Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)"

Transcriptie

1 Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling) - Schriftelijke vertalingen: 1. Niet-beëdigde vertalingen van informatieve teksten: als u informatie in verschillende talen ter beschikking wil stellen. 2. Beëdigde vertalingen van officiële documenten: als u voor uw werking een vertaling nodig heeft van officiële documenten van de cliënt. Dienst/organisatiegestuurd STA werkt dienst-/organisatiegestuurd. D.w.z. dat u ons als dienst/organisatie kunt inschakelen voor tolk- en vertaalopdrachten. Uw cliënten kunnen ons niet rechtstreeks inschakelen. Onze dienstverlening is ook nooit betalend voor de anderstalige cliënt. Talenaanbod - Ons huidige talenaanbod vindt u op het aanvraagformulier. - Als we nog geen tolk/vertaler hebben voor de taal die u aanvraagt, krijgt u een melding bij de aanvraag. Het is belangrijk dat u de aanvraag toch invult. Zo weten we dat er vraag is naar deze taal en zullen we actief op zoek gaan naar tolken/vertalers voor deze taal. Tolken/vertalers STA heeft enkele tolken en vertalers zelf in dienst, maar het overgrote deel van onze tolken en vertalers werkt voor ons op freelance basis. Samenwerken met STA Tolkaanvragen - U maakt eerst een afspraak met de cliënt. - U gaat na welke taal de cliënt precies spreekt. In geval van twijfel kunt u proberen via deze link. - U vult het online aanvraagformulier in op - U vraagt minimaal 2 dagen op voorhand een tolk aan. Maar als het vroeger kan, vergroot dit de kans om een beschikbare tolk te vinden. - U hebt de mogelijkheid om een alternatieve datum in te vullen op het aanvraagformulier (in het opmerkingenveld). - Een tolkopdracht duurt 1uur. Voor opdrachten van minder dan 45 minuten verwijzen we door naar Ba-bel, de Vlaamse tolkentelefoon. - De matchers van STA zoeken een geschikte tolk. 1

2 - Wanneer de matchers een beschikbare tolk gevonden hebben, krijgt u een bevestiging met een tolkfiche. - Uitzonderlijk kunt u een tolkopdracht annuleren. Als u dit minder dan 24uur op voorhand doet, dient u de opdracht wel te betalen volgens de tarieven die u als bijlage van de overeenkomst met STA ontvangen heeft. Ook wanneer de hulpverlener of cliënt niet aanwezig zijn op de afspraak, dient de tolkopdracht vergoed te worden. - U vult het precieze (niet afronden!) begin- en einduur van de tolkopdracht in op de tolkfiche en bezorgt de ondertekende fiche aan de tolk op het einde van het gesprek. Aandachtspunten: - Een tolkopdracht duurt nooit langer dan 1 uur voor 1 cliënt tenzij hier expliciet andere afspraken over gemaakt werden. Bij meerder gesprekken(cliënten) per tolkaanvraag geeft u het aantal gesprekken/cliënten door via het opmerkingenveld van het aanvraagformulier. - Bij huisbezoeken ontmoeten hulpverlener en cliënt elkaar buiten en melden zich samen aan bij de anderstalige cliënt. - Zet de tolk tussen u en de cliënt, dit is de bekende triade-opstelling. - Ga niet te ver van de cliënt zitten en probeer voortdurend oogcontact te houden met de cliënt. - Let er op dat de tolk zowel de hulpverlener als de cliënt kan aankijken. - Spreek tot de cliënt en niet tot de tolk. Het is immers de tolk die de communicatie tussen de cliënt en de hulpverlener mogelijk maakt. De cliënt zal zeker tijdens een eerste gesprek de neiging hebben om zich tot de tolk te richten. Wijs de cliënt erop dat deze u direct mag aanspreken. - Geef de tolk aan het begin van elk gesprek de kans om zijn introductie te geven in beide talen. - De hulpverlener dient tijdens het gesprek de leiding te nemen en een consequente houding aan te nemen. - Vraag niet naar de mening van de tolk (de tolk is neutraal). - Spreek in eenvoudige taal (vermijd dialect en vakjargon). - Probeer uw boodschappen onder te verdelen in gedachtegangen die de tolk telkens kan tolken. Vertalingen - Een document wordt altijd in zijn geheel vertaald. Bij officiële documenten worden steeds alle bladzijden vertaald die aan elkaar geniet zijn of op andere wijze bij elkaar gehouden worden. - U wijzigt nooit iets aan een vertaling die door onze dienst gemaakt werd. - Onze vertalers maken nooit een vertaling van een vertaling. VERTALINGEN VAN INFORMATIEVE TEKSTEN - U vult het aanvraagformulier in en voegt de definitieve versie van uw tekst toe (voor latere, redactionele wijzigingen wordt een uurtarief in rekening gebracht van 36,00 euro); - STA bezorgt u een prijsofferte. - Na uw akkoord, matchen we matchen uw vertaling met de vertaler uit ons bestand met het geschikte profiel; - Termijn: in overleg met STA; - De vertaler vertaalt de tekst; - Op de afgesproken deadline bezorgen we u de vertaling/vertalingen per mail. 2

3 - Teksten die gepubliceerd worden, worden door een vertaler van STA nagekeken (proeflezen). Proeflezen is inbegrepen in de prijsofferte. VERTALING VAN OFFICIËLE DOCUMENTEN + LEGALISATIE - Doorverwijzing: verwijs uw cliënt naar ons door via de digitale STA-verwijsbrief wanneer u van oordeel is dat de vertaling uw cliënt kan ondersteunen in het kader van uw maatschappelijk doel. - De cliënt komt aan ons loket met het (de) origine(e)le document(en). De cliënt krijgt een kopie van de vertaalfiche van STA en komt de beëdigde vertaling op de afgesproken datum afhalen. Legalisatie bij de rechtbank gebeurt ook door onze dienst. - Bij afhaling van de documenten betaalt de cliënt voor de vertaling. Dit kan enkel via bankcontact. Openingsuren loket - Van maandag tot en met donderdag van 9 tot 15 uur - Op vrijdag en tijdens de schoolvakanties van 9 tot 12 uur. - Op wettelijke feestdagen is de dienst gesloten. Klachten, bemerkingen, complimenten Hiervoor kan u terecht bij de kwaliteitsmedewerker: of Klachten of problemen, van welke aard dan ook, worden nooit rechtstreeks met de tolk/vertaler besproken, maar worden altijd bij STA gemeld. De opdrachtgever en de opdrachtnemer evalueren de samenwerking op regelmatige tijdstippen. Deontologie De organisaties met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben, gaan akkoord met de deontologische code. De inhoud ervan wordt toegepast door alle personeelsleden die werken met een tolk/vertaler. De volledige deontologische code vindt u hieronder. 3

4 Deontologische code voor afnemers van sociale tolkhulp De deontologische code voor gebruikers is een ethisch referentiekader waarbinnen handelen en denken in de context van een tolkgesprek kunnen worden gesitueerd. De code geeft mogelijkheden, verwachtingen en grenzen aan met als doel een efficiënt en correct gebruik van de tolk als communicatieproces in de communicatie met een anderstalige cliënt. Dit document schetst de ethische uitgangspunten (aangeduid in het vet) en geeft enkele concrete richtlijnen (telkens volgend op de ethische uitgangspunten) voor de toepassing ervan. Verder verwijzen we ook naar de werkafspraken. Het naleven van de deze deontologische code en de werkafspraken, verzekeren een efficiënt gebruik van onze dienstverlening De tolk is er om de communicatie mogelijk te maken tussen de hulpverlener en de cliënt. - de afnemer vermeldt bij aanvraag alle nodige gegevens om de juiste tolk op de juiste plaats te krijgen; - de afnemer vermeldt bij aanvraag het gespreksonderwerp zodat de tolk zich kan voorbereiden; - hulpverlener en cliënt richten zich bij voorkeur rechtstreeks tot elkaar en niet tot de tolk; - voor- en/of nabespreking is in sommige gevallen onontbeerlijk, in andere wenselijk. De manier waarop dit gebeurt bespreekt u best met de verantwoordelijke van de tolkendienst; - de tolk tolkt en vervult geen andere opdrachten (vervoer cliënten, invullen documenten, koffie halen,.). De tolk vertaalt alles wat er wordt gezegd, is neutraal en onpartijdig en tot geheimhouding verplicht. - de tolk krijgt aan het begin van elke opdracht tijd en ruimte om zijn positie en functie duidelijk te maken aan afnemer en cliënt; - wat niet moet worden vertaald, wordt niet gezegd; - de tolk wordt niet naar zijn/haar mening gevraagd; - wees als hulpverlener zelf alert voor eventuele cultuurverschillen, de tolk is geen cultuurexpert, hij/zij kan je niet automatisch helpen bij het duiden van cultuurverschillen die een goede communicatie in de weg staan. Al horen tolk en cliënt tot dezelfde cultuur, ze hebben elk een totaal andere subcultuur die wordt beïnvloed door tal van factoren. De cliënt is de enige betrouwbare bron voor informatie over zichzelf en zijn subcultuur. Desalniettemin hebben tolken interessante informatie over culturele identiteit, maar dan vanuit hun eigen referentiekader, niet als onderdeel van een tolkgesprek; 4

5 - tolk en cliënt worden niet samen alleen gelaten, worden bij voorkeur niet samen in een wachtkamer geplaatst De tolk moet te allen tijde de kwaliteit van zijn prestatie garanderen, zoniet kan hij/zij de opdracht staken. - de afnemer zorgt ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn (rustige omgeving, niet gestoord worden, ); - de afnemer respecteert rusttijden; - de afgesproken duur van het gesprek wordt niet overschreden - u beschermt de fysieke integriteit van de tolk. Problemen van welke aard ook worden gemeld aan de tolkendienst. - u bespreekt de prestaties van een tolk niet met een andere tolk; - melding gebeurt naar de tolkendienst. De privacy van de tolk wordt beschermd. - indien niet nodig wordt zijn/haar naam niet vermeld, u kan de tolk benoemen als de tolk ; - u geeft geen persoonlijke gegevens van de tolk door. De tolk verdient uw respect. - u laat hem/haar niet onnodig wachten, hij/zij heeft misschien nog andere afspraken. Als u merkt dat uw gesprek niet tijdig kan beginnen, signaleert u dit best aan de tolk. 5

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Minder Mobielen Centrale Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 48 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie VISIEGROEP ETHIEK IN WELZIJN EN BUITENGEWOON ONDERWIJS BROEDERS VAN LIEFDE Ethisch advies Zorgvuldig omgaan met informatie Revisie februari 2010 1. Inleiding In welzijn en onderwijs wordt veel gesproken

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Hoe werkt Rechtwijzer?

Hoe werkt Rechtwijzer? Informatieblad Hoe werkt Rechtwijzer? Met het vernieuwde online platform Rechtwijzer uit elkaar maakt u zelf een helder en volledig scheidingsplan. Kies voor de beste oplossingen, stap voor stap, samen

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie