De begrippen belang en berusten in de aandeelhouderseisen van de FBI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De begrippen belang en berusten in de aandeelhouderseisen van de FBI"

Transcriptie

1 De begrippen belang en berusten in de aandeelhouderseisen van de FBI Conferentie De toekomst van de FBI 18 april 2012 Hein Vermeulen Amsterdam Centre for Tax Law

2 Agenda De begrippen belang en berusten in de aandeelhouderseisen Wettekst Onduidelijk Literatuur niet eenstemmig Wetshistorische uitleg Vanaf 1970 tot heden Conclusies 2

3 Wettekst Waar gaat het om (zie hand-out)? Zie art. 28(2)(c) Wet Vpb Onder 1 : belang bij het lichaam niet berust Onder 2 : aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid van het lichaam bij berust Zie art. 28(2)(d) Wet Vpb Onder 1 : aanmerkelijk belang in het lichaam Onder 2 : aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid van het lichaam bij berust bij direct of indirect bij Zie art. 28(2)(e) Wet Vpb belang bij het lichaam berust niet door tussenkomst bij Mogelijkheden uitleg Enge, beperkte: onmiddellijk, direct, rechtstreeks Ruim: onmiddellijk én middellijk, direct én indirect, rechtstreeks én onrechtstreeks 3

4 Relevantie art. 28(2)(c) Wet Vpb A 100% B 44% Beurs- FBI 4

5 Relevantie art. 28(2)(d) Wet Vpb A 100% B 6% Nietbeurs- FBI 5

6 Wet en literatuur In andere wettelijke bepalingen Direct én indirecte relaties Vgl. art. 10a(4) en 20a(1) Wet Vpb Bongaarts en Essers bedoeling wetgever is om ook indirecte relaties Batema e.a. uitsluitend op directe relaties Borsboom de term berust uitsluitend een directe relatie Conclusie: verdeeldheid Hoe oplossen? Wetshistorisch? 6

7 De 4 fasen van heden Fase 1 Vanaf 1970 slechts buitenlandse aandeelhouderseisen: geen binnenlandse aandeelhouderseisen Fase 2 Vanaf 1990 ook binnenlandse aandeelhouderseisen én een beurstoets Fase 3 Vanaf 2001 voor natuurlijke personen een aanmerkelijkbelangverbod ( 5%) c.q. belangverbod ( 25%) Fase 4 Vanaf 2007 schrapping buitenlandse aandeelhouderseisen en samenvoeging andere eisen in twee onderdelen, te weten c en d. 7

8 Fase 1: slechts buitenlandse aandeelhouderseisen Fase 1: Geen binnenlandse aandeelhouderseisen D.w.z. in interne situaties géén aandeelhouderseisen Slechts buitenlandse aandeelhouderseisen in de vorm van 2 verboden Verbod op het tussenschuiven van buitenlandse fondsen voor gemene rekening of kapitaalvennootschappen Art. 28(2)(c) Wet Vpb (oud) c. het belang bij het lichaam berust niet door tussenkomst van niet binnen het Rijk gevestigde fondsen voor gemene rekening en vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, voor een vierde gedeelte of meer bij binnen het Rijk wonende natuurlijke personen en gevestigde lichamen. Zie thans art. 28(2)(e) Wet Vpb Volgens Staatssecretaris van Financiën: ruim! Door het gebruik van de woorden door tussenkomst is wettekst al doeltreffend 8

9 Verbod tussenschuiven buitenlandse FGRs / kapitaalvennootschappen NL A ROW 100% 100% ROW B C NL 24% 24% FBI 9

10 Fase 1: slechts buitenlandse aandeelhouderseisen Fase 1: Verbod op buitenlandse aandeelhouders met groot belang Art. 28(2)(d) Wet Vpb (oud) d. het belang bij het lichaam berust niet voor een vierde gedeelte of meer bij een niet binnen het Rijk wonend natuurlijk persoon of gevestigd fonds voor gemene rekening dan wel een niet binnen het Rijk gevestigde vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. 10

11 Verbod op buitenlandse aandeelhouders ROW A NL 25% FBI 11

12 Fase 1: slechts buitenlandse aandeelhouderseisen Volgens Staatssecretaris van Financiën: beperkt! Vanwege verlaging tarieven in verdragssituaties Fase 1: Slechts buitenlandse aandeelhouderseisen Verbod op het tussenschuiven van buitenlandse fondsen voor gemene rekening of kapitaalvennootschappen Verbod op buitenlandse aandeelhouders met groot belang Conclusie fase 1 Eén begrippenkader ( belang en berust ) maar géén uniforme uitleg 12

13 Fase 2: ook binnenlandse aandeelhouderseisen Fase 2: In fase 1 geen binnenlandse aandeelhouderseisen in interne situaties Concern-FBI en privé-fbi Wet van 21 juni 1990, Stb. 1990, 331 Eerste grote wetsoperatie sinds invoering FBI-regime Introductie binnenlandse aandeelhouderseisen aan de hand van een beurstoets beursgenoteerde FBI Lichtere aandeelhouderseisen niet-beursgenoteerde FBI Gewone aandeelhouderseisen 13

14 Fase 1: geen binnenlandse aandeelhouderseisen A A 100% 100% FBI FBI 14

15 Fase 2: ook binnenlandse aandeelhouderseisen Fase 2: beursgenoteerde FBI art. 28(2)(c)(1) Wet Vpb (oud) officieel op de effectenbeurs te Amsterdam genoteerd en van het totaal aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid berust niet vijf en veertig percent of meer bij [foute aandeelhouders, HV] Verbod op foute aandeelhouder met groot belang berusten ziet op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid Begrip belang ontbreekt 15

16 Fase 2: wel binnenlandse aandeelhouderseisen A <45% Beurs- FBI Einde aan de concern-fbi 16

17 Fase 2: ook binnenlandse aandeelhouderseisen Fase 2: niet-beursgenoteerde FBI art. 28(2)(c)(2) Wet Vpb (oud) niet aan die beurs genoteerd en van de aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid berust drie vierde gedeelte of meer bij natuurlijke personen, [vrijgestelde lichamen, HV], dan wel direct of indirect bij [beursgenoteerde FBI s, HV] Gebod op > 75% goede aandeelhouders Combinaties van natuurlijke personen, vrijgestelde lichamen en beursgenoteerde FBI s berusten ziet op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid, maar slechts toevoeging direct of indirect bij beursgenoteerde FBI Begrip belang ontbreekt eveneens 17

18 Fase 2: wel binnenlandse aandeelhouderseisen A PF B Beurs- FBI C >75% FBI 18

19 Fase 2: ook binnenlandse aandeelhouderseisen Fase 2: Hoe deze binnenlandse aandeelhouderseisen uitleggen? Staatssecretaris van Financiën Wettekst verduidelijkt door toevoeging direct of indirect in art. 28(2)(c)(2) Wet Vpb (oud) In plaats van belang (kennelijk onzeker over dit begrip) Niet-nijvere stichting is goede aandeelhouder Hoewel deze constructie in theoretisch opzicht ook denkbaar is, verwacht ik niet dat zij in de praktijk ook zal worden toegepast. Conclusie fase 2 Zonder de toevoeging direct of indirect moet begrip berusten in combinatie met aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid op enge wijze worden uitgelegd Zo ook Batema e.a. en Borsboom 19

20 Fase 3: (aanmerkelijk)belangverbod Fase 3: Voor natuurlijke personen invoering Aanmerkelijkbelangverbod ( 5%) in niet-beursgenoteerde FBI Art. 28(2)((f) Wet Vpb (oud) Belangverbod ( 25%) in beursgenoteerde FBI Art. 28(2)((g) Wet Vpb (oud) Achtergrond: Invoering Wet IB 2001 Angst voor eigenwoningfinanciering vanuit FBI Aftrek in box I en geen pick-up bij FBI Angst voor boxarbitrage Geen waarderingsvoorschrift voor box II-vermogen 20

21 Fase 3: (aanmerkelijk)belangverbod A <5% A <25% Nietbeurs- FBI Beurs- FBI 21

22 Fase 3: (aanmerkelijk)belangverbod Fase 3: Aanmerkelijkbelangverbod in niet-beursgenoteerde FBI Art. 28(2)(f) Wet Vpb (oud) aanmerkelijk belang hebben in het lichaam in de zin van afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 Dus direct én indirect Belangverbod in beursgenoteerde FBI Art. 28(2)(g) Wet Vpb (oud) het belang bij het lichaam berust niet voor een vierde gedeelte of meer bij een enkele natuurlijke persoon. Direct of indirect? Wettekst niet duidelijk (mede gelet op verboden 28(2)(c) en (d)) Betreft amendement in verband met meldingsregeling Dus alleen verhoging grens van 5% naar 25% Mijns inziens daarom: direct én indirect 22

23 Fase 3: (aanmerkelijk)belangverbod Fase 3: Conclusie fase 3 Verschillende begrippen Onduidelijke wettekst Uniforme uitleg: direct én indirect 23

24 Fase 4: schrapping buitenlandse aandeelhouderseisen Fase 4: heden vanaf 2007 Schrapping verbod op buitenlandse aandeelhouders met groot belang Inhoudelijk Samenvoeging van de andere eisen in twee onderdelen, te weten c en d Redactioneel Achtergrond: verenigbaarheid EU-recht Schrapping vestigingseis en aanpassing rechtsvormeis Schrapping verbod op buitenlandse aandeelhouders met groot belang Discriminatie? 24

25 Fase 4: schrapping buitenlandse aandeelhouderseisen Samenvatting Wet van 21 juli 2007, Stb. 2007, 269 belangverbod ( 25%) van art. 28(2)(g) Wet Vpb (oud) naar art. 28(2)(c)(1) Wet Vpb verbod op belang van 45% in beursgenoteerde FBI naar art. 28(2)(c)(2) Wet Vpb aanmerkelijkbelangverbod ( 5%) van art. 28(2)(f) Wet Vpb (oud) naar art. 28(2)(d)(1) Wet Vpb gebod op belang van 75% goede aandeelhouders in een nietbeursgenoteerde FBI naar art. 28(2)(d)(2) Wet Vpb verbod tussenschuiven van buitenlandse FGRs of kapitaalvennootschappen door binnenlandse aandeelhouders naar art. 28(2)(e)Wet Vpb verbod op buitenlandse aandeelhouders van art. 28(2)(e) Wet Vpb (oud) geschrapt Daarom lastig te bepalen hoe begrippen uit te leggen 25

26 Conclusies Uitleg begrippen belang en berusten Wettekst = onduidelijk Conclusies aan de hand van wetshistorische uitleg Direct én indirect Art. 28(2)(c)(1) Wet Vpb Art. 28(2)(d)(1) Wet Vpb Art. 28(2)(d)(2) Wet Vpb voor beursgenoteerde FBI Art. 28(2)(e) Wet Vpb Direct Art. 28(2)(c)(2) Wet Vpb Art. 28(2)(d)(2) Wet Vpb voor natuurlijke personen en vrijgestelde lichamen Toekomst: redactie aanpassen? 26

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Conclusie Nr. 43 602 Derde Kamer (A) Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2002 PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MR. J.A.C.A. OVERGAAUW ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 17 juli

Nadere informatie

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel

Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel WETENSCHAPPELIJK Mr. R.A. Wolf* Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel 1. Inleiding Het huidige BV-recht kent geen stemrechtloze aandelen. Het toekomstige BV-recht

Nadere informatie

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1 Fiscale

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

(A)symmetrie bij de behandeling van valutaresultaten op 10a-schulden?

(A)symmetrie bij de behandeling van valutaresultaten op 10a-schulden? Weekblad voor Fiscaal Recht, (A)symmetrie bij de behandeling van valutaresultaten op 10a-schulden? Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2009/1010 Bijgewerkt tot: 01-01-2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer

Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer blad r nsrecht Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke zieningen van de ondernemingskamer HR 14 december 2007, RvdW 2008, 1 (DSM) En hoe zou de Hoge Raad erover denken? Helaas zullen wij dat

Nadere informatie

Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer

Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer Door: N. Tanouti M. Sc. 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Belastingplicht van houdstermaatschappijen bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd?

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? Document: Bachelor scriptie Naam: C.A. Baart Studierichting: Fiscale economie Studentnummer: 325760 Datum: Juli 2013 Begeleidende docent: J. Van den Berg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

De belastingheffing van inkomen uit vastgoed en vastgoedfondsen in de 2lste eeuw

De belastingheffing van inkomen uit vastgoed en vastgoedfondsen in de 2lste eeuw De belastingheffing van inkomen uit vastgoed en vastgoedfondsen in de 2lste eeuw O j i Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde mr 9.H. Elink Schuurman Leiden, 5 september 2000,I Scriptiebegeleider: mr T

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie