Opleidingsgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 1 2013-2014"

Transcriptie

1 Opleidingsgids School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : KBB : ECABO Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort : Indien zich tijdens de opleiding veranderingen voordoen, wordt deze opleidingsgids tussentijds aangepast

2 1 De opleiding 1.1 Wat doet een ICT-beheerder De beroepsopleiding die je volgt is gebaseerd op een landelijk geldend kwalificatiedossier. Hierin is beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed te kunnen uitvoeren. De ICT-beheerder is een ICT-generalist die fungeert als spil binnen de afdeling ICT. Hij houdt zich hier primair bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem. Van netwerken, computers en printers tot faxen en telefoons: hij zorgt ervoor dat deze werken. De ICT-beheerder houdt steeds goed bij welke nieuwe producten op de markt komen, om ervoor te zorgen dat het informatiesysteem binnen het bedrijf upto-date blijft. De ICT-beheerder moet goed weten wat hij doet, berekeningen maken en vooruitkijken. Soms lijken nieuwe spullen beter, maar brengen ze ook nieuwe problemen met zich mee. Een ICT-beheerder werkt niet alleen en geeft vaak leiding aan een team van ICTmedewerkers. Vaak moet hij van alles tegelijk doen. Wat kost een nieuwe techniek? Is het nodig dat een nieuw product wordt gekocht? Is er niet ergens een goedkopere oplossing te vinden? Zulke vragen kan een ICT-beheerder alleen beantwoorden als hij veel van ICT weet. De ICT-beheerder werkt de hele dag samen met andere mensen. Soms weten ze veel van ICT, maar het kan ook best zijn dat ze er helemaal niets vanaf weten. Dan moet de ICTbeheerder ze rustig uit kunnen leggen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding In een beroepsopleiding heb je te maken met kerntaken, werkprocessen en competenties. Kerntaken zijn activiteiten die je in jouw beroep moet uitvoeren en die steeds weer terugkomen. Iedere kerntaak bestaat weer uit werkprocessen. Dat zijn de stapjes die bij de (kern)taak horen.

3 Kerntaken Werkprocessen 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast 1.2 Maakt een functioneel ontwerp 1.3 Maakt een technisch ontwerp 1.4 Maakt een plan van aanpak 1.5 Realiseren van een testomgeving 2. Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 2.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan 2.2 Implementeert het informatie- of mediasysteem 2.3 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest 2.4 Evalueert de implementatie 3. Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 3.1 Voorkomt (ver)storingen 3.2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen 3.3 Behandelt en handelt incidentmeldingen af 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze 3.5 Beveiligt het informatie- of mediasysteem 4. Organiseren van een (bestaande) servicedesk 4.1 Onderhoudt een servicedesk 4.2 Beheert een servicedesk 4.3 Stelt gebruikersinstructies op In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie ICT-beheerder Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over competenties. Voorbeelden van competenties zijn: samenwerken en overleggen, plannen en organiseren en instructies en procedures opvolgen.

4 Naast de beroepsopleiding moet jij ook voldoen aan landelijke eisen die gesteld worden aan: - Nederlands, moderne vreemde talen bv. Engels - Rekenen - Loopbaan en Burgerschap (zie en ) - Een deel van de opleiding bestaat uit keuzeruimte. Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) 4F 3F X X X X X 2F Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) 4F 3F X X X X X 2F Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F Engels generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Engels Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven voeren C1 B2 B1 X X A2 X X X

5 A1 Engels beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven voeren C1 B2 B1 X X X X X A2 A1 Naam Keuzedeel Leerjaar/Periode Web/scripting 1-1 t/m 1-4 Leerjaar 1 periode 1 t/m 4 Keuzevak 2-3 en 2-4 Leerjaar 2 periode 3 en 4 Web/scripting 3-1 en 3-2 Leerjaar 3 periode 1 en 2

6 2 De inhoud van de opleiding Elk schooljaar heeft vier perioden. Een periode bestaat uit 10 effectieve lesweken en duurt dus langer als hier een vakantie in valt. 2.1 Drie programma s De opleiding is opgebouwd uit drie programma onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het burgerschapsprogramma en loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 leerlijnen en de keuzeruimte. 1. Integrale leerlijn: Binnen de integrale leerlijn ga je aan de slag met opdrachten. Deze opdrachten zijn afgeleid van het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In deze leerlijn verwerf je ook de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om de opdrachten uit te kunnen voeren. Op deze manier ontwikkel je je competenties. 2. Basisleerlijn: We kunnen je niet alles leren via opdrachten. Daarnaast is er een basisleerlijn waarin je alle andere noodzakelijke kennis en vaardigheden leert.

7 Binnen de basisleerlijn bereiden we je ook voor op de examens voor Nederlands en rekenen en werk je aan burgerschapscompetenties. Keuzeruimte: Een deel van de opleiding heet keuzeruimte. De keuzeruimte kan op verschillende manier ingevuld worden: o Aanbod vanuit de school dat verplicht is voor iedere student. o Aanbod in overleg met het werkveld. o o Aanbod van diverse activiteiten waar jij als student uit mag kiezen. Eigen keuze die jij als student maakt door zelf met een voorstel te komen. Jouw voorstel moet wel door de school goedgekeurd worden. Binnen de beroepsopleiding die jij volgt moet je om het diploma te kunnen behalen voldoen aan de inspanningsverplichting voor burgerschap en loopbaan. Dit is een landelijke eis. Dit kun je ook lezen in deze opleidingsgids. Hieronder kun je zien wat jouw opleiding verwacht van jou als het gaat over burgerschap en loopbaan Burgerschapsprogramma Dimensies van burgerschap Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in de politiek van Nederland en een actieve bijdrage te leveren door bijvoorbeeld te stemmen of mee te denken bij politieke besluitvorming bijvoorbeeld door lid te zijn van de studentenraad. a. Je bent bereid én in staat een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces b. Je bent bereid én in staat om op een verantwoorde manier je te gedragen als consument Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Je bent bereid én in staat om te reflecteren op je eigen gezondheid en leefstijl. Je bent bereid én in staat zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl als burger én als werknemer. De inspanning die je als student moet leveren Individuele keuzeopdracht in leerjaar 1 Integrale opdracht leerjaar 2 Jij als werknemer Individuele keuzeopdracht in leerjaar 1 BPV opdracht leerjaar 2 Individuele keuzeopdracht in leerjaar 1 Themadag leerjaar 1 Integrale opdracht leerjaar 2 Jij als werknemer Individuele keuzeopdracht in leerjaar 1 Themadag leerjaar 1 Integrale opdracht leerjaar 2 Jij als werknemer

8 Het loopbaanprogramma Iedere student bij ROC Eindhoven heeft een loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider begeleidt jou tijdens je hele opleiding en je hebt regelmatig gesprekken met hem. In het loopbaanprogramma leer je je eigen talenten en kwaliteiten onder woorden te brengen en na te denken over wat je geleerd hebt over het beroep en over jezelf. Je kijkt terug op ervaringen in je BPV, bekijkt wat je daarvan geleerd hebt en wat je daar vervolgens mee wil doen. Zo krijg je een steeds beter beeld van jezelf en kun je aan het einde van je opleiding een goede keuze maken of en waar je wilt gaan werken of dat je nog verder wilt studeren. Binnen het loopbaanprogramma ga je de volgende competenties ontwikkelen. Ontdek je talent (Capaciteitenreflectie): Wat kun je? Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Ontdek je passie (Motievenreflectie): Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Ontdek je werkplek (Werkexploratie): Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma s kom je tegen op je werk/je BPV? Wat voor (soort) werk past bij mij? Zelf aan zet (Loopbaansturing): Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga ik doen om mijn opleiding af te maken of werk te vinden? In gesprek met (Netwerken): Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen? Deze competentieontwikkeling wordt gedurende je opleiding vormgegeven. De start is het intake-gesprek dat elke student voert voordat hij wordt toegelaten tot de opleiding. In de eerste schoolweek wordt een 0-meting betreffende deze competenties gedaan, diezelfde meting wordt nog maals herhaald aan het einde van de opleiding. De student reflecteert op de verschillen en legt dit vast in een reflexieverslag.

9 Tijdens de opleiding wordt er nadrukkelijk ingegaan op je competentieontwikkeling in: Loopbaangesprekken met je loopbaanbegeleider. In deze gesprekken monitor je samen met je loopbaanbegeleider je studievoortgang, je competentieontwikkeling waaronder ook je beroepscompetenties,en je toekomstperspectief. Er worden afspraken gemaakt en suggesties gedaan omtrent deze onderwerpen. Tutor-lessen. Tijdens deze lessen werk je met een kleine groep medestudenten aan beroepsopdrachten. Je tutor begeleidt jou en je medestudenten in het proces. De eindproducten, het proces en jou rol hierin worden beoordeeld. Vaklessen. Tijdens vaklessen wordt je door je docent begeleidt in het verwerven van kennis en vaardigheden. Studievaardigheden en samenwerking zijn hierin belangrijke vaardigheden. BPV. Tijdens je bpv leer je naast een aantal beroepsvaardigheden en beroepscompetenties ook keuzes maken. Gedurende de bpv-perioden kun je een aantal werkzaamheden in samenspraak met je praktijkopleider zelf kiezen, het is afhankelijk van het bpv-bedrijf wat de mogelijkheden zijn Opleidingsprogramma Je kunt leren op verschillende plaatsen (context) Binnen de school :BIS Buiten de school: BUS zoals excursies Beroepspraktijkvorming: dan loop je stage (BPV) in een leerbedrijf

10 Binnenschools Buitenschools BPV Studiepunten Leerjaar Periode Extra snijpunt gegevens Code Naam ICT-O-4M-IL-1216 Integrale leerlijn ICT-O-4M-IL-LJ1 Integrale leerlijn (LJ1) ICT-O-4LJ1-IL-Pr1 Project ICT-O-4LJ1-IL-Pr2 Project ICT-O-4LJ1-IL-Pr3 Project ICT-O-4LJ1-IL-BT1 Blokboektaken ICT-O-4LJ1-IL-BT2 Blokboektaken ICT-O-4LJ1-IL-Tutor-1-4 Tutor ICT-O-4M-IL-LJ2 Integrale leerlijn (LJ2) ICT-O-4LJ2-IL-Tutor-2-4 Tutor ICT-O-4LJ2-IL-TT Tracking en Tracing ICT-O-4LJ2-IL-TT-1 Project DMS ICT-O-4LJ2-IL-TT-2 Project Website ICT-O-4LJ2-IL-TT-3 Presentatie ICT-O-4LJ2-IL-ZH het ziekenhuis ICT-O-4LJ2-IL-ZH-1 Care2x ICT-O-4LJ2-IL-ZH-2 Dienst ICT ICT-O-4LJ2-IL-ZH-3 Conversie ICT-O-4M-IL-LJ3-MP Integrale Leerlijn (LJ3)

11 ICT-O-4LJ3-IL-Tutor-3-2 Tutor ICT-O-4LJ3-IL-MP Middenpolder ICT-O-4LJ3-IL-MP-1 Implementatie ICT-O-4LJ3-IL-MP-2 Workshop ICT-O-4LJ3-IL-MP-3 Acceptatietest ICT-O-4LJ3-IL-MP-4 ERP ICT-O-4LJ3-IL-MP-5 Oplevering ICT-O-4LJ3-IL-MP-6 Change Management ICT-O-4LJ3-IL-MP-7 Servicedesk ICT-O-4LJ3-IL-MP-8 Ziekmelding ICT-O-4LJ3-IL-MP-9 Voorraadbeheer ICT-O-4LJ3-IL-MP-10 Receptendatabase ICT-O-4LJ3-IL-MP-11 Netwerk ICT-O-4LJ3-IL-MP-12 Linux ICT-O-4M-IL-LJ4-GV Ingegrale Leerlijn (LJ4) ICT-O-4LJ3-IL-Tutor-4-2 Tutor ICT-O-4LJ4-IL-GV Groene vingers ICT-O-4LJ4-IL-GV-1 Webwinkel ICT-O-4LJ4-IL-GV-2 CRM ICT-O-4LJ4-IL-GV-3 HD/DMS ICT-O-4LJ4-IL-GV-4 Netwerk ICT-O-4LJ4-IL-GV-5 Linux ICT-O-4M-BL-1216 Basisleerlijn ICT-O-4-BL-NE Nederlands ICT-O-4LJ1-BL-NE1-1 Voortgang Nederlands ICT-O-4LJ1-BL-NE1-2 Voortgang Nederlands ICT-O-4LJ1-BL-NE1-3 Voortgang Nederlands ICT-O-4LJ1-BL-NE1-4 Voortgang Nederlands ICT-O-4LJ2-BL-NE2-3 Voortgang Nederlands ICT-O-4LJ2-BL-NE2-4 Voortgang Nederlands ICT-O-4LJ3-BL-NE3-1 Voortgang Nederlands ICT-O-4-BL-Eng Engels ICT-O-4LJ1-BL-Eng1-1 Voortgang Engels ICT-O-4LJ1-BL-Eng1-2 Voortgang Engels

12 ICT-O-4LJ1-BL-Eng1-3 Voortgang Engels ICT-O-4LJ1-BL-Eng1-4 Voortgang Engels ICT-O-4LJ2-BL-Eng2-3 Voortgang Engels ICT-O-4LJ2-BL-Eng2-4 Voortgang Engels ICT-O-4LJ3-BL-Eng3-1 Voortgang Engels ICT-O-4-BL-Rek Rekenen ICT-O-4LJ1-BL-Rek1-1 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ1-BL-Rek1-2 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ1-BL-Rek1-3 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ1-BL-Rek1-4 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ2-BL-Rek2-3 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ2-BL-Rek2-4 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ3-BL-Rek3-1 Voortgang Rekenen ICT-O-4LJ1-BL-Hard-software Hard/software ICT-O-4LJ1-BL-HWSW1-1 HWSW ICT-O-4LJ1-BL-HWSW1-2 HWSW ICT-O-4LJ1-BL-Webscripting Webscripting ICT-O-4LJ1-BL-Netwerken/Linux Netwerken Linux ICT-O-4LJ1-BL-Netw1-1 Netwerk ICT-O-4LJ1-BL-Netw1-2 Netwerk ICT-O-4LJ1-BL-Netw1-3 Netwerk ICT-O-4LJ1-BL-Netw1-4 Netwerk ICT-O-4LJ2-BL-Netw2-3 Netwerk ICT-O-4LJ2-BL-Netw2-4 Netwerk Taak draadloos ICT-O-4LJ1-BL-Linux1-3 Linux ICT-O-4LJ1-BL-Linux1-4 Linux ICT-O-4LJ2-BL-Linux2-3 Linux ICT-O-4LJ2-BL-Linux2-4 Linux ICT-O-4LJ1-BL-Office MsOffice ICT-O-4LJ1-BL-Off1-1 Office ICT-O-4LJ1-BL-Off1-2 Office ICT-O-4LJ1-BL-Off1-3 Office ICT-O-4LJ1-BL-Off1-4 Office ICT-O-4LJ1-BL-OIA Orientatie op Informatiesystemen

13 ICT-O-4LJ1-BL-OIA1-1 OIA ICT-O-4LJ1-BL-OIA1-2 OIA ICT-O-4LJ1-BL-OIA1-3 OIA ICT-O-4LJ1-BL-OIA1-4 OIA ICT-O-4LJ1-BL-DB Databases ICT-O-4LJ1-BL-DB1-1 Databases ICT-O-4LJ1-BL-DB1-2 Databases ICT-O-4LJ1-BL-DB1-3 Databases ICT-O-4LJ1-BL-DB1-4 Databases ICT-O-4LJ1-BL-IIS Implementeren ICT-O-4LJ1-BL-IMP1-3 Implementeren ICT-O-4LJ1-BL-IMP1-4 Implementeren ICT-O-4LJ2-BL-TT Tracking en Tracing ICT-O-4LJ2-BL-TT-1 Tracking en Tracing ICT-O-4LJ2-BL-TT-2 Helpdesk ICT-O-4LJ2-BL-ZH het ziekenhuis ICT-O-4LJ2-BL-ZH-1 Medische Afbeeldingen ICT-O-4M-VVD-1216 Voorwaardelijk voor diplomering ICT-O-4M-IL-BPV BPV ICT-O-4M-IL-BPV1 BPV leerjaar 2 (OP-1+2) ICT-O-4M-IL-BPV2 BPV leerjaar 3 (OP-3+4) ICT-O-4M-IL-BPV3 BPV leerjaar 4 (OP-3+4) EAI-O-BL-bur lj1 Burgerschap leerjaar 1 2 EAI-O-BL-bur 1 Burgerschap 1 PJ 1 1 EAI-O-BL-bur 2 Burgerschap 2 VB 1 1 EAI-O-BL-bur 3 Burgerschap 3 SM EAI-O-BL-bur 4 Burgerschap 4 KC EAI-O-BL-bur lj2 Burgerschap leerjaar 2 1 EAI-O-BL-bur 5 Burgerschap arbeid 2 4 EAI-O-BL-bur 6 Burgerschap integrale opdracht 2 4 ICT-O-4LJ1-Keuze Keuzevak ICT-O-4LJ1-Keuze-WEB1-1 Web/Scripting ICT-O-4LJ1-Keuze-WEB1-2 Web/Scripting ICT-O-4LJ1-Keuze-WEB1-3 Web/Scripting

14 ICT-O-4LJ1-Keuze-WEB1-4 Web/Scripting ICT-O-4LJ2-Keuze 2-3 Keuzevak ICT-O-4LJ2-Keuze 2-4 Keuzevak ICT-O-4LJ1-Keuze-WEB3-1 Web/Scripting ICT-O-4LJ1-Keuze-WEB3-2 Web/Scripting ICT-O-4M-BL-Cisco Cisco ICT-O-4LJ1-BL-Cisco1-3 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ1-BL-Cisco1-4 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ2-BL-Cisco2-3 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ2-BL-Cisco2-4 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ3-BL-Cisco3-1 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ3-BL-Cisco3-2 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ4-BL-Cisco4-1 Cisco+Prakticum ICT-O-4LJ4-BL-Cisco4-2 Cisco+Prakticum Ontwikkelingsgerichte beoordeling Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We doen dit met behulp van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Er wordt gekeken hoe het met je gaat in de verschillende leerlijnen Je leert ook om goed naar jezelf te kijken (te reflecteren) en uitspraken te doen over jouw eigen functioneren. Zo krijg je een overzicht van je sterke en zwakke punten. Met jouw loopbaanbegeleider maak je afspraken over je studievoortgang. Deze worden vastgelegd in je leerarrangement. Ontwikkelingsgerichte beoordelingen vinden plaats tijdens de hele opleiding. Aan het einde van elk studiejaar wordt door de docentenvergadering bepaald of je voldoende studievoortgang hebt. Bij onvoldoende studievoortgang zul je moeten stoppen met de opleiding.

15 2.3 Studiepunten Het opleidingsprogramma is ingedeeld in verschillende onderwijsproducten. Voor ieder onderwijsproduct worden punten toegekend. Dit noemen we studiepunten. Per studiejaar zijn 60 studiepunten te behalen. Als je te weinig studiepunten behaalt dan kan dat gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 60 studiepunten behalen in een schooljaar. Wanneer je 55 studiepunten hebt behaald, dan kun je zonder verdere bespreking doorgaan in de opleiding. Wanneer je < 55 studiepunten hebt behaald maar 50 studiepunten, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores. Wanneer je < 50 studiepunten hebt behaald, krijg je studieadvies dat kan leiden tot een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding, wanneer er gehandeld is conform de regeling bindend studieadvies. Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. 2.4 Beroepspraktijkvorming Een beroepsopleiding kan niet zonder de beroepspraktijk. Daarom volg je een deel van jouw opleiding in een bedrijf of instelling. We noemen dit beroepspraktijkvorming. Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-begeleider (van jouw school) en een praktijkopleider (van het leerbedrijf). Voor iedere BPV periode worden afspraken gemaakt over wat je gaat doen binnen de BPV en welke eisen gesteld worden aan de BPVperiode. En hoe de BPV beoordeeld wordt. De BPV-begeleider is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling, hij laat zich hierin adviseren door de praktijkopleider. Bij een onvoldoende BPV eindbeoordeling kun je de BPV herkansen. Je kunt gedurende je opleiding maximaal één BPV herkansen.

16 2.5 Afwijkende trajecten Fast-Lane Indien je studieresultaten goed zijn en de docentenvergadering een positief advies geeft kun je het Fast-Lane traject volgen. Je MBO-opleiding duurt dan 3 jaar en de daarop aansluitende ICT HBO-opleiding ook. Als je het Fast-Lane traject volgt betekent dit dat je extra onderwijstijd krijgt aangeboden in leerjaar 1, 2 en 3. Deze onderwijstijd wordt voor een gedeelte bij het Summa College uitgevoerd en voor een gedeelte bij Fontys hogeschool in Eindhoven. Na het eerste studiejaar stap je dan over naar een vorig cohort. Daarnaast krijg je vrijstelling voor BPV Instomen met een Medewerker Beheer ICT diploma Indien je met een diploma Medewerker Beheer ICT start op de opleiding ICT Beheer wordt er een individueel leerarrangement met je opgesteld. Doorgaans betekent dit dat je instroomt in leerjaar 2 van de opleiding, je krijgt vrijstelling voor BPV 1.

17 Omschrijving Subtype Type waardering Min. waardering Studiepunten Leerjaar Periode Gelegenheden (max 3) 3 Examinering binnen de opleiding Dit deel omvat de examens die waarmee jij te maken krijgt tijdens de opleiding. 3.1 Examinering Jij legt examens af die gericht zijn op jouw toekomstige beroep. Daarnaast zijn er ook examens voor bijvoorbeeld Nederlands en rekenen. In het volgende schema kun je zien welke examens je moet doen. De afkortingen die gebruikt worden zijn KT kerntaak WP werkproces LJ leerjaar OP Onderwijsperiode SP Studiepunten Context Waar wordt het examen afgenomen BIS Binnen de school BUS Buiten de school BPV Op de BPV plaats Extra snijpunt gegevens Code Naam ICT-K-4M-EP-1216 Examenprogramma school ICT-K-4M-KT1-OIS KT1-OIS ICT-K-4LJ4-OIS PvB Ontwikkelen van (delen van) informatie- of pvb O/V/G V mediasystemen ICT-4M-KT2-IIS KT2-IIS ICT-K-4LJ4-IIS PvB Implementeren van (onderdelen van ) informatie- of pvb O/V/G V mediasystemen ICT-K-4M-KT3-BIS KT3-BIS ICT-K-4LJ4-BIS PvB Beheren van (onderdelen van ) informatie- of pvb O/V/G V mediasystemen ICT-K-4M-KT3-SD KT4-SD ICT-EP-4MLJ3-SD PvB Organiseren van een (bestaande) servicedesk pvb O/V/G V EAI-1317-NE-COE-3F Nederlands (COE) 3F 5,5 EAI-K-NE-LU/LE-3F Luisteren/Lezen 3F iege Cijfer EAI-K-NE-SC/IN/PR 3F Schrijven/Gesprekken/Spreken 3F 4 4 EAI-K-NE-IN-3F Ne Gesprekken voeren 3F iege Cijfer EAI-K-NE-PR-3F Ne Spreken 3F iesp Cijfer EAI-K-NE-SC-3F Ne Schrijven 3F iesc Cijfer EAI-K-1317-RE-COE-3F Rekenen (COE)-3F 5, EAI-1317-EN-COE-B1 Engels (COE) B1 5,5 EAI-K-EN-LU/LI-B1 Luisteren/Lezen B EAI-K-EN-SC/IN/PR-A2 Schrijven/Gesprekken/Spreken A EAI-K-EN-IN-A2 EN Gesprekken A EAI-K-EN-PR-A2 EN Spreken A EAI-K-EN-SC-A2 EN Schrijven A

18 3.2 Vormen van examens Binnen de opleiding kun je te maken krijgen met verschillende vormen van examineren. Een voorbeeld hiervan is een proeve van bekwaamheid. In de proeve van bekwaamheid laat je zien dat je de taken die je moet uitvoeren in je beroep goed kan uitvoeren. Een ander voorbeeld van een examen is een portfolio-assessment. In een portfolio verzamel je bewijzen, waarmee je laat zien dat je de taken die horen bij het beroep goed kan uitvoeren. Ook kan je een examen krijgen waarin kennis (kennisexamen) of vaardigheden (vaardigheidsexamen) worden geëxamineerd. 360 = CE = CGI = LE = MKE = PA = PE = PVB = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Luisterexamen Mondelinge kennisexamen Portfolio assessment Praktijkexamen Proeve van bekwaamheid SKE = SML = VE = WSV = COE= Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel Vaardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilotexamen of centraal examen 3.3 Plaats examinering Een examen vindt plaats: - Binnen de school ( BIS) - Buiten de school. (BUS) Dit kan zijn in een examencentrum of in een instelling of bedrijf waar je GEEN stage loopt - Op de BPV plaats (BPV)

19 3.4 Landelijke generieke eisen gesteld aan Nederlands, Rekenen en Engels Niveau 4 vanaf cohorten 2012 en diplomering vanaf schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands Niveau 3 F en rekenen Verplichte (centrale) examinering voor Rekenen: alle domeinen Nederlands : lezen en luisteren Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Van de eindcijfers voor Nederlands, rekenen en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5). De twee andere eindcijfers moeten ten minste een 6 zijn De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Engels Generieke eisen Engels ERK niveau) B1 lezen en luisteren A2 spreken, gesprekken voeren en schrijven Instellingsexamens* Vanaf centrale examinering Zie hierboven 3.5 Regelingen m.b.t. examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document worden alle regels rondom de examens beschreven. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op

20 4 Wanneer krijg je jouw diploma? - Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: Voor iedere BPV-periode wordt afgesproken waarop je beoordeeld wordt. De totale BPV binnen de opleiding die je volgt moet als voldoende zijn beoordeeld - Als je alle examens van de beroepsopleiding behaald hebt - Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap - Als je voldoet aan de eisen voor taal en rekenen en Moderne vreemde talen (Engels voor niveau 4 studenten) - Als je voldoet aan de eisen van de keuzeruimte - Als je voldoende studiepunten hebt behaald

21 Crebonummer K-code/ variant leerweg ICT-beheerder BOL Onderwijsactiviteiten 1 Werken aan integrale opdrachten op school 2 Theorie en praktijklessen 3 Loopbaanlijn 4 Beroepspraktijkvorming 5 Examinering 6 Keuzeruimte 7 Huiswerk 8 Overige activiteiten SBU's * IIVO = In instellingstijd verzorgd onderwijs Totaal SBU's leerjaar Percentage BPV leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 IIVO* Overige uren IIVO* Overige uren IIVO* Overige uren IIVO* Overige uren ,0% 47,5% 47,5% 47,5% Onderwijsactiviteiten 1 Werken aan integrale opdrachten op school 2 Theorie en praktijklessen 3 Loopbaanlijn 4 Beroepspraktijkvorming 5 Examinering 6 Keuzeruimte 7 Huiswerk 8 Overige activiteiten Totaal alle leerjaren IIVO* Overige uren Totaal SBU's Totaal SBU's alle leerjaren Totaal percentage BPV ,6%

22

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie