Informatieboekje groep 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje groep 3"

Transcriptie

1 Informatieboekje groep 3 Schooljaar

2 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep 3 van de Catharinaschool Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 3 bij juf Dineke Groenhof. Ook juf El Khalifa Maessen is betrokken bij groep 3. Zij geeft les aan kinderen die behoefte hebben aan een verlengde instructie, in de zogenaamde schakelklas. Hier geeft zij de lessen die horen bij de methode Veilig Leren Lezen. Deze lessen worden op hetzelfde tijdstip gegeven als wanneer de Veilig Leren Lezen lessen in de klas gegeven worden. Op die manier lopen deze leerlingen geen andere instructies mis. Een korte kennismaking Ik ben juf Dineke Groenhof en dit is mijn eerste jaar dat ik een groep 3 draai. Ik ben, na het afronden van mijn opleiding, op de Catharinaschool komen werken. Inmiddels ga ik nu mijn 11 e schooljaar in. Voordat ik in groep 3 terecht kwam ben ik werkzaam geweest in de groepen 1/2 en heb ik een aantal jaar de rol van bouwcoördinator vervult. Ik vind het geweldig om te zien hoe de kinderen, die ik allemaal al kende uit hun periode in groep 2, zulke grote ontwikkelingssprongen maken in de eerste paar weken van groep 3. Het belooft veel voor de rest van het schooljaar!

3 Contact met ouders U kunt ons altijd in de groep spreken, na schooltijd. Mocht het op dat moment niet uitkomen, dan maken we een afspraak met u. Ook kunt u ons buiten schooltijd telefonisch bereiken op het telefoonnummer van de school: Daarnaast kunt u mij bereiken via adres: Werken in groep 3 Elke schooldag gaan de deuren van de school om 8.20 uur open. De kinderen zorgen zelf voor hun jas, tas, eten en drinken. We stimuleren kinderen dit zelfstandig te doen, onder schooltijd doen de kinderen dit tenslotte ook alleen. Laat uw kind a.u.b. zelf de klas binnen gaan en neem alvast afscheid op de gang. Op die manier kunnen wij meteen beginnen met de les en blijft het rustig in de klas. Er zijn dagen waarop de kinderen direct beginnen met zelfstandig werken en op die manier kunnen zij hier direct mee beginnen. Wilt u even komen kijken in de klas, dan is het handiger om dat na schooltijd te doen. Om 8.30 uur moeten de kinderen binnen zijn en beginnen de lessen.

4 Taal / lezen We werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. Aan de hand van een verhaal wordt een nieuw woord en de bijbehorende letter geleerd. Bijv. bij het woord "maan" leren de kinderen hoe ze de letter "m" moeten lezen en ze leren in welke woorden ze de "m" ook zien en horen. D.m.v. het veel oefenen en herhalen leren de kinderen hoe je de letter "m" moet uitspreken, schrijven en herkennen. Binnen deze methode kan er op verschillende niveaus gewerkt worden. De kinderen die moeite hebben met het leesproces werken met de ster-aanpak, de kinderen die voldoende hebben aan de basisinstructie die maken gebruik van de maan-aanpak en de vlotte lezers die werken met de zon-aanpak. Afhankelijk van de leesontwikkeling van de kinderen, bieden we materialen aan die hierbij aansluiten. Zo is er voor de kinderen die al kunnen lezen genoeg uitdaging. Voor de kinderen bij wie het leesproces moeizamer verloopt is er voldoende tijd en aandacht om de stof te herhalen. Zij werken tijdens de momenten dat er in de klas gewerkt wordt met Veilig Leren Lezen in een kleinere groep in een apart lokaal. Dit wordt de zogenaamde schakelklas genoemd. In de beginperiode zal uw kind bijna ieder woordje hakken en plakken; mmm-aaaa-nnn maan! Iedere aangeleerde letter krijgt bijzondere aandacht, zo ook op de lettermuur. Bij iedere letter worden plaatjes en spulletjes gehangen. Door veel te herhalen maakt het kind zich het lezen eigen. BELANGRIJK: Laat uw kind ook thuis veel in aanraking komen met boeken en lezen. Neem ze mee naar de bibliotheek. Zoek niet té moeilijke boeken. Wij hopen dat we de kinderen zo kunnen stimuleren om zelf te lezen en dat ze ervaren dat het lezen van boeken leuk is. Lees alstublieft veel voor, lees samen met uw kind en laat uw kind voorlezen. Ook als uw kind het wat moeilijker gaat vinden, blijf dan oefenen op het niveau dat bij uw kind past. In de bibliotheek vindt u vaak boeken met de aanduiding AVI Start, M3 of E3. Ook op school werken we met deze aanduiding. AVI is een door Cito ontwikkelde leestoets. Deze wordt ook bij uw kind afgenomen. Niveau M3 staat voor het leesniveau wat de kinderen in het midden van groep 3 bereikt moet hebben. E3 staat voor het leesniveau wat uw kind aan het eind van groep 3 bereikt moet hebben. De boekjes met daarop bijvoorbeeld Na 1 week leesonderwijs kunnen meteen gelezen worden. Over een paar weken kunnen de kinderen ook boekjes met niveau AVI Start aan.

5 Rekenen Onze rekenmethode heet: Wereld in getallen. De methode gaat uit van situaties; verhaaltjes uit de werkelijkheid of uit de fantasiewereld van het kind. Samen zoeken we naar mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het gaat hierbij om samen denken, verkennen en ervaringen opdoen. Aan het eind van groep 3 kennen de kinderen de eraf- en erbij- sommen tot en met 10 en hebben ze inzicht in de getallenlijn tot en met 100. Ook kunnen ze meedenken over rekenprobleempjes. In de eerste periode zijn we veel bezig met rekenbegrippen zoals: meer/minder, verdelen/splitsen en bussommen (Twee mensen zitten al in de bus en er stappen drie mensen in, hoeveel zitten er nu in de bus?). Bovendien oefenen we hoe je de cijfers moet schrijven. Thuis kan getalbegrip en getalbeeld spelenderwijs geoefend worden door mens-erger-je-niet, ganzenbord, domino of andere bordspelletjes met een dobbelsteen te spelen. Wereld in getallen bestaat uit herkenbare blokken en de opbouw van weken en lessen is in elk blok hetzelfde. Elk blok heeft dezelfde opbouw. Elk blok wordt afgerond met een toets. De toetsresultaten geven duidelijk aan welke onderdelen uw kind goed beheerst en welke onderdelen uw kind nog extra moet oefenen. Er wordt gewerkt in drie niveaugroepen: De één ster groep: deze leerlingen hebben veel behoefte aan instructie en begeleiding van de leerkracht. De twee ster groep: Deze leerlingen kunnen na de basisinstructie en een korte uitleg over de opdrachten in het werkboek, zelfstandig aan het werk. De drie ster groep: Deze leerlingen krijgen een korte instructie over de lesinhoud en de opdrachten en kunnen snel zelfstandig aan het werk.

6 Schrijven In groep 3 werken we met de schrijfmethode Pennenstreken. Met Pennenstreken sluit het schrijfonderwijs aan op het leesonderwijs. Uw kind leert dus 2 soorten letters: leesletters en schrijfletters. Als uw kind tijdens het leren lezen meteen de schrijfletters leert, hoeft hij later niet meer over te stappen van leesletters naar schrijfletters. Bovendien is het fijn voor kinderen om de letter die ze leren lezen ook meteen te mogen schrijven. Dit maakt het schrijven voor uw kind tot een levensechte, dus zinvolle activiteit. Motoriek Schrijven is vooral een motorische vaardigheid. Daarom geeft Pennenstreken niet alleen schrijfoefeningen, maar ook motorische activiteiten. Die zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm-, hand- en vingermotoriek. Op een speelse manier wordt aandacht besteed aan een goede schrijfhouding. De leerkracht let op een goede zit-/schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. Het stabilo potlood wordt tussen de duim en wijsvinger vastgehouden en het potlood ligt daarbij op de middelvinger. Allemaal zaken die van belang zijn voor het ontwikkelen van een prettig leesbaar handschrift. In groep 3 leert Pennenstreken kinderen de kleine schrijfletters en hun verbindingen schrijven. De hoofdletters komen nog niet aan de orde. Ook de cijfers komen aan bod. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de leesletters en de schrijfletters.

7 Overzicht lees- en schrijfletters

8 Gymnastiek Omdat bewegen belangrijk is om fit en gezond te worden/blijven én omdat het de motorische ontwikkeling bevordert, krijgen de kinderen in groep 3 twee keer per week gymnastiek. Op woensdag en vrijdag krijgen zij les van meester Borsjan. Wilt u uw kind gymkleren en gymschoenen (die uw kind zelf vlot aan en uit kan doen) meegeven? Gelieve geen sieraden aan te doen op deze dag in verband met kans op blessures. Naast de gymlessen bewegen de kinderen ook regelmatig in de klas, maar dan op een wat eenvoudiger manier. We bewegen op muziek, doen verschillende inspannings- en ontspanningsoefeningen. Daarnaast spelen de kinderen tweemaal per dag buiten. Zelfstandig werken Net als in de kleutergroepen werken de kinderen in groep 3 met het weekplanbord. Hierbij moeten de kinderen taken maken welke op hun niveau liggen zodat zij deze taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het stoplicht in de klas. Staat het stoplicht op rood dan mag de leerkracht niet gestoord worden en werken de kinderen alleen. Wanneer het stoplicht op oranje staat, loopt de leerkracht een hulpronde om eventuele vragen te beantwoorden. Zodra het stoplicht op groen staat is het zelfstandig werken moment voorbij en mag de leerkracht wel weer worden aangesproken. De kinderen geven tijdens het zelfstandig werken d.m.v. een dobbelsteen aan of zij gestoord mogen worden door een klasgenootje/de leerkracht (de dobbelsteen staat op rood), of iemand hen om hulp mag vragen (de dobbelsteen staat op groen) of dat hij/zij een vraag heeft aan de leerkracht. (de dobbelsteen wordt op het vraagteken gelegd) Toetsen Regelmatig controleren we door middel van methodegebonden toetsen hoe het met de vorderingen van de kinderen staat. Twee keer per jaar maken de kinderen voor de verschillende leergebieden de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze toetsen kunnen we problemen tijdig onderkennen en hierop inspelen. Uiteraard wordt u hierover regelmatig op de hoogte gehouden zodat u ook weet hoe het met de ontwikkeling van uw kind staat en waar u eventueel bij kunt helpen. Zorg De leerkrachten op de Catharinaschool worden ondersteund door de interne begeleiders. De interne begeleider bij ons op school is juf Barbara van der Zandt. Wanneer een kind extra zorg behoeft op cognitief (leer) of sociaal-emotioneel gebied aan zowel de onder- als de bovengrens, dan bieden wij dit altijd aan in overleg met juf Barbara. Zij volgt alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 en ondersteunt de leerkrachten om de juiste aanpak te bepalen, indien dit nodig is. Tenslotte Wij vinden het erg belangrijk dat zowel de ouders als de leerkracht goed op de hoogte zijn van de situatie van het kind. Wacht niet met het bespreken van problemen. Loop liever even binnen. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek na schooltijd. We nemen graag de tijd voor uw verhaal. Als u nog vragen of opmerkingen heeft n.a.v. dit informatieboekje of de informatieavond, horen wij dit graag van u. Zo maken we er samen een fantastisch schooljaar van!