Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Uitstroom 1 : Secretaresse Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Crebonummer uitstroom : Uitstroom 3 : Crebonummer uitstroom : ariant : KBB : ECABO Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2,5 jaar Studiebelastingsuren :

2 1.1 Wat doet een secretaresse Een secretaresse is werkzaam in arbeidsorganisaties (groot, klein, profit, non-profit) waar sprake is van een afdeling en een leidinggevende. De essentie van het secretaresseberoep is organiseren, coördineren en communiceren. De werkzaamheden hebben voornamelijk te maken met informatiebeheer: het stellen, uitwerken, bewerken en afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke communicatie in het Nederlands en een of twee moderne vreemde talen. Bij het beroep horen allerlei vormen van mondelinge communicatie, zoals het verzorgen en afhandelen van het telefoonverkeer en het verstrekken van al dan niet vertrouwelijke informatie in het Nederlands en in een of twee moderne vreemde taal. Daarnaast is de ondersteuning bij de planning en organisatie van de activiteiten van de leidinggevende een belangrijke taak. Het gaat daarbij om het bewaken van deadlines en de voortgang van voorgenomen besluiten, het plannen en organiseren van kleine bijeenkomsten (vergaderingen, en dagen, jubilea) en het voorbereiden van presentaties. De secretaresse zorgt voor een actueel (elektronisch) archief en verwerkt en verzorgt de (elektronische) post. De secretaresse is sociaal vaardig, zelfstandig en proactief en begrijpen snel welke zaken van belang zijn. Ze draagt verantwoordelijkheid voor haar taken en stelt prioriteiten. Ze weegt dilemma s af en neemt waar nodig een beslissing. Ze is flexibel, discreet en stressbestendig. 1.2 Inhoud van de beroepsleiding Iedere beroepsleiding is gebaseerd een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je geleid wordt, goed uit te voeren. In je leiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Iedere beroepsleiding, dus ook die waar jij zit, zorgt ervoor dat jij geleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de leiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: 2

3 Kerntaken Werkprocessen Uitstroom Secretaresse 1.oert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 Zorgt voor de schriftelijke informatieuitwisseling X 1.2 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) X informatie-uitwisseling 1.3 Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief X 1.4 erzorgt de dossiervorming en het dossierbeheer 1.5 Onderhoudt het relatienetwerk X 1.6 oert administratieve taken uit X 2. oert taken rondom planning en organisatie uit 2.1 Beheert de agenda X 2.2 Regelt vergaderruimte en faciliteiten 2.3 Organiseert bijeenkomsten X 2.4 Maakt verslag en handelt zaken af X 2.5 Ontvangt bezoekers X 2.6 Bereidt het spreekuur voor, ontvangt patiënten, maakt vervolgafspraken en handelt zaken af 2.7 Regelt reizen en accommodaties X 2.8 Beheert kleine budgetten en handelt financiële zaken af 2.9 Handelt facturen en declaraties af X In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie Secretaresse (SEC) De keuze voor deze uitstroomdifferentiatie maak je grond van je voorleiding en je BPplaats direct bij aanvang van je leiding. Na voltooiing van de niveau 3 leiding Secretaresse (SEC) kun je doorstromen naar de niveau 4 leiding Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA). Hiervoor moet je een positief advies hebben van de docentenvergadering! Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Iedereen die een mbo-leiding volgt moet naast de kerntaken en werkprocessen die in een kwalificatiedossier staan ook voldoen aan andere eisen: Nederlands (algemene eisen en eisen vanuit het beroep) Rekenen (algemene eisen en eisen vanuit het beroep) 3

4 Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits) (eisen vanuit het beroep) Lobaan en Burgerschap Keuzeruimte Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F 2F X X X X X Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F 2F X X X X X Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen erhoudingen Meten en meetkunde erbanden 4F 3F 2F X X X X 4

5 Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen erhoudingen Meten en meetkunde erbanden 4F 3F 2F X X X X Generiek: zie schema s bij Beroeps specifiek: Alle onderdelen van Nederlands, Rekenen en Engels beroeps specifiek moeten behaald worden. Moderne vreemde taal beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 B2 Spreken Schrijven B1 X X X X A2 X A1 5

6 Lobaan Lobaanoriëntatie en -ontwikkeling Dimensies van burgerschap Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie itaal burgerschap Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in de politiek van Nederland en een actieve bijdrage te leveren door bijvoorbeeld te stemmen of mee te denken bij politieke besluitvorming bijvoorbeeld door lid te zijn van de studentenraad. a. Je bent bereid én in staat een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces b. Je bent bereid én in staat om een verantwoorde manier je te gedragen als consument Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Je bent bereid én in staat om te reflecteren je eigen gezondheid en leefstijl. Je bent bereid én in staat zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl als burger én als werknemer. De inspanning die je als student moet leveren Individuele keuzedracht Politiek-Juridisch; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzedracht Arbeid (a) en individuele keuzedracht Kritisch consument (b); beide moeten minimaal voldoende zijn; score: += +G= G+G=G Individuele keuzedracht Sociaal maatschappelijk; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzedracht itaal burgerschap; deze moet minimaal voldoende zijn NB: bij minimaal 1 dracht moet je een duidelijke link leggen met je leerbedrijf. NB: je wordt bij het maken van deze drachten afstand begeleid door de docent Burgerschap voor de BBL, mw. Petra Kleijne. Keuzeruimte Een deel van jouw leiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de leiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. 6

7 1.3 Het leidingsprogramma Alle leidingen binnen de BBL kennen een flexibele instroom: in met de coördinator kan gedurende elke onderwijsperiode met een leiding worden gestart. Het schooljaar is verdeeld in vier onderwijsperiodes. anwege deze mogelijkheid is het onderwijs georganiseerd in de vorm van lessen, workshs, vragenuren en zelfstandig werken (onder begeleiding van vakdocenten loafstand). De student werkt voor een groot deel in eigen tempo en bepaalt samen met zijn lobaanbegeleider wat hij per periode gaat doen. De student moet de gehele lesdag school aanwezig zijn. In de volgende paragrafen zie je hoe de leiding gebouwd is. Het onderwijsprogramma is voor de gehele leiding beschreven. Gemiddeld ben je hier 2 tot 2,5 jaar mee bezig, afhankelijk van voorleiding en studietempo. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt 10 weken. De leiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het lobaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Burgerschap 4. Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere drachten die belangrijk zijn voor het beroep. In die beroepssituaties werk je aan integrale drachten. Hierdoor leer je wat de samenhang is tussen kennis, vaardigheden en inzicht in het beroep. Sommige integrale drachten voer je alleen uit, maar de meeste integrale drachten voer je samen met studiegenoten of collega s het werk uit. Hierdoor leer je samenwerken, taken verdelen, werk plannen, gen, enz. Als je klaar bent met de integrale drachten wordt er niet alleen gekeken naar het eindresultaat van de dracht, maar wordt er ook gekeken naar het proces van het komen tot het eindresultaat en naar je eigen inbreng. Dit noemen we reflecteren. Je zult merken dat hoe vaker je het reflecteren oefent, hoe gemakkelijker het wordt. Naast de integrale drachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten in de basisleerlijn. Hier leer je de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken aan de integrale drachten. Binnen de basisleerlijn worden ook de verplichte onderdelen aangeboden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. In de leiding wordt aandacht besteed aan de groei naar goed burgerschap. De onderdelen worden via verschillende programmaonderdelen aangeboden. oor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekpeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. 7

8 In het lobaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen lobaan. Als student word je tijdens je ROC lobaan begeleid in je ontwikkeling tot een goede beroepskracht en in je persoonlijke groei. Je stelt samen met je lobaanbegeleider een leerroute. Tijdens je leerlobaan bespreek je geregeld met je lobaanbegeleider jouw leerproces. Bij lobaan leer je de volgende competenties ontwikkelen: Ontdek je talent (Capaciteitenreflectie) Ontdek je passie (Motievenreflectie) Ontdek je werkplek (Werkexploratie) Zelf aan zet (Lobaansturing) In gesprek met (Netwerken) Wat kun je? Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma s kom je tegen je werk/je BP? Wat voor (soort) werk past bij mij? Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga ik doen om mijn leiding af te maken of werk te vinden? Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen? De leiding verwacht een actieve inspanning van jou voor zowel lobaan als burgerschap. Je moet aan deze inspanningsverplichting voldoen om het diploma te kunnen behalen. In het examenprogramma zijn examendrachten genomen die jij aflegt. Deze examendrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen en wanneer de beroepspraktijkvorming (BP) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het leidingsprogramma wilt weten kun je dit zoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de leiding genomen en worden je studievorderingen bijgehouden. 8

9 1.3.1 Onderwijsprogramma en lobaanprogramma in schema Alle leerjaren OP1 OP2 OP3 OP4 Integrale leerlijn BP, minimaal 24 klokuren per week BP, minimaal 24 klokuren per week BP, minimaal 24 klokuren per week BP, minimaal 24 klokuren per week Alle kerntaken en werkprocessen; Alle kerntaken en werkprocessen Alle kerntaken en werkprocessen Alle kerntaken en werkprocessen Basis leerlijn Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Secretariaatspraktijk Personeelsadministratie Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Secretariaatspraktijk Personeelsadministratie Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Secretariaatspraktijk Personeelsadministratie Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Secretariaatspraktijk Personeelsadministratie Burgerschap Keuzeruimte individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Spaans maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Spaans maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Spaans maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Spaans maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Lobaan-- programma Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) 9

10 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BP) Een deel van je leiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De leiding werkt met een BP-gids voor de BBL, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn genomen. De BP-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte E&A-ICT onder documenten). Per leiding is er een BP-werkboek. Deze ontvang je bij aanvang van je leiding voor in het bedrijf en is ook te vinden in de BBL-ruimte in Fronter Keuzeruimte Een deel van jouw leiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de leiding horen, maar is extra. De leiding biedt de volgende keuzeruimte aan: Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Spaans Alle Zie Fronter/Planning&Scores En (moet min 5,5 zijn) Maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in bedrijf): Naast je werk en je studie blijft een mens een leven lang leren. Het kan zijn dat je je verdiept binnen je werk maar het kan ook zijn dat je in je privé leven allerlei activiteiten uitvoert die je verder brengen in je maatschappelijk leven. oor het halen van studiepunten van de keuzeruimte maak je zelf een voorstel. Je moet 40 klokuren verantwoorden. Je kunt deze uren bijvoorbeeld besteden aan. Een extra training binnen het bedrijf Intervisie met collega s Een maatschappelijke functie, trainer, bestuur, werkgroep Een cursus/studie buiten het werk Een maatschappelijke activiteit (mantelzorg, zorg voor anderen, werkzaam lid van een vereniging) Een combinatie van activiteiten Etc. Maak een voorstel. Leg dit voor aan je lobaanbegeleider. Indien je voorstel akkoord is maak je gedurende het jaar een verslag waarin je de 40 uur verantwoordt, bv in een logboek. Dit is een van de onderwerpen die tijdens je lobaangesprek besproken worden. Wanneer je de 40 uur hebt volgemaakt kan het eindverslag worden ingeleverd bij je lobaanbegeleider. Alle Moet min oldoende zijn 10

11 1.3.4 Ontwikkelingsgerichte beoordeling Binnen de leiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de leiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten, die bepalend zijn voor de voortgang van de leiding Studiepunten In je leiding wordt gewerkt met studiepunten. oor deze leiding kun je in totaal 150 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de leiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores. Om het diploma van de leiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de leiding verwerven Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de leiding: Je kunt maximaal 150 studiepunten behalen in deze leiding. Deze zijn verdeeld over de diverse vakken. Wanneer je in het ontwikkelingsgerichte deel minder dan de helft van de studiepunten voor een vak of onderdeel hebt behaald aan het einde van het schooljaar, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de leiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores in de vorm van een studieadvies. Kun je niet verder in de leiding, dan krijg je een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stpen met de leiding. Ook al mag je basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de leiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de leiding. 1.4 Examenprogramma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de leiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de leiding stelt. Elke onderwijsperiode is er een teamweek gepland. In die teamweek heb je dinsdag en donderdag examens (kwalificerende toetsen) en voortgangsmetingen. Ook werk je zelfstandig aan drachten. De examens moet je minimaal 4 weken voor aanvang van deze teamweek via Fronter aanvragen. Na sluitingsdatum is aanvragen van toetsen niet meer mogelijk. In de laatste onderwijsperiode heb je in week 25 (week van 16 juni) de examens en voortgangsmetingen. In de teamweek (week 26) heb je dan eventuele herkansingen en / of derde kansen. 11

12 Deze manier van plannen houdt voor jou in dat je een aantal dagen per jaar ook de andere lesdag beschikbaar moet zijn. Welke examens je moet doen, is hieronder weergegeven. EXAMENPLAN Secretaresse cohort Opleiding: Secretaresse Crebonummer: Cohort: , schooljaar Leerweg en niveau: BBL Secretariële beroepen niveau 3 Kwalificatiedossier Kerntaak: 1. oert taken rondom informatiemanagement uit Werkproces: Examen 1.1 Zorgt voor de schriftelijke informatieuitwisseling PB 1.1(bpv) 1.2 Zorgt voor de mondelinge PB 1.2 (bpv) (telefonische) informatie-uitwisseling 1.3 Onderhoudt en actualiseert het archief PB 1.3 (bpv) + SKE Pers.adm (bi) 1.4 erzorgt de dossiervorming en het n.v.t. dossierbeheer 1.5 Onderhoudt het relatienetwerk PB 1.5 (bpv) 1.6 oert administratieve taken uit PB 1.6 (bpv) + SKE Pers.adm (bi) Bepaling eindcijfer kerntaak 1 voor Secr (=6; G=8) Examen Weging PvB 1.1 schr. Info 1 PvB 1.2 mond. Info 1 PvB 1.3 archief 1 PvB 1.5 relatienetwerk 1 PvB 1.6 adm. Taken 1 SKE Pers.adm 1 Engels E Luisteren B1(bi) 0,2 Engels E Lezen B1 (bi) 0,2 Engels E gesprekken voeren B1(bi) 0,2 Engels E spreken A2 (bi) 0,2 Engels E schrijven B1 (bi) 0,2 Nederlands Luisteren 2F (in PvB 1.2) Nederlands Spreken 2F (in PvB 1.2) Nederlands Gesprekken voeren 2F (in PvB 1.2) Nederlands Lezen 2F (in PvB 1.1) Nederlands Schrijven 2F (in PvB 1.1) Kerntaak: 2. oert taken uit rondom planning en organisatie Werkproces: Examen 2.1 Beheert de agenda PB 2.1 (bpv) + SKE Bijeenk. Org. niveau 3 (bi) 2.2 Regelt vergaderruimten en faciliteiten n.v.t. 2.3 Organiseert bijeenkomsten PB 2.3 (bpv) + SKE Bijeenk. Org. niveau 3 (bi) 12

13 2.4 Maakt verslag en handelt zaken af PB 2.4 (bpv) 2.5 Ontvangt bezoekers PB 2.5 (bpv) 2.6 Bereidt het spreekuur voor, ontvangt n.v.t. patiënten, maakt vervolgafspraken en handelt zaken af 2.7 Regelt reizen en accommodaties PB 2.7 (bpv) + SKE Bijeenk. Org. niveau 3 (bi) 2.8 Beheert kleine budgetten en handelt n.v.t. financiële zaken af 2.9 Handelt facturen en declaraties af PB 2.9 (bpv) Bepaling eindcijfer kerntaak 2 voor Secr (=6; G=8) Examen weging PvB 2.1 agendabeheer 1 PvB 2.3 bijeenk. Org. 1 PvB 2.4 verslag 1 PvB 2.5 bezoekers 1 PvB 2.7 reizen 1 PvB 2.9 fact. en decl. 1 SKE Bijeenk. Org. niveau 3 1 Engels E Luisteren B1(bi) 0,3333 Engels E Lezen B1 (bi) 0,3333 Engels E gesprekken voeren B1(bi) 0,3333 Nederlands Luisteren 2F (in PvB 2.5) Nederlands Spreken 2F (in PvB 2.5) Nederlands Gesprekken voeren 2F (in PvB 2.5) Nederlands Schrijven 2F (in PvB 2.4) Rv Getallen 2F (in PvB 2.9) Rv erhoudingen 2F (in PvB 2.7) Rv Meten en meetkunde 2F (in PvB 2.7) Rv erbanden 2F (in PvB 2.7 en 2.9) Nederlands generiek Domeinen aardigheden Niveau Examen 1. Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 2F COE Le/Lui (bi) Spreken 2F E Spreken (bi) Gesprekken voeren 2F E Gesprekken voeren (bi) 2. Leesvaardigheid Lezen 2F COE Le/Lui (bi) 3. Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 2F E Schrijven (bi) 4. Begrippenlijst en taalverzorging begrippenlijst en taalverzorging Rekenen generiek aardigheden Niveau Examen 1. Getallen 2F COE Rv 2F (bi) 2. erhoudingen 2F COE Rv 2F (bi) 3. Meten en meetkunde 2F COE Rv 2F (bi) 4. erbanden 2F COE Rv 2F (bi) 13

14 Nederlands beroepsspecifiek Domeinen aardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces 1. Mondelinge Luisteren 2F PB wp taalvaardigheid (bpv) Spreken 2F PB Wp (bpv) Gesprekken voeren 2F PB Wp (bpv) 2. Leesvaardigheid Lezen 2F PB 1.1 (bpv) wp Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 2F PB Wp Begrippenlijst en taalverzorging begrippenlijst en taalverzorging (bpv) Rekenen Beroepsspecifiek aardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces 1. Getallen 2F PB 2.9 (bpv) Wp erhoudingen 2F PB 2.7 (bpv) Wp Meten en meetkunde 2F PB 2.7 (bpv) Wp erbanden 2F PB (bpv) Wp Moderne reemde Taal 1 Beroepsspecifiek (Engels) aardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces 1. Luisteren B1 E Luisteren wp B1(bi) 2. Lezen B1 E Lezen B1 (bi) wp Gesprekken voeren B1 E gesprekken wp voeren B1(bi) 4. Spreken A2 E spreken A2 Wp 1.1 (bi) 5. Schrijven B1 E schrijven B1 (bi) wp 1.1 Overige voorwaarden voor diplomering BP Burgerschap Lobaanbegeleiding Keuzeruimte oldaan: minimaal voldoende voor elk werkproces Zie leidingsgids Zie leidingsgids Minimaal voldoende 360 = CE = CGI = MKE = PA = PE = PB = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Mondelinge kennisexamen Portfolio-assessment Praktijkexamen Proeve van bekwaamheid SKE = SML = E = WS = COE= (bi) = (bpv) / (bu) = Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel aardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilot examen of Centraal examen Binnenschools Buitenschools/in de bpv 14

15 PB: de proeve van bekwaamheid wordt in principe één maal, aan het einde van de leiding, voor alle werkprocessen afgenomen in de bpv. In de examenafspraken wordt aangegeven hoe lang de proeve in totaal duurt. Gangbaar is een tijdsduur van circa 4 weken. 15

16 Examenprogramma EAI-1215-NE-COE-2F Nederlands (COE) 2F Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EAI-K-NE-LU/LE-2F Luisteren/Lezen 2F Cijfer 5, min E COE EAI-K-NE-SC/IN/PR-2F Schrijven/Gesprekken/ Spreken 2F EAI-K-NE IN 2F NE Gesprekken 2F Cijfer 5, min E 1 EAI-K-NE PR 2F NE Spreken 2F Cijfer 5, min E 1 EAI-K-NE SC 2F NE Schrijven 2F Cijfer 5, min E 1 EA-K-BSEC-EN Engels - beroepsspecifiek Type beroepsspecifiek waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EA-K-BSEC-EN LE B1 EN Lezen B1 Cijfer 5, min E 1 EA-K-BSEC-EN LU B1 EN Luisteren B1 Cijfer 5, min E 1 EA-K-BSEC-EN SC B1 EN Schrijven B1 Cijfer 5, min E 1 EA-K-BSEC-EN IN B1 EN Gesprekken B1 Cijfer 5, E 1 min EA-K-BSEC-EN PR A2 EN Spreken A2 Cijfer 5, min E 1 EA-K-BSEC/BSB-pvb Proeve van Bekwaamheid (PvB) Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EA-K-BSEC-pvb1.1 O//G 2 in PB 4 PvB 1.1 schr. Info EA-K-BSB-pvb1.2 O//G 2 in PB 4 PvB 1.2 mond. Info EA-K-BSEC-pvb1.3 O//G 2 in PB 3 PvB 1.3 archief EA-K-BSB-pvb1.5 PvB 1.5 relatienetwerk O//G 4 2 in PB 16

17 EA-K-BSB-pvb1.6 O//G 2 in PB 3 PvB 1.6 adm. Taken EA-K-BSB-pvb2.1 O//G 2 in PB 4 PvB 2.1 agendabeheer EA-K-BSEC-pvb2.3 O//G 2 in PB 4 PvB 2.3 bijeenk. Org. EA-K-BSB-pvb2.4 O//G 2 in PB 4 PvB 2.4 verslag EA-K-BSB-pvb2.5 O//G 2 in PB 4 PvB 2.5 bezoekers EA-K-BSEC-pvb2.7 O//G 2 in PB 4 PvB 2.7 reizen EA-K-BSEC-pvb2.9 O//G 2 in PB 3 PvB 2.9 fact. en decl. Rekenvaardigheid-generiek Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EAI-K-RE-CE-2F Rekenvaardigheid 2F (COE) Cijfer 5, min SKE COE 3 EA-K-BSEC-ten Tentamens Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EA-K-BSBpersoneelsadministratie Personeelsadministratie Cijfer 5, min SKE 4 EA-K-BSEC-bijeenk. Bijeenk. Org. Niv.3 Cijfer 5, min SKE 2 Org. Niv3 17

18 ormen van examens Binnen de leiding krijg je te maken met een mix van diverse examenvormen: PB= Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid is een examendracht die gaat over één of meerdere kerntaken/werkprocessen. Je wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. PE = Praktijkexamen Hier wordt bekeken hoe jij in de praktijk functioneert. Je voert bijvoorbeeld een dracht uit in de praktijk en deze wordt beoordeeld. PA = Portfolio-assessment In het portfolio-assessment heb je verschillende bewijsstukken in een map verzameld, waarmee je laat zien dat je aan de eisen voldoet die de leiding aan je stelt. Er kan nadat je de map hebt ingeleverd een gesprek plaatsvinden met een beoordelaar. CGI= Criteriumgericht interview Aan de hand van een aantal onderwerpen worden mondelinge vragen aan je gesteld. E= aardigheidsexamen In deze toets laat je zien dat je beschikt over bepaalde vaardigheden. CE = Casusexamen Je krijgt (schriftelijk) een situatie voorgelegd waar jij in je beroep mee te maken kunt krijgen. Aan de hand van die situatie geef jij antwoord de vragen: bijvoorbeeld wat zou jij in die situatie wel of niet doen en waarom. SKE = Schriftelijk kennisexamen MKE = Mondeling kennisexamen Je laat zien of je over voldoende kennis beschikt. Dit is eenvoudig te toetsen door een mondelinge of schriftelijke toets. Dit kan zijn met en vragen of met meerkeuze vragen. LE = Luisterexamen Deze vorm wordt vooral gebruikt bij het toetsen van de talen. 360 = 360 graden feedback Bij 360 graden feedback beoordelen verschillende personen (bijvoorbeeld de docent, de praktijkbegeleider en jij) jouw gedrag. COE = Centraal ontwikkeld examen Een landelijk examen, bijvoorbeeld voor Nederlands en rekenen. 18

19 1.4.3 Waar wordt geëxamineerd? De volgende mogelijkheden komen voor: Binnen de school Buiten de school (bijvoorbeeld de BP-plaats) Buiten de school in een examencentrum Wanneer ben je geslaagd en heb je het diploma behaald? Als de BP met een voldoende beoordeeld is: dit wil zeggen als het aantal uren en jouw activiteiten voldoende zijn beoordeeld Als je alle examens van de beroepsleiding behaald hebt Als je voldoet aan de generieke eisen voor Nederlands en rekenen (zie tabel hieronder) Als je voldoet aan de beroeps specifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Engels Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Lobaan en Burgerschap Als de keuzeruimte met een voldoende is beoordeeld Niveau 2 en 3 vanaf cohort 2010 en examinering vóór schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 2 F Instellingsexamens Behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen hebben geen invloed slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld het resultatenoverzicht 19

20 Niveau 2 en 3 vanaf cohort 2012 en diplomering in schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 2 F erplichte (centrale) examinering Nederlands Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn. Centrale examens voor lezen en luisteren Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed slaag/zakbeslissing Instellingsexamen voor rekenen De resultaten worden wel vermeld het resultatenoverzicht Regelingen met betrekking tot examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document staan alle regels rondom de examens. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je 20

: Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA) Crebonummer uitstroom : 95391

: Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA) Crebonummer uitstroom : 95391 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar :

Nadere informatie

(Onderwijs- en examenregeling)

(Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-201 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 201-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer :

Nadere informatie

: Directiesecretaresse / Managementassistent Crebonummer uitstroom : 95391

: Directiesecretaresse / Managementassistent Crebonummer uitstroom : 95391 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort : 2012-2015 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School Kwalificatiedossier/ jaartal Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 90500 : School voor Zakelijke dienstverlening : Commercieel

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2011-2012 Cohort : 2011-2014 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Secretaresse Crebonummer : 95380 Kwalificatiedossier / jaartal: Secretariële beroepen / 203-204 Uitstroom : Secretaresse (SEC) Crebonummer

Nadere informatie

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95060 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Juridisch medewerker / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95320

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker personeel en arbeid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 20132014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Secretariële beroepen Crebonummer : 95380 Kwalificatiedossier/jaartal : 20132014 Uitstroom 1 : Secretaresse Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 Kwalificatiedossier/jaartal : ICT-medewerker / 203-204 Uitstroom : Medewerker ICT (MI) Crebonummer uitstroom : 95060

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 90470 Kwalificatiedossier / jaartal : Administratief Medewerker / 2013-2014 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier/jaartal : ICT- en mediabeheer / 203-204 Uitstroom : ICT-beheerder (IB) Crebonummer uitstroom : 9532

Nadere informatie

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en eamenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker binnendienst Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / 2011-2014 Cohort (startjaar) : 2011-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer : 90500 Kwalificatiedossier/jaartal : Commercieel medewerker bank-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT-medewerker / 2013 Uitstroom 1 : Medewerker ICT Crebonummer uitstroom : 95060

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Secretaresse Crebonummer : 95380 KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid Niveau : 3 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Medewerker Schilderen Crebonummer : 91450 KBB : Savantis Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016

Opleidingsgids 2015-2016 Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie

: Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen /

: Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Interieuradviseur Crebonummer : 90940 KBB : Kenniscentrum Handel Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : Monteur mechatronica volgens VeVa traject Crebonummer : 91080 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort:

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95310 Kwalificatiedossier / jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2013 Uitstroom 1 : Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Secretariële beroepen Crebonummer : 95391 KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Juridisch Medewerker Crebonummer : 94890 Kwalificatiedossier / jaartal : Juridisch Medewerker / 2012-2013 Uitstroom 1 : Zakelijke Dienstverlening

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : servicemedewerker gebouwen volgens VeVa traject Crebonummer : 92180 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0365BBL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus (3-jarig) Crebonummer : 934 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Medewerker steriele medische hulpmiddelen Crebonummer : 25053 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : Aankomend medewerker grondoptreden Crebonummer : 95081 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort: :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Leidinggevende Leisure & Hospitality Crebonummer : 25351 KBB : SBB, sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa techniek Opleiding : Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties Crebonummer : 94292 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Bouw en Infra Opleiding : Gezel Stukadoor Crebonummer : 91501 KBB : Savantis Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Crebonummer : 90850 KBB : Innovam Niveau :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa techniek Opleiding : Werkvoorbereider installatie (installatietechnisch) Crebonummer : 92513 KBB : Kenteq Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 School voor Transport & Logistiek Kwalificatiedossier : Logistiek Crebonummer : 23143 Opleiding : Logistiek medewerker Crebonummer : 25371 Niveau : 2 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1. Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016. Summa Techniek. School voor. : Assistent Metaalbewerking

Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1. Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016. Summa Techniek. School voor. : Assistent Metaalbewerking Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Assistent Metaalbewerking Crebonummer : 95482 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde

Nadere informatie

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker sociale zekerheid Crebonummer : 94910 Kwalificatiedossier / jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2013-2014 KBB : ECABO Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Bouw en Infra Opleiding : Stukadoor Crebonummer : 93600 KBB : Savantis Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.1 09-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa techniek Opleiding : Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen (Energie) Crebonummer : 92400 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Business Kwalificatiedossier : Verkoop Crebonummer : 23080 Opleiding : Verkoper Crebonummer : 25167 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Kwalificatiedossier : Secretariële Beroepen Crebonummer : 23069 Opleiding : Secretaresse Crebonummer : 25152 Niveau : 3 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Zorg Opleiding : Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Crebonummer : 95010 KBB : Calibris Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar nominaal, variant

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie