Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4"

Transcriptie

1 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4

2 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten altijd spreken na schooltijd. Mocht het op dat moment niet uitkomen, dan maken we een afspraak. Ook kunt u de leerkrachten buiten schooltijd telefonisch bereiken op het telefoonnummer van de school: Daarnaast kunt u de leerkrachten mailen. De mailadressen staan op het informatieblad. Gedurende het schooljaar zijn er 4 contactavonden voor ouders gepland, ongeveer om de 10 weken. Drie avonden zijn verplicht, dan worden alle ouders uitgenodigd, één contactavond is facultatief. Mocht de leerkracht het nodig vinden dan wordt u uitgenodigd, maar u mag zelf ook het initiatief nemen tot een gesprek. Ook als alles goed gaat bent u van harte welkom. In de Ditjes en Datjes, de nieuwsbrief, worden de data voor de contactavonden vermeld. Informatie naar de ouders: Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van wat er in de groep speelt. Hierin doen we mededelingen of vragen wij om uw hulp. Deze nieuwsbrief wordt via de mail verspreid. Werken in groep 3 / 4 Werktijden: Elke schooldag komen de kinderen om 8.25 de school binnen. We gebruiken hiervoor de hoofdingang. De kinderen hangen hun jas aan de kapstok en leggen hun tas in de vakken boven de kapstok. Om half negen moeten de kinderen binnen zijn en beginnen de lessen. Deze duren tot uur. s Middags gaan de kinderen om naar binnen. Om moet iedereen binnen zijn en starten de lessen. Deze duren tot uur. Op woensdag werken we alleen de ochtend tot uur. s Middags zijn we vrij. Op vrijdag zijn de kinderen om uur vrij. Begroeten: Bij binnenkomst van de school en/of het lokaal begroeten we ieder kind met een handdruk. Ook aan het einde van de schooldag geven we een hand. Dit om er voor te zorgen dat we ieder kind zien en dat ieder kind zich gezien voelt.

3 Start van de dag: Iedere dag starten we schoolbreed met een kwartier lezen. Hieronder vallen allerlei leesvormen, zoals tutorlezen, duolezen en stillezen. Op maandag starten we met een kwartier sociale en emotionele ontwikkeling. Pauze: Onze pauze is van tot uur. Voorafgaand aan de pauze eten en drinken we in de klas. Tijdens het eten en drinken leest juf voor of kijken we een educatief filmpje op het digibord. Buiten spelen we op het plein of op het voetbalveld. WC gebruik: De kinderen mogen onder schooltijd zonder te vragen naar de wc. Op de deur hangt een rood/groene stip, waarmee de kinderen aangeven dat de wc bezet of vrij is. Wanneer juf aan het uitleggen is of aan het voorlezen, mogen de kinderen in principe niet naar de wc. Ook wordt er gestimuleerd om voor schooltijd en in de pauze te gaan. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Als uw kind een blaasprobleem heeft, geeft u het dan even aan bij de leerkracht. Dag planning en weekrooster. Alle dagen hebben ongeveer dezelfde opbouw. We proberen de basisvakken zoveel mogelijk op de ochtenden te geven. Verder zijn de lestijden van de verschillende vakken door de hele school zoveel mogelijk gelijk. Dit om het mogelijk te maken dat een leerling de instructie van een groep hoger of lager kan volgen. De dag planning is voor de kinderen in te zien door middel van het (plan)bord of de taakbrief. Met de taakbrief kunnen de kinderen ook zelf hun werk plannen en registreren ze welke taken ze gemaakt hebben. Zelfstandig werken: Zelfstandig betekent: Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten, kijken deze na en registreren ze indien nodig. Ze maken hierbij gebruik van hun zelfstandig werken blokje, zodat ze zelf kunnen aangeven of hulp van de leerkracht gewenst is of dat ze willen samen werken of liever alleen. Tijdens het zelfstandig werken creëren wij tijd om instructie te geven aan de andere groep of om kinderen, alleen of in een groepje, extra hulp en/of instructie te geven.

4 Instructietafel: In de groepen 1 t/m 8 staan instructietafels. De leerlingen krijgen allemaal een centrale instructie. Daarna gaat het grootste deel van de groep zelfstandig aan het werk. Dan komt er een verlengde instructie voor de leerlingen die nog iets meer uitleg nodig hebben. Dit gebeurt aan de instructietafel. Wanneer de leerkracht ziet dat een kind de stof begrijpt en een opdracht zelf kan maken, werkt het kind op zijn of haar eigen plaats verder. Dit om de zelfstandigheid te bevorderen. Methoden Taal/lezen groep 3: We werken met de methode Veilig leren lezen. Aan de hand van een verhaal wordt een nieuw woord en de bijbehorende letter geleerd. Bijv. bij het woord maan leren de kinderen hoe ze de letter m moeten lezen en ze leren in welke woorden ze de m ook zien en horen. D.m.v. het vele oefenen en herhalen leren de kinderen hoe je de letter m moet uitspreken, schrijven en herkennen. Binnen deze methode kan er in verschillende niveaus gewerkt worden. Afhankelijk van de leesontwikkeling van de kinderen, bieden we materialen aan die hierbij aansluiten. Zo is er voor de kinderen die al kunnen lezen genoeg uitdaging. Voor de kinderen voor wie het leesproces moeizaam verloopt is er voldoende tijd en aandacht om de stof te herhalen. In de beginperiode zal uw kind bijna ieder woord hakken en plakken; mmmm-aaaaa-nnnnn -> maan! Belangrijk! Laat de kinderen thuis ook vanaf het begin van het schooljaar veel lezen, het hele jaar door! Neem ze mee naar de bibliotheek. Zoek niet te moeilijke boeken. Wij hopen dat we de kinderen zo kunnen stimuleren om zelf te lezen, dat ze ervaren dat het lezen van boeken leuk is. Lees alstublieft veel voor, lees samen met uw kind en laat uw kind voorlezen. Ook als uw kind het wat moeilijker gaat vinden, blijf oefenen op het niveau dat bij uw kind past. In de bieb vindt u vaak boeken met de aanduiding AVI Start, M3 of E3. Ook op school werken we met deze aanduiding.

5 AVI is een door Cito ontwikkelde leestoets. Deze wordt ook bij uw kind afgenomen. Niveau M3 staat voor het leesniveau wat de kinderen in het midden van groep 3 bereikt moet hebben. E3 staat voor het leesniveau wat uw kind aan het eind van groep 3 bereikt moet hebben. De boekjes met bijvoorbeeld Na één week leesonderwijs kunnen meteen gelezen worden. Over een paar weken kunnen de kinderen ook boekjes met niveau AVI Start aan. Taal groep 4: We werken in groep 4 met de methode Taal op Maat. Deze methode heeft zowel een taal als een spellingslijn. Via Taal op Maat werken we aan de volgende taalgebieden: woordenschat, taalbeschouwing en spreken en luisteren. Lezen in groep 4: Ook in groep vier is er veel aandacht voor het technisch lezen. Naast het dagelijkse kwartiertje duolezen, werken we aan het technisch leesniveau door middel van de methode Estafette. Deze methode staat drie keer per week op het rooster. Deze methode oefent zowel op woordniveau als tekstniveau. Net als bij Veilig leren lezen werkt Estafette ook met verschillende niveaus. Voor de kinderen in groep 4 is het van belang om veel leeskilometers te maken. Het voorlezen en samen lezen is ook in deze groep nog heel belangrijk. Op deze manier stimuleert u de leesmotivatie en vergroot u de woordenschat van uw kind. Begrijpend lezen: In groep 4 komt er meer nadruk te liggen op het begrijpend lezen. Hiervoor starten we dit schooljaar met de digitale Methode Leeslink. Alles van de methode staat op het digibord, is te downloaden en te printen: filmpjes, teksten, opdrachten, strategieën en leerhulpjes. Elke week staan nieuwe lessen online. Dat maakt Leeslink altijd actueel en interessant voor de kinderen. In de methode is aandacht voor de volgende strategieën. 1. Waarom lees ik de tekst? Leesdoel bepalen 2. Waar gaat de tekst over? Voorspellen 3. Wat weet ik al over het onderwerp? Voorkennis ophalen 4. Wat doe ik als ik het niet meer snap? Herstellen 5. Welke vragen zie ik? Vragen stellen 6. Welk plaatje past bij de tekst? Visualiseren 7. Hoe vat ik samen? Samenvatten

6 Rekenen Dit schooljaar starten we met de nieuwste versie Pluspunt, de opvolger van onze vorige methode. De werkwijze voor de kinderen is dus grotendeels bekend. Het is een methode die geschikt is om mee te werken in combinatiegroepen. Pluspunt is een duidelijk methode die kinderen stapsgewijs leert rekenen en veel oefening en herhaling biedt. De leerlingen in groep 3 t/m 5 volgen allemaal de basisinstructie met verlengde instructie voor een kleine groep leerlingen. Daarnaast zijn er extra opdrachten voor de leerlingen die meer en/of meer uitdagende leerstof nodig hebben. Door middel van de nieuwsbrieven zullen wij op de hoogte houden aan welke doelen voor rekenen we in de klas werken. Schrijven: In groep drie lezen we de kinderen de letters te schrijven die zijn aangeboden in de taal/leesles. Wij werken met de methode Pennenstreken die in groep 3 aansluit bij de methode Veilig Leren Lezen. Bij het leren schrijven is het belangrijk te letten op: houding, papierligging en pen/potloodgreep. Een goede pengreep is prettig om ontspannen te kunnen schrijven. We gebruiken in het begin van groep 3 een potlood, maar gaan later in het jaar over op een pen. Deze wordt met duim, wijsvinger en middelvinger vastgehouden. In groep vier worden de hoofdletters aangeleerd.

7 Levelwerk: Sommige leerlingen komen in aanmerking voor werken met Levelwerk. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs, ontwikkeld door Jan Kuipers, senior adviseur bij Cedin en expert op het gebied van hoogbegaafdheid. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn met een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk. Iedere week gaat de leerkracht met de leerlingen die met Levelwerk werken om de tafel om te bespreken hoe het gaat: loop je ergens tegenaan, hoe heb je bepaalde problemen opgelost, wat ging goed en waarom en hoe gaat het met de planning? Gymnastiek: Op maandag- en donderdagmiddag hebben de kinderen gym. Afwisselend worden er spellessen en toestellenlessen gegeven. De kinderen worden komen gewoon op school, waarna we gezamenlijk naar de sporthal lopen. Wilt u uw kind gymkleren en gymschoenen ( die uw kind zelf vlot aan en uit kan doen) meegeven in een rugtas. Liever deze dagen geen sieraden om doen in verband met kans op blessures. Muziek: We geven muzieklessen volgens de methode Moet je doen of leren de kinderen liedjes aan bij thema s die op dat moment actueel zijn in de groep Verkeer: Verkeerslessen worden gegeven door middel van de Verkeerskalender of door middel van Stap vooruit een verkeerskrant van VVN. Tekenen en handvaardigheid (Crea): Op maandagmiddag staat Crea op het programma. Hieronder vallen de vakken tekenen en handvaardigheid. We proberen hierbij verschillende technieken aan bod te laten komen en aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook zullen de verschillende feestdagen en projecten centraal staan.

8 PBS: We werken op school met PBS. PBS gaat er vanuit dat je goed gedrag kan leren. Onze speerpunten zijn: Veiligheid, Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid. Bij deze waarden hebben we gedragsverwachtingen beschreven en bijbehorende lessen. PBS gaat er vanuit dat positief bekrachtigen helpt. Kinderen worden daarom beloond, wanneer ze goed gedrag laten zien. Zij krijgen dan een smiley van de leerkracht. Dit kan de eigen leerkracht zijn, maar ook de leerkracht van een andere groep. In dit kader heeft iedere groep een PBS muur, waarop de leerlingen bijhouden hoeveel smiley s zij verdiend hebben. De verdiende smiley s mogen ingewisseld worden voor een persoonlijke of groepsbeloning, zoals bijvoorbeeld een kleurplaat uitkiezen of een spelletje voor de hele groep. Naast PBS is elk kind een keer de Kanjer van de week. Tijdens deze week wordt uw kind extra in het zonnetje gezet. Het mag spullen van huis meenemen en iets over zichzelf vertellen. Doel hiervan is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. ICT in de klas: Iedere groep heeft de beschikking over één computer per 5 leerlingen. Hierop kunnen de kinderen met behulp van verschillende programma s hun reken- taal en leesvaardigheden oefenen. Ook heeft iedere groep per dit schooljaar de beschikking over twee Ipads. Toetsen: Regelmatig controleren we door middel van methode gebonden toetsen hoe het met de vorderingen van de kinderen gaat. Twee keer per jaar maken de kinderen voor de verschillende leergebieden de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze toetsen kunnen we problemen tijdig onderkennen en hierop inspelen. Rapporten: Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Het eerste rapport omvat datgene wat uw kind op dat moment beheerst. Onze ervaring is dat wanneer de periode van het aanvankelijk lezen is afgesloten, omstreeks januari, er enkele kinderen zijn die dan het tempo van de groep niet meer bij kunne benen. Zij blijven hangen in de fase van het spellend lezen ( hakken en plakken) Ze vinden het lastig om woorden in één keer en op tempo te lezen. Hoewel het dan in eerste instantie goed leek te gaan, kan een tweede rapport mogelijk wat tegenvallen. Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen goed en zullen u tijdig op de hoogte brengen mocht dit nodig zijn. Verjaardagen: De verjaardag van uw kind wordt in de ochtend gevierd, zonder de aanwezigheid van de ouders. Traktaties graag niet te groot. De leerkrachten behoeven geen speciale traktatie. Na het trakteren in de klas mag het kind langs de andere klassen gaan.

9 Algemeen Wij vinden het erg belangrijk dat zowel de ouders als de leerkracht goed op de hoogte zijn van de situatie van het kind. Wacht niet met het bespreken van problemen. Loop liever even binnen. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek na schooltijd. Wij nemen graag de tijd voor uw verhaal. Als leerkrachten doen wij geen mededelingen over leerlingen op het schoolplein. Dit is informatie die tussen ouders en leerkracht moet blijven en die alleen besproken wordt, met u, in de klas. Wij willen u vragen hetzelfde te doen richting de leerkrachten. Wilt u iets zeggen over uw kind tegen de leerkracht, dan graag na schooltijd in de klas. Bijzonderheden of afspraken worden door de leerkrachten vastgelegd. Als u nog vragen of opmerkingen heeft n.a.v. deze brochure, horen wij dit graag van u. Zo maken we er samen een goed schooljaar van! Met vriendelijke groet, De leerkrachten van groep 3/4.

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015 27 Schoolwijzer 2011-2015 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Informatieblad van Groep 4

Informatieblad van Groep 4 Informatieblad van Groep 4 Uw kind gaat nu al een paar weken naar groep 4. In dit blad kunt u lezen wat we in deze groep doen. Gym Iedere week hebben we twee keer gym, namelijk op maandagmiddag van juf

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Kbs Jan Bunnik Wagenmaker 1 3411 WN Lopik tel: 0348 551820 internetadres: www.janbunnikschool.nl e-mail: directie@janbunnikschool.nl Inhoud: 1. Groepen ½ Kbs Jan Bunnik 2. Wendagen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. RK Basisschool De Leeuwenkuil

SCHOOLGIDS 2012-2013. RK Basisschool De Leeuwenkuil 1 SCHOOLGIDS 2012-2013 RK Basisschool De Leeuwenkuil Azaleastraat 1 6658 XP Beneden-Leeuwen e-mail: basisschool@deleeuwenkuil.nl website: www.deleeuwenkuil.nl tel: 0487-591701 Schoolgids RK Basisschool

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolgids. Bataviaschool 2013-2014

Schoolgids. Bataviaschool 2013-2014 Schoolgids Bataviaschool 2013-2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DE KINDEREN OP DE BATAVIASCHOOL... 3 3. HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL... 4 3.1. Mondeling Nederlands... 4 3.2. Lezen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouders,

VOORWOORD. Beste ouders, VOORWOORD Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van basisschool CNS De Groenling, een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Deze gids is bedoeld voor ouders, die op zoek zijn

Nadere informatie