MAGAZINE. Verfrissende opzet netwerkavond. Interview met MKB Schoon! Ondernemersnieuws op het prikbord C L U B I N E S S. B U S Leidsche Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE. Verfrissende opzet netwerkavond. Interview met MKB Schoon! Ondernemersnieuws op het prikbord C L U B I N E S S. B U S Leidsche Rijn"

Transcriptie

1 I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lisch Rijn Ht magazin voor onrnmrs in n ron Lisch Rijn Jaargang 3 nr. 1 Vrfrissn opzt ntwrkavon Intrviw mt MKB Schoon! Onrnmrsniuws op ht prikbor Covr foto: Ht bijzonr gbouw van ht WNF in Zist

2 Lisch Rijn Avisgrop rgistraccountants blastingavisurs STOLWIJK rgistraccountants blastingavisurs Lisch Rijn Avisgrop Gspcialisr in totaaloplossingn voor al uw aministrativ n fiscal blangn in ht min- n klinbrijf Burgrmstr Vrrlaan AD Utrcht Tl: (030) Fax: (030) E- mail: Lisch Vanaf mio 2011: Rijn D Domplaar Accountancy 1 E D Mrn STOLWIJK Accountancy n (salaris)aministrati Juriisch n fiscal instvrlning Accountancy n (salaris)aministrati Stolwijk Rgistraccountants Blastingavisurs Juriisch n fiscal instvrlning Vstiging D Mrn: Vstiging Amstlvn: Gouvrnantlaan 3 n 6a Binrij 1b 3454 WE D Mrn 1185 ZH Amstlvn T Stolwijk Rgistraccountants 89 n T Blastingavisurs Vstiging D Mrn: Gouvrnantlaan 3 n 6a 3454 WE D Mrn T Vstiging Amstlvn: Binrij 1b 1185 ZH Amstlvn T MKB Schoon! vrzorgt voor u: Schoonmaakonrhou Glasbwassing Gvlriniging Lisch Vloronrhou Rijn Accountancy Sanitair voorziningn Krtj samn wrkn? MKB Schoon! in ht kort: Rgional aanpak Afspraak is afspraak Zr flxibl Grot btrokknhi Tvrn mwrkrs ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë T nkn n on in grafisch communicati Tl

3 I N E S S C L U B B U S Lisch Rijn BCLR Magazin is n uitgav van Businss Club Lisch Rijn n vr schijnt vir kr pr jaar. Ln n rlatis krijgn ht magazin gratis togstuur. Dr jaargang, nummr 1, maart Vrslag bijnkomst bij Crativ Vally - 8/9 Oplag 500 xmplarn Racti Bas Stolwijk Ils Starrnburg Fotografi Fotografi IJznoorn n Brtls Fotografi (foto bij intrviw MKB Schoon!) Vormgving, lay-out & ruk Drukkrij Jan Evrs BV D Mrn Ractiars Gouvrnantlaan WE D Mrn T: F: E: Ovrnam van informati is togstaan, mits bron wort vrml. Aan inhou van it magazin kunnn gn rchtn worn ontln. Ht volgn nummr vrschijnt: juni Kopij insturn kan t/m 2 mi Vrslag bijnkomst bij WNF - 14/15 Vrslag bijnkomst bij V.V. D Mrn - 12 Dz kr in ht BCLR magazin Informati In 1995 is Businss Club D Mrn opgricht. Sins mi 2009 is z vrr ggaan onr naam Businss Club Lisch Rijn (BCLR). BCLR is vrbonn aan V.V. D Mrn n sponsort z club om haar ambitiuz olstllingn waar t makn. Aan ht limaatschap van BCLR is n contributibrag van 750,- p/j vrbonn. Voor ZZP rs glt n spciaal tarif van 500,- p/j. BCLR Commissi Anré Bakkr, Anré van Mro, Bas Stolwijk, Dnnis Poorthuis, Frank van r Stn, Ils Starrnburg, John van Wgn, Ruu van Kloostr, Stphan Oost n Wim Stolwijk. Van voorzittr 4 Niuws van BCLR commissi 5 Intrviw mt MKB Schoon! 6/7 Vrslag bijnkomst bij Crativ Vally 8/9 Niuw ln introuctis 10/11 Vrslag bijnkomst bij V.V. D Mrn 12 Onrnmrsprikbor 13 Vrslag bijnkomst bij WNF 14/15 Onz ln 16 Pagina 3 jaargang 3 nr. 1

4 Van voorzittr D aar: klin n kwtsbaar Dat onz aarbol kwtsbaar is, at hft ons commissili Anré Bakkr ons uilijk gmaakt tijns zijn intrssant lzing bij ons bzok aan ht Wrl Natuur Fons. Hij schtst aan han van zr vl fitn problmn i op ons af gaan komn inin wij nit zuinigr n anrs mt mor aar omgaan. Dat natuur zijn ign plan trft, hb ik onlangs zlf kunnn rvarn in Brisban. Door ovrvloig rgnval wrn grot gbin gtroffn oor ovrstromingn n wr gigantisch vl scha aangbracht aan huizn, wgn n natuurgbin. Binnn tw wkn na z ramp was r in Australië n niuw blasting gïntroucr: th floo tax. Nog maar nt wr thuis, wrn w wr opgschrikt oor natuurramp in Niuw Zlan. Zlf sta mt opvalln naam Christchurch ha gn antwoor op aarbving. Dirct na z aarbving krg ik n -mail van n knnis, waarin uitvorig ontstan situati alaar wr bschrvn. Communicati gaat tgnwoorig inraa snllr! Natuur, communicati n social mia, ht zijn onrwrpn i onz Businss Club bhanlt. Eraags horn w ho n op wlk wijz ht WK tafltnnis in Rottram wort gorganisr n wl zoanig at ht tafltnnis-gkk Azië optimaal kan mgnitn. D wrl wort klinr. En volgn bijnkomst zal in ht tkn staan van social mia. Wat komt r op ons af, ho gaan w hir m om? Op it momnt vinn in Arabisch Statn ontwikklingn plaats i j toch nit voor moglijk ha ghoun. En facbookrvoluti! Onrnmr: blijf attnt n zorg voor n lfbar wrl. Anré Bakkr gaf at rs aan in zijn prsntati, maar w motn r wl wat aan on. Ruc, r-us, rcycl. Wim Stolwijk

5 Agna 4 april BCLR bijnkomst in ht Acamigbouw (Univrsitit Utrcht) mt ZuiamUithof Drukkrijn. 9 mi BCLR bijnkomst bij Hulskamp Auiovisul, thma: social mia Ein mi Niuw iti BCLR magazin 6 juni BCLR bijnkomst, zomrs stting n activitit, partnrs zijn wr van hart wlkom! BCLR Niuws In it rst BCLR magazin van 2011 brichttn w u graag ovr lopn ontwikklingn n onz plannn voor prio tot aan zomr. Groin aantal ln uit rgio Onlangs hbbn w in kaart gbracht uit wlk plaatsn in rgio Lisch Rijn onz huiig ln gvstig zijn. Dit is ook trug t zin in vrniuw wrgav van onz lnlijst op achtrkant van it magazin. Naast vstigingsplaatsn D Mrn n Utrcht, waar mst ln hun brijf hbbn, komn niuw ln sts vakr uit anr plaatsn in rgio, zoals Vlutn, Harmln, IJsslstin, Houtn, Worn, Zist n ook Amrsfoort. D komn prio wort oor commissi naruk glg op ht wrvn van niuw ln uit z gbin. Want; businss hout nit op bij grnzn van Lisch Rijn n aanwas van brijvn van ivrs groottn n uit vrschilln branchs is n mooi vrstrking n uitbriing van ons n uw ntwrk. Rstyling magazin Ht kan u nit ontgaan zijn; rstyling van ht BCLR magazin. Samn mt Drukkrij Jan Evrs hft BCLR racti ht magazin in n niuw jasj gstokn. En niuw stap naar n mr profssionl Businss Club mt n volwaarig ign magazin, waarin ln zich op vrschilln manirn kunnn profilrn. Daarnaast is bslotn oplag t vrhogn naar 500 xmplarn pr iti. Ht magazin wt intrss van mnig onrnmr t wkkn n is aarm n uitstkn visitkaartj van onz Businss Club. En intnsivr vrspriing onr onz ln n naar potntiël ln is aarom n voor han liggn kuz. Ht gft u tvns glgnhi zich naar n grotr publik t profilrn mils n niuwsbricht of n avrtnti. In volgn iti komn bijvoorbl wr succsvrhaln cntraal t staan. Hft u oor uw BCLR limaatschap n niuw businsspartnr gvonn? Laat ht ons wtn! Ook voor mr informati ovr anr moglijkhn van ht magazin kunt u natuurlijk contact opnmn mt racti. Vooruitblik In maart staat ht Olympisch Plan 2028 in ht algmn n ht WK Tafltnnis 2011 in ht bijzonr op ht programma. En afgvaarig van NOC-NSF n irctur van ht WK Tafltnnis zulln o.a. als gastsprkrs optrn. Daarnaast zal in n van komn bijnkomstn aanacht worn bst aan social mia n ho BCLR-ln z mia kunnn inzttn tn bhov van hun ign onrnming. Vrr wrkn w aan n zomrs bijnkomst waarbij partnrs van ln wrom wlkom zijn. W hbbn n mooi locati op ht oog waarm w vrwachtn, in navolging van vorig jaar, ook it jaar n luk n ontspannn bijnkomst t crërn. Pagina 5 jaargang 3 nr. 1

6 arthyn Muntnam, Marthyn Joost Muntnam, Hrmsn Joost n Christian Hrmsn Hrmsn n Christian Hrmsn En Businss Club li aan ht woor: MKB Schoon! Vl rvaring in n jong brijf; brors Joost n Christian Hrmsn starttn n jaar gln hun ign schoonmaakbrijf; MKB Schoon! Mt jarnlang wrkrvaring in schoonmaakbranch, hun vollig gigitalisr systmn n prsoonlijk aanacht voor klant n mwrkr strvn zij rnaar n rgional splr t worn. D famili Hrmsn hft ruim rvaring in schoonmaakbranch. In 1986 is ht brijf Hrmsn Schoonmaaksrvic opgricht oor mor van brors. D famili hft it brijf uit latn groin tot n sriuz rgional splr mt 350 mwrkrs. In 2002 hbbn zij Hrmsn Schoonmaaksrvic succsvol vrkocht. D brors gingn 8 jaar lang hun ign wg binnn schoonmaakwrl, maar stuittn tlkns op conflictn tussn aflingn commrci n oprationl zakn. Joost Hrmsn: Afsprakn i ik mt klant maakt, wrn oprationl nit uitgvor zoals afgsprokn. Mt als gvolg ontvrnhi n frustrati, zowl bij klant als bij mij. D conflictn tussn z aflingn warn voor Joost n Christian blangrijkst rn om mt MKB Schoon! t startn.

7 Nu, ruim n jaar latr, hbbn z 55 mwrkrs in inst i alln in n straal van 25 kilomtr ronom Utrcht n Rottram wrkzaam zijn op ht gbi van schoonmaak-, glas- n gvlonrhou, spcialistisch rinigingn n vloronrhou. Uitraar is structuur van MKB Schoon! ingricht volgns hun ign wnsn. Ofwl; pr oprachtgvr is r één iman vrantwoorlijk voor zowl commrciël als oprationl kant van ht objct of opracht. Samn mt hlr wrkinstructis aan mwrkrs van MKB Schoon gft it klant rust n inzicht in ho n wannr wrkzaamhn worn vrricht. D combi van igitaal n prsoonlijk Ook op anr vlakkn kizn z voor n vrniuwn aanpak. All objctn worn op ruimtnivau igitaal ingmtn waaroor all bnoig ggvns van lk klant zijn vastglg. Daarnaast wrkn w mt ClanJack. ClanJack wrkt als n ultramorn prikklok. Ht princip is simpl: op schoonmaaklocati worn rfi chips aangbracht. D schoonmakr hoft aar alln maar zijn mobil tlfoon tgnaan t houn n ht systm rgistrrt D tokomst van MKB Schoon! In komn jarn hoopt Joost mt MKB Schoon! uit t groin tot n rgional splr mt zo n 200 mnsn in inst. Ht blangrijkst vint hij at ht n prsoonlijk brijf mot blijvn. Ik bn wars van status n wil irn gwoon bij zijn voornaam kunnn nomn; mwrkrs, maar ook klantn. Ht raait om ht lvrn van go kwalitit op basis van n go rlati. Daarbij hout MKB Schoon! flxibilitit n slagvaarighi hoog in ht vaanl n wort Ht Niuw Wrkn oorgvor in hun wrkwijz. En kantoor aan huis bit stvig basis, mt volop moglijkhn om lrs op locati t wrkn. Maar, zg Joost, at motn z nit allmaal gaan on, want an blijvn r gn kantorn mr ovr om schoon t makn! aankomst- n vrtrktij. Dit gft vl voorln op ht gbi van aministrati n vilighi van mwrkrs. Ook iscussis ovr gmaakt wrktijn is hiroor vrln tij. Naast z igital gmakkn is r vl prsoonlijk aanacht voor mwrkrs. Mwrkrs hbbn vl aanacht noig, an wrkn z ht bst. Wij bzokn ir wk al onz mwrkrs n projctn tijns controls n valuatis, maar ook voor gwoon n kopj koffi. Zo hout j ht contact go, wt j wat r lft n kun j snl bijsturn wannr at noig is, alus Joost. Onz mnsn zijn ons brijf. W willn an ook at irn lkkr in zijn vl zit n tvrn is ovr zijn wrk. En rël wrkruk n n go loonnivau zijn aarbij blangrijk. Wij gaan nit m in prijsoorlog ovr schoonmaaklonn, maar bsparn livr op anr kostn, zoat w onz mnsn naar tvrnhi kunnn btaln. Ht ziktvrzuim is nog sts 0,0%, aar winnn w mr m. Contactggvns MKB Schoon! Postbus GA Houtn Tl Joost Hrmsn Dirctur M Al bij slcti van niuw wrknmrs komt z prsoonlijk aanacht naar vorn. Joost: Mnsn kunnn bij ons alln pr -mail sollicitrn, an wtn w irct of z go Nrlans kunnn lzn n schrijvn. Zit at go, an gaan w op gsprk bij hn thuis. Ht is voor sollicitant n vrtrouw omgving n wij krijgn n go bl van wat voor typ iman is aan han van hun thuissituati n lfomgving. Vooralsnog zijn brors zr tvrn ovr hun prsonl n is tostroom usanig groot at z nit irn irct kunnn plaatsn. Maar niuw projctn blijvn komn n an kan ht inns snl gaan. Onlangs hbbn w op onrag n opracht gkrgn n zijn w op maanag glijk gstart mt ign prsonl. Pagina 7 jaargang 3 nr. 1

8 Robrt Ritvl (RICM) Locati: Dsqu / Crativ Vally Vrfrissn opzt in n cra En ntwrkavon in ht bijzonr pan Crativ Vally vorm voor BCLR organisati n uitaging om ook ht programma van n crativ raai t voorzin. Ht rsultaat was n vrfrissn niuw opzt waarin maar lifst zvn BCLR ln zich konn prsntrn. Fara n Fara Tho n van Tho Rooijn van Rooijn (Van Rooijn (Van Rooijn Architctn Architctn BNA) BNA) Ruu Smits (Plato Intrnational)

9 Bob Groos (ANDER) Gijsbrt van Sumrn (Ppplforc Art & Dsign) tiv omgving Gasthr Dsqu wil graag ht concpt tolichtn waarop Crativ Vally is gbasr. D BCLR organisati zag haar kans schoon om klinr onrnmingn zich t latn prsntrn in ivrs schittrn vrgarruimts. Bi iën kwamn samn in n vrfrissn opzt, waarbij aanwzign roulrn tussn prsntatis van 7 BCLR ln n vrschilln ruimts van ht pan. En bijzonr gslaag xprimnt n zkr voor hrhaling vatbaar! Roulatisystm van prsntatis Voorafgaan aan bijnkomst han all aanwzign kunnn oorgvn wlk prsntatis hun voorkur han. Bij binnnkomst ontving irn n plattgron waarop hun programma was aanggvn. Na ontvangstborrl wr ht startsin ggvn voor rst prsntatiron. Ht zokn naar juist locati n prsntati was bpaal gn straf in it bijzonr pan n zonr problmn zat an ook irn binnn kort tij op juist plk. Na ht rst kwartir von stolnans plaats n vrvolg irn zijn wg naar tw prsntatiron. Vol nthousiasm wr onrwg nagpraat ovr rst prsntatis n vooruitgblikt op volgn ron. Vrrassn prsntati Ht programma bvatt ivrs originl prsntatis. Zo tstt Bob Groos (ANDER) knnis van aanwzign ovr ht uitznbing via n intractiv quiz, waarm hij hn mt vrrassn fitn confrontr. Ruu Smits (Plato) lit o.a. zin ho ht BCLR ntwrk bijraagt aan zijn projctn n Robrt Ritvl (RICM) lit i.s.m. n rital partnrs moglijkhn voor onrnmrs op gbi van vranrmanagmnt rvu passrn. Gasthr Arnou Zwijk (Dsqu) bsprak ht vrniuwn concpt waarop Crativ Vally is gbasr, trwijl Jron Kolfschotn (KJAG) niuw communicativormn op juriisch gbi aan bo lit komn. Tnslott gavn Tho n Fara van Roojin (Van Rooijn Architctn) n Gijsbrt van Sumrn (Ppplforc Art & Dsign) inzicht in n paar van hun bijzonr projctn, rspctivlijk niuw branwrkazrn van Vlutn n n projct in ht Caribisch gbi. Gslaag opzt Naat ook r prsntatiron r op zat, vrzamln all aanwzign zich wr in brassri van Crativ Vally. Daar ha Cuisin on Tour inmils n ovrhrlijk wintrs bufft klaargzt waar irn volop van gnoot. Hét onrwrp van gsprk warn natuurlijk ivrs prsntatis n bijzonr ruimts waarin mn ha vrtof. Daarnaast was irn zr t sprkn ovr opzt van ht programma. D oorgwintr ntwrkrs nomn opzt vrfrissn n wr ns its complt anrs, kortom hl rg luk om m t makn! D opzt van BCLR organisati n Dsqu mag zoon mr an gslaag gnom worn n zal zr zkr n vrvolg krijgn. Arnou Zwijk (Dsqu) Pagina 9 jaargang 3 nr. 1

10 Introucti niuw ln Gragtmansstraat RA Waalwijk Cs van r Stn, Salsmanagr projctn DMG is n snlgroin n toonaangvn kukn-, mubl- n sanitairbrijf mt ongbril ambiti. In alls strvn w naar ht allrbst. Mt mr an 200 filialn, circa mwrkrs n n omzt van ongvr 1 miljar uro pr jaar, zijn w inmils uitggroi tot ht grootst n mst btrouwbar concrn in branch, waarbij na ruim 30 jaar nog altij klantvrinlijkhi n kwalitit hoog in ht vaanl staan. Door altij op zok t zijn naar vrniuwing, blijft DMG in ontwikkling n kan r ir momnt ingspl worn op trns n tchnisch innovatis. Duwboot CD Houtn Johan van Vlit, irctur Ht woor Egrgius is Latijns vrtaling voor vooruitstrvn, uitstkn n onrschin. Ambitis i passn in onz filosofi om onz cliëntn n comfortabl n vilig gvol t gvn mt als krnwaar ht ontzorgn van cliëntn. Vanuit z visi avisrt n bglit Egrgius MKB- onrnmingn op ht gbi van vrzkringn n (collctiv) pnsioncontractn. Wilt u mr lzn ovr Egrgius n onz instn? Ga naar onz wbsit n ml u aan voor niuwsbrif. Van Vollnhovnstraat 3, Rottram Michil Knubbn, consultant Grant Thornton is n milgrot accountancy- n avisorganisati mt acht vstigingn in Ransta n vl buitnlans collga s in in totaal 113 lann. Grant Thornton bit zowl spcialistisch instn voor privat quity, national n intrnational onrnmingn alsm DGA s n ht MKB. Grant Thornton Spcialist Avisory Srvics B.V. is actif op ht gbi van Corporat Financ (fusis & ovrnams, aankoop- & vrkoopbgliing, MBO/MBI), Onrnmingswaarringn, Dbt Avisory (bankfinanciring, vntur capital), Transaction Avisory Svics (Du Dilignc) n Rstructuring & Prformanc Improvmnt. Wij nkn graag mt u m om uw tokomstplannn t ralisrn! Mijwtring 19, 3543 AA Utrcht Mohan Zilstra, Businss Managr Bij Nfkns Utrcht, uw Pugot alr, staat srvic, kwalitit n klanttvrnhi cntraal. Wij bin it oor continu t invstrn in ons brijf n in prmannt scholing van onz mwrkrs. U bnt van hart wlkom bij ons, voor n niuw Pugot of n kuz uit ons ruim assortimnt Luwkur-occasions, lasing, financiringn n vrzkringn. Maar ook mt brijfswagns, onrhou, rparati n schahrstl zijn wij u graag n vakkunig van inst. Ervaart u ht zlf! Tot zins bij Nfkns Utrcht! Bnschopprstraat 35, 3401 DG IJsslstin Sanr Bruin, irctur Wij zijn n onafhanklijk n vlzijig kantoor gspcialisr in avisring n ht bhr van hypothkn,vrzkringn n pnsionn. Door onz unik wrkwijz stlln wij al vl jarn onz particulir n zaklijk rlatis tvrn. Door onz onafhanklijkhi hbbn wij all vrijhi om voor uw hypothk, pnsion n vrzkringn t kunnn kizn uit unik concurrrn prouctn. Wij bwijzn ht u graag. Ook in ht gval van scha komn wij voor uw blangn op. Wij onrhoun contactn mt vrzkringsmaatschappijn, scha-xprts n tgnpartij, zoat u krijgt waar u rcht op hft. Mijwtring 1, 3543 AA Utrcht Willy Kok, accountmanagr fltsals Stam Grop; u rijt wij on rst! Binnn Stam Grop vint u alrbrijvn van Stam Rnault, Dacia n Opl, Chvrolt. Daarnaast schahrstlbrijvn, n lasmaatschappij, assurantibrijf n tankstations. In i vlzijighi ligt kracht van Stam Grop n bin zij hun klantn total mobilitit. D vrschilln aflingn wrkn nauw mt lkaar samn n ragrn voorturn op ontwikklingn in markt. D Stam - Trbrg automobilbrijvn zijn strk gwortl in Min Nrlan mt vstigingn in provinci utrcht n ht Gooi.

11 Kanaalwg 17/L - paviljon A KL Utrcht Goffry van Ounaar, irctur SWITCHS is n ambitius projctmanagmntburau at voor huurrs, vrhuurrs n vastgoignarn turnky oplossingn bit. Tvns bit SWITCHS onrstuning voor facilitair instn. SWITCHS knt all facttn van ht (vr)bouwn, rnovrn n hrinrichtn van brijfshuisvsting. D crativ projctmanagrs van SWITCHS vrtaln wnsn van oprachtgvrs n schakln moitloos tussn btrokkn partijn. En projctmatig aanpak, gknmrkt oor n rlijk bugtbwaking n uilijk projctplanning, lvrt n profssionl procs van ontwrp tot n mt ralisati, ofwl: VAN BEELD NAAR BOUWEN! Symfonilaan EW Niuwgin Alx Roggvn, irctur Door onz jarnlang rvaring zijn wij uitggroi tot allroun intriur spcialistn in turn ky inrichtingn van o.a. horca, fitnss- n halthcntra n kantorn. Wij vrzorgn unik intriurconcptn i prfct aansluitn bij uitstraling n visi van uw brijf. Wij lvrn uitsluitn maatwrk. All bnoig knnis n xprtis hbbn w zlf in huis, waaroor w uw projct van ht bgin tot ht in kunnn bglin. Tvns bschikkn w ovr n morn showroom in D Mrn mt niuwst stoffn, ivrs soortn vlorn, bhang, plafonmatrialn n gorijnn. U bnt van hart wlkom! Galliërswg 31 s 5349 AT Oss Davi van Bk, Voor all voorkomn party s, bruiloftn, symposia, vrgaringn, tuinfstn n anr fstn n vnmntn bnt u bij Partysrvic Van Bk aan ht juist ars. Wij strvn naar 100% tvrnhi van klantn n lvrancirs n ht crërn van lanlijk bknhi oor ht uitrst t haln uit kwalitit n srvic. Voor lk glgnhi bin wij n passn oplossing, aarzl an ook nit om contact mt ons op t nmn wannr u its t virn hft! Postbus 280, 3454 ZM D Mrn Arnol Vrschoor, snior accountmanagr Van Rhijn bstaat inmils mr an 30 jaar n is gvstig min in Lisch Rijn. Mt mr an 150 nhn vrrichtn wij 24/7 prsoonlijk vrvor. Of ht nu gaat om iniviul vrvor, vnmntn vrvor of vrvor van uw zaklijk gastn bij Van Rhijn bnt u aan ht juist ars. Naast prsonnvrvor bit van Rhijn tvns Vrvorscoörinati, -managmnt n consultancy. Kon. Wilhlminawg BE Gronkan Sany Gallaa, avocaat Vooraan Avocatn is n jong avocatnkantoor at laat zin at ynamik n avocatuur uitstkn samn kunnn gaan. Wij staan voor optimal kwalitit, irct contact mt cliëntn n nt at stapj xtra. Wij glovn in kracht van n klinschalig, maar gspcialisr kantoor. Hrknbaarhi voor onz cliëntn, laagrmplighi n go prsoonlijk vrhouingn vormn basis van ons wrkn. W kijkn nit alln ho gschilln kunnn worn opglost, maar analysrn tvns waaroor gschilln zijn ontstaan n ho z in tokomst voorkomn kunnn worn. W vrtaln at altij in n praktisch bruikbaar avis. Lang Schaft 5a 3991 AP Houtn Brt van Husn, irctur ZuiamUithof Drukkrijn is optimaal ingricht voor B2B markt. Prsoonlijk aanacht, passi voor ht vak, hog kwalitit, btrouwbaarhi n flxibilitit zijn onz blangrijk knmrkn. In onz ign DTP-stuio, rukkrij n binrij wrkn wij mt niuwst apparatuur n tchnikn. Mt vstigingn in Houtn n Utrcht zijn wij voor u optimaal brikbaar. D kwalitit van organisati n ht MVO zijn bij ons gwaarborg n gcrtificr oor ISO 9001, ISO 14001, FSC- n CO2 nutraal crtificatn. Pagina 11 jaargang 3 nr. 1

12 Locati: V.V. D Mrn Evnmntn van formaat: autorally s Stor jongnsvrhaln, maar ook zaklijk kant blichtn, at was instk van z avon ovr autorally s. Tw BCLR ln vrtln als rvaringsskunign in gurn n klurn ovr hun blvnissn ronom ivrs autorally s. Voorzin van vl foto s, filmpjs n mgbracht matrialn kwamn vrhaln van E Moné (Micpoint) n Luc van Ekrn (Bakkr van Ekrn) tot lvn. Rstaurant Jasmin Palac n pachtr Hans Wit (Partycntrum Numbr Four) voorzagn bijna 100 aanwzign bij V.V. D Mrn van n uitgbri bufft n rankjs. Inrukwkkn trucks bij ntr Vanaf uur arrivrn ln bij ht clubgbouw van V.V. D Mrn. En icht mist omhul ht clubgbouw, maar was nit icht gnog om ook imposant trucks i bij ingang stonn opgstl t vrhulln. En immns vrachtwagn n grot Jp van organisati Go2Dakar zorgn rvoor at aanwzign glijk go in stmming warn voor n avon ovr autorally s. Prachtig bln Na ontvangstborrl wr ron uur afgtrapt mt n kort compilati van avonturn van Luc van Ekrn. Op film was t zin ho Luc samn mt Cs Schat van Amstram naar Bjing was grn in n ou Volvo Amazon uit Ht tw l van compilati bvatt bln van zijn ris mt T Mij op ht Zui- Amrikaans wrll. Daar rn Luc n T in n Jp Wranglr Unlimit (cabrio) vanaf vnaar naar zuilijkst sta tr wrl: Ushuaia (Vuurlan ). Zowl Cs als T warn z avon ook aanwzig om Luc t onrstunn mt mooi ankots. Koninklijk ontvangst in Bjing Uit hun vrhaln kwam uilijk naar vorn ho xtrm z autorizn zijn. Bi rally s warn tussn n km, wat btknt at r gmil honrn kilomtrs pr ag mostn worn afglg. Vooral ht vrhaal van Luc ovr fstlijk ontvangst in Bjing bracht grot hilaritit twg. Luc kwam r na ruim km achtr at hij wl ht jasj, maar nit brok van zijn smoking ha mgnomn En zo ston hij als nig in spijkrbrok bij Koninklijk ontvangst in Bjing. Maar aarnaast kwam r nog vl mr voorbij: groom jongnsvrhaln ovr rizn oor Turkmnistan, lang rittn ovr onvrhar wgn, vrkr rijn n aar pas na 200 km achtrkomn, ontmotingn mt lokal bvolking maar ook mt staatshoofn n ht onrhoun n rparrn van j auto zonr passn matriaal. Communicrn in wostijn Naast Luc was ook E Moné uitgnoig om zijn rvaringn mt autorally s t ln. E is mt zijn brijf Micpoint al vl jarn btrokkn bij ivrs rally s, waaronr ook Parijs-Dakar. Micpoint vrzorgt onr anr mobil communicati n tracking facilititn voor lnmn tams n prs. E vrtl ho luk ht is om als brijf hir aan bij t ragn n wat voor profijt hij van zijn sponsoring hft gha. Aan han van mgbracht communicatimiln n ivrs foto s lit hij o.a. zin ho communicrn in n uitgstrkt wostijn toch moglijk wort gmaakt. Fotobok caau Luc, Cs, T n E han nog vl langr kunnn vrtlln ovr xtrm omstanighn n bijzonr situatis. Maar ht bufft ston inmils klaar n aanwzign stonn t trappln om t gnitn van ht uitgbri bufft at Jasmin Palac ha voorbri. Binnn kort tij was hl ruimt gvul mt mnsn i nog nthousiast aan ht napratn warn ovr foto s n ankots. D bamr wr ook nog volop ingzt voor nog mr foto n filmbl at rst van avon spl n bij vrtrk gaf Sint E irn nog n mooi aannkn m: n schittrn fotobok mt n vrslag van Parijs-Dakar Mnign vrlit avon mt (niuw) room om ook n rally t gaan rijn. Wi wt trkt it bok z ovr strp

13 ook Uw br ic op h t p ht rikb or Onrnmrsprikbor on isin or Cu am o oo tr k. Ams ion F Fash jns hion W i s t a r F u l to na 11 natio ri 20 Intr anua j t 30 rgas n m Wst tot n 6 a 2 v r o n vo Va rin oor to b t tr was h th plac wrl.v ion h k s o a i m fabr nal F nal natio Intrnatio in on intr r is m u a C r artn t ) wr Ams air p n 5 (AIFW als culin k n W zn gko ningssoir al wrn tour ota op t n I nlo. stn voor uit tvang 0 gastn oncptn 0 c tal on 5 1 abl foo uim aan r tailorma ls fashion s a it o b z l n ia c p tr sp sn ivrs gpr, n rij rs. amus ing inn alk n w on Stuur rn u m w op n rsniu ws aar ra lr.n l!? Niuw li BC LR virt 1-ja rig bstaan Foto gmaakt oor Cuisin on tour Op 10 novm br hft Egr gius haar 1-ja Wij kunnn t rig bstaan g rug kijkn op vir. n succsvo w n strk l rst jaar wa groi hbbn arin o orgmaakt. M schap van Bu sinss Club L t ht limaatisch Rijn, p 2010, hopn r 1 cmbr wij wat t ku nnn btkn van club. n voor anr Onz motiva ln ti om li t uit wns om worn vloit op n plzir voort ig wijz ons stvign n ui ntwrk t v t t brin n raarm go t on. Dit b contactn op tknt vl g vn n onrz wijz j lkaa okn op w r van inst lk kunt zijn. Mt vrinlij k grot, John Martns n Johan van Vlit Dircti Egr gius Holing B.V. Mr ovr Eg rgius, hun bij zonr naam n hun instnaanb o lst u bij niuw ln intro uctis op pagina 10 n 11. r bij Bnvalor Arbisrcht smina r voor arbisrchts smina anisr Bnvalor n org t wrn br ch m Utr t nov at 11 stra Op onrag aan Burg. Rigr rvoll, niuw pan chtspcialistn. sr i arb r BCLR ln. In hun sf oo n rwrpn oorgnom n rital actul on ht van ning mt n ovrzic ctta Allgra op Con g g mt tips zor vol vr vr r gst l Na ontvan r collga Grin Mu antiwtgving. Haa bl als gvolg oor bijv, n aar wijzigingn in vak orw isvo ht wijzign van arb af mt n ovr aanpak van Jansns van Gllicum slott ron Juith Tn. rwrp ing on l zig u wij act cti r van fun (WKR), n z Wrkkostnrgling uitlg ovr niuw lijkhi ovr is. waar nog vl onui ig BCLR borrl. Voor aanwz afgslotn mt n wr t stlln ag gn vra mi r g laa na D gs na t pratn n oi glgnhi om r op ht initiatif ag gr f ln was it n mo iti pos onrwrpn. Er wr rom is ht ovr prsntr r cas is anrs, aa t van miag. I rt t worn al n pn stip t van Bnvalor n opz n aan rwrp hoofpunt on pr t kor n. ig om t prfc van aanwz valkuiln, alus n gmaakt op potntiël rwrpn kunt ovr bovnstaan on m Voor mr informati via a gr All ta ct mt Con u contact opnmn of via Foto s BCLR LR Foto s BC Kilomtrtarif 0,44 Mrnijk 88A HT, D Mrn, fax: * 24 uur pr ag, 7agn in wk één vast laag kilomtrtarif * Zningn in binnn- n buitnlan * Dirct prsoonlijk aflvring mt ontvangstbwijs n bvstiging pr -mail * Moglijkhi om onlin uw oprachtn op t gvn n status t volgn Pagina 13 jaargang 3 nr. 1

14 Duurzaamhi bij ht Wrl Tijns rst bijnkomst van 2011 vorm ht bgrip uurzaamhi ht cntral thma. Op 7 fbruari in ht pan van ht Wrl Natuur Fons in Zist, ht rst CO2 nutral pan van Europa, als gasthr van avon. Voorzittr Wim Stolwijk (Stolwijk Rgistraccountants n Blastingavisurs) in gsprk mt Lucas Kruiswijk n Sany Gallaa (Vooraan Avocatn) Pim Voogt (WNF)

15 Willy Kok (Stam-Trbrg Autobrijvn) n Wim Barnrgt (TMI Nrlan) D ln zijn ruk in gsprk Natuur Fons Ht WNF zit sins 2006 in it niuw kantoor, at vrscholn ligt in bossn aan ran van Zist. En gbouw at m ankzij innovativ tchnikn op ht gbi van klimaatbhrsing n mt bhulp van uurzam bouwmatrialn, zonncollctorn n rilaagsglas n unik uurzaam karaktr bzit. En onrwrp waar Pim Voogt van ht WNF latr mr ovr zou vrtlln in zijn prsntati. In Pana Loung, waar ln z avon wrn ontvangn, wrn irct voorbln gtoon van it uurzam karaktr. Duurzaam pan Na ht rst hapj n rankj bgavn ln zich naar prsntatiruimt. Daar wrn niuw ln kort voorgstl, waarna Pim Voogt ht poium btra voor zijn prsntati ovr ht bijzonr pan. Pim vrtl ho ht WNF in 2006 haar kuz ha latn valln op it pan, n voormalig tstlaboratorium. Na n gronig vrbouwing van ht tstlaboratorium mocht ht WNF n titl vorn waar z trots op zijn: Erst CO2-nutral pan van Europa. Inmils worn rglmatig architctn, particulirn n ovrig gropn mnsn ontvangn, i gïntrssr zijn in spcial, uurzam oplossingn van ht pan. En voorbl is at murn zijn bkl mt lm, wat hlpt tmpratuur in ht pan t rgulrn, zonr at r cntral vrwarming aan t pas komt. Hiroor is ht kol in zomr n warm in wintr. En anr voorbl is at ht ghl pan voorzin is van rilaags bglazing n van n nt in ht plafon om warmtvrlis tgn t gaan. Via it nt wort warmt in ht pan opgvangn n ip onr gron opgslagn. Samn mt zonnpanln op ht ak van ht pan lvrt it volon warmt op om ht pan ht ghl jaar op n aangnam tmpratuur t houn. Duurzam ambassaur Na ht inlin vrhaal van Pim Voogt was ht woor aan BCLRcommissili Anré Bakkr. Anré, al jarnlang zr bgaan mt ht wlzijn van natuur n aar, vrzorg n prsntati ovr huiig status van natuur n aar. Hij ging vooral in op grot brigingn i r momntl bstaan op gbin als miliuvrvuiling, ontbossing, ovrbvissing, ht uitstrvn van irsoortn n ht oprakn van blangrijk gronstoffn. Mt bhulp van foto s n voorbln lit hij zichtbaar zin at acti noozaklijk is. Bnklijk was n voorbl ovr huiig ovrbvissing waarbij lttrlijk trm ocaan lgschppn van topassing is. Grot vissrsschpn, i n bpaal soort vis willn vangn, gbruikn hirbij tw vislijnn van 150 kilomtr lngt n visnttn mt opningn zo groot at r 13 Boing 737 s inpassn. All anr zirn i gvangn worn, naast boog vissoort waarvoor uitgvarn wr, worn irct wgggooi. Nit minr, maar anrs Anré inig zijn vrhaal mt n blik op tokomst. Op z manir oorgaan is gn opti, maar waar lang wr gropn at uurzaamhi vooral minr consumrn is, is uurzaamhi tgnwoorig vooral anrs consumrn. Naast anr voorbln passr ook ht cral-to-cral concpt (wig tot wig) aarbij rvu. Dit hout in at all gbruikt matrialn na hun lvn in ht n prouct, nuttig kunnn worn ingzt in n niuw anr prouct n j zoon gn afval hbt. In kort tij lit Anré aan han van n aantal voorbln zin at r gnog kansn zijn voor brijvn n consumntn om natuur n wrl n btr tokomst t gvn. D boin prsntati van Anré was narhan onrwrp van gsprk. Van Bk Partysrvic & Catring vrzorg n warm n kou bufft at in smaak vil bij aanwzig ln. Vl gsprkkn tussn onrnmrs kwamn op gang ovr uurzam oplossingn, i zij zlf mt hun brijf hbbn gralisr of bij collga-onrnmrs hbbn gzin n graag zoun willn inpassn. En go in van z uurzam bijnkomst. Pagina 15 jaargang 3 nr. 1

16 ZAANSTAD HAARLEM AMSTERDAM BREUKELEN MAARSSEN AMERSFOORT ARNHEM KAMERIK VLEUTEN GROENEKAN DE BILT WOERDEN HARMELEN DE MEERN UTRECHT ZEIST WOUDENBERG MONTFOORT NIEUWEGEIN HOUTEN ROTTERDAM IJSSELSTEIN VIANEN OSS SCHIEDAM WAALWIJK Onz ln AMERSFOORT Agis Zorgvrzkringn Bssling Group AMSTERDAM Grchtsurwaarrskantoor D Klrk & Vis B.V. Kottrman Brijfsinstn B.V. Molnaar Abln Avocatn Schrtln & Co ARNHEM Plato Intrnational B.V. BREUKELEN Huisman Trajct B.V. DE BILT Accon avm DE MEERN Autobrijf Van Oor Lisch Rijn B.V. Barn Kmp B.V. Brt Corstn Projkt BV Bonnkamp Turf Car Booij & Partnrs Avocatn B.V. Bouwbrijf Kok BV Brassri Zaln Castllum Novum Charg Courir DDM DIOS B.V. Drukkrij Jan Evrs b.v. Euromail B.V. Evrsijk Consultancy Fanwork B.V. For Utrcht Fotografi IJznoorn Frans van Sumrn Holing B.V. Fysiothrapipraktijk J.G. van Luwn HM Brijfsavis Hubé HRM Avis Info Car B.V. JansnJagr communicatitrajctn B.V. Kärchr Cntr Vris b.v. KPMG Accountants N.V. Lisch Rijn Avisgrop B.V. Matx Durn B.V. Noctua Consultancy Partycntrum Numbr Four Rabobank Utrcht n omstrkn Rstaurant Jasmin Palac Schwartz Skoa Cntr Utrcht Sportcafé Vlutn D Mrn Sportcntrum Ounrijn Strk Wonn Stolwijk Rgistraccountants & Blastingavisurs BV Stors BV Txtilvrzorging G. van r Klij & Zn. Th Offic Managrs Van Dijk Notariskantoor Van Rhijn Taxivrvor - Tours Van Rooijn Architctn BNA Van Wijk Vastgoonrhou VDM Installatitchnik B.V. VEGA Projcts B.V. VELUX Nrlan B.V. W. van Haarlm Vrhuissrvic Wgnbouwbrijf J. Rooij & Zonn B.V. GROENEKAN G. van Alm Schoonmaak n Brijfsinstn B.V. Vooraan Avocatn B.V. HAARLEM NOKIK Kinropvang HARMELEN Auto Milwr B.V. Rstaurant Kort-Jak Van Vlit Buitnruimt b.v. HOUTEN Canon Businss Cntr Utrcht B.V. Egrgrius Holing B.V. Hinkn Houtn Micpoint B.V. MKB Schoon! Ppplforc Art & Dsign SBM Avocatn ZuiamUithof Drukkrijn Utrcht B.V. IJSSELSTEIN 4DMS OPMAAT D Bruin Hypothkn & Vrzkringn v.o.f. Pouw Vrvor B.V. TMI Training & Consultancy B.V. KAMERIK Kamryck MAARSSEN ANDER MISC. MONTFOORT Cuisin on Tour/SGS NIEUWEGEIN Blömr Accountants n Avisurs Ricoh Documnt Cntr Utrcht Toay Dsign B.V. OSS Van Bk Partysrvic & catring B.V. ROTTERDAM Grant Thornton Spcialist Avisory Srvics B.V. Powr4Popl SCHIEDAM Mammot B.V. UTRECHT Bakkr van Ekrn B.V. Bnvalor Avocatn & Blastingavisurs Borrij Mrvl Cosmo Trucks Utrcht B.V. D Rclammakrs B.V. Dsqu Dutsch Bank Ernst & Young Actuarissn Fotowrk Hulskamp Auiovisul ING Bank Utrcht n Huvlrug KJAG KonnichiWa Invstmnts B.V. Kris Kras Dsign MATCH Sport Mia Solutions Mur Conitioning Nfkns Utrcht B.V. Oskam B.V. Paul Pssl Sport Profil Tyrcntr Rvr BV Ritvl Implmntation & Chang Managmnt Rosco Catring n Partysrvic Staalbankirs Stam - Trbrg Autobrijvn B.V. Switchs B.V. Tho Pouw B.V. Urgnt Uitznburo B.V. Utinbo B.V. UW Holing Van n Brink n Luttikhuis Avocatn Vrbon Dsign Waltmann Brijfshuisvsting Wijn & Stal Avocatn c.s. VIANEN Slct 400 VLEUTEN Bokra Bhr B.V. Bran Nw i Loogitrsbrijf Bosman B.V. Notarispraktijk Hagn Prsonal Touch Travl Smartrix VOLENDAM Bst Wstrn Hotl Spaanr WAALWIJK D Manmakrs Grop (DMG) WOERDEN Hans Svrs B.V. WGS Accountants B.V. WOUDENBERG WSI Mols ZAANDAM Primra Frans Schuitmakr ZEIST Covbo B.V. Sportfacilitis & Mia B.V.

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Dus hier wonen onze hoogleraren

Dus hier wonen onze hoogleraren HENK JAN OUT HEEFT NIETS TE VERBERGEN / VRIJ WILLIG AAN EEN STERFBED / SPITTEN DOOR TWITTER NAAR NIEUWS EN BEDREIGINGEN / GERARD MEIJER: MIJN VADER ZEI: JIJ GAAT GEWOON STUDEREN nummr 4 / jaaran 13 / 22

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding

Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 14 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 16 fbruari 2004 jaargang 30 2003-2004 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie