Noordhoff Uitgevers bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordhoff Uitgevers bv"

Transcriptie

1 V-a V-a V-a V-a V-a V-a a Hoofstuk - Grafikn Voorknnis D tmpratuur zou an vanaf 9 uur s ohtns tot uur s miags xat glijk lijvn n at is rg onwaarshijnlijk. In grafik loopt tmpratuur vanaf C om 9 uur omhoog naar C om uur n aalt an glilijk naar C om uur. In grafik lijft grafik vanaf 9 uur tot uur tussn C n C shommln n stijgt an pas naar 9 C om uur om aarna t gaan aln. D grafik gft n hog vrkoop aan in wintrmaann januari n mr n gn vrkoop in zomrmaann juni n juli. D vrkoop van shaatsn komt aarm ovrn, us Tara hft glijk. D vrkoop van surfplankn zal in wintrmaann rg laag zijn n in zomrmaann hoog. Ht gaat ovr ragn, us ht aantal zokrs in ht afglopn jaar valt af. D ragn zijn in uiznn uro s n uro aan inkomstn pr ag is hl rg vl gl voor n sporthal, ovnin gaat ht ovr n tij in maann. D grafik zal wl ovr oprngst van kantin pr maan gaan. In ht gin van ht jaar was r n flink stijging tot in april n aarna lf ht rag pr maan ron uro shommln. In 99 ha Vnorp inwonrs. Mik vrgt at r ij as ahtr ht aantal inwonrs staat. In ht jaar ha Vnorp mst inwonrs. In jarn n woonn r in i orpn vnvl inwonrs. In vakantimaann juli n augustus worn r vl ansihtkaartn vrkoht, trwijl r ir maan ongvr vnvl vrjaaragskaartn worn vrkoht. In maan oktor zijn r ongvr vrjaaragskaartn vrkoht. In prio vanaf wkn tot wkn nam ht aantal zikn strk to. In wkn, n was grippimi op zijn hoogtpunt. In wk n in wk warn r mnsn mt grip. D pimi uur = wkn. - Stijgn n aln Bij grafik nummr hoort april, want tmpratuur in grafik is hl ag laag. Bij grafik hoort april, want tmpratuur wort in miag n stuk lagr. D tmpratuur van april mot ovn C liggn n at klopt nit. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

2 C urn a Bij it vran horn groothn tij n aantal zhonn. Horizontaal ls j nhi jarn af. D grafik aalt van 9 tot 9 n van 9 tot. In jarn 9 tot 9 is grafik vrijwl onstant. Van 9 tot 9 nmt ht aantal zhonn to. Bij A hoort stuk, ij B hoort stuk, ij C hoort stuk, ij D hoort stuk n ij E hoort stuk. a a Hoofstuk - Grafikn D grafik aal ir ag vn vl. Tussn juni om uur n juni om uur rgn ht ook. Ht rgn ton nit harr. Tussn juni om uur n juni om uur aal grafik minr snl an in rst wk van juni n ton rgn ht nit. Ht hft us zkr n tj grgn. watrhoogt in m 9 9 D grafik van Isis gint ij n afstan van km n is vanaf n afstan van km onstant. Isis vrtrkt om. uur n lijft tussn. uur n. uur stil staan. Daarna fitst z vrr n komt om. uur aan. Haar uurjongn vrtrkt om. uur mt auto n komt om. uur aan. Daar lijft auto tot. uur staan waarna mor van haar uurjongn mt auto trugrijt. Daar komt z om. uur aan. ag in juni Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

3 a a - Grafikn in n assnstlsl D grafik aalt, us kaars wort kortr. Aan ht gin is kaars m lang. Na uur is kaars opgran. D grafik shrijft n vran tussn lftij in jarn n lngt in m. Eén hokj op vrtial as stlt m voor. Op haar vrjaarag was Thalia 9 m lang. En op haar vrjaarag was z m lang. Thalia was jaar ou ton z m lang was. lftij in jarn 9 lngt in m 9 a 9a f a Om uur was tmpratuur, C. En om uur was tmpratuur C. Om. uur n om uur was tmpratuur C. Ongvr van uur tot uur was ht i ag ht warmst. D tmpratuur stg ht snlst van 9 uur tot uur. Op vrtial as staat watrhoogt in mtrs aanggvn. Bij hoogwatr is watrstan in vaargul mtr. Om uur n om uur is ht hoogwatr. Ht vrshil tussn hoogwatr n laagwatr is = mtr. Tussn hoogwatr n laagwatr zit 9 = uur. D oot kan tussn uur n uur n tussn uur n 9 uur oor gul varn. Op vrtial as staat afstan in km. Hij vrtrkt om. uur n hij komt om. uur aan. Tussn. uur n. uur ston Stan stil. Hij kan an ijvoorl rgns gwaht hn. Om. uur gint Stan snllr t rijn. afstan in km, Manula,,,,, tij in urn Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

4 a Bij p = hoort q =. En ij p = hoort q =. Bij q = hoort p =. En ij q = hoort p =. Als p mt tonmt, an nmt q mt to n als p mt tonmt, an nmt q mt to. Maar q gint ij, us ij p = hoort q =. Als q mt tonmt, an nmt p mt to. Als q van naar gaat, an nmt q mt to n nmt p mt to. Bij q = hoort p =. Door ht gtal p oor t ln n r ij op t tlln kun j ht gtal q krijgn. a a - Wrkn mt oörinatn Dz grafik shrijft ht vran tussn tij in urn n tmpratuur in C. Eén hokj op vrtial as stlt C voor. Om uur was tmpratuur C. tij in urn 9 Hoofstuk - Grafikn tmpratuur in C 9 9, 9, 9 Dz gtalln zggn at na agn luhtvohtighi % was. Nik vrwisslt oörinatn. Hij olt at ht punt (, ) ook op grafik ligt. l uhtvohtighi in % 9 9 tij in agn a D oörinatn zijn A(, ) n B(, ). D oörinatn zijn C(, ) n D(, ). Ht snijpunt S hft oörinatn (, ). D oörinatn van punt T zijn (, ). a/ t mpratuur in C 9, 9,, tij in urn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

5 a 9 B T P Q T R S A 9 D oörinatn zijn A(, ) n B(, ). Zi tkning hirovn. D oörinatn zijn S(, ) n T(, ) of S(, ) n T(, ). a// N M K L a D figuur i j nu ht gtkn is n virkant. D oörinatn van ht min van lijnstuk KL zijn (, ) O S P R Q S. D puntn P, Q, R n S zijn roostrpuntn, want all oörinatn zijn hl gtalln. Zi tkning hirovn. D oörinatn van ht snijpunt van iagonaln zijn (, ). Ht snijpunt is gn roostrpunt, want oörinatn zijn gn hl gtalln. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

6 9a a / O 9 K Roostrpuntn waarvoor at ook glt zijn (, ), (, ), (, ), (, ), (9, ), (, ), nzovoort. Zi tkning hirovn. Al z puntn liggn op n rht lijn. Dat punt is nit go. D puntn (, ), (, ) of (9, ) warn wl go gwst. Bijvoorl (, ). / a Hoofstuk - Grafikn - Grafikn tknn D hoogt van plant loopt van m tot m n ij stappn van m zou ht assnstlsl vl t groot worn. Bij stappn van m zijn aarvoor roostrhokjs noig. h oogt in m 9 tij in wkn Na wkn is zonnlom ongvr m hoog. En na wkn is zonnlom ongvr m hoog. g wiht in k g lftij in jarn Ht gwiht loopt van kg tot kg n ij stappn van kg, t ginnn ij kg n lopn tot kg, zijn aarvoor 9 roostrhokjs noig. Bij vrtial as mot groothi gwiht n nhi kg staan. Zi tkning hirovn. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

7 a a a/ a fstan in k m tij in kwartirn Lisa fitst pr kwartir,,,, n km. In ht vijf kwartir fitst Lisa ht harst. Als j vrtial as ij ht gtal laat ginnn, an komt r op ht stuk tot nits t staan. hartslagn aantal 9 tij in minutn In prio vanaf minutn tot 9 minutn wr hartslag hogr. Tussn 9 minutn n minutn aal hartslag strk. In prio vanaf ongvr minutn tot ongvr minutn ha marathonlopr n t hog hartslag. t mpratuur in C 9 Maastriht Amstram 9 tij in urn Tussn uur n ongvr. uur was tmpratuur in Amstram hogr an in Maastriht. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v 9

8 a rag in ollars rag in uro s,,,,, a/ a Hoofstuk - Grafikn rag in uro s rag in ollars Aflzn uit grafik gft at j voor, in i tij ongvr, US ollar krg. Aflzn uit grafik gft at j voor US $, ton ongvr, krg. - Ertussn n vrrop g wiht in k g 9 9 lftij in maann Ton Loni vijf maann ou was woog z ongvr, kg. Ton z ngn maann ou was woog z ongvr, kg. En ij aht maann woog z ongvr, kg. a antal mnsn in miljon n tij in jarn In 9 ha Nrlan ongvr, miljon inwonrs. In 9 ha Nrlan ongvr 9, miljon inwonrs. En in 9 ha Nrlan ongvr, miljon inwonrs. Ht jaar 9 zit vlak ij ht jaar 9 us i shatting zal trouwaarr zijn an shatting voor 9 at rgns tussn 9 n 9 in zit. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

9 a 9a In ongvr, miljon inwonrs n in ongvr, miljon inwonrs. D shattingn van opraht liggn tussn kn puntn n zijn rlijk trouwaar. D shattingn voor n liggn in tokomst n zijn nogal ontrouwaar. aantal woorn lftij in jarn En kin op n lftij van vir jaar gruikt ongvr woorn. En kin van ngn jaar zal à woorn gruikn. a tij in urn lngt in m lngt in m tij in urn D grafik snijt horizontal as in ht punt mt oörinatn (, ). Dit tknt at kaars na urn opgran is. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

10 a Ptra hft op horizontal as gtalln uit tal gzt, maar z is, n vrgtn. Ht aantal kun j vinn oor tij mt zihzlf t vrmnigvulign, ijvoorl ij n tij van urn hoort n aantal van = 9. a f g Hoofstuk - Grafikn aantal tij in urn Er komt ahtrnvolgns ; ; ; ;, n, ij n at is tlkns hlft van kr rvoor. aantal tij in urn - Gmng oprahtn Grafik hoort ij Rina want z grafik vrtoont n rglmatig vloin vrloop zoals at ij n fitsr past. Grafik hoort ij Gr want r zittn horizontal stukkn in waar us stopt. D afstan naar shool is km. D us vrtrok om. uur. D us stopt onrwg ij ri halts als j halt waar Gr instapt n halt waar hij uitstapt nit mtlt. Bij tw halt lf us van. uur tot. uur, us tw minutn staan. D us haal Rina om. uur in. Gr was rr op shool. O A B C D Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

11 a D tw oörinaat van i puntn is glijk aan. Bijvoorl (, ), (, ), (, ), (, ) n (, ). a D oörinatn van punt M zijn (, ) Als j op lijn oor puntn A n C naar rhts gaat, an ga j omhoog. Vanuit punt A mot j = naar rhts om in punt D t komn. Vanuit punt A mot j an omhoog n kom j in + = uit. Dat is tw oörinaat van punt D n at punt ligt us op lijn. Of: Vrr gaan op lijn lvrt puntn (, ), (, ), (, ), (, 9), (, ), (, ), (, ), (, ) n (, ) op, us punt D ligt op lijn. f a a. Grafik hoort ij linkr vrtial as. Tussn maann n maann zi j n aling in grafik n ht gwiht van iman kan wl aln, maar lngt nit. Bij haar goort was Noortj m lang. Tussn maann n maann nam ht gwiht van Noortj ht snlst to. Noortj was ruim maann ou ton z m lang was. Tussn, maann n maann nam ht gwiht van Noortj af. In i prio vranr lngt van Noortj ijna nit. Grafik A hoort ij vaas, want watrhoogt nmt glijkmatig to, vaas lijft vn r. Grafik C hoort ij vaas, want in ht gin stijgt watrhoogt snl omat vaas onraan smal is n op ht in stijgt watrhoogt langzaam omat vaas ovnaan r is. Grafik D hoort ij vaas, want in ht gin stijgt watrhoogt langzaam omat vaas onraan r is n op ht in stijgt watrhoogt snl omat vaas ovnaan smal is. D grafik ij vaas is hironr gtkn. watrhoogt in m tij in sonn Bij grafik B kan gn grafik horn omat watrhoogt glijk lijft trwijl vaas onr n rglmatig lopn kraan wort gzt. gwiht in grammn lftij in agn Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

12 a fi Na agn wgt puppy ongvr gram. Na agn is ht gwiht van puppy ongvr gram. Tussn ag n ag groi puppy ht snlst. rmwg in mtrs I- - I-a I-a I-a Hoofstuk - Grafikn snlhi in km pr uur Bij n snlhi van km pr uur is rmwg ongvr mtr. Sann r ton ongvr km pr uur. Bij km pr uur wort rmwg ongvr mtr. En ij km pr uur ongvr mtr. Als snlhi tw kr zo groot wort, an wort rmwg vir à vijf kr zo lang. ICT Grafikn in n assnstlsl Om uur was tmpratuur, C. En om uur was tmpratuur C. Om. uur n om uur was tmpratuur C. Ongvr van uur tot uur was ht i ag ht warmst. D tmpratuur stg ht snlst van 9 uur tot uur. D grafik shrijft n vran tussn lftij in jarn n lngt in m. Eén hokj op vrtial as stlt m voor. Op haar vrjaarag was Thalia m lang. En op haar 9 vrjaarag was z m lang. Op ht shrm vrshijnt n stip op grafik mt oörinatn van ht punt rij. Ht rst gtal gft lftij aan. Bij jaar hoort n lngt van m. lftij in jarn 9 lngt in m 9 Thalia was ongvr jaar ton z mtr lang was. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

13 I-a Bij hoogwatr is watrstan mtr. Om uur n om uur is ht hoogwatr. Ht vrshil tussn hoogwatr n laagwatr is = mtr. Tussn hoogwatr n laagwatr zit 9 = uur. D oot kan tussn uur n uur n tussn 9 uur n uur oor gul varn. I-a Bij p = hoort q =. En ij p = hoort q =. Bij q = hoort p =. En ij q = hoort p =. Als p mt tonmt, an nmt q mt to n als p mt tonmt, an nmt q mt to. Maar q gint ij, us ij p = hoort q =. Als q mt tonmt, an nmt p mt to. Als q van naar gaat, an nmt q mt to n nmt p mt to. Bij q = hoort p =. Door ht gtal p oor t ln n r ij op t tlln kun j ht gtal q krijgn. I-a T-a T-a Hij vrtrkt om. uur n hij komt om. uur aan. Tussn. uur n. uur ston Stan stil. Hij kan an ijvoorl rgns gwaht hn. Om. uur gint Stan snllr t rijn. afstan in km, Tst jzlf Manula,,,,, tij in urn Dz grafik gaat ovr ht vran tussn lftij in maann n gwiht in kg. D groothn zijn lftij n gwiht n nhn zijn maann n kg. D grafik aalt tussn maann n maann. Moglijk is n flink zikt oorzaak. Tussn maann n maann nam ht gwiht van Parl snllr to. J kunt at zin omat grafik aar stilr loopt an in maann rna. Ton Parl gorn wr woog z, kg. Nu z tin maann ou is wgt z, kg. Ton Parl zs kg woog was z maann. Na maann, want haar goortgwiht was, kg n ht ul aarvan is kg. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

14 T-a T-a O A B 9 D oörinatn van ht snijpunt van z lijn mt vrtial as zijn (, ). D oörinatn zijn P(;,) n Q(, ), us punt Q is n roostrpunt. Ja, lijn gaat oor ht punt C(, ). Als j op lijn hokjs naar rhts gaat, an ga j hokj omhoog. Als j vanaf oorsprong hokjs naar rhts gaat, an ga j hokjs omhoog. J gint ij al op n hoogt van, us j komt an + = hoog. N, lijn gaat nit oor ht punt D(, ). Als j vanaf oorsprong hokjs naar rhts gaat, an ga j hokjs omhoog. J gint ij al op n hoogt van, us j komt an + = hoog. T-a Hoofstuk - Grafikn aantal inwonrs in uizntalln tij in jarn D tonam is ahtrnvolgns ;,;,; n uizn inwonrs pr jaar. Tussn 9 n 9 is ht aantal inwonrs in Hoorn ht snlst tognomn. J kunt at zin omat grafik aar ht stilst loopt. tmpratuur in C 9 tij in minutn Na minutn was tmpratuur van th ongvr C. D kamr waar th wort opgin hft n tmpratuur van ongvr C. J kunt at zin omat grafik op ht in ijna nit mr vrr aalt. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

15 T-a/ T-a T-a A M (, ) O 9 B Bijvoorl n kaars mt n lngt van m wort aangstokn n na n tij van uur is kaars opgran. Glnn springt vanaf n hoogt van mtr naar omlaag. Na sonn is Glnn mtr hoog. Glnn is op mtr na,, na,, na,, na,, na 9, n na, sonn. N, want grafik is ook stijgn van ijvoorl sonn tot sonn. Na sonn is grafik min of mr onstant. Dan hangt Glnn stil op n hoogt van ongvr mtr. D vrling op vrtial as is nit sts glijk. gwiht in grammn lftij in agn Ht konijntj groi ahtrnvolgns,,,, n gram pr agn. Ht konijntj groi ht snlst van agn tot agn. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk 6 - Formuls mt rukn n mahtn lazij 46 V-a 4 6 = 774, us 4 6 = 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 = 7, 74 6, 7, 9 7 : 9 = 9, 644 4, 9 is n hl klin gtal,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk - Formuls mt rukn n mahtn lazij 4 V-a 4 774, us 4 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 7, 74, 7, 9 7 : 9 4 9, 44 9 is n hl klin gtal, namlijk, mt nulln

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a lok - Kuzmnu lok - Kuzmnu n Vwo Projt - rihok van Pasal In ht onrst ro vakj mot ht gtal komn. J tlt tw gtalln in ovnst ro vakjs ij lkaar op,. Ja, want. aar hoort rkning 0 ij. rij gint mt ht gtal. Tl

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is.

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is. 1 1 Statistik S 3 I II a Waar gaat ht om? Statistik is n onrl van wiskun waarij ht gaat om ht ornn n intrprtrn van grot hovlhn ggvns. En statistik is ook wl n tal o n iagram mt ggvns. 4 nt Dit is waarshijnlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen Hoofsuk 6 - Diffrniaalvrglijkingn oplossn 6 Shin van varialn lazij a, 5 (, 5) us (, 5 ), 5 us volo D kromm gaa oor (0, ) us, 5, 5 0, 5, klop H onrs l van kromm vanaf pun (, 5; 0 ) a Als j a iffrnir, an

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers)

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers) Antwoorla Hoofstuk 2 Dansn oor uwn hn 2.1 D ans 03 Maat 36, 44 (vanaf tw tl), 64 (vanaf tw tl). 04 a In maat 5 n 7: tw ahtst van tw n vir tl. Maathakn (maat 12, 13): rst kr spl j tot n mt rst maathaak,

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies D Wagnings Mthod 5&6 VWO wiskund B Uitgbridr antwoordn Hoofdstuk 5 Eponntiël functis Paragraaf Eponntiël functis a. J mag wl van n artikl van 00 uro uitgaan. Bij d n krijg j: 00 0 0 99 Bij d andr: 00 90

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

F z. hoe merk je dat?

F z. hoe merk je dat? 4 Sport n vrkr Krhtn VWO Uitwrkingn sisok 41 INTRODUCTIE 1 [W] Wt wt j nog ovr krhtn? 2 [W] Wt on krhtn? 3 [W] Voorknnistst 4 [W] Extr opgvn 5 Wr of nit wr? Wr Wl n nit wr: nttokrht is n lijft 0 ij n nprig

Nadere informatie

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter.

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter. Antwoorla Hoofstuk 7 Blu Nots, Swing n Changs 7.1 Blus 04 a A A B B A D rhtrhan gint n otaaf hogr. Knmrkn van ragtim: D rag wort op piano gspl. D gsynopr mloi gominr mt strakk gliing op tl ( ragg tim ).

Nadere informatie

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten)

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten) Evlutivrgn Algmn onomi rks 1 (Thm 1, 1.1 D prijsvorming op omptitiv mrktn) 1 Kruis torn n i n invlo hn op vrg nr n prout. O ht inkomn vn onsumnt O gprour hovlhi O prijs vn nr proutn O hotn vn onsumnt O

Nadere informatie

8 Elektromotor en dynamo

8 Elektromotor en dynamo 8 Elktromotor n ynmo Elktromgntish vl vwo Uitwrking sisok 8.1 INTRODUCTIE 1 [W] Exprimnt: Mgntn, spijkrs n kompssn 2 [W] Exprimnt: Rlis 3 [W] Exprimnt: Frromgnt n ntifrromgnt 4 Wr of nit wr? f g h Nit

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Extra oefening hoofdstuk 1

Extra oefening hoofdstuk 1 Etra ofning hoofdstuk = ( ) = = v v v dr 7 7 7 v a = + v als v 7 v v dus als = 7 7 7 7 dv waaruit volgt dat v = 7 km/uur. v = 7 gft R = 7, 7 mg/min. a f ' = = ' = + = ( + ) ' = = ( ) = f f d f ' ln ln

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Getal en Ruimte 1VWO deel 2

Getal en Ruimte 1VWO deel 2 Gtal n Ruimt 1VWO l 2 MA2N Hoofstuk 10 Uitwrkingn gghm / 2 Gtal n ruimt 1VWO l 2 - Hfst 10 10.1 Omgaan mt grafikn 1a In 1995 uur ht groisizon ongvr 285 agn. In 1965 was ht groisizon ht kortst; ongvr 250

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik.

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik. Antwoorla Hoostuk 1 Ht lang lvn van ht li 1.1 Ht li 02 Eign antwoor Eign antwoor 04 Omirkl: = 145 145 kwartnotn pr minuut D omvang van partij is van n lag s tot n hog. D lag s valt volgns ht ovrziht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 havo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 havo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskun voor 2 hvo Dl 2 Vrsi 2013 Smnstllr 2013 Ht utursrht op it lsmtril rust ij Stihting Mth4All. Mth4All is rhlv rhthn zols ol in hironr vrml rtiv ommons linti. Ht lsmtril is mt zorg smngstl n gtst.

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskun voor 2 vwo Dl 2 Vrsi 2013 Smnstllr 2013 Ht utursrht op it lsmtril rust ij Stihting Mth4All. Mth4All is rhlv rhthn zols ol in hironr vrml rtiv ommons linti. Ht lsmtril is mt zorg smngstl n gtst.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a 4 Hoofstuk - Ruimtefiguren Voorkennis De verpakking heeft rie vershillene vormen. De ovenkant en e onerkant heen ezelfe vorm. Hetzelfe gelt voor e voorkant en e ahterkant en voor e twee zijkanten.

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

9 Zonnestelsel en heelal

9 Zonnestelsel en heelal 9 Zonnstlsl n hll Astronomi hvo Uitwrkingn sisok 9.1 INRODUCIE 1 [W] Zonnstlsl n hll 2 [W] Krht n wging 3 [W] Elktromgntish strling 9.2 ZONNESELSEL 4 [W] D hml vrknnn 5 [W] Ht zonnstlsl op shl 6 Wr of

Nadere informatie

Algebra Pijlen - vm. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - vm. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - vm A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Breuken vermenigvuldigen G33 = 10 = 8 = 18 = 21 _ 21 _ 2 3 3 3 7 = 11 1 3 5 _ 45 _ 3 5 = 8_ 2 2 3 = 1_ 2 4 2 7 = 3_ 2 2 2 3 = _ 49 3 7 = 8_

Breuken vermenigvuldigen G33 = 10 = 8 = 18 = 21 _ 21 _ 2 3 3 3 7 = 11 1 3 5 _ 45 _ 3 5 = 8_ 2 2 3 = 1_ 2 4 2 7 = 3_ 2 2 2 3 = _ 49 3 7 = 8_ G Brukn vrmnigvulign 0 E Rkn uit. 1 E Rkn uit. 1 1 E Rkn uit. 1................................................................................ 1 B Rkn uit. 1 1................................................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Hoofstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Formule, grafiek en vergelijking O-1a Om uur staat het water 6 6 mm hoog in e regenmeter. aantal uren h... h 6 hoogte water aantal uren v :... v 6 hoogte water

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8 = Olossinn vtl nlys lrw -8. Vltrmuntis (lz. ) (); (); (0); (); () n 0 0 i n 0 ; 0; 9 C A A A A A A < F A A A ovn: A A onr: A A nn uur; 8 m m uur to : () ; () l : (0) 8 u0'" 0 u; 0 m onr wtr u'" 9 8 m m

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen.

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen. Opstap Rekenen O-1a gewiht in grammen 150 1 650 erag in euro s 1,20... 5,20 Juith moet voor 650 gram kaas 5,20 etalen. gewiht in grammen 150 1 825 erag in euro s 1,20... 6,60 Voor 825 gram kaas moet je

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

1. 3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen Havo 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv Pagina 1 van 21

1. 3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen Havo 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv Pagina 1 van 21 Eignshppn n ltjsmolln Hvo 1 3 Mtriln Uitwrkingn sisok 31 INTRODUCTIE 1 [W] Mtriln om j hn 2 [W] Voorknnistst 1 Wr 2 Nit wr: En zuivr stof stt (mstl) nit uit moluln, mr wl uit tomn 3 Nit wr: En moluul in

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato KRITOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Uitwerkingen elektriciteitsleer HAVO4

Uitwerkingen elektriciteitsleer HAVO4 HVO4-Na itwrkingn ktricititsr HVO4. a. En ktrisch stroom is n vrpaatsing van (ngatif) gadn dtjs (ktronn). b. gsotn c. ovrschot (r zijn tv ngatif gadn dtjs (ktronn)) d. para. van pus naar min. f. D stroomstrkt

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato LYSIS Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

één miljoen tienduizend 10 4 één miljard honderd miljoen

één miljoen tienduizend 10 4 één miljard honderd miljoen Opstap Gtalln n matn O- maht grontal xponnt uitspraak uitkomst 4 3 4 3 vir tot r 64 8 5 8 5 aht tot vijf 32 768 2 0 2 0 tw tot tin 024 5 4 5 4 vijftin tot vir 50 625 0 6 0 6 tin tot zs 000 000 Sprk j uit

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato IOON. November 2011

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato IOON. November 2011 PLATOON VERZAMELD WERK Plato IOON Novmr 2011 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie UITWERKINGEN Dl A Wiskun voor t or onrwijs Si Kmm Wim Gron Harmn Timmr Cris Ultzn Jan Waltr Gwijzi vij iti Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Si Kmm Wim Gron

Nadere informatie

a CE-stof. b Rivieren en kust. c Bij de Grensmaas hoort de Maas en bij de Duursche Waarden de IJssel. d Zachte kust: bron 38; harde kust: bron 39.

a CE-stof. b Rivieren en kust. c Bij de Grensmaas hoort de Maas en bij de Duursche Waarden de IJssel. d Zachte kust: bron 38; harde kust: bron 39. Antwoorn 4 vwo 4 Wtrovrlst 1 Wr zijn mijn zusjs? 1 Zwtr, htig rgnuin n rivirn. Door ht ouwn vn ijkn n mmn. Wtrovrlst oor htig rgnuin. 1 Ht wtr kn nit volon snl oor rioln worn gvor. 2 Door stnn n ht slt

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato PHAIDOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato PHAIDOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato PHAIDOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato MENOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato MENOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato MENOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a 4 Voorkennis De eerste us vanuit Eer vertrekt om 7.03 uur. aantal 12 1 7 perentage 100 8,33 58,33 7 van e 12 is ongeveer 58,33%. Dat is e snelus, ie stopt niet ij elke halte. In it shema stoppen 2

Nadere informatie

Vragenlijst Mantelzorg

Vragenlijst Mantelzorg Cntrl Buru voor Sttistik Vrgnlijst Mntlzorg Voor u gt invulln... AANWIJZINGEN BIJ HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Dz vrgnlijst gt ovr hulp i u n mili, vrinn o urn ht ggvn. Ht gt nit om hulp i u in ht kr

Nadere informatie

Dr. Martine F. Delfos PICOWO www.mdelfos.nl

Dr. Martine F. Delfos PICOWO www.mdelfos.nl Autism n bwging Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina Vis. Prof. Univrsidad dl Ecuador, Quito,

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Antwoorden 4 vwo 1 Wereldbeeld. 1 De olifant wordt een Aziatische tijger

Antwoorden 4 vwo 1 Wereldbeeld. 1 De olifant wordt een Aziatische tijger Antwoorn 4 vwo 1 Wrll 1 D olifnt wort n Azitish tijgr 1 2 3 f 4 5 Eign ntwoor. Mnsn wonn onr plsti zonr wtr of lktriitit trwijl op zuiln rlm gmkt wort voor witgo (kolkstn, tv n gsfornuizn). Bijvoorl: volkingsihthi,

Nadere informatie

HERHALING BRON 1 TEKST 2 FICTIE

HERHALING BRON 1 TEKST 2 FICTIE HERHALING 2 BRON 1 OPDRACHT 1 FICTIE Om n ok t kunnn kizn at ij j past, is ht nuttig om all informati op uitnkant van ht ok t gruikn. Bkijk ron 1. Wat wt j nu al op gron van titl n omslag van ht ok? OPDRACHT

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

oooooooooooo trtrtrtrtr @d E:l tril V,À l'^ ^A B["- c[4-,rl Dln',,r1 1 ln welk vak ligt samen 172 a dopl b kopl c eopl d aop xopl d op 1t

oooooooooooo trtrtrtrtr @d E:l tril V,À l'^ ^A B[- c[4-,rl Dln',,r1 1 ln welk vak ligt samen 172 a dopl b kopl c eopl d aop xopl d op 1t é Rdtismmn Vrlpr - bld 26 1 ln wlk vk lit smn 172 l'^ ^A B["- ^l [-,rl Dln',,r1 @d E:l tril V,À l) L,' dpl b kpl pl d p p n hndrdvld zn 57 vldn l klurd n 1 bluw. Hvl zn n nit klurd? -tl ) 20 0 80 w p'li

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie