EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG"

Transcriptie

1 EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De Martelaere Dienst Personeel en Schoolbeheer 1

2 INHOUD 3 1. Beëindiging van rechtswege 2. Wervingsambten: ontslag TABD Opzegging met 30 kd (art. 24 DRP) Ontslag dringende redenen (art. 25 DRP) Ontslag evaluatie onvoldoende (artt. 60, 10 en 47quaterdecies DRP) Vrijwillig ontslag (art. 26 DRP) 3. Wervingsambten: ontslag TADD en VB Ontslag evaluaties onvoldoende (artt. 60, 11 en 47terdecies DRP) Ontslag bij tuchtmaatregel (art. 62, 3 e.v. DRP) Vrijwillig ontslag (art. 62, 1 DRP) 4 4. Selectie- en bevorderingsambten: ontslag tijdelijk aangestelde Ongemotiveerd ontslag (art. 42, 4 DRP) Ontslag evaluatie onvoldoende (art; 47sexiesdecie, 3 DRP) Ontslag om dringende redenen (art. 42, 6 DRP) 5. Selectie- en bevorderingsambten: ontslag VB Ontslag evaluaties onvoldoende (art. 47sexiesdecies, 1-2 DRP) Ontslag bij tuchtmaatregel (art. 62, 3 DRP) Vrijwillig ontslag (artt. 43ter en 62, 1 DRP) 6. Definitieve ambtsneerlegging 2

3 BRONNEN 5 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding via delen en rubrieken in de wetgeving, personeel; administratief statuut; gesubsidieerd onderwijs Mededelingen (http://mededelingen.vvkso.be) Einde aanstelling en ontslag (M-VVKSO ) Tuchtmaatregelen voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs (M-VVKSO ) Elektronisch personeelsdossier > personeelsdossier > formulieren 6 1. BEEINDIGING VAN RECHTSWEGE Art. 21 DRP 3

4 7 Geen ontslag Geen opzeggingstermijn Geen motivatie Uitzondering: TADD: Schriftelijk Gemotiveerd EINDE SCHOOLJAAR 8 Alleen voor TABD (wervingsambt) Einde schooljaar = 31/08! Andere tijdelijken: geen beëindiging van rechtswege TADD: loopt over de schooljaren heen Selectie-bevorderingsambt: idem 2 uitzonderingen REA/WTW: bestendigheid 4

5 TERUGKEER TITULARIS 9 Voor alle tijdelijken in niet-vacante betrekking (TABD, TADD, selectie-en bevorderingsambten, REA/WTW) Zolang titularis afwezig blijft, loopt aanstelling door Reden afwezigheid mag wijzigen Afwezigheid voor en na vakantieperiode TOEWIJZING AAN ANDER PERSONEELSLID 10 Voor alle tijdelijken, met uitzondering van gereaffecteerden/wedertewerkgestelden (bestendigheid) In geval van: REA/WTW Mutatie/affectatie VB 5

6 BETREKKING NIET MEER SUBSIDIEERBAAR 11 Voor alle tijdelijken (TABD, TADD, selectieen bevorderingsambten, REA/WTW) Voorbeelden PERSONEELSLID NIET SUBSIDIEERBAAR 12 Subsidiëringsvoorwaarden (art. 19 DRP) Controleren voorafgaand aan de eerste prestaties Zoniet: Aanstelling onmiddellijk stopzetten Schoolbestuur betaalt geleverde prestaties 6

7 PENSIOEN 13 Leeftijd van 65 jaar Uitzondering (01/09/2012): tijdelijke aanstelling of VB kan verlengd worden na 65 jaar Voorwaarden: PL verzoekt erom SB gaat akkoord Max. 1 schooljaar Geen TBS/OB in hetzelfde ambt WERVINGSAMBT: ONTSLAG TABD - Opzegging 30 kalenderdagen (art. 24 DRP) - Ontslag dringende redenen (art. 25 DRP) - Ontslag evaluatie onvoldoende (art. 60, 10 DRP iuncto art. 47quaterdecies DRP) - Vrijwillig ontslag (art. 26 DRP) 7

8 OPZEGGING 30 KALENDERDAGEN 15 Art. 24 DRP Door schoolbestuur of gemandateerde Beroep = arbeidsrechtbank Motivering vereist Niet op basis van slecht functioneren! Tekortkoming aan de plichten: art DRP, algemeen reglement, arbeidsreglement Bewijs van de feiten (afsprakennota) Vooraf horen 16 Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Motivatie Begin en duur opzeggingstermijn Einde opzeggingstermijn kan niet vermeld worden omwille van mogelijkheid tot opschorting (zie verder) Zoniet: onregelmatig ontslag Onherstelbaar Dus: gebruik onze modelbrieven ( zie elektronisch personeelsdossier) 8

9 17 Opzeggingstermijn Aanvang Exact 30 kalenderdagen Tenzij opschorting 25 mei Beëindiging van rechtswege blijft wel gelden 18 Gevolgen voor recht op TADD verlies van diensten in dat ambt in de school/pedagogische entiteit Diensten in dat ambt in de SG kunnen niet ingeroepen worden in de school van ontslag Tenzij nieuwe aanstelling in ambt en school/pedagogische entiteit ontslag Impact verlies anciënniteit in geval van arbeidsrechtbank: mee bepalend voor hoogte schadevergoeding 9

10 ONTSLAG DRINGENDE REDENEN 19 Art. 25 DRP Door schoolbestuur of gemandateerde Beroep = Kamer van beroep (zie verder) Motivering vereist Ernstige tekortkoming die het voortduren van de aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt Bewijs van de feiten Vooraf horen Voorbeelden 20 Vorm en inhoud ontslagbrief: Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Motivatie Beroepsmogelijkheden Betrekking op één, meerdere of alle scholen Strikte termijnen: 2 keer 3 werkdagen Opzeggingstermijn: geen wel beroepstermijn = 5 kalenderdagen Maar preventieve schorsing mogelijk (zie verder) Ingangsdatum ontslag: na beroepsprocedure 10

11 21 Beroep: Kamer van beroep Termijn = 5 kalenderdagen Beroep schort ontslag op Procedure Preventieve schorsing Bij hoogdringendheid verhoor Loopt tot einde beroepsprocedure Vervanging mogelijk Geen beroep mogelijk 22 Beroep definitief ontslag = arbeidsrechtbank Gevolgen voor recht op TADD Verlies van alle diensten in dat ambt in de SG Nieuwe aanstelling in dat ambt binnen SG doet diensten niet herleven Voorbeeld 11

12 ONTSLAG EVALUATIE ONVOLDOENDE 23 Art. 47 quaterdecies DRP Evaluatie = door eerste evaluator 1 definitieve evaluatie onvoldoende volstaat Na verstrijken beroepstermijn (als geen beroep) Na uitspraak College van beroep (als wel beroep) Beroep: College van beroep Beroepstermijn vangt aan na overhandigen evaluatieverslag: 20 kalenderdagen Beroep schort evaluatie op 24 Ontslag = door schoolbestuur of gemandateerde Motivering vereist Zie evaluatieverslag Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Opzeggingstermijn: geen Ingangsdatum ontslag: afhankelijk van wijze van betekening Reikwijdte ontslag Beperkt tot dat ambt en die instelling/pe waarvoor evaluatie onvoldoende Beroep = arbeidsrechtbank 12

13 25 Gevolgen voor recht op TADD verlies van diensten in dat ambt in de school/pedagogische entiteit Diensten in dat ambt in de SG kunnen niet ingeroepen worden in de school van ontslag Tenzij nieuwe aanstelling in ambt en school/pedagogische entiteit ontslag VRIJWILLIG ONTSLAG 26 Art. 26 DRP Door personeelslid Geen deeltijds ontslag mogelijk Tenzij akkoord beide partijen Op elk ogenblik en zonder motivering 13

14 27 Vorm en inhoud ontslagbrief Gewone brief tegen ontvangstbewijs/ aangetekend / gerechtsdeurwaardersexploot Begin en duur opzeggingstermijn Zoniet: onregelmatig ontslag 28 Opzeggingstermijn 7 kalenderdagen Aanvang Geen opschorting Kortere termijn mogelijk Gevolgen voor recht op TADD: geen! 14

15 29 3. WERVINGSAMBT: ONTSLAG TADD EN VB - Ontslag evaluaties onvoldoende (art. 60, 11 DRP iuncto art. 47terdecies DRP) - Ontslag bij tuchtmaatregel (art. 62, 3 e.v. DRP) - Vrijwillig ontslag (art. 62, 1 DRP) ONTSLAG EVALUATIES ONVOLDOENDE 30 Art. 60, 11 DRP en art. 47terdecies DRP Evaluaties = door eerste evaluator Twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende vereist In éénzelfde school / pedagogische entiteit Voor éénzelfde wervingsambt Tussen elke evaluatie onvoldoende moet minstens 12 ma effectieve prestaties zitten OF: drie evaluaties onvoldoende in de loopbaan In éénzelfde school / pedagogische entiteit Voor éénzelfde wervingsambt Tussen elke evaluatie onvoldoende moet minstens 12 ma effectieve prestaties zitten 15

16 31 Alle evaluaties moeten definitief zijn Na verstrijken beroepstermijn (als geen beroep) Na uitspraak College van beroep (als wel beroep) Beroep: College van beroep Beroepstermijn vangt aan na overhandigen evaluatieverslag: 20 kalenderdagen Beroep schort evaluatie op 32 Ontslag = door schoolbestuur of gemandateerde Ontslag geldt voor het ambt en de school /pedagogische entiteit waarop de evaluaties onvoldoende betrekking hadden, dus: Niet voor een ander ambt in dezelfde school Niet voor hetzelfde ambt in een andere school Motivering vereist Zie evaluatieverslagen Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Beroep = arbeidsrechtbank 16

17 33 Opzeggingstermijn TADD er: geen Ingangsdatum ontslag: afhankelijk van wijze van betekening ontslagbrief Wel opzeggingstermijn voor VB: Aanvang Duur Statuut ontslagen PL Vervanging mogelijk Ingangsdatum ontslag? 34 Gevolgen voor recht op TADD Ontslagen TADD er: verlies van diensten in dat ambt in de school/pedagogische entiteit Diensten in dat ambt in de SG kunnen niet ingeroepen worden in de school van ontslag Tenzij nieuwe aanstelling in ambt en school/pedagogische entiteit ontslag Ontslagen VB: idem 17

18 ONTSLAG BIJ TUCHTMAATREGEL 35 Art. 62 e.v. DRP Zowel voor VB als TADD Tuchtmaatregel ontslag (of afzetting) = door schoolbestuur na tuchtprocedure Procedure in een notendop Tuchtmaatregel moet definitief zijn Na verstrijken beroepstermijn (als geen beroep) Na uitspraak Kamer van beroep (als wel beroep) 36 Beroep = Kamer van beroep Beroepstermijn = 20 kalenderdagen na ontvangst tuchtbeslissing Beroep schort het ontslag / de afzetting op Ontslag = door schoolbestuur Motivering vereist Zie tuchtbeslissing 18

19 37 Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Beroep = arbeidsrechtbank Opzeggingstermijn TADD er: geen Ingangsdatum ontslag: afhankelijk van wijze van betekening ontslagbrief 38 Wel opzeggingstermijn voor VB: Aanvang Duur Statuut ontslagen PL Vervanging mogelijk Gevolgen voor recht op TADD verlies van alle diensten in dat ambt in de SG Nieuwe aanstelling in dat ambt in de SG doet diensten niet herleven 19

20 VRIJWILLIG ONTSLAG 39 Art. 62, 1 DRP Door personeelslid Geen deeltijds ontslag mogelijk Tenzij akkoord beide partijen Op elk ogenblik en zonder motivering 40 Vorm en inhoud ontslagbrief: Gewone brief tegen ontvangstbewijs / aangetekend / gerechtsdeeurwaardersexploot Begin en duur opzeggingstermijn Zoniet: onregelmatig ontslag 20

21 41 Opzeggingstermijn Aanvang Duur =15 kalenderdagen Geen opschorting Kortere termijn mogelijk Gevolgen voor recht op TADD: geen SELECTIE- EN BEVORDERINGSAMBT: ONTSLAG TIJDELIJK AANGESTELDE - Ongemotiveerd ontslag (art. 42, 4 DRP) - Ontslag na evaluatie onvoldoende (art. 47sexiesdecies, 3 DRP) - Ontslag om dringende redenen (art. 42, 6 DRP) 21

22 ONGEMOTIVEERD ONTSLAG 43 Art. 42, 4 DRP Door schoolbestuur / gemandateerde of door personeelslid (= vrijwillig ontslag) Beroep = arbeidsrechtbank Geen motivering vereist, wel vooraf horen 44 Vorm en inhoud ontslagbrief Schoolbestuur: aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot PL: gewone brief tegen ontvangstbewijs / aangetekend / gerechtsdeurwaardersexploot Begin en duur opzeggingstermijn 22

23 45 Opzeggingstermijn Afhankelijk van aanstellingsduur Opgelet: aanstelling in selectie- en bevorderingsambten loopt over de schooljaren heen! PL minder dan 6 ma aangesteld Aanvang Duur = 15 kalenderdagen Geen opschorting Inkorting mogelijk PL meer dan 6 ma aangesteld Aanvang: uiterlijk 01/06 Duur = tot einde schooljaar Geen opschorting of inkorting mogelijk Nieuwe regeling 01/01/2013 ONTSLAG EVALUATIE ONVOLDOENDE 46 Art. 47sexiesdecies, 3 DRP Evaluatie = door eerste evaluator 1 definitieve evaluatie onvoldoende volstaat Na verstrijken beroepstermijn (als geen beroep) Na uitspraak College van beroep (als wel beroep) Beroep: College van beroep Beroepstermijn vangt aan na overhandigen evaluatieverslag: 20 kalenderdagen Beroep schort evaluatie op 23

24 47 Ontslag = door schoolbestuur of gemandateerde Motivering vereist Zie evaluatieverslag Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Opzeggingstermijn: geen Ingangsdatum ontslag: afhankelijk van wijze van betekening ontslagbrief Beroep = arbeidsrechtbank 48 Gevolgen Ontslag in ambt en school / pedagogische entiteit Desgevallend: terugkeer naar ambt VB 24

25 ONTSLAG DRINGENDE REDENEN 49 Art. 42, 6 DRP Door schoolbestuur of gemandateerde Motivering vereist Idem als TABD in wervingsambt Vorm en inhoud ontslagbrief Idem als TABD in wervingsambt Opzeggingstermijn: geen Wel beroepstermijn = 5 kalenderdagen 50 Beroep = Kamer van Beroep Idem als TABD in wervingsambt Nadien ook arbeidsrechtbank mogelijk Gevolgen ontslag: geen impact op onderliggende VB 25

26 51 5. SELECTIE- EN BEVORDERINGSAMBT: ONTSLAG VB - Ontslag na evaluaties onvoldoende (art. 47sexiesdecies, 1-2 DRP) - Ontslag bij tuchtmaatregel (art. 62, 3 DRP) - Vrijwillig ontslag (art. 43ter en art. 62, 1 DRP) ONTSLAG EVALUATIES ONVOLDOENDE 52 Art. 60, 11 DRP en art. 47sexiesdecies DRP Evaluaties = door eerste evaluator Na eerste evaluatie onvoldoende: Ofwel: terugzetten in ambt vorige VB Ofwel: voorzien in tweede evaluatie 26

27 53 Twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende vereist In éénzelfde school / pedagogische entiteit Voor éénzelfde selectie- of bevorderingsambt Tussen elke evaluatie onvoldoende moet minstens 12 ma effectieve prestaties zitten OF: drie evaluaties onvoldoende in de loopbaan In éénzelfde school / pedagogische entiteit Voor éénzelfde selectie- of bevorderingsambt Tussen elke evaluatie onvoldoende moet minstens 12 ma effectieve prestaties zitten 54 Alle evaluaties moeten definitief zijn Na verstrijken beroepstermijn (als geen beroep) Na uitspraak College van beroep (als wel beroep) Beroep: College van beroep Beroepstermijn vangt aan na overhandigen evaluatieverslag: 20 kalenderdagen Beroep schort evaluatie op 27

28 55 Ontslag = door schoolbestuur of gemandateerde Ontslag geldt voor het ambt en de school /pedagogische entiteit waarop de evaluaties onvoldoende betrekking hadden, dus: Niet voor een ander ambt in dezelfde school Niet voor hetzelfde ambt in een andere school Motivering vereist Zie evaluatieverslagen Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Beroep = arbeidsrechtbank 56 Opzeggingstermijn Aanvang Duur Statuut ontslagen PL Vervanging mogelijk 28

29 ONTSLAG BIJ TUCHTMAATREGEL 57 Art. 62 e.v. DRP Tuchtmaatregel ontslag (of afzetting) = door schoolbestuur na tuchtprocedure Idem tuchtprocedure in wervingsambt Beroep = Kamer van beroep Idem tuchtprocedure wervingsambt 58 Ontslag = door schoolbestuur Ontslag heeft betrekking op het ambt Motivering vereist Zie tuchtbeslissing Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Beroep = arbeidsrechtbank 29

30 59 Opzeggingstermijn: Aanvang Duur Statuut ontslagen PL Vervanging mogelijk VRIJWILLIG ONTSLAG 60 Art. 43 ter en art. 62, 1 DRP Door personeelslid Geen deeltijds ontslag mogelijk Tenzij akkoord beide partijen Op elk ogenblik en zonder motivering 30

31 61 Twee mogelijkheden Ontslag uit ambt maar niet uit onderwijs Art. 43ter DRP Voorwaarde: voorheen VB in ander ambt Meedelen voor 01/06 TBS/OB op 01/09 62 Ontslag uit onderwijs Art. 62, 1 DRP Vorm en inhoud ontslagbrief: Gewone brief tegen ontvangstbewijs / aangetekend / gerechtsdeeurwaardersexploot Begin en duur opzeggingstermijn Zoniet: onregelmatig ontslag Opzeggingstermijn Aanvang Duur =15 kalenderdagen Geen opschorting Kortere termijn mogelijk 31

32 63 6. DEFINITIEVE AMBTSNEERLEGGING Art. 60 DRP 64 Definitie Van toepassing op alle personeelsleden Beslissing schoolbestuur noodzakelijk Retroactief Gronden Niet meer voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden Nationaliteit Burgerlijke en politieke rechten Dienstplichtwetten 32

33 65 Meer dan 10 kalenderdagen ongewettigd afwezig Alleen mogelijk in geval van gerechtvaardigd vermoeden van vrijwillig ontslag in hoofde personeelslid (rechtspraak Raad van State) Procedure: voorafgaande aangetekende aanmaningen noodzakelijk! Volgehouden toestand van onverenigbaarheid Blijvende arbeidsongeschiktheid Na terugroeping de aangeboden betrekking weigeren 66 Verlies godsdienstmandaat Voltijdse VB buiten onderwijs TABD: Één definitieve evaluatie onvoldoende TADD of VB: opeenvolgende evaluaties onvoldoende 33

34 67 Opzeggingstermijn Enkel indien VB In geval van: Ontslag ingevolge evaluatie(s) onvoldoende Ontslag of afzetting bij tuchtmaatregel Ontslag door verlies godsdienstmandaat Ontslag door onverenigbaarheid 68 In alle andere gevallen van definitieve ambtsneerlegging: geen OT Ingangsdatum ontslag? Opgelet: wel financiële gevolgen mogelijk Indien PL = VB Schoolbestuur moet bijdragen storten aan RSZ Voorwaarden Komt nauwelijks voor 34

35 69 Vorm en inhoud ontslagbrief Aangetekend of gerechtsdeurwaardersexploot Vermelding van de grond VVKSO Vlaams Verbond voor Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat Brussel 70 Dienst personeel en schoolbeheer (DPS) Tel.: An De Martelaere Tel.:

Deze mededeling vervangt ZOWEL VOOR HET BuBaO ALS VOOR HET BuSO- de mededeling van 15 december 2003.

Deze mededeling vervangt ZOWEL VOOR HET BuBaO ALS VOOR HET BuSO- de mededeling van 15 december 2003. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.09.022 BRUSSEL, 2009-08-25 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO & BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING juni 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen met maatschappelijke

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) 19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 117. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012 Inzake..., wonende te.., bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen inrichtende macht vzw met maatschappelijke

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011 Inzake:,, ergotherapeut en onderwijzer, wonende, bijgestaan door, jurist COV te Brussel,

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Functioneren en evalueren. Prelude. Overzicht 25/04/2016

Functioneren en evalueren. Prelude. Overzicht 25/04/2016 Functioneren en evalueren Prelude Decreet Rechtspositie (DRP) voor Gemeenschapsonderwijs (GO) is quasi identiek als DRP Gesubsidieerd onderwijs Beroepen tegen een eindevaluatie onvoldoende komen voor College

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie

Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 20 / / 16 december 2015

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 20 / / 16 december 2015 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 20 / / 16 december 2015 Tegen, wonende, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Inzake VZW met maatschappelijke

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING BIJ VERSTEK. Nr. GOO/2013/165/

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING BIJ VERSTEK. Nr. GOO/2013/165/ 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING BIJ VERSTEK Nr. GOO/2013/165/ Inzake :, wonende te,.., afwezig en niet vertegenwoordigd, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, te.., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

MEDEDELING. Toelichting bij het model van evaluatiereglement. Voorafgaande opmerkingen. Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

MEDEDELING. Toelichting bij het model van evaluatiereglement. Voorafgaande opmerkingen. Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-013 datum : 2008-01-30 gewijzigd : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Toelichting

Nadere informatie

VR DOC.0473/2

VR DOC.0473/2 VR 2017 1205 DOC.0473/2 Ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers :

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers : Op stapel 2009-03 In de rubriek Op stapel geven we kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft de stand van zaken weer bij de onderhandelingen in Sectorcomité

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden. van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de psychomedisch-sociale

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden. van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de psychomedisch-sociale Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra Artikel l Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 2008 / 10 / 17 september 2008

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 2008 / 10 / 17 september 2008 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING G. V. O / 2008 / 10 / 17 september 2008 Inzake, tegen verzoekende partij, de inrichtende macht v.z.w., verwerende partij. Met een ter post aangetekende

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2008/132/

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2008/132/ 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2008/132/ Inzake : Verzoekende partij, wonende te, Verzoekende partij Tegen : de STAD, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 Inzake, wonende,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, dat deel uitmaakt van,,, vertegenwoordigd door, waarnemend

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

3. Voor het aanvragen van een V/A/TBS dient het betrokken personeelslid het door het schoolbestuur opgemaakte formulier te gebruiken.

3. Voor het aanvragen van een V/A/TBS dient het betrokken personeelslid het door het schoolbestuur opgemaakte formulier te gebruiken. Aan de directies en personeelsleden van de Broederscholen Hiëronymus Richtlijnen i.v.m. de aanvraag tot het bekomen van verlof. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 1. Elke aanvraag tot het bekomen van een VERLOF

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Dit overzicht heeft als doel een duidelijk beeld te scheppen van de voorwaarden en bepalingen die gelden voor de personeelsleden met een

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/181/,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/181/, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/181/, Inzake : mevrouw, wonende te,, vertegenwoordigd door de heer, secretariscoördinator van te, Verzoekende partij Tegen :

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie

over het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie in de basiseducatie VR 2017 2402 DOC.0179/6BIS VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 24 februari 2017 PROTOCOL NR. 66 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERINGEN

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. juridisch kader 1 bemerking vooraf: benadering van het juridisch kader vanuit de praktijk er zijn duidelijke diocesane verschillen scheiding kerk-staat werken vanuit een dubbel spoor zowel voor de opdracht

Nadere informatie

Evaluatiereglement Stedelijk onderwijs Oostende

Evaluatiereglement Stedelijk onderwijs Oostende Evaluatiereglement Stedelijk onderwijs Oostende Inhoudsopgave Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven...1 Artikel 2 Begrippen...1 Artikel 3 Documenten...3 Artikel 4 Algemene principes...3 Artikel 5

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel/onderwijspersoneel Willebroekkaai Brussel

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel/onderwijspersoneel Willebroekkaai Brussel tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2017-2018 in de Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding (POC) tot de kandidaten

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 3 21 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Amendementen Stukken in het

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Werking Medische Raad: praktisch toegelicht. Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat

Werking Medische Raad: praktisch toegelicht. Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat Werking Medische Raad: praktisch toegelicht Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat Adviesbevoegdheid: algemeen Verplicht advies (artikel 137 Ziekenhuiswet) Eenvoudig advies Verzwaard advies (1*,

Nadere informatie

73318 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

73318 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 73318 MONITEUR BELGE 14.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2011/35971] Provincie Antwerpen. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Bericht van openbaar onderzoek PUURS. Op 24 november 2011

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 9 /... / 10 mei 2012

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 9 /... / 10 mei 2012 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2012 / 9 /... / 10 mei 2012 Inzake, wonende te, bijgestaan door, COC, verzoekende partij, tegen inrichtende macht met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS STATUUT PERSONEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2013 / 3 / / 1 juli 2013. vertegenwoordigd en bijgestaan door, advocaat,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2013 / 3 / / 1 juli 2013. vertegenwoordigd en bijgestaan door, advocaat, KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2013 / 3 / / 1 juli 2013 Inzake, wonende te, vertegenwoordigd en bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen inrichtende macht VZW

Nadere informatie

TUCHTMAATREGELEN VOOR PERSONEELSLEDEN VAN HET

TUCHTMAATREGELEN VOOR PERSONEELSLEDEN VAN HET Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.13.001 BRUSSEL, 2013-01-10 KLASSEMENT: PERS/ADM/Algemeen BESTEMD VOOR: BuBaO & BuSO CONTACT: Lode De Geyter

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/ 2016 / 6 / / 13 april 2016

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/ 2016 / 6 / / 13 april 2016 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/ 2016 / 6 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij Tegen : VZW met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering

VVKSO-vormingsaanbod 2006-07 over bepaalde aspecten van de personeels- en leerlingenreglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-105 datum : 2006-10-05 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING G.V.O. / 2013 / 6 / / 21 augustus 2013 In zake.., wonende te, bijgestaan door, COV, verzoekende partij, tegen, eerste evaluator

Nadere informatie

"College van Burgemeester en Schepenen" Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel

College van Burgemeester en Schepenen Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL DO 2013-2014 / 09/01 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Deeltijds Kunstonderwijs, In uitvoering

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter.

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter. KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / 2016 Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter., advocaat, Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN 145/10/10 nr. 2 TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 (doc. 101/10/07) Aanpassing ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie