De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Zwanenhoeve Adres: De Langeweg 14 Postcode: 4762RB Woonplaats: Zevenbergen Provincie: Noord-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Yanick van gastel Adres: Langeweg 14 Postcode: 4762RB Woonplaats: Zevenbergen Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Yanick van gastel Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Marco Anceaux :04 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar De Zwanenhoeve is een zorgboerderij in Noord-Brabant die onder de stichting Zuidwester valt. Zuidwester beschikt over een HKZ certificaat Landbouw en Zorg en per september zal ook HKZ cliënt/patiëntveiligheid worden behaald. Naast een zorgboerderij is er ook een woning op het terrein aanwezig. Het certificaat beperkt zich tot de zorgboerderij. In 2014 hebben de volgende bijzonderheden plaatsgevonden: # In samenwerking met de Brabants waard heeft er een uitbreiding plaats gevonden van de stal. Met deze uitbreiding is er meer plaats voor de dieren en betere mogelijkheden voor de opslag van hooi en stro, de machines en gereedschappen. Helaas heeft de sloop en bouw van de nieuwe woning vertraging opgelopen. Wij hopen in Februari 2015 met de nieuwe woning van start te gaan. # Het voorjaar bracht ons een 9 lammeren. In tegenstelling tot 2013 verliep het aflammeren dit jaar moeizaam. N.a.v. deze moeizame aflammer periode is besloten om bij het aflammeren in 2015 met een naburige schapenboer samen te werken tijdens de aflammer periode. # Afgelopen jaar zijn we gestart met het houden van een drietal varkens op contract basis. Dit geeft ons de gelegenheid om gedurende een jaar te bekijken hoe het ons bevalt om varkens te houden. De evaluatie zal in de loop van 2015 plaats vinden. # Ook dit jaar heeft de Zwanenhoeve deelgenomen aan de doe-dag van de gemeente Moerdijk en evenals andere jaren was het ook nu weer een groot succes. # verheugd waren wij om het jaarlijkse kerstspel gespeeld door de clienten ook te kunnen opvoeren in het plaatselijke zorgcentrum. Na evaluatue is besloten dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. # Wij zijn het jaar 2014 gestart met een expositie van tekeningen en schilderijen in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk. # Dit jaar zijn we ZLTO gecertificeerd. # Afgelopen jaar zijn er twee teambijeenkosten geweest waarin we samen de kwaliteit van zorg en de samenwerking onderling hebben besproken. Daarnaast worden er regelmatig bewonersraden georganiseerd, waarin cliënten hun mening kunnen geven. # Met de deelnemers is de bouw van het nieuwe kippenhok van start gegaan, wij hopen dat dit af is in het voorjaar van 2015 Helaas heeft één medewerkers aan het eind van 2014 haar werkzaamheden op de zorgboerderij neergelegd. De combinatie van vaktechnische vaardigheden en het direct begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking heeft zij als te zwaar ervaren. Door interne verschuivingen hebben we zelf veel uren kunnen opvangen, en is er een vacature beschikbaar voor een medewerker Tuin. Inmiddels is er een nieuwe medewerker gevonden met een bd achtergrond. 3

4 Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgebreid met 2 personen. Er was dit jaar een klein verloop onder de vrijwilligers. De client vertrouwens persoon van de organisatie heeft dit jaar voor het eerst het kwaliteitenspel gespeelt met de clienten. Dit was voor het eerst en is zeker voor herhaling vatbaar. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Aantal Deelnemers Dit jaar zijn er geen nieuwe cliënten bij gekomen. Wij verwachten dat er begin 2015 een tweetal nieuwe clienten zulen beginnen op de Zwanenhoeve. Er maken 17 deelnemers gebruik van de dagbesteding van de Zwanenhoeve. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod? Er zijn geen nieuwe doelgroepen, we zien dat meer LVG jongeren zich aanmelden. Scholing en ontwikkeling Scholing en ontwikkeling EHBO/BHV Medicijnen Wet BIG Iedereen heeft deze gevolgd via leerplein of door de gevraagde aanwezigheid. Een van onze clienten heeft met goed gevolg de opleiding voor ervaringsdeskundige afgesloten. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Alle gestelde scholingsdoelen zijn behaald. Zie de bijlagen Leerplein (2) en scholingsplan 4

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Een cliënt is wegeglopen. Medicatiefout Er is gesproken met de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger. Er zijn persoonlijke afspraken gemaakt. Melding gemaakt in Triasweb Melding in Triasweb, casus in het team besproken Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Vernieuwen van de zorgplannen Verbetertraject meldingen incidenten en introductie van een " Just Culture" Alle zorgplannen worden jaarlijks binnen de driehoek cliënt-verwantmedewerker geëvalueerd volgens het protocol ZVI. In sept heeft de laatste cli:ëntenraadpleging plaatsgevonden. Maandelijks bewonersraad en cliëntenraad Voor 2015 staan de te maken afspraken m.b.t. de zorgplannen en evaluaties in de Cura en outlook agenda, dit is een jaar uitgesteld, maar zal naar verwachting in het jaar 2015 concreet worden. In 2015 wordt toegewerkt naar een nieuwe structuur en positionering van de MIC binnen de organisatie. loopt naar behoren Vindt weer in 2015 plaats Loopt Nee Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Binnen de stichting loopt momenteel een verbetertraject om het melden in Triasweb te verbeteren. Ten eerste mag een melding geen consequenties hebben. Er wordt dan ook een veilig melden of een Blame-free cultuur nagestreefd. Verder dient een melding ook tot een actie te leiden. De nieuwe MIC-commissie houdt zich bezig met het beoordelen en opvolgen van meldingen. 5

6 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Zuidwester verplicht zich door het HKZ keurmerk om continue te verbeteren. Bovenstaande zaken geven geen aanleiding om hier extra inspanning op te leveren. Bevindingen worden via de gangbare cyclus van audits opgepakt en verwerkt. Doelstellingen voor het komende jaar Met de twee ervaringsdeskundigen uit de regio zal men verder vorm geven aan de inzet. Daarnaast zal er een regiobrede clientenraad worden opgezet, waarin ook clienten van de Zwanenhoeve zullen participeren. Er zal verder gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Cursus werving vrijwilligers door teamleider, een medewerker en vrijwilliger is gestart in 2014 en zal worden afgerond in maart n.a.v. deze cursus zal in overleg met de vrijwillgers worden nagegaan, hoe wij meer vrijwilligers aan ons kunnen binden. Deelname doe dag gemeente Moerdijk. Verder ontwikkelen van het jaaroverzicht voor de tuin. N.a.v. de teambijeenkosten in 2014 zal er een vervolg komen. Onderwerpen zijn: kwaliteit van zorg, client centraal en zelforganiserend werken. Takenmatrix wederom opnieuw invullen zodat we komen tot een nieuwe verdeling van taken. 6

7 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Zwanenhoeve Datum: juni 2015 Boerderijnummer: 261 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E Arbo Oefening calamiteitenplan Arbo Evaluatie gesprekken met deelnemers Leidinggevende Tevredenheidonderzoek deelnemers Kwaliteit Functioneringsgesprekken Leidinggevende Actualisatie BHV Arbo Opstellen jaarverslag leidinggevende arlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Arbo Oefening calamiteitenplan Arbo Evaluatie gesprekken met deelnemers Leidinggevende Tevredenheidonderzoek deelnemers Kwaliteit Functioneringsgesprekken Leidinggevende Actualisatie BHV Arbo Opstellen jaarverslag Leidinggevende Verder uitwerken deskundigheids bevordering voor vrijwilligers. Leidinggevende Cursus werving vrijwilligers door teamleider en Leidinggevende

8 een medewerker. afronden Deelname doe dag gemeente moerdijk Leidinggevende Beter en gebruiksvriendelijk jaaroverzicht ontwikkelen voor de tuin. Leidinggevende Takenmatrix up to date maken Leidinggevende Opzetten bewonersraad en structuur Leidinggevende clienttevredenheidsonderzoek 2014 Kwaliteit Maandelijkse bewonersraad opzetten leidinggevende Acties vanuit kwaliteitssysteem Noodplan bekend maken bij deelnemers en controleren, vastleggen Ervaringsdeskundigen gaan een eigen clientervaringsonderzoek houden > Zijn er individuele aanvullende afspraken op papier vastgelegd en ondertekend? Nee -> Waarom niet? > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Leidinggevende leidinggevende Kwaliteit leidinggevende leidinggevende Arbo Acties vanuit evaluatie Bijdrage vanuit Zwanenhoeve aan regionale clientenraad zuidwester. Leidinggevende

9 Teambijeenkomsten Leidinggevende Acties vanuit audit Neem een geheimhoudingsclausule op in de overeenkomst met vrijwilligers en stagiaires, of laat ze een separate geheimhoudingsverklaring tekenen. IS GEBEURD. Biedt in de klachtenprocedure van de stichting Zuidwester, voor de zorgboerderijen, ook de mogelijkheid aan om een klacht bij de landelijke klachtencommissie te leggen. IS GEBEURD Zorg dat er van de deelnemers die niet bij de zorgboerderij wonen ook een actueel medicijnenoverzicht op de zorgboerderij aanwezig is. Leidinggevende kwaliteit leidinggevende

10 Opmerkingen bijlage(n) geen opmerkingen 10

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie