Ondervoeding. 1.1 Begrippen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondervoeding. 1.1 Begrippen"

Transcriptie

1 1 Ondervoeding Wanneer is er sprake van ondervoeding? Welke soorten ondervoeding zijn er? En wat is eraan te doen? Voor een antwoord op deze en andere vragen volgt eerst een uiteenzetting van de diverse termen die met ondervoeding verband houden. 1.1 Begrippen Ziektegerelateerde ondervoeding Bij ziektegerelateerde ondervoeding is sprake van een langdurige negatieve verstoring van de balans tussen de inname van energie en voedingsstoffen en de behoefte en/of het verlies aan energie en voedingsstoffen. Dit kan het gevolg zijn van een verminderde voedselinname, een verhoogde energiebehoefte als gevolg van een ziekte of operatie of een abnormaal verlies aan voedingsstoffen. Ziektegerelateerde ondervoeding (klinische depletie) wordt gekenmerkt door gewichtsverlies, verlies van vetvrije massa, afname van vetmassa of lage eiwitspiegels in het bloed. Maar omdat de symptomen van ondervoeding meestal sluipend ontstaan en secundair zijn aan de ziekte, blijft ondervoeding vaak lang onopgemerkt. 2 Hoe vaak ondervoeding voorkomt in Nederlandse zorginstellingen ziet u in kader o n d e r v o e d i n g Opmaak_01.DEF.indd :47:30

2 Voedingstoestand De voedingstoestand wordt gedefinieerd als de conditie van het lichaam als gevolg van enerzijds de inname, absorptie en benutting van voeding en anderzijds de invloed van ziektefactoren. De voedingstoestand wordt bepaald door voedselinname en energieverbruik, maar ook door leeftijd, ziekten en medicijnen. Een goede voedingstoestand is een lichamelijke toestand waarbij sprake is van een goede biologische functie. Een slechte voedingstoestand houdt dus automatisch een verminderde biologische functie in, waarbij de functie van het immuunsysteem afneemt en de morbiditeit en de mortaliteit stijgen. 3 Prevalentie van ondervoeding Eén op de drie patiënten in zorginstellingen loopt risico op ondervoeding en één op de vier patiënten is daadwerkelijk ondervoed. Dit blijkt uit de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. 4 Dit onderzoek van de Universiteit van Maastricht werd gedaan onder patiënten in 364 zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en verpleeghuizen. Kader 1.1 Prevalentie van ondervoeding % in ziekenhuizen 10-15% op de polikliniek 20-30% in verpleeg- en verzorgingshuizen 25% in revalidatiecentra 15-20% in de psychiatrie 10-15% bij thuiszorgorganisaties o n d e r v o e d i n g 9 Opmaak_01.DEF.indd :47:30

3 Onbedoeld of ongewenst gewichtsverlies Iemand met overgewicht die een dieet volgt, is bewust bezig met afvallen. Maar iemand kan ook door omstandigheden, onbewust of ongewenst gewicht verliezen, bijvoorbeeld vanwege een verhoogde voedingsbehoefte door een ziekte of operatie of een verminderde voedselinname door afname van de eetlust. Anorexie Anorexie is een gebrek aan eetlust. Cachexie Cachexie is een slechte lichamelijke toestand als gevolg van ondervoeding of ziekte. Dit gaat gepaard met verstoringen in de vet-, eiwit-, aminozuuren koolhydraatmetabolismen. De vetaf braak is verhoogd, maar ook de opname van vetten in de weefsels is verstoord, wat leidt tot verhoogde vetspiegels in het bloed (hypertriglyceridemie). Dit laatste heeft weer een negatief effect op de afweer en het immuunsysteem. Het eiwitmetabolisme is dusdanig verstoord dat er een verhoogde af braak van spierweefsel is. Dit leidt tot functieverlies, onder andere van de ademhalingsspieren. De eiwitsynthese van enkele viscerale organen (onder meer lever en milt) is daarentegen verhoogd. Dit hangt samen met een verhoogde activiteit van het immuunsysteem en veranderde metabole processen in lever, nieren en milt. 5 Katabolie Katabolie leidt tot een verhoogd energieverbruik en bovendien kan er sprake zijn van een verminderde voedselinname, een gestoorde opname of benutting van voedingsstoffen, en ook een verhoogd verlies hiervan. Daar komt bij dat zieke mensen meestal bedlegerig zijn en weinig tot geen lichamelijke activiteit ontplooien. Deze effecten van ziekte kunnen bijdragen aan een afname van het lichaamsgewicht, waarbij met name de vetvrije massa afneemt, ook als er geen sprake is van een negatieve energiebalans o n d e r v o e d i n g Opmaak_01.DEF.indd :47:30

4 ziekte complicaties inname behoefte gewicht (vetvrije massa) Figuur 1.1 Neerwaartse spiraal bij ziekte en ongewenst gewichtsverlies. 1 Het doorbreken van de neerwaartse spiraal is mogelijk door: het signaleren van ongewenst gewichtsverlies; screening op ondervoeding; het tijdig starten van een voedingstherapie gericht op het geven van voldoende energie en voedingsstoffen. o n d e r v o e d i n g 11 Opmaak_01.DEF.indd :47:31

5 1.2 Vormen van ondervoeding Afhankelijk van de ziekte kan ondervoeding worden ingedeeld in: een chronische vorm; een acute vorm; een mengvorm van acute en chronische ondervoeding. Chronisch De chronische vorm van ondervoeding treedt op ten gevolge van een chronische ziekte. De patiënt heeft langdurig, enkele maanden tot jaren, een tekort aan met name energie en eiwit. Deze vorm is het gevolg van een licht katabole toestand bij chronische ziekte of een te geringe voedselinname in verhouding tot de voedingsbehoefte of beide. Acuut De acute vorm van ondervoeding ontwikkelt zich vaak in een korte periode, van enkele dagen tot weken. Deze vorm kan ontstaan als gevolg van een katabole toestand veroorzaakt door een acute ziekte of grote operatie, waarbij lichaamseiwit in grote hoeveelheden wordt afgebroken. Mengvorm De mengvorm van acute en chronische ondervoeding is vaak het gevolg van een onbehandelde chronische ondervoeding, waarbij eveneens de ernstige katabole toestand ten gevolge van een acute ziekte of grote operatie optreedt. In deze situatie is de inname van energie en eiwit via de voeding laag en worden tevens kostbare lichaamseiwitten afgebroken. De patiënt hoeft niet vermagerd te zijn en heeft vaak oedemen. Dit type ondervoeding komt het vaakst voor in de klinische setting en is moeilijk te herkennen o n d e r v o e d i n g Opmaak_01.DEF.indd :47:31

6 ernstig ondervoeding (acute vorm) ondervoeding (chronische vorm) matig ernstig katabool licht katabool mild ernst van de ondervoeding dagen weken maanden jaren tijdsverloop katabool = verhoogde af braak (af braak overheerst opbouw) Figuur 1.2 Tijdsverloop van het ontstaan van de chronische en acute vorm van ondervoeding. 6 o n d e r v o e d i n g 13 Opmaak_01.DEF.indd :47:31

7 Overgewicht kan ondervoeding maskeren Niet iedere ondervoede patiënt heeft ondergewicht. Iemand kan na onvrijwillig gewichtsverlies nog steeds overgewicht hebben. 2 Overgewicht betekent dus niet automatisch dat een persoon goed gevoed is. Veel mensen met overgewicht vinden het wel prettig dat ze zijn afgevallen, maar goede educatie hierover is noodzakelijk. Omdat behandelend artsen vaak niet goed bekend zijn met het fenomeen ondervoeding en zich in eerste instantie richten op de diagnostiek en behandeling van de primaire ziekte, wordt de nevendiagnose (dreigende) ondervoeding bij personen met overgewicht vaak pas laat gesteld. 1.3 Oorzaken van ondervoeding Ondervoeding kan verschillende oorzaken hebben. De energiebehoefte kan verhoogd zijn als gevolg van een ziekte of operatie. De voedselinname kan afnemen door een verminderde eetlust of door kauw- en slikproblemen en er kunnen abnormale verliezen optreden (bijvoorbeeld bij diarree of decubitus). 1.4 Gevolgen van ondervoeding De gevolgen van aan ziekte gerelateerde ondervoeding zijn: 3 verlies van lichaamsgewicht en spiermassa; daling van de weerstand; verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en decubitus en een vertraagde wondgenezing. Deze situatie kan tot een negatieve gezondheidsspiraal leiden, zoals: een langere opnameduur; verhoogd medicijngebruik; toename van de zorgcomplexiteit; afname van de kwaliteit van leven; een verhoogde kans op overlijden. Situaties waarbij patiënten een verhoogd risico op (dreigende) ondervoeding, ziet u in kader o n d e r v o e d i n g Opmaak_01.DEF.indd :47:31

8 Kader 1.2 Risicogroepen voor een verhoogd risico op (het ontstaan van) ondervoeding 3 Ziekten/omstandigheden Maag-darmaandoeningen inflammatoire darmziekten short bowel syndroom fistels in maag-darmkanaal ulcus pepticum cystic fibrosis hyperthyreoïdie chronische leverziekten nierziekten pancreatitis Psychische problematiek alcoholisme anorexia nervosa dementie depressie eenzaamheid verstandelijke handicap Neurologische, spier- of bewegingsproblemen ziekte van Parkinson reumatische aandoeningen spierziekten Hart- en longaandoeningen chronische hartziekten longziekten gewichtsverlies en/of BMI < 18 ouderdom (> 75 jaar) trauma Therapieën Chirurgisch grote operatie (tractus digestivus of thorax) transplantatie Radiotherapie hoofd-hals-slokdarmgebied buikgebied Medicamenteus cytostatica immunosuppressie immunotherapie antibiotica Nierfunctievervangende therapie hemodialyse peritoneaaldialyse overig beademing Overig aids brandwonden kanker infectieziekten o n d e r v o e d i n g 15 Opmaak_01.DEF.indd :47:32

Richtlijn. Screening en behandeling van ondervoeding. Versie mei 2010. Opgesteld door Stuurgroep Ondervoeding

Richtlijn. Screening en behandeling van ondervoeding. Versie mei 2010. Opgesteld door Stuurgroep Ondervoeding Richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding Versie mei 2010 Opgesteld door Stuurgroep Ondervoeding Correspondentieadres: Secretariaat Stuurgroep Ondervoeding Nic. Witsenkade 13 hs 1017 ZR Amsterdam

Nadere informatie

Ouderen en voeding Factsheet

Ouderen en voeding Factsheet Voedingscentrum De erkende autoriteit op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten Ouderen en voeding Factsheet Om langer te leven en om chronische ziekten en beperkingen zo lang mogelijk uit te stellen,

Nadere informatie

De rol van voeding bij preventie en behandeling van decubitus.

De rol van voeding bij preventie en behandeling van decubitus. KHBO Brugjaar verpleegkunde 1 De rol van voeding bij preventie en behandeling van decubitus. 1 inleiding Decubitus is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Naast het gebruik van drukopheffende lig-en

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Inhoud Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Algemene inleiding... 4 Aanleiding... 4 Doelstelling... 5 Doelgroep... 5 Richtlijngebruikers...

Nadere informatie

Ondervoeding onderschat

Ondervoeding onderschat Ondervoeding onderschat Amsterdam, juli 2014 In opdracht van de VNFKD Ondervoeding onderschat De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding Lucy Kok Robert Scholte met medewerking van

Nadere informatie

Daarbij kan er sprake zijn van minder eten door bijvoorbeeld: toenemende vermoeidheid; kortademigheid; minder beweging; angst; depressie.

Daarbij kan er sprake zijn van minder eten door bijvoorbeeld: toenemende vermoeidheid; kortademigheid; minder beweging; angst; depressie. Voeding bij COPD Inleiding Een gezond, afwisselend eetpatroon is voor iedereen goed. Voedsel is immers de brandstof van ons lichaam. Klachten als kortademigheid, vermoeidheid en hoesten kunnen uw lichamelijke

Nadere informatie

Ziek zijn en voeding. Informatie voor de ondervoede patiënt

Ziek zijn en voeding. Informatie voor de ondervoede patiënt Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt Deze folder is bedoeld voor patiënten en familieleden van patiënten waarbij ondervoeding is geconstateerd. Het doel is u schriftelijk te informeren

Nadere informatie

Medische dieetinformatie

Medische dieetinformatie Medische dieetinformatie Geldelozeweg 33 1625 NW Hoorn Tel. 0229-206449 info@medislank.nl www.medislank.nl Inleiding Deze folder is bedoeld voor diëtisten en voedingsdeskundigen die werken met het Medislank

Nadere informatie

ONDERVOEDING. bij patiënten met kanker

ONDERVOEDING. bij patiënten met kanker Landelijke Richtlijn 2011 ONDERVOEDING bij patiënten met kanker Concept richtlijn Ondervoeding Pagina 1 van 256 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN... 3 HOOFDSTUK 2: WAT IS ONDERVOEDING BIJ KANKER EN HOE

Nadere informatie

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Afdeling dialyse Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene informatie over de nieren blz. 3 Verschijnselen bij nierziekten blz. 4 Nierfunctievervangende behandeling

Nadere informatie

Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt met een natrium- en/of vochtbeperkt dieet

Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt met een natrium- en/of vochtbeperkt dieet Ziek zijn en voeding Informatie voor de ondervoede patiënt met een natrium- en/of vochtbeperkt dieet Deze folder is bedoeld voor patiënten met een natrium en/of vochtbeperkt dieet waarbij ondervoeding

Nadere informatie

1.1 Inleiding: de categorie cliënten

1.1 Inleiding: de categorie cliënten In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van mensen met een chronische aandoening. Beschreven wordt hoe de zorg is georganiseerd en welke instellingen en woonvormen er zijn. Ook wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Dia 1. Klinische les Voeding & vitamines

Dia 1. Klinische les Voeding & vitamines Dia 1 Klinische les Voeding & vitamines Dia 2 Vitamine-quiz Vraag 1: Kan vitamine C een verkoudheid voorkomen? Antwoord: Nee, maar de ernst en duur van de verkoudheid lijken wel door vitamine C gunstig

Nadere informatie

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM)

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) 1 Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Inhoud Inleiding 3 De werking van het normale hart 3 Het

Nadere informatie

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes.

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes. Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus (in de volksmond suikerziekte genoemd) is een stofwisselingsziekte. Het lichaam is niet meer goed in staat om glucose (= bloedsuiker) uit het bloed te verwerken en op

Nadere informatie

Diabetes en nierziekten

Diabetes en nierziekten Diabetes en nierziekten Vernieuwende inzichten in de ontwikkeling van diabetische nefropathie Diabetesbericht nr. 2 mei 2015 Jaargang 15 Diabetes is één van de snelst groeiende, chronische ziekten van

Nadere informatie

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over Wat is leukemie? Leukemie is de verzamelnaam voor verschillende soorten beenmergkanker. Alle vormen worden gekenmerkt door een ontregelde groei van verschillende soorten witte bloedcellen. In het beenmerg,

Nadere informatie

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden.

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Schols JMGA 1, Groot CPGM de 2, Cammen TJM van der 3, Olde Rikkert MGM 4 1. Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter.

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. ZORGPAD De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. Auteurs: Onno Baur, Sarina Brukx, Vasco Esman, Matthias van Spanje, Xavier Teitsma en Tom Vredeveld Onder leiding van: Rom Guttinger Hogeschool

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES

Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nier-, lever- en hartaandoeningen ALL AGES Nieraandoeningen...Pagina 4 Leveraandoeningen...Pagina 11 Hartaandoeningen...Pagina 17 Introductie van een nieuw dieet...pagina 25 Uw dierenarts heeft bij uw

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Format zorgpad Voeding bij kanker. Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014)

Format zorgpad Voeding bij kanker. Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014) Format zorgpad Voeding bij kanker 0 Zorgpad Voeding bij kanker, versie 2 (oktober 2014) Format zorgpad Voeding bij kanker Tumorsoort Ziekenhuis allen Projectleider(s) Casemanager Auteur: N.v.t. N.v.t.

Nadere informatie

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Aanbevelingen. November 2011. Utrecht Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling Aanbevelingen November 2011 Utrecht Verantwoordelijke instanties Uitvoering: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

Nadere informatie

Richtlijn. Perioperatief voedingsbeleid

Richtlijn. Perioperatief voedingsbeleid Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid September 2007 Opgesteld en geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde In samenwerking met: Nederlands

Nadere informatie

METING TANITA INNERSCAN. NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V. Gewicht. Vetpercentage. Watergehalte % Spiermassa.

METING TANITA INNERSCAN. NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V. Gewicht. Vetpercentage. Watergehalte % Spiermassa. METING TANITA INNERSCAN NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V DATUM DATUM DATUM DATUM Gewicht Vetpercentage Watergehalte % Spiermassa Lichaamsbouwtype Basismetabolisme Metabolische leeftijd Botmassa

Nadere informatie

De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS

De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS 1 Verantwoording Eind 2002 voerde de Stichting tegen Kanker een enquête uit bij ziekenhuisdiëtisten

Nadere informatie

12 Overgewicht. 1 Inleiding

12 Overgewicht. 1 Inleiding DC 12 Overgewicht 1 Inleiding Eén van de belangrijkste oorzaken van problemen met de gezondheid is overgewicht en obesitas (een ernstige vorm van overgewicht). De Gezondheidsraad heeft onderzocht dat ongeveer

Nadere informatie