Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. JUNI Voor alle studenten van ROC ID College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College"

Transcriptie

1 Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI Nummr

2 wrkn, lrn n doorgroin? niuw bij Randstad: d Loopbaanvrsnllr Randstad Thorbckplin CG Alphn aan dn Rijn (0172) Wagnstraat BM Wordn (0348) Colofon It s your ID is n uitgav van Club ID n maakt dl uit van ROC ID Collg. Rdacti Maurn Goms (indrdacti) Lucy Eind Joost Krstns Michll Ekkl Lisa Samson (hoofdrdacti) Mdwrkrs Anglita Bainathsah Dmi van Doorn Angl Hulst Marcl d Jong Klly van dr Lugt Roy tn Sand Jan Willm Schildr Fotografi Maurn Goms Hans Klmns Lx Kros Tink d Lang Vormgving Full Hous / Waddinxvn Bst studnt, Hir zijn wij mt ht 0-nummr mt n magazin spciaal voor jou. In dit magazin vind j informati ovr schoolfstn, bijzondr stags, activititn n nom ht maar op! Uit d nquêt is gblkn dat jij n magazin wilt! W hbbn luk ractis gkrgn n dat maakt ons stds nthousiastr om n magazin t crërn. Bij ht makn van It s Your ID hbbn wij stds gkkn naar jouw mning. Ht is dus voor n door studntn gmaakt. Ht was cht n lrzam rvaring voor ons om dit magazin t ontwikkln. Vl lsplzir n hb j nog n luk ID voor nummr 1, dan horn wij dit graag! Gnominrd voor hèt lrbdrijf 2008 Drukwrk Drukkrij van Tilburg / Waddinxvn Rdactiadrs Brdwatr 22, 2715 CA Zotrmr Postbus 7229, 2701 AE Zotrmr Tl: (079) Grotjs, Club ID 3

3 od oprichtrs van oclub! a Ho is ht nou om zo n club op t richtn? Om hirachtr t komn hbbn wij, d oprichtrs van Club ID, d volgnd vragn gstld. ❶ ❷ ❸ ❹ Waarom hbbn julli voor dz stagplk gkozn? Ht is n unik kans om zoits t don, want ho vaak mag j nou n school fst organisrn? J zit daar j ign ding in trug n dat is ht luk aan dz stag. Krijgn julli vl vrijhid om j ign idën t ralisrn? Ja, wij hbbn vl van onz idën kunnn uitvorn. Onz bgliding hft ons hirbij god gholpn. Dat is ht luk aan Club ID, dat j ook j ign idën kan uitvorn. Was r vl vraag naar n schoolfst? Ja, uit d nquêt di wij hbbn afgnomn is gblkn dat vl studn tn bhoft hbbn aan n schoolfst. Ho was ht om ht schoolfst t organisrn voor Zotrmr? Ht was hl gaaf om t don. Wij mostn alls rgln, zoals DJ s, flyrs n ntr kaartjs ontwrpn, voorvrkoop n d promoti. Ht was vl wrk maar daardoor was ht schoolfst n groot succs! Ho is ht magazin tot stand gkomn? Wij hbbn rst n plan van aanpak gschrvn. Daarna hbbn wij n mood board gmaakt. Daarop kwamn onz krnwoordn tot uiting: Stor, Jong, Fris, Gzllig & Opvallnd. Dat wil Club ID uitstraln. Onz plannn mostn god gkurd wordn door ht Collg van Bstuur van ROC ID Collg. Ton dit gburd was, zijn wij bgonnn mt ht makn van n inhouds opgav voor ht rst nummr n is r n dummy gmaakt. Is ht vl wrk om n magazin in lkaar t zttn? Ht is hl vl wrk n soms wordt ht n btj ondrschat. Er komt cht vl bij kijkn. Zoals bijvoorbld studntn bnadrn om artikln t schrijvn, sponsors zokn n zlf artikln schrijvn. Maar ht is wl hl rg luk om t don. Ho gaat d samnwrking tussn julli? God. Idr van ons hft wr n andr kwalitit, bijvoorbld prsntrn of organisrn. Zo vulln wij lkaar god aan. In sptmbr 2007 startt ROC ID Collg spciaal voor jou: Club ID. D oprichtrs van Club ID zijn: Patrick van Luxmburg❶, Lisa Samson❷, Anglita Bainathsah❸ n Roy tn Sand❹. Dz studntn zijn gkozn uit n grop sollicitantn. Club ID is r om ht voor jou lukr t makn op school. Dit dot Club ID door bijzondr activititn t organisrn, Club ID Magazin uit t brngn n n wbsit t makn voor jou. Ht dol van Club ID is ht Wij-gvol tussn d studntn n ROC ID Collg t vrgrotn. Ho was ht om d nquêts af t nmn? Dat was n hl klus. J ondrvraagt vl studntn n daardoor krijg j n god bld van ho d studntn dnkn. Krijgn julli vl vragn n idën van studntn? Zo ja, wat vindn julli daarvan? Ja, wij hbbn al n aantal ractis gkrgn, bijvoorbld ovr dat z ht schoolfst hl luk vondn. D studntn wordn nthou siast als z t horn krijgn dat Club ID r cht voor z is. Ht is ook luk om t mrkn dat studntn mdnkn mt Club ID. Ho zijn julli op d naam gkomn voor ht magazin? Wij hbbn n poll op onz hyv gzt, zodat d studntn zlf n naam kondn kizn voor ht magazin. D naam van ht magazin is It s your ID gwordn. Ho vindn julli ht fit dat andr studntn julli projct ovrnmn? Ht is wl n btj jammr, maar w wistn ht al van tvorn. Club ID mot natuurlijk wl blijvn bstaan daarom komn r ook om d zovl tijd wr niuw studntn bij Club ID. Wat is julli lukst rvaring bij Club ID? Wij hbbn vl luk dingn gdaan. Roy n Patrick vondn ht luk om ht school fst t organisrn. Lisa hft zich vl bzig ghoudn mt ht magazin n Anglita vond d studiburs wr hl luk. Ht is allmaal niuw voor ons n daarom rg lrzaam. Ho kijkn julli trug op j stagpriod? Wij hbbn cht ht gvol dat wij its hbbn opgzt n mt succs. Idën di wij in ht bgin in gdachtn haddn, hbbn wij ook cht kunnn uitwrkn. Gschrvn door: Joost Krstns & Lucy Eind Vstiging: Zotrmr 4 Opliding: Markting & Communicati 5

4 Dutch Acadmy of Prforming Arts Dit is n niuw richting van ROC ID Collg. Bij d opliding artist wordn studntn omgtovrd in musicalstrrn. Z krijgn ls in zang, dans n tonl. Inmiddls hbbn d talntn al in Cats n Tarzan gspld. Ht wordt dus tijd om ns n kijkj t nmn bij d studntn van DAPA. Wij zijn één grot famili dapa 6 Waarom hbbn julli voor dz opliding gkozn? Wij zijn prsonn di nit lang stil kunnn zittn. Dus wij zoudn ook nooit n baan willn hbbn van 9 tot 5. W vindn ht optrdn ook hlmaal gwldig. Ht gft cht n kick. Wat vindn julli van dz opliding tot nu to? D opliding gft n god bld ho ht artistn lvn in lkaar zit. Ht is nit alln zingn, dansn n actrn. Maar om dat god t kunnn mot j rst d thori god bhrsn. In kort tijd zi j mnsn groin. Ho is d band tussn julli ondrling? Idrn komt hir mt htzlfd dol. Daarom hbbn wij na zo n kort tijd al n god band mt lkaar. Wij zijn één grot famili. Bij dz opliding wrk j ook vl samn dus is n god rlati ondrling wl blang rijk. Wij hbbn nu ook al cht vrindn gmaakt. Trdn julli vaak op? Wij hbbn laatst op d handlsburs n bij d mbo-uitblinkr opgtrdn. Wij mostn d klding, dans n muzik zlf rgln. Op dit momnt zijn wij druk bzig mt n optrdn voor d opning van ht niuw schooljaar. Ho zit julli wkprogramma ruit? Er zit vl variati in dz opliding. W bginnn d wk mt vl thori zoals muzikgschidnis. Wij krijgn ook muzikthori. Hirbij mot j dnkn aan notn lzn n ht lrn luistrn naar tonn. Aan ht ind van d wk hbbn wij vl praktijk. Op wons dag bginnn wij altijd mt ht zingn in n koor. Daarnaast hbbn wij ook drama n natuurlijk dansls. Wat vind j ht lukst aan dz opliding? Ht lukst vindn wij d dramalssn n d danslssn. Bij dz lssn kunnn wij lkkr onz nrgi kwijt. W houdn van ht crativ in dz opliding. Wat vond Club ID rvan? Wij vondn ht n bijzondr rvaring. Ton wij binnn kwamn warn r studntn in d kantin aan ht dansn. In zo n kort tijd is ht al zo n hcht grop gwordn. Idrn stunt n hlpt lkaar. Z wtn prcis wat z willn n z gaan r ook voor. Gschrvn door: Lisa Samson Vstiging: Zotrmr Opliding: Markting n Communicati 7

5 Inlvrn van formulirn? Zikmldn? Andr vragn? And th winnr is... Sophi Vllkoop Mbo-uitblinkr 2008 Wonsdag 28 mi was d uitriking van d mbo-uitblinkr 2008 in ht Castllum Thatr in Alphn aan dn Rijn. Dit vnmnt wrd gprsntrd door d cht BN r Gijs Stavrman. Vijf mbo-studntn warn gnominrd namlijk: Dbby Hoogstad, Ron van Luling, Cindy van dr Mr, Daan van Trmij n Sophi Vllkoop. Ht is natuurlijk n hl grot prstati als j van all studntn bhoort bij d 5 gnominrdn. InfoDsk, jouw aansprkpunt D studntnadministrati is vrhuisd maar jij kunt trcht bij d InfoDsk! Van 7.45 tot uur. Ambonstraat Alphn aan dn Rijn Gron van Prinstrrsingl Gouda Jan Evrtsnlaan Katwijk Storm Buysingstraat Lidn 5 Milaan Lidn Rapnburg - Lidn Essnlaan Wordn Van Doornnplantson Zotrmr Als jouw vstiging r nit bij staat kun j gwoon trcht bij d rcpti. Kijk ondr jouw vstiging op d sit voor ht tlfoonnummr. D zaal zat vol mt famili, vrindn n klasgnotn van d gnominrd studntn. Ht publik wrd vrmaakt mt filmpjs, intrviws mt d gnominrdn n optrdns van Dutch Acadmy of Prforming Arts. Aan ht ind van d avond wrd d mbo-uitblinkr bknd gmaakt. Dé winnaar mbo-uitblinkr 2008 is Sophi Vllkoop! Er kwam vl gjuich n gtotr uit ht publik. Sophi was zlf ook rg nthousiast: Ik hb nog nooit in mijn lvn wat gwonnn. D winnars krg blomn, n sculptuur, n oorkond n n waardbon voor ht attracticntrum Zotrmr. D rst van d gnominrdn gingn ook nit mt lg handn naar huis. Zij krgn ook n oorkond n n waardbon. btrokknhid Gschrvn door: Michll Ekkl Vstiging: Lidschndam-Voorburg 8 Opliding: Markting & Communicati (vnmntn organisati) 9 corrcthid Wat maakt Sophi mbo-uitblinkr 2008? Door haar bijzondr stag. Z lip stag bij n Spa-wllnss middn in Finland. In ht bgin van haar stag lip ht bdrijf nit rg god, z haddn namlijk winig klantn. Sophi hft na ovrlg mt d managr zlf n plan ontwikkld om mr klantn voor ht bdrijf t trkkn. Sophi bood ht prsonl arrangmntn aan om hn bknd t makn mt d inzt/ambiti/ijvr crativitit dolgrichthid stagopdracht uitblinknd uitgwrkt bhandlingn. D pr dd z zlf: z maakt pamflttn in ht Fins n ht Engls n vrspridd dz ovr d 80 prso nls ldn van ht bdrijf. Sophi had totaal nit vrwacht dat zij d MBO uitblinkr 2008 zou wordn. Daarbij vond haar praktijkbglidr dat z zich prima wist t rddn in n vrmd land vr van huis. Sophi vond ht n hl r om t winnn van studntn van ROC ID Collg. Bn jij op j stag van ht laatst jaar van j opliding n bijzondr btknis gwst voor j stagbdrijf? Jouw stagbglidr kan j voordragn. Dan kan ook jij d mbo-uitblinkr van ROC ID Collg wordn!

6 Jij vindt ht luk dat r n Club ID wbsit komt! d l i p g g n i n m Jouw Wat voor bijzondr stag hb jij? Club ID is op zok naar jouw mning, wat wil jij in ht Jij wilt mr luk schoolfstn n uitjs magazin lzn? Wlk cijfr gf jij aan d school? Vind jij dat d school gnog organisrt? Wij hbbn dit ondrzocht mt n nquêt. En dit is wat jij wilt! 16% 30% 40% 14% wach Wat vrwacht jij van Club ID? Schoolfst Tripjs naar stdn Mr dagjs uit Andrs a v n t D I b u n Cl r v j i J Jij gf 9% 21% 24% 12% 29% t d sf r in d Jij wilt n papirn Club ID magazin school g Waar koop jij j klding? H&M Vro Moda Mn at Work Sting WE V&D Andrs middld 44% 20% 36% Wil jij n Club ID magazin? Ja, gdrukt Ja, digitaal N Wat wil jij? 10 n 7- Jij wilt in ht Club ID magazin ht lifst mod lzn/zin Jouw intrss: Mod Sport Uitgaan Intrviws Andrs 12% 28% Hallo, i t i v ti Jij koopt ht mst j klding bij H&M c a k u l l v t 2% 3% Hb jij ook its bijzondrs mgmaakt op ROC ID Collg? Stuur dan jouw mning naar Ik bn Daan van Trmij. Ik volg d opliding Markting n Communicati bij ROC ID Collg Alphn aan dn Rijn (locati Ambonstraat). Vanaf 7 januari loop ik stag bij DGV. Dit bdrijf vrkoopt allrli smrmiddln n grot hovlhdn brandstof aan garagbdrijvn, transport bdrijvn n bouw- n aannmrs bdrijvn. Ik loop stag op d afdling vrkoop binnndinst. Mijn hoofdtaak is ht in god bann lidn van d markting activititn rond ht 85- jarig bstaan van DGV Oli. Rond ht jubilum hb ik vrschillnd actis bdacht. Elk klant krijgt bijvoorbld n taart togstuurd op zijn of haar vrjaardag. Ook kunnn zij m don mt n prijsvraag: Op wlk datum bstaat DGV OLIE BV daadwrklijk 85 jaar? Voor dz actis mot ik all 2000 klantn bnadrn om hun gboortdatum n zijn of haar antwoord op d prijsvraag t notrn. Ook hb ik contact mt d prs voor n btj Fr Publicity. En hoop wrk, maar wl luk! Dit is n stag di j nit ovral kan vindn. Ik bn rg blij dat Willm Vrschuur mij d kans hft ggvn om bij DGV stag t lopn. Mijn stag is voor n Markting n Communicati studnt SUPER! 9% 29% 22% Not van d rdacti: Daan hft nit alln n hl luk stag maar is ook gnominrd als mbo-uitblinkr van ht jaar 2008! 11

7 oclub ID schoolfst groot succs! Bst schoolfst tot nu to! Dit vindn d studntn van ht schoolfst dat dit schooljaar in Locomotion wrd ghoudn. Dit schoolfst is md gorganisrd door Club ID, want Club ID is wat jij wilt!. Was n luk fstj hoor! D lin up was supr! D dj s Marc Bnjamin, Bart Bnson n Sran hbbn r md voor gzorgd dat ht n spttrnd schoolfst was. Ht Club ID schoolfst was natuurlijk ook n groot succs door d grot opkomst ID Collg studntn. Zo n 800 studntn gingn hlmaal uit hun dak. Wij hopn in d tokomst nog zo n luk Club ID fst t organisrn! Mochtn julli voor d tokomst nog toff idën hbbn laat ht ons dan wtn via D mooist gkld vrouw van d avond wrd gkozn door ht publik n zij ontving n Douglas waardbon van 50,. Na afloop krgn wij hl vl luk ractis ovr ht schoolfst. Daar don w ht toch voor! Wij willn snl wr zo n schoolfst! 12 Mr foto s van ht schoolfst zijn t vindn op clubid.idcollg.nl of clubid.hyvs.nl 13

8 Ingzondn brif Klly gft in dz brif antwoord op d vraag: Wat vind jij van ROC ID Collg? Bst Club ID, Ht is nu tw n n half jaar gldn dat ik d opliding Sociaal Pdagogisch Wrkr nivau 4 bgon op ROC ID Collg Gouda. Ik zag ht allmaal nit zittn: ht gbouw n misschin n saai klas. Snl kwam ik rachtr dat ht gbouw logisch in lkaar zat. D klas waar ik in kwam was hl gzllig. Mnsn op ht mbo zijn hl rlaxd. Ik bn door d opliding in idr gval mijn prfctionism voor n groot dl kwijt graakt n ht is nu n stuk lukr om t lrn. D lrarn zijn rg aardig. Ondanks d drukk klas is idrn hl lrgirig. Idrn wil dolgraag slagn dit jaar. Dan kunnn wij vrdr studrn of lkkr gaan wrkn in d wlzijnssctor mt al onz knnis n rvaring di wij d afglopn dri jaar hbbn mgkrgn. Ik bn van plan mijn diploma t haln n n baan t zokn in d vrstandlijk ghandicaptnzorg. Als ik alsnog hbo ga don, lijkt maatschapplijk wrk mij ht lukst. Vooral ht wrkn mt jongrn. Vrdr hoop ik mijn diploma t haln dit jaar, dat hoop ik ook voor idrn uit mijn klas n d andr ID-studntn in hun xamnjaar. Ik hb ht afglopn jaar ampr n sociaal lvn ghad Tw studntn van ROC ID Collg, Pim Kraan n Lnnart Sinnma schittrdn van novmbr 2007 tot maart 2008 in ht tonlstuk Cantrbury Tals. Dit stuk bstaat uit vijf vrhaln di zich afspln op d oud plgrimsrout van Londn naar Cantrbury. Ht Jugdthatrhuis Gouda hft n igntijds draai aan ht tonlstuk ggvn gcombinrd mt dans n muzik. Pim Kraan zit in ht 2 jaar van d opliding Sociaal Culturl Wrkr in Gouda. Pim spld n aantal vrschillnd rolln in Cantrbury Tals namlijk d timmrman, molnaar n d vos. Ht is natuurlijk bst pittig om mrdr rolln t spln, zo hft Pim n kr n black-out ghad. Ik wist hlmaal nit mr wi n waar ik was, ik wist hlmaal nits mr. Glukkig had ik n tgnsplr di mij hilp. Er warn tw vrschillnd casts, zodat d splrs nit tvl blast zoudn wordn. Pim was samn mt Lnnart één van d winign di in bid casts spld, daar gaat natuurlijk rg vl tijd inzittn. Zo vrtld Pim dat hij afglopn jaar ampr n sociaal lvn hft ghad, maar dat vond hij ht zkr wl waard. Pim s ambiti is om in d tokomst thatrdocnt/-makr t wordn. Ik wil nit prs actur wordn, ik vind ht wl luk om t spln, maar ik vind ht lukr om ls t gvn n rvaring door t gvn. Lnnart Sinnma zit in ht 1 jaar van d opliding Sociaal Culturl Wrkr in Gouda. Lnnart spld Adrnalin, één van d vrindn di op zok is naar d dood, Biggtj, nsmbl n was hoofd changmntn. Ik vond ht rg luk om hoofd changmntn t zijn, omdat ik van huis uit altijd al vl mt tchnik t makn hb ghad n dit nu kon combinrn mt mijn hobby tonlspln. In d mi-vakanti is Lnnart écht naar Cantrbury gwst om daar n dl van ht plgrimspad t lopn. Grotjs Klly van dr Lugt Vstiging: Gouda Opliding: Sociaal Pdagogisch Wrkr nivau 4 Wil jij ook its vrtlln ovr jouw vstiging of opliding stuur dan jouw vrhaal op naar 14 Gschrvn door: Michll Ekkl Vstiging: Lidschndam-Voorburg Opliding: Markting & Communicati (vnmntn organisati) 15

9 Ga jij d uitdaging aan? Hé! Jij bnt toch di chick van dat dansspl!? Om rachtr t komn of jij d uitdaging aanging hbbn wij Fitgams gorganisrd. D bdoling van dit spl is dat d studntn op htzlfd momnt op d pijltjs stappn op d dansmat, zodra ht pijltj op ht bldschrm komt. Club ID is langs all vstigingn van ROC ID Collg gwst mt d Fitgams n wij hbbn julli uitgdaagd! D mst studntn ddn dit voor ht rst. Enkln haddn dit vakr gdaan n danstn rop los. Juist omdat r vrschillnd nivaus zijn zorgd dit voor vrschillnd scors. Zo had n studnt in Lidn d hoogst scor van bhaald! Vl studntn hbbn nit alln latn zin dat z kunnn dansn, maar w zagn ook dat r studntn warn di vrschillnd sokkn drogn. TOP! Ik had ht cht supr naar mijn zin! Opmrklijk om t zin was dat d sfr zo vrschillnd is pr vstiging. DAPA is bijvoorbld d klinst vstiging, maar juist omdat idrn lkaar knt hrst r n luk & intim sfr. Lidschndam-Voorburg zit bijvoorbld in n kantoorgbouw, maar dat hft gn invlod op d gastvrij sfr di daar hangt. Gouda is d grootst vstiging. D studntn knnn lkaar daar nit allmaal maar wèl van d ign opliding. Ik hb zo glachn! Vrrassnd was ht bzok aan d Ambonstraat in Alphn aan dn Rijn. D hl vstiging was bijna op d hoogt van ht Club ID bzok! Elk locati had trouwns wl its uniks. Zo was d spontanitit van n aantal studntn in Lidn luk. Ook hir ddn d studntn nthousiast m! Gouda was als laatst aan d burt, ht was rg luk omdat w daar op n soort van podium kondn staan mt d Fitgams. Ook ddn d studntn in Gouda rg luk m! Stag lopn bij j ign school? N, nits voor mij dacht ik in rst instanti, totdat ik van Club ID hoord. En niuw projct van ROC ID Collg waar j samn mt andr studntn luk activititn organisrt voor d studntn van ROC ID Collg. Na ht doorlopn van n sollicitatiprocdur kon ik, samn mt 3 klasgnotn, vanaf 7 januari bginnn bij Club ID. En maand lang wrdn w door d 4 oprichtrs van Club ID ingwrkt. Mt z n achtn in één kantoor. Ja, acht studntn in één kantoor! Hartstikk gzllig natuurlijk! W haddn gnog t don. Zo zijn w voornamlijk bzig gwst mt ht uitbrngn van ht studntnmagazin, ht organisrn van schoolfstn n ht promotn van Club ID. Hirvoor gingn w all vstigingn af van ht ROC ID Collg mt d Fitgams, n dansspl waarbij j d pijltjs mot volgn op ht schrm n di j mot nadon op d dansmattn. Hl grappig, want ht zorgt cht voor hilarisch momntn. Vrdr was ht luk om in contact t komn mt mdstudntn van andr vstigingn n zo d bvindingn t horn ovr hun vstiging. Kort na één van d Fitgams wrd ik aangsprokn ton ik door d stad lip: Hé! Jij bnt toch di chick van dat dansspl!? Wannr komn julli wr langs?. Bst grappig, want dit gft ook wr aan dat d activititn di wij organisrn op prijs wordn gstld. D mnsn waarm ik samn most wrkn warn cht gzllig n d wrkzaamhdn hl lrzaam & variërnd. Kortom: n gslaagd stagpriod! Op lk vstiging hft Club ID gfilmd tijdns d Fitgams. Zo kunnn d studntn n klin compilati trugvindn. Dz filmpjs zijn nog stds t bkijkn op d Club ID wbsit! Foto s & filmpjs van d Fitgams zijn t vindn op clubid.idcollg.nl of clubid.hyvs.nl 16 Gschrvn door: Lucy Eind Vstiging: Zotrmr Opliding: Markting & Communicati 17

10 Wit is hot dz zomr transparant tassn zijn dz zomr cool! Vamos a la playa! Zomr 2008 Linnn is dz zomr hlmaal in, lkkr comfortabl n luchtig! Wid lg jans gaan d skinny jans vrvangn. Dz jans loopt rcht naar bndn n is wijd van ondrn. Must havs Ook voor d hrn zijn dz zomrtassn hlmaal hot! Dit maakt d hr n fashion victim. Jumpsuits zijn dz zomr hlmaal hot! Ondr n short n bovn n topj maar dan aan lkaar! Jurkjs lang, kort, wijd, strak, ht maakt nit uit! Jurkjs zijn dz zomr hlmaal hip! Must havs Grot tassn zijn dz zomr nog stds in! Ho grotr, ho btr! Snakrs n tnslipprs zijn d finishing touch van j zomrklding. Ovrhmdn, stropdassn n pakkn. Dz zomr zit d man r chiqu n rlaxd uit mt d nadruk op nit al t vl Klding n accssoirs zijn gfotografrd mt dank aan MEXX.

11 Hb jij luk idën? Laat ht ons dan wtn via onz wbsit: clubid.idcollg.nl of clubid.hyvs.nl. Drop ook j mning ovr It s your ID via n poll op onz Hyv! Wil j ons hlpn bij ht zokn van sponsors voor nummr 1 van It s your ID. Stuur ons dan n -mail naar Ga voor mr informati naar onz wbsit * Club ID * Activititn * Foto s * Filmpjs * Intrviws

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Vrijdag 11 juli 2014 - Dondrdag 17 juli 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D!!! Piratn Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

SynchroonINFO juli 2013

SynchroonINFO juli 2013 SynchroonINFO juli 2013 BELANGRIJKE DATA Datum Wi? Tijd Opmrking 6 juli Alln 09.30 12.30 Laatst ls / Familidag 6 juli Sniorn Dmo Gronhovnbad 2 spt. Juniorn, Sniorn 18.30-20.30 Aanvang maandag training

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Nacht van Gulpen. Extra optredens Stigmania. John en Clarissa, samen op weg naar herstel

Nacht van Gulpen. Extra optredens Stigmania. John en Clarissa, samen op weg naar herstel hrfst 2015 kwartaalblad voor n door cliëntn van d LEVANTOgrop rit d p o r w n v l a! n s j s i i z r a g l r C t s d i John kr gl b n a v lp u h d mt Bijpratn mt d Cliëntnraad Hrdnkingsbijnkomst in Douvnrad

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

t Loeike Editie Carnaval 2013

t Loeike Editie Carnaval 2013 t Loik Editi Carnaval 2013 1 W d i s t u d a t : m s t b z o k r s d i Dit is n uitgav van carnavalsvrniging D Loirs uit Otldonk, wlk 2x pr jaar wordt uitggvn. Bij d glgnhid van - Kröv - Carnaval Hoofdrdacti:

Nadere informatie

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht!

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! Uitgav mi 204 3 st. Jaargang, nr. 3 39 st jaargang, nummr 3 -bij ). mooi Contactinfo. wr- d nooddurn opn staan. Ook voor d 3 n Pagina 4 nooddurn 2 ). Contactinformati n uitzondring wordn gmaakt. Glas langs

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

(+) Woord van de redactie. Inhoud: februari 2014 - Jaargang 4 - Nummer 1. Pagina 1 - TUSSEN DE MATEN - Jaargang 4, Nummer 1-0492 52 96 35

(+) Woord van de redactie. Inhoud: februari 2014 - Jaargang 4 - Nummer 1. Pagina 1 - TUSSEN DE MATEN - Jaargang 4, Nummer 1-0492 52 96 35 fbruari 2014 - Jaargang 4 - Nummr 1 s rp o C k i z u monds M d n s s u T n t a l M a a t i g i d Hl MC op ppn om H o n k d p rikn. Klik o nirn t b a m d n l vrschil (+) Woord van d rdacti Inhoud: Woord

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel.

Colofon. Financieel overzicht. Wat doet de Algemene Onderwijsbond? Tilburg, januari 2015, nummer 1. Viering jubileum. Redactioneel. s t d n b a n d Wat dot d Algmn Ondrwijsbond? Financil ovrzicht Kindrarbid is hot, ht is nog stds n groot problm in tal van landn. Er wordt glukkig vl ovr gzgd n gschrvn. Enkl actiluzn zijn: Stop Kindrarbid,

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? PAG. 8 www.devrijwilligerskrant.nl

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? PAG. 8 www.devrijwilligerskrant.nl [WT]OF NLdot postrs A0-ALmr.indd 1 07-01-14 14:47 dvrijwilligrskrant vrijwillig kok gzocht voor 't lgr PAG. 2 Huis aan Huis in d Gmnt Hoogzand-Sappmr jaargang 1 Nummr 2 oplag: 20.000 xmplarn op zok naar

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Ledenblad LCKV Jeugdvakanties jaargang 43 nr. 3 september 2015 verschijnt 5 maal per jaar

Ledenblad LCKV Jeugdvakanties jaargang 43 nr. 3 september 2015 verschijnt 5 maal per jaar Ldnblad LCKV Jugdvakantis jaargang 43 nr. 3 sptmbr 2015 vrschijnt 5 maal pr jaar s r m n l D D Opzttr Blangrijk data 27 sptmbr Vossnjacht Bst dlnmr, Ht is alwr vn gldn dat j op kamp bnt gwst. Soms lijkt

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen E LES IGITAL MET D ar DOCENTEN HANDLEIDING, m ap ad fil ch ra n ds r E in v vr n & r w ov ou rtr v 1 Ga na l/ owds.n oungcr n www.y sghim oorlog bij ht wrkbokj ovr d film Oorlogsghimn Schrijvr ins Jacqus

Nadere informatie

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche u w i g n Communicati rondom kartring n ht actiplan a d v i s u r 2 novmbr 2010 Erik Rolofsn Ondrdln Uitgangspuntn communicati Wat mot dat mot Wat kan (mislukt / succs) Stllingn 1 Uitgangspuntn communicati

Nadere informatie