MAGAZINE. Verfrissende opzet netwerkavond. Interview met MKB Schoon! Ondernemersnieuws op het prikbord C L U B I N E S S. B U S Leidsche Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE. Verfrissende opzet netwerkavond. Interview met MKB Schoon! Ondernemersnieuws op het prikbord C L U B I N E S S. B U S Leidsche Rijn"

Transcriptie

1 I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lisch Rijn Ht magazin voor onrnmrs in n ron Lisch Rijn Jaargang 3 nr. 1 Vrfrissn opzt ntwrkavon Intrviw mt MKB Schoon! Onrnmrsniuws op ht prikbor Covr foto: Ht bijzonr gbouw van ht WNF in Zist

2 Lisch Rijn Avisgrop rgistraccountants blastingavisurs STOLWIJK rgistraccountants blastingavisurs Lisch Rijn Avisgrop Gspcialisr in totaaloplossingn voor al uw aministrativ n fiscal blangn in ht min- n klinbrijf Burgrmstr Vrrlaan AD Utrcht Tl: (030) Fax: (030) E- mail: Lisch Vanaf mio 2011: Rijn D Domplaar Accountancy 1 E D Mrn STOLWIJK Accountancy n (salaris)aministrati Juriisch n fiscal instvrlning Accountancy n (salaris)aministrati Stolwijk Rgistraccountants Blastingavisurs Juriisch n fiscal instvrlning Vstiging D Mrn: Vstiging Amstlvn: Gouvrnantlaan 3 n 6a Binrij 1b 3454 WE D Mrn 1185 ZH Amstlvn T Stolwijk Rgistraccountants 89 n T Blastingavisurs Vstiging D Mrn: Gouvrnantlaan 3 n 6a 3454 WE D Mrn T Vstiging Amstlvn: Binrij 1b 1185 ZH Amstlvn T MKB Schoon! vrzorgt voor u: Schoonmaakonrhou Glasbwassing Gvlriniging Lisch Vloronrhou Rijn Accountancy Sanitair voorziningn Krtj samn wrkn? MKB Schoon! in ht kort: Rgional aanpak Afspraak is afspraak Zr flxibl Grot btrokknhi Tvrn mwrkrs ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë T nkn n on in grafisch communicati Tl

3 I N E S S C L U B B U S Lisch Rijn BCLR Magazin is n uitgav van Businss Club Lisch Rijn n vr schijnt vir kr pr jaar. Ln n rlatis krijgn ht magazin gratis togstuur. Dr jaargang, nummr 1, maart Vrslag bijnkomst bij Crativ Vally - 8/9 Oplag 500 xmplarn Racti Bas Stolwijk Ils Starrnburg Fotografi Fotografi IJznoorn n Brtls Fotografi (foto bij intrviw MKB Schoon!) Vormgving, lay-out & ruk Drukkrij Jan Evrs BV D Mrn Ractiars Gouvrnantlaan WE D Mrn T: F: E: Ovrnam van informati is togstaan, mits bron wort vrml. Aan inhou van it magazin kunnn gn rchtn worn ontln. Ht volgn nummr vrschijnt: juni Kopij insturn kan t/m 2 mi Vrslag bijnkomst bij WNF - 14/15 Vrslag bijnkomst bij V.V. D Mrn - 12 Dz kr in ht BCLR magazin Informati In 1995 is Businss Club D Mrn opgricht. Sins mi 2009 is z vrr ggaan onr naam Businss Club Lisch Rijn (BCLR). BCLR is vrbonn aan V.V. D Mrn n sponsort z club om haar ambitiuz olstllingn waar t makn. Aan ht limaatschap van BCLR is n contributibrag van 750,- p/j vrbonn. Voor ZZP rs glt n spciaal tarif van 500,- p/j. BCLR Commissi Anré Bakkr, Anré van Mro, Bas Stolwijk, Dnnis Poorthuis, Frank van r Stn, Ils Starrnburg, John van Wgn, Ruu van Kloostr, Stphan Oost n Wim Stolwijk. Van voorzittr 4 Niuws van BCLR commissi 5 Intrviw mt MKB Schoon! 6/7 Vrslag bijnkomst bij Crativ Vally 8/9 Niuw ln introuctis 10/11 Vrslag bijnkomst bij V.V. D Mrn 12 Onrnmrsprikbor 13 Vrslag bijnkomst bij WNF 14/15 Onz ln 16 Pagina 3 jaargang 3 nr. 1

4 Van voorzittr D aar: klin n kwtsbaar Dat onz aarbol kwtsbaar is, at hft ons commissili Anré Bakkr ons uilijk gmaakt tijns zijn intrssant lzing bij ons bzok aan ht Wrl Natuur Fons. Hij schtst aan han van zr vl fitn problmn i op ons af gaan komn inin wij nit zuinigr n anrs mt mor aar omgaan. Dat natuur zijn ign plan trft, hb ik onlangs zlf kunnn rvarn in Brisban. Door ovrvloig rgnval wrn grot gbin gtroffn oor ovrstromingn n wr gigantisch vl scha aangbracht aan huizn, wgn n natuurgbin. Binnn tw wkn na z ramp was r in Australië n niuw blasting gïntroucr: th floo tax. Nog maar nt wr thuis, wrn w wr opgschrikt oor natuurramp in Niuw Zlan. Zlf sta mt opvalln naam Christchurch ha gn antwoor op aarbving. Dirct na z aarbving krg ik n -mail van n knnis, waarin uitvorig ontstan situati alaar wr bschrvn. Communicati gaat tgnwoorig inraa snllr! Natuur, communicati n social mia, ht zijn onrwrpn i onz Businss Club bhanlt. Eraags horn w ho n op wlk wijz ht WK tafltnnis in Rottram wort gorganisr n wl zoanig at ht tafltnnis-gkk Azië optimaal kan mgnitn. D wrl wort klinr. En volgn bijnkomst zal in ht tkn staan van social mia. Wat komt r op ons af, ho gaan w hir m om? Op it momnt vinn in Arabisch Statn ontwikklingn plaats i j toch nit voor moglijk ha ghoun. En facbookrvoluti! Onrnmr: blijf attnt n zorg voor n lfbar wrl. Anré Bakkr gaf at rs aan in zijn prsntati, maar w motn r wl wat aan on. Ruc, r-us, rcycl. Wim Stolwijk

5 Agna 4 april BCLR bijnkomst in ht Acamigbouw (Univrsitit Utrcht) mt ZuiamUithof Drukkrijn. 9 mi BCLR bijnkomst bij Hulskamp Auiovisul, thma: social mia Ein mi Niuw iti BCLR magazin 6 juni BCLR bijnkomst, zomrs stting n activitit, partnrs zijn wr van hart wlkom! BCLR Niuws In it rst BCLR magazin van 2011 brichttn w u graag ovr lopn ontwikklingn n onz plannn voor prio tot aan zomr. Groin aantal ln uit rgio Onlangs hbbn w in kaart gbracht uit wlk plaatsn in rgio Lisch Rijn onz huiig ln gvstig zijn. Dit is ook trug t zin in vrniuw wrgav van onz lnlijst op achtrkant van it magazin. Naast vstigingsplaatsn D Mrn n Utrcht, waar mst ln hun brijf hbbn, komn niuw ln sts vakr uit anr plaatsn in rgio, zoals Vlutn, Harmln, IJsslstin, Houtn, Worn, Zist n ook Amrsfoort. D komn prio wort oor commissi naruk glg op ht wrvn van niuw ln uit z gbin. Want; businss hout nit op bij grnzn van Lisch Rijn n aanwas van brijvn van ivrs groottn n uit vrschilln branchs is n mooi vrstrking n uitbriing van ons n uw ntwrk. Rstyling magazin Ht kan u nit ontgaan zijn; rstyling van ht BCLR magazin. Samn mt Drukkrij Jan Evrs hft BCLR racti ht magazin in n niuw jasj gstokn. En niuw stap naar n mr profssionl Businss Club mt n volwaarig ign magazin, waarin ln zich op vrschilln manirn kunnn profilrn. Daarnaast is bslotn oplag t vrhogn naar 500 xmplarn pr iti. Ht magazin wt intrss van mnig onrnmr t wkkn n is aarm n uitstkn visitkaartj van onz Businss Club. En intnsivr vrspriing onr onz ln n naar potntiël ln is aarom n voor han liggn kuz. Ht gft u tvns glgnhi zich naar n grotr publik t profilrn mils n niuwsbricht of n avrtnti. In volgn iti komn bijvoorbl wr succsvrhaln cntraal t staan. Hft u oor uw BCLR limaatschap n niuw businsspartnr gvonn? Laat ht ons wtn! Ook voor mr informati ovr anr moglijkhn van ht magazin kunt u natuurlijk contact opnmn mt racti. Vooruitblik In maart staat ht Olympisch Plan 2028 in ht algmn n ht WK Tafltnnis 2011 in ht bijzonr op ht programma. En afgvaarig van NOC-NSF n irctur van ht WK Tafltnnis zulln o.a. als gastsprkrs optrn. Daarnaast zal in n van komn bijnkomstn aanacht worn bst aan social mia n ho BCLR-ln z mia kunnn inzttn tn bhov van hun ign onrnming. Vrr wrkn w aan n zomrs bijnkomst waarbij partnrs van ln wrom wlkom zijn. W hbbn n mooi locati op ht oog waarm w vrwachtn, in navolging van vorig jaar, ook it jaar n luk n ontspannn bijnkomst t crërn. Pagina 5 jaargang 3 nr. 1

6 arthyn Muntnam, Marthyn Joost Muntnam, Hrmsn Joost n Christian Hrmsn Hrmsn n Christian Hrmsn En Businss Club li aan ht woor: MKB Schoon! Vl rvaring in n jong brijf; brors Joost n Christian Hrmsn starttn n jaar gln hun ign schoonmaakbrijf; MKB Schoon! Mt jarnlang wrkrvaring in schoonmaakbranch, hun vollig gigitalisr systmn n prsoonlijk aanacht voor klant n mwrkr strvn zij rnaar n rgional splr t worn. D famili Hrmsn hft ruim rvaring in schoonmaakbranch. In 1986 is ht brijf Hrmsn Schoonmaaksrvic opgricht oor mor van brors. D famili hft it brijf uit latn groin tot n sriuz rgional splr mt 350 mwrkrs. In 2002 hbbn zij Hrmsn Schoonmaaksrvic succsvol vrkocht. D brors gingn 8 jaar lang hun ign wg binnn schoonmaakwrl, maar stuittn tlkns op conflictn tussn aflingn commrci n oprationl zakn. Joost Hrmsn: Afsprakn i ik mt klant maakt, wrn oprationl nit uitgvor zoals afgsprokn. Mt als gvolg ontvrnhi n frustrati, zowl bij klant als bij mij. D conflictn tussn z aflingn warn voor Joost n Christian blangrijkst rn om mt MKB Schoon! t startn.

7 Nu, ruim n jaar latr, hbbn z 55 mwrkrs in inst i alln in n straal van 25 kilomtr ronom Utrcht n Rottram wrkzaam zijn op ht gbi van schoonmaak-, glas- n gvlonrhou, spcialistisch rinigingn n vloronrhou. Uitraar is structuur van MKB Schoon! ingricht volgns hun ign wnsn. Ofwl; pr oprachtgvr is r één iman vrantwoorlijk voor zowl commrciël als oprationl kant van ht objct of opracht. Samn mt hlr wrkinstructis aan mwrkrs van MKB Schoon gft it klant rust n inzicht in ho n wannr wrkzaamhn worn vrricht. D combi van igitaal n prsoonlijk Ook op anr vlakkn kizn z voor n vrniuwn aanpak. All objctn worn op ruimtnivau igitaal ingmtn waaroor all bnoig ggvns van lk klant zijn vastglg. Daarnaast wrkn w mt ClanJack. ClanJack wrkt als n ultramorn prikklok. Ht princip is simpl: op schoonmaaklocati worn rfi chips aangbracht. D schoonmakr hoft aar alln maar zijn mobil tlfoon tgnaan t houn n ht systm rgistrrt D tokomst van MKB Schoon! In komn jarn hoopt Joost mt MKB Schoon! uit t groin tot n rgional splr mt zo n 200 mnsn in inst. Ht blangrijkst vint hij at ht n prsoonlijk brijf mot blijvn. Ik bn wars van status n wil irn gwoon bij zijn voornaam kunnn nomn; mwrkrs, maar ook klantn. Ht raait om ht lvrn van go kwalitit op basis van n go rlati. Daarbij hout MKB Schoon! flxibilitit n slagvaarighi hoog in ht vaanl n wort Ht Niuw Wrkn oorgvor in hun wrkwijz. En kantoor aan huis bit stvig basis, mt volop moglijkhn om lrs op locati t wrkn. Maar, zg Joost, at motn z nit allmaal gaan on, want an blijvn r gn kantorn mr ovr om schoon t makn! aankomst- n vrtrktij. Dit gft vl voorln op ht gbi van aministrati n vilighi van mwrkrs. Ook iscussis ovr gmaakt wrktijn is hiroor vrln tij. Naast z igital gmakkn is r vl prsoonlijk aanacht voor mwrkrs. Mwrkrs hbbn vl aanacht noig, an wrkn z ht bst. Wij bzokn ir wk al onz mwrkrs n projctn tijns controls n valuatis, maar ook voor gwoon n kopj koffi. Zo hout j ht contact go, wt j wat r lft n kun j snl bijsturn wannr at noig is, alus Joost. Onz mnsn zijn ons brijf. W willn an ook at irn lkkr in zijn vl zit n tvrn is ovr zijn wrk. En rël wrkruk n n go loonnivau zijn aarbij blangrijk. Wij gaan nit m in prijsoorlog ovr schoonmaaklonn, maar bsparn livr op anr kostn, zoat w onz mnsn naar tvrnhi kunnn btaln. Ht ziktvrzuim is nog sts 0,0%, aar winnn w mr m. Contactggvns MKB Schoon! Postbus GA Houtn Tl Joost Hrmsn Dirctur M Al bij slcti van niuw wrknmrs komt z prsoonlijk aanacht naar vorn. Joost: Mnsn kunnn bij ons alln pr -mail sollicitrn, an wtn w irct of z go Nrlans kunnn lzn n schrijvn. Zit at go, an gaan w op gsprk bij hn thuis. Ht is voor sollicitant n vrtrouw omgving n wij krijgn n go bl van wat voor typ iman is aan han van hun thuissituati n lfomgving. Vooralsnog zijn brors zr tvrn ovr hun prsonl n is tostroom usanig groot at z nit irn irct kunnn plaatsn. Maar niuw projctn blijvn komn n an kan ht inns snl gaan. Onlangs hbbn w op onrag n opracht gkrgn n zijn w op maanag glijk gstart mt ign prsonl. Pagina 7 jaargang 3 nr. 1

8 Robrt Ritvl (RICM) Locati: Dsqu / Crativ Vally Vrfrissn opzt in n cra En ntwrkavon in ht bijzonr pan Crativ Vally vorm voor BCLR organisati n uitaging om ook ht programma van n crativ raai t voorzin. Ht rsultaat was n vrfrissn niuw opzt waarin maar lifst zvn BCLR ln zich konn prsntrn. Fara n Fara Tho n van Tho Rooijn van Rooijn (Van Rooijn (Van Rooijn Architctn Architctn BNA) BNA) Ruu Smits (Plato Intrnational)

9 Bob Groos (ANDER) Gijsbrt van Sumrn (Ppplforc Art & Dsign) tiv omgving Gasthr Dsqu wil graag ht concpt tolichtn waarop Crativ Vally is gbasr. D BCLR organisati zag haar kans schoon om klinr onrnmingn zich t latn prsntrn in ivrs schittrn vrgarruimts. Bi iën kwamn samn in n vrfrissn opzt, waarbij aanwzign roulrn tussn prsntatis van 7 BCLR ln n vrschilln ruimts van ht pan. En bijzonr gslaag xprimnt n zkr voor hrhaling vatbaar! Roulatisystm van prsntatis Voorafgaan aan bijnkomst han all aanwzign kunnn oorgvn wlk prsntatis hun voorkur han. Bij binnnkomst ontving irn n plattgron waarop hun programma was aanggvn. Na ontvangstborrl wr ht startsin ggvn voor rst prsntatiron. Ht zokn naar juist locati n prsntati was bpaal gn straf in it bijzonr pan n zonr problmn zat an ook irn binnn kort tij op juist plk. Na ht rst kwartir von stolnans plaats n vrvolg irn zijn wg naar tw prsntatiron. Vol nthousiasm wr onrwg nagpraat ovr rst prsntatis n vooruitgblikt op volgn ron. Vrrassn prsntati Ht programma bvatt ivrs originl prsntatis. Zo tstt Bob Groos (ANDER) knnis van aanwzign ovr ht uitznbing via n intractiv quiz, waarm hij hn mt vrrassn fitn confrontr. Ruu Smits (Plato) lit o.a. zin ho ht BCLR ntwrk bijraagt aan zijn projctn n Robrt Ritvl (RICM) lit i.s.m. n rital partnrs moglijkhn voor onrnmrs op gbi van vranrmanagmnt rvu passrn. Gasthr Arnou Zwijk (Dsqu) bsprak ht vrniuwn concpt waarop Crativ Vally is gbasr, trwijl Jron Kolfschotn (KJAG) niuw communicativormn op juriisch gbi aan bo lit komn. Tnslott gavn Tho n Fara van Roojin (Van Rooijn Architctn) n Gijsbrt van Sumrn (Ppplforc Art & Dsign) inzicht in n paar van hun bijzonr projctn, rspctivlijk niuw branwrkazrn van Vlutn n n projct in ht Caribisch gbi. Gslaag opzt Naat ook r prsntatiron r op zat, vrzamln all aanwzign zich wr in brassri van Crativ Vally. Daar ha Cuisin on Tour inmils n ovrhrlijk wintrs bufft klaargzt waar irn volop van gnoot. Hét onrwrp van gsprk warn natuurlijk ivrs prsntatis n bijzonr ruimts waarin mn ha vrtof. Daarnaast was irn zr t sprkn ovr opzt van ht programma. D oorgwintr ntwrkrs nomn opzt vrfrissn n wr ns its complt anrs, kortom hl rg luk om m t makn! D opzt van BCLR organisati n Dsqu mag zoon mr an gslaag gnom worn n zal zr zkr n vrvolg krijgn. Arnou Zwijk (Dsqu) Pagina 9 jaargang 3 nr. 1

10 Introucti niuw ln Gragtmansstraat RA Waalwijk Cs van r Stn, Salsmanagr projctn DMG is n snlgroin n toonaangvn kukn-, mubl- n sanitairbrijf mt ongbril ambiti. In alls strvn w naar ht allrbst. Mt mr an 200 filialn, circa mwrkrs n n omzt van ongvr 1 miljar uro pr jaar, zijn w inmils uitggroi tot ht grootst n mst btrouwbar concrn in branch, waarbij na ruim 30 jaar nog altij klantvrinlijkhi n kwalitit hoog in ht vaanl staan. Door altij op zok t zijn naar vrniuwing, blijft DMG in ontwikkling n kan r ir momnt ingspl worn op trns n tchnisch innovatis. Duwboot CD Houtn Johan van Vlit, irctur Ht woor Egrgius is Latijns vrtaling voor vooruitstrvn, uitstkn n onrschin. Ambitis i passn in onz filosofi om onz cliëntn n comfortabl n vilig gvol t gvn mt als krnwaar ht ontzorgn van cliëntn. Vanuit z visi avisrt n bglit Egrgius MKB- onrnmingn op ht gbi van vrzkringn n (collctiv) pnsioncontractn. Wilt u mr lzn ovr Egrgius n onz instn? Ga naar onz wbsit n ml u aan voor niuwsbrif. Van Vollnhovnstraat 3, Rottram Michil Knubbn, consultant Grant Thornton is n milgrot accountancy- n avisorganisati mt acht vstigingn in Ransta n vl buitnlans collga s in in totaal 113 lann. Grant Thornton bit zowl spcialistisch instn voor privat quity, national n intrnational onrnmingn alsm DGA s n ht MKB. Grant Thornton Spcialist Avisory Srvics B.V. is actif op ht gbi van Corporat Financ (fusis & ovrnams, aankoop- & vrkoopbgliing, MBO/MBI), Onrnmingswaarringn, Dbt Avisory (bankfinanciring, vntur capital), Transaction Avisory Svics (Du Dilignc) n Rstructuring & Prformanc Improvmnt. Wij nkn graag mt u m om uw tokomstplannn t ralisrn! Mijwtring 19, 3543 AA Utrcht Mohan Zilstra, Businss Managr Bij Nfkns Utrcht, uw Pugot alr, staat srvic, kwalitit n klanttvrnhi cntraal. Wij bin it oor continu t invstrn in ons brijf n in prmannt scholing van onz mwrkrs. U bnt van hart wlkom bij ons, voor n niuw Pugot of n kuz uit ons ruim assortimnt Luwkur-occasions, lasing, financiringn n vrzkringn. Maar ook mt brijfswagns, onrhou, rparati n schahrstl zijn wij u graag n vakkunig van inst. Ervaart u ht zlf! Tot zins bij Nfkns Utrcht! Bnschopprstraat 35, 3401 DG IJsslstin Sanr Bruin, irctur Wij zijn n onafhanklijk n vlzijig kantoor gspcialisr in avisring n ht bhr van hypothkn,vrzkringn n pnsionn. Door onz unik wrkwijz stlln wij al vl jarn onz particulir n zaklijk rlatis tvrn. Door onz onafhanklijkhi hbbn wij all vrijhi om voor uw hypothk, pnsion n vrzkringn t kunnn kizn uit unik concurrrn prouctn. Wij bwijzn ht u graag. Ook in ht gval van scha komn wij voor uw blangn op. Wij onrhoun contactn mt vrzkringsmaatschappijn, scha-xprts n tgnpartij, zoat u krijgt waar u rcht op hft. Mijwtring 1, 3543 AA Utrcht Willy Kok, accountmanagr fltsals Stam Grop; u rijt wij on rst! Binnn Stam Grop vint u alrbrijvn van Stam Rnault, Dacia n Opl, Chvrolt. Daarnaast schahrstlbrijvn, n lasmaatschappij, assurantibrijf n tankstations. In i vlzijighi ligt kracht van Stam Grop n bin zij hun klantn total mobilitit. D vrschilln aflingn wrkn nauw mt lkaar samn n ragrn voorturn op ontwikklingn in markt. D Stam - Trbrg automobilbrijvn zijn strk gwortl in Min Nrlan mt vstigingn in provinci utrcht n ht Gooi.

11 Kanaalwg 17/L - paviljon A KL Utrcht Goffry van Ounaar, irctur SWITCHS is n ambitius projctmanagmntburau at voor huurrs, vrhuurrs n vastgoignarn turnky oplossingn bit. Tvns bit SWITCHS onrstuning voor facilitair instn. SWITCHS knt all facttn van ht (vr)bouwn, rnovrn n hrinrichtn van brijfshuisvsting. D crativ projctmanagrs van SWITCHS vrtaln wnsn van oprachtgvrs n schakln moitloos tussn btrokkn partijn. En projctmatig aanpak, gknmrkt oor n rlijk bugtbwaking n uilijk projctplanning, lvrt n profssionl procs van ontwrp tot n mt ralisati, ofwl: VAN BEELD NAAR BOUWEN! Symfonilaan EW Niuwgin Alx Roggvn, irctur Door onz jarnlang rvaring zijn wij uitggroi tot allroun intriur spcialistn in turn ky inrichtingn van o.a. horca, fitnss- n halthcntra n kantorn. Wij vrzorgn unik intriurconcptn i prfct aansluitn bij uitstraling n visi van uw brijf. Wij lvrn uitsluitn maatwrk. All bnoig knnis n xprtis hbbn w zlf in huis, waaroor w uw projct van ht bgin tot ht in kunnn bglin. Tvns bschikkn w ovr n morn showroom in D Mrn mt niuwst stoffn, ivrs soortn vlorn, bhang, plafonmatrialn n gorijnn. U bnt van hart wlkom! Galliërswg 31 s 5349 AT Oss Davi van Bk, Voor all voorkomn party s, bruiloftn, symposia, vrgaringn, tuinfstn n anr fstn n vnmntn bnt u bij Partysrvic Van Bk aan ht juist ars. Wij strvn naar 100% tvrnhi van klantn n lvrancirs n ht crërn van lanlijk bknhi oor ht uitrst t haln uit kwalitit n srvic. Voor lk glgnhi bin wij n passn oplossing, aarzl an ook nit om contact mt ons op t nmn wannr u its t virn hft! Postbus 280, 3454 ZM D Mrn Arnol Vrschoor, snior accountmanagr Van Rhijn bstaat inmils mr an 30 jaar n is gvstig min in Lisch Rijn. Mt mr an 150 nhn vrrichtn wij 24/7 prsoonlijk vrvor. Of ht nu gaat om iniviul vrvor, vnmntn vrvor of vrvor van uw zaklijk gastn bij Van Rhijn bnt u aan ht juist ars. Naast prsonnvrvor bit van Rhijn tvns Vrvorscoörinati, -managmnt n consultancy. Kon. Wilhlminawg BE Gronkan Sany Gallaa, avocaat Vooraan Avocatn is n jong avocatnkantoor at laat zin at ynamik n avocatuur uitstkn samn kunnn gaan. Wij staan voor optimal kwalitit, irct contact mt cliëntn n nt at stapj xtra. Wij glovn in kracht van n klinschalig, maar gspcialisr kantoor. Hrknbaarhi voor onz cliëntn, laagrmplighi n go prsoonlijk vrhouingn vormn basis van ons wrkn. W kijkn nit alln ho gschilln kunnn worn opglost, maar analysrn tvns waaroor gschilln zijn ontstaan n ho z in tokomst voorkomn kunnn worn. W vrtaln at altij in n praktisch bruikbaar avis. Lang Schaft 5a 3991 AP Houtn Brt van Husn, irctur ZuiamUithof Drukkrijn is optimaal ingricht voor B2B markt. Prsoonlijk aanacht, passi voor ht vak, hog kwalitit, btrouwbaarhi n flxibilitit zijn onz blangrijk knmrkn. In onz ign DTP-stuio, rukkrij n binrij wrkn wij mt niuwst apparatuur n tchnikn. Mt vstigingn in Houtn n Utrcht zijn wij voor u optimaal brikbaar. D kwalitit van organisati n ht MVO zijn bij ons gwaarborg n gcrtificr oor ISO 9001, ISO 14001, FSC- n CO2 nutraal crtificatn. Pagina 11 jaargang 3 nr. 1

12 Locati: V.V. D Mrn Evnmntn van formaat: autorally s Stor jongnsvrhaln, maar ook zaklijk kant blichtn, at was instk van z avon ovr autorally s. Tw BCLR ln vrtln als rvaringsskunign in gurn n klurn ovr hun blvnissn ronom ivrs autorally s. Voorzin van vl foto s, filmpjs n mgbracht matrialn kwamn vrhaln van E Moné (Micpoint) n Luc van Ekrn (Bakkr van Ekrn) tot lvn. Rstaurant Jasmin Palac n pachtr Hans Wit (Partycntrum Numbr Four) voorzagn bijna 100 aanwzign bij V.V. D Mrn van n uitgbri bufft n rankjs. Inrukwkkn trucks bij ntr Vanaf uur arrivrn ln bij ht clubgbouw van V.V. D Mrn. En icht mist omhul ht clubgbouw, maar was nit icht gnog om ook imposant trucks i bij ingang stonn opgstl t vrhulln. En immns vrachtwagn n grot Jp van organisati Go2Dakar zorgn rvoor at aanwzign glijk go in stmming warn voor n avon ovr autorally s. Prachtig bln Na ontvangstborrl wr ron uur afgtrapt mt n kort compilati van avonturn van Luc van Ekrn. Op film was t zin ho Luc samn mt Cs Schat van Amstram naar Bjing was grn in n ou Volvo Amazon uit Ht tw l van compilati bvatt bln van zijn ris mt T Mij op ht Zui- Amrikaans wrll. Daar rn Luc n T in n Jp Wranglr Unlimit (cabrio) vanaf vnaar naar zuilijkst sta tr wrl: Ushuaia (Vuurlan ). Zowl Cs als T warn z avon ook aanwzig om Luc t onrstunn mt mooi ankots. Koninklijk ontvangst in Bjing Uit hun vrhaln kwam uilijk naar vorn ho xtrm z autorizn zijn. Bi rally s warn tussn n km, wat btknt at r gmil honrn kilomtrs pr ag mostn worn afglg. Vooral ht vrhaal van Luc ovr fstlijk ontvangst in Bjing bracht grot hilaritit twg. Luc kwam r na ruim km achtr at hij wl ht jasj, maar nit brok van zijn smoking ha mgnomn En zo ston hij als nig in spijkrbrok bij Koninklijk ontvangst in Bjing. Maar aarnaast kwam r nog vl mr voorbij: groom jongnsvrhaln ovr rizn oor Turkmnistan, lang rittn ovr onvrhar wgn, vrkr rijn n aar pas na 200 km achtrkomn, ontmotingn mt lokal bvolking maar ook mt staatshoofn n ht onrhoun n rparrn van j auto zonr passn matriaal. Communicrn in wostijn Naast Luc was ook E Moné uitgnoig om zijn rvaringn mt autorally s t ln. E is mt zijn brijf Micpoint al vl jarn btrokkn bij ivrs rally s, waaronr ook Parijs-Dakar. Micpoint vrzorgt onr anr mobil communicati n tracking facilititn voor lnmn tams n prs. E vrtl ho luk ht is om als brijf hir aan bij t ragn n wat voor profijt hij van zijn sponsoring hft gha. Aan han van mgbracht communicatimiln n ivrs foto s lit hij o.a. zin ho communicrn in n uitgstrkt wostijn toch moglijk wort gmaakt. Fotobok caau Luc, Cs, T n E han nog vl langr kunnn vrtlln ovr xtrm omstanighn n bijzonr situatis. Maar ht bufft ston inmils klaar n aanwzign stonn t trappln om t gnitn van ht uitgbri bufft at Jasmin Palac ha voorbri. Binnn kort tij was hl ruimt gvul mt mnsn i nog nthousiast aan ht napratn warn ovr foto s n ankots. D bamr wr ook nog volop ingzt voor nog mr foto n filmbl at rst van avon spl n bij vrtrk gaf Sint E irn nog n mooi aannkn m: n schittrn fotobok mt n vrslag van Parijs-Dakar Mnign vrlit avon mt (niuw) room om ook n rally t gaan rijn. Wi wt trkt it bok z ovr strp

13 ook Uw br ic op h t p ht rikb or Onrnmrsprikbor on isin or Cu am o oo tr k. Ams ion F Fash jns hion W i s t a r F u l to na 11 natio ri 20 Intr anua j t 30 rgas n m Wst tot n 6 a 2 v r o n vo Va rin oor to b t tr was h th plac wrl.v ion h k s o a i m fabr nal F nal natio Intrnatio in on intr r is m u a C r artn t ) wr Ams air p n 5 (AIFW als culin k n W zn gko ningssoir al wrn tour ota op t n I nlo. stn voor uit tvang 0 gastn oncptn 0 c tal on 5 1 abl foo uim aan r tailorma ls fashion s a it o b z l n ia c p tr sp sn ivrs gpr, n rij rs. amus ing inn alk n w on Stuur rn u m w op n rsniu ws aar ra lr.n l!? Niuw li BC LR virt 1-ja rig bstaan Foto gmaakt oor Cuisin on tour Op 10 novm br hft Egr gius haar 1-ja Wij kunnn t rig bstaan g rug kijkn op vir. n succsvo w n strk l rst jaar wa groi hbbn arin o orgmaakt. M schap van Bu sinss Club L t ht limaatisch Rijn, p 2010, hopn r 1 cmbr wij wat t ku nnn btkn van club. n voor anr Onz motiva ln ti om li t uit wns om worn vloit op n plzir voort ig wijz ons stvign n ui ntwrk t v t t brin n raarm go t on. Dit b contactn op tknt vl g vn n onrz wijz j lkaa okn op w r van inst lk kunt zijn. Mt vrinlij k grot, John Martns n Johan van Vlit Dircti Egr gius Holing B.V. Mr ovr Eg rgius, hun bij zonr naam n hun instnaanb o lst u bij niuw ln intro uctis op pagina 10 n 11. r bij Bnvalor Arbisrcht smina r voor arbisrchts smina anisr Bnvalor n org t wrn br ch m Utr t nov at 11 stra Op onrag aan Burg. Rigr rvoll, niuw pan chtspcialistn. sr i arb r BCLR ln. In hun sf oo n rwrpn oorgnom n rital actul on ht van ning mt n ovrzic ctta Allgra op Con g g mt tips zor vol vr vr r gst l Na ontvan r collga Grin Mu antiwtgving. Haa bl als gvolg oor bijv, n aar wijzigingn in vak orw isvo ht wijzign van arb af mt n ovr aanpak van Jansns van Gllicum slott ron Juith Tn. rwrp ing on l zig u wij act cti r van fun (WKR), n z Wrkkostnrgling uitlg ovr niuw lijkhi ovr is. waar nog vl onui ig BCLR borrl. Voor aanwz afgslotn mt n wr t stlln ag gn vra mi r g laa na D gs na t pratn n oi glgnhi om r op ht initiatif ag gr f ln was it n mo iti pos onrwrpn. Er wr rom is ht ovr prsntr r cas is anrs, aa t van miag. I rt t worn al n pn stip t van Bnvalor n opz n aan rwrp hoofpunt on pr t kor n. ig om t prfc van aanwz valkuiln, alus n gmaakt op potntiël rwrpn kunt ovr bovnstaan on m Voor mr informati via a gr All ta ct mt Con u contact opnmn of via Foto s BCLR LR Foto s BC Kilomtrtarif 0,44 Mrnijk 88A HT, D Mrn, fax: * 24 uur pr ag, 7agn in wk één vast laag kilomtrtarif * Zningn in binnn- n buitnlan * Dirct prsoonlijk aflvring mt ontvangstbwijs n bvstiging pr -mail * Moglijkhi om onlin uw oprachtn op t gvn n status t volgn Pagina 13 jaargang 3 nr. 1

14 Duurzaamhi bij ht Wrl Tijns rst bijnkomst van 2011 vorm ht bgrip uurzaamhi ht cntral thma. Op 7 fbruari in ht pan van ht Wrl Natuur Fons in Zist, ht rst CO2 nutral pan van Europa, als gasthr van avon. Voorzittr Wim Stolwijk (Stolwijk Rgistraccountants n Blastingavisurs) in gsprk mt Lucas Kruiswijk n Sany Gallaa (Vooraan Avocatn) Pim Voogt (WNF)

15 Willy Kok (Stam-Trbrg Autobrijvn) n Wim Barnrgt (TMI Nrlan) D ln zijn ruk in gsprk Natuur Fons Ht WNF zit sins 2006 in it niuw kantoor, at vrscholn ligt in bossn aan ran van Zist. En gbouw at m ankzij innovativ tchnikn op ht gbi van klimaatbhrsing n mt bhulp van uurzam bouwmatrialn, zonncollctorn n rilaagsglas n unik uurzaam karaktr bzit. En onrwrp waar Pim Voogt van ht WNF latr mr ovr zou vrtlln in zijn prsntati. In Pana Loung, waar ln z avon wrn ontvangn, wrn irct voorbln gtoon van it uurzam karaktr. Duurzaam pan Na ht rst hapj n rankj bgavn ln zich naar prsntatiruimt. Daar wrn niuw ln kort voorgstl, waarna Pim Voogt ht poium btra voor zijn prsntati ovr ht bijzonr pan. Pim vrtl ho ht WNF in 2006 haar kuz ha latn valln op it pan, n voormalig tstlaboratorium. Na n gronig vrbouwing van ht tstlaboratorium mocht ht WNF n titl vorn waar z trots op zijn: Erst CO2-nutral pan van Europa. Inmils worn rglmatig architctn, particulirn n ovrig gropn mnsn ontvangn, i gïntrssr zijn in spcial, uurzam oplossingn van ht pan. En voorbl is at murn zijn bkl mt lm, wat hlpt tmpratuur in ht pan t rgulrn, zonr at r cntral vrwarming aan t pas komt. Hiroor is ht kol in zomr n warm in wintr. En anr voorbl is at ht ghl pan voorzin is van rilaags bglazing n van n nt in ht plafon om warmtvrlis tgn t gaan. Via it nt wort warmt in ht pan opgvangn n ip onr gron opgslagn. Samn mt zonnpanln op ht ak van ht pan lvrt it volon warmt op om ht pan ht ghl jaar op n aangnam tmpratuur t houn. Duurzam ambassaur Na ht inlin vrhaal van Pim Voogt was ht woor aan BCLRcommissili Anré Bakkr. Anré, al jarnlang zr bgaan mt ht wlzijn van natuur n aar, vrzorg n prsntati ovr huiig status van natuur n aar. Hij ging vooral in op grot brigingn i r momntl bstaan op gbin als miliuvrvuiling, ontbossing, ovrbvissing, ht uitstrvn van irsoortn n ht oprakn van blangrijk gronstoffn. Mt bhulp van foto s n voorbln lit hij zichtbaar zin at acti noozaklijk is. Bnklijk was n voorbl ovr huiig ovrbvissing waarbij lttrlijk trm ocaan lgschppn van topassing is. Grot vissrsschpn, i n bpaal soort vis willn vangn, gbruikn hirbij tw vislijnn van 150 kilomtr lngt n visnttn mt opningn zo groot at r 13 Boing 737 s inpassn. All anr zirn i gvangn worn, naast boog vissoort waarvoor uitgvarn wr, worn irct wgggooi. Nit minr, maar anrs Anré inig zijn vrhaal mt n blik op tokomst. Op z manir oorgaan is gn opti, maar waar lang wr gropn at uurzaamhi vooral minr consumrn is, is uurzaamhi tgnwoorig vooral anrs consumrn. Naast anr voorbln passr ook ht cral-to-cral concpt (wig tot wig) aarbij rvu. Dit hout in at all gbruikt matrialn na hun lvn in ht n prouct, nuttig kunnn worn ingzt in n niuw anr prouct n j zoon gn afval hbt. In kort tij lit Anré aan han van n aantal voorbln zin at r gnog kansn zijn voor brijvn n consumntn om natuur n wrl n btr tokomst t gvn. D boin prsntati van Anré was narhan onrwrp van gsprk. Van Bk Partysrvic & Catring vrzorg n warm n kou bufft at in smaak vil bij aanwzig ln. Vl gsprkkn tussn onrnmrs kwamn op gang ovr uurzam oplossingn, i zij zlf mt hun brijf hbbn gralisr of bij collga-onrnmrs hbbn gzin n graag zoun willn inpassn. En go in van z uurzam bijnkomst. Pagina 15 jaargang 3 nr. 1

16 ZAANSTAD HAARLEM AMSTERDAM BREUKELEN MAARSSEN AMERSFOORT ARNHEM KAMERIK VLEUTEN GROENEKAN DE BILT WOERDEN HARMELEN DE MEERN UTRECHT ZEIST WOUDENBERG MONTFOORT NIEUWEGEIN HOUTEN ROTTERDAM IJSSELSTEIN VIANEN OSS SCHIEDAM WAALWIJK Onz ln AMERSFOORT Agis Zorgvrzkringn Bssling Group AMSTERDAM Grchtsurwaarrskantoor D Klrk & Vis B.V. Kottrman Brijfsinstn B.V. Molnaar Abln Avocatn Schrtln & Co ARNHEM Plato Intrnational B.V. BREUKELEN Huisman Trajct B.V. DE BILT Accon avm DE MEERN Autobrijf Van Oor Lisch Rijn B.V. Barn Kmp B.V. Brt Corstn Projkt BV Bonnkamp Turf Car Booij & Partnrs Avocatn B.V. Bouwbrijf Kok BV Brassri Zaln Castllum Novum Charg Courir DDM DIOS B.V. Drukkrij Jan Evrs b.v. Euromail B.V. Evrsijk Consultancy Fanwork B.V. For Utrcht Fotografi IJznoorn Frans van Sumrn Holing B.V. Fysiothrapipraktijk J.G. van Luwn HM Brijfsavis Hubé HRM Avis Info Car B.V. JansnJagr communicatitrajctn B.V. Kärchr Cntr Vris b.v. KPMG Accountants N.V. Lisch Rijn Avisgrop B.V. Matx Durn B.V. Noctua Consultancy Partycntrum Numbr Four Rabobank Utrcht n omstrkn Rstaurant Jasmin Palac Schwartz Skoa Cntr Utrcht Sportcafé Vlutn D Mrn Sportcntrum Ounrijn Strk Wonn Stolwijk Rgistraccountants & Blastingavisurs BV Stors BV Txtilvrzorging G. van r Klij & Zn. Th Offic Managrs Van Dijk Notariskantoor Van Rhijn Taxivrvor - Tours Van Rooijn Architctn BNA Van Wijk Vastgoonrhou VDM Installatitchnik B.V. VEGA Projcts B.V. VELUX Nrlan B.V. W. van Haarlm Vrhuissrvic Wgnbouwbrijf J. Rooij & Zonn B.V. GROENEKAN G. van Alm Schoonmaak n Brijfsinstn B.V. Vooraan Avocatn B.V. HAARLEM NOKIK Kinropvang HARMELEN Auto Milwr B.V. Rstaurant Kort-Jak Van Vlit Buitnruimt b.v. HOUTEN Canon Businss Cntr Utrcht B.V. Egrgrius Holing B.V. Hinkn Houtn Micpoint B.V. MKB Schoon! Ppplforc Art & Dsign SBM Avocatn ZuiamUithof Drukkrijn Utrcht B.V. IJSSELSTEIN 4DMS OPMAAT D Bruin Hypothkn & Vrzkringn v.o.f. Pouw Vrvor B.V. TMI Training & Consultancy B.V. KAMERIK Kamryck MAARSSEN ANDER MISC. MONTFOORT Cuisin on Tour/SGS NIEUWEGEIN Blömr Accountants n Avisurs Ricoh Documnt Cntr Utrcht Toay Dsign B.V. OSS Van Bk Partysrvic & catring B.V. ROTTERDAM Grant Thornton Spcialist Avisory Srvics B.V. Powr4Popl SCHIEDAM Mammot B.V. UTRECHT Bakkr van Ekrn B.V. Bnvalor Avocatn & Blastingavisurs Borrij Mrvl Cosmo Trucks Utrcht B.V. D Rclammakrs B.V. Dsqu Dutsch Bank Ernst & Young Actuarissn Fotowrk Hulskamp Auiovisul ING Bank Utrcht n Huvlrug KJAG KonnichiWa Invstmnts B.V. Kris Kras Dsign MATCH Sport Mia Solutions Mur Conitioning Nfkns Utrcht B.V. Oskam B.V. Paul Pssl Sport Profil Tyrcntr Rvr BV Ritvl Implmntation & Chang Managmnt Rosco Catring n Partysrvic Staalbankirs Stam - Trbrg Autobrijvn B.V. Switchs B.V. Tho Pouw B.V. Urgnt Uitznburo B.V. Utinbo B.V. UW Holing Van n Brink n Luttikhuis Avocatn Vrbon Dsign Waltmann Brijfshuisvsting Wijn & Stal Avocatn c.s. VIANEN Slct 400 VLEUTEN Bokra Bhr B.V. Bran Nw i Loogitrsbrijf Bosman B.V. Notarispraktijk Hagn Prsonal Touch Travl Smartrix VOLENDAM Bst Wstrn Hotl Spaanr WAALWIJK D Manmakrs Grop (DMG) WOERDEN Hans Svrs B.V. WGS Accountants B.V. WOUDENBERG WSI Mols ZAANDAM Primra Frans Schuitmakr ZEIST Covbo B.V. Sportfacilitis & Mia B.V.

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a V-a V-a V-a V-a V-a a Hoofstuk - Grafikn Voorknnis D tmpratuur zou an vanaf 9 uur s ohtns tot uur s miags xat glijk lijvn n at is rg onwaarshijnlijk. In grafik loopt tmpratuur vanaf C om 9 uur omhoog

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers 3 Magazin van vrniging van klinr grafisch onrnmingn / vrschijnt rimaal pr jaar KLEUR BEKENNEN WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Bn Knlang NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evrs 3 VOORZET

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies Hoostuk A - Brukn n untis Hoostuk A - Brukn n untis Voorknnis V-a g 9 h 9 9 i 0 j 9 0 0 V-a 0 nt is 0,0. J trkt ht aantal likjs kr 0,0 van uro a. W(0) 0,0 0 Z ht nog uro op klantnkaart staan. 0,0 0,0 :

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

BCA.ALG.2015 Algemene Voorwaarden

BCA.ALG.2015 Algemene Voorwaarden BCA.ALG.2015 Algmn Voorwaarn Inhousopgav I Algmn Gronslag artikl 1 Onzkrhisvrist artikl 2 Dfinitis artikl 3 II Omshrijving van kking Dkking artikl 4 III Prmi n voorwaarn Prmibtaling artikl 5 Wijziging

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers)

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers) Antwoorla Hoofstuk 2 Dansn oor uwn hn 2.1 D ans 03 Maat 36, 44 (vanaf tw tl), 64 (vanaf tw tl). 04 a In maat 5 n 7: tw ahtst van tw n vir tl. Maathakn (maat 12, 13): rst kr spl j tot n mt rst maathaak,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren V-a V-a Hoostuk - Funtis irntiërn lazij Na sonn h in m 000 900 800 A 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Volgnum mer specifiek e werkzaa mheden. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011)

Volgnum mer specifiek e werkzaa mheden. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011) mmr 12-Knnmrlan-vj Functic o 12 01.03 12 01.03 12 01.03 12 01.03 12 01.03 12 01.03 12 01.03 12 01.03 12 01.03 Functibnaming Wrvings naam Plaats in organisat i mr xtra wrkzaa mhn Extra wrzaamhn op 31-03-2011

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren Hoostuk - Funtis irntiërn lazij V-a Na sonn h in m 000 900 A 800 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 V-a O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie