Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Crebonummer uitstroom : Uitstroom 3 : Crebonummer uitstroom : Variant : KBB : ECABO Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Studiebelastingsuren : 6400 Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 1

2 1.1 Wat doet een ICT-beheerder De ICT-beheerder is een ICT-generalist die fungeert als spil binnen de afdeling ICT. Hij houdt zich hier primair bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem. Van netwerken, computers en printers tot faxen en telefoons: hij zorgt ervoor dat deze werken. De ICT-beheerder houdt steeds goed bij welke nieuwe producten op de markt komen, om ervoor te zorgen dat het informatiesysteem binnen het bedrijf up-to-date blijft. De ICT-beheerder moet goed weten wat hij doet, berekeningen maken en vooruitkijken. Soms lijken nieuwe spullen beter, maar brengen ze ook nieuwe problemen met zich mee. Een ICTbeheerder werkt niet alleen en geeft vaak leiding aan een team van ICT-medewerkers. Vaak moet hij van alles tegelijk doen. Wat kost een nieuwe techniek? Is het nodig dat een nieuw product wordt gekocht? Is er niet ergens een goedkopere oplossing te vinden? Zulke vragen kan een ICT-beheerder alleen beantwoorden als hij veel van ICT weet. De ICT-beheerder werkt de hele dag samen met andere mensen. Soms weten ze veel van ICT, maar het kan ook best zijn dat ze er helemaal niets vanaf weten. Dan moet de ICT-beheerder ze rustig uit kunnen leggen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding Iedere beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed uit te voeren. In je opleiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Iedere beroepsopleiding, dus ook die waar jij op zit, zorgt ervoor dat jij opgeleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de opleiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 2

3 Kerntaken Werkprocessen Uitstroom Stelt de vraag en/of X X X Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.2 informatiebehoefte van de opdrachtgever vast Maakt een functioneel ontwerp X X X 1.3 Maakt een technisch ontwerp X X X 1.4 Maakt een plan van aanpak X X X 2. Implementeren van (onderdelen van) informatieof mediasystemen 3. Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 4. Organiseren van een (bestaande) 5. Beheren en configureren van de (cross)media workflow 1.5 Realiseren van een testomgeving X X X 2.1 Levert een bijdrage aan het X X X implementatieplan 2.2 Implementeert het informatie- of X X X mediasysteem 2.3 Biedt ondersteuning bij de X X X acceptatietest 2.4 Evalueert de implementatie X X X 3.1 Voorkomt (ver)storingen X X X 3.2 Lokaliseert en verhelpt X X X (ver)storingen 3.3 Behandelt en handelt X incidentmeldingen af 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze X X 3.5 Beveiligt het informatie- of X X X mediasysteem 4.1 Onderhoudt een X 4.2 Beheert een X 4.3 Stelt gebruikersinstructies op X 5.1 Bewaakt de samenhang van mediauitingen 5.2 Verzamelt, controleert, bewerkt en archiveert (cross)mediabestanden 5.3 Beheert, integreert en configureert (cross)mediaspecifieke hard- en software X X X In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie ICT-beheerder (uitstroom 1) Netwerkbeheerder (uitstroom 2) Mediaworkflowbeheerder (uitstroom 3) De school biedt alleen de uitstroomdifferentiatie ICT-beheerder aan. Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 3

4 Iedereen die een mbo-opleiding volgt moet naast de kerntaken en werkprocessen die in een kwalificatiedossier staan ook voldoen aan andere eisen: Nederlands Rekenen Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits) Loopbaan Burgerschap Keuzeruimte Nederlands (referentieniveau Meijerink) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F Voor deze opleiding (niveau 4) geldt voor Nederlands en Rekenen het volgende: Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 4

5 Niveau 4: Diplomering in schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 3 F Nederlands: Verplichte (centrale) examinering voor lezen en luisteren Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Instellingsexamens voor rekenen Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag-/ zakbeslissing Moderne vreemde taal Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 B2 Spreken Schrijven B1 X X X X X A2 A1 Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Burgerschap 1. Politiek-juridische dimensie 2. Economische dimensie 3. Sociaal-maatschappelijke dimensie 4. Vitaal burgerschap Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 5

6 1.3 Het opleidingsprogramma In de volgende paragrafen zie je hoe de opleiding opgebouwd is. Het onderwijsprogramma is per leerjaar beschreven. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt 10 weken. De opleiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Burgerschap 4. Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere opdrachten die belangrijk zijn voor het beroep. Deze heten integrale opdrachten. De kennis en vaardigheden die je moet hebben om het beroep uit te voeren, zit ook in deze opdrachten. Dat betekent dat lessen en workshops ook deel zijn van deze opdrachten. Je werkt bij deze opdrachten meestal in groepjes. Naast de integrale opdrachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten. Hier leer je de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken aan de integrale opdrachten. Binnen de basisleerlijn worden ook de verplichte onderdelen aangeboden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de groei naar goed burgerschap. De onderdelen worden via verschillende programmaonderdelen aangeboden. Voor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekoppeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. In het loopbaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen loopbaan. Dat gebeurt individueel en in groepjes. Hier gaat het erom dat je meer zicht krijgt op je eigen ontwikkeling en op jouw loopbaan op school (welke opleiding wil ik volgen, wat wil ik leren en waarom?). Samen met de loopbaanbegeleider wordt een leerroute opgesteld. Je leert naar je zelf te kijken en over jezelf na te denken (reflecteren). Tijdens je loopbaan sta jij met je loopbaanbegeleider geregeld stil bij de voortgang van je studie. Als het nodig is, wordt de leerroute aangepast. In het examenprogramma zijn examenopdrachten opgenomen die jij aflegt. Deze examenopdrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen en wanneer de beroepspraktijkvorming (BPV) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het opleidingsprogramma wilt weten kun je dit opzoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de opleiding opgenomen en worden je studievorderingen bijgehouden. Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 6

7 Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 7

8 1.3.1 Onderwijsprogramma en loopbaanprogramma in schema Curriculum ICT- en mediabeheer Leerjaar 1 OP1 OP2 OP3 OP4 ICT Beheerder Integrale leerlijn Kerntaak 1 Ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Informatiesystemen. Projectmatig werken SMART Informatiesystemen. Informatiesystemen. Project Peer to Peer Projectmatig werken SMART Project Van Koe naar Consument Basis leerlijn Engels Nederlands Communicatie Rekenvaardigheid Logica(wiskunde) Hard- software Office Oriëntatie op informatieanalyse Web/Scripting Workstation Burgerschap: individuele keuzeopdracht Engels Nederlands Communicatie Rekenvaardigheid Logica(wiskunde) Netwerken Office Oriëntatie op informatieanalyse Web/Scripting Burgerschap: individuele keuzeopdracht Project De Basisschool Engels Nederlands Communicatie Rekenvaardigheid Logica(wiskunde) Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco Databases Implementeren Oriëntatie op informatieanalyse Web/Scripting Engels Nederlands Communicatie Rekenvaardigheid Logica(wiskunde) Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco Databases Implementeren Web/Scripting Burgerschap: individuele keuzeopdracht Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 8

9 Burgerschap: individuele keuzeopdracht Keuzevak Voorbereiding keuze Keuzevak Keuzevak Keuzevak Loopbaan leerlijn Loopbaangesprek Loopbaangesprek Loopbaangesprek Loopbaangesprek: doelen stage Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 9

10 Leerjaar 2 OP1 OP2 OP3 OP4 ICT Beheerder Integrale leerlijn Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 2 Implementeren van Informatiesystemen. Informatiesystemen. Informatiesystemen. Informatiesystemen. Basis leerlijn BPV De werkzaamheden worden in overleg met het stageverlenende bedrijf bepaald. Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT BPV De werkzaamheden worden in overleg met het stageverlenende bedrijf bepaald. Kerntaak 4 Organiseren van een Project Tracking and Tracing Project DMS Project Website Project Presentatie Nederlands Engels Rekenvaardigheid Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco Database Itil Implementeren Kerntaak 4 Organiseren van een Project Het Ziekenhuis Project Care2x Project Dienst ICT Project Conversie Project Draadloos Nederlands Engels Rekenvaardigheid Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco Database Itil Implementeren

11 Scripting: Webdesign Scripting: Instroom Taak Tracking and Tracing Taak Netwerk Taak Helpdesk Scripting: Webdesign Scripting: Instroom Taak Medische afbeeldingen Loopbaan leerlijn stageverslag stageverslag Loopbaangesprek: Loopbaangesprek reflectieverslag stage Keuzevak Nvt nvt Keuzevak vervolg 1 e jaar Keuzevak vervolg 1 e jaar Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 11

12 Leerjaar 3 OP1 OP2 OP3 OP4 ICT Beheerder Integrale leerlijn Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Informatiesystemen Informatiesystemen Informatiesystemen Informatiesystemen Kerntaak 4 Organiseren van een Kerntaak 4 Organiseren van een Kerntaak 4 Organiseren van een Kerntaak 4 Organiseren van een Project Middenpolder Project Implementeren van Informatiesystemen: Implementatie Workshop Acceptatietest ERP Oplevering Project Middenpolder Project Implementeren van Informatiesystemen: Implementatie Workshop Acceptatietest ERP Oplevering BPV De werkzaamheden worden in overleg met het stageverlenende bedrijf bepaald. BPV De werkzaamheden worden in overleg met het stageverlenende bedrijf bepaald. Project Organiseren van een Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 12

13 Basis leerlijn Change Management Servicedesk Project Ontwikkelen van Informatiesystemen. Ziekmelding Voorraadbeheer Receptendatabase Project Beheren van Informatiesystemenen Wireless Netwerk Project organiseren van een Nederlands Engels Rekenvaardigheid Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco Database Itil OIA Implementeren ERP Scripting: Webdesign Project Organiseren van een Change Management Servicedesk Project Ontwikkelen van Informatiesystemen. Ziekmelding Voorraadbeheer Receptendatabase Project Beheren van Informatiesystemenen Wireless Netwerk Project organiseren van een Nederlands Engels Rekenvaardigheid Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco Database Itil OIA Implementeren ERP Scripting: Webdesign Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 13

14 Loopbaan leerlijn Loopbaangesprek Loopbaangesprek: doelen stage Loopbaangesprek Loopbaangesprek Keuzevak Keuzevak verdieping Keuzevak verdieping Keuzevak verdieping Keuzevak verdieping Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 14

15 Leerjaar 4 OP1 OP2 OP3 OP4 ICT Beheerder Integrale leerlijn Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Informatiesystemen Kerntaak 4 Organiseren van een Kerntaak 1 Het ontwikkelen van Informatiesystemen Kerntaak 4 Organiseren van een Kerntaak 1 Het ontwikkelen van informatiesystemen (Proeve van bekwaamheid). BPV De werkzaamheden worden in overleg met het stageverlenende bedrijf bepaald. Kerntaak 1 Het ontwikkelen van informatiesystemen (Proeve van bekwaamheid). BPV De werkzaamheden worden in overleg met het stageverlenende bedrijf bepaald. Project Groeve Vingers Project Groeve Vingers Project Ontwikkelen van Informatiesystemen Webwinkel CRM Project Ontwikkelen van Informatiesystemen Webwinkel CRM Project Implementeren van Informatiesystemen: Implementatie Workshop Acceptatietest Project Implementeren van Informatiesystemen: Implementatie Workshop Acceptatietest Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 15

16 Oplevering Oplevering Project Beheren van Informatiesystemen HD / DMS Netwerk Project Beheren van Informatiesystemen HD / DMS Netwerk Project organiseren van een Project organiseren van een Basis leerlijn Loopbaan leerlijn Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco ERP Scripting: Webdesign Implementeren Loopbaangesprek: voorbereiden afronden opleiding Netwerken Linux Cisco Practicum Cisco ERP Scripting: Webdesign Implementeren Loopbaangesprek: voorbereiden afronden opleiding en doelen stage Loopbaangesprek: wat na het mbo Loopbaangesprek: beoordeling loopbaancompetenties Keuzevak Keuzevak verdieping Keuzevak verdieping Propedeuse-project (1 dag per week lessen bij Fontys) Propedeuse-project (1 dag per week lessen bij Fontys) Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 16

17 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV) Een deel van je opleiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De opleiding werkt met een BPV-gids, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn opgenomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte E&A-ICT onder documenten) Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. De opleidingen BOL niveau 3 en 4 bieden als keuzeruimte een gezamenlijk programma voor leerjaar 1 en 2 aan waaruit je een keuze kunt maken. Je maakt die keuze aan het begin van jouw opleiding. In het schema hieronder staan de keuzemogelijkheden vermeld. In het 3 e leerjaar en (indien van toepassing) in het 4 e leerjaar wordt een richtingsspecifiek keuzeprogramma aangeboden. Je krijgt nog te horen welke keuzemogelijkheden er dan zijn. Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Sport & Health ICT & Lifestyle International Business Ondernemerschap Spaanse taal en cultuur Juridisch adviesbureau OP2,3,4 leerjaar 1 Vervolg in OP3,4 leerjaar 2 2,2,2 3, Ontwikkelingsgerichte beoordeling Binnen de opleiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de opleiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten op, die bepalend zijn voor de voortgang van de opleiding Studiepunten In je opleiding wordt gewerkt met studiepunten. Per schooljaar kun je 60 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de opleiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores. Om het diploma van de opleiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de opleiding verwerven. Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 17

18 1.3.5 Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 60 studiepunten behalen in een schooljaar. Wanneer je 55 studiepunten hebt behaald, dan kun je zonder verdere bespreking doorgaan in de opleiding. Wanneer je < 55 studiepunten hebt behaald maar 50 studiepunten, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores. Wanneer je < 50 studiepunten hebt behaald, krijg je studieadvies dat kan leiden tot een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding, wanneer er gehandeld is conform de regeling bindend studieadvies. Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 18

19 1.4 Examenprogramma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de opleiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Welke examens je moet doen, is hieronder weergegeven. Examen Soort Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 kerntaak examen Cisco semester 1 Cisco semester 2 Cisco semester 3 Cisco semester 4 KT (S) KT (S) KT (S) KT (S) X X X X KT3 KT3 KT3 KT3 ECDL module 1 tot en met 7 KT (S) X Ontwikkelen van PvB X KT1 informatiesystemen Implementeren van PvB X KT2 informatiesystemen Beheren van PvB X KT3 informatiesystemen Organiseren van een PvB X KT4 Landelijk examen Nederlands VT (S) X - Schoolexamen Nederlands VT (M+S) X Landelijk examen rekenen KT (S) X - Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 19

20 Vormen van examens Binnen de opleiding krijg je te maken met een mix van diverse examenvormen: PVB= Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid is een examenopdracht die gaat over één of meerdere kerntaken/werkprocessen. Je wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. PE = Praktijkexamen Hier wordt bekeken hoe jij in de praktijk functioneert. Je voert bijvoorbeeld een opdracht uit in de praktijk en deze wordt beoordeeld. PA = Portfolio-assessment In het portfolio-assessment heb je verschillende bewijsstukken in een map verzameld, waarmee je laat zien dat je aan de eisen voldoet die de opleiding aan je stelt. Er kan nadat je de map hebt ingeleverd een gesprek plaatsvinden met een beoordelaar. CGI= Criteriumgericht interview Aan de hand van een aantal onderwerpen worden mondelinge vragen aan je gesteld. VT= Vaardigheidstoets In deze toets laat je zien dat je beschikt over bepaalde vaardigheden. CT = Casustoets Je krijgt (schriftelijk) een situatie voorgelegd waar jij in je beroep mee te maken kunt krijgen. Aan de hand van die situatie geef jij antwoord op de vragen: bijvoorbeeld wat zou jij in die situatie wel of niet doen en waarom. KT = Kennistoets Je laat zien of je over voldoende kennis beschikt. Dit is eenvoudig te toetsen door een mondelinge of schriftelijke toets. Dit kan zijn met open vragen of met meerkeuze vragen. LT = Luistertoets Deze vorm wordt vooral gebruikt bij het toetsen van de talen. 360 = 360 graden feedback Bij 360 graden feedback beoordelen verschillende personen (bijvoorbeeld de docent, de praktijkbegeleider en jij) jouw gedrag. Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 20

21 1.4.3 Aantal gelegenheden Na het afleggen van de toets (1 e kans) en de hertoets (2 e kans) heb je voor een aantal kwalificerende toetsen nog recht op een beperkt aantal derde kansen: - Proeven van Bekwaamheid Voor geen enkele proeve van bekwaamheid heb je recht op een derde kans. - Tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel Voor één tentamen heb je nog recht op een derde kans. - Beoordelingen domeinen Burgerschap Voor één beoordeling heb je nog recht op een derde kans. - Beoordelingen Nederlands en rekenen Eén maal een derde kans voor Nederlands en één maal een derde kans voor rekenen - Beoordelingen Moderne Vreemde Taal Voor twee beoordelingen per taal heb je nog recht op een derde kans Waar wordt geëxamineerd? De volgende mogelijkheden komen voor: Binnen de school Buiten de school (bijvoorbeeld op de BPV-plaats) Buiten de school in een examencentrum Wanneer ben je geslaagd en heb je het diploma behaald? Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: dit wil zeggen als het aantal uren en jouw activiteiten voldoende zijn beoordeeld Als je alle proeven van bekwaamheid behaald hebt Als je alle tentamens/examens behaald hebt Als je voldoet aan de eisen voor Nederlands en rekenen Als je voldoet aan de eisen voor de moderne vreemde taal (3 van de 5 onderdelen moeten behaald zijn) Als je alle studiepunten voor burgerschap (leerjaar 1 + 2) behaald hebt Als je alle studiepunten voor loopbaanbeoordeling aan het einde van de opleiding behaald hebt Als de keuzeruimte met een voldoende is beoordeeld Wanneer het ministerie met nieuwe regels komt, die afwijken van bovengenoemde regels, zal de school deze nieuwe regels moeten gaan toepassen. Je wordt hierover dan geïnformeerd Regelingen met betrekking tot examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document staan alle regels rondom de examens. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op Opleidingsgids , School voor ICT, BOL, ICT 3 21

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle**

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** Financiële Beroepen niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** * In Dronten en Harderwijk alleen BOL ** Dronten: Agripark Oost 2 / Harderwijk:

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant Financiële Beroepen niveau 4 Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * In Harderwijk en Raalte alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 4 Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Raalte** * Of 1 jaar na het behalen van het diploma Vakbekwaam Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie