Noordhoff Uitgevers bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordhoff Uitgevers bv"

Transcriptie

1 V-a V-a V-a V-a V-a V-a a Hoofstuk - Grafikn Voorknnis D tmpratuur zou an vanaf 9 uur s ohtns tot uur s miags xat glijk lijvn n at is rg onwaarshijnlijk. In grafik loopt tmpratuur vanaf C om 9 uur omhoog naar C om uur n aalt an glilijk naar C om uur. In grafik lijft grafik vanaf 9 uur tot uur tussn C n C shommln n stijgt an pas naar 9 C om uur om aarna t gaan aln. D grafik gft n hog vrkoop aan in wintrmaann januari n mr n gn vrkoop in zomrmaann juni n juli. D vrkoop van shaatsn komt aarm ovrn, us Tara hft glijk. D vrkoop van surfplankn zal in wintrmaann rg laag zijn n in zomrmaann hoog. Ht gaat ovr ragn, us ht aantal zokrs in ht afglopn jaar valt af. D ragn zijn in uiznn uro s n uro aan inkomstn pr ag is hl rg vl gl voor n sporthal, ovnin gaat ht ovr n tij in maann. D grafik zal wl ovr oprngst van kantin pr maan gaan. In ht gin van ht jaar was r n flink stijging tot in april n aarna lf ht rag pr maan ron uro shommln. In 99 ha Vnorp inwonrs. Mik vrgt at r ij as ahtr ht aantal inwonrs staat. In ht jaar ha Vnorp mst inwonrs. In jarn n woonn r in i orpn vnvl inwonrs. In vakantimaann juli n augustus worn r vl ansihtkaartn vrkoht, trwijl r ir maan ongvr vnvl vrjaaragskaartn worn vrkoht. In maan oktor zijn r ongvr vrjaaragskaartn vrkoht. In prio vanaf wkn tot wkn nam ht aantal zikn strk to. In wkn, n was grippimi op zijn hoogtpunt. In wk n in wk warn r mnsn mt grip. D pimi uur = wkn. - Stijgn n aln Bij grafik nummr hoort april, want tmpratuur in grafik is hl ag laag. Bij grafik hoort april, want tmpratuur wort in miag n stuk lagr. D tmpratuur van april mot ovn C liggn n at klopt nit. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

2 C urn a Bij it vran horn groothn tij n aantal zhonn. Horizontaal ls j nhi jarn af. D grafik aalt van 9 tot 9 n van 9 tot. In jarn 9 tot 9 is grafik vrijwl onstant. Van 9 tot 9 nmt ht aantal zhonn to. Bij A hoort stuk, ij B hoort stuk, ij C hoort stuk, ij D hoort stuk n ij E hoort stuk. a a Hoofstuk - Grafikn D grafik aal ir ag vn vl. Tussn juni om uur n juni om uur rgn ht ook. Ht rgn ton nit harr. Tussn juni om uur n juni om uur aal grafik minr snl an in rst wk van juni n ton rgn ht nit. Ht hft us zkr n tj grgn. watrhoogt in m 9 9 D grafik van Isis gint ij n afstan van km n is vanaf n afstan van km onstant. Isis vrtrkt om. uur n lijft tussn. uur n. uur stil staan. Daarna fitst z vrr n komt om. uur aan. Haar uurjongn vrtrkt om. uur mt auto n komt om. uur aan. Daar lijft auto tot. uur staan waarna mor van haar uurjongn mt auto trugrijt. Daar komt z om. uur aan. ag in juni Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

3 a a - Grafikn in n assnstlsl D grafik aalt, us kaars wort kortr. Aan ht gin is kaars m lang. Na uur is kaars opgran. D grafik shrijft n vran tussn lftij in jarn n lngt in m. Eén hokj op vrtial as stlt m voor. Op haar vrjaarag was Thalia 9 m lang. En op haar vrjaarag was z m lang. Thalia was jaar ou ton z m lang was. lftij in jarn 9 lngt in m 9 a 9a f a Om uur was tmpratuur, C. En om uur was tmpratuur C. Om. uur n om uur was tmpratuur C. Ongvr van uur tot uur was ht i ag ht warmst. D tmpratuur stg ht snlst van 9 uur tot uur. Op vrtial as staat watrhoogt in mtrs aanggvn. Bij hoogwatr is watrstan in vaargul mtr. Om uur n om uur is ht hoogwatr. Ht vrshil tussn hoogwatr n laagwatr is = mtr. Tussn hoogwatr n laagwatr zit 9 = uur. D oot kan tussn uur n uur n tussn uur n 9 uur oor gul varn. Op vrtial as staat afstan in km. Hij vrtrkt om. uur n hij komt om. uur aan. Tussn. uur n. uur ston Stan stil. Hij kan an ijvoorl rgns gwaht hn. Om. uur gint Stan snllr t rijn. afstan in km, Manula,,,,, tij in urn Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

4 a Bij p = hoort q =. En ij p = hoort q =. Bij q = hoort p =. En ij q = hoort p =. Als p mt tonmt, an nmt q mt to n als p mt tonmt, an nmt q mt to. Maar q gint ij, us ij p = hoort q =. Als q mt tonmt, an nmt p mt to. Als q van naar gaat, an nmt q mt to n nmt p mt to. Bij q = hoort p =. Door ht gtal p oor t ln n r ij op t tlln kun j ht gtal q krijgn. a a - Wrkn mt oörinatn Dz grafik shrijft ht vran tussn tij in urn n tmpratuur in C. Eén hokj op vrtial as stlt C voor. Om uur was tmpratuur C. tij in urn 9 Hoofstuk - Grafikn tmpratuur in C 9 9, 9, 9 Dz gtalln zggn at na agn luhtvohtighi % was. Nik vrwisslt oörinatn. Hij olt at ht punt (, ) ook op grafik ligt. l uhtvohtighi in % 9 9 tij in agn a D oörinatn zijn A(, ) n B(, ). D oörinatn zijn C(, ) n D(, ). Ht snijpunt S hft oörinatn (, ). D oörinatn van punt T zijn (, ). a/ t mpratuur in C 9, 9,, tij in urn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

5 a 9 B T P Q T R S A 9 D oörinatn zijn A(, ) n B(, ). Zi tkning hirovn. D oörinatn zijn S(, ) n T(, ) of S(, ) n T(, ). a// N M K L a D figuur i j nu ht gtkn is n virkant. D oörinatn van ht min van lijnstuk KL zijn (, ) O S P R Q S. D puntn P, Q, R n S zijn roostrpuntn, want all oörinatn zijn hl gtalln. Zi tkning hirovn. D oörinatn van ht snijpunt van iagonaln zijn (, ). Ht snijpunt is gn roostrpunt, want oörinatn zijn gn hl gtalln. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

6 9a a / O 9 K Roostrpuntn waarvoor at ook glt zijn (, ), (, ), (, ), (, ), (9, ), (, ), nzovoort. Zi tkning hirovn. Al z puntn liggn op n rht lijn. Dat punt is nit go. D puntn (, ), (, ) of (9, ) warn wl go gwst. Bijvoorl (, ). / a Hoofstuk - Grafikn - Grafikn tknn D hoogt van plant loopt van m tot m n ij stappn van m zou ht assnstlsl vl t groot worn. Bij stappn van m zijn aarvoor roostrhokjs noig. h oogt in m 9 tij in wkn Na wkn is zonnlom ongvr m hoog. En na wkn is zonnlom ongvr m hoog. g wiht in k g lftij in jarn Ht gwiht loopt van kg tot kg n ij stappn van kg, t ginnn ij kg n lopn tot kg, zijn aarvoor 9 roostrhokjs noig. Bij vrtial as mot groothi gwiht n nhi kg staan. Zi tkning hirovn. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

7 a a a/ a fstan in k m tij in kwartirn Lisa fitst pr kwartir,,,, n km. In ht vijf kwartir fitst Lisa ht harst. Als j vrtial as ij ht gtal laat ginnn, an komt r op ht stuk tot nits t staan. hartslagn aantal 9 tij in minutn In prio vanaf minutn tot 9 minutn wr hartslag hogr. Tussn 9 minutn n minutn aal hartslag strk. In prio vanaf ongvr minutn tot ongvr minutn ha marathonlopr n t hog hartslag. t mpratuur in C 9 Maastriht Amstram 9 tij in urn Tussn uur n ongvr. uur was tmpratuur in Amstram hogr an in Maastriht. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v 9

8 a rag in ollars rag in uro s,,,,, a/ a Hoofstuk - Grafikn rag in uro s rag in ollars Aflzn uit grafik gft at j voor, in i tij ongvr, US ollar krg. Aflzn uit grafik gft at j voor US $, ton ongvr, krg. - Ertussn n vrrop g wiht in k g 9 9 lftij in maann Ton Loni vijf maann ou was woog z ongvr, kg. Ton z ngn maann ou was woog z ongvr, kg. En ij aht maann woog z ongvr, kg. a antal mnsn in miljon n tij in jarn In 9 ha Nrlan ongvr, miljon inwonrs. In 9 ha Nrlan ongvr 9, miljon inwonrs. En in 9 ha Nrlan ongvr, miljon inwonrs. Ht jaar 9 zit vlak ij ht jaar 9 us i shatting zal trouwaarr zijn an shatting voor 9 at rgns tussn 9 n 9 in zit. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

9 a 9a In ongvr, miljon inwonrs n in ongvr, miljon inwonrs. D shattingn van opraht liggn tussn kn puntn n zijn rlijk trouwaar. D shattingn voor n liggn in tokomst n zijn nogal ontrouwaar. aantal woorn lftij in jarn En kin op n lftij van vir jaar gruikt ongvr woorn. En kin van ngn jaar zal à woorn gruikn. a tij in urn lngt in m lngt in m tij in urn D grafik snijt horizontal as in ht punt mt oörinatn (, ). Dit tknt at kaars na urn opgran is. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

10 a Ptra hft op horizontal as gtalln uit tal gzt, maar z is, n vrgtn. Ht aantal kun j vinn oor tij mt zihzlf t vrmnigvulign, ijvoorl ij n tij van urn hoort n aantal van = 9. a f g Hoofstuk - Grafikn aantal tij in urn Er komt ahtrnvolgns ; ; ; ;, n, ij n at is tlkns hlft van kr rvoor. aantal tij in urn - Gmng oprahtn Grafik hoort ij Rina want z grafik vrtoont n rglmatig vloin vrloop zoals at ij n fitsr past. Grafik hoort ij Gr want r zittn horizontal stukkn in waar us stopt. D afstan naar shool is km. D us vrtrok om. uur. D us stopt onrwg ij ri halts als j halt waar Gr instapt n halt waar hij uitstapt nit mtlt. Bij tw halt lf us van. uur tot. uur, us tw minutn staan. D us haal Rina om. uur in. Gr was rr op shool. O A B C D Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

11 a D tw oörinaat van i puntn is glijk aan. Bijvoorl (, ), (, ), (, ), (, ) n (, ). a D oörinatn van punt M zijn (, ) Als j op lijn oor puntn A n C naar rhts gaat, an ga j omhoog. Vanuit punt A mot j = naar rhts om in punt D t komn. Vanuit punt A mot j an omhoog n kom j in + = uit. Dat is tw oörinaat van punt D n at punt ligt us op lijn. Of: Vrr gaan op lijn lvrt puntn (, ), (, ), (, ), (, 9), (, ), (, ), (, ), (, ) n (, ) op, us punt D ligt op lijn. f a a. Grafik hoort ij linkr vrtial as. Tussn maann n maann zi j n aling in grafik n ht gwiht van iman kan wl aln, maar lngt nit. Bij haar goort was Noortj m lang. Tussn maann n maann nam ht gwiht van Noortj ht snlst to. Noortj was ruim maann ou ton z m lang was. Tussn, maann n maann nam ht gwiht van Noortj af. In i prio vranr lngt van Noortj ijna nit. Grafik A hoort ij vaas, want watrhoogt nmt glijkmatig to, vaas lijft vn r. Grafik C hoort ij vaas, want in ht gin stijgt watrhoogt snl omat vaas onraan smal is n op ht in stijgt watrhoogt langzaam omat vaas ovnaan r is. Grafik D hoort ij vaas, want in ht gin stijgt watrhoogt langzaam omat vaas onraan r is n op ht in stijgt watrhoogt snl omat vaas ovnaan smal is. D grafik ij vaas is hironr gtkn. watrhoogt in m tij in sonn Bij grafik B kan gn grafik horn omat watrhoogt glijk lijft trwijl vaas onr n rglmatig lopn kraan wort gzt. gwiht in grammn lftij in agn Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

12 a fi Na agn wgt puppy ongvr gram. Na agn is ht gwiht van puppy ongvr gram. Tussn ag n ag groi puppy ht snlst. rmwg in mtrs I- - I-a I-a I-a Hoofstuk - Grafikn snlhi in km pr uur Bij n snlhi van km pr uur is rmwg ongvr mtr. Sann r ton ongvr km pr uur. Bij km pr uur wort rmwg ongvr mtr. En ij km pr uur ongvr mtr. Als snlhi tw kr zo groot wort, an wort rmwg vir à vijf kr zo lang. ICT Grafikn in n assnstlsl Om uur was tmpratuur, C. En om uur was tmpratuur C. Om. uur n om uur was tmpratuur C. Ongvr van uur tot uur was ht i ag ht warmst. D tmpratuur stg ht snlst van 9 uur tot uur. D grafik shrijft n vran tussn lftij in jarn n lngt in m. Eén hokj op vrtial as stlt m voor. Op haar vrjaarag was Thalia m lang. En op haar 9 vrjaarag was z m lang. Op ht shrm vrshijnt n stip op grafik mt oörinatn van ht punt rij. Ht rst gtal gft lftij aan. Bij jaar hoort n lngt van m. lftij in jarn 9 lngt in m 9 Thalia was ongvr jaar ton z mtr lang was. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

13 I-a Bij hoogwatr is watrstan mtr. Om uur n om uur is ht hoogwatr. Ht vrshil tussn hoogwatr n laagwatr is = mtr. Tussn hoogwatr n laagwatr zit 9 = uur. D oot kan tussn uur n uur n tussn 9 uur n uur oor gul varn. I-a Bij p = hoort q =. En ij p = hoort q =. Bij q = hoort p =. En ij q = hoort p =. Als p mt tonmt, an nmt q mt to n als p mt tonmt, an nmt q mt to. Maar q gint ij, us ij p = hoort q =. Als q mt tonmt, an nmt p mt to. Als q van naar gaat, an nmt q mt to n nmt p mt to. Bij q = hoort p =. Door ht gtal p oor t ln n r ij op t tlln kun j ht gtal q krijgn. I-a T-a T-a Hij vrtrkt om. uur n hij komt om. uur aan. Tussn. uur n. uur ston Stan stil. Hij kan an ijvoorl rgns gwaht hn. Om. uur gint Stan snllr t rijn. afstan in km, Tst jzlf Manula,,,,, tij in urn Dz grafik gaat ovr ht vran tussn lftij in maann n gwiht in kg. D groothn zijn lftij n gwiht n nhn zijn maann n kg. D grafik aalt tussn maann n maann. Moglijk is n flink zikt oorzaak. Tussn maann n maann nam ht gwiht van Parl snllr to. J kunt at zin omat grafik aar stilr loopt an in maann rna. Ton Parl gorn wr woog z, kg. Nu z tin maann ou is wgt z, kg. Ton Parl zs kg woog was z maann. Na maann, want haar goortgwiht was, kg n ht ul aarvan is kg. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

14 T-a T-a O A B 9 D oörinatn van ht snijpunt van z lijn mt vrtial as zijn (, ). D oörinatn zijn P(;,) n Q(, ), us punt Q is n roostrpunt. Ja, lijn gaat oor ht punt C(, ). Als j op lijn hokjs naar rhts gaat, an ga j hokj omhoog. Als j vanaf oorsprong hokjs naar rhts gaat, an ga j hokjs omhoog. J gint ij al op n hoogt van, us j komt an + = hoog. N, lijn gaat nit oor ht punt D(, ). Als j vanaf oorsprong hokjs naar rhts gaat, an ga j hokjs omhoog. J gint ij al op n hoogt van, us j komt an + = hoog. T-a Hoofstuk - Grafikn aantal inwonrs in uizntalln tij in jarn D tonam is ahtrnvolgns ;,;,; n uizn inwonrs pr jaar. Tussn 9 n 9 is ht aantal inwonrs in Hoorn ht snlst tognomn. J kunt at zin omat grafik aar ht stilst loopt. tmpratuur in C 9 tij in minutn Na minutn was tmpratuur van th ongvr C. D kamr waar th wort opgin hft n tmpratuur van ongvr C. J kunt at zin omat grafik op ht in ijna nit mr vrr aalt. Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

15 T-a/ T-a T-a A M (, ) O 9 B Bijvoorl n kaars mt n lngt van m wort aangstokn n na n tij van uur is kaars opgran. Glnn springt vanaf n hoogt van mtr naar omlaag. Na sonn is Glnn mtr hoog. Glnn is op mtr na,, na,, na,, na,, na 9, n na, sonn. N, want grafik is ook stijgn van ijvoorl sonn tot sonn. Na sonn is grafik min of mr onstant. Dan hangt Glnn stil op n hoogt van ongvr mtr. D vrling op vrtial as is nit sts glijk. gwiht in grammn lftij in agn Ht konijntj groi ahtrnvolgns,,,, n gram pr agn. Ht konijntj groi ht snlst van agn tot agn. Hoofstuk - Grafikn Noorhoff Uitgvrs v Morn wiskun 9 iti A vwo Noorhoff Uitgvrs v

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Projt - Gzonhi a Bij goort woog Elis gram. D ay mot vn wnnn aan niuw omstanighn. D ay mot nu zlf z n mlk opzuign n vrtrn n at kost nrgi. Ook mot ay zihzlf warm houn. Glijk na goort was Elis 5 m lang. -

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk 6 - Formuls mt rukn n mahtn lazij 46 V-a 4 6 = 774, us 4 6 = 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 = 7, 74 6, 7, 9 7 : 9 = 9, 644 4, 9 is n hl klin gtal,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk - Formuls mt rukn n mahtn lazij 4 V-a 4 774, us 4 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 7, 74, 7, 9 7 : 9 4 9, 44 9 is n hl klin gtal, namlijk, mt nulln

Nadere informatie

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies Hoostuk A - Brukn n untis Hoostuk A - Brukn n untis Voorknnis V-a g 9 h 9 9 i 0 j 9 0 0 V-a 0 nt is 0,0. J trkt ht aantal likjs kr 0,0 van uro a. W(0) 0,0 0 Z ht nog uro op klantnkaart staan. 0,0 0,0 :

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 1a Vriping Puntn vrinn D puntn zijn oor n vloin lijn vronn om ht vrloop uilijkr t makn. tij in minutn 8. 7.3 7. 6.3 6. 196 197 198 199 2 21 tij in jarn Volgns graik n tij van ongvr 6.58. Voor gin 21 zal

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorknnis V-1a Z taalt aarvoor,- + 4 5,- =,- +,- =,-. Zonr ht vast tarif zou rkning 1,-,- = 1,- zijn gwst. D ann zijn an 1 : 5 = uur vrliht gwst. Zonr ht vast tarif zou rkning 17,-,- = 15,- zijn gwst.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorknnis V-1a Pia ot rst 2 3 = 6 n vrvolgns 18 : 6 = 3. Pia nkt at z rst mot vrmnigvulign n an pas ln, maar at is nit waar. Minn ot rst 4 + 6 = n vrvolgns 3 =. Arno ot rst 6 3 = 18 n vrvolgns 4 + 18 =

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren V-a V-a Hoostuk - Funtis irntiërn lazij Na sonn h in m 000 900 800 A 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren Hoostuk - Funtis irntiërn lazij V-a Na sonn h in m 000 900 A 800 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 V-a O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a lok - Kuznu Vriping Voorwaarlik kansn Er zin 927 annn onrzoht. En r zin 7 vrouwn onrzoht. Er zin 72 annn klurnlin. En r zin vrouwn klurnlin. 2a aantal 927 72 prntag 00 0,00 8,0 Van onrzoht annn is ongvr

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a lok - Kuzmnu lok - Kuzmnu n Vwo Projt - rihok van Pasal In ht onrst ro vakj mot ht gtal komn. J tlt tw gtalln in ovnst ro vakjs ij lkaar op,. Ja, want. aar hoort rkning 0 ij. rij gint mt ht gtal. Tl

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 172 Vriping - Gin 1a ll puntn op milloolijn van liggn vn vr van punt als van punt. ll puntn i ihtr ij punt liggn, zulln us aan n kant van milloolijn liggn n all puntn i ihtr ij punt liggn, zulln aan anr

Nadere informatie

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is.

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is. 1 1 Statistik S 3 I II a Waar gaat ht om? Statistik is n onrl van wiskun waarij ht gaat om ht ornn n intrprtrn van grot hovlhn ggvns. En statistik is ook wl n tal o n iagram mt ggvns. 4 nt Dit is waarshijnlijk

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen Hoofsuk 6 - Diffrniaalvrglijkingn oplossn 6 Shin van varialn lazij a, 5 (, 5) us (, 5 ), 5 us volo D kromm gaa oor (0, ) us, 5, 5 0, 5, klop H onrs l van kromm vanaf pun (, 5; 0 ) a Als j a iffrnir, an

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers)

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers) Antwoorla Hoofstuk 2 Dansn oor uwn hn 2.1 D ans 03 Maat 36, 44 (vanaf tw tl), 64 (vanaf tw tl). 04 a In maat 5 n 7: tw ahtst van tw n vir tl. Maathakn (maat 12, 13): rst kr spl j tot n mt rst maathaak,

Nadere informatie

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten.

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten. = Oplossinn.. Alraïsh vrann (lz. ) a a i h a i h in 00 aantal o n zwaarwon itsslahtors op 00 rnn a april novmr n mr januari 000 uro winst a Ilk is zwaarr an mst zls zwaarlijvi ay's ja (zi raik) nooit 6

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies D Wagnings Mthod 5&6 VWO wiskund B Uitgbridr antwoordn Hoofdstuk 5 Eponntiël functis Paragraaf Eponntiël functis a. J mag wl van n artikl van 00 uro uitgaan. Bij d n krijg j: 00 0 0 99 Bij d andr: 00 90

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 - Evenredigheden

Hoofdstuk 5 - Evenredigheden Hvo D l Uitwrkingn Morn wiskun Hoofstuk - Evnrign Blzij 0 6 8 mtr 08 b HA in mtrs 0 7 08 D in mtrs,67 8,89 6 J ; ngglir gt in n rt lijn nr bnn. J omt r tussn HA n D n linir vrbn bstt. D 0 0 O 0 0 60 80

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

F z. hoe merk je dat?

F z. hoe merk je dat? 4 Sport n vrkr Krhtn VWO Uitwrkingn sisok 41 INTRODUCTIE 1 [W] Wt wt j nog ovr krhtn? 2 [W] Wt on krhtn? 3 [W] Voorknnistst 4 [W] Extr opgvn 5 Wr of nit wr? Wr Wl n nit wr: nttokrht is n lijft 0 ij n nprig

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

8 Elektromotor en dynamo

8 Elektromotor en dynamo 8 Elktromotor n ynmo Elktromgntish vl vwo Uitwrking sisok 8.1 INTRODUCTIE 1 [W] Exprimnt: Mgntn, spijkrs n kompssn 2 [W] Exprimnt: Rlis 3 [W] Exprimnt: Frromgnt n ntifrromgnt 4 Wr of nit wr? f g h Nit

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten)

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten) Evlutivrgn Algmn onomi rks 1 (Thm 1, 1.1 D prijsvorming op omptitiv mrktn) 1 Kruis torn n i n invlo hn op vrg nr n prout. O ht inkomn vn onsumnt O gprour hovlhi O prijs vn nr proutn O hotn vn onsumnt O

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter.

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter. Antwoorla Hoofstuk 7 Blu Nots, Swing n Changs 7.1 Blus 04 a A A B B A D rhtrhan gint n otaaf hogr. Knmrkn van ragtim: D rag wort op piano gspl. D gsynopr mloi gominr mt strakk gliing op tl ( ragg tim ).

Nadere informatie

13 Afgeleide en tweede afgeleide

13 Afgeleide en tweede afgeleide Afglid n twd afglid a f ( + gft f ( + + + ( + f ( gft ( - - + ƒ ma is f ( B f, ] b f ( + + ( + ( + + f ( gft ( + + + f ( dus ht buigunt is, c f ( Zi d figuur + a hft één olossing voor a a a ƒ d b( + hft

Nadere informatie

Getal en Ruimte 1VWO deel 2

Getal en Ruimte 1VWO deel 2 Gtal n Ruimt 1VWO l 2 MA2N Hoofstuk 10 Uitwrkingn gghm / 2 Gtal n ruimt 1VWO l 2 - Hfst 10 10.1 Omgaan mt grafikn 1a In 1995 uur ht groisizon ongvr 285 agn. In 1965 was ht groisizon ht kortst; ongvr 250

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Extra oefening hoofdstuk 1

Extra oefening hoofdstuk 1 Etra ofning hoofdstuk = ( ) = = v v v dr 7 7 7 v a = + v als v 7 v v dus als = 7 7 7 7 dv waaruit volgt dat v = 7 km/uur. v = 7 gft R = 7, 7 mg/min. a f ' = = ' = + = ( + ) ' = = ( ) = f f d f ' ln ln

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 havo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 havo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskun voor 2 hvo Dl 2 Vrsi 2013 Smnstllr 2013 Ht utursrht op it lsmtril rust ij Stihting Mth4All. Mth4All is rhlv rhthn zols ol in hironr vrml rtiv ommons linti. Ht lsmtril is mt zorg smngstl n gtst.

Nadere informatie

= Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 4

= Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 4 OPLOSSINGEN = Olossingn vtl nlys lrwg. D uliish ling (lz. ) + 7 + + 8 8 0 8 9 9 _ + i + _ i + _ + i 7 8 7 _ + i + _ i + _ + i + _ 8i _ + i + _ + i + 8 0 g ( _ + i + _ i + _ + i ) h 9 + + 9 0 i + 8 + +

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik.

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik. Antwoorla Hoostuk 1 Ht lang lvn van ht li 1.1 Ht li 02 Eign antwoor Eign antwoor 04 Omirkl: = 145 145 kwartnotn pr minuut D omvang van partij is van n lag s tot n hog. D lag s valt volgns ht ovrziht van

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskun voor 2 vwo Dl 2 Vrsi 2013 Smnstllr 2013 Ht utursrht op it lsmtril rust ij Stihting Mth4All. Mth4All is rhlv rhthn zols ol in hironr vrml rtiv ommons linti. Ht lsmtril is mt zorg smngstl n gtst.

Nadere informatie

Inhoud. 6 Veranderingen In grafieken Differentiequotiënt Totaalbeeld 60

Inhoud. 6 Veranderingen In grafieken Differentiequotiënt Totaalbeeld 60 Wiskun A voor 4/5 havo Dl 1, Antwoornok Vrsi 2013 Samnstllr 2013 Ht autursrht op it lsmatriaal rust ij Stihting Math4All. Math4All is rhalv rhthn zoals ol in hironr vrml rativ ommons linti. Ht lsmatriaal

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

9 Zonnestelsel en heelal

9 Zonnestelsel en heelal 9 Zonnstlsl n hll Astronomi hvo Uitwrkingn sisok 9.1 INRODUCIE 1 [W] Zonnstlsl n hll 2 [W] Krht n wging 3 [W] Elktromgntish strling 9.2 ZONNESELSEL 4 [W] D hml vrknnn 5 [W] Ht zonnstlsl op shl 6 Wr of

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a 4 Hoofstuk - Ruimtefiguren Voorkennis De verpakking heeft rie vershillene vormen. De ovenkant en e onerkant heen ezelfe vorm. Hetzelfe gelt voor e voorkant en e ahterkant en voor e twee zijkanten.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Oplossingen matrices en stelsels 5/6, beknopt

Oplossingen matrices en stelsels 5/6, beknopt Oplossingn matris n stlsls /6 knopt. rminologi n wrkingn (lz. 8) 0 6 9 6 0 6 0 7 a u n v u 4 v n w x n y 4 B: 4 x ; C: x ; D: x ; E: 4 x 6 ; F: 4 x 7 4 0 7 6+ 0 4 6 6 0 9 6 a 0 4 4 8 < 0 4 7 8 7 nit zinvol

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Algebra Pijlen - vm. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - vm. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - vm A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De afgeleide

Hoofdstuk 4 De afgeleide Havo B eel Uitwerkingen Moerne wiskune Hoofstuk De afgeleie lazije 9 V-a 8 8 8 kg Lengte in m Gewiht in kg 8 7 8 9 8 gewiht 8 8 lengte m weegt 8 kg us m weegt 8 : 8 kg. e 8 m 8 8 is het startgetal en 8

Nadere informatie

Inhoud. 1 Hoeken Hoeken Hoeken meten Hoeken tekenen Gelijke hoeken Hoeken berekenen 10 1.

Inhoud. 1 Hoeken Hoeken Hoeken meten Hoeken tekenen Gelijke hoeken Hoeken berekenen 10 1. Wiskun voor 1 havo/vwo Dl 2, Antwoornok Vrsi 2013 Samnstllr 2013 Ht autursrht op it lsmatriaal rust ij Stihting Math4All. Math4All is rhalv rhthn zoals ol in hironr vrml rativ ommons linti. Ht lsmatriaal

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Inhoud. 2 Symmetrie Lijnsymmetrie Puntsymmetrie Draaisymmetrie Driehoeken Vierhoeken 28 2.

Inhoud. 2 Symmetrie Lijnsymmetrie Puntsymmetrie Draaisymmetrie Driehoeken Vierhoeken 28 2. Wiskun voor 2 vwo Dl 1, Antwoornok Vrsi 2013 Samnstllr 2013 Ht autursrht op it lsmatriaal rust ij Stihting Math4All. Math4All is rhalv rhthn zoals ol in hironr vrml rativ ommons linti. Ht lsmatriaal is

Nadere informatie

Breuken vermenigvuldigen G33 = 10 = 8 = 18 = 21 _ 21 _ 2 3 3 3 7 = 11 1 3 5 _ 45 _ 3 5 = 8_ 2 2 3 = 1_ 2 4 2 7 = 3_ 2 2 2 3 = _ 49 3 7 = 8_

Breuken vermenigvuldigen G33 = 10 = 8 = 18 = 21 _ 21 _ 2 3 3 3 7 = 11 1 3 5 _ 45 _ 3 5 = 8_ 2 2 3 = 1_ 2 4 2 7 = 3_ 2 2 2 3 = _ 49 3 7 = 8_ G Brukn vrmnigvulign 0 E Rkn uit. 1 E Rkn uit. 1 1 E Rkn uit. 1................................................................................ 1 B Rkn uit. 1 1................................................................................

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv B-1a 32 B-2a Extra oefening - Basis Met een volle tank kunnen ze 48 16 = 768 km rijen. Het aantal liters keer 16 is gelijk aan het aantal kilometers. 2785 : 16 = 174,1 liter enzine. 174,1 : 48 = 3,626,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Hoofstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Formule, grafiek en vergelijking O-1a Om uur staat het water 6 6 mm hoog in e regenmeter. aantal uren h... h 6 hoogte water aantal uren v :... v 6 hoogte water

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 1. v gem = 2,2 m/s. Oplossing: Opgave 2. v gem = 0,83 m/s = = Oplossing: Opgave 3. Δt = 11 s. Gevraagd: Oplossing: v gem.

Uitwerkingen 1. Opgave 1. v gem = 2,2 m/s. Oplossing: Opgave 2. v gem = 0,83 m/s = = Oplossing: Opgave 3. Δt = 11 s. Gevraagd: Oplossing: v gem. Uitwrkingn 1 Opg 1 Δt 480 s, m/s Δs, m/s 480 s 1056 m s Opg Δs 9 m 0,83 m/s Δt 9 m 0,83 m/s 34,9 s Opg 3 Opg 4 Opg 5 Opg 6 Δs 15 m Δt 11 s Δs 5 m Δt 4,3 s 15 m 11s 5 m 4,3 s 1,36 m/s 5,8 m/s 340 m/s Δs

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Bij e roe pijl hoort e aftrekking,,.,,,, V-a,, 7,,, 7, e,,,,7,, f,,, V-a Bij e roe pijlen hoort e erekening,,,,.,,,,,,,,,,, 7,,,,, V-a In eze erekening moet je eerst met, vermenigvuligen

Nadere informatie

1Werken met formules. 1.1 Formules gebruiken. 1 a Lengte u en breedte u. De omtrek P en de oppervlakte A liggen vast.

1Werken met formules. 1.1 Formules gebruiken. 1 a Lengte u en breedte u. De omtrek P en de oppervlakte A liggen vast. Wiskun B voor 4/5 havo Dl, Antwoornok Vrsi 203 Samnstllr 203 Ht autursrht op it lsmatriaal rust ij Stihting Math4All. Math4All is rhalv rhthn zoals ol in hironr vrml rativ ommons linti. Ht lsmatriaal is

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam ! p o r g l o w Brik jou s n j i t r u Wor stanhomastrclass g a l s f o H T h m a: Lr j paar btr bgrijp n Zatrag 20 mi Rottram Togansprijzn Early bir tickts (-30%) Rgulir tickts Hofslag abonns (-25%) Durvrkoop

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato KRITOON. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato KRITOON Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8 = Olossinn vtl nlys lrw -8. Vltrmuntis (lz. ) (); (); (0); (); () n 0 0 i n 0 ; 0; 9 C A A A A A A < F A A A ovn: A A onr: A A nn uur; 8 m m uur to : () ; () l : (0) 8 u0'" 0 u; 0 m onr wtr u'" 9 8 m m

Nadere informatie

1. 3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen Havo 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv Pagina 1 van 21

1. 3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen Havo 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv Pagina 1 van 21 Eignshppn n ltjsmolln Hvo 1 3 Mtriln Uitwrkingn sisok 31 INTRODUCTIE 1 [W] Mtriln om j hn 2 [W] Voorknnistst 1 Wr 2 Nit wr: En zuivr stof stt (mstl) nit uit moluln, mr wl uit tomn 3 Nit wr: En moluul in

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato LYSIS Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Beluister eerst het voorbeeld van deze bas-ostinato (#1). Beluister daarna het fragment van Canon in D van Johann Pachelbell (#2). Let op de bas.

Beluister eerst het voorbeeld van deze bas-ostinato (#1). Beluister daarna het fragment van Canon in D van Johann Pachelbell (#2). Let op de bas. Nm: kls:. A - Luistrn Cnon in D - Johnn Phlbl In Cnon in D wort n bs-ostinto vn ht tonn bruikt: En ostinto is n kort mloi i sts hrhl wort 1 Bluistr rst ht voorbl vn z bs-ostinto (#1). Bluistr rn ht rmnt

Nadere informatie

2 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Bewegingen Havo 2.1 INTRODUCTIE. = 0,625 h = 37,5 min = 0,83 h = 50 min 2.2 KRACHT VERANDERT SNELHEID

2 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Bewegingen Havo 2.1 INTRODUCTIE. = 0,625 h = 37,5 min = 0,83 h = 50 min 2.2 KRACHT VERANDERT SNELHEID Sport n vrkr Bwgingn Hvo Figuur 1 Uitwrkingn sisok.1 INTRODUCTIE 1 [W] Wt mrk j zlf vn krhtn? [W] Wt on krhtn? 3 [W] Spln mt krhtn 4 [W] Exprimnt: Autootj op n hlling 5 Wr of nit wr? Nit wr: stnrnhi vn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Vaardigheden - Blok 3

Vaardigheden - Blok 3 Vaarighn - Blok lazij 96 Grafik : A ()= Grafik: A () = 0 - Grafik : A () = Grafik : A ()=- + A: N ()= = + + B: N () = = C: kan ni zo worn gshrvn 6 D: N () = = - 9 E: N ()= = lazij 9 9 9 9 a fv () = v +

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

blok 2 les 2 Reken uit = = = = = = = = is 10 keer zoveel als 2 x 23.

blok 2 les 2 Reken uit = = = = = = = = is 10 keer zoveel als 2 x 23. lok ls = 0 = 0 0 = 00 0 = = 0 = 0 0 = 00 0 = 5 = 5 0 = 50 0 = 500 0 = 7 = 7 0 = 70 0 = 700 0 = = 0 = 00 = 0 is 0 kr zovl ls x. 0 0 En 00 is wr 0 kr zovl ls 0 x. = 0 = 00 = 5 5 = 50 5 = 500 5 = 7 5 = 70

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen.

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen. Opstap Rekenen O-1a gewiht in grammen 150 1 650 erag in euro s 1,20... 5,20 Juith moet voor 650 gram kaas 5,20 etalen. gewiht in grammen 150 1 825 erag in euro s 1,20... 6,60 Voor 825 gram kaas moet je

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

één miljoen tienduizend 10 4 één miljard honderd miljoen

één miljoen tienduizend 10 4 één miljard honderd miljoen Opstap Gtalln n matn O- maht grontal xponnt uitspraak uitkomst 4 3 4 3 vir tot r 64 8 5 8 5 aht tot vijf 32 768 2 0 2 0 tw tot tin 024 5 4 5 4 vijftin tot vir 50 625 0 6 0 6 tin tot zs 000 000 Sprk j uit

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie