Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker personeel en arbeid / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Variant : KBB : ECABO Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Studiebelastingsuren : 4800 Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 1

2 1.1 Wat doet een medewerker personeel en arbeid Het werk van een medewerker personeel en arbeid bestaat uit vier kerntaken: 1. Werft, selecteert en bemiddelt Op een personeelsafdeling of uitzendbureau heeft de medewerker te maken met taken op het gebied van werving en selectie en kan hij een rol hebben op het gebied van bemiddeling van personeel. De medewerker personeel en arbeid werft kandidaten, al dan niet in opdracht van bedrijven. Hij maakt een eerste selectie van kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook begeleidt hij een aantal vooraf geselecteerde kandidaten in de verdere selectieprocedure. 2. Verricht acquisitieactiviteiten De medewerker personeel en arbeid, bouwt relaties op met potentiële opdrachtgevers door de eigen organisatie en het producten-/dienstenpakket onder de aandacht te brengen. De medewerker personeel en arbeid ondersteunt opdrachtgevers in de vacaturestelling en voert met collega's en leidinggevende wervingsacties uit en stelt promotieplannen op. 3. Voert P&O regelingen uit De medewerker personeel en arbeid voert verschillende P&O regelingen uit, waaronder verlofregelingen, studiekostenvergoedingen. Als onderdeel van de uitvoering van P&O regelingen stelt de medewerker personeel en arbeid (arbeids)overeenkomsten op of ondersteunt hij de leidinggevende daarbij. De medewerker personeel en arbeid verricht daarnaast administratieve werkzaamheden ten behoeve van beheer van het personeelsdossier. De medewerker personeel en arbeid informeert (nieuwe) werknemers over arbeidsvoorwaarden, bedrijfs- en cao-regelingen en regelingen op het gebied van sociale zekerheid. 4. Levert managementinformatie De medewerker personeel en arbeid verricht beleidsondersteunende werkzaamheden. Hij inventariseert, selecteert en verwerkt (bijvoorbeeld door middel van tabellen en grafieken) gegevens met betrekking tot organisatieontwikkelingen en/of arbeidsmarktontwikkelingen voor het management of een vertegenwoordiger van een inlenend bedrijf. De medewerker personeel en arbeid presenteert mondeling of schriftelijk gegevens met betrekking tot organisatieontwikkelingen en/of arbeidsmarktontwikkelingen aan het management of een vertegenwoordiger van een inlenend bedrijf. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding Iedere beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed uit te voeren. In je opleiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 2

3 Iedere beroepsopleiding, dus ook die waar jij op zit, zorgt ervoor dat jij opgeleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de opleiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: Kerntaak 1: Werft, selecteert en bemiddelt 1.1 Werft kandidaten 1.2 Selecteert kandidaten 1.3 Bemiddelt naar werk Kerntaak 2: Verricht acquisitieactiviteiten 2.1 Verwerft opdrachten 2.2 Verricht promotieactiviteiten Kerntaak 3: Voert P&O regelingen uit 3.1 Berekent inkomen en vergoedingen 3.2 Stelt overeenkomsten op 3.3 Verricht administratieve werkzaamheden 3.4 Verstrekt informatie en advies Kerntaak 4: Levert managementinformatie 4.1 Genereert en verwerkt managementinformatie 4.2 Presenteert managementinformatie In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staan geen uitstroomdifferentiaties vermeld. Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Iedereen die een mbo-opleiding volgt moet naast de kerntaken en werkprocessen die in een kwalificatiedossier staan ook voldoen aan andere eisen: Nederlands Rekenen Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits) Loopbaan Burgerschap Keuzeruimte Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 3

4 Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X 2F Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 4

5 Beroeps specifiek: Alle onderdelen van Nederlands en Rekenen beroeps specifiek moeten behaald worden. Moderne vreemde taal beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 B2 Spreken Schrijven B1 X X X X A2 A1 Beroeps specifiek: 3 van de 4 onderdelen Engels beroeps specifiek moeten behaald worden. Loopbaan Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling Burgerschap 1. Politiek-juridische dimensie 2. Economische dimensie 3. Sociaal-maatschappelijke dimensie 4. Vitaal burgerschap Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 5

6 1.3 Het opleidingsprogramma In de volgende paragrafen zie je hoe de opleiding opgebouwd is. Het onderwijsprogramma is per leerjaar beschreven. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt 10 weken. De opleiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Burgerschap 4. Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere opdrachten die belangrijk zijn voor het beroep. Deze heten integrale opdrachten. De kennis en vaardigheden die je moet hebben om het beroep uit te voeren, zit ook in deze opdrachten. Dat betekent dat lessen en workshops ook deel zijn van deze opdrachten. Je werkt bij deze opdrachten meestal in groepjes. Naast de integrale opdrachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten. Hier leer je de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken aan de integrale opdrachten. Binnen de basisleerlijn worden ook de verplichte onderdelen aangeboden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de groei naar goed burgerschap. De onderdelen worden via verschillende programmaonderdelen aangeboden. Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 6

7 Leerjaar 1 Dimensie Onderwijsperiode(s) Politiekjuridisch Periode Leerjaar 1 1, 2, 3 of 4 Economisch Leerjaar 1 Periode: 1, 2, 3 of 4 Sociaalmaatschappelijk Vitaal burgerschap Leerjaar 1 Periode: 1, 2, 3 of 4 Leerjaar 1 Periode 1, 2, 3 of 4 Werkvormen [1] Individuele keuzeopdracht* Individuele keuzeopdracht* Individuele keuzeopdracht* Individuele keuzeopdracht* Binnen-/ buitenschools 60 min. per week binnenschools. 60 min. per week binnenschools. 60 min. per week binnenschools. 60 min. per week binnenschools. (+ themadag) Leerjaar 1 Activiteiten Binnenschools. Periode 3 (*Keuzeopdracht: de student rondt elke periode één dimensie af, doormiddel van een keuzeopdracht. De student bepaalt zelf welke dimensie hij/zij in een onderwijsperiode wil afronden. In leerjaar 1 moet de student van elke dimensie één keuzeopdracht afgerond hebben.) Leerjaar 2 Dimensie Onderwijsperiode(s) Politiekjuridisch Leerjaar 2 Periode 3/4 Economisch Leerjaar 2 Periode 1/2 (stage) Sociaalmaatschappelijk Leerjaar 2 Periode 3/4 Werkvormen [1] Binnen-/ buitenschools - Integrale opdracht 60 min. per week ( Jij als werknemer ) binnenschools. - Opdracht BPV-werkboek Stage, buitenschools. - Integrale opdracht ( Jij als werknemer ) 60 min. per week binnenschools. Vitaal burgerschap Leerjaar 2 Periode 3/4 - Integrale opdracht ( Jij als werknemer ) 60 min. per week binnenschools. Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 7

8 Leerjaar 1 Onderwijs periode Aanbod onderwijsprogramma studiepunt OP 1 Keuze opdracht 1 1 OP 2 Keuze opdracht 2 OP 3 Keuze opdracht 3 Themadag 1 OP 4 Keuze opdracht 4 Leerjaar 2 Onderwijs periode Aanbod onderwijsprogramma studiepunt OP 1 BPV opdrachten Integrale opdrachten 1 OP 2 OP 3 Arbeid Examen 1 OP 4 selfassessment Voor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekoppeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. In het loopbaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen loopbaan. Dat gebeurt individueel en in groepjes. Hier gaat het erom dat je meer zicht krijgt op je eigen ontwikkeling en op jouw loopbaan op school (welke opleiding wil ik volgen, wat wil ik leren en waarom?). Samen met de loopbaanbegeleider wordt een leerroute opgesteld. Je leert naar je zelf te kijken en over jezelf na te denken (reflecteren). Tijdens je loopbaan sta jij met je loopbaanbegeleider geregeld stil bij de voortgang van je studie. Als het nodig is, wordt de leerroute aangepast. In het examenprogramma zijn examenopdrachten opgenomen die jij aflegt. Deze examenopdrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen in leerjaar 2 en wanneer de beroepspraktijkvorming (BPV) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het opleidingsprogramma wilt weten kun je dit opzoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de opleiding opgenomen en worden je studievorderingen bijgehouden. Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 8

9 1.3.1 Loopbaan- en onderwijsprogramma Loopbaanprogramma leerjaar 3 OP1 Ontwikkelperiode Voorbereiding BPV-leerjaar 3 Onder begeleiding, maar zelfstandig zoeken naar een BPV-organisatie. Gesprek met loba (presentie, resultaten, loopbaancompetenties) Leerverslag Beoordelingsgesprek met loba, beoordeling loopbaanontwikkeling (90 graden) OP2 Afrondingsperiode Vragenlijst loopbaancompetenties afrondingsperiode in vullen en opslaan in P&S. Gesprek met loba (presentie, resultaten, loopbaancompetenties) Voorbereiding BPV-leerjaar 3 Zelfstandig zoeken BPV-organisatie Voorbereiding examinering in de BPV Leerverslag Beoordelingsgesprek met loba, beoordeling loopbaanontwikkeling (90 graden) Overdracht aan BPV-begeleider/loba OP3 Afrondingsperiode In gesprek met (Netwerken) BPV-periode Op 3 beoordeling houdingsvaardigheden BPV-werkboek Tijdens terugkomonderwijs bespreken ervaringen en ontwikkelingen Vaststellen werkplan Proeve van Bekwaamheid Voorbereiden Proeve van Bekwaamheid Leerverslag Beoordelingsgesprek met loba, beoordeling loopbaanontwikkeling (90 graden) OP4 Afrondingsperiode Tijdens terugkomonderwijs bespreken ervaringen en ontwikkeling houdingsvaardigheden Controle uitvoering leerwerkzaamheden werkplan Voorbereiden en beoordeling Proeve van Bekwaamheid Samenstellen BPV-dossier Afronding BPV Lobagesprek over toekomstplannen Afronden opleiding Loopbaanportfolio compleet maken. Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 9

10 Basisleerlijn Loopbaanlijn Integrale leerlijn Leerlijnen OP 1 Toetsing OP 2 toetsing OP3 toetsing OP 4 toetsing Beroepsproduct: Beroepsproduct: Beroepsproduct: Beroepsproduct: Project PW Project Arbvo Project PW Project Arbvo BPV BPV BPV PvB 1 Individuele begeleiding: Doelen: welke doelen gerealiseerd/ nieuwe doelen stellen Resultaten: Pop Portfolio: Procesbeoordeling Individuele begeleiding: Doelen: welke doelen gerealiseerd/ nieuwe doelen stellen Resultaten: Pop Portfolio: Procesbeoordeling Leerdoelen BPV Individuele begeleiding: Doelen: welke doelen gerealiseerd/ nieuwe doelen stellen Resultaten: Pop Portfolio: Procesbeoordeling Individuele begeleiding: Doelen: welke doelen gerealiseerd/ nieuwe doelen stellen Resultaten: Pop Portfolio: Procesbeoordeling Ondersteunende vakken: Ondersteunende vakken: Ondersteunende vakken: Formatieve toetsing: Ondersteunende vakken: Formatieve toetsing: LLB Communicatie Theorie Simulatie PW Theorie Arbvo Methodiek Nederlands en Ambtelijke taal Engels Juridisch LLB Communicatie Theorie Simulatie PW Theorie Arbvo Methodiek Nederlands en Ambtelijke taal Engels Juridisch MWB MWB Weekstaten MWB MWB Weekstaten Opleidingsgids , School voor ZD, PA3 10

11 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV) Een deel van je opleiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De opleiding werkt met een BPV-gids, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn opgenomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte ZD-ICT onder documenten) Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. De opleidingen BOL niveau 3 en 4 bieden als keuzeruimte een gezamenlijk programma voor leerjaar 1 en 2 aan waaruit je een keuze kunt maken. Je maakt die keuze aan het begin van jouw opleiding. In het schema hieronder staan de keuzemogelijkheden vermeld. In het 3 e leerjaar en (indien van toepassing) in het 4 e leerjaar wordt een richtingsspecifiek keuzeprogramma aangeboden. Je krijgt nog te horen welke keuzemogelijkheden er dan zijn. Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Sport & Health ICT & Lifestyle International Business Ondernemerschap Spaanse taal en cultuur Juridisch adviesbureau OP2,3,4 leerjaar1 Vervolg in OP3,4 leerjaar 2 2, 2, 2 3, Ontwikkelingsgerichte beoordeling Binnen de opleiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de opleiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten op, die bepalend zijn voor de voortgang van de opleiding Studiepunten In je opleiding wordt gewerkt met studiepunten. Per schooljaar kun je 60 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de opleiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores. Om het diploma van de opleiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de opleiding verwerven. 11

12 1.3.6 Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 60 studiepunten behalen in een schooljaar. Wanneer je 55 studiepunten hebt behaald, dan kun je zonder verdere bespreking doorgaan in de opleiding. Voorwaarde daarbij is dat je van elk vak / onderdeel minimaal 50% van de studiepunten voor het betreffende schooljaar behaald moet hebben. Wanneer je < 55 studiepunten hebt behaald maar 50 studiepunten, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores. Wanneer je < 50 studiepunten hebt behaald, krijg je studieadvies dat kan leiden tot een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding, wanneer er gehandeld is conform de regeling bindend studieadvies. Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. 1.4 Examenprogramma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de opleiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Hieronder volgt het examenplan. Kerntaak 1: Werft selecteert en bemiddelt Werkproces: Examen Leerjaar / OP / Klokuren 1.1 werft kandidaten 1.2 selecteert kandidaten PvB en/of project (EA-K-JBPA-KT1-3/OP4 nvt o/v/g 1.3 bemiddelt naar werk pvb) Kerntaak 2: Verricht acquisitieactiviteiten 2.1verwerft opdrachten 2.2 verricht promotieactiviteiten PvB en/of project (EA-K-JBPA-KT2- pvb) Kerntaak 3: Voert P&O regelingen uit 3.1 berekent inkomen en vergoedingen 3.2 stelt overeenkomsten op 3.3 verricht administratieve werkzaamheden 3.4 verstrekt informatie en advies PvB en/of project (EA-K-JBPA-KT3- pvb) Kerntaak 4: Voert P&O regelingen uit 4.1 genereert en verwerkt managementinformatie 4.2 presenteert managementinformatie PvB en/of project (EA-K-JBPA-KT4- pvb) 3/OP4 nvt o/v/g 3/OP4 nvt o/v/g 3/OP4 nvt o/v/g 12

13 Tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel Kerntaak 2: Examen Leerjaar / OP / Klokuren Werkproces 3.2 stelt overeenkomsten op Werkproces 3.2 stelt overeenkomsten op Examen juridisch 1 (EA-K-JBPA-ten jur1) Examen juridisch 2 (EA-K-JBPA-ten jur2) 2/OP3 2/OP3 2/OP4 2/OP4 90 min cijfer 90 min cijfer Burgerschap 1.Politiek-juridisch Leerjaar 1+2 B/NB domein 2.Vitaal burgerschap Leerjaar 1+2 B/NB 3.Sociaal Leerjaar 1+2 B/NB maatschappelijk domein 4.Economisch domein Leerjaar 1+2 B/NB Eindmeting alle domeinen Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Assessment burgerschap (EAI-K-burgerschap) Assessment loopbaan (EAI-K-loopbaan) 2/OP4 3/OP4 2/OP4 3/OP4 B/NB o/v/g Nederlands generiek Vaardigheden: Examen Leerjaar / OP / Week Luisteren 3F COE pilotexamen 2/OP3+4 Lezen 3F (EAI-K-NE-LU+LE-3F) 3/OP1 Gesprekken voeren 3F VT (EA-K-NE-IN-3F) 3/OP1/2 3/OP2 Spreken 3F VT (EA-K-NE-PR-3F) 2/OP3 2/OP4 Schrijven 3F Studiemeter (0,5) Correspondentie (0,5) VT (EA-K-NE-SC-3F) 3/OP2 3/OP2 Klokuren 120 min. cijfer 20 min (M) 20 min (M) 2 x 90 min (S) cijfer cijfer cijfer Nederlands beroepsgericht Vaardigheden: Examen Leerjaar / OP / Klokuren Luisteren 3F EA-K-JBPA-NE-LU-3F 2/OP3 2/OP4 60 min. cijfer Lezen 3F EA-K-JBPA-NE-LE-3F 2/OP4 2/OP4 90 min. cijfer Gesprekken voeren 3F EA-K-JBPA-NE-IN-3F 3/OP1/2 20 min. cijfer 3/OP2 (Mondeling tijdens afstudeer- Spreken 3F EA-K-JBPA-NE-PR-3F 2/OP3 2/OP4 Schrijven 3F EA-K-JBPA-NE-SC-3F 3/OP2 3/OP2 project) 20 min. (Presentatie stage) cijfer 90 min. cijfer 13

14 Engels beroepsgericht Vaardigheden: Examen Leerjaar / OP / Klokuren Begrijpen luisteren B1 Begrijpen lezen B1 Spreken interactie B1 Schrijven B1 VT (EA-K-JBPA-EN-LU- B1) VT (EA-K-JBPA-EN-LE- B1) VT (EA-K-JBPA-EN-IN- B1) VT (EA-K-JBPA-EN-SC- B1) 2/OP4 2/OP4 3/OP2 3/OP2 2/OP3+4 2/OP4 3/OP1 3/OP1 60 min (S) o/v/g 60 min (S) o/v/g 15 min (M) o/v/g 60 min (S) o/v/g Rekenen generiek Vaardigheden: Examen Leerjaar / OP / Klokuren Getallen 3F Verhoudingen 3F Meten en meetkunde 3F Verbanden 3F COE pilotexamen (EA-K-JBPA-RV-3F) 2/OP3+4 3/OP1 Rekenen beroepsgericht 90 min. Vaardigheden: Examen Leerjaar / OP / Klokuren Getallen 3F Verhoudingen 3F Verbanden 3F EAI-K-JBPA-RE-GT-3F EAI-K-JBPA-RE-VH-3F EAI-K-JBPA-RE-VB-3F 3/OP2 3/OP2 cijfer o/v/g 14

15 Vormen van examens Binnen de opleiding krijg je te maken met een mix van diverse examenvormen: PVB= Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid is een examenopdracht die gaat over één of meerdere kerntaken/werkprocessen. Je wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. PE = Praktijkexamen Hier wordt bekeken hoe jij in de praktijk functioneert. Je voert bijvoorbeeld een opdracht uit in de praktijk en deze wordt beoordeeld. PA = Portfolio-assessment In het portfolio-assessment heb je verschillende bewijsstukken in een map verzameld, waarmee je laat zien dat je aan de eisen voldoet die de opleiding aan je stelt. Er kan nadat je de map hebt ingeleverd een gesprek plaatsvinden met een beoordelaar. CGI= Criteriumgericht interview Aan de hand van een aantal onderwerpen worden mondelinge vragen aan je gesteld. VT= Vaardigheidstoets In deze toets laat je zien dat je beschikt over bepaalde vaardigheden. CT = Casustoets Je krijgt (schriftelijk) een situatie voorgelegd waar jij in je beroep mee te maken kunt krijgen. Aan de hand van die situatie geef jij antwoord op de vragen: bijvoorbeeld wat zou jij in die situatie wel of niet doen en waarom. KT = Kennistoets Je laat zien of je over voldoende kennis beschikt. Dit is eenvoudig te toetsen door een mondelinge of schriftelijke toets. Dit kan zijn met open vragen of met meerkeuze vragen. LT = Luistertoets Deze vorm wordt vooral gebruikt bij het toetsen van de talen. 360 = 360 graden feedback Bij 360 graden feedback beoordelen verschillende personen (bijvoorbeeld de docent, de praktijkbegeleider en jij) jouw gedrag. 15

16 1.4.3 Aantal gelegenheden Na het afleggen van de toets (1 e kans) en de toets (2 e kans) heb je voor een aantal kwalificerende toetsen nog recht op een beperkt aantal derde kansen: - Proeven van Bekwaamheid Voor geen enkele proeve van bekwaamheid heb je recht op een derde kans. - Tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel Voor één tentamen heb je nog recht op een derde kans. - Beoordelingen domeinen Burgerschap Voor één beoordeling heb je nog recht op een derde kans. - Beoordelingen Nederlands en rekenen Eén maal een derde kans voor Nederlands en één maal een derde kans voor rekenen - Beoordelingen Moderne Vreemde Taal Voor twee beoordelingen per taal heb je nog recht op een derde kans Waar wordt geëxamineerd? De volgende mogelijkheden komen voor: Binnen de school Buiten de school (bijvoorbeeld op de BPV-plaats) Buiten de school in een examencentrum Wanneer ben je geslaagd, wanneer heb je het diploma behaald? Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: dit wil zeggen als het aantal uren en jouw activiteiten voldoende zijn beoordeeld Als je alle proeven van bekwaamheid behaald hebt Als je alle tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel behaald hebt Als je voldoet aan de generieke eisen voor Nederlands en Rekenen (zie tabel hieronder) Als je voldoet aan de beroeps specifieke eisen voor Nederlands en rekenen Als je voldoet aan de beroeps specifieke eisen voor de moderne vreemde taal (3 van de 4 onderdelen moeten behaald worden) Als je voldoet aan de eisen voor burgerschap (leerjaar 1 + 2) Als je voldoet aan de eisen voor loopbaanbeoordeling aan het einde van de opleiding Als de keuzeruimte met een voldoende is beoordeeld 16

17 Niveau 4: diplomering in Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 3 F Instellingsexamens Behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen hebben geen invloed op slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Niveau 4: diplomering in Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 3 F Nederlands: Verplichte (centrale) examinering: voor lezen en luisteren Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Rekenen: Instellingsexamens Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Regelingen met betrekking tot examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document staan alle regels rondom de examens. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op 17

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / 2011-2014 Cohort (startjaar) : 2011-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker marketing en communicatie Crebonummer : 22166 (start /leerjaar 1 en leerjaar 2) Leerjaar 3 : 3 uitstroommogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 School voor Transport & Logistiek Opleiding : Planner Wegtransport Crebonummer : 91890 KBB : Wegvervoer en logistieke dienstverlening Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Procestechnologie Opleiding : Operator C mechanische variant Crebonummer : 90240 Opleidingscode : K1691 KBB : PMLF Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4

Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Juridisch administratieve beroepen niveau 4 23066 Juridisch administratieve beroepen Uitstroom Juridisch-administratief dienstverlener crebo 25145 Uitstroom Medewerker

Nadere informatie

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding

Financiële beroepen. Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Financiële beroepen 93200 Financieel administratief medewerker niveau 3 BOL 93211 Assistent-accountant niveau 4 BOL 93212 Bedrijfsadministrateur niveau

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie