Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Uitstroom 1 : Crebonummer uitstroom : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Variant : KBB : ECABO Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Studiebelastingsuren :

2 1.1 Wat doet een Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen De commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen is werkzaam bij een bankbedrijf, een verzekeraar of een intermediair. De medewerker richt zich op particuliere cliënten en de kleine MKB s. De commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen heeft een uitvoerende functie, is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en moet inspelen op kansen. De medewerker werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling. Het imago van het bedrijf is erg belangrijk. De medewerker in de front office die cliënten informeert en adviseert en producten/diensten verkoopt is feitelijk het visitekaartje van zijn bedrijf. Het afbreukrisico is groot. Maar ook werk in de back office heeft een groot afbreukrisico. Fouten met betrekking tot het al dan niet terecht aangaan van een overeenkomst of het verkeerd beoordelen van een schadeclaim kunnen grote financiële gevolgen hebben en consequenties voor het imago van de organisatie. Deze rol en verantwoordelijkheden leiden tot de volgende dilemma s c.q. te maken keuzes: Zelfstandigheid versus deskundigheid De medewerker moet regelmatig bepalen of hij in staat is om een opdracht te behandelen of dat hij deze door moet spelen aan een collega met de juiste expertise. Belangenafweging De medewerker moet als hij geconfronteerd wordt met tegenstrijdige belangen van de opdrachtgever enerzijds en het bedrijf of de cliënt anderzijds, in overleg met zijn leidinggevende, afwegen wat de beste beslissing is. Innovatie versus standaardisatie De medewerker moet steeds bepalen welke (nieuwe) distributiekanalen en -middelen hij het best kan gebruiken en hoe hij daar zo optimaal mogelijk gebruik van kan maken. Prioriteiten stellen De medewerker moet wanneer hij geconfronteerd wordt met gelijktijdige opdrachten van verschillende medewerkers/leidinggevenden steeds bepalen welke opdrachten voorrang krijgen. 1.2 Inhoud van de beroepsopleiding Iedere beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed uit te voeren. In je opleiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Iedere beroepsopleiding, dus ook die waar jij op zit, zorgt ervoor dat jij opgeleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de opleiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: 2

3 Kerntaken 1. Verricht front office werkzaamheden 2. Behandelt administratieve offertetrajecten Werkprocessen 1.1 Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2 Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3 Handelt vragen en klachten af 1.4 Verzorgt transacties 1.5 Monitort betalingsverkeer 2.1 Controleert volledigheid offerte en dossier 2.2 Vraagt ontbrekende stukken op 2.3 Beoordeelt het dossier aan de hand van standaard acceptatienormen 2.4 Koppelt dossier terug 3. Handelt schadeclaims af 3.1 Neemt de schadeclaim in ontvangst 3.2 Stelt vast of schade gedekt is 3.3 Beoordeelt een schadeclaim aan de hand van standaardnormen 3.4 Koppelt uitkomst claimbehandeling terug 4. Adviseert over en verkoopt financiële producten 4.1 Bereidt een advies-/verkoopgesprek voor 4.2 Informeert en adviseert de cliënt 4.3 Stelt offertes/aanvragen op 4.4 Verkoopt financiële producten In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen. Certificeerbare eenheden: - Wft Basismodule - Wft Consumptief krediet - Wft Schadeverzekeringen(particulier en zakelijk) Extern erkende eenheden: WFT-modules: Basismodule deskundigheid Consumptief krediet Verzekeren schade 3

4 Iedereen die een mbo-opleiding volgt moet naast de kerntaken en werkprocessen die in een kwalificatiedossier staan ook voldoen aan andere eisen: Nederlands Rekenen Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels) Loopbaan Burgerschap Keuzeruimte Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F 4

5 Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F Generiek: Voor deze opleiding (niveau 4) geldt voor Nederlands en Rekenen generiek het volgende: Studenten gestart in schooljaar en diplomering in schooljaar : De studenten nemen verplicht deel aan het pilotexamen Nederland en Rekenen. In schooljaar hebben de studenten de eerste gelegenheid gehad. In schooljaar krijgen alle studenten de gelegenheid om hun behaalde resultaat te verbeteren. Het behaalde resultaat is niet van invloed op de slaag/zakbeslissing. Het behaalde resultaat wordt wel vermeld op het resultatenoverzicht bij het diploma. Studenten gestart in schooljaar en diplomering in schooljaar : Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager zijn dan een 5. Het eindcijfer voor Rekenen heeft geen invloed op de slaag/zakbeslissing. Het behaalde resultaat voor Rekenen wordt wel vermeld op het resultatenoverzicht bij het diploma. Beroeps specifiek: Alle onderdelen van Nederlands en Rekenen beroeps specifiek moeten behaald worden. Moderne vreemde taal beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 Spreken Schrijven B2 X X X B1 X X A2 A1 Beroeps specifiek: 3 van de 5 onderdelen Engels beroeps specifiek moeten behaald worden. 5

6 Loopbaan Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling Burgerschap 1. Politiek-juridische dimensie 2. Economische dimensie 3. Sociaal-maatschappelijke dimensie 4. Vitaal burgerschap Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. 1.3 Het opleidingsprogramma In de volgende paragrafen zie je hoe de opleiding opgebouwd is. Het onderwijsprogramma is per leerjaar beschreven. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt 10 weken. De opleiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Burgerschap 4. Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere opdrachten die belangrijk zijn voor het beroep. Deze heten integrale opdrachten. De kennis en vaardigheden die je moet hebben om het beroep uit te voeren, zit ook in deze opdrachten. Dat betekent dat lessen en workshops ook deel zijn van deze opdrachten. Je werkt bij deze opdrachten meestal in groepjes. Naast de integrale opdrachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten. Hier leer je de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken aan de integrale opdrachten. Binnen de basisleerlijn worden ook de verplichte onderdelen aangeboden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de groei naar goed burgerschap. De onderdelen worden via verschillende programmaonderdelen aangeboden. 6

7 Leerjaar 1 Dimensie Onderwijsperiode(s) Werkvormen [1] Binnen-/ buitenschools Politiekjuridisch Leerjaar 1 Periode 1, 2, 3 of 4 Economisch Leerjaar 1 Periode: 1, 2, 3 of 4 Individuele keuzeopdracht* Individuele keuzeopdracht* 60 min. per week binnenschools. 60 min. per week binnenschools. Sociaalmaatschappelijk Leerjaar 1 Periode: 1, 2, 3 of 4 Individuele keuzeopdracht* 60 min. per week binnenschools. Vitaal burgerschap Leerjaar 1 Periode 1, 2, 3 of 4 Individuele keuzeopdracht* 60 min. per week binnenschools. (+ themadag) Leerjaar 1 Periode 3 Activiteiten Binnenschools. (*Keuzeopdracht: de student rondt elke periode één dimensie af, doormiddel van een keuzeopdracht. De student bepaalt zelf welke dimensie hij/zij in een onderwijsperiode wil afronden. In leerjaar 1 moet de student van elke dimensie één keuzeopdracht afgerond hebben.) Leerjaar 2 Dimensie Onderwijsperiode(s) Politiekjuridisch Leerjaar 2 Periode 3/4 Economisc Leerjaar 2 Periode 1/2 (stage) Sociaalmaatschappelijk Leerjaar 2 Periode 3/4 Werkvormen [1] Binnen-/ buitenschools - Integrale opdracht 60 min. per week ( Jij als werknemer ) binnenschools. - Opdracht BPV-werkboek Stage, buitenschools. - Integrale opdracht ( Jij als werknemer ) 60 min. per week binnenschools. Vitaal burgerschap Leerjaar 2 Periode 3/4 - Integrale opdracht ( Jij als werknemer ) 60 min. per week binnenschools. 7

8 Leerjaar 1 Onderwijs periode Aanbod onderwijsprogramma studiepunt OP 1 Keuze opdracht 1 1 OP 2 Keuze opdracht 2 OP 3 Keuze opdracht 3 Themadag 1 OP 4 Keuze opdracht 4 Leerjaar 2 Onderwijs periode Aanbod onderwijsprogramma studiepunt OP 1 BPV opdrachten (bur 5) Integrale opdrachten 1 OP 2 OP 3 Arbeid ( bur 6) Examen selfassessment 1 OP 4 Om te voldoen aan de eisen voor burgerschap moet je alle bovenstaande onderdelen met een voldoende af ronden. Voor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekoppeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. In het loopbaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen loopbaan. Dat gebeurt individueel en in groepjes. Hier gaat het erom dat je meer zicht krijgt op je eigen ontwikkeling en op jouw loopbaan op school (welke opleiding wil ik volgen, wat wil ik leren en waarom?). Samen met de loopbaanbegeleider wordt een leerroute opgesteld. Je leert naar je zelf te kijken en over jezelf na te denken (reflecteren). Tijdens je loopbaan sta jij met je loopbaanbegeleider geregeld stil bij de voortgang van je studie. Als het nodig is, wordt de leerroute aangepast. In het examenprogramma zijn examenopdrachten opgenomen die jij aflegt. Deze examenopdrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen en wanneer de beroepspraktijkvorming (BPV) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het opleidingsprogramma wilt weten kun je dit opzoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de opleiding opgenomen en worden je studievorderingen bijgehouden. 8

9 1.3.1 Onderwijsprogramma en loopbaanprogramma in schema BV curriculum Leerjaar 1 OP1 OP2 OP3 OP4 Geïntegreerd Kerntaak 2: Kerntaak 2: Kerntaak 2: WFT Kerntaak 1: Basis leerlijn Marktverkenning en offertetrajecten Nederlands Communicatie vaardigheid Engels Wft (basis) Administratie en offertetrajecten Beroepenoriëntatie Nederlands Communicatie vaardigheid Engels Wft (basis) Administratie en offertetrajecten Beroepenoriëntatie Nederlands Communicatie vaardigheid Engels Wft (basis) B A S I S Verricht Front Office werkzaamheden Beroepenoriëntatie Nederlands Communicatie vaardigheid Engels WFT (Consumptief/schade) Office (Power Point/Word) Office (Word/Excel) Office Office Rekenvaardigheid/BE Burgerschap: 1 individuele opdracht Rekenvaardigheid/BE Burgerschap: 1 individuele opdracht Rekenvaardigheid/BE Burgerschap: 1 individuele opdracht Proeve van bekwaamheid KT 2 Rekenvaardigheid/BE Burgerschap: 1 individuele opdracht loopbaanontw ikkeling loopbaangesprek loopbaangesprek loopbaangesprek loopbaangesprek Keuzevak Orientatie op keuzevak keuzevak Keuzevak Keuzevak 9

10 Leerjaar 2 OP1 OP2 OP3 OP4 Geïntegreerd Kerntaak 3: Kerntaak 3: WFT B B Schade en claims Schade en claims SCHADE Basis leerlijn P P Nederlands WFT CK Nederlands PARTICULIER V V WFT CK Communicatie vaardigheid/ Engels / Wft (schade part.)/ Economisch financiële vorming Communicatie vaardigheid/ Engels / Wft (schade part)/ Economisch financiële vorming Rekenvaardigheid Proeve KT 3 Schade en claims Rekenvaardigheid loopbaanontwikkelin g loopbaangesprek loopbaangesprek loopbaangesprek Loopbaangesprek keuzevak nvt Nvt Keuzevak vervolg leerjaar1 Keuzevak vervolg leerjaar1 10

11 Leerjaar 3 CMBVW OP1 OP2 OP3 OP4 Geïntegreerd Kerntaak 4: adviseert over en verkoopt fin. producten Kerntaak 4: bbb adviseert over en verkoopt fin. producten + voorbereiding PVB KT1+4 B P V B P V Proeve van Bekwaamheid Proeve van bekwaamheid KT 1 Basis leerlijn Nederlands Nederlands Optioneel: 5 Communicatie vaardigheid/engels/ Wft (schade bed.)/economisch financiële vorming Rekenvaardigheid Online Marketing Communicatie vaardigheid/engels/ Wft (schade bed.)/economisch financiële vorming Rekenvaardigheid Online Marketing WFT schade bedrijven Op2:bu wp Op3: bi wp (examenproject) KT 4 BPV Individueel loopbaangesprek Loopbaangesprek loopbaangesprek Eindbeoordeling: loopbaanontwikkeling keuzevak Propedeuseprogramma FSM Propedeuseprogramma FSM Propedeuseprogramma FSM Propedeuseprogramma FSM 11

12 HBO Engels Doorstroomprogramma Fontys Ondernemerschap HBO Engels Doorstroomprogramma Fontys Ondernemerschap Doorstroomprogramma Fontys Doorstroomprogramma Fontys 12

13 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV) Een deel van je opleiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De opleiding werkt met een BPV-gids, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn opgenomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte E&A-ICT onder documenten) Keuzeruimte Een deel van jouw opleiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de opleiding horen, maar is extra. De opleidingen BOL niveau 3 en 4 bieden als keuzeruimte een gezamenlijk programma voor leerjaar 1 en 2 aan waaruit je een keuze kunt maken. Je maakt die keuze aan het begin van jouw opleiding. In het schema hieronder staan de keuzemogelijkheden vermeld. In het 3 e leerjaar en (indien van toepassing) in het 4 e leerjaar wordt een richtingsspecifiek keuzeprogramma aangeboden. Je krijgt nog te horen welke keuzemogelijkheden er dan zijn. Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Sport & Health ICT & Lifestyle International Business Ondernemerschap Spaanse taal en cultuur Juridisch adviesbureau Leerjaar 1 Onderwijsperiode 2,3,4 Leerjaar 2 Onderwijsperiode 3,4 2,2,2 3, Ontwikkelingsgerichte beoordeling Binnen de opleiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de opleiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten op, die bepalend zijn voor de voortgang van de opleiding. Leerjaar 3; Om deel te mogen nemen aan de PVB die wordt afgenomen in BPV2 ( leerjaar 3) dien je het onderwijsprogramma van leerjaar 3 te hebben afgerond. Dit wil zeggen dat je alle studiepunten van de basisleerlijn van leerjaar 3 behaald moet hebben voordat je deze PVB mag afleggen Studiepunten In je opleiding wordt gewerkt met studiepunten. Per schooljaar kun je 60 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de opleiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores. Om het diploma van de opleiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de opleiding verwerven. Om deel te mogen nemen aan de laatste PVB in BPV2 ( leerjaar 3) dien je alle studiepunten van de basisleerlijn behaald te hebben ( zie 1.3.4) 13

14 1.3.6 Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de opleiding: Je kunt maximaal 60 studiepunten behalen in een schooljaar. Wanneer je < 55 studiepunten hebt behaald maar 50 studiepunten, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de opleiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores. Wanneer je < 50 studiepunten hebt behaald, krijg je studieadvies dat kan leiden tot een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stoppen met de opleiding, wanneer er gehandeld is conform de regeling bindend studieadvies. Ook al mag je op basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de opleiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de opleiding. 1.4 Examenprogramma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de opleiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Welke examens je moet doen, is hieronder weergegeven. 14

15 Examenprogramma Opleidingsnaam: Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen CREBO-nummer: Cohort: Leerweg + niveau: BOL niveau 4 Kwalificatiedossier Kerntaak: 1. Verricht Front office werkzaamheden Werkprocessen: Examen LJ/OP (HER) 1.1. Ontvangt en begeleidt cliënten 1.2. Informeert over en sluit financiële simple-risk producten af 1.3. Handelt vragen en klachten af 1.4. Verzorgt transacties 1.5. Monitort betalingsverkeer PVB1 (bi /bu) EA-K-BV-KT1-pvb OP4:Bu: wp 1.1, 1.2, 1.3, OP4:Bi (eventueel) wp 1.4 en 1.5 in de vorm van examenproject op terugkomdag tijdens BPV lj3 3/OP 4 (BPV) Ku per examen SPL (onbekend) SKT 1 (bu) =WFT basis Extern examen EA-K-BV-wft-basis 1/OP3 90 minuten Kerntaak: 2. Behandelt administratieve offertetrajecten Werkprocessen: Examen LJ/OP (HER) 2.1. Controleert volledigheid offerte en dossier 2.2. Vraagt ontbrekende stukken op 2.3. Beoordeelt het dossier aan de hand van standaard acceptatienormen 2.4. Koppelt dossier terug PVB 2 (bi) EA-K-BV-KT2-pvb SKT 2(bu)=WFT consumptief krediet 1 / op3 (1/OP4) 2 / op4 Ku per examen Dagdeel SPL 90 minuten EA-K-BV-wft-conskred SKT 3(bu)= WFT schade particulier EA-K-BV-schade part 2 / op4 90 minuten Kerntaak 3: Handelt schadeclaims af SKT 4(bu)= WFT schade zakelijk EA-K-BV-wft-bedrijven 3 / op2 90 minuten Werkprocessen: Examen LJ/OP (HER) 3.1. Neemt de schadeclaim in ontvangst PVB3 (bi) 2 /op Stelt vast of schade gedekt is EA-K-BV-KT3-pvb (3/OP1) 3.3. Beoordeelt een schadeclaim aan de hand van standaardnormen 3.4. Koppelt uitkomst claimbehandeling terug SKT 3(bu)= WFT schade particulier 2 / op4 EA-K-BV-schade part Ku per examen SPL 90 minuten SKT 4(bu)= WFT schade zakelijk 15 3 /op2 90 minuten

16 Kerntaak 4: Adviseert over en verkoopt financiële producten EA-K-BV-wft-bedrijven Werkprocessen: Examen LJ/OP (HER) 4.1. Bereid zich voor op een advies-/verkoopgesprek SKT 2(bu)=WFT 2/op Informeert en adviseert de cliënt consumptief krediet 4.3. Stelt offertes/aanvragen op EA-K-BV-wft-conskred 4.4. Verkoopt financiële producten Ku per examen 90 min SKT 4(bu)= WFT schade zakelijk EA-K-BV-wft-bedrijven PVB4 (bu) EA-K-BV-KT4-pvb 3/ op2 3 / op4 90 minuten nvt Elke WFT onderdeel mag onbeperkt herkanst worden. De school bekostigt per WFT-onderdeel de eerste en tweede kans. Dit geldt voor de eerste en tweede kans die door de school worden aangevraagd volgens het onderwijsprogramma en de planning. Wanneer een student meer dan twee kansen nodig heeft voor een onderdeel, dan moet hij/zij hiervoor de kosten zelf betalen. Loopbaan & Burgerschap Examen LJ/OP Ku per examen Burgerschap 1. Politiek-juridische dimensie PA 1 (bi) 1 of 2 Nvt 2. Economische dimensie PA 2 (bu) 2 / op2 Nvt 3. Sociaal maatschappelijke dimensie PA 3 (bi) 1 of 2 Nvt 4. Vitaal burgerschap PA 4 (bi) 1 of 2 Nvt Loopbaan 5. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling CGI (bi) 3 / op4 Nvt De politiek Juridische dimensie, Sociaal maatschappelijke dimensie en de dimensie Vitaal Burgerschap, worden in de eerste twee leerjaren afgerond. De studenten werken hierbij aan individuele opdrachten. De docent burgerschap kent twee studiepunten toe in leerjaar 1 (op2 en op 4). De student mag zelf weten aan welke dimensie er wordt gewerkt. Einde leerjaar 2 moeten de drie dimensies afgerond zijn (3 studiepunten, 2 uit leerjaar 1 en 1 uit leerjaar 2). De Economische dimensie wordt op de stageplaats behandeld (lj 2 op2), ook hier wordt 1 studiepunt voor toegekend. In totaal zijn er dus vier studiepunten in de eerste 2 leerjaren te verdienen. Helemaal aan het einde van de opleiding kun je een vijfde studiepunt verdienen met de dimensie Loopbaan oriëntatie en ontwikkeling (soort eindgesprek / afsluitend assessment helemaal aan het einde van de opleiding. Nederlands (generiek) Vaardigheden: Examen LJ/OP (HER) 1. lezen 3F Landelijk examen 2. luisteren 3F Pilot: EAI-K-NE-LU/LE-3F 2/OP3 of OP4 Ku per examen 120 min. Pilot: EAI-K-NE-LU/LE-3F 3. mondeling spreken 3F* VT (bi) EA-K-BV-NE-PR 3F 4. mondeling gesprekken voeren 3F * VT EA-K-BV-NE-IN-3F 5. schrijven (incl begrippenlijst en taalverzorging) 3F VT (bi) EA-K-BV-NE-SC 3F 16 3/OP2 (week 48/49) 2/OP3 (2/OP4) 3/OP2 (3/OP3) 3/OP2 (3/OP3)** 90 min. 10 minuten 90 minuten

17 Opmerking: In leerjaar 3 krijgt elke student de gelegenheid om het behaalde resultaat voor de pilotexamen Nederlands en Rekenen in leerjaar 2 te verbeteren. Nederlands (beroepsspecifiek) Vaardigheden: Examen LJ/OP (HER) 1. lezen 3F SKT 3/OP1 EA-K-BV-NE-LE 3F (3/OP2) Ku per examen 90 min 2. luisteren 3F PVB 3/OP4 nvt Wordt afgenomen tijdens PVB4 (bu) EA-K-BV-KT4-pvb (3/OP4) 3. mondeling spreken 3F * VT (bi) EA-K-BV-NE-PR 3F 4. mondeling gesprekken voeren 3F * VT EA-K-BV-NE-IN-3F 2/OP3 (2/OP4) 3/OP2 **(3/OP3) Tijdens de les 10 minuten 5. schrijven (incl begrippenlijst en taalverzorging) 3F * VT (bi) EA-K-BV-NE-SC 3F 3/OP2 **(3/OP3) 90 minuten Alle vaardigheden kunnen eenmaal herkanst worden en er zijn twee derde kansen mogelijk in leerjaar 3 *deze toetsen worden gecombineerd met de beroep specifieke/generieke toets in 1 moment afgenomen. **terugkomdag in lj3/op3 Vaardigheden: 1. Getallen 3F 2. Verhoudingen 3F 3. Meten en meetkunde 3F 4. Verbanden 3F Rekenen (generiek) Landelijk Examen Pilot examen: EAI-K-RE-CE-3F Pilot examen: EAI-K-RE-CE-3F LJ/OP (HER) 2/OP3 of 4 3/OP2 (week 5 = toetsweek) Ku per examen 120 min Rekenen (beroepsspecifiek) Vaardigheden: Onderdeel van examen : Toetscode LJ/OP (her) 1. Getallen 3F Wordt getoetst bij EA-K-BV-KT4-pvb EA-K-BV-RE- GT-3F 2. Verhoudingen 3F Wordt getoetst bij EA-K-BV-KT3-pvb EA-K-BV-RE- VH-3F 3. Meten en meetkunde 3F Wordt getoetst bij EA-K-BV-KT4-pvb EA-K-BV-RE- MM-3F 4. Verbanden 3F Wordt getoetst bij EA-K-BV-KT4-pvb EA-K-BV-RE- VB-3F 3/OP4 (3/OP4) 2/OP4 (3/OP) 3/OP4 (3/OP4) 3/OP4 (3/OP4) Opmerking: In leerjaar 3 krijgt elke student de gelegenheid om het behaalde resultaat voor de pilotexamen Nederlands en Rekenen in leerjaar 2 te verbeteren. 17

18 Moderne Vreemde Taal 1 Engels (beroepsspecifiek) Vaardigheden: Examen LJ/OP HER: LJ/OP Ku per examen 1. Luisteren B2 LT 1 (bi) EA-K-BV-EN-LU-B2 2/Op4 3/Op1 1 ku 2. Lezen B1 SKT 1 (bi) EA-K-BV-EN-LE-B1 3/OP1 3/OP2 1 ku 3. Gesprekken voeren B2 VT 1 (bi) EA-K-BV-EN-IN-B2 3/OP2 3/OP3* 5 ku per 30 studenten 4. Spreken B2 VT1 (bi) EA-K-BV-EN-PR-B2 2/OP3 2/OP4 5 ku per 30 studenten 5. Schrijven B1 VT1 (bi) EA-K-BV-EN-SC-B2 3/OP2 3/OP3* 1 ku Weging/voorwaarden: 3 van de 5 vaardigheden moeten met een voldoende worden afgesloten. Alle toetsen moeten beoordeeld zijn. Elke tentamen mag eenmaal herkanst worden. Er worden 2 derde kansen aangeboden. 360 = CT = CGI = LT = MKT = PA = PE = 360-graden feedback Casustoets Criteriumgericht interview Luistertoets Mondelinge kennistoets Portfolio assessment Praktijkexamen PVB = SKT = SML = VT = (bi) = (bpv) / (bu) = Proeve van bekwaamheid Schriftelijke kennistoets Simulatie/rollenspel Vaardigheidstoets Binnenschools Buitenschools/in de bpv 18

19 Vormen van examens Binnen de opleiding krijg je te maken met een mix van diverse examenvormen: PVB= Proeve van bekwaamheid Een proeve van bekwaamheid is een examenopdracht die gaat over één of meerdere kerntaken/werkprocessen. Je wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. PE = Praktijkexamen Hier wordt bekeken hoe jij in de praktijk functioneert. Je voert bijvoorbeeld een opdracht uit in de praktijk en deze wordt beoordeeld. PA = Portfolio-assessment In het portfolio-assessment heb je verschillende bewijsstukken in een map verzameld, waarmee je laat zien dat je aan de eisen voldoet die de opleiding aan je stelt. Er kan nadat je de map hebt ingeleverd een gesprek plaatsvinden met een beoordelaar. CGI= Criteriumgericht interview Aan de hand van een aantal onderwerpen worden mondelinge vragen aan je gesteld. VT= Vaardigheidstoets In deze toets laat je zien dat je beschikt over bepaalde vaardigheden. CT = Casustoets Je krijgt (schriftelijk) een situatie voorgelegd waar jij in je beroep mee te maken kunt krijgen. Aan de hand van die situatie geef jij antwoord op de vragen: bijvoorbeeld wat zou jij in die situatie wel of niet doen en waarom. KT = Kennistoets Je laat zien of je over voldoende kennis beschikt. Dit is eenvoudig te toetsen door een mondelinge of schriftelijke toets. Dit kan zijn met open vragen of met meerkeuze vragen. LT = Luistertoets Deze vorm wordt vooral gebruikt bij het toetsen van de talen. 360 = 360 graden feedback Bij 360 graden feedback beoordelen verschillende personen (bijvoorbeeld de docent, de praktijkbegeleider en jij) jouw gedrag Waar wordt geëxamineerd? De volgende mogelijkheden komen voor: Binnen de school Buiten de school (bijvoorbeeld op de BPV-plaats) Buiten de school in een examencentrum. 19

20 Herkansingen en aantal gelegenheden Voor bepaalde examens mag je een herkansing (2 e kans) doen. Alleen examens die beoordeeld zijn met een cijfer lager dan 5,5 of met een onvoldoende of niet behaald zijn beoordeeld, kunnen voor herkansing (2 e kans) in aanmerking komen. Je komt ook voor herkansing (2 e kans) in aanmerking wanneer je bij de eerste examengelegenheid afwezig bent geweest. Wanneer je gebruik maakt van een herkansing (2 e kans) waarop je geen recht hebt, vervalt het resultaat van deze herkansing (2 e kans). Na het afleggen van de eerste en tweede kans heb je voor een aantal examens nog recht op een beperkt aantal derde kansen: - Proeven van Bekwaamheid Voor geen enkele proeve van bekwaamheid heb je recht op een derde kans. - Examens van de kerntaken van het beroepsdeel Voor één examen heb je recht op een derde kans. - Examens domein Burgerschap Voor één examen heb je heb je nog recht op een derde kans - Examens talen en rekenen Voor twee examens per taal en voor twee examens rekenen heb je nog recht op een derde kans Wanneer ben je geslaagd, wanneer heb je het diploma behaald? Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: dit wil zeggen als het aantal uren en jouw activiteiten voldoende zijn beoordeeld Als je alle proeven van bekwaamheid behaald hebt Als je alle tentamens van de kerntaken van het beroepsdeel behaald hebt Als je voldoet aan de eisen voor de WFT-examens Als je voldoet aan de generieke eisen voor Nederlands en Rekenen (zie tabel hieronder) Als je voldoet aan de beroeps specifieke eisen voor Nederlands en rekenen Als je voldoet aan de beroeps specifieke eisen voor de moderne vreemde taal (3 van de 5 onderdelen moeten behaald zijn) Als je voldoet aan de eisen voor burgerschap (leerjaar 1 + 2) Als je voldoet aan de eisen voor loopbaanbeoordeling aan het einde van de opleiding Als de keuzeruimte met een voldoende is beoordeeld 20

21 Niveau 4: diplomering in Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 3 F Instellingsexamens Behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen hebben geen invloed op slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Niveau 4: diplomering in Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 3 F Nederlands: Verplichte (centrale) examinering: voor lezen en luisteren Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Rekenen: Instellingsexamens Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Regelingen met betrekking tot examens Summa College heeft een examenreglement. In dit document staan alle regels rondom de examens. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op 21

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2011-2012 Cohort : 2011-2014 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Juridisch medewerker / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker personeel en arbeid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar

Nadere informatie

: Directiesecretaresse / Managementassistent Crebonummer uitstroom : 95391

: Directiesecretaresse / Managementassistent Crebonummer uitstroom : 95391 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

: Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen /

: Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen / Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar

Nadere informatie

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort : 2012-2015 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en eamenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Commercieel medewerker binnendienst Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School Kwalificatiedossier/ jaartal Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 90500 : School voor Zakelijke dienstverlening : Commercieel

Nadere informatie

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95060 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer : 90500 Kwalificatiedossier/jaartal : 2013-2014 Uitstroom 1 :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95320

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer

Nadere informatie

: Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA) Crebonummer uitstroom : 95391

: Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA) Crebonummer uitstroom : 95391 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar :

Nadere informatie

(Onderwijs- en examenregeling)

(Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-201 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 201-2014

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer :

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 90470 Kwalificatiedossier / jaartal : Administratief Medewerker / 2013-2014 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT-medewerker / 2013 Uitstroom 1 : Medewerker ICT Crebonummer uitstroom : 95060

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer : 90500 Uitstroom 1 : Commercieel medewerker bank-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95310 Kwalificatiedossier / jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2013 Uitstroom 1 : Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 20132014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Secretariële beroepen Crebonummer : 95380 Kwalificatiedossier/jaartal : 20132014 Uitstroom 1 : Secretaresse Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Juridisch Medewerker Crebonummer : 94890 Kwalificatiedossier / jaartal : Juridisch Medewerker / 2012-2013 Uitstroom 1 : Zakelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 Kwalificatiedossier/jaartal : ICT-medewerker / 203-204 Uitstroom : Medewerker ICT (MI) Crebonummer uitstroom : 95060

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer : 90500 Kwalificatiedossier/jaartal : Commercieel medewerker bank-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Interieuradviseur Crebonummer : 90940 KBB : Kenniscentrum Handel Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Medewerker Schilderen Crebonummer : 91450 KBB : Savantis Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus (3-jarig) Crebonummer : 934 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016

Opleidingsgids 2015-2016 Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker sociale zekerheid Crebonummer : 94910 Kwalificatiedossier / jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2013-2014 KBB : ECABO Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Crebonummer : 90850 KBB : Innovam Niveau :

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Crebonummer : 94891 (leerjaar 1 22161) KBB : Sectorkamer zakelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : Samenwerkingsorganisatie Beroep en Bedrijfsleven Sectorkamer zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : servicemedewerker gebouwen volgens VeVa traject Crebonummer : 92180 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker Sociale Zekerheid Crebonummer : 94910 (leerjaar 1 22160) KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : Monteur mechatronica volgens VeVa traject Crebonummer : 91080 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0365BBL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1. Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016. Summa Techniek. School voor. : Assistent Metaalbewerking

Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1. Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016. Summa Techniek. School voor. : Assistent Metaalbewerking Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Assistent Metaalbewerking Crebonummer : 95482 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Brood en Banket Opleiding : Zelfstandig Werkend Banketbakker Crebonummer : 95748 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa techniek Opleiding : Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties Crebonummer : 94292 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier/jaartal : ICT- en mediabeheer / 203-204 Uitstroom : ICT-beheerder (IB) Crebonummer uitstroom : 9532

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa techniek Opleiding : Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen (Energie) Crebonummer : 92400 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie