Opleidingsgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / Uitstroom 1 : Assistent Accountant (versnelde opleiding) Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Bedrijfsadministrateur (versnelde opleiding) Crebonummer uitstroom : Utstroom 3 : Crebonummer uitstroom : KBB : ECABO Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5 jaar (versnelde opleiding) Cohort : Opleidingsgids , School voor ZD, AA2h

2 1 De opleiding 1.1 Wat doet een Bedrijfsadministrateur of Assistent Accountant Bedrijfsadministrateur De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling (klein, middelgroot, groot, profit, non-profit). De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de bedrijfsadministrateur steeds meer externe contacten onderhoudt, is er doorgaans sprake van een back office functie. De bedrijfsadministrateur werkt nauwkeurig en behoudt zijn concentratie, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. De bedrijfsadministrateur is gezond kritisch en controleert altijd aangeboden gegevens, op juistheid, plausibiliteit en op autorisatie. Hij controleert zijn eigen werk systematisch. De bedrijfsadministrateur is in staat altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en kan op de hoogte zijn van privé-gegevens. Van hem wordt verwacht dat hij op integere wijze omgaat met de aan hem toevertrouwde informatie. De bedrijfsadministrateur is in staat om de gevolgen van niet toegepaste regelgeving af te wegen tegen voordelen op korte termijn en klanttevredenheid. Voordelen op korte termijn en klanttevredenheid stroken niet altijd met de correcte toepassing van de regelgeving. Van de bedrijfsadministrateur wordt verwacht dat hij altijd integer is en situaties goed beoordeelt. Van de bedrijfsadministrateur wordt verwacht dat hij zich in contacten met crediteuren en debiteuren klantgericht opstelt en zich in kan leven in de situatie en de wensen van de klant. Dit geldt ook voor contacten met interne klanten. Assistent accountant De assistent-accountant is werkzaam bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor. De assistent-accountant verricht zijn werkzaamheden vooral in de MKB-praktijk van accountantskantoren en dan met name voor de kleinere bedrijven. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel de assistent accountant steeds meer externe contacten onderhoudt, vooral met klanten, is er doorgaans sprake van een back office functie. De assistent-accountant werkt nauwkeurig en behoudt zijn concentratie, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. De assistent-accountant is gezond kritisch en controleert altijd aangeboden gegevens, op juistheid, plausibiliteit en op autorisatie. Hij controleert zijn eigen werk systematisch en controleert indien gewenst ook het werk van anderen. De assistent-accountant is in staat altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens en draagt zorg voor een goede dossiervorming. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie van klanten en kan op de hoogte zijn van privé-gegevens. Van hem wordt verwacht dat hij op integere wijze omgaat met de aan hem toevertrouwde informatie. 2 van

3 Het werken voor (veel) verschillende klanten kan in geval van naderende deadlines spanningen veroorzaken, de assistent accountant moet daarom goed kunnen plannen en stressbestendig zijn. De assistent-accountant stelt zich in externe contacten klantgericht op en leeft zich in de situatie in en de wensen van de (verschillende) klanten. De assistent-accountant is in staat om de gevolgen van niet toegepaste regelgeving af te wegen tegen voordelen op korte termijn en klanttevredenheid. Voordelen op korte termijn en klanttevredenheid stroken niet altijd met de correcte toepassing van de regelgeving. Van de assistent-accountant wordt verwacht dat hij altijd integer is en dat hij kritische situaties goed beoordeelt vanuit de regelgeving en vanuit de beroepsethiek. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding In een beroepsopleiding heb je te maken met kerntaken, werkprocessen en competenties. Kerntaken zijn activiteiten die je in jouw beroep moet uitvoeren en die steeds weer terugkomen. Iedere kerntaak bestaat weer uit werkprocessen. Dat zijn de stapjes die bij de (kern)taak horen. Kerntaken Werkprocessen Uitstroom BA AA 1 Houdt de dagboeken bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij 2 Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen en belastingaangiften. 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer 1.2 Werkt het verkoopboek bij 1.3 Werkt de bankboeken bij 1.4 Werkt het kasboek bij 2.1 Verricht boekingen in het memoriaal 2.2 Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting 2.3 Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting 2.4 Verricht werkzaamheden voor de aangifte inkomstenbelasting 3.1 Voert stamgegevens in en wijzigt deze 3.2 Stelt facturen op en controleert deze 3.3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering 3.4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkoopfacturen 3.5 Controleert het debiteurenbeheer 3.6 Controleert het crediteurenbeheer 3 van

4 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij 4.1 Houdt een projectadministratie bij of controleert deze 4.2 Houdt een urenadministratie bij 4.3 Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze 4.4 Instrueert collega s over het gebruik van administratieve systemen 4.5 Beheert de kas In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie Assistent Accountant (AA) Bedrijfsadministrateur (BA) Certificeerbare eenheden: Junior medewerker debiteuren- en crediteurenadministratie Junior financieel administratief medewerker Extern erkende eenheden: geen Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over competenties. Voorbeelden van competenties zijn: samenwerken en overleggen, plannen en organiseren en instructies en procedures opvolgen. Naast de beroepsopleiding moet jij ook voldoen aan landelijke eisen die gesteld worden aan: - Nederlands, moderne vreemde talen bv. Engels - Rekenen - Loopbaan en Burgerschap (zie en ) - Een deel van de opleiding bestaat uit keuzeruimte. 4 van

5 Nederlands Generiek (referentieniveau Meijerink) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 3F 2F Rekenen Generiek (referentieniveau Meijerink) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 3F 2F Nederlands Beroepspecifiek (indien van toepassing) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 3F 2F 2.2/ / /2.2/4.1 n.v.t. 4.1/4.4 Rekenen Beroepspecifiek (indien van toepassing) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 3F 2.2/3.4/4.1/ /3.4/ /4.1 2F 5 van

6 Engels Generiek Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven C1 B2 B1 A2 A1 Engels Beroepspecifiek Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven C1 B2 B / / / / / / A2 Geen koppeling A1 Naam Keuzedeel Leerjaar/Periode Financiële Rekenkunde Engels Fiscaal Leerjaar 2, OP 3+4 Leerjaar 2, OP 3+4 Leerjaar 2, OP van

7 7 van

8 2 De inhoud van de opleiding Elk schooljaar heeft vier perioden. Een periode bestaat uit 10 effectieve lesweken en duurt dus langer als hier een vakantie in valt. 2.1 Drie programma s De opleiding is opgebouwd uit drie programma onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het burgerschapsprogramma en loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 leerlijnen en de keuzeruimte. 1. Integrale leerlijn: Binnen de integrale leerlijn ga je aan de slag met opdrachten. Deze opdrachten zijn afgeleid van het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In deze leerlijn verwerf je ook de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om de opdrachten uit te kunnen voeren. Op deze manier ontwikkel je je competenties. 2. Basisleerlijn: We kunnen je niet alles leren via opdrachten. Daarnaast is er een basisleerlijn waarin je alle andere noodzakelijke kennis en vaardigheden leert. Binnen de basisleerlijn bereiden we je ook voor op de examens voor Nederlands en rekenen en werk je aan burgerschapscompetenties. Keuzeruimte: Een deel van de opleiding heet keuzeruimte. De keuzeruimte kan op verschillende manier ingevuld worden: o Aanbod vanuit de school dat verplicht is voor iedere student. o Aanbod in overleg met het werkveld. o o Aanbod van diverse activiteiten waar jij als student uit mag kiezen. Eigen keuze die jij als student maakt door zelf met een voorstel te komen. Jouw voorstel moet wel door de school goedgekeurd worden. Binnen de beroepsopleiding die jij volgt moet je om het diploma te kunnen behalen voldoen aan de inspanningsverplichting voor burgerschap en loopbaan. Dit is een landelijke eis. Dit kun je ook lezen in deze opleidingsgids. Hieronder kun je zien wat jouw opleiding verwacht van jou als het gaat over burgerschap en loopbaan. 8 van

9 Burgerschapsprogramma Dimensies van burgerschap Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap + Themadag leerjaar 2 Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in de politiek van Nederland en een actieve bijdrage te leveren door bijvoorbeeld te stemmen of mee te denken bij politieke besluitvorming bijvoorbeeld door lid te zijn van de studentenraad. a. Je bent bereid én in staat een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces b. Je bent bereid én in staat om op een verantwoorde manier je te gedragen als consument Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Je bent bereid én in staat om te reflecteren op je eigen gezondheid en leefstijl. Je bent bereid én in staat zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl als burger én als werknemer. De inspanning die je als student moet leveren Leerjaar 2 Individuele keuzeopdracht Integrale opdracht Jij als werknemer Leerjaar 2 Individuele keuzeopdracht Leerjaar 3 BPV-opdracht Leerjaar 2 Individuele keuzeopdracht Integrale opdracht Jij als werknemer Leerjaar 2 Individuele keuzeopdracht Integrale opdracht Jij als werknemer Voor alle dimensies geldt: 100% van de opdracht moet gemaakt zijn, waarvan 80% voldoende moet zijn. Minimaal te behalen resultaat: voldoende Het loopbaanprogramma Iedere student bij Summa College heeft een loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider begeleidt jou tijdens je hele opleiding en je hebt regelmatig gesprekken met hem. In het loopbaanprogramma leer je je eigen talenten en kwaliteiten onder woorden te brengen en na te denken over wat je geleerd hebt over het beroep en over jezelf. Je kijkt terug op ervaringen in je BPV, bekijkt wat je daarvan geleerd hebt en wat je daar vervolgens mee wil doen. Zo krijg je een steeds beter beeld van jezelf en kun je aan het einde van je opleiding een goede keuze maken of en waar je wilt gaan werken of dat je nog verder wilt studeren. 9 van

10 Fase Loopbaancompetenties Activiteit (aandachtspunten) Aan te leveren producten Startperiode leerjaar 2, OP 1 en 2 Ontdek je talent - Introductie opleiding kennismaking - Vragenlijst loopbaan 1 In deze periode gaat het erom dat de student een basis beroeps-, zelf- en opleidingsbeeld ontwikkeld. Aan het einde van deze periode is de student in staat een gefundeerd antwoord te geven op de vraag: zit ik hier op de goede plek? Ontdek je passie Ontdek je werkplek - Introductie opleiding - Overgang HAVO/HBO-MBO inburgeren in FB - Simulaties/Projecten in OP1 en OP2 - Vragenlijst loopbaan 1 - Vragenlijst loopbaan 1 - Overgang havo/hbo-mbo: waar loop je tegenaan (OP1) - Reflectieverslag simulaties / projecten (OP1 en OP2) Zelf aan zet - Introductie opleiding (o.a. resultaat, houding) - Sollicitatieproject: door bedrijfsleven en Ecabo (OP2) - Vragenlijst loopbaan 1 - Verslag sollicitatieproject In gesprek met - resultaatbespreking - Vragenlijst loopbaan 1 Opleidingsgids , School voor ZD, AA2h

11 Fase Loopbaancompetenties Activiteit (aandachtspunten) Aan te leveren producten Ontwikkelingsperiode leerjaar 2, OP 3 en 4 In deze periode gaat het vooral om het in gesprek blijven met de student. Het gaat het geven van betekenis aan de ervaringen die zij in deze periode opdoen. Ontdek je talent Ontdek je passie - Algemene vaardigheden en houdingsaspecten BPV - Beroepenoriëntatie (Lj 2 OP3-4; wat wil ik in mijn stage?) - Vragenlijst loopbaan 2 - Reflectie BPV-beoordeling, vaardigheden en houding - Vragenlijst loopbaan 2 Ontdek je werkplek - Focus stage leerjaar 3 (Lj 2 OP3) Waar ga ik stage lopen? Voorbereidingen getroffen? - Solliciteren stage leerjaar 3 (Lj 2 OP4) Voorbereidingen getroffen? - Vragenlijst loopbaan 2 - Beroepenoriëntatie - Sollicitatiebrief + cv Zelf aan zet - Resultaatbespreking (Lj 2 OP3-4) - Overgang Lj 2 naar 3 (Lj 2 OP4) - Algemene vaardigheden en houdingsaspecten BPV - Vragenlijst loopbaan 2 - Reflectie BPV-beoordeling, vaardigheden en houding In gesprek met - Resultaatbespreking (Lj 2 OP3+4) - Algemene vaardigheden en houdingsaspecten BPV - Vragenlijst loopbaan 2 - Uitstroomkeuze OP4 (AA of BA) - Reflectie BPV-beoordeling, vaardigheden en houding 11 van

12 Fase Loopbaancompetenties Activiteit (aandachtspunten) Aan te leveren producten Afrondings- en vervolgperiode Leerjaar 3, OP 1 en 2 Ontdek je talent - Doorstuderen - Vragenlijst loopbaan 3 Ontdek je passie (Lj 3 OP1-2) - Doorstuderen - 1 e Terugkomdag tijdens BPV (Lj 3 OP1) - 2 e Terugkomdag tijdens BPV (Lj 3 OP2) - Vragenlijst loopbaan 3 - Themadag intern Ontdek je werkplek - Doorstuderen - Solliciteren stage leerjaarj3 (Lj 3 OP1-2) Voorbereidingen getroffen? - Vragenlijst loopbaan 3 - Sollicitatiebrief + cv Zelf aan zet (toekomstkeuze, studieresultaten) - Doorstuderen - Studieresultaten dichten (Lj 3 OP2) - Inschrijven vervolgstudie of baan? - Vragenlijst loopbaan 3 In gesprek met - Doorstuderen - Vragenlijst loopbaan 3 - BPV-reflecties OP1 en OP2 12 van

13 2.1.3 Opleidingsprogramma Je kunt leren op verschillende plaatsen (context) Binnen de school: BIS Buiten de school: BUS, zoals excursies Beroepspraktijkvorming: dan loop je stage (BPV) in een leerbedrijf Onderwijsprogramma / Integrale leerlijn Context Leerjaapunten Studie- Code Naam Periode BIS BUS BPV EA-O-FB4-IL-wes Garage Westervoort Onderwijsprogramma / Basis leerlijn Context Code Naam Leerjaaodpunten Peri- Studie- BIS BUS BPV EA-O-FB4v-BL-ba 2-1 Voortgang Bedrijfsadministratie EA-O-FB4v-BL-ba 2-3 Voortgang Bedrijfsadministratie EA-O-FB4v-BL-be 2-1 Voortgang Bedrijfseconomie EA-O-FB4v-BL-be 2-3 Voortgang Bedrijfseconomie EA-O-FB4v-BL-ne 2-2 Voortgang Nederlands EA-O-FB4v-BL-ne 2-4 Voortgang Nederlands EA-O-FB4v-BL-en 2-2 Voortgang Engels EA-O-FB4v-BL-en 2-4 Voortgang Engels EA-O-FB4v-BL-cv 2-1 Voortgang Computer EA-O-FB4v-BL-cv 2-2 Voortgang Computer EA-O-FB4v-BL-re 2-1 Voortgang Rekenen EA-O-FB4v-BL-re 2-2 Voortgang Rekenen EA-O-FB4v-BL-re 2-3 Voortgang Rekenen EA-O-FB4v-BL-fe 2-3 Voortgang Fiscale economie Onderwijsprogramma / keuzeruimte Context Code Naam Leerjaapunten Studie- Periode BIS BUS BPV EA-O-FB4v-KR-Keuze FR Keuzeruimte FR EA-O-FB4v-KR-Keuze ENG Keuzeruimte ENG EA-O-FB4v-KR-Keuze FIS Keuzeruimte FIS Opleidingsgids , School voor ZD, AA2h

14 Onderwijsprogramma burgerschap Code Naam Periode Context BIS BUS BPV EAI-O-BL-bur 1 Burgerschap 1 PJ EAI-O-BL-bur 2 Burgerschap 2 VB 2 nvt 2 EAI-O-BL-bur 3 Burgerschap 3 SM EAI-O-BL-bur 4 Burgerschap 4 KC EAI-O-BL-bur 5 Burgerschap 5 arbeid EAI-O-BL-bur 6 Burgerschap 6 integrale opdracht Leerjaar Studiepunten Onderwijsprogramma loopbaan Context Leerjaapunten Studie- Code Naam Periode BIS BUS BPV EA-O-FB4-LL-2-2 Loopbaan EA-O-FB4-LL-2-4 Loopbaan Ontwikkelingsgerichte beoordeling Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We doen dit met behulp van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Er wordt gekeken hoe het met je gaat in de verschillende leerlijnen Je leert ook om goed naar jezelf te kijken (te reflecteren) en uitspraken te doen over jouw eigen functioneren. Zo krijg je een overzicht van je sterke en zwakke punten. Met jouw loopbaanbegeleider maak je afspraken over je studievoortgang. Deze worden vastgelegd in je leerarrangement. Ontwikkelingsgerichte beoordelingen vinden plaats tijdens de hele opleiding. 2.3 Studiepunten Het opleidingsprogramma is ingedeeld in verschillende onderwijsproducten. Voor ieder onderwijsproduct worden punten toegekend. Dit noemen we studiepunten. Per studiejaar zijn 60 studiepunten te behalen. Als je te weinig studiepunten behaalt dan kan dat gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 60 studiepunten behalen in een schooljaar. Wanneer je 55 studiepunten hebt behaald, dan kun je zonder verdere bespreking doorgaan in de opleiding. Wanneer je < 55 studiepunten hebt behaald maar 50 studiepunten, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores. 14 van

15 Wanneer je < 50 studiepunten hebt behaald, krijg je studieadvies dat kan leiden tot een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding, wanneer er gehandeld is conform de regeling bindend studieadvies. Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. 2.4 Beroepspraktijkvorming Een beroepsopleiding kan niet zonder de beroepspraktijk. Daarom volg je een deel van jouw opleiding in een bedrijf of instelling. We noemen dit beroepspraktijkvorming. Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-begeleider (van jouw school) en een praktijkopleider (van het leerbedrijf). Voor iedere BPV periode worden afspraken gemaakt wat je gaat doen binnen de BPV en welke eisen gesteld worden aan de BPVperiode en hoe de BPV beoordeeld wordt. 15 van

16 3 Examinering binnen de opleiding Dit deel omvat de examens die waarmee jij te maken krijgt tijdens de opleiding. 3.1 Examinering Jij legt examens af die gericht zijn op jouw toekomstige beroep. Daarnaast zijn er ook examens voor bijvoorbeeld Nederlands en rekenen. In het volgende schema kun je zien welke examens je moet doen. De afkortingen die gebruikt worden zijn KT kerntaak WP werkproces LJ leerjaar OP Onderwijsperiode SP Studiepunten Context Waar wordt het examen afgenomen BIS Binnen de school BUS Buiten de school BPV Op de BPV plaats 16 van

17 Toetscode Toets Vorm Waardering Minimaal EAI-K-NE-SC/IN/PR-2F Nederlands Schrijven/Gesprekken/Spreken 2F (Generiek en Beroepsspecifiek) Gelegenheid 1 (lj/op) Gelegenheid 2 (lj/op) EAI-K-NE-IN-3F Ne Gesprekken voeren 3F MKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 0,33 2.1/2.2/4.1 EAI-K-NE-PR-3F Ne Spreken 3F MKE Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 0,33 Geen koppeling EAI-K-NE-SC-3F Ne Schrijven 3F SKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / /4.4 EAI-1316-NE-COE 3F Nederlands COE 3F EAI-K-NE-LU/LE-3F Ne Luisteren/Lezen 3F COE Cijfer 5,5 0 2 / 3 2 / 4 2 EAI-1316-EN-COE Engels COE (Generiek en Beroepsspecifiek) EAI-K-EN-IN-A2 En Spreken interactie A2 MKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 0,33 EAI-K-EN-LE-B1 En Begrijpend lezen B1 SKE Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 1 Duur KT/WP Studiepunten / / / /3.4 EAI-K-EN-SC-A2 En Schrijven A2 SKE Cijfer 5,5 1 2 / 2 2 / EAI-K-EN-LU-B1 En Begrijpend luisteren B1 LE Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / / / EAI-K-EN-PR-A2 En Spreken productie A2 MKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 0,33 Geen koppeling Engels (Beroepsspecifiek) EAI-K-EN-IN-B1 En Spreken interactie B1 MKE O/V/G V 0 2 / 4 2 / 4 0,33 Rekenen COE 2F EAI-1316-RE-COE-3F Rekenen COE 3F COE Cijfer 5,5 0 2 / 3 2 / / / Opleidingsgids , School voor ZD, AA2h

18 EA-K-FB4 Kerntaak 1 Houdt de dagboeken bij EA-K-FB4-TEN-RV Rekenvaardigheid financiele toepassingen VE Cijfer 5,5 1 2 / 1 2 / / / EA-K-FB4-TEN-EL BA Elementaire kennis bedrijfsadministratie VE Cijfer 5,5 1 2 / 2 2 / EA-K-FB4-TEN-EL BE Elementaire kennis bedrijfseconomie SKE Cijfer 5,5 1 2 / 2 2 / EA-K-FB4-TEN-SV Spreadsheet financiele toepassingen SKE Cijfer 5,5 1 2 / 2 2 / / / EA-K-FB4-PVB1.1 Proeve van bekwaamheid 1.1 PVB O/V/G V 1 3 / 2 n.v.t. Nvt 1.1 EA-K-FB4-PVB1.2 Proeve van bekwaamheid 1.2 PVB O/V/G V 1 3 / 2 n.v.t. Nvt 1.2 EA-K-FB4-PVB1.3 Proeve van bekwaamheid 1.3 PVB O/V/G V 1 3 / 2 n.v.t. Nvt 1.3 EA-K-FB4-PVB1.4 Proeve van bekwaamheid 1.4 PVB O/V/G V 1 3 / 2 n.v.t. Nvt 1.4 EA-K-FB4-Exquise Examenproject Exquise PE O/V/G V 1 2 / 2 2 / / / EAI-K-EN-LU-B1 En Begrijpend luisteren B1 LE Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / / / EA-K-FB4 Kerntaak 2 Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen en belastingaangiften EA-K-FB4-TEN-KE BA Kennis Bedrijfsadministratie SKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / EA-K-FB4-TEN-KE BE Kennis Bedrijfseconomie SKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / EA-K-FB4-TEN-FE Fiscale economie SKE Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / EA-K-FB4-Meyster & Waelberch Examenproject AA: Meyster & Waelberch PE O/V/G V 1 2 / 4 2 / 4 8 EA-K-FB4-Steenarend Examenproject BA: Steenarend PE O/V/G V 1 2 / 4 2 / van

19 EA-K-FB4 Kerntaak 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer EA-K-FB4-Exquise Examenproject Exquise PE O/V/G V 1 2 / 2 2 / / / EA-K-FB4-PVB 3.5 AA Proeve van bekwaamheid 3.5 PVB O/V/G V 1 3 / 2 Nvt nvt 3.5 EA-K-FB4-PVB 3.6 AA Proeve van bekwaamheid 3.6 PVB O/V/G V 1 3 / 2 Nvt nvt 3.6 EA-K-FB4 Kerntaak 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij EA-K-FB4-Exquise Examenproject Exquise PE O/V/G V 1 2 / 2 2 / / / EA-K-FB4-Beterbouw Examenproject Beterbouw PE O/V/G V 1 2 / 3 2 / / van

20 3.2 Vormen van examens Binnen de opleiding kun je te maken krijgen met verschillende vormen van examineren. Een voorbeeld hiervan is een proeve van bekwaamheid. In de proeve van bekwaamheid laat je zien dat je de taken die je moet uitvoeren in je beroep goed kan uitvoeren. Een ander voorbeeld van een examen is een portfolio-assessment. In een portfolio verzamel je bewijzen, waarmee je laat zien dat je de taken die horen bij het beroep goed kan uitvoeren. Ook kan je een examen krijgen waarin kennis (kennisexamen) of vaardigheden (vaardigheidsexamen) worden geëxamineerd. 360 = CE = CGI = LE = MKE = PA = PE = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Luisterexamen Mondelinge kennisexamen Portfolio assessment Praktijkexamen PVB = SKE = SML = VE = WSV = COE= Proeve van bekwaamheid Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel Vaardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilotexamen of centraal examen 3.3 Plaats examinering Een examen vindt plaats: - Binnen de school (BIS) - Buiten de school (BUS). Dit kan zijn in een examencentrum of in een instelling of bedrijf waar je GEEN stage loopt - Op de BPV plaats (BPV) 3.4 Landelijke eisen gesteld aan Nederlandse taal, rekenen en Engels Niveau 4 vanaf cohort 2012 en diplomering in schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 3 F Verplichte (centrale) examinering: Nederlands voor : lezen en luisteren Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Instellingsexamens voor rekenen Van de eindcijfers voor Nederlands en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5). Het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn Eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag- /zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Opleidingsgids , School voor ZD, AA2h

21 Engels Generieke eisen Engels ERK niveau) B1 lezen en luisteren A2 spreken, gesprekken voeren en schrijven Instellingsexamens Zie hierboven 3.5 Regelingen m.b.t. examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document worden alle regels rondom de examens beschreven. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op 21 van

22 4 Wanneer krijg je jouw diploma? - Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: Voor iedere BPV-periode wordt afgesproken waarop je beoordeeld wordt. De totale BPV binnen de opleiding die je volgt moet als voldoende zijn beoordeeld - Als je alle examens van de beroepsopleiding behaald hebt - Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap - Als je voldoet aan de eisen voor taal en rekenen en Moderne vreemde talen (Engels voor niveau 4 studenten) - Als je voldoet aan de eisen van de keuzeruimte - Als je voldoende studiepunten hebt behaald 22 van

23 Crebonummer K-code/ variant leerweg 93211/93212 (versnelde opleiding) Assistent Accountant/Bedrijfsadministrateur BOL Onderwijsactiviteiten 1 Werken aan integrale opdrachten op school 2 Theorie en praktijklessen 3 Loopbaanlijn 4 Beroepspraktijkvorming 5 Examinering 6 Keuzeruimte 7 Huiswerk 8 Overige activiteiten SBU's * IIVO = In instellingstijd verzorgd onderwijs Totaal SBU's leerjaar Percentage BPV leerjaar 1 leerjaar 2 IIVO* Overige uren IIVO* Overige uren leerjaar 3 IIVO* Overige uren leerjaar 4 IIVO* Overige uren ,0% 88,3% #DEEL/0! #DEEL/0! Onderwijsactiviteiten 1 Werken aan integrale opdrachten op school 2 Theorie en praktijklessen 3 Loopbaanlijn 4 Beroepspraktijkvorming 5 Examinering 6 Keuzeruimte 7 Huiswerk 8 Overige activiteiten Totaal alle leerjaren IIVO* Overige uren Totaal SBU's Totaal SBU's alle leerjaren Totaal percentage BPV ,4% Opleidingsgids , School voor ZD, AA2h

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 School voor Transport & Logistiek Opleiding : Planner Wegtransport Crebonummer : 91890 KBB : Wegvervoer en logistieke dienstverlening Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Procestechnologie Opleiding : Operator C mechanische variant Crebonummer : 90240 Opleidingscode : K1691 KBB : PMLF Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

STUDIEGIDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

STUDIEGIDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER STUDIEGIDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Uitstroom Secretarieel medewerker Uitstroom Receptionist/Telefonist Studiegids voor de opleiding Administratief medewerker MBO niveau 2, BBL 1 INTRODUCTIE Deze studiegids

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie