Jaarverslag Januari december BuitenEnZo. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2013- december 2013. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2013 BuitenEnZ Berderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zrgberderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbuw en Zrg Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd f penbaar gemaakt znder vrafgaande testemming van de Federatie Landbuw en Zrg jv buitenenz dec 2013a Pagina 1

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zrgberderij: BuitenEnZ Adres: Kerkenhuis 7 Pstcde: 5715BP Wnplaats Lierp Prvincie: Nrd-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e cntactpersn Naam: Anke winkelmlen Adres: Kerkenhuis 10 Pstcde: 5715BP Wnplaats Lierp Land: Nederland Telefnnummer: Mbiel nummer: adres: Jaarverslag pgesteld dr: Anke winkelmlen Datum laatste wijziging: Overige betrkkenen: Anita Heijnen jv buitenenz dec 2013a Pagina 2

3 Het algemene beeld van het afgelpen ar In 2013 zijn we verder gegaan met het prces van 2012; handhaven van de gede zaken en nderzeken wat de tekmstige ntwikkelingen ns te bieden hebben. We hebben enkele keuzes gemaakt; z zijn we gestart met het prichten van een Stichting.We hebben beslten te verbuwen; dit gaat in 2014 plaatsvinden. De verbuwing richt zich p het verbeteren van de huidige werkruimtes, binnen en buiten (het betreft geen grte uitbreiding). In de lp van het ar is k het aantal clienten tegenmen. Deze kwamen niet uit nze relaties met instellingen, maar p eigen kracht (zeken p internet) en via flders, gevnden in de mgeving. Ok de mnd p mnd reclame leverde een nieuwe deelnemer p. Ok dit ar hebben we de ntwikkelingen p het gebied van PGB gevlgd via nze netwerkcntacten en de media. Deze ntwikkeling betekent dat de dagbesteding naar de WMO (gemeente) gaat. Wij zeken uit welke gevlgen dit vr BuitenEnz kan hebben en he we hier het beste p in kunnen spelen. We hebben hiervr andere zrgaanbieders in de regi gesprken en bijeenkmsten bezcht aangaande de veranderingen. Cnreet betekent dit dat we beslten hebben een stichting p te richten, zdat we mensen aan ns binden die meedenken p dit vlak en ns mede vertegenwrdigen naar buiten te. Daarnaast is in nuari 2014 de eerste reginale bijeenkmst gepland vr zrgberen vanuit het zlt (mede p ns verzek). Handhaven van de gede zaken betekent begeleiding van de deelnemers, het verzrgen van de dieren en het gangbare nderhud van terrein en gebuwen. Het aantal cliënten is tegenmen. Dit betekende vr ns: kijken wat de deelnemer vraagt en pnieuw afstemmen met de mgeving. Enkele nieuwe clienten zijn fysiek minder mbiel, wat ns heeft den besluiten aanpassingen te maken; een andere indeling vd schuur, een vlakker terras buiten, een mi-va tilet en aanpassingen in de dierenweide.dit gaat in 2014 plaatsvinden. Ok is er een aangepaste stel gekmen vr 1 deelnemer. We hebben enkel stagiares gehad en het aantal vrijwilligers is gelijk gebleven. Dit ar hebben we enkele ng prmtie activiteiten ndernmen, zals deelname aan diverse markten. Dit m meer naamsbekendheid te krijgen in de regi en m te laten zien wie we zijn en wat we den. De pen avnd hebben we dit ar niet gehuden. Er waren veel mensen die dit mmer vnden, dus kmend ar kmt het weer p het prgramma jv buitenenz dec 2013a Pagina 3

4 De belangrijkste ntwikkelingen van het aflpen ar Aantal Deelnemers BuitenEnz is 5 dagdelen per week gepend. Gemiddeld 12 deelnemers Aantal deelnemers per dagdeel: 7 Zijn er nieuwe delgrepen tegevegd aan uw zrgaanbd Nee. Deelemers hebben wel meer fysieke prblemen/klachten Schling en ntwikkeling De arlijkse herhaling bhv en ehb Hebben er (bijna)ngevallen plaatsgevnden? Overzicht Vervlgactie Afgernd? Nee nvt Zijn er meldingen van agressie, ngewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervlgactie Afgernd? Nee nvt Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervlgactie Afgernd? Nee nvt Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (uders/verzrgers) geweest? Overzicht Vervlgactie Afgernd? Ja, zie de begeleidingsplannen. Ja jv buitenenz dec 2013a Pagina 4

5 Cnclusies uit bvenstaand verzicht (De nieuwe acties in de actielijst zuden idealiter te herleiden meten zijn tt deze cnclusies) 2013 was een ar waarin geen incidenten f bijna ngevallen gebeurd zijn. Dr de kmst van nieuwe clienten zijn we pnieuw gaan kijken naar de vrzieningen en inrichting van het terrein. De clienten redden zich prima in de huidige pzet, maar wij denken dat we het gemak en werkplezier flink kunnen vergrten en de fysieke belasting kunnen verminderen, dr de aanpassingen te maken die gepland staan. BuitenEnz werkt met vaste cliënten die ged gewend zijn aan het bedrijf, de begeleiders, de gebuwen en de dieren. BuitenEnz werkt met gede gekwalificeerde vrijwillige begeleiders die al vanaf de start van het bedrijf betrkken zijn. Dit alles zrgt vr veel structuur en rust richting de cliënten, k met de kmst van nieuwe deelnemers. Vr BuitenEnZ als rganisatie zijn het rerige tijden, met bezuinigingen en nduidelijkheden p het gebied van financien. Dr netwerkcntacten en de media blijven we p de hgte. Ok zeken we naar een manier m nze psitie in de markt te verstevigen. Aandachtspunten van 2013 die behandeld zijn: We werken aan het versterken van de kwaliteit. We vlgen de ntwikkelingen rndm de WMO BuitenZ verstekt haar psitie dr aan te sluiten bij een ander rganisatie f het prichten van een Stichting We zeken samenwerking binnen de regi Het aantal deelnemers neemt te Het aanbd met ged aansluiten bij de vraag vd deelnemer We kijken naar de arbeidsvrwaarden vr vrijwilligers jv buitenenz dec 2013a Pagina 5

6 Vrtgang ten aan zien van de actielijst van vrig ar 2013 Actie gerealiseerd telichting Gebuw en erf Rlstelvriendelijk tilet Bespreken nderhud Tuin en weiland Tuinplan 2013 Onderhud tuin en paden Dit wrdt in 2014 gerealiseerd dmv verbuwing Dieren Dieren ntwrmen Inentingen e.d regelen Znsencertificaat aanvragen Verblijf cavia s/knijnen verbeteren Materiaal, gereedschap en machines Vervangen tuingereedschap Keuring gereedschap wat ndig is Zeken gratis materialen Atelier Vernieuwen handvaardigheidsprducten Gratis materialen schildersezel kerstpakketten Persneel,pleiding Update ehb Bhv bespreken met deelnemers Oefenen calamiteitenplan Bekijken evt veranderingen RI en E. Jaarevaluatie vrijwilligers vrijwilligersuitje Jaarevaluatie deelnemers Kerstviering deelnemers kerstpakketten Organisatie en beleid Financiële administratie bijhuden en aanleveren adm.kantr Maandelijkse facturen Updaten huisregels waar ndig Vrbereiding keurmerk Jaarverslag 2013 keurmerk Opstellen exitfrmulieren Overige prtcllen Werven deelnemers Cntacten instellingen PR Diverse activteiten Beleid Oprichten Stichting nee nee in prces Met NL Det gerealiseerd Aanschaf mzaik-gereedschap Te weinig tijd Zie k nieuwe versie kwaliteitssysteem Aandachtspunt: tijdig inplannen Op hfdlijnen. Cntinue prces afhankelijk van ntwikkelingen.. Bezig; vral de juiste mensen erbij betrekken jv buitenenz dec 2013a Pagina 6

7 Geven de genemde ntwikkelingen aanleiding m het beleid bij te sturen? De landelijke ntwikkelingen p gebied van de WMO (gemeente) zijn aanleiding m ged te blijven kijken naar nze psitie en tekmstmgelijkheden. Ondanks nduidelijkheden hebben we beslten m een Stichting p te richten m nze psitie te verstevigen. Ok willen we intensiever samenwerken met andere (kleinschalige)zrgverleners in de mgeving. Delstellingen vr het kmende ar In 2014 kiezen we wederm vr handhaven van alles wat ged gaat. In 2014 willen we nze huidige bezettingsgraad kunnen handhaven. We zetten in p de kwaliteit in nze zrgverlening en gaan aanpassingen maken m de zrg ng meer te ptimaliseren. Na aanleiding van de evaluatie van het kwaliteitshandvest besteden we dit ar extra aandacht m nze regels weer p rde te hebben. Op 14 juni rganiseren we de eerste bijeenkmst vr deelnemers en betrkkenen met als nderwerp Clientenraad; inf en belangstelling. In het naar plannen we een avnd deskundigheidsbevrdering vr vrijwilligers. Vr 2015 willen we prberen m ns tevredenheidsnderzek te laten uit veren dr een stagiare (bv dmv interviews) m te kijken f dit andere infrmatie plevert. We blijven werken aan het versterken van de kwaliteit. We gaan dmv een verbuwing de mgeving ng beter aanpassen aan de deelnemers en de activiteiten. We vlgen de ntwikkelingen rndm de WMO BuitenZ verstekt haar psitie dr het prichten van een Stichting, met een deskundig bestuur. We gaan intensiever aan de slag met de financien van ns bedrijf, m vrbereid te zijn vr 2015 zie actielijst 2014 De cncrete acties die hier uit vrtkmen staan in de actielijst jv buitenenz dec 2013a Pagina 7

8 Actielijst 2014 Actie wanneer wie telichting Het bedrijf Gebuw en erf Rlstelvriendelijk tilet maken maart anita aanpassingen schuur febr anita verbetering terras april-mei anita aanpassen tegangsprtjes maart anita nieuwe verkapping febr-april anita gerealiseerd Tuin en weiland Tuinplan 2013 vrar anke Onderhud tuin en paden vrar anke vernieuwen fruit bmgaard maart anke pergla maken zmer anke wens, haalbaarheid niet zeker Dieren Dieren ntwrmen maart anita Inentingen e.d regelen cntinu anita Materiaal, gereedschap en machines Vervangen tuingereedschap vrar anke Keuring gereedschap wat ndig is maart anke Atelier Vernieuwen handvaardigheids activiteiten/prducten atelier cntinu anke/anita Zeken gratis materialen cntinu anke/anita wrkshps aanbieden passend bij creatieve wensen per kwartaal anke/anita deelnemers Kerstpakketten december anke/anita jv buitenenz dec 2013a Pagina 8

9 Persneel, pleiding en beleid Update ehb februari anita BHV bespreken met deelnemers april anita Oefenen calamiteitenplan april anita Updaten huisregels waar ndig cntinu anita RIE: Bekijken evt veranderingen juni anita Opstellen exitfrmulier begeleiders/vrijwilligers mei anita Nazeken arbeidsvrwaarden vrijwilligers mei anita Opleiding Anita Opleiding Anke Begeleiden van stagaires anke/anita anke/anita anke/anita Indien van tepassing/nader te bepalen. Indien van tepassing/nader te bepalen. Indien van tepassing/nader te bepalen. deskundigheidsbevrdering vrijwilligers sept anke de inhud wrdt afgestemd met de vrijwilligers Vrijwilligersuitje mei anke Begeleidingsplannen deelnemers anke/anita Bij nieuwe deelnemer / In verleg met bestaande deelnemers. Uitvering tevredenheidsnderzek (mdel Trimbs) maart anke/anita Jaarevaluatie vrijwilligers december anke/anita zmerafsluiting/kerstviering juli/december anke/anita jv buitenenz dec 2013a Pagina 9

10 Organisatie en beleid Financieel Financiele administratie bijhuden en aanleveren adm.kantr maart anita Bekhuding; maandelijks facturen verwerken cntinu anita Werven deelnemers cntacten instellingen cntacten gemeente flders verspreiden anke/anita anke anke PR Website: rutebeschrijving erp zetten Website: flder in pdf erp zetten Website bijhuden en verbeteren indien gewenst cntinu anke/anita i.s.m. vrijwillige webmaster Infrmatiepakket maken vr nieuwe deelnemers Deelname ranje fnds actie (NL det!) maart anita rganiseren midzmeravnd juni / ktber anke/anita Kerstmarkt atelier december anke/anita Beleid Oprichting stichting 'vrienden van BuitenEnz' 2014 anke/anita met deskundig bestuur Verkennen deelname studieclub zrgberen 2014 anke Opzetten van passende vrm inspraak "clientenraad" 14-jun anke Jaarevaluatie deelnemers december anke/anita nieuwe klachtenprcedure regelen juni anke/anita nieuwe brieven uitgedeeld aan deelnemers en aangepast in dssier inveren van meldcde huiselijk geweld juni anke samen drgenmen en samen met aanvullende inf pgeslagen in de map Hygienecde kinderberderijen arlijkse update maart anita Regelen zncertificaat arlijkse update nuari anke Deelname ZLTO activiteiten vr zrgberen Tussentijdse evaluatie arplan 2014 juni anke/anita Jaarverslag 2014 nvember anke Strategie/delen 2014 nvember anke/anita Jaarplan 2015 december anke jv buitenenz dec 2013a Pagina 10

11 jv buitenenz dec 2013a Pagina 11

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Netherlands Institute for Higher Education

Netherlands Institute for Higher Education Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG 2007 1. Inleiding Vr u ligt het tweede jaarverslag van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Beleidsplan Heksenwaag 2013-2018 December 2013

Beleidsplan Heksenwaag 2013-2018 December 2013 Beleidsplan Heksenwaag 2013-2018 December 2013 ( Gebaseerd p Elementen vr een beleidsplan van een museum van het Instituut Cllectie Nederland, de Stichting Landelijk cntact van Museumcnsulenten en de Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie