Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Uitstroom 1 : Medewerker beheer ICT Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Crebonummer uitstroom : Uitstroom 3 : Crebonummer uitstroom : Variant : KBB : ICT Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2,5 jaar Studiebelastingsuren :

2 1.1 Wat doet een medewerker beheer ICT De ICT-medewerker is werkzaam in de sector ICT. Hij werkt bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Hij is verantwoordelijk voor de continuïteit van het informatiesysteem of delen daarvan. Hij verricht (ondersteunende) activiteiten bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Hij voert zijn werkzaamheden uit op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies en rapporteert aan zijn direct leidinggevende. Het werk van de ICT-medewerker bestaat uit het installeren en onderhouden van hard- en software en het ondersteunen van systeemgebruikers. De medewerker beheer ICT dient hierbij bovendien oog te hebben voor de gevolgen van innovaties voor zijn beheerwerkzaamheden. De medewerker beheer ICT verzorgt tot slot ook instructies voor de gebruikers van het informatiesysteem. De ICT-medewerker stelt zich klantgericht, proactief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast kan hij werken volgens kwaliteitscriteria en procedures. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van de eindgebruikers en dat hij zich te allen tijden dienstverlenend moet opstellen. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding Iedere beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed uit te voeren. In je opleiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Iedere beroepsopleiding, dus ook die waar jij op zit, zorgt ervoor dat jij opgeleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de opleiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: 2

3 Kerntaken Werkprocessen 1. Installeren van hard- en software 1.1 Assembleren van systemen 1.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties 1.4 Realiseren van bekabelingsinfrastructuur 2. Onderhouden en beheren van hard- en 2.1 Voorkomen van (ver)storingen software 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3. Ondersteunen van systeemgebruikers 3.1 Instrueren van gebruikers 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie Medewerker beheer ICT Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Nederlands (algemene eisen en eisen vanuit het beroep) Rekenen (algemene eisen en eisen vanuit het beroep) Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits) (eisen vanuit het beroep) Loopbaan en Burgerschap Keuzeruimte Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F 2F X X X X X 3

4 Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroepsspecifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X 2F X X X Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F X X X X Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F X X X X Generiek: zie schema s bij Beroeps specifiek: Alle onderdelen van Nederlands, Rekenen en Engels beroepsspecifiek moeten behaald worden. 4

5 Moderne vreemde taal beroepsspecifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 B2 Spreken Schrijven B1 X X X X A2 X A1 Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Dimensies van burgerschap Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in de politiek van Nederland en een actieve bijdrage te leveren door bijvoorbeeld te stemmen of mee te denken bij politieke besluitvorming bijvoorbeeld door lid te zijn van de studentenraad. a. Je bent bereid én in staat een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces b. Je bent bereid én in staat om op een verantwoorde manier je te gedragen als consument Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Je bent bereid én in staat om te reflecteren op je eigen gezondheid en leefstijl. Je bent bereid én in staat zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl als burger én als werknemer. De inspanning die je als student moet leveren Individuele keuzeopdracht Politiek-Juridisch; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzeopdracht Arbeid (a) en individuele keuzeopdracht Kritisch consument (b); beide moeten minimaal voldoende zijn; score: V+V=V V+G=V G+G=G Individuele keuzeopdracht Sociaal maatschappelijk; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzeopdracht Vitaal burgerschap; deze moet minimaal voldoende zijn 5

6 NB: bij minimaal 1 opdracht moet je een duidelijke link leggen met je leerbedrijf. NB: je wordt bij het maken van deze opdrachten op afstand begeleid door de docent Burgerschap voor de BBL, dhr. Van der Lee. Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. 1.3 Het opleidingsprogramma In de volgende paragrafen zie je hoe de opleiding opgebouwd is. Het onderwijsprogramma is per leerjaar beschreven. Gemiddeld ben je hier 2 tot 2,5 jaar mee bezig, afhankelijk van vooropleiding en studietempo. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt 10 weken. De opleiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Burgerschap 4. Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere opdrachten die belangrijk zijn voor het beroep. In die beroepssituaties werk je aan integrale opdrachten. Hierdoor leer je wat de samenhang is tussen kennis, vaardigheden en inzicht in het beroep. Sommige integrale opdrachten voer je alleen uit, maar de meeste integrale opdrachten voer je samen met studiegenoten of collega s op het werk uit. Hierdoor leer je samenwerken, taken verdelen, werk plannen, overleggen, enz. Als je klaar bent met de integrale opdrachten wordt er niet alleen gekeken naar het eindresultaat van de opdracht, maar wordt er ook gekeken naar het proces van het komen tot het eindresultaat en naar je eigen inbreng. Dit noemen we reflecteren. In het begin van je opleiding zul je hier aan moeten wennen. Je krijgt hierbij extra begeleiding. Je zult merken dat hoe vaker je het reflecteren oefent, hoe gemakkelijker het wordt. Naast de integrale opdrachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten in de basisleerlijn. In deze leerlijn leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de integrale opdrachten uit te kunnen voeren. Dit kan door lessen, workshops en trainingen en gebeurt met name op school. Je zult op je rooster zien dat er ook vakken zijn die iedere week terugkomen, bijvoorbeeld Engels en Rekenvaardigheid. 6

7 Voor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekoppeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. In het loopbaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen loopbaan. Als student word je tijdens je ROC loopbaan begeleid in je ontwikkeling tot een goede beroepskracht en in je persoonlijke groei. Je stelt samen met je loopbaanbegeleider een leerroute op. Tijdens je leerloopbaan bespreek je geregeld met je loopbaanbegeleider jouw leerproces. Bij loopbaan leer je de volgende competenties ontwikkelen: Ontdek je talent (Capaciteitenreflectie) Ontdek je passie (Motievenreflectie) Ontdek je werkplek (Werkexploratie) Zelf aan zet (Loopbaansturing) In gesprek met (Netwerken) Wat kun je? Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma s kom je tegen op je werk/je BPV? Wat voor (soort) werk past bij mij? Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga ik doen om mijn opleiding af te maken of werk te vinden? Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen? De opleiding verwacht een actieve inspanning van jou voor zowel loopbaan als burgerschap. Je moet aan deze inspanningsverplichting voldoen om het diploma te kunnen behalen. In het examenprogramma zijn examenopdrachten opgenomen die jij aflegt. Deze examenopdrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen en wanneer de beroepspraktijkvorming (BPV) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het opleidingsprogramma wilt weten kun je dit opzoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de opleiding opgenomen en worden je studievorderingen bijgehouden. 7

8 1.3.1 Onderwijsprogramma en loopbaanprogramma in schema Curriculum Medewerker Beheer ICT Leerjaar 1 Semester 1: OP1+2 Semester 2: OP3+4 Integrale leerlijn Basis leerlijn Praktijkopdrachten in de BPV: OOO (Oriëntatie op de organisatie) IHS (Installeren/inrichten hard- en software) BHS (Beheren hard- en software) OSG (Ondersteunen van systeemgebruikers) Nederlands Engels Rekenen IT-Essentials Maatschappelijke oriëntatie Toegepaste ICT Praktijkopdrachten in de BPV: OOO (Oriëntatie op de organisatie) IHS (Installeren/inrichten hard- en software) BHS (Beheren hard- en software) OSG (Ondersteunen van systeemgebruikers) Nederlands Engels Rekenen IT-Essentials Windows Server Practicum Hardware Servicedesk en OBI Burgerschap individuele keuzeopdrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Keuzeruimte ECDL 1-4 maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) individuele keuzeopdrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) ECDL 1-4 maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Loopbaan-- programma Loopbaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) Loopbaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) 8

9 Leerjaar 2 Semester 3: OP1+2 Semester 4: OP3+4 Integrale leerlijn Basis leerlijn Praktijkopdrachten in de BPV: OOO (Oriëntatie op de organisatie) IHS (Installeren/inrichten hard- en software) BHS (Beheren hard- en software) OSG (Ondersteunen van systeemgebruikers) Nederlands Engels Rekenen Windows Server Linux Servicedesk en OBI Praktijkopdrachten in de BPV: OOO (Oriëntatie op de organisatie) IHS (Installeren/inrichten hard- en software) BHS (Beheren hard- en software) OSG (Ondersteunen van systeemgebruikers) Assessmentvoorbereiding Nederlands Engels Rekenen Windows Server Linux Burgerschap individuele keuzeopdrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Keuzeruimte ECDL 5-7 maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Loopbaan-- Loopbaangesprek programma (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) individuele keuzeopdrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) ECDL 5-7 maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Loopbaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) 9

10 Leerjaar 3 Integrale leerlijn Basis leerlijn Semester 5: OP1+2 Praktijkopdrachten in de BPV: OOO (Oriëntatie op de organisatie) IHS (Installeren/inrichten hard- en software) BHS (Beheren hard- en software) OSG (Ondersteunen van systeemgebruikers) Assessmentvoorbereiding Nederlands Engels Rekenen Windows Server Linux Burgerschap individuele keuzeopdrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) Keuzeruimte ECDL 5-7 maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Loopbaan-- Loopbaangesprek programma (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) 10

11 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV) Een deel van je opleiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De opleiding werkt met een BPV-gids voor de BBL, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn opgenomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte E&A-ICT onder documenten). Per opleiding is er een BPV-werkboek. Deze ontvang je bij aanvang van je opleiding voor in het bedrijf en is ook te vinden in de BBL-ruimte in Fronter Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. De opleiding biedt de volgende keuzeruimte aan: Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Zie ECDL 1 t/m 7 Alle Fronter/Planning&Scores Elk onderdeel moet minimaal 75% score hebben Maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in bedrijf): Naast je werk en je studie blijft een mens een leven lang leren. Het kan zijn dat je je verdiept binnen je werk maar het kan ook zijn dat je in je privé leven allerlei activiteiten uitvoert die je verder brengen in je maatschappelijk leven. Voor het halen van studiepunten van de keuzeruimte maak je zelf een voorstel. Je moet minimaal 40 klokuren verantwoorden. Je kunt deze uren bijvoorbeeld besteden aan. Een extra training binnen het bedrijf Intervisie met collega s Een maatschappelijke functie, trainer, bestuur, werkgroep Een cursus/studie buiten het werk Een maatschappelijke activiteit (mantelzorg, zorg voor anderen, werkzaam lid van een vereniging) Een combinatie van activiteiten Etc. Maak een voorstel. Leg dit voor aan je loopbaanbegeleider. Indien je voorstel akkoord is maak je gedurende het jaar een verslag waarin je de minimaal 40 uur verantwoordt, bv in een logboek. Dit is een van de onderwerpen die tijdens je loopbaangesprek besproken worden. Wanneer je de minimaal 40 uur hebt volgemaakt kan het eindverslag worden ingeleverd bij je loopbaanbegeleider. Alle Moet min Voldoende zijn 11

12 1.3.4 Ontwikkelingsgerichte beoordeling Binnen de opleiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de opleiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten op, die bepalend zijn voor de voortgang van de opleiding Studiepunten In je opleiding wordt gewerkt met studiepunten. Voor deze opleiding kun je in totaal 150 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de opleiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores. Om het diploma van de opleiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de opleiding verwerven Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 150 studiepunten behalen in deze opleiding. Deze zijn verdeeld over de diverse vakken. Wanneer je in het ontwikkelingsgerichte deel minder dan de helft van de studiepunten voor een vak of onderdeel hebt behaald aan het einde van het schooljaar, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores in de vorm van een studieadvies. Kun je niet verder in de opleiding, dan krijg je een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding. Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. 1.4 Examenprogramma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de opleiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Welke examens je moet doen, is hieronder weergegeven. 12

13 EXAMENPLAN Medewerker beheer ICT cohort Opleiding: Medewerker beheer ICT Crebonummer: Cohort: , schooljaar Leerweg en niveau: BBL niveau 3 Kwalificatiedossier Kerntaak: 1. Installeren van hard- en software Werkproces: 1.1 Assembleren van systemen PVB 1.1 (bpv) Examen 1.2 Demonteren van systemen n.v.t. 1.3 Installeren en configureren van PVB 1.3 (bpv) systemen en (standaard) applicaties 1.4 Realiseren van de PVB 1.4 (bpv) bekabelingsinfrastructuur Bepaling eindcijfer kerntaak 1 voor MB (V=6; G=8) Examen Weging PvB 1.1 assembleren van syst. 1 PvB 1.3 Install. en conf. 1 PvB 1.4 Real. vd bek.infr.struct. 1 Engels VE Luisteren B1(bi) 0,5 Engels VE Lezen B1 (bi) 0,5 Rv Getallen 2F (in PvB 1.1) Rv Verhoudingen 2F (in PvB 1.1) Rv Meten en meetkunde 2F (in PvB 1.1) Rv Verbanden 2F (in PvB 1.1) Nederlands Luisteren 3F (in PvB 1.1) Nederlands Lezen 3F (in PvB 1.3) Kerntaak: 2. Onderhouden en beheren van hard- en software Werkproces: 2.1 Voorkomen van (ver)storingen PVB 2.1 (bpv) Examen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van PVB 2.2 (bpv) (ver)storingen Bepaling eindcijfer kerntaak 2 voor MB (V=6; G=8) Examen weging PvB 2.1 Voork. v (ver)storingen 1 PvB 2.2 Lok. en verh. v (ver)storingen 1 13

14 Kerntaak: 3. Ondersteunen van systeemgebruikers Werkproces: 3.1 Instrueren van gebruikers PVB 3.1 (bpv) Examen 3.2 In behandeling nemen van PVB 3.2 (bpv) incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen PVB 3.3 (bpv) Bepaling eindcijfer kerntaak 3 voor MB (V=6; G=8) Examen weging PvB 3.1 Instr. v gebruikers 1 PvB 3.2 In beh. nemen v incidentmeld. 1 PvB 3.3 Afh. v incidentmeld. 1 Engels VE Luisteren B1(bi) 0,2 Engels VE Lezen B1 (bi) 0,2 Engels VE gesprekken voeren B1(bi) 0,2 Engels VE spreken A2 (bi) 0,2 Engels VE schrijven B1 (bi) 0,2 Nederlands spreken 2F (in PvB 3.1) Nederlands gesprekken voeren 2F (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands Lezen 3F (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands schrijven 2F (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands generiek Domeinen Vaardigheden Niveau Examen 1. Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 2F COE Le/Lui (bi) Spreken 2F VE Spreken (bi) Gesprekken voeren 2F VE Gesprekken voeren (bi) 2. Leesvaardigheid Lezen 2F COE Le/Lui (bi) 3. Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 2F VE Schrijven (bi) 4. Begrippenlijst en taalverzorging begrippenlijst en taalverzorging Rekenen generiek Vaardigheden Niveau Examen 1. Getallen 2F COE Rv 2F (bi) 2. Verhoudingen 2F COE Rv 2F (bi) 3. Meten en meetkunde 2F COE Rv 2F (bi) 4. Verbanden 2F COE Rv 2F (bi) Nederlands beroepsspecifiek Domeinen Vaardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces 1. Mondelinge Luisteren 3F PVB 1.1 (bpv) Wp 1.1 taalvaardigheid Spreken 2F PVB 3.1 Wp 3.1 Gesprekken voeren 2F PVB Wp (bpv) 2. Leesvaardigheid Lezen 3F PVB Wp

15 3. Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 4. Begrippenlijst en begrippenlijst en taalverzorging taalverzorging 3.3 (bpv) 3.3 2F PVB Wp (bpv) Rekenen Beroepsspecifiek Vaardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces 1. Getallen 2F PVB 1.1 (bpv) Wp Verhoudingen 2F PVB 1.1 (bpv) Wp Meten en meetkunde 2F PVB 1.1 (bpv) Wp Verbanden 2F PVB 1.1 (bpv) Wp 1.1 Moderne Vreemde Taal 1 Beroepsspecifiek (Engels) Vaardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces 1. Luisteren B1 VE Luisteren wp B1(bi) 2. Lezen B1 VE Lezen B1 (bi) wp Gesprekken voeren B1 VE gesprekken wp voeren B1(bi) 4. Spreken A2 VE spreken A2 Wp 3.1 (bi) 5. Schrijven B1 VE schrijven B1 (bi) wp Overige voorwaarden voor diplomering BPV Burgerschap Loopbaanbegeleiding Keuzeruimte Voldaan: minimaal voldoende voor elk werkproces Zie opleidingsgids Zie opleidingsgids Minimaal voldoende 360 = CE = CGI = MKE = PA = PE = PVB = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Mondelinge kennisexamen Portfolio-assessment Praktijkexamen Proeve van bekwaamheid SKE = SML = VE = WSV = COE= (bi) = (bpv) / (bu) = Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel Vaardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilot examen of Centraal examen Binnenschools Buitenschools/in de bpv PVB: de proeve van bekwaamheid wordt in principe één maal, aan het einde van de opleiding, voor alle werkprocessen afgenomen in de bpv. In de examenafspraken wordt aangegeven hoe lang de proeve in totaal duurt. Gangbaar is een tijdsduur van circa 4 weken. 15

16 Examenprogramma EAI-1215-NE-COE-2F Nederlands (COE) 2F Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EAI-K-NE-LU/LE-2F Luisteren/Lezen 2F Cijfer 5, min VE COE 2 / OP 2 EAI-K-NE-SC/IN/PR-2F Schrijven/Gesprekken/ Spreken 2F EAI-K-NE IN 2F NE Gesprekken 2F Cijfer 5, min VE 2 / OP 4 EAI-K-NE PR 2F NE Spreken 2F Cijfer 5, min VE 2 / OP 3 EAI-K-NE SC 2F NE Schrijven 2F Cijfer 5, min VE 2 / OP 4 EA-K-BMB-EN Engels - beroepsspecifiek beroepsspecifiek I-K-BMB-EN LE B1 EN Lezen B1 Cijfer 5, min VE 2 / OP2 I-K-BMB-EN LU B1 EN Luisteren B1 Cijfer 5, min VE 2 / OP3 I-K-BMB-EN SC B1 EN Schrijven B1 Cijfer 5, min VE 1 / OP 4 I-K-BMB-EN IN B1 EN Gesprekken B1 Cijfer 5, VE 1 / OP 3 min I-K-BMB-EN PR A2 EN Spreken A2 Cijfer 5, min VE 1 / OP2 I-K-BMB-pvb PVB I-K-BMB-pvb1.1 PvB 1.1 assembleren van syst. O/V/G V 5 2 in overleg I-K-BMB-pvb1.3 PvB 1.3 Install. en conf. O/V/G V 4 2 in overleg I-K-BMB-pvb1.4 PvB 1.4 Real. vd O/V/G V 4 2 in bek.infr.struct. overleg I-K-BMB-pvb2.1 PvB 2.1 Voork. v O/V/G V 5 2 in (ver)storingen overleg I-K-BMB-pvb2.2 PvB 2.2 Lok. en verh. v O/V/G V 5 2 in (ver)storingen overleg PVB PVB PVB PVB PVB op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag 16

17 I-K-BMB-pvb3.1 PvB 3.1 Instr. v gebruikers O/V/G V 5 2 in overleg I-K-BMB-pvb3.2 PvB 3.2 In beh. nemen v O/V/G V 5 2 in incidentmeld. overleg I-K-BMB-pvb3.3 PvB 3.3 Afh. v incidentmeld. O/V/G V 5 2 in overleg Rekenvaardigheid-generiek PVB PVB PVB op aanvraag op aanvraag op aanvraag EAI-K-RE-CE-2F Rekenvaardigheid 2F (COE) Cijfer 5, min SKE COE 2 / OP 4 Voorwaarden voor diplomering Naast het behalen van bovenstaande examens, gelden nog de volgende voorwaarden voor diplomering: - Een voldoende beoordeling behalen voor de beroepspraktijkvorming (BPV) - Voldoen aan de inspanningsverplichting voor loopbaan en burgerschap - Een voldoende beoordeling behalen voor de keuzeruimte 17

18 Vormen van examens Binnen de opleiding krijg je te maken met een mix van diverse examenvormen: PVB= Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid is een examenopdracht die gaat over één of meerdere kerntaken/werkprocessen. Je wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. PE = Praktijkexamen Hier wordt bekeken hoe jij in de praktijk functioneert. Je voert bijvoorbeeld een opdracht uit in de praktijk en deze wordt beoordeeld. PA = Portfolio-assessment In het portfolio-assessment heb je verschillende bewijsstukken in een map verzameld, waarmee je laat zien dat je aan de eisen voldoet die de opleiding aan je stelt. Er kan nadat je de map hebt ingeleverd een gesprek plaatsvinden met een beoordelaar. CGI= Criteriumgericht interview Aan de hand van een aantal onderwerpen worden mondelinge vragen aan je gesteld. VE= Vaardigheidsexamen In deze toets laat je zien dat je beschikt over bepaalde vaardigheden. CE = Casusexamen Je krijgt (schriftelijk) een situatie voorgelegd waar jij in je beroep mee te maken kunt krijgen. Aan de hand van die situatie geef jij antwoord op de vragen: bijvoorbeeld wat zou jij in die situatie wel of niet doen en waarom. SKE = Schriftelijk kennisexamen MKE = Mondeling kennisexamen Je laat zien of je over voldoende kennis beschikt. Dit is eenvoudig te toetsen door een mondelinge of schriftelijke toets. Dit kan zijn met open vragen of met meerkeuze vragen. LE = Luisterexamen Deze vorm wordt vooral gebruikt bij het toetsen van de talen. 360 = 360 graden feedback Bij 360 graden feedback beoordelen verschillende personen (bijvoorbeeld de docent, de praktijkbegeleider en jij) jouw gedrag. COE = Centraal ontwikkeld examen Een landelijk examen, bijvoorbeeld voor Nederlands en rekenen. 18

19 1.4.3 Aantal gelegenheden Alle beroepsspecifieke examentoetsen voor Nederlands, Rekenen en de Moderne Vreemde Talen moeten behaald worden. Je hebt voor deze toetsen een 1 e en 2 e kans. Voor twee van deze toetsen heb je nog recht op een 3 e kans. Je hebt op een 2 e en 3 e kans alleen recht wanneer de beoordeling lager dan 5,5 of onvoldoende is. Voor alle generieke examentoetsen Nederlands, Rekenen en Engels heb je een 1 e en 2 e kans. Je hebt ook voor de Centraal Ontwikkelde Examens Nederlands en Rekenen een 1 e en 2 e kans. Je hebt alleen recht op een 2 e kans wanneer de beoordeling lager dan 5,5 of onvoldoende is. Uitzondering hierop: Voor het Centraal Ontwikkeld Examen Nederlands en Rekenen heb je ongeacht de beoordeling recht op de 2 e kans. Voor alle andere examentoetsen (proeven van bekwaamheid, tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel van de opleiding) heb je recht op een 1 e en 2 e kans, tenzij de opleiding anders heeft bepaald. Voor één van de tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel van de opleiding heb je nog recht op een 3 e kans. Je hebt op een 2 e kans of 3 e kans alleen recht wanneer de beoordeling lager dan 5,5 of onvoldoende is Waar wordt geëxamineerd? De volgende mogelijkheden komen voor: Binnen de school Buiten de school (bijvoorbeeld op de BPV-plaats) Buiten de school in een examencentrum Wanneer ben je geslaagd en heb je het diploma behaald? Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: dit wil zeggen als het aantal uren en jouw activiteiten voldoende zijn beoordeeld Als je alle examens van de beroepsopleiding behaald hebt Als je voldoet aan de generieke eisen voor Nederlands en rekenen (zie tabel hieronder) Als je voldoet aan de beroepsspecifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Engels Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap Als de keuzeruimte met een voldoende is beoordeeld 19

20 Niveau 2 en 3 vanaf cohort 2010 en examinering vóór schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 2 F Instellingsexamens Behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen hebben geen invloed op slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Niveau 2 en 3 vanaf cohort 2012 en diplomering in schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 2 F Verplichte (centrale) examinering Nederlands Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn. Centrale examens voor lezen en luisteren Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op slaag/zakbeslissing Instellingsexamen voor rekenen De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Regelingen met betrekking tot examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document staan alle regels rondom de examens. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op 20

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie