Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Uitstroom 1 : Secretarieel medewerker Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Telefonist / receptionist Crebonummer uitstroom : Uitstroom 3 : Bedrijfsadministratief medewerker Crebonummer uitstroom : Variant : KBB : ECABO Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Studiebelastingsuren : 3200 Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 1

2 1.1 Wat doet een administratief medewerker Het kwalificatieprofiel administratief medewerker kent drie uitstroomdifferentiaties, te weten: - telefonist/ receptionist - secretarieel medewerker - bedrijfsadministratief medewerker. De belangrijkste taken van de telefonist/receptionist zijn het behandelen van het telefoonverkeer en het ontvangen van bezoekers en/of goederen. Tijdens deze communiceer je in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Tijdens de ontvangst van een bezoeker treedt je op als 'visitekaartje' van de organisatie. Tijdens de behandeling van het telefoonverkeer zorg je voor een goede bereikbaarheid, neem je telefoonnotities op en zorg je voor de ontvangst en distributie van centraal binnengekomen en faxen. De aan- en afwezigheidregistratie van de werknemers kan tot je taak behoren. Daarnaast bied je ondersteuning, bijvoorbeeld op verzoek van het secretariaat, bij het verzorgen van de (standaard) correspondentie, bij mailings, data-invoer en verder voorkomend licht administratief werk. De secretarieel medewerker zorgt samen met en onder leiding van een leidinggevende voor het uitwerken en afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke communicatie in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Je verricht administratieve zoals het beantwoorden van de telefoon, het opstellen van mededelingen, het ontvangen van bezoekers en het verwerken van kopieeropdrachten. Je signaleert dat de kantoorbenodigdheden aangevuld moeten worden en meldt dit aan de functionaris die met de inkoop is belast. Daarnaast verzorg je de post en ondersteun je bij het actueel houden van het (elektronische) archief. Ten behoeve van het elektronisch archief scan je papieren documenten. De bedrijfsadministratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of bij een administratiekantoor. De zijn primair intern gericht. Hoewel ook de bedrijfsadministratief medewerker steeds meer contacten heeft, is er doorgaans sprake van een back office functie. Je taken zijn van een beperkte complexiteit. Je zijn vooral gericht op het bijwerken van dagboeken en subadministraties en de daarmee verbonden taken. Er wordt van je verwacht dat je gegevens invoert, waarbij boekhoudkundig inzicht niet noodzakelijk is. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding Iedere beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed uit te voeren. In je opleiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Iedere beroepsopleiding, dus ook die waar jij op zit, zorgt ervoor dat jij opgeleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de opleiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 2

3 Kerntaken Werkprocessen Uitstroom U1 U2 U3 1. Verricht 1.1 Verzorgt correspondentie X ondersteunende 1.2 Verzorgt inkomende en uitgaande X X X secretariële 1.3 post Beheert en een neemt agenda goederen en een in X X 1.4 ontvangst reserveringssysteem Ontvangt bezoekers X X X 1.5 Bedient communicatiemiddelen X X en handelt telefoongesprekken af Ordent en controleert X (financieel) administratieve 2.2 boekingsstukken Voert administratieve gegevens in X X X een 2.3 Vult geautomatiseerd eenvoudige formulieren systeem in in X X X In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie Secretarieel Medewerker (U1) Telefonist / receptionist (U2) Bedrijfsadministratief medewerker (U3) De keuze voor één van de uitstroomdifferentiaties maak je voor de stage van leerjaar 1 Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Iedereen die een mbo-opleiding volgt moet naast de kerntaken en werkprocessen die in een kwalificatiedossier staan ook voldoen aan andere eisen: Nederlands Rekenen Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits) Loopbaan en Keuzeruimte Nederlands (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F 2F X X X X X Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 3

4 Nederlands (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F 2F X X X X X Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F X X X X Rekenen (referentieniveau Meijerink) beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F X X X X Moderne vreemde taal: Secretarieel medewerker beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven C1 B2 B1 A2 X X X X A1 X Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 4

5 Moderne vreemde taal: Telefonist/receptionist en bedrijfsadministratief medewerker beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven C1 B2 B1 A2 X X X A1 X X Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling 1. Politiek-juridische dimensie 2. Economische dimensie 3. Sociaal-maatschappelijke dimensie 4. Vitaal burgerschap Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. Doorstroommogelijkheden Na voltooiing van de niveau 2 opleiding kun je doorstromen naar de niveau 3 opleiding Financieel administratief medewerker of Secretariële Beroepen. Je bent niet toelaatbaar tot de niveau 3 opleiding met een negatief advies van het opleidingsteam. 1.3 Het opleidingsprogramma In de volgende paragrafen zie je hoe de opleiding opgebouwd is. Het onderwijsprogramma is per leerjaar beschreven. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt ongeveer 10 weken. De opleiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 5

6 Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere opdrachten die belangrijk zijn voor het beroep. Deze heten integrale opdrachten. De kennis en vaardigheden die je moet hebben om het beroep uit te voeren, zit ook in deze opdrachten. Dat betekent dat lessen en workshops ook deel zijn van deze opdrachten. Je werkt bij deze opdrachten meestal in groepjes. Naast de integrale opdrachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten. Hier leer je de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken aan de integrale opdrachten. Binnen de basisleerlijn worden ook de verplichte onderdelen aangeboden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de groei naar goed burgerschap. De onderdelen worden via verschillende programmaonderdelen aangeboden. Voor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekoppeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. In het loopbaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen loopbaan. Dat gebeurt individueel en in groepjes. Hier gaat het erom dat je meer zicht krijgt op je eigen ontwikkeling en op jouw loopbaan op school (welke opleiding wil ik volgen, wat wil ik leren en waarom?). Samen met de loopbaanbegeleider wordt een leerroute opgesteld. Je leert naar je zelf te kijken en over jezelf na te denken (reflecteren). Tijdens je loopbaan sta jij met je loopbaanbegeleider geregeld stil bij de voortgang van je studie. Als het nodig is, wordt de leerroute aangepast. Bij loopbaan leer je de volgende competenties ontwikkelen: Ontdek je talent (Capaciteitenreflectie) Ontdek je passie (Motievenreflectie) Ontdek je werkplek (Werkexploratie) Zelf aan zet (Loopbaansturing) In gesprek met (Netwerken) Wat kun je? Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma s kom je tegen op je werk/je BPV? Wat voor (soort) werk past bij mij? Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga ik doen om mijn opleiding af te maken of werk te vinden? Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen? De opleiding verwacht een actieve inspanning van jou voor zowel loopbaan als burgerschap. Je moet aan deze inspanningsverplichting voldoen om het diploma te kunnen behalen. Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 6

7 In het examenprogramma zijn examenopdrachten opgenomen die jij aflegt. Deze examenopdrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen en wanneer de beroepspraktijkvorming (BPV) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het opleidingsprogramma wilt weten kun je dit opzoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de opleiding opgenomen en worden je studievorderingen bijgehouden. Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 7

8 1.3.1 Onderwijsprogramma en loopbaanprogramma in schema Uitstroomrichting Bedrijfsadministratief medewerker Leerjaar 2 OP1 OP2 OP3 OP4 Integrale leerlijn Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Basis leerlijn *Sporthuis Jason *RAP Engels A2 Taalbeheersing/Nederlands 2F Rekenvaardigheid 2F Boekhouden BPV *Sporthuis Jason *RAP Engels A2 Taalbeheersing/Nederlands 2F Rekenvaardigheid 2F Boekhouden *Sporthuis Jason *RAP Engels A2 Taalbeheersing/Nederlands 2F Rekenvaardigheid 2F Boekhouden Economisch Economisch Sociaal maatschappelijk Sociaal maatschappelijk Keuzevak Op eigen benen Beroepsproject: Het Mobieltje Kostprijs (doorstroom) Loopbaanleerlijn Hoe ziet het schooljaar eruit Leerdoelen OP-4 Doorstroom of werk Leerdoelen/doelen stage Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 8

9 Uitstroomrichting Secretarieel Medewerker /Telefoniste/Receptioniste Leerjaar 2 OP1 OP2 OP3 OP4 Integrale leerlijn Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve Kerntaak 1 secretariële Kerntaak 2 (financieel) administratieve *Sporthuis Jason *RAP *Sporthuis Jason *RAP *Sporthuis Jason *RAP Basisleerlijn Engels A2 Taalbeheersing/Nederlands 2F Rekenvaardigheid 2F Tekstverwerken Communicatie/Telefonie/Receptie BPV Engels A2 Taalbeheersing/Nederlands 2F Rekenvaardigheid 2F Tekstverwerken Communicatie/Telefonie/Receptie Engels A2 Taalbeheersing/Nederlands 2F Rekenvaardigheid 2F Tekstverwerken Communicatie/Telefonie/Receptie Economisch Economisch Sociaal Maatschappelijk Sociaal Maatschappelijk Keuzevak Op eigen benen Beroepsproject: Het Mobieltje Typen (doorstroom) Loopbaan leerlijn Hoe ziet het schooljaar eruit Leerdoelen/doelen stage Leerdoelen OP-4 Doorstroom of werk Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 9

10 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV) Een deel van je opleiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De opleiding werkt met een BPV-gids, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn opgenomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte ZD-ICT onder documenten) Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. De opleiding biedt de volgende keuzeruimte aan: Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Leerjaar 2 Op eigen benen Beroepsproject: Het Mobieltje Doorstroom Kostprijs of Typen Ontwikkelingsgerichte beoordeling OP-1 OP-3 OP Binnen de opleiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de opleiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten op, die bepalend zijn voor de voortgang van de opleiding Studiepunten In je opleiding wordt gewerkt met studiepunten. Per schooljaar kun je 60 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de opleiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 60 studiepunten behalen in een schooljaar. Wanneer je 55 studiepunten hebt behaald, dan kun je zonder verdere bespreking doorgaan in de opleiding. Wanneer je < 55 studiepunten hebt behaald maar 50 studiepunten, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores. Wanneer je < 50 studiepunten hebt behaald, krijg je studieadvies dat kan leiden tot een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding, wanneer er gehandeld is conform de regeling bindend studieadvies. Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 10

11 Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. 1.4 Examenprogramma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de opleiding kwalificerende beoordelingen (examens). Om het diploma van de opleiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de opleiding verwerven. Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Welke examens je moet doen, is hieronder weergegeven. Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 11

12 Examenprogramma uitstroom Bedrijfsadministratief medewerker Toetscode Toets Vorm Waardering Minimaal Studiepunten Gelegenheid 1 Gelegenheid 2 (leerjaar / OP) (leerjaar / OP) EAI-K-NE-SC/IN/PR-2F Nederlands Schrijven/Gesprekken/Spreken 2F (Generiek en Beroepsspecifiek) EAI-K-NE-PR 2F Nederlands spreken productie 2F MKT Cijfer 5,5 1 1 / 2 1 / 3 EAI-K-NE-IN 2F Nederlands spreken interactie 2F MKT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EAI-K-NE-SC 2F Nederlands schrijven 2F VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-1214-NE-COE 2F Nederlands COE 2F EAI-K-NE-LU/LE-2F Nederlands Luisteren/Lezen 2F VT Cijfers 5,5 0 2 / 2 2 / 3 Nederlands Beroepsspecifiek EAI-K-NE-LE 2F Nederlands lezen 2F VT Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 EAI-K-NE-LU 2F Nederlands luisteren 2F LT Cijfer 5,5 1 2 / 1 2 / 2 Engels EAI-K-EN-LU A2 Engels luisteren A2 LT Cijfer 5,5 1 2 / 1 2 / 2 EAI-K-EN-PR A1 Engels spreken productie A1 MKT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EAI-K-EN-IN A2 Engels spreken interactie A2 MKT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-K-EN-LE A2 Engels lezen A2 VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-K-EN-SC A1 Engels schrijven A1 VT Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 Rekenen COE 2F EAI-1214-RE-COE-2F Rekenen COE 2F VT Cijfer 5,5 0 2 / 2 2 / 3 Rekenen Beroepsspecifiek EAI-K-RE-GT 2F Getallen 2F SKT Cijfer 5,5 1 1 / 2 1 / 3 EAI-K-RE-VH 2F Verhoudingen 2F SKT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EAI-K-RE-MM 2F Meten en Meetkunde 2F SKT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-K-RE-VB 2F Verbanden 2F SKT Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 EA-K-AM-KT1 secretariële EA-K-AM-ARCH Tentamen archiveren SKT Cijfer 5,5 2 1 / 1 1 / 2 EA-K-AM-P&G Tentamen post- en goederenverwerking SKT Cijfer 5,5 2 1 / 2 1 / 3 EA-K-AM-PvB Proeve van bekwaamheid PE O/V/G V 2 2 / 4 2 / 4 Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 12

13 EA-K-AM-KT2 (financieel) administratieve EA-K-AM-BA 1 Bedrijfsadministratie 1 SKT Cijfer 5,5 2 2 / 1 2 / 2 EA-K-AM-BA 2 Bedrijfsadministratie 2 SKT Cijfer 5,5 2 2 / 3 2 / 4 EA-K-AM-BA 3 Bedrijfsadministratie 3 SKT Cijfer 5,5 2 2 / 4 2 / 4 EA-K-AM-ACC Access VT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EA-K-AM-EXC Excel VT Cijfer 5,5 1 1 / 2 1 / 3 EA-K-AM-WRD Word VT Cijfer 5,5 1 1 / 1 1 / 2 EA-K-AM-PvB Proeve van bekwaamheid PE O/V/G V 2 2 / 4 2 / 4 EAI-K-NE-SC 2F Nederlands schrijven 2F VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 Examenprogramma uitstroom Secretarieel medewerker/telefoniste/receptioniste Toetscode Toets Vorm Waardering Minimaal Studiepunten Gelegenheid 1 Gelegenheid 2 (leerjaar / OP) (leerjaar / OP) EAI-K-NE-SC/IN/PR-2F Nederlands Schrijven/Gesprekken/Spreken 2F (Generiek en Beroepsspecifiek) EAI-K-NE-PR 2F Nederlands spreken productie 2F MKT Cijfer 5,5 1 1 / 2 1 / 3 EAI-K-NE-IN 2F Nederlands spreken interactie 2F MKT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EAI-K-NE-SC 2F Nederlands schrijven 2F VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-1214-NE-COE 2F Nederlands COE 2F EAI-K-NE-LU/LE-2F Nederlands Luisteren/Lezen 2F VT Cijfers 5,5 0 2 / 2 2 / 3 Nederlands Beroepsspecifiek EAI-K-NE-LE 2F Nederlands lezen 2F VT Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 EAI-K-NE-LU 2F Nederlands luisteren 2F LT Cijfer 5,5 1 2 / 1 2 / 2 Engels EAI-K-EN-LU A2 Engels luisteren A2 LT Cijfer 5,5 1 2 / 1 2 / 2 EAI-K-EN-PR A1 Engels spreken productie A1 MKT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EAI-K-EN-IN A2 Engels spreken interactie A2 MKT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-K-EN-LE A2 Engels lezen A2 VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-K-EN-SC A2 Engels schrijven A2 VT Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 13

14 Rekenen COE 2F EAI-1214-RE-COE-2F Rekenen COE 2F VT Cijfer 5,5 0 2 / 2 2 / 3 Rekenen EAI-K-RE-GT 2F Getallen 2F SKT Cijfer 5,5 1 1 / 2 1 / 3 EAI-K-RE-VH 2F Verhoudingen 2F SKT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EAI-K-RE-MM 2F Meten en Meetkunde 2F SKT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 EAI-K-RE-VB 2F Verbanden 2F SKT Cijfer 5,5 1 2 / 4 2 / 4 EA-K-AM-KT1 secretariële EA-K-AM-ARCH Tentamen archiveren SKT Cijfer 5,5 2 1 / 1 1 / 2 EA-K-AM-P&G Tentamen post- en goederenverw. SKT Cijfer 5,5 2 1 / 2 1 / 3 EA-K-AM-PvB Proeve van bekwaamheid PE O/V/G V 2 2 / 4 2 / 4 EA-K-AM-KT2 (financieel) administratieve EA-K-AM-TELE Telefoongesprekken VT Cijfer 5,5 1 2 / 1 2 / 1 EA-K-AM-BALIE Baliegesprekken VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 3 EA-K-AM-ACC Access VT Cijfer 5,5 1 1 / 3 1 / 4 EA-K-AM-TV1 Tekstverwerking 1 VT Cijfer 5,5 2 2 / 3 2 / 4 EA-K-AM-TV2 Tekstverwerking 2 VT Cijfer 5,5 2 2 / 4 2 / 4 EA-K-AM-EXC Excel VT Cijfer 5,5 1 1 / 2 1 / 3 EA-K-AM-WRD Word VT Cijfer 5,5 1 1 / 1 1 / 2 EA-K-AM-PvB Proeve van bekwaamheid PE O/V/G V 2 2 / 4 2 / 4 EAI-K-NE-SC 2F Nederlands schrijven 2F VT Cijfer 5,5 1 2 / 3 2 / 4 Voorwaarden voor diplomering Naast het behalen van bovenstaande examens, gelden nog de volgende voorwaarden voor diplomering: - Een voldoende beoordeling behalen voor de beroepspraktijkvorming (BPV) - Voldoen aan de inspanningsverplichting voor loopbaan en burgerschap - Een voldoende beoordeling behalen voor de keuzeruimte Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 14

15 Vormen van examens Binnen de opleiding krijg je te maken met een mix van diverse examenvormen: PVB= Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid is een examenopdracht die gaat over één of meerdere kerntaken/werkprocessen. Je wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. PE = Praktijkexamen Hier wordt bekeken hoe jij in de praktijk functioneert. Je voert bijvoorbeeld een opdracht uit in de praktijk en deze wordt beoordeeld. PA = Portfolio-assessment In het portfolio-assessment heb je verschillende bewijsstukken in een map verzameld, waarmee je laat zien dat je aan de eisen voldoet die de opleiding aan je stelt. Er kan nadat je de map hebt ingeleverd een gesprek plaatsvinden met een beoordelaar. CGI= Criteriumgericht interview Aan de hand van een aantal onderwerpen worden mondelinge vragen aan je gesteld. VE= Vaardigheidsexamen In deze toets laat je zien dat je beschikt over bepaalde vaardigheden. CE = Casusexamen Je krijgt (schriftelijk) een situatie voorgelegd waar jij in je beroep mee te maken kunt krijgen. Aan de hand van die situatie geef jij antwoord op de vragen: bijvoorbeeld wat zou jij in die situatie wel of niet doen en waarom. SKE = Schriftelijk kennisexamen MKE = Mondeling kennisexamen Je laat zien of je over voldoende kennis beschikt. Dit is eenvoudig te toetsen door een mondelinge of schriftelijke toets. Dit kan zijn met open vragen of met meerkeuze vragen. LE = Luisterexamen Deze vorm wordt vooral gebruikt bij het toetsen van de talen. 360 = 360 graden feedback Bij 360 graden feedback beoordelen verschillende personen (bijvoorbeeld de docent, de praktijkbegeleider en jij) jouw gedrag. COE = Centraal ontwikkeld examen Een landelijk examen, bijvoorbeeld voor Nederlands en rekenen. Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 15

16 1.4.4 Waar wordt geëxamineerd? De volgende mogelijkheden komen voor: Binnen de school Buiten de school (bijvoorbeeld op de BPV-plaats) Buiten de school in een examencentrum Wanneer ben je geslaagd en heb je het diploma behaald? Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: dit wil zeggen als het aantal uren en jouw activiteiten voldoende zijn beoordeeld Als je alle examens van de beroepsopleiding behaald hebt Als je voldoet aan de generieke eisen voor Nederlands en Rekenen (zie tabel hieronder) Als je voldoet aan de beroepsspecifieke eisen voor Nederlands, Rekenen en Engels Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Als de keuzeruimte met een voldoende is beoordeeld Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 2 F Instellingsexamens Behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen hebben geen invloed op de slaag-/ zakbeslissing Regelingen met betrekking tot examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document staan alle regels rondom de examens. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op Opleidingsgids , School voor ZD, AD2-SM2 16

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle**

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** Financiële Beroepen niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** * In Dronten en Harderwijk alleen BOL ** Dronten: Agripark Oost 2 / Harderwijk:

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Laat jezelf zien. Administratief Medewerker: Secretarieel Medewerker of Telefonist/Receptionist. Secretariële Beroepen

Laat jezelf zien. Administratief Medewerker: Secretarieel Medewerker of Telefonist/Receptionist. Secretariële Beroepen Secretariële Beroepen Administratief Medewerker: Secretarieel Medewerker of Telefonist/Receptionist LEERWEG: BOL/BBL* NIVEAU: 2 DUUR: 2 jaar LESLOCATIE(S): Dronten: Agripark Oost 2 Harderwijk: Westeinde

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant Financiële Beroepen niveau 4 Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * In Harderwijk en Raalte alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL TAMARA KIEST COMMERCIEEL Vind je het leuk het gesprek aan te gaan? Wil jij leren hoe je de klant kan overtuigen? Zie jij het als een uitdaging om targets en deadlines te halen? DAN IS een toekomst in de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE TOM KIEST Bedrijfsadministratie Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op administratief gebied? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? DAN IS een toekomst in de bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie