Opleidingsgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 1 2013-2014"

Transcriptie

1 Opleidingsgids School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : Kwalificatiedossier/jaartal : ICT-medewerker / Uitstroom : Medewerker ICT (MI) Crebonummer uitstroom : Uitstroom 2 : Crebonummer uitstroom : KBB : ECABO Niveau : 2 Leerweg ` : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 2 : Indien zich tijdens de opleiding veranderingen voordoen, wordt deze opleidingsgids tussentijds aangepast 2 In een cohortaanduiding is voortaan alleen startjaar en niet meer de duur van de opleiding verwerkt.

2 De opleiding. Wat doet een Medewerker ICT De beroepsopleiding die je volgt is gebaseerd op een landelijk geldend kwalificatiedossier. Hierin is beschreven wat je allemaal moet weten en kunnen om het beroep, waarvoor je opgeleid wordt, goed te kunnen uitvoeren. De ICT-medewerker is werkzaam in de sector ICT. Hij werkt bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Hij is verantwoordelijk voor de continuïteit van het informatiesysteem of delen daarvan. Hij verricht (ondersteunende) activiteiten bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. Hij voert zijn werkzaamheden uit op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies en rapporteert aan zijn direct leidinggevende. Het werk van de ICT-medewerker bestaat uit het installeren en onderhouden van hard- en software en het ondersteunen van systeemgebruikers. De ICT-medewerker stelt zich klantgericht, proactief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast kan hij werken volgens kwaliteitscriteria en procedures. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van de eindgebruikers en dat hij zich te allen tijden dienstverlenend moet opstellen..2 Inhoud van de beroepsopleiding In een beroepsopleiding heb je te maken met kerntaken, werkprocessen en competenties. Kerntaken zijn activiteiten die je in jouw beroep moet uitvoeren en die steeds weer terugkomen. Iedere kerntaak bestaat weer uit werkprocessen. Dat zijn de stapjes die bij de (kern)taak horen.

3 Kerntaken (Kt) Werkprocessen (Wp). Installeren van hard- en software. Assembleren van systemen.2 Demonteren van systemen.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties.4 Realiseren van bekabelingsinfrastructuur 2. Onderhouden en beheren van harden software 2. Voorkomen van (ver)storingen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3. Ondersteunen van systeemgebruikers 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen In een kwalificatiedossier kunnen uitstroomdifferentiaties en certificeerbare eenheden vermeld worden. In jouw kwalificatiedossier staat het volgende vermeld: Crebocode Uitstroomdifferentiatie Medewerker ICT De keuze voor deze uitstroomdifferentiatie maak je op grond van je vooropleiding en je BPV-plaats direct bij aanvang van je opleiding. Na voltooiing van de niveau 2 opleiding Medewerker ICT(MI) kun je doorstromen naar de niveau 3opleiding Medewerker beheer ICT (MB). Je bent niet toelaatbaar tot de niveau 3 opleiding wanneer je een negatief advies krijgt van de docentenvergadering! Certificeerbare eenheden: geen Extern erkende eenheden: geen Om de kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren moet je beschikken over competenties. Voorbeelden van competenties zijn: samenwerken en overleggen, plannen en organiseren en instructies en procedures opvolgen.

4 Naast de beroepsopleiding moet jij ook voldoen aan landelijke eisen die gesteld worden aan: - Nederlands, moderne vreemde talen bv. Engels - Rekenen - Loopbaan en Burgerschap (zie en ) - Een deel van de opleiding bestaat uit keuzeruimte. Nederlands (referentieniveau Meijerink) generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) 4F 3F 2F Rekenen (referentieniveau Meijerink) - generiek (algemene eisen vanuit de maatschappij) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F Nederlands (referentieniveau Meijerink) beroepsspecifiek (eisen vanuit het beroep) Lezen Mondelinge taalvaardigheid (luisteren) Mondelinge taalvaardigheid (spreken) 4F 3F 2F werkproces werkproces. Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren) werkproces n.v.t. Schrijven (inclusief begrippenlijst en taalverzorging) werkproces

5 Rekenen (referentieniveau Meijerink) - beroeps specifiek (eisen vanuit het beroep) Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 4F 3F 2F Werkproces. Werkproces. Werkproces. Werkproces. Moderne vreemde taal beroepsspecifiek Engels (eisen vanuit het beroep) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven C B2 B A2 A werkproces werkproces werkproces n.v.t. werkproces Naam keuzedeel Leerjaar beoordeling 4 onderdelen van ECDL t/m 7: Word PowerPoint Excel Access NB: in overleg met docent mag een ander ECDL-onderdeel gekozen worden. Alle minimale score 75% per onderdeel

6 Vrije keuzeopdracht niveau 2: Maatschappelijke activiteiten naar keuze (privé of in bedrijf): Naast je werk en je studie blijft een mens een leven lang leren. Het kan zijn dat je je verdiept binnen je werk maar het kan ook zijn dat je in je privé leven allerlei activiteiten uitvoert die je verder brengen in je maatschappelijk leven. Voor het halen van studiepunten van dit onderdeel van de keuzeruimte maak je zelf een voorstel. Je moet 40 klokuren verantwoorden. Je kunt deze uren bijvoorbeeld besteden aan. Een extra training binnen het bedrijf Intervisie met collega s Een maatschappelijke functie, trainer, bestuur, werkgroep Een cursus/studie buiten het werk Een maatschappelijke activiteit (mantelzorg, zorg voor anderen, werkzaam lid van een vereniging) Een combinatie van activiteiten Etc. Maak een voorstel. Leg dit voor aan je loopbaanbegeleider. Indien je voorstel akkoord is maak je gedurende het jaar een verslag waarin je de 40 uur verantwoordt, bv in een logboek. Dit is een van de onderwerpen die tijdens je loopbaangesprek besproken worden. Wanneer je de 40 uur hebt volgemaakt kan het eindverslag worden ingeleverd bij je loopbaanbegeleider. Alle Vrije keuzeopdracht moet minimaal Voldoende zijn

7 2 De inhoud van de opleiding Elk schooljaar heeft vier perioden. Een periode bestaat uit 0 effectieve lesweken en duurt dus langer als hier een vakantie in valt. Binnen een BBL opleiding ben je minimaal 24 klokuren per week aan het werk op een erkend leerwerkbedrijf. Daarnaast kom je een dag per week naar school voor ondersteunende lessen. Je moet de gehele lesdag op school aanwezig zijn. In de volgende paragrafen zie je hoe de opleiding opgebouwd is. Het onderwijsprogramma is voor de gehele opleiding beschreven. Gemiddeld ben je hier,5 tot 2 jaar mee bezig, afhankelijk van vooropleiding en studietempo.

8 2. Drie programma s De opleiding is opgebouwd uit drie programma onderdelen:. Het onderwijsprogramma 2. Het burgerschapsprogramma en loopbaanprogramma 3. Het examenprogramma 2.. Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 leerlijnen en de keuzeruimte.. Integrale leerlijn: Binnen de integrale leerlijn ga je aan de slag met opdrachten. Deze opdrachten zijn afgeleid van het beroep waarvoor je wordt opgeleid. In deze leerlijn verwerf je ook de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om de opdrachten uit te kunnen voeren. Op deze manier ontwikkel je je competenties. 2. Basisleerlijn: We kunnen je niet alles leren via opdrachten. Daarnaast is er een basisleerlijn waarin je alle andere noodzakelijke kennis en vaardigheden leert. Binnen de basisleerlijn bereiden we je ook voor op de examens voor Nederlands en rekenen en werk je aan burgerschapscompetenties. Keuzeruimte: Een deel van de opleiding heet keuzeruimte. De keuzeruimte kan op verschillende manier ingevuld worden: o Aanbod vanuit de school dat verplicht is voor iedere student. o Aanbod in overleg met het werkveld. o o Aanbod van diverse activiteiten waar jij als student uit mag kiezen. Eigen keuze die jij als student maakt door zelf met een voorstel te komen. Jouw voorstel moet wel door de school goedgekeurd worden. Binnen de beroepsopleiding die jij volgt moet je om het diploma te kunnen behalen voldoen aan de inspanningsverplichting voor burgerschap en loopbaan. Dit is een landelijke eis. Dit kun je ook lezen in deze opleidingsgids. Hieronder kun je zien wat jouw opleiding verwacht van jou als het gaat over burgerschap en loopbaan.

9 2..2. Burgerschapsprogramma Dimensies van burgerschap Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap Je bent in staat én bereid om je te verdiepen in de politiek van Nederland en een actieve bijdrage te leveren door bijvoorbeeld te stemmen of mee te denken bij politieke besluitvorming bijvoorbeeld door lid te zijn van de studentenraad. a. Je bent bereid én in staat een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces b. Je bent bereid én in staat om op een verantwoorde manier je te gedragen als consument Je bent in staat én bereid om deel uit te maken van de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Je bent bereid én in staat om te reflecteren op je eigen gezondheid en leefstijl. Je bent bereid én in staat zorg te dragen voor je eigen gezondheid en leefstijl als burger én als werknemer. De inspanning die je als student moet leveren Individuele keuzeopdracht Politiek-Juridisch; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzeopdracht Arbeid (a) en individuele keuzeopdracht Kritisch consument (b); beide moeten minimaal voldoende zijn; score: V+V=V V+G=V G+G=G Individuele keuzeopdracht Sociaal maatschappelijk; deze moet minimaal voldoende zijn Individuele keuzeopdracht Vitaal burgerschap; deze moet minimaal voldoende zijn NB: bij minimaal opdracht moet je een duidelijke link leggen met je leerbedrijf. NB: je wordt bij het maken van deze opdrachten op afstand begeleid door de docent Burgerschap voor de BBL, dhr. M. van der Lee.

10 Het loopbaanprogramma Iedere student bij het Summa College heeft een loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider begeleidt jou tijdens je hele opleiding en je hebt regelmatig gesprekken met hem of haar. In het loopbaanprogramma leer je je eigen talenten en kwaliteiten onder woorden te brengen en na te denken over wat je geleerd hebt over het beroep en over jezelf. Je kijkt terug op ervaringen in je BPV, bekijkt wat je daarvan geleerd hebt en wat je daar vervolgens mee wil doen. Zo krijg je een steeds beter beeld van jezelf en kun je aan het einde van je opleiding een goede keuze maken of je op je huidige werkplek wilt blijven, gaat solliciteren naar een andere baan of dat je nog verder wilt studeren, al dan niet in deeltijd. Binnen het loopbaanprogramma ga je de volgende competenties ontwikkelen. Loopbaancompetenties die je verder gaat ontwikkelen Ontdek je talent Wat kun je? (Capaciteitenreflectie) Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden? Ontdek je passie (Motievenreflectie) Ontdek je werkplek (Werkexploratie) Zelf aan zet (Loopbaansturing) In gesprek met (Netwerken) Wat wil je? Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen? Wat kies je? Welke uitdagingen en dilemma s kom je tegen op je werk/je BPV? Wat voor (soort) werk past bij mij? Wat ga je ontdekken? Wat ga je oefenen en bewijzen? Wat ga ik doen om mijn opleiding af te maken of werk te vinden? Wie heb je nodig om je wensen te realiseren? Wie kun je om hulp vragen?

11 2. Fase Startperiode (lj eerste 2 OP s van student) In deze periode gaat het erom dat de student een basis beroeps-, zelf- en opleidingsbeeld ontwikkeld. Aan het einde van deze periode is de student in staat een gefundeerd antwoord te geven op de vraag: zit ik hier op de goede plek? Loopbaancompetenties - Ontdek je talent - Ontdek je passie - Ontdek je werkplek Activiteit - Intakegesprek - Introductie in bbl (hand-out) door loba en onderwijsassistent - 0-metingen Nederlands, Engels en rekenvaardigheid tbv bepaling niveaugroep - In de loba-uren (reflectie op lessen en bpv - resultaten terugkoppelen in de loba gesprekken) - Invullen vragenlijst (startperiode) - In de loba-uren (reflectie op lessen en eerste bpv - resultaten terugkoppelen in de loba gesprekken) - Invullen vragenlijst (startperiode) - In de loba-uren (reflectie op lessen en bpv - resultaten terugkoppelen in de loba gesprekken) - Invullen vragenlijst (startperiode) - BPV-werkplan maken - Bpv opdrachten oriëntatie op de organisatie - Zelf aan zet - loba gesprek - Invullen vragenlijst (startperiode) - activiteitenplan maken voor school: in SBU s per week in kaart brengen (hoeveel tijd ben ik kwijt voor school?) - BPV-werkplan maken - Aan te leveren producten - Statusformulier intake in P&S (doorstroomportfolio) - Reflectie loba-verslag eerste 2 OP s - Ingevulde vragenlijst (startperiode) - Uitslag 0-metingen - - Reflectie loba-verslag eerste 2 OP s - Ingevulde vragenlijst (startperiode) - Reflectie loba-verslag eerste 2 OP s - Ingevulde vragenlijst (startperiode) - BPV-werkplan - Bpv opdrachten oriëntatie op de organisatie - Reflectie loba-verslag eerste 2 OP s - Ingevulde vragenlijst (startperiode) - Gemaakte planning - BPV-werkplan - - In gesprek - loba gesprek - Reflectie loba-verslag

12 met - Invullen vragenlijst (startperiode) - BPV Gesprek met BPV-docent en praktijkopleider op de BPV-plek eerste 2 OP s - Ingevulde vragenlijst (startperiode) - BPV-verslag Fase Ontwikkelingsperiode (vanaf derde OP van student tot circa 2 OP s voor afsluiting) In deze periode gaat het vooral om het in gesprek blijven met de student. Het gaat het geven van betekenis aan de ervaringen die zij in deze periode opdoen. Loopbaancompet enties - Ontdek je talent - Ontdek je passie - Ontdek je werkplek Activiteit - Invullen vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - 0-metingen Nederlands, Engels en rekenvaardigheid vervolg - In de loba-uren (reflectie op lessen en bpv - resultaten terugkoppelen in de loba gesprekken) - Invullen vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - - BPV-werkplan bijstellen - In de loba-uren (reflectie op lessen en bpv - resultaten terugkoppelen in de loba gesprekken) - Invullen vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - Aan te leveren producten - Ingevulde vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - Uitslag 0-metingen vervolg - Reflectie loba-verslag per 2 OP - - Reflectie loba-verslag per 2 OP - Ingevulde vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - - BPV-werkplan - Reflectie loba-verslag per 2 OP - Ingevulde vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - Zelf aan zet - Invullen vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - BPV-werkplan bijstellen - Evaluatie en bijstellen activiteitenplan - loba gesprek - In gesprek met - Loba-gesprek - Invullen vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - BPV Gesprek met BPV-docent en praktijkopleider op de BPV-plek - Reflectie loba-verslag per 2 OP - Ingevulde vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode) - BPV-werkplan - activiteitenplan - Reflectie loba-verslag per 2 OP - Ingevulde vragenlijst 2 (ontwikkelingsperiode)

13 Fase Afrondings- en vervolgperiode (laatste 2 OP s van de student) Loopbaancompet enties - Ontdek je talent - Ontdek je passie - Ontdek je werkplek Activiteit - Doorstuderen mogelijkheden onderzoeken - Invullen vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - - Doorstuderen mogelijkheden onderzoeken - Invullen vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - In de loba-uren (reflectie op je opleidings- en bpv - resultaten terugkoppelen in de loba gesprekken) - - Invullen vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - Carrièreplanning maken (promotiemogelijkheden / sollicitatie andere werkplek) - Aan te leveren producten - Reflectie loba-verslag - Ingevulde vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - Reflectie loba-verslag - Ingevulde vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - Reflectie loba-verslag - Ingevulde vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - Zelf aan zet - Doorstuderen mogelijkheden onderzoeken en besluit nemen - Invullen vragenlijst 3 (afronding en vervolg) In gesprek met - Invullen vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - Loba-gesprek - BPV Gesprek met BPV-docent en praktijkopleider op de BPV-plek - Reflectie loba-verslag - Ingevulde vragenlijst 3 (afronding en vervolg) - Reflectie loba-verslag - Ingevulde vragenlijst 3 (afronding en vervolg)

14 2..3 Opleidingsprogramma Je kunt leren op verschillende plaatsen (context) Binnen de school : BIS Buiten de school: BUS zoals excursies Beroepspraktijkvorming: dan loop je stage (BPV) in een leerbedrijf De bbl-opleidingen zijn flexibel opgebouwd; dat betekent dat een student de mogelijkheid krijgt te versnellen. Alle leerstof wordt daarom in,5 schooljaren aangeboden. De opleiding bestaat uit lessen, workshops en zelfstandig werken onder begeleiding. Onderwijsprogramma / Integrale leerlijn Context Code Naam Leerjaaodpunten Peri- Studie- BIS BUS BPV BPV I-O-BMI-IL-bpv0. BPV 0. De organisatie, taken, doelen en werkz. 2 I-O-BMI-IL-bpv0.2 BPV 0.2 Eigen functie, taken en planning 2 BPV 0.3 Veiligheid, 2 gezondheid, welzijn en I-O-BMI-IL-bpv0.3 milieu BPV 0.4 Rechten en plichten 2 I-O-BMI-IL-bpv0.4 als werknemer BPV. assembleren van alle 4 I-O-BMI-IL-bpv. syst. BPV.2 demonteren van alle 3 I-O-BMI-IL-bpv.2 syst. alle 3 I-O-BMI-IL-bpv.3 BPV.3 Install. en conf. BPV.4 Real. vd alle 3 I-O-BMI-IL-bpv.4 bek.infr.struct. BPV 2. Voork. v alle 3 I-O-BMI-IL-bpv2. (ver)storingen BPV 2.2 Lok. en verh. v alle 3 I-O-BMI-IL-bpv2.2 (ver)storingen BPV 3.2 In beh. nemen v alle 4 I-O-BMI-IL-bpv3.2 incidentmeld. alle 4 I-O-BMI-IL-bpv3.3 BPV 3.3 Afh. v incidentmeld. Totaal 3

15 I-O-BBL-BL-A2en2 I-O-BBL-BL-A2en3 I-O-BBL-BL-A2en4 I-O-BBL-BL-2Fne I-O-BBL-BL-2Fne2 I-O-BBL-BL-2Fne3 I-O-BBL-BL-2Fne4 I-O-BBL-BL-2Frv I-O-BBL-BL-2Frv2 I-O-BBL-BL-2Frv3 I-O-BBL-BL-2Frv4 Studiepunten I-O-BBL-BL-OBHSnw I-O-BMB-BL-OBHSnw2 I-O-BBL-BL-OBHS- CS EN A2 vg S2 EN A2 vg S3 EN A2 vg S4 Nederlands 2F NE 2F vg S NE 2F vg S2 NE 2F vg S3 NE 2F vg S4 Rekenvaardigheid 2F RV 2F getallen RV 2F verhoudingen RV 2F meten en meetkunde RV 2F verbanden Onderhouden en beheren hard- en software alle alle alle alle Onderwijsprogramma / Basis leerlijn Code Naam Leerjaaode Peri- Engels A2 I-O-BBL-BL-A2en EN A2 vg S 2 netwerk 2 netwerk 2 2 cisco S 2 Context BIS BUS BPV 5

16 Orientatie op de organisatie I-O-BBL-BL-OR Orientatie op de organisatie Ondersteuning systeemgebruikers I-O-BBL-BL-OS-TD topdesk 3 I-O-BBL-BL-OS-SD servicedesk 3 Installeren hard- en software I-O-BMB-BL-IHS-ITE IT-essentials 3 I-O-BBL-BL-IHS- THE theorie hard- en software 3 I-O-BBL-BL-IHS-PRA practicum 3 Totaal 34 Onderwijsprogramma / keuzeruimte Code Naam Leerjaar Peri Studie- o-de punten ECDL (4 van de 7) EAI-O-BBL-KR- basisbegrippen alle ECDL EAI-O-BBL-KR- Windows alle ECDL2 EAI-O-BBL-KR- Word alle ECDL3 EAI-O-BBL-KR- Excel alle ECDL4 EAI-O-BBL-KR- Access alle 2 ECDL5 EAI-O-BBL-KR- Powerpoint alle ECDL6 EAI-O-BBL-KR- internet alle ECDL7 EAI-O-BBL-KR3- Vrije keuzeopdracht niv 2 alle 8 vrije opdr Totaal 2 (3) Context BIS BUS BPV 6

17 Onderwijsprogramma burgerschap Code Naam Leerjaar Burgerschap I-O-BBL-politiekjuridisch Politiek-juridisch alle I-O-BBLeconomisch Economisch alle I-O-BBL-sociaalmaatschappelijk Soc.-maatschappelijk alle I-O-BBL-vitaal Vitaal burgerschap alle burgerschap - Studiepunten 4 Context BIS BUS BPV Onderwijsprogramma loopbaan Code Naam Leerjaar Peri Studie- o-de punten Loopbaan I-O-BBL-LL- Portfolio.start I-O-BBL-LL- Portfolio ontwikkeling I-O-BBL-LL- Portfolio afronding en verv Ontwikkelingsgerichte beoordeling Context BIS BU S BPV Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We doen dit met behulp van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Er wordt gekeken hoe het met je gaat in de verschillende leerlijnen Je leert ook om goed naar jezelf te kijken (te reflecteren) en uitspraken te doen over jouw eigen functioneren. Zo krijg je een overzicht van je sterke en zwakke punten. Met jouw loopbaanbegeleider maak je afspraken over je studievoortgang. Deze worden vastgelegd in je leerarrangement. Ontwikkelingsgerichte beoordelingen vinden plaats tijdens de hele opleiding. 2.3 Studiepunten Het opleidingsprogramma is ingedeeld in verschillende onderwijsproducten. Voor ieder onderwijsproduct worden punten toegekend. Dit noemen we studiepunten. Voor deze opleiding kun je in totaal 20 studiepunten behalen. 7

18 Als je te weinig studiepunten behaalt dan kan dat gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. 2.4 Beroepspraktijkvorming Een beroepsopleiding kan niet zonder de beroepspraktijk. Daarom volg je een deel van jouw opleiding in een bedrijf of instelling. We noemen dit beroepspraktijkvorming. Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-begeleider (van jouw school) en een praktijkopleider (van het leerbedrijf). Summa ICT werkt met een BPV-gids voor de BBL opleidingen, waarin onder meer regels over de beroepspraktijkvorming zijn opgenomen. De BPV-gids staat voor je in Fronter. Per opleiding is er een BPV-werkboek. Hierin staat wat je gaat doen in de BPV en hoe deze beoordeeld wordt. Je praktijkopleider en je BPV-begeleider beoordelen je BPV per werkproces. De eindverantwoordelijkheid ligt hierbij bij de school. Het werkboek ontvang je bij aanvang van je opleiding als papierversie voor in je bedrijf en is ook te vinden in de BBL-ruimte in Fronter. 3 Examinering binnen de opleiding Dit deel omvat de examens die waarmee jij te maken krijgt tijdens de opleiding. Naast de ontwikkelingsgerichte beoordelingen, krijg je in de opleiding kwalificerende beoordelingen (examens). Je legt examens af om te laten zien dat je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Elke onderwijsperiode is er een teamweek gepland. In die teamweek heb je op je vaste lesdag examens (kwalificerende toetsen) en voortgangsmetingen. Ook krijg je lessen en werk je zelfstandig aan opdrachten. 3. Examinering 3.. Jij legt examens af die gericht zijn op jouw toekomstige beroep. Daarnaast zijn er ook examens voor bijvoorbeeld Nederlands en rekenen. In het volgende schema kun je zien welke examens je moet doen. De afkortingen die gebruikt worden zijn KT kerntaak WP werkproces LJ leerjaar OP Onderwijsperiode 8

19 SP Context Studiepunten Waar wordt het examen afgenomen BIS of bi Binnen de school BUS of bu Buiten de school BPV Op de BPV plaats EAMENPLAN Medewerker ICT cohort Opleiding: Medewerker ICT Crebonummer: Cohort: , schooljaar Leerweg en niveau: BBL ICT-medewerker niveau 2 Kwalificatiedossier Kerntaak:. Installeren van hard- en software Werkproces:. Assembleren van systemen PVB. (bpv) Examen.2 Demonteren van systemen PVB.2 (bpv).3 Installeren en configureren van PVB.3 (bpv) systemen en (standaard) applicaties.4 Realiseren van de PVB.4 (bpv) bekabelingsinfrastructuur Bepaling eindcijfer kerntaak voor MI (V=6; G=8) Examen Weging PvB. assembleren van syst. PvB.2 demonteren van syst. PvB.3 Install. en conf. PvB.4 Real. vd bek.infr.struct. Engels VE Luisteren A2(bi) 0,5 Engels VE Lezen A2 (bi) 0,5 Rv Getallen 2F (in PvB.) Rv Verhoudingen 2F (in PvB.) Rv Meten en meetkunde 2F (in PvB.) Rv Verbanden 2F (in PvB.) Nederlands Luisteren 2F (in PvB.) Nederlands Lezen 2F (in PvB.3) Kerntaak: 2. Onderhouden en beheren van hard- en software Werkproces: 2. Voorkomen van (ver)storingen PVB 2. (bpv) Examen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen PVB 2.2 (bpv) 9

20 Bepaling eindcijfer kerntaak 2 voor MI (V=6; G=8) Examen weging PvB 2. Voork. v (ver)storingen PvB 2.2 Lok. en verh. v (ver)storingen Kerntaak: 3. Ondersteunen van systeemgebruikers Werkproces: 3. Instrueren van gebruikers n.v.t. 3.2 In behandeling nemen van PVB 3.2 (bpv) incidentmeldingen 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen PVB 3.3 (bpv) Examen Bepaling eindcijfer kerntaak 3 voor MI (V=6; G=8) Examen weging PvB 3.2 In beh. nemen v incidentmeld. PvB 3.3 Afh. v incidentmeld. Engels VE Luisteren A2(bi) 0,5 Engels VE Lezen A2 (bi) 0,5 Engels gesprekken voeren A2 (in PvB 3.2 en 3.3) Engels schrijven A2 (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands gesprekken voeren 2F (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands Lezen 2F (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands schrijven 2F (in PvB 3.2 en 3.3) Nederlands generiek Domeinen Vaardigheden Niveau Examen. Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 2F COE Le/Lui (bi) Spreken 2F VE Spreken (bi) Gesprekken voeren 2F VE Gesprekken voeren (bi) 2. Leesvaardigheid Lezen 2F COE Le/Lui (bi) 3. Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 2F VE Schrijven (bi) 4. Begrippenlijst en taalverzorging begrippenlijst en taalverzorging 20

21 Rekenen generiek Vaardigheden Niveau Examen. Getallen 2F COE Rv 2F (bi) 2. Verhoudingen 2F COE Rv 2F (bi) 3. Meten en meetkunde 2F COE Rv 2F (bi) 4. Verbanden 2F COE Rv 2F (bi) Nederlands beroepsspecifiek Domeinen Vaardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces. Mondelinge Luisteren 2F PVB. (bpv) Wp. taalvaardigheid Spreken n.v.t. Gesprekken voeren 2F PVB Wp (bpv) 2. Leesvaardigheid Lezen 2F PVB Wp Schrijfvaardigheid Schrijven incl. 4. Begrippenlijst en begrippenlijst en taalverzorging taalverzorging 3.3 (bpv) 2F PVB (bpv) 3.3 Wp Rekenen Beroepsspecifiek Vaardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces. Getallen 2F PVB. (bpv) Wp. 2. Verhoudingen 2F PVB. (bpv) Wp. 3. Meten en meetkunde 2F PVB. (bpv) Wp. 4. Verbanden 2F PVB. (bpv) Wp. Moderne Vreemde Taal Beroepsspecifiek (Engels) Vaardigheden Niveau Examen Kerntaak/werkproces. Luisteren A2 VE Luisteren wp A2(bi) 2. Lezen A2 VE Lezen A2 (bi) wp Gesprekken voeren A2 PVB wp (bpv) 4. Spreken n.v.t. (geen koppeling 5. Schrijven A2 PVB (bpv) met wp) wp

22 Overige voorwaarden voor diplomering BPV Burgerschap Loopbaanbegeleiding Keuzeruimte Voldaan: minimaal voldoende voor elk werkproces Zie opleidingsgids Zie opleidingsgids Minimaal voldoende 360 = CE = CGI = MKE = PA = PE = PVB = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Mondelinge kennisexamen Portfolio-assessment Praktijkexamen Proeve van bekwaamheid SKE = SML = VE = WSV = COE= (bi) = (bpv) / (bu) = Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel Vaardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilot examen of Centraal examen Binnenschools Buitenschools/in de bpv PVB: de proeve van bekwaamheid wordt in principe één maal, aan het einde van de opleiding, voor alle werkprocessen afgenomen in de bpv. In de examenafspraken wordt aangegeven hoe lang de proeve in totaal duurt. Gangbaar is een tijdsduur van circa 4 weken. 22

23 Examenprogramma EAI-25-NE-COE-2F Nederlands (COE) 2F Type waardering minimaal studiepunten gelegenheden tijdsduur examenvorm jaar/op EAI-K-NE-LU/LE-2F Luisteren/Lezen 2F Cijfer 5, min VE COE 2 / OP2 EAI-K-NE-SC/IN/PR-2F Schrijven/Gesprekken/ Spreken 2F EAI-K-NE IN 2F NE Gesprekken 2F Cijfer 5, min VE 2 / OP2 EAI-K-NE PR 2F NE Spreken 2F Cijfer 5, min VE 2 / OP EAI-K-NE SC 2F NE Schrijven 2F Cijfer 5, min VE 2 / OP2 EA-K-BMI-EN Engels - beroepsspecifiek beroepsspecifiek I-K-BMI-EN LE A2 EN Lezen A2 Cijfer 5, min VE / OP3 I-K-BMI-EN LU A2 EN Luisteren A2 Cijfer 5, min VE 2 / OP2 EA-K-BMI-pvb PVB I-K-BMI-pvb. PvB. assembleren van syst. O/V/G V 4 2 in overleg I-K-BMI-pvb.2 PvB.2 demonteren van syst. O/V/G V 3 2 in overleg I-K-BMI-pvb.3 PvB.3 Install. en conf. O/V/G V 3 2 in overleg I-K-BMI-pvb.4 PvB.4 Real. vd O/V/G V 3 2 in bek.infr.struct. overleg I-K-BMI-pvb2. PvB 2. Voork. v O/V/G V 4 2 in (ver)storingen overleg I-K-BMI-pvb2.2 PvB 2.2 Lok. en verh. v O/V/G V 4 2 in (ver)storingen overleg PVB PVB PVB PVB PVB PVB op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

24 I-K-BMI-pvb3.2 I-K-BMI-pvb3.3 EAI-K-RE-CE-2F PvB 3.2 In beh. nemen v incidentmeld. PvB 3.3 Afh. v incidentmeld. Rekenvaardigheidgeneriek Rekenvaardigheid 2F (COE) O/V/G V 4 2 in overleg O/V/G V 4 2 in overleg PVB PVB op aanvraag op aanvraag Cijfer 5, min SKE COE 2 / OP2 24

25 3.2 Vormen van examens Binnen de opleiding kun je te maken krijgen met verschillende vormen van examineren. Een voorbeeld hiervan is een proeve van bekwaamheid. In de proeve van bekwaamheid laat je zien dat je de taken die je moet uitvoeren in je beroep goed kan uitvoeren. Een ander voorbeeld van een examen is een portfolio-assessment. In een portfolio verzamel je bewijzen, waarmee je laat zien dat je de taken die horen bij het beroep goed kan uitvoeren. Ook kan je een examen krijgen waarin kennis (kennisexamen) of vaardigheden (vaardigheidsexamen) worden geëxamineerd. 360 = CE = CGI = LE = MKE = PA = PE = PVB = 360-graden feedback Casusexamen Criteriumgericht interview Luisterexamen Mondelinge kennisexamen Portfolio assessment Praktijkexamen Proeve van bekwaamheid SKE = SML = VE = WSV = COE= Schriftelijke kennisexamen Simulatie/rollenspel Vaardigheidsexamen Werkstuk/verslag Pilotexamen of centraal examen 3.3 Plaats examinering Een examen vindt plaats: - Binnen de school ( BIS) - Buiten de school. (BUS) Dit kan zijn in een examencentrum of in een instelling of bedrijf waar je GEEN stage loopt - Op de BPV plaats (BPV)

26 3.4 Landelijke eisen gesteld aan Nederlandse taal, rekenen en Engels Niveau 2 en 3 vanaf cohort 200 en examinering vóór schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands en rekenen Niveau 2 F Instellingsexamens Behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen hebben geen invloed op slaag-/ zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht Niveau 2 en 3 vanaf cohort 202 en diplomering in schooljaar Leergebied Eisen Examinering Slaag/ zakbeslissing Nederlands Niveau 2 F Verplichte (centrale) en rekenen examinering Nederlands Centrale examens voor lezen en luisteren Instellingsexamens subdomeinen schrijven( inclusief taalverzorging), gesprekken voeren en spreken Instellingsexamen voor rekenen Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn. Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op slaag/zakbeslissing De resultaten worden wel vermeld op het resultatenoverzicht 26

27 3.5 Regelingen m.b.t. examens ROC Eindhoven heeft een examenreglement. In dit document worden alle regels rondom de examens beschreven. Hier vind je bijvoorbeeld wat je moet doen als je het niet eens bent met een uitslag van het examen. Het examenreglement vind je op 4 Wanneer krijg je jouw diploma? - Als de BPV met een voldoende beoordeeld is: Voor iedere BPV-periode wordt afgesproken waarop je beoordeeld wordt. De totale BPV binnen de opleiding die je volgt moet als voldoende zijn beoordeeld - Als je alle examens van de beroepsopleiding behaald hebt - Als je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap - Als je voldoet aan de eisen voor taal en rekenen en Moderne vreemde talen (Engels voor niveau 4 studenten) - Als je voldoet aan de eisen van de keuzeruimte - Als je voldoende studiepunten hebt behaald 27

28 Studiebelasting. Onderstaand schema geeft weer hoe de studiebelasting van 600 klokuren per jaar verdeeld zijn en hoe de verdeling tussen contacttijd (lessen, BPV, overige activiteiten) en zelfstudietijd eruit ziet. Ieder volledig leerjaar moet op 600 uur uitkomen Binnen de BBL is de verdeling van uren elk jaar gelijk, vandaar alleen jaar ingevuld. Jaarlijks wordt minimaal 240 klokuren onderwijs geprogrammeerd. 28

29 Crebonummer K-code/ variant leerweg Medewerker ict BBL Onderwijsactiviteiten Werken aan integrale opdrachten op school 2 Theorie en praktijklessen 3 Loopbaanlijn 4 Beroepspraktijkvorming 5 Examinering 6 Keuzeruimte 7 Huiswerk 8 Overige activiteiten SBU's * IIVO = In instellingstijd verzorgd onderwijs Totaal SBU's leerjaar Percentage BPV leerjaar IIVO* Overige uren leerjaar 2 IIVO* Overige uren leerjaar 3 IIVO* Overige uren leerjaar 4 IIVO* Overige uren ,0% #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! Onderwijsactiviteiten Werken aan integrale opdrachten op school 2 Theorie en praktijklessen 3 Loopbaanlijn 4 Beroepspraktijkvorming 5 Examinering 6 Keuzeruimte 7 Huiswerk 8 Overige activiteiten Totaal alle leerjaren IIVO* Overige uren , , Totaal SBU's Totaal SBU's alle leerjaren Totaal percentage BPV ,0%

30 30

31

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier/jaartal : ICT- en mediabeheer / 203-204 Uitstroom : ICT-beheerder (IB) Crebonummer uitstroom : 9532

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT-medewerker / 2013 Uitstroom 1 : Medewerker ICT Crebonummer uitstroom : 95060

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 203-204 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Secretaresse Crebonummer : 95380 Kwalificatiedossier / jaartal: Secretariële beroepen / 203-204 Uitstroom : Secretaresse (SEC) Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort : 2012-2015 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Medewerker beheer ICT Crebonummer : 95070 KBB : ICT Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 1 augustus 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2011-2012 Cohort : 2011-2014 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95060 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 90470 Kwalificatiedossier / jaartal : Administratief Medewerker / 2013-2014 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 KBB : ICT Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1,5 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 09-06-2015 1 In

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Financieel administratief medewerker Crebonummer : 93200 KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 20132014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Secretariële beroepen Crebonummer : 95380 Kwalificatiedossier/jaartal : 20132014 Uitstroom 1 : Secretaresse Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer :

Nadere informatie

(Onderwijs- en examenregeling)

(Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-201 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 201-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

: Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA) Crebonummer uitstroom : 95391

: Directiesecretaresse / managementassistent (DS/MA) Crebonummer uitstroom : 95391 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Medewerker Schilderen Crebonummer : 91450 KBB : Savantis Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer : 90500 Kwalificatiedossier/jaartal : Commercieel medewerker bank-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0365BBL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus (3-jarig) Crebonummer : 934 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School Kwalificatiedossier/ jaartal Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 90500 : School voor Zakelijke dienstverlening : Commercieel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Crebonummer : 90850 KBB : Innovam Niveau :

Nadere informatie

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker sociale zekerheid Crebonummer : 94910 Kwalificatiedossier / jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2013-2014 KBB : ECABO Niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

Opleidingsgids 2013-2014

Opleidingsgids 2013-2014 Opleidingsgids 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93210 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2013-2014 Uitstroom 1 : Assistent

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Brood en Banket Opleiding : Zelfstandig Werkend Banketbakker Crebonummer : 95748 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer : 90500 Kwalificatiedossier/jaartal : 2013-2014 Uitstroom 1 :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95320

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95310 Kwalificatiedossier / jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2013 Uitstroom 1 : Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Bouw en Infra Opleiding : Gezel Stukadoor Crebonummer : 91501 KBB : Savantis Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Orwijs- en Examenregeling 2015-2016 School ICT Opleiding : Medewerker ICT Crebonummer : 95060 KBB : ICT Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 09-06-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Opleidingsgids 2015-2016

Opleidingsgids 2015-2016 Opleidingsgids 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening & ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 93200 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom 1 : Financieel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Interieuradviseur Crebonummer : 90940 KBB : Kenniscentrum Handel Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT Support Crebonummer : 23090 Opleiding : Medewerker Beheer ICT Crebonummer : 25191 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en regeling 2015-2016 School voor Welzijn&Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg, opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 92650 KBB : Calibris Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening

Opleidingsgids. School voor Zakelijke Dienstverlening Opleidingsgids School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Juridisch Medewerker Crebonummer : 94890 Kwalificatiedossier / jaartal : Juridisch Medewerker / 2012-2013 Uitstroom 1 : Zakelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Leidinggevende Bakkerij Crebonummer : 94242 KBB : SBB Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015 Versie:1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Secretaresse Crebonummer : 95380 KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid Niveau : 3 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : servicemedewerker gebouwen volgens VeVa traject Crebonummer : 92180 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT- Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Bouw en Infra Opleiding : Stukadoor Crebonummer : 93600 KBB : Savantis Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.1 09-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Zorg Opleiding : Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Crebonummer : 95010 KBB : Calibris Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar nominaal, variant

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 15-16 School voor Bouw en Infra Opleiding : Timmerman Crebonummer : 949 KBB : Fundeon Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 15 Versie:1.1 09-07-15 1 In

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Bouw en Infra Opleiding : Metselaar Inclusief Lichte Scheidingswanden Crebonummer : 93902 KBB : Fundeon Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Juridisch medewerker / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : Aankomend medewerker grondoptreden Crebonummer : 95081 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort: :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School Veiligheid, Defensie Opleiding : Monteur mechatronica volgens VeVa traject Crebonummer : 91080 SBB : Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort:

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1. Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016. Summa Techniek. School voor. : Assistent Metaalbewerking

Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1. Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016. Summa Techniek. School voor. : Assistent Metaalbewerking Onderwijs en examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Assistent Metaalbewerking Crebonummer : 95482 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Leidinggevende Leisure & Hospitality Crebonummer : 25351 KBB : SBB, sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke dienstverlening Opleiding : Secretariële beroepen Crebonummer : 95391 KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker personeel en arbeid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310

Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95310 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : Applicatie- en mediaontwikkeling / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2016 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Medewerker steriele medische hulpmiddelen Crebonummer : 25053 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa techniek Opleiding : Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties Crebonummer : 94292 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : Samenwerkingsorganisatie Beroep en Bedrijfsleven Sectorkamer zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa techniek Opleiding : Werkvoorbereider installatie (installatietechnisch) Crebonummer : 92513 KBB : Kenteq Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 1 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Medewerker Sociale Zekerheid Crebonummer : 94910 (leerjaar 1 22160) KBB : Sectorkamer zakelijke dienstverlening

Nadere informatie