Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling"

Transcriptie

1 Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1

2 Fiscale beleggingsinstelling (1) > Regime van de fiscale beleggingsinstelling in oorsprong gericht particuliere belegger. > Opzet fiscale beleggingsinstelling vloeit voort uit bronnenstelsel IB > Uitgangspunten: beleggingsinstelling is intermediair: beleggen met risicospreiding. beleggen via beleggingsinstelling zoveel mogelijk gelijk resultaat t.o.v. rechtstreeks beleggen 2

3 Fiscale beleggingsinstelling (2) > Uitwerking: Fiscale beleggingsinstelling belastingplichtig maar resultaat belast met 0% Vpb Daarmee in beginsel inwoner Nederlandse belastingverdragen Uitdelingsverplichting portfolio inkomsten binnen 8 maanden na einde boekjaar Koersresultaten portfolio onbelast 3

4 Voorwaarden fiscale beleggingsinstelling > Rechtsvormvereisten: alleen NV s, BV s en open fondsen voor gemene rekening en vergelijkbare lichamen op de Antillen, in EU-lidstaat of bepaalde verdragslanden. > Doel en feitelijke werkzaamheid: beleggen van vermogen > Financieringslimieten: beperking beleggen met vreemd vermogen > Uitdelingsverplichting: binnen 8 maanden ter beschikking stellen winst > Gelijke winstverdeling: Ter beschikking gestelde winst wordt gelijkelijk verdeeld over alle aandelen / bewijzen van deelgerechtigdheid > Aandeelhouderseisen 4

5 Toekomst fiscale beleggingsinstelling (1) > IB 2001: ratio uitdelingsverplichting voor de IB achterhaald: Box 3 voor particuliere belegger. Daadwerkelijk inkomsten uit bron niet meer relevant. Accent uitdelingsverplichting verschoven naar verdragstoegang, dividendbelastingclaim buitenland en resultaat winstgenieters. Dividendbelasting en uitdelingsverplichting maken Nederlandse fiscale beleggingsinstellingen niet aantrekkelijk in buitenland. 5

6 Toekomst fiscale beleggingsinstelling (2) Hét voordeel Nederlandse fiscale beleggingsinstelling: beperking bronbelasting portfolio inkomsten: via verdragen afdrachtsvermindering (zie ook Nederlands verdragsbeleid) Doelgroep in de praktijk nu: veelal Nederlandse (particuliere) beleggers Via fiscale beleggingsinstelling bronbelastingkosten richting nihil. NL dividendbelasting op uitdelingsverplichting verrekenbaar in IB. Kortom, niet of nauwelijks extra bronbelasting via fiscale beleggingsinstelling. Potentiele doelgroep in de toekomst?: buitenlandse fondsen beleggen via Nederlandse fiscale beleggingsinstelling (UCITS master feeder structuur): voordeel toegang Nederlandse belastingverdragen. 6

7 Toekomst fiscale beleggingsinstelling (3) Vervalt op grote schaal verdragstoegang: fiscale beleggingsinstelling exit. Nederlandse beleggingsinstellingen slechter af t.o.v. Luxemburgse Sicav (26 verdragen). Ontwikkeling: Fiscale beleggingsinstelling minder snel toegang verdrag op eigen titel. In voorkomende gevallen behandeling als fiscaal transparante. Gevolg: teruggave voorzover verdragstoegang deelnemers verdragstoegang. Open fonds voor gemene rekening worden soms niet erkend als person in verdrag. OESO rapport CIV. Voorbeelden o.a. Frankrijk, Oostenrijk, Taiwan, Zuid Korea, Zwitserland Tussenvragen: Is er nog voldoende basis voor doorstootverplichting? Bedreiging regime van fiscale beleggingsinstelling? 7

8 Eis gelijke winstverdeling: waar komen we vandaan? (1) > Tot 1990 alleen doorstootverplichting > In 1990 wijziging regime artikel 28 Vpb: invoering eis gelijke winstverdeling > Motief: bestrijding constructies gericht op voorkoming heffing Nederlandse IB 1964: Aanleiding: constructie waarbij fictief rendement in IB 1964 ongedaan werd gemaakt. 8

9 Eis gelijke winstverdeling: waar komen we vandaan? (2) > Te bestrijden constructie volgens MvT wetsvoorstel , nrs 1-3 pag. 13: 6% fictief rendement Progressief belast IB 64 Geen IB 64 heffing meer: Fictief rendement op 0 door Uitdeling op aandelen B NL dividendbelasting eventueel verrekenbaar NL particulieren NL particulieren Buitenlandse AH Keuze dividend: onbelaste agiobonus A NL FBI B Winstbonus: vervulling uitdelingsverplichting NV Antillen NV Antillen Australisch e vastrenten de Australisch e vastrenten de 9

10 Eis van gelijke winstverdeling > De ter beschikking te stellen winst dient gelijk verdeeld te worden over alle aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid. > Uitgangspunt: verdeling naar rato nominale waarden Statutaire winstverdeling is leidend en niet de feitelijke winstverdeling Keuzedividenden zijn nog steeds mogelijk zolang fiscaal gevolgen gelijk zijn (keuzedividend cash of stockdividend tlv winst kan dus) > Gevolg niet voldoen eis gelijke winstverdeling: statusverlies en 25% Vpb tarief over gehele resultaat ipv bijzonder tarief van 0%. 10

11 Uitzonderingen eis van gelijke winstverdeling > Overgangsregeling 1990 bestaande preferente, prioriteits- of andere soortaandelen. > Ingeval verschillende soorten aandelen worden geplaatst zonder dat er sprake is van het ontwijken van belasting op een wijze die fiscaal niet aanvaardbaar is,.., zal ik gebruik maken van de bevoegdheid in artikel 28, derde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting (MvT , nrs. 1-3 blz. 14) (MSt: wettekst 2012; art. 28, vijfde lid). > Artikel 28, vijfde lid Vpb: Minister kan afwijkingen toestaan op voorwaarden fiscale beleggingsinstelling (lid 2). > Uitzonderingen besluit nr. CPP2009/813M, onderdeel 6.2: alle aandelen in één hand, of alle aandeelhouders in dezelfde mate gerechtigd tot de verschillende soorten aandelen. prioriteitsaandelen: max. totaal nominaal gestorte kapitaal max. 7% vergoeding. paraplufondsen 11

12 Paraplufondsen en gelijke winstverdeling > Wat is een paraplufonds?: binnen één beleggingsinstelling bestaan meerdere apart geadministreerde beleggingsportefeuilles = (sub)fondsen. De resultaten van ieder (sub)fonds wordt toegerekend aan een aparte aandelensoort. > De beleggers per aandelensoort hebben dus ieder een ander resultaat cq. recht op een andere winstreserve / dividend => dus per definitie geen gelijke winstverdeling! > Besluit nr. CPP2009/813M, onderdeel 6.2 voorkomt statusverlies FBI indien: zowel beleggingsinstelling als de individuele (sub)fondsen voldoen aan alle eisen art. 28 Vpb. (sub)fondsen binnen dezelfde paraplu niet in elkaar beleggen. 12

13 Toekomst fiscale beleggingsinstelling (4) > Is de eis van gelijke winstverdeling achterhaald? Particuliere beleggers worden in de IB 2001 belast in box 3. Arbitreren op onbelaste inkomsten in box 3 is niet meer mogelijk. Eis gelijke winstverdeling alleen relevant voor handhaving dividendbelastingclaim en voorkoming uitstel heffing winstgenieters. Echter, is daar niet voor geschreven. Is handhaving op basis letterlijke wettekst nog valide bij wegvallen doelen strekking regeling? 13

14 Toekomst fiscale beleggingsinstelling (5) > Wordt de eis van gelijke winstverdeling achterhaald door de praktijk? Praktijkprobleem: dreigend verbod distributiefee en eis marktpartijen van invoering van shareclasses zonder distributiefee. Praktijkwensen: verschillende shareclasses toegesneden naar klantwensen gehedged of niet, verschillende valuta, met of zonder beheervergoeding etc.). Luxemburgse Sicavs bieden meer flexibiliteit! 14

15 Praktijkprobleem afschaffing distributiefee (1) Klanten betalen in de regel geen directe vergoeding aan bank etc. voor fondsbeleggen. Distributiekanalen (banken, verzekeraars etc.) vragen vergoeding aan beheerder die de vergoeding doorberekent aan fonds: Kosten ten laste rendement beleggingsfonds en voor rekening eindklant Nadelen o.a. weinig transparante kostenstructuur en vertekend beeld rendement beleggingsfondsen Gevolg: AFM, vermogensbeheerders en een aantal banken willen af van distributievergoeding. Verder dreigt er een EU verbod. 15

16 Praktijkprobleem afschaffing distributiefee (2) Commercieel probleem overgangsfase: niet alle binnen- en buitenlandse distributeurs zullen tegelijk willen afzien van distributiefee. Oplossing: aparte aandelensoorten met en zonder distributievergoeding Verrekening verschillende beheervergoedingen extra comptabel in de winst per shareclass Verrekening verschillende beheervergoedingen extra comptabel in de intrinsieke waarde per shareclass Probleem: geen gelijke winstverdeling dus statusverlies? Aanpassing besluit nr. CPP2009/813M? 16

17 Conclusies > Eis uitdelingsverplichting en eis gelijke winstverdeling zijn voor IB eigenlijk achterhaald. > Daarnaast leveren beide eisen in de praktijk nadelen cq problemen op: De uitdelingsverplichting en 15% NL dividendbelasting maakt directe verkoop Nederlandse fondsen in buitenland minder aantrekkelijk. Komt verdragstoegang meer en meer in gevaar dan vervalt het argument van handhaving doorstootverplichting. Eis van gelijke winstverdeling niet meer relevant. De eis van gelijke winstverdeling levert probleem op in overgangsfase bij fondsen zonder distributiefee. De eis van gelijke winstverdeling maakt maatwerk naar doelgroepen door aparte shareclasses lastig. 17

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Fiscale coherentie: a rule of reason

Fiscale coherentie: a rule of reason Fiscale coherentie: a rule of reason Inleiding De Europese Unie heeft op vele terreinen bevoegdheden. Het terrein van de directe belastingen behoort daar niet toe. Dit terrein behoort tot het soevereine

Nadere informatie

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen"

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander zwevend vermogen Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen" Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector Brieven en beleidsbesluiten Besluit 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Scriptie Master Recht en Onderneming Christopher Noordam Datum: 27 januari 2014 Studentnummer: 3145174 Begeleider: Prof. mr. A.F.M.

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VOORSTELLEN VOOR EEN SNELLE AANPAK VAN PRAKTISCHE KNELPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WET WOZ EN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGHEFFING

VOORSTELLEN VOOR EEN SNELLE AANPAK VAN PRAKTISCHE KNELPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WET WOZ EN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGHEFFING 10 stappen naar een doelmatiger uitvoering van WOZ-waardering en belastingheffing VOORSTELLEN VOOR EEN SNELLE AANPAK VAN PRAKTISCHE KNELPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE WET WOZ EN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGHEFFING

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst t.a.v. drs. T.W.M. Poolen Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Referentie Pagina 17 december 2013 10008350/kn.hp 1/14 Onderwerp Akkoord fiscale

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie