTAAL Brussel Onthaal vzw Jaarverslag 2011 Rapport Annuel Bruxelles Accueil asbl Page 20

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 j a a r v e r s l a g Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2014 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl 2014 1 Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden ook in 2014 maar actief zijn dankzij de steun van verschillende overheden en

Nadere informatie

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3

1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 Inhoudsopgave 1- Historische duiding van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau en Bruxelles Accueil asbl, Service d Interprétariat Social 3 2- Positionering en organisatie van Brussel Onthaal vzw

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele Minderheden Bianca Debaets Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2015 dankzij

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

Do s & don t s van het tolken

Do s & don t s van het tolken Do s & don t s van het tolken Studiedag Pluriculturele Zorg Horen, zien, zwijgen, TOLKEN. Communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg, (g)een probleem?! 18 maart 2013 Kursaal Oostende 1. Wat is

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2009 Gewijzigd door het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context.

Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Tolk- en Vertaalservice Gent, vzw Wolterslaan 16 9000 Gent Reglement van TVGent voor diensten en organisaties voor het aanvragen van een tolk of vertaling in een sociale context. Dit reglement voor klanten

Nadere informatie

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012

2012/56. Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten 15/10/2012 Tekst & U! tleg 2012/56 15/10/2012 PC 319.01 2012/48 PC 327.01 2012/44 PC 330 2012/43 PC 331 2012/48 andere 2012/41 Hervorming van de sociaal tolk- en vertaaldiensten Het Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2016 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl

Brussel Onthaal vzw jaarverslag 2016 rapport annuel Bruxelles Accueil asbl Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat Social de l asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening van sociaal tolken en vertalen maar waarmaken in 2016 dankzij

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.

ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet. CURRICULUM VITAE NAAM: KOITSJEVA Maja Georgieva NATIONALITEIT: Belg. ADRES: Rozenlaan 37, 9800 DEINZE GEB.DATUM: 03.02.1961 TEL/FAX: 09/ 380 17 98 BURG.STAND: Gehuwd GSM: 0477/38.78.21 e-mail: maja.koitsjeva@skynet.be

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding De Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen (hierna genoemd TOPA) biedt twee vormen van dienstverlening

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs

Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs Verhoogde instroom van kinderen van vluchtelingen in het onderwijs Verhoogde instroom van vluchtelingen Aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen Nationaliteit opgevangen asielzoekers Regelgevend

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 november 2017 Besluit nummer: 2017_GR_01044 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende aanneming van vertaalwerk en tolken - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden

Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Interculturele communicatie: wat bestaat er en wat kost het Hans Verrept (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) Knelpunten zorg migranten en etnische minderheden Taal problematiek

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Onderzoek voor rekening van FOSOVET-COFETIS Behoeftenanalyse van Nederlandstalige organisaties, diensten en instellingen Deel 2: Integrale

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA

Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA Nieuwsbrief Maart-April 2009 NUMMER 105 Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal v.z.w. Cellebroersstraat, 16 1000 BRUSSEL tel : 02/511.27.15 intern tel : 02/511.72.68 fax : 02/503.02.29 GSM : 0478/31.51.82

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten FEDASIL Hervestiging van vluchtelingen Oproep OCMW s Directie Operationele diensten Presentatie 1. "Historiek" van hervestiging in België 2. Pilootprojecten 2009 en 2011 3. Programma 2013 4. Na 2013 5.

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS i.s.m. Aide Aux Personnes Déplacées, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaïek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom,

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Cultuursensitieve Zorg Visie en ontwikkelingen

Cultuursensitieve Zorg Visie en ontwikkelingen Cultuursensitieve Zorg Visie en ontwikkelingen Steffie Jalhay Steunpunt diversiteit VIVO vzw Inhoud 1. Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit 2. Superdiversiteit 3. Cultuursensitieve

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2016

Ronde van Vlaanderen 2016 Ronde van Vlaanderen 2016 1 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Ronde van Vlaanderen Vluchtelingencrisis in de lokale context Vluchtelingencrisis in de lokale context 1. Enkele cijfers 2. Spreidingsplan

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas Asielzoekers 1 CONTEXT 2015 Asielaanvragen laatste 20 jaar Evolutie enkelvoudige asielaanvragen België 2015 3 Maand Aantal Januari 925 (1313) Februari 815 Maart 921 April 884 Mei 1354 (1708) Juni 1886

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers

Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers Werkafspraken van de Stedelijke tolk- en vertaaldienst voor aanvragers 1. ALGEMEEN Tolken is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge boodschap van een taal naar een andere. Vertalen is het

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING. Oost-Vlaanderen

DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING. Oost-Vlaanderen DOOR EIGEN KRACHT MIND-SPRING Oost-Vlaanderen HOE HET ALLEMAAL BEGON Alarmbel over welzijn en geestelijke gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen Psychosomatische klachten Hoge prevalentie psychische

Nadere informatie

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management Directoraat generaal Gezondheidszorg Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen en in de overlegplatforms

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader. Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader. Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette Overzicht Welke begrippenkader voor discussie en beleid? Overzicht van meertaligheid in Brussel Communicatie in

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015 Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai 21 december 2015 Sprekers Rudy Coddens OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding Evert Jan Witteveen Directeur Opvangregio

Nadere informatie

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken

Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Empirische enquête op vlak van het sociaal vertalen en tolken Onderzoek voor rekening van FOSOVET-COFETIS Behoeftenanalyse van Nederlandstalige organisaties, diensten en instellingen Zomer 2007 1. Inleiding...

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid

Decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid Decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. In dit decreet wordt verstaan onder: Artikel 2

Nadere informatie

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel Gezinszorg 1.1 Situering Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie