Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Coördinator Financiële Administratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Coördinator Financiële Administratie"

Transcriptie

1 Amersfoortsestraat AD SOESTERBERG Zoekprofiel Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij Coördinator Financiële Administratie Maart 2015

2 Profiel van de organisatie Zorgcentra De Betuwe is een moderne zorgorganisatie in het rivierengebied. Wonen met zorg' is de kernactiviteit. Of het nu gaat om thuiszorg, verzorgd wonen of intensieve verpleging, ouderen uit de regio kunnen een beroep op Zorgcentra De Betuwe doen als hun gezondheid achteruit gaat. De dienstverlening is erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De organisatie bestaat uit negen locaties, Thuiszorg De Betuwe, Dagvoorzieningen De Betuwe, twee locaties met zorginfrastructuur, eerstelijns paramedische diensten en een aantal centraal georganiseerde (ondersteunende) diensten. Het verzorgingsgebied van Zorgcentra de Betuwe strekt zich uit van Culemborg in het westen tot aan Dodewaard in het oosten. De organisatie heeft ongeveer 830 medewerkers, verdeeld over circa 510 fte, in dienst. De totale bedrijfsopbrengsten van Zorgcentra De Betuwe bedragen circa 39 mio1. De organisatie van Zorgcentra De Betuwe wordt aangestuurd door een management team onder voorzitterschap van de (enig) Bestuurder. Het MT bestaat verder uit twee Directeuren en de Bestuurssecretaris / Manager PO&O. Eigen leven leiden Bij al onze zorg en dienstverlening is het uitgangspunt dat ieder mens als autonoom individu verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven. Dit is onze diepste overtuiging. Wij vinden het belangrijk dat mensen hun eigen vertrouwde leven kunnen leiden. Wanneer zij daartoe, door de levensfase waarin zij verkeren, niet meer of niet meer volledig in staat zijn, willen wij hen daar waar nodig ondersteunen en helpen. Wij zullen er altijd voor waken om meer dan nodig in de levens van mensen in te grijpen. We verstrekken dan ook alleen zorg en dienstverlening op de vlakken waar dat nodig is. Maatwerk Veel van onze cliënten zijn niet meer (volledig) in staat om zelf de regie over hun eigen leven te voeren en daarom niet in staat zelf te bepalen welke zorg en dienstverlening zij nodig hebben. Wij proberen dat op te vangen door heel zorgvuldig naar onze cliënten te luisteren en te kijken en op deze manier aan iedere cliënt maatwerk te bieden. De cliënt staat hierbij centraal. Ook de vertrouwde omgeving van de cliënt is daarbij een belangrijke gesprekspartner. De lokale verankering is daarom een belangrijke pijler van ons beleid, dichtbij en vertrouwd voor de cliënten. Zo lang mogelijk thuis Maatwerk betekent dat wij een flexibel aanbod in huis willen hebben waarbij wij het hele scala van zorg en dienstverlening (van maaltijd tot opname in het verpleeghuis) kunnen bieden. In eerste instantie zullen wij er echter alles aan doen om de cliënt zo lang mogelijk zorg in zijn eigen vertrouwde omgeving te verlenen. Vanuit de thuissituatie kan de hulpvraag geleidelijk toenemen. Pas wanneer het echt niet meer mogelijk is dat de cliënt thuis blijft wonen, is het nodig dat de cliënt verhuist naar een van onze intramurale voorzieningen. De woning die wij de cliënt aanbieden beschouwen wij ook als zijn of haar huis. Professioneel We verwachten van medewerkers dat zij vanuit onze visie hun vak uitoefenen. Door uit te gaan van de wensen en behoefte van de cliënt bieden we professionele zorg en dienstverlening, waarbij dus de cliënt centraal staat. Dit kunnen we echter niet alleeen. Alleen in nauwe samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties is optimaal maatwerk mogelijk. Dit vraagt voor medewerers en vrijwilligers om een inspirerende werkomgeving, die medewerkers ruimte biedt voor verdere professionele ontplooing. 1 Genoemde cijfers zijn ontleend aan het Jaardocument 2013.

3 Kernwaarden De kernwaarden`vertrouwd en dichtbij`voert Zorgcentra De Betuwe al enige tijd als slogan. De kernwaarden `de cliënt centraal`en `efficient` vormen de belangrijke pijlers voor de organisatieontwikkeling van Zorgcentra De Betuwe. Deze kernwaarden van Zorgcentra De Betuwe fungeren als zogenaamde ankerwaarden. Dit houdt in dat ze als basis dienen voor alle zorg- en dienstverlening van Zorgcentra De Betuwe. Aanleiding Medio dit jaar bereikt het huidige Hoofd Financiële Administratie de pensioengerechtigde leeftijd. Om een zo zorgvuldig mogelijke overdracht te realiseren wordt nu al een begin gemaakt met het werven van een nieuwe functionaris voor de afdeling. Voor zover nodig kan door de procedure tijdig af te ronden- tot een overlap van inzet worden besloten en een zorgvuldige overdracht worden gerealiseerd. Functie & Opdracht Binnen de organisatie wordt gewerkt met een tweehoofdige directie, direct onder de Bestuurder. De directie is gezamenlijk -binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kadersresultaatverantwoordelijk voor de productie, kwaliteit van de zorg, cliënt- en medewerkers tevredenheid en de bedrijfsvoering. Binnen de directie is de volgende portefeuille verdeling aangebracht: Christina van Haaften zorg, behandeldienst en accountmanagement Taco Sijbrandij bedrijfsvoering en programmamanagement Onderdeel van de portefeuille bedrijfsvoering zijn Planning en Control en de Financiële Administratie. De organisatie is volop in beweging en heeft de ambitie om met een termijn van ca. 2 jaar een platte doch effectieve managementstructuur te ontwikkelen naar Rijnlands model. Dit vraagt om een grote mate van zelfstandigheid van de medewerkers, het stimuleren van eigen regie en het zo laag mogelijk beleggen van verantwoordelijkheden. Genoemde ambities zijn ook van toepassing op de ondersteunende diensten en derhalve ook op de Financiële Administratie. Van de nieuw aan te stellen Coördinator FA vergt dat een moderne visie op de invulling van persoonlijk leiderschap en eigenaarschap. Naast de reguliere taken en coördinatie van de Financiële Administratie, zal de Coördinator FA in 2015 de migratie naar een nieuw financieel pakket gaan trekken evenals de implementatie van een systeem voor digitale verwerking van inkoopfacturen. Dit proces zal in grote lijnen bestaan uit; definitie programma van eisen, pakket evaluatie en selectie en implementatie. Doelstelling is om met ingang van 1 januari 2016 met dit nieuwe pakket te starten.

4 Functie eisen Gaarne komen wij in contact met kandidaten voor de functie van Coördinator Financiële Administratie, die beantwoorden aan de volgende criteria: Relevante opleiding op minimaal MBO niveau (MEAO-BE, MBA, SPD). Actuele kennis van de langdurige zorg en affiniteit met de VVT sector. Actuele kennis van boekhoudkundige systemen. Kennis van tekst- en data verwerkende systemen en rekenprogramma s. Kennis van geldstromen en relevante wet- en regelgeving in de langdurige zorg. Actueel geïnformeerd over ontwikkelingen in het vakgebied en de sector. Persoonsprofiel De gezochte kandidaat voor de functie: verricht zijn/haar werkzaamheden met een hoge mate van zelfstandigheid en is creatief en inventief in het oplossen van problemen; is dienstverlenend en klantgericht; werkt goed samen, overlegt over relevante zaken en kan zijn/haar collega s begeleiden en instrueren; voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering, kwaliteit en het tijdig gereed zijn van aan de financiële administratie toegewezen werkzaamheden; beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; is extern gericht en oplettend en signaleert relevante ontwikkelingen in de markt; beschikt over een gezonde dosis volharding en doorzettingsvermogen; is ordelijk en systematisch; is representatief in voorkomen en gedrag; is open en integer; is communicatief sterk en tactvol; resultaat is belangrijk maar samenwerken en het met elkaar werken vanuit de kernwaarden van de organisatie, is het uitgangspunt. Arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden zijn conform de aard en zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. De CAO VVT is van toepassing. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden met de intentie om bij gebleken geschiktheid en match met de organisatie afspraken voor een langere tijd te maken. De functie is in principe ingeschaald op 24 uren per week. Een eventuele uitbreiding naar 32 uren per week is bespreekbaar. De standplaats is Maurik.

5 Procedure De procedure wordt begeleid door Bert Blankestijn, ondersteund door mevrouw Kirsten van Heerde. Kandidaten kunnen solliciteren door hun CV en begeleidende motivatie in te sturen via onze website Ga hiervoor naar Werving en Selectie -> vacatures, bij de functie Coördinator Financiële Administratie vindt u de mogelijkheid tot online solliciteren. De uiterste inzenddatum is 31 maart a.s. Op basis van de ontvangen kandidaatstellingen wordt een selectie gemaakt en kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de Veghte Werving en Selectie in Soesterberg. Na deze kennismaking, zal een selectie worden gemaakt van de kandidaten die op CV worden voorgedragen aan de opdrachtgever. Op basis van deze CV presentatie wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor verdere selectiegesprekken. Mogelijk maakt een assessment onderdeel uit van de procedure. In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen. Er wordt gestreefd naar een indiensttreding in het voorjaar.

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag S. MIEDEMA

Sociaal Jaarverslag S. MIEDEMA 2014 Sociaal Jaarverslag S. MIEDEMA Inhoudsopgave e 1. Profiel 1.1 Missie... 2 1.2 Visie... 2 1.3 Zorgconcept... 2 1.4 De kernwaarden van Idesta... 3 2. Locaties & Ontwikkelingen 2.1 Doarps- en stedshiemen...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Organisatieplan U Centraal 2014

Organisatieplan U Centraal 2014 Organisatieplan U Centraal 2014 140430-OrganisatieplanUCe2014 Inleiding Dit organisatieplan van U Centraal legt beleid vast over: Missie, markt en organisatiekenmerken. De interne organisatie. Personeel

Nadere informatie

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht

Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Informatie drie vacatures leden raad van toezicht Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van drie huidige leden, zoekt de raad van toezicht van De Zijlen drie nieuwe leden per februari 2015. Gebaseerd

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

de Voordelen Van X-eQUo Voordelen WerVing & selectie Voordelen interim management Voordelen detachering Voordelen payrolling Voordelen detavast

de Voordelen Van X-eQUo Voordelen WerVing & selectie Voordelen interim management Voordelen detachering Voordelen payrolling Voordelen detavast de Van X-eQUo WerVing & selectie detachering detavast payrolling interim management Grondige inventarisatie van opdrachtgever en kandidaten. Duidelijke informatieoverdracht. Persoonlijk en discreet. Open

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Hoe organiseer je klantgericht werken? Gun je organisatie én je cliënt een professionele partner!

Hoe organiseer je klantgericht werken? Gun je organisatie én je cliënt een professionele partner! Hoe organiseer je klantgericht werken? Gun je organisatie én je cliënt een professionele partner! Juni 2008 Drs. R.N. Uijterwaal Puls consultancy & interim-management Lange Schaft 13 B-3 3991 AP Houten

Nadere informatie

Strategisch beleid Vérian 2013-2015

Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Een voortzetting van ambities Apeldoorn, 1 oktober 2013, versie 04 vastgesteld Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemeen... 4 2. Landelijke ontwikkelingen... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal De organisatie Optimale dienst- en zorgverlening aan de patiënten. Service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen. Eigentijdse huisvesting, medische

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Avicenna College Schoolplan 2014-2015

Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Aan de directeur Datum: 3 oktober 2012 Betreft: Advies OR Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht Kenmerk: Geachte heer van Vlimmeren, De Ondernemingsraad (OR) heeft de adviesaanvraag betreffende

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie