Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Maart-April 2009 NUMMER 105 Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal v.z.w. Cellebroersstraat, BRUSSEL tel : 02/ intern tel : 02/ fax : 02/ GSM : 0478/ (Shpend) GSM : 0473/ (Serge) GSM : 0474/ (Onthaal) AGENDA KWALITEITSTRAJECT SOCIAAL TOLKEN - COC Introductiecursus (18 uur) 17, 24, 31 maart: Mechelen 21, 28 april, 5 mei: Gent 12, 19, 26 mei: Leuven Basisopleiding (99 uur) in Brussel/Leuven: april 2009 Voor inschrijvingen en meer info: of op 02/ (9u 12u) bij Sara Leunis van COC Kristina Interne Nieuwsbrief voor de medewerkers van het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal v.z.w. VOORSTELLING KRISTINA Goeiedag! Ik heet Kristina en ben 22 jaar. Ik ben in Rusland geboren, woon in Duitsland en studeer er. Ik heb zopas mijn Erasmus-verblijf in België afgerond. Nogal complex? Mijn persoonlijke levensweg is ook de reden waardoor ik uiteindelijk een organisatie zoals het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal heb gevonden. Ik heb daar zes weken stage mogen lopen en kon daar in een multiculturele omgeving werken. Als student vertaler-tolk moet je echt wel ervaring in het buitenland opdoen en je taalkennis gebruiken in een land waar de taal in kwestie wordt gesproken. In september 2008 ben ik naar Brussel gekomen in het kader van het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus. Ik werd hier onthaald door de partnerinstelling ISTI. De tijd vloog voorbij en na vier maanden stelde ik vast dat ik niet de taalkundige vooruitgang boekte die ik verwacht had. Dus wilde ik meer ervaring opdoen en besloot ik snel een bijkomende stage te doen, ik moest alleen nog maar vinden waar! Ik ben mij gaan informeren bij verschillende ngo s, bij studenten en op het internet. Bij toeval kwam ik terecht op de website van SVBBO, een vereniging zonder winstoogmerk, die zich richt tot vreemdelingen (asielzoekers, erkende vluchtelingen) en Belgen (particulieren, het verenigingsleven, openbare instellingen) die onvoldoende middelen hebben om een beroep te doen op betalende diensten van commerciële vertaal- en tolkbureaus. Het fascineerde mij mensen te kunnen helpen die geen Frans spreken, meer nog omdat het meestal ging zoals ik later vernam om Russischsprekende vluchtelingen en immigranten die dezelfde ervaringen hadden als mijn familie lang geleden. Al enkele weken later werd ik warm onthaald bij het Sociaal Vertaalbureau. Al de eerste stagedag kreeg ik alle taken van een sociaal tolk toegewezen: telefoontolken, tolken op verplaatsing (in ziekenhuizen, opvangcentra, ngo s), vertaling op zicht, schriftelijke vertalingen - het zwembad in en zwemmen maar! Eindelijk kon ik mijn kennis van het Frans en het Russisch en de theorielessen van de universiteit in de praktijk brengen. Al vlug stelde

2 Gelukkige verjaardag en onze oprechte gelukwensen aan allen die in maart en april geboren zijn!!! Op 2 maart : Isabelle 10 Alex 12 Adil 14 Alexander 17 Marianne, Dolores, Aurore et Rayna Op 5 april : Vinh 8 Sandra 12 Karine 15 Djamel 29 Sevdije Forse daling aantal regularisaties en verstrenging beleid Vorig jaar werden ruim aanvragen tot regularisatie ingediend. Dat zijn er bijna 6000 meer dan het jaar daarvoor. Toen telde de Dienst Vreemdelingenzaken aanvragen. De cijfers komen uit een antwoord van minister van Asiel en Migratie Turtelboom op een parlementaire vraag. Het aantal toegestane regularisaties is echter fors gedaald, met meer dan In 2008 regulariseerde de minister het verblijf van 8369 mensen. In 2007 waren er dat nog Regularisatie van verblijf gebeurde in geval van 1. Humanitaire redenen: 1950 dossiers 2. Langdurige asielprocedure: 1469 dossiers 3. Medische redenen: 1576 dossiers. Een dossier kan meerdere mensen omvatten. Voor deze 4995 geregulariseerde dossiers ging het in 1822 gevallen om een definitieve regularisatie, de rest zijn tijdelijke regularisaties (1 jaar, met verlenging onder voorwaarden). Uit meer gedetailleerde informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de regularisaties onder humanitaire redenen slechts heel zelden gaan om personen met duurzame bindingen of prangende humanitaire redenen, maar eerder om situaties zoals ouders van Belgische kinderen (636), ouders van Europese kinderen, samenwonenden of staatlozen. De Dienst Vreemdelingenzaken meldt ook een verstrenging van het beleid sinds enkele maanden voor de verlenging van tijdelijke ik vast dat de dagdagelijkse werkelijkheid, vooral dan in de sociale wereld met al zijn individuele levensbestemmingen niet altijd overeenkomt met droge theorie, er gaat niets boven ervaring! Het team gaf mij veel steun en aanmoedigingen, waardoor ik al snel mijn eerste stress en benauwdheid kon overkomen. Bovendien kreeg ik de uitzonderlijke kans om aan een speciale opleiding voor vrijwillige tolken deel te nemen. Volgens mij was dat heel constructief voor alle deelnemers. We kregen een goede opfrissing van de deontologie van het sociaal tolken en daarnaast ook een goede gelegenheid om ervaring met andere tolken uit te wisselen, je eigen fouten en zwakheden te leren kennen en je te laten motiveren voor het vervolg van je carrière. Per slot van rekening heb ik de afgelopen zes weken veel bijgeleerd. Mijn verwachtingen zijn zelfs overtroffen! Niet alleen kon ik er een maximum aan ervaring opdoen doordat ik mijn eigen capaciteiten en het nut van het sociaal tolken leerde kennen, maar ik kreeg een immense motivatiepush voor het vervolg van mijn studies. Graag had ik dan ook iedereen van het Sociaal Vertaalbureau van harte willen bedanken dat ik bij hen mijn stage mocht lopen, omringd door competente welwillige mensen. Uiteraard had ik dan ook in de toekomst verder met jullie vruchtbaar samengewerkt! Kristina VORMING «DEONTOLOGIE VAN HET SOCIAAL TOLKEN» VOOR ONZE FRANSTALIGE MEDEWERKERS Op 7 februari 2009 nodigden we onze Franstalige medewerkers uit voor een vormingsdag met als onderwerp de deontologie van het sociaal tolken. Hiervoor doen we, zoals gewoonlijk, beroep op Raïssa De Keyser. Zij heeft gedurende jaren ervaring als sociaal tolk Nederlands Russisch vooral voor ziekenhuizen en geeft ook vorming binnen de basisopleiding sociaal tolk, het kwaliteitstraject van COC. 17 personen volgden deze vorming en kregen nadien een attest. Enkele belangrijke punten: 1. U bent sociaal tolk en geen intercultureel bemiddelaar! Een sociaal tolk is een instrument om communicatie tot stand te brengen of te vergemakkelijken. Een sociaal tolk brengt de boodschappen op een neutrale, onpartijdige wijze en zonder weglatingen of toevoegingen over. Een sociaal tolk is geen cultuurexpert. Een sociaal tolk gaat geen oplossingen aanreiken, dit blijft de taak van de hulpverlener (gebruiker). Een sociaal tolk respecteert zijn eigen limieten.

3 regularisaties. Deze tijdelijke regularisaties vermelden heel vaak dat betrokkene na 1 jaar moet werken, anders wordt zijn verblijfsvergunning niet verlengd. Het kabinet van minister Turtelboom besliste enkele maanden geleden dat deze voorwaarde letterlijk moet vervuld zijn (betrokkene moet effectief werken) en dat deelname aan beroepsopleidingen of het aantonen dat men inspanningen heeft gedaan om werk te vinden, niet langer volstaan, zoals voorheen wel het geval was. Eind 2008 lagen nog 6194 dossiers bij het bureau Regularisatie van Dienst Vreemdelingenzaken te wachten op behandeling. In maart 2006 waren dat er nog meer dan Bron : I n s c h r i j v i n g e n v o r m i n g e n & a c t i v i t e i t e n Beste vrijwilligers, Graag hadden wij enkele belangrijke punten aan jullie meegedeeld betreffende het inschrijven voor vormingen en activiteiten. Gelieve u steeds vooraf in te schrijven! U vindt alle nodige details op onze uitnodiging die u ofwel elektronisch toegestuurd krijgt ofwel per post. Hierop vindt u steeds de inschrijvingsdatum. Dit geeft ons een idee over het aantal aanwezigen. Indien u ingeschreven bent, gelieve dan ook effectief aanwezig te zijn! Soms moeten wij andere mensen weigeren omdat het maximale aantal plaatsen reeds benomen zijn. Indien u zich inschrijft voor een vorming of activiteit en u uiteindelijk verhinderd bent, gelieve ons dan te verwittigen. Wij stellen vast dat er steeds 1/3 van de ingeschrevenen niet komen opdagen. Het vraagt een kleine moeite even een mail te sturen of een berichtje op het antwoordapparaat achter te laten. Bedankt om deze afspraken in acht te nemen! 2. Stel uzelf voor als sociaal tolk in beide talen (NL/FR en in uw moedertaal)! De voorstelling houdt 5 punten in (maak er gerust uw persoonlijke versie van). 1. Ik ben de sociaal tolk van Brussel Onthaal vzw voor. en. (talen) 2. Ik ben neutraal 3. Ik zal alles vertalen wat gezegd word, zonder weglatingen en toevoegingen. 4. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim 5. Ik tolk in de ik-vorm Alvorens met uw tolkprestatie te beginnen is het van belang de toestemming te vragen aan de gebruiker u voor te stellen en uw rol te duiden. Deze voorstelling dient ook te gebeuren wanneer u tolkt per telefoon! 3. Specialiseer u! Als sociaal tolk dient u een heel uitgebreide woordenschat te bezitten en bent u in vele verschillende domeinen actief. U kunt niet alles kennen. Specialiseer u in één bepaald werkgebied. 4. Wees assertief en bepaal uw neutrale, strategische plaats! Maak er de gebruiker attent op, niet samen met de cliënt te wachten in dezelfde wachtzaal. Zorg er voor dat u nooit alleen gelaten wordt met de cliënt tijdens uw tolkprestatie. Neem als sociaal tolk plaats in een driehoek, ga dus bij voorkeur niet naast de cliënt noch naast de gebruiker zitten, zodat u niet geassocieerd wordt met één van de partijen. 5. Contacteer onze tolkendienst! Wanneer u zich engageert voor een tolkprestatie en u uiteindelijk verhinderd bent, waarschuw ons dan onmiddellijk. Zo kunnen wij tijdig de gebruiker op de hoogte stellen. Respecteer aub uw engagementen! Indien u geconfronteerd bent met een zwaar thema, neem gerust (telefonisch) contact met ons op en doe uw verhaal. Dit kan opluchten, uiteraard rekening houdend met uw beroepsgeheim! Wij luisteren graag naar u indien u bemerkingen of suggesties heeft over onze samenwerking! Op basis van haar ervaringen ontwikkelde Raïssa een handboekje specifiek voor sociaal tolken. Wenst u hiervan een exemplaar laat het ons weten via of via 02/ (Jo) FONDS VOOR GEZINSHERENIGING MET ERKENDE VLUCHTELINGEN (BCHV) Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) is gestart met een fonds voor gezinshereniging van erkende vluchtelingen. Dit fonds stelt leningen ter beschikking aan erkende vluchtelingen in België wiens familie in een ander land verblijft. De leningen dienen

4 Vorming 7/02/2009 Statistieken 2008 Hierbij een eerste overzicht van de gerealiseerde vertaal- en tolkprestaties in Dankzij jullie hulp hebben we een groot aantal mensen kunnen ondersteunen! Ontzettend bedankt omdat jullie dit allemaal hebben mogelijk gemaakt! Tolken op de permanentie 20 Tolken ter plaatse Telefoon tolken Vertalingen van documenten 998 Totaal Varia 962 Dank aan Didier, Jo en Thierry voor de vertalingen! voor de betaling van DNA-tests en vliegtuigtickets. Naast het verstrekken van leningen wil dit pilootproject ook de integratie van de vluchteling ondersteunen. Dat gebeurt via samenwerking met het OCMW en andere partnerorganisaties. Doelgroep Alleen erkende vluchtelingen die tot gezinshereniging willen overgaan, kunnen aanspraak maken op dit fonds. Ook erkende vluchtelingen die Belg geworden zijn, komen in aanmerking. De erkende vluchteling moet ingeschreven zijn in het rijksregister en moet beschikken over een zeker inkomen (maar dat kan ook een uitkering zijn). Kosten en bedragen die in aanmerking komen Het fonds kent alleen leningen toe voor de kosten die in het kader van gezinshereniging verband houden met DNA-tests en met vliegtuigtickets. De leningen bedragen van 600 tot Procedure Wie geïnteresseerd is in een lening, kan zich wenden tot één van de partners van het BCHV (bv. een OCMW of vereniging zoals Rode Kruis, Caritas, Convivial of andere organisaties die partner kunnen worden). De partnerorganisatie neemt contact op met het BCHV en samen beslissen ze of een lening kan toegekend worden, op basis van vier criteria: de financiële toestand, precaire situatie, levensomstandigheden en bereidheid tot engagement van de aanvrager. Er wordt een simulatie gemaakt van het bedrag dat maandelijks terugbetaald moet worden. Als de steunzoeker de simulatie aanvaardt, ondertekent hij een leenovereenkomst met het BCHV zelf. Wat houdt een samenwerking met het BCHV in voor een partnerorganisatie? De samenwerking van het BCHV met partnerorganisaties in het kader van dit fonds heeft twee doelen: ervoor zorgen dat de maandelijkse terugbetalingen van de lening uitgevoerd worden tijdens de looptijd van de lening de lener en zijn gezinsleden begeleiden bij de verschillende aspecten van hun integratie (huisvesting, inschrijving bij de gemeente, onderwijs, vorming, tewerkstelling) Die twee taken moeten niet noodzakelijk door dezelfde partner uitgevoerd worden. Zo kan een OCMW enkel de eerste taak op zich nemen (bv. het bedrag van de maandelijkse terugbetaling aftrekken van het leefloon dat een erkende vluchteling maandelijks krijgt) en een vereniging de tweede (sociale begeleiding van de gezinshereniging) en dat voor hetzelfde dossier. Meer info: Contact: Nadia Borremans, BCHV-CBAR, Defacqzstraat 1 bus 10, 1000 Brussel, Tel , Fax , Bron : Vlaams Minderhedencentrum

5

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds] HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ

Nadere informatie

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening NR 197 Dossier taal April Juni 2012 Inhoud Wat bedoelt u? Taaldrempels in de hulpverlening 4 Gezondheidsmeeting 2012 - workshop Taal en zorg 5 Tolken en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Als een zorgverstrekker te maken krijgt met een kankerpatiënt die een andere taal spreekt of een andere culturele achtergrond heeft, kan dit de communicatie

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ SCHENDINGEN VAN DE ARBEIDSRECHTEN VAN CLANDESTIENE WERKNEMERS

EERSTE HULP BIJ SCHENDINGEN VAN DE ARBEIDSRECHTEN VAN CLANDESTIENE WERKNEMERS EERSTE HULP BIJ SCHENDINGEN VAN DE ARBEIDSRECHTEN VAN CLANDESTIENE WERKNEMERS een stappenplan OR.C.A. Organisatie voor de Clandestiene Arbeidsmigranten bron: OR.C.A. jaarverslag 2009 3 fig 01. In 2009

Nadere informatie

WAT IS EEN VLUCHTELING?

WAT IS EEN VLUCHTELING? WAT IS EEN VLUCHTELING? 4 5 7 13 19 23 27 28 30 INHOUD Voorwoord Inleiding Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Asielzoeker of vluchteling? Erkend als vluchteling: wat nu? Geen recht op bescherming:

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf

arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf een handleiding uit de praktijk OR.C.A. Organisatie voor de Clandestiene Arbeidsmigranten Tous les êtres humains naissent libres et

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 1 COLOFON redactie eindredactie lay-out

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie