MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende"."

Transcriptie

1 MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de rekening van LTD3, die instaat voor het verdelen van de gelden volgens de normen door het RIZIV bepaald. Financiële rekening LTD3 : Indien u beslist om geen getuigschriften meer op te sturen voor facturatie bent u niet gebonden aan een opzegperiode. Indien LTD3 na uw laatste indiening echter nog rectificaties zou ontvangen van de mutualiteit, ontvangt u hiervoor een vraag om terugbetaling, die binnen de 8 dagen dient voldaan te worden. Indien uw klantnummer bij LTD3 verandert, behoudt LTD3 zich het recht om openstaande rectificaties bij te betalen aan of af te houden van uw nieuw klantnummer. " De verzamelde informatie is bestemd voor het uitvoeren van de bewerkingen van tarifering en facturering van medischtechnische prestaties door de V.Z.W. Limburgse Tarificatiedienst 3, Ilgatlaan 5 te 3500 Hasselt. De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens voorziet het recht van toegang en verbetering (alsook de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen). "

2 Ondergetekende VERKLARING BANKNUMMER STEMPEL PLAATSEN geeft opdracht aan LTD3 - vzw om de voor haar/hem geïnde prestaties, uitgevoerd over te maken op volgend banknummer: Iedere wijziging van banknummer zal schriftelijk worden overgemaakt en treedt in werking vanaf de datum en onder de voorwaarden vermeld in deze opdracht.

3 INLICHTINGENFICHE ZORGVERSTREKKER Praktijkgegevens Adres : Tel: / Fax: / Facturatiegegevens Naam : Vennootschap sinds: / / Ondernemingsnummer: Ik ben btw-plichtig Adres : Tel: / Fax: / Uw briefwisseling wordt standaard verstuurd naar het facturatieadres. Indien u uw briefwisseling op een ander adres wenst te ontvangen, gelieve dit hier aan te geven: ik wens mijn briefwisseling te ontvangen op onderstaand adres:

4 NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE Charleroisesteenweg Brussel Aanvraag regeling derdebetaler voor technische prestaties Hierbij verzoek ik om de toepassing van de regeling van de betalende derde overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus Mijn identiteitsgegevens zijn de volgende: NAAM + VOORNAAM: ADRES: Erkenningsnummer RIZIV: Bankrekeningnummer voor de terugbetalingen van de ziekenfondsen met de benaming van de houder van de rekening indien deze niet van de verstrekker is: LTD3, Ilgatlaan 5 te 3500 Hasselt Effectieve datum waarop het contract betalende derde aanvangt: / / (*) Ik heb de overeenkomst ondertekend (*) Ik heb de overeenkomst niet ondertekend, maar verbind me ertoe de tarieven Z.I.V. in acht te nemen voor alle stukken die in het kader van de regeling van de betalende derde worden ingediend. Concreet zal ik de regeling van de betalende derde toepassen op de volgende plaatsen en uren: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5 MyCareNet toepassingen in het kader van de derde betaler Het aanduiden van een volmachthouder Met dit formulier kan een individuele zorgverstrekker (arts, ) een volmacht geven aan een rechtspersoon of aan een natuurlijk persoon in het kader van de toepassing van de derde betaler via de NIC-toepassingen MyCareNet Dit formulier moet door beide partijen behoorlijk ingevuld en ondertekend worden en daarna moet het formulier gezonden worden naar het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), Tervurenlaan 188A Bus 8, 1150 Brussel. ALLEEN ORIGINELE FORMULIEREN WORDEN AANVAARD (geen fax, geen fotokopie, geen ) 1. Omschrijving van de volmacht De volmachtgever geeft zijn volmachthouder een volmacht voor de elektronische invulling en de elektronische uitwisselingen, via de NIC-toepassingen MyCareNet, van de gegevens in verband met: de aanvragen verzekerbaarheid voor de patiënten voor wie de volmachtgever verstrekkingen verricht (heeft), de facturatie van derde betaler (voor de betrokken zorgverstrekkers), de raadpleging van de tarieven (voor de betrokken zorgverstrekkers). De volmacht heeft enkel betrekking op dit aspect van de juridische verhouding tussen volmachtgever en volmachthouder. De volmachtgever behoudt de verantwoordelijkheid ten opzichte van derden voor de overgemaakte gegevens. De volmachtgever kan geen nieuwe gelijkaardige volmacht geven voordat de onderhavige volmacht wordt beëindigd. 2. Duur De geldingsduur van de volmacht, die ten vroegste kan ingaan op de eerste dag van de maand volgend op datum van ondertekening door beide partijen van het mandaat en op voorwaarde dat dit minimaal 5 werkdagen voor het einde van de maand ter kennis wordt gebracht van het NIC, gaat in vanaf././ (dag/maand/jaar) en is ofwel van onbepaalde duur of van bepaalde duur, tot././ (dag/maand/jaar). Het mandaat geldt tot de laatste dag van de maand waarin de opzeg van het mandaat werd ondertekend op voorwaarde dat dit minimaal 5 werkdagen voor het einde van de maand gebeurt. Zowel volmachten voor bepaalde duur als volmachten voor onbepaalde duur kunnen worden herroepen mits naleving van de volgende procedure: - De volmachtgever kan op elk moment zijn volmacht herroepen, met onmiddellijke ingang en zonder opzeggingstermijn. Hij verwittigt hiervoor het NIC met het verzoek de toegang door de volmachthouder tot de softwareapplicatie voor de raadpleging van de verzekerbaarheid onmiddellijk te blokkeren. Hij brengt eveneens schriftelijk de volmachthouder ervan op de hoogte dat hij deze volmacht herroept. - De volmachthouder kan zijn volmacht herroepen, met onmiddellijke ingang en zonder opzeggingstermijn. Hij mag de volmacht niet ontijdig opzeggen. Dit houdt in dat de volmachtgever steeds over voldoende tijd moet beschikken om zijn aangifte in orde te brengen en om eventueel van volmachthouder te veranderen. Om de volmacht te herroepen stuurt hij een schriftelijke kennisgeving naar de volmachtgever en aan het NIC met de mededeling van de herroeping.

6 3. Identificatie van de volmachtgever Naam:... Voornaam:... Rijksregisternummer: (Dit nummer vindt u op uw identiteitskaart) RIZIV-nummer zorgverstrekker (11 positie ; met kwalificatie): (verder aangeduid als volmachtgever ) De volmachtgever kan tijdens de kantooruren bereikt worden: Op het telefoonnummer:... Op het Op het GSM-nummer:.. Datum:../../.. Handtekening van de volmachtgever:.. 4. Identificatie van de volmachthouder Indien een rechtspersoon: Volledige naam: LTD3 vzw.. met maatschappelijke zetel te: Straat: ILGATLAAN.. Nr 5 Postcode/gemeente: 3500 HASSELT.. Uniek ondernemingsnummer: (dit is uw vroegere BTW-nummer) Vertegenwoordigt de rechtspersoon in de hoedanigheid van: (1) bestuurder zaakvoerder vennoot Naam: Dhr. FASTRE. Voornaam: GEERT Rijksregisternummer : (Dit nummer vindt u op uw identiteitskaart) verder aangeduid als de volmachthouder

7 Indien een natuurlijk persoon Naam:... Voornaam: Rijksregisternummer: (Dit nummer vindt u op uw identiteitskaart) verder aangeduid als de volmachthouder De volmachthouder kan tijdens de kantooruren bereikt worden: Op het telefoonnummer: Op het adres: Op het GSM-nummer:.. De Mandaathouder verklaart dat hij kennis genomen heeft van alle nodige gegevens om alle rechten en plichten van de mandaatgever na te leven. Datum:../../.. Handtekening van de volmachthouder:..

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14-1000 Brussel - BELGIE tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

VERZEKERING HUURGARANTIE

VERZEKERING HUURGARANTIE VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN BELGIË UW HUURGARANTIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.1 van 04/11/2013 INHOUD 1. BESCHRIJVING VAN DE POLIS 3 1.1 Definities 3 1.2 De verschillende

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP 1. INLEIDING De onderhavige voorwaarden reguleren het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (voorheen NH WORLD Programma). Het Rewardsprogramma

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Hoe vult u uw contract in?

Hoe vult u uw contract in? Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 20 maart 2015 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Betreft: Bijeenroeping op de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2015 Mijnheer, Mevrouw, Wij

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

Algemene LicentieVoorwaarden SoftN

Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Artikel 1: Definities 1.1 Leverancier: De naamloze vennootschap Rhea, met maatschappelijke zetel te, Veldkant 33a, ondernemingsnummer 0474.703.647, B.T.W. BE 0474.703.647;

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Brussel, 21 maart 2014. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Brussel, 21 maart 2014. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 21 maart 2014 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Betreft: Bijeenroeping op de Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2014 Mijnheer, Mevrouw, Wij

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor een periode van en jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve mits

Nadere informatie