Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)"

Transcriptie

1 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / Cohort (startjaar) : Schooljaar : Crebonummer : Uitstroom 1 : Bedrijfsadministrateur Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Assistent accountant Crebonummer uitstroom : Uitstroom 3 : Crebonummer uitstroom : Variant : KBB : ECABO Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Studiebelastingsuren : 4800 Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 1

2 1.1 Wat doet een bedrijfsadministrateur of assistent accountant Bedrijfsadministrateur De bedrijfsadministrateur is werkzaam de administratie van een bedrijf of instelling (klein, middelgroot, groot, profit, non-profit). De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de bedrijfsadministrateur steeds meer externe contacten onderhoudt, is er doorgaans sprake van een back office functie. De bedrijfsadministrateur werkt nauwkeurig en behoudt zijn concentratie, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. De bedrijfsadministrateur is gezond kritisch en controleert altijd aangeboden gegevens, juistheid, plausibiliteit en autorisatie. Hij controleert zijn eigen werk systematisch. De bedrijfsadministrateur is in staat altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en kan de hoogte zijn van privé-gegevens. Van hem wordt verwacht dat hij integere wijze omgaat met de aan hem toevertrouwde informatie. De bedrijfsadministrateur is in staat om de gevolgen van niet toegepaste regelgeving af te wegen tegen voordelen korte termijn en klanttevredenheid. Voordelen korte termijn en klanttevredenheid stroken niet altijd met de correcte toepassing van de regelgeving. Van de bedrijfsadministrateur wordt verwacht dat hij altijd integer is en situaties goed beoordeelt. Van de bedrijfsadministrateur wordt verwacht dat hij zich in contacten met crediteuren en debiteuren klantgericht stelt en zich in kan leven in de situatie en de wensen van de klant. Dit geldt ook voor contacten met interne klanten. Assistent accountant De assistent-accountant is werkzaam bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor. De assistent-accountant verricht zijn werkzaamheden vooral in de MKBpraktijk van accountantskantoren en dan met name voor de kleinere bedrijven. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel de assistent accountant steeds meer externe contacten onderhoudt, vooral met klanten, is er doorgaans sprake van een back office functie. De assistent-accountant werkt nauwkeurig en behoudt zijn concentratie, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. De assistent-accountant is gezond kritisch en controleert altijd aangeboden gegevens, juistheid, plausibiliteit en autorisatie. Hij controleert zijn eigen werk systematisch en controleert indien gewenst ook het werk van anderen. De assistent-accountant is in staat altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens en draagt zorg voor een goede dossiervorming. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie van klanten en kan de hoogte zijn van privé-gegevens. Van hem wordt verwacht dat hij integere wijze omgaat met de aan hem toevertrouwde informatie. Het werken voor (veel) verschillende klanten kan in geval van naderende deadlines spanningen veroorzaken, de assistent accountant moet daarom goed kunnen plannen en stressbestendig zijn. De assistent-accountant stelt zich in externe contacten klantgericht en leeft zich in de situatie in en de wensen van de (verschillende) klanten. De assistent-accountant is in staat om de gevolgen van niet toegepaste regelgeving af te wegen tegen voordelen korte termijn en klanttevredenheid. Voordelen korte termijn en klanttevredenheid stroken niet altijd met de correcte toepassing van de regelgeving. Van de assistent-accountant wordt verwacht dat hij altijd integer is en dat hij kritische situaties goed beoordeelt vanuit de regelgeving en vanuit de beroepsethiek. Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 2

3 1.2 Inhoud van de beroepsleiding Iedere beroepsleiding is gebaseerd een kwalificatiedossier. Hierin wordt beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je geleid wordt, goed uit te voeren. In je leiding heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die je als beroepskracht moet kunnen uitvoeren. Iedere kerntaak bestaat weer uit een aantal activiteiten, die werkprocessen worden genoemd. Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over een aantal competenties. Iedere beroepsleiding, dus ook die waar jij zit, zorgt ervoor dat jij geleid wordt tot een beginnende beroepskracht. Daarvoor is het nodig dat jij alle kerntaken en werkprocessen goed kunt uitvoeren. Binnen de leiding worden de volgende kerntaken en werkprocessen geëxamineerd: Bedrijfsadministrateur Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij 1.1 Werkt het inkoboek bij 1.2 Werkt het verkoboek bij 1.3 Werkt de bankboeken bij 1.4 Werkt het kasboek bij Kerntaak 2: Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen en belastingaangiften 2.1 Verricht boekingen in het memoriaal 2.2 Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting 2.3 Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting Kerntaak 3: Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer 3.1 Voert stamgegevens in en wijzigt deze 3.2 Stelt facturen en controleert deze 3.3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering 3.4 Controleert inkofacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkofacturen Kerntaak 4: Houdt kwantiteitenregistraties bij 4.1 Houdt een projectadministratie bij of controleert deze 4.2 Houdt een urenadministratie bij 4.3 Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze 4.4 Instrueert over het gebruik van administratieve systemen 4.5 Beheert de kas Assistent-accountant Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij 1.1 Werkt het inkoboek bij 1.2 Werkt het verkoboek bij Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 3

4 1.3 Werkt de bankboeken bij 1.4 Werkt het kasboek bij Kerntaak 2: Verricht werkzaamheden t.b.v. periodeafsluitingen en belastingaangiften 2.1 Verricht boekingen in het memoriaal 2.2 Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting 2.3 Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting 2.4 Verricht werkzaamheden voor de aangifte inkomstenbelasting Kerntaak 3: Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer 3.1 Voert stamgegevens in en wijzigt deze 3.5 Controleert het debiteurenbeheer 3.6 Controleert het crediteurenbeheer Kerntaak 4: Houdt kwantiteitenregistraties bij 4.1 Houdt een projectadministratie bij of controleert deze 4.2 Houdt een urenadministratie bij 4.3 Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze 4.4 Instrueert over het gebruik van administratieve systemen De keuze voor de uitstroomdifferentiatie maak je grond van je voorleiding en je BPVplaats direct bij aanvang van je leiding. Certificeerbare eenheden: 1. Medewerker debiteuren en crediteurenadministratie niveau 4 2. Medewerker boekhouding niveau 4 Extern erkende eenheden: geen Iedereen die een mbo-leiding volgt moet naast de kerntaken en werkprocessen die in een kwalificatiedossier staan ook voldoen aan andere eisen: Nederlands (algemene eisen en eisen vanuit het beroep) Rekenen (algemene eisen en eisen vanuit het beroep) Engels (algemene eisen) Eén of meerdere moderne vreemde talen (bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits) (eisen vanuit het beroep) Lobaan en Burgerschap Keuzeruimte Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 4

5 Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroepsspecifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F X X X X X 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X X 2F Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 5

6 Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F X X X 2F X Engels generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 B2 B1 X X Spreken Schrijven A2 X X X A1 Engels beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Engels Luisteren Lezen Gesprekken voeren C1 B2 B1 X X X Spreken Schrijven A2 X X A1 Generiek: zie schema s bij Beroeps specifiek: Alle onderdelen van Nederlands, Rekenen en Engels beroeps specifiek moeten behaald worden. Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 6

7 Lobaan Lobaanoriëntatie en -ontwikkeling Dimensies van burgerschap Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in de politiek van Nederland en een actieve bijdrage te leveren door bijvoorbeeld te stemmen of mee te denken bij politieke besluitvorming bijvoorbeeld door lid te zijn van de studentenraad. a. Je bent bereid én in staat een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces b. Je bent bereid én in staat om een verantwoorde manier je te gedragen als consument Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Je bent bereid én in staat om te reflecteren je eigen gezondheid en leefstijl. Je bent bereid én in staat zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl als burger én als werknemer. De inspanning die je als student moet leveren Individuele keuzedracht Politiek-Juridisch; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzedracht Arbeid (a) en individuele keuzedracht Kritisch consument (b); beide moeten minimaal voldoende zijn; score: V+V=V V+G=V G+G=G Individuele keuzedracht Sociaal maatschappelijk; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzedracht Vitaal burgerschap; deze moet minimaal voldoende zijn NB: bij minimaal 1 dracht moet je een duidelijke link leggen met je leerbedrijf. NB: je wordt bij het maken van deze drachten afstand begeleid door de docent Burgerschap voor de BBL, mw. Petra Kleijne. Keuzeruimte Een deel van jouw leiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de leiding horen, maar is extra. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 7

8 1.3 Het leidingsprogramma Alle leidingen binnen de BBL kennen een flexibele instroom: in met de coördinator kan gedurende elke onderwijsperiode met een leiding worden gestart. Het schooljaar is verdeeld in vier onderwijsperiodes. Vanwege deze mogelijkheid is het onderwijs georganiseerd in de vorm van lessen, workshs, vragenuren en zelfstandig werken (onder begeleiding van vakdocenten loafstand). De student werkt voor een groot deel in eigen tempo en bepaalt samen met zijn lobaanbegeleider wat hij per periode gaat doen. De student moet de gehele lesdag school aanwezig zijn. In de volgende paragrafen zie je hoe de leiding gebouwd is. Het onderwijsprogramma is voor de gehele leiding beschreven. Gemiddeld ben je hier 2 tot 3 jaar mee bezig, afhankelijk van voorleiding en studietempo. Ieder leerjaar bestaat uit 4 onderwijsperiodes. Iedere onderwijsperiode duurt 10 weken. De leiding bestaat uit 3 programma-onderdelen: 1. Het onderwijsprogramma 2. Het lobaanprogramma 3. Het examenprogramma Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderdelen: 1. Integrale leerlijn 2. Basisleerlijn 3. Burgerschap 4. Keuzeruimte In het onderwijsprogramma werk je aan grotere drachten die belangrijk zijn voor het beroep. In die beroepssituaties werk je aan integrale drachten. Hierdoor leer je wat de samenhang is tussen kennis, vaardigheden en inzicht in het beroep. Sommige integrale drachten voer je alleen uit, maar de meeste integrale drachten voer je samen met studiegenoten of collega s het werk uit. Hierdoor leer je samenwerken, taken verdelen, werk plannen, gen, enz. Als je klaar bent met de integrale drachten wordt er niet alleen gekeken naar het eindresultaat van de dracht, maar wordt er ook gekeken naar het proces van het komen tot het eindresultaat en naar je eigen inbreng. Dit noemen we reflecteren. Je zult merken dat hoe vaker je het reflecteren oefent, hoe gemakkelijker het wordt. Naast de integrale drachten, zijn er ook ondersteunende onderwijsactiviteiten in de basisleerlijn. Hier leer je de basiskennis en basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken aan de integrale drachten. Binnen de basisleerlijn worden ook de verplichte onderdelen aangeboden zoals: Nederlands, Engels en rekenen. In de leiding wordt aandacht besteed aan de groei naar goed burgerschap. De onderdelen worden via verschillende programmaonderdelen aangeboden. Voor het behalen van een diploma is voorgeschreven om naast algemene vakken en beroepsspecifieke onderdelen ruimte vrij te maken voor onderwijs dat niet direct gekpeld is aan het kwalificatiedossier, de keuzeruimte. Het keuzeprogramma moet met een voldoende worden afgesloten om je diploma te behalen. Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 8

9 In het lobaanprogramma ben je vooral bezig met je eigen lobaan. Als student word je tijdens je ROC lobaan begeleid in je ontwikkeling tot een goede beroepskracht en in je persoonlijke groei. Je stelt samen met je lobaanbegeleider een leerroute. Tijdens je leerlobaan bespreek je geregeld met je lobaanbegeleider jouw leerproces. Bij lobaan leer je de volgende competenties ontwikkelen: Ontdek je talent (Capaciteitenreflectie) Ontdek je passie (Motievenreflectie) Ontdek je werkplek (Werkexploratie) Zelf aan zet (Lobaansturing) In gesprek met (Netwerken) Wat kun je? Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma s kom je tegen je werk/je BPV? Wat voor (soort) werk past bij mij? Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga ik doen om mijn leiding af te maken of werk te vinden? Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen? De leiding verwacht een actieve inspanning van jou voor zowel lobaan als burgerschap. Je moet aan deze inspanningsverplichting voldoen om het diploma te kunnen behalen. In het examenprogramma zijn examendrachten genomen die jij aflegt. Deze examendrachten moet je behalen als onderdeel van het diploma. In onderstaand schema zie je welke onderdelen aan bod komen en wanneer de beroepspraktijkvorming (BPV) gepland staat. Als je meer over de verschillende onderdelen van het leidingsprogramma wilt weten kun je dit zoeken in Fronter, P&S (Planning en scores). In dit programma is de leiding genomen en worden je studievorderingen bijgehouden. Opleidingsgids , School ZD, BBL, BFB uitstroom BA en AA klas BFB4b 9

10 1.3.1 Onderwijsprogramma en lobaanprogramma in schema Alle leerjaren OP1 OP2 OP3 OP 4 Integrale leerlijn Basis leerlijn BPV, minimaal 24 klokuren per week Alle kerntaken en werkprocessen; Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Fiscale economie BPV, minimaal 24 klokuren per week Alle kerntaken en werkprocessen; Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Fiscale economie BPV, minimaal 24 klokuren per week Alle kerntaken en werkprocessen; Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Fiscale economie BPV, minimaal 24 klokuren per week Alle kerntaken en werkprocessen; Engels Nederlands Rekenvaardigheid Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Fiscale economie Burgerschap Keuzeruimte Lobaan-- programma individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) ECDL onderdelen maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) ECDL onderdelen maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) ECDL onderdelen maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) individuele keuzedrachten (waarvan min 1 in relatie tot bpv) ECDL onderdelen maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in het bedrijf) Lobaangesprek (afhankelijk van stadium van studie: intro, reflectie en voortgang, afronden, vervolgstudie etc) Opleidingsgids , School E&A, BBL, BFB4 10

11 1.3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV) Een deel van je leiding volg je beroepspraktijkvorming in een bedrijf. De leiding werkt met een BPV-gids voor de BBL, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn genomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter (algemene ruimte E&A-ICT onder documenten). Per leiding is er een BPV-werkboek. Deze ontvang je bij aanvang van je leiding voor in het bedrijf en is ook te vinden in de BBL-ruimte in Fronter Keuzeruimte Een deel van jouw leiding heet keuzeruimte. Dit onderwijs gaat niet direct over de eisen die bij de leiding horen, maar is extra. De leiding biedt de volgende keuzeruimte aan: Naam keuzedeel Leerjaar Aantal studiepunten Onderdelen van ECDL: Word, PowerPoint, Excel en Access Alle Zie Fronter/Planning&Scores (gem moet min 5,5 zijn) Maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in bedrijf): Naast je werk en je studie blijft een mens een leven lang leren. Het kan zijn dat je je verdiept binnen je werk maar het kan ook zijn dat je in je privé leven allerlei activiteiten uitvoert die je verder brengen in je maatschappelijk leven. Voor het halen van studiepunten van de keuzeruimte maak je zelf een voorstel. Je moet 40 klokuren verantwoorden. Je kunt deze uren bijvoorbeeld besteden aan. Een extra training binnen het bedrijf Intervisie met collega s Een maatschappelijke functie, trainer, bestuur, werkgroep Een cursus/studie buiten het werk Een maatschappelijke activiteit (mantelzorg, zorg voor anderen, werkzaam lid van een vereniging) Een combinatie van activiteiten Etc. Maak een voorstel. Leg dit voor aan je lobaanbegeleider. Indien je voorstel akkoord is maak je gedurende het jaar een verslag waarin je de 40 uur verantwoordt, bv in een logboek. Dit is een van de onderwerpen die tijdens je lobaangesprek besproken worden. Wanneer je de 40 uur hebt volgemaakt kan het eindverslag worden ingeleverd bij je lobaanbegeleider. Alle Moet min Voldoende zijn 11

12 1.3.4 Ontwikkelingsgerichte beoordeling Binnen de leiding wordt gekeken naar de voortgang van het leren: hoe staat het met de competenties, kennis en vaardigheden. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Deze beoordelingen worden vastgesteld en afgenomen door de docenten van de leiding in de lessen. Deze beoordelingen leveren studiepunten, die bepalend zijn voor de voortgang van de leiding Studiepunten In je leiding wordt gewerkt met studiepunten. Voor deze leiding kun je in totaal 180 studiepunten behalen. Je krijgt studiepunten toegekend als de prestatie die daarvoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. De studiepunten worden toegekend aan het ontwikkelingsgerichte deel en aan het kwalificerende deel van de leiding. De behaalde studiepunten zijn zichtbaar in Fronter/Planning & Scores. Om het diploma van de leiding te kunnen behalen moet je alle studiepunten voor het kwalificerende deel van de leiding verwerven Studievoortgang Studiepunten zijn bepalend in de normen die gelden voor de voortgang van de leiding: Je kunt maximaal 180 studiepunten behalen in deze leiding. Deze zijn verdeeld over de diverse vakken. Wanneer je in het ontwikkelingsgerichte deel minder dan de helft van de studiepunten voor een vak of onderdeel hebt behaald aan het einde van het schooljaar, dan wordt in de docentenvergadering besproken of je verder kunt in de leiding en of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Deze aanvullende afspraken worden vastgelegd in Planning & Scores in de vorm van een studieadvies. Kun je niet verder in de leiding, dan krijg je een bindend studieadvies, hetgeen inhoudt dat je moet stpen met de leiding. Ook al mag je basis van de behaalde studiepunten doorgaan in de leiding, is het belangrijk te weten dat je uiteindelijk alle studiepunten voor de kwalificerende toetsen zult moeten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma van de leiding. 1.4 programma Examinering (kwalificerend) Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de leiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de leiding stelt. Elke onderwijsperiode is er een teamweek gepland. In die teamweek heb je dinsdag en donderdag examens (kwalificerende toetsen) en voortgangsmetingen. Ook werk je zelfstandig aan drachten. De examens moet je minimaal 4 weken voor aanvang van deze teamweek via Fronter aanvragen. Na sluitingsdatum is aanvragen van toetsen niet meer mogelijk. In de laatste onderwijsperiode heb je in week 25 (week van 16 juni) de examens en voortgangsmetingen. In de teamweek (week 26) heb je dan eventuele herkansingen en / of derde kansen. Deze manier van plannen houdt voor jou in dat je een aantal dagen per jaar ook de andere lesdag beschikbaar moet zijn. 12

13 Welke examens je moet doen, is hieronder weergegeven. EXAMENPLAN Bedrijfsadministrateur cohort Opleiding: Bedrijfsadministrateur Crebonummer: 93210, uitstroom Cohort: , schooljaar Leerweg en niveau: BBL Financiële beroepen niveau 4 Kwalificatiedossier Kerntaak: 1. Houdt de dagboeken bij Werkproces: 1.1 Werkt het inkoboek bij 1.1 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 1.2 Werkt het verkoboek bij 1.2 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 1.3 Werkt de bankboeken bij 1.3 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 1.4 Werkt het kasboek bij 1.4 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) Bepaling eindcijfer kerntaak 1 voor BA (V=6; G=8) Weging PvB 1.1 inkoboek 1 PvB 1.2 verkoboek 1 PvB 1.3 bankboeken 1 PvB 1.4 kasboek 1 Spreadsheettoepassingen 1 Elementaire BA 1 Elementaire BE 1 Rv voor fin. Toep. 1 Engels VE Luisteren B1(bi) 1 Kerntaak: 2. Verricht werkzaamheden ten behoeve van periodeafsluitingen Werkproces: 2.1 Verricht boekingen in het memoriaal SKE Gevord. BA (bi) + SKE Gevord. BE (bi) 2.2 Verricht werkzaamheden voor de SKE Gevord. BA (bi) + SKE Gevord. BE (bi) periodeafsluiting 2.3 Treft voorbereidingen voor de aangifte SKE Fiscaal (bi) omzetbelasting Bepaling eindcijfer kerntaak 2 voor BA (V=6; G=8) Weging PvB 2.1 memoriaal 1 PvB 2.2 periode afsl. 1 PvB 2.3 aangifte o.b. 1 Gevorderde BA voor BA 1 Gevorderde BE voor BA 1 Fiscaal voor BA 1 Engels VE Lezen B1 (bi) 0,5 Engels VE gesprekken voeren B1(bi) 0,5 Nederlands gesprekken voeren 3F (in PvB 2.1 en 2.2) Nederlands lezen 3F (in PvB 2.2 en 2.3) Rv getallen 3F (in PvB 2.2) Rv verhoudingen 3F (in PvB 2.2) Rv verbanden 3F (in PvB 2.2) 13

14 Kerntaak: 3. Verricht werkzaamheden voor het debiteuren- en crediteurenbeheer Werkproces: 3.1 Voert stamgegevens in en wijzigt deze. 3.1 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 3.2 Stelt facturen en controleert deze. 3.2 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 3.3 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor invordering. 3.3 (bpv) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 3.4 Controleert inkofacturen en verricht activiteiten voor fiattering van 3.4 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) inkofacturen. Bepaling eindcijfer kerntaak 3 voor BA (V=6; G=8) weging PvB 3.1 stamgegevens 1 PvB 3.2 facturen 1 PvB 3.3 bet.termijnen 1 PvB 3.4 controle ink.fact. 1 Spreadsheettoepassingen 1 Elementaire BA 1 Rv voor fin. Toep. 1 Engels VE Luisteren B1(bi) 0,25 Engels VE Lezen B1 (bi) 0,25 Engels VE gesprekken voeren B1(bi) 0,25 Engels VE schrijven A2 (bi) 0,25 Rv Getallen 3F (in PvB 3.4) Rv Verhoudingen 3F (in PvB 3.4) Rv Meten en meetkunde 2F (in PvB 3.4) Kerntaak: 4. Verricht werkzaamheden t.b.v. periode afsluiting Werkproces: 4.1 Houdt een projectadministratie bij. 4.1 (bpv) + SKE Gevord. BA 4.2 Houdt een urenadministratie bij. 4.2 (bpv) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 4.3 Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert 4.3 (bpv) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) deze. 4.4 Instrueert over het gebruik van 4.4 (bpv) administratieve systemen. 4.5 Beheert de kas. 4.5 (bpv) Bepaling eindcijfer kerntaak 4 voor BA (V=6; G=8) weging PvB 4.1 projectadministratie 1 PvB 4.2 urenadm. 1 PvB 4.3 kwant. Geg. 1 PvB 4.4 gebruik adm. Syst. 1 PvB 4.5 beheert de kas 1 Spreadsheettoepassingen 1 Rv voor fin. Toep. 1 Gevorderde BA voor BA 1 Engels VE Luisteren B1(bi) 0,5 Engels VE gesprekken voeren B1(bi) 0,5 Nederlands Luisteren 3F (in PvB 4.4 en 4.5) 14

15 Nederlands spreken 3F (in PvB 4.4) Nederlands gesprekken voeren 3F (in PvB 4.1) Nederlands schrijven 3F (in PvB 4.1 en 4.4) Nederlands generiek Domeinen Vaardigheden Niveau 1. Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 3F COE Le/Lui (bi) Spreken 3F VE Spreken (bi) Gesprekken voeren 3F VE Gesprekken voeren (bi) 2. Leesvaardigheid Lezen 3F COE Le/Lui (bi) 3. Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 3F VE Schrijven (bi) 4. Begrippenlijst en taalverzorging begrippenlijst en taalverzorging Rekenen generiek Vaardigheden Niveau 1. Getallen 3F COE Rv 3F (bi) 2. Verhoudingen 3F COE Rv 3F (bi) 3. Meten en meetkunde 3F COE Rv 3F (bi) 4. Verbanden 3F COE Rv 3F (bi) Engels generiek Vaardigheden: OP Tijdsduur 1. Luisteren B1 VE Luisteren en Lezen B1 (bi) COE instellingsexamens (in combi met beroepsspecifiek) 2. Lezen B1 VE Luisteren en Lezen B1 (bi) COE instellingsexamens (in combi met beroepsspecifiek) 3. Gesprekken voeren A2 VE gesprekken voeren A2 instellingsexamen 4. Spreken A2 VE spreken A2 Instellingsexamen (in combi met beroepsspecifiek) 5. Schrijven A2 VE schrijven A2 Instellingsexamen (in combi met beroepsspecifiek) Op Op Op Op Op 120 min / 60 min 120 min / 60 min min 10 min 60 min Nederlands beroepsspecifiek Domeinen Vaardigheden Niveau Kerntaak/werkproces 1. Mondelinge Luisteren 3F 4.4, 4.5 Wp 4.4, 4.5 taalvaardigheid (bpv) Spreken 3F 4.4 (bpv) Wp 4.4 Gesprekken voeren 3F 2.1, 2.2, 4.1 (bpv) 2. Leesvaardigheid Lezen 3F 2.2, 2.3 (bpv) Wp 2.1, 2.2, 4.1 Wp 2.2, Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 4. Begrippenlijst en begrippenlijst en taalverzorging taalverzorging 3F 4.1, 4.4 (bpv) Wp 4.1,

16 Rekenen Beroepsspecifiek Vaardigheden Niveau Kerntaak/werkproces 1. Getallen 3F (bpv) Wp Verhoudingen 3F (bpv) Wp Meten en meetkunde 2F 3.4 (bpv) Wp Verbanden 3F (bpv) Wp Moderne Vreemde Taal 1 Beroepsspecifiek (Engels) Vaardigheden Niveau Kerntaak/werkproces 1. Luisteren B1 VE Luisteren B1(bi) wp 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, Lezen B1 VE Lezen B1 (bi) wp 2.2, 2.3, 3. Gesprekken voeren B1 VE gesprekken voeren B1(bi) 4. Spreken A2 VE spreken A2 (bi) 5. Schrijven A2 VE schrijven A2 (bi) 3.1, 3.2, 3.4 wp 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3 (geen kpeling met wp) wp 3.4, 3.5 Overige voorwaarden voor diplomering BPV Burgerschap Lobaanbegeleiding Keuzeruimte Voldaan: minimaal voldoende voor elk werkproces Zie leidingsgids Zie leidingsgids Minimaal voldoende 360 = CE = CGI = MKE = PA = PE = = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Mondelinge kennisexamen Portfolio-assessment Praktijkexamen Proeve van bekwaamheid SKE = SML = VE = WSV = COE= (bi) = (bpv) / (bu) = Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel Vaardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilot examen of Centraal examen Binnenschools Buitenschools/in de bpv : de proeve van bekwaamheid wordt in principe één maal, aan het einde van de leiding, voor alle werkprocessen afgenomen in de bpv. In de examenafspraken wordt aangegeven hoe lang de proeve in totaal duurt. Gangbaar is een tijdsduur van circa 4 weken. 16

17 programma EAI-1215-NE-COE-3F Nederlands (COE) 3F Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EAI-K-NE-LU/LE-3F Luisteren/Lezen 3F Cijfer 5, min VE COE EAI-K-NE-SC/IN/PR-3F Schrijven/Gesprekken/Spreken 3F EAI-K-NE IN 3F NE Gesprekken 3F Cijfer 5, min VE EAI-K-NE PR 3F NE Spreken 3F Cijfer 5, min VE EAI-K-NE SC 3F NE Schrijven 3F Cijfer 5, min VE EAI-K-EN generiek Engels - generiek Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EAI-K-EN-LE-B1 EN Lezen B1 Cijfer 5,5 EAI-K-EN LU B1 EN Luisteren B1 Cijfer 5,5 EAI-K-EN SC A2 EN Schrijven A2 Cijfer 5,5 EAI-K-EN IN A2 EN Gesprekken A2 Cijfer 5,5 EAI-K-EN PR A2 EN Spreken A2 Cijfer 5, samen of 60 min elk VE VE 2 60 min VE VE min 2 10 min VE EA-K-BFB-EN Engels - beroepsspecifiek Type beroepsspecifiek waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EA-K-BFB-EN-LE-B1 EN Lezen B1 Cijfer 5, min VE 1 EA-K-BFB-EN-LU-B1 EN Luisteren B1 Cijfer 5, min VE 1 EA-K-BFB-EN-SC-A2 EN Schrijven A2 Cijfer 5, min VE 1 EA-K-BFB-EN-IN-B1 EN Gesprekken B1 Cijfer 5, VE 1 min 17

18 EA-K-BFB-EN-PR-A2 EN Spreken A2 Cijfer 5, min VE 1 EA-K-BFB-BA-pvb Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EA-K-BFB-pvb1.1 PvB 1.1 inkoboek O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb1.2 PvB 1.2 verkoboek O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb1.3 PvB 1.3 bankboeken O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb1.4 PvB 1.4 kasboek O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB4-pvb2.1 PvB 2.1 memoriaal O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB4-pvb2.2 PvB 2.2 periode afsl. O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB4-pvb2.3 PvB 2.3 aangifte o.b. O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb3.1 PvB 3.1 stamgegevens O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb3.2 PvB 3.2 facturen O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb3.3 PvB 3.3 bet.termijnen O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb3.4 PvB 3.4 controle ink.fact. O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB4-pvb4.1 PvB 4.1 projectadministratie O/V/G V 2 2 in EA-K-BFB-pvb4.2 PvB 4.2 urenadm. O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB-pvb4.3 PvB 4.3 kwant. Geg. O/V/G V 3 2 in EA-K-BFB4-pvb4.4 PvB 4.4 gebruik adm. Syst. O/V/G V 2 2 in EA-K-BFB4-pvb4.5 PvB 4.5 beheert de kas O/V/G V 1 2 in 18

19 EAI-K-RE-CE-3F Rekenvaardigheid Rekenvaardigheid 3F (COE) Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op Cijfer 5, min SKE COE 3 EA-K-BFB-BA-ten Tentamens Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EA-K-BFBspreadsheettoepassingen Spreadsheettoepassingen Cijfer 5, min VE 3 EA-K-BFB-elementaire BA Elementaire BA Cijfer 5, min SKE 3 EA-K-BFB-elementaire BE Elementaire BE Cijfer 5, min SKE 3 EA-K-BFB-rv voor fin. Rv voor fin. Toep. Cijfer 5, min SKE 1 Toep. EA-K-BFB/BA-gevorderde BA voor BA EA-K-BFB/BA-gevorderd BE voor BA EA-K-BFB/BA-fiscaal voor BA Gevorderde BA voor BA Cijfer 5,5 Gevorderde BE voor BA Cijfer 5,5 Fiscaal voor BA Cijfer 5, min SKE 2 60 min SKE 2 60 min SKE Voorwaarden voor diplomering Naast het behalen van bovenstaande examens, gelden nog de volgende voorwaarden voor diplomering: - Een voldoende beoordeling behalen voor de beroepspraktijkvorming (BPV) - Voldoen aan de inspanningsverplichting voor lobaan en burgerschap - Een voldoende beoordeling behalen voor de keuzeruimte 19

20 EXAMENPLAN Assistent Accountant cohort Opleiding: Assistent Accountant Crebonummer: 93210, uitstroom Cohort: , schooljaar Leerweg en niveau: BBL Financiële beroepen niveau 4 Kwalificatiedossier Kerntaak: 1. Houdt de dagboeken bij Werkproces: 1.1 Werkt het inkoboek bij 1.1 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 1.2 Werkt het verkoboek bij 1.2 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 1.3 Werkt de bankboeken bij 1.3 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) 1.4 Werkt het kasboek bij 1.4 (bpv) + SKE Elem. BA (bi) + SKE Elem. BE (bi) + VE spreadsh. Toep. (bi) + SKE Rv voor fin. Toep. (bi) Bepaling eindcijfer kerntaak 1 voor BA (V=6; G=8) Weging PvB 1.1 inkoboek 1 PvB 1.2 verkoboek 1 PvB 1.3 bankboeken 1 PvB 1.4 kasboek 1 Spreadsheettoepassingen 1 Elementaire BA 1 Elementaire BE 1 Rv voor fin. Toep. 1 Engels VE Luisteren B1(bi) 1 Kerntaak: 2. Verricht werkzaamheden ten behoeve van periodeafsluitingen Werkproces: 2.1 Verricht boekingen in het memoriaal SKE Gevord. BA (bi) + SKE Gevord. BE (bi) 2.2 Verricht werkzaamheden voor de SKE Gevord. BA (bi) + SKE Gevord. BE (bi) periodeafsluiting 2.3 Treft voorbereidingen voor de aangifte SKE Fiscaal (bi) omzetbelasting 2.4 Verricht werkzaamheden voor de SKE Gevord. BA (bi) + SKE Fiscaal (bi) aangifte inkomstenbelasting Bepaling eindcijfer kerntaak 2 voor BA (V=6; G=8) Weging PvB 2.1 memoriaal 1 PvB 2.2 periode afsl. 1 PvB 2.3 aangifte o.b. 1 PvB 2.4 aangifte i.b. 1 Gevorderde BA voor AA 1 Gevorderde BE voor AA 1 Fiscaal voor AA 1 Engels VE Lezen B1 (bi) 0,5 Engels VE gesprekken voeren B1(bi) 0,5 Nederlands gesprekken voeren 3F (in PvB 2.1 en 2.2) Nederlands lezen 3F (in PvB 2.2 en 2.3) Rv getallen 3F (in PvB 2.2) Rv verhoudingen 3F (in PvB 2.2) Rv verbanden 3F (in PvB 2.2) 20

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant

Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant Financiële Beroepen niveau 4 Bedrijfsadministrateur/ Assistent-Accountant LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * In Harderwijk en Raalte alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie