Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn"

Transcriptie

1 Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de mens een individu is dat zelf de regie voert over eigen leven en leefomgeving wordt niet alleen de zorg maar ook de omgeving waarbinnen deze wordt verstrekt door Omring vormgegeven. Kernwaarden van Omring zijn Eigen Regie, Samen en Positief. Deze worden herkend en ingevuld door de hele organisatie. De organisatie In de afgelopen tien jaar is Omring van diverse zorginstellingen en huizen gegroeid naar een krachtige zorgaanbieder in de regio Noord-Holland. Een zorgaanbieder die vertrouwen geniet van klanten en bewoners, verwijzers en familie en natuurlijk van de eigen medewerkers. Een eigengereide en waarde gestuurde organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van de medewerkers. Omring heeft ca medewerkers die samenwerken met een groot aantal vrijwilligers. De totale begroting is ca. 170 miljoen. De kernactiviteit van Omring is de levering van intramurale en extramurale Verpleging en Verzorging. Daarbij ligt het accent op ouderenzorg. In West-Friesland en de kop van Noord- Holland en Texel biedt Omring een breed dienstenpakket van huishoudelijke verzorging en verzorging thuis tot wonen met zorg op ca. 25 locaties. Omring levert ook kraamzorg en zorg en ondersteuning voor PGB-cliënten. Daarnaast kunnen mensen bij Omring terecht voor een breed scala aan zorg- en service gerelateerde diensten, zoals zorgbemiddeling, thuiszorgwinkels, een servicepakket voor leden, cursussen en themabijeenkomsten en ondersteuning van mantelzorg. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van moderne en kleinschalige dementiezorg, kleine wijkgerichte thuiszorgteams en de geriatrische revalidatie. De thuiszorgorganisatie is veranderd naar 54 lokale, kleine en zelfsturende zorgteams. Belangrijke speerpunten voor Omring zijn: Omring Thuiszorg nog persoonlijker Iedere klant heeft een eigen contactpersoon. Ook ziet de klant zo veel mogelijk dezelfde gezichten in zijn of haar huis. Alle teams zijn klein en werken wijkgericht, met een wijkverpleegkundige als spil. Zij onderhoudt ook het contact met de huisarts. Overal kleinschalige dementiezorg Omring heeft op al haar locaties het kleinschalig zorgen voor mensen met dementie ingevoerd. Met privacy in een eigen kamer of appartement én de veiligheid en warmte van een gemeenschappelijk huishouden. Een kleine groep bewoners en medewerkers bepalen samen de invulling van de dag. Familie en vrijwilligers zijn nauw betrokken. Omring-behandelaars verenigen zich voor de klant Omring beschikt over een Omringbreed Advies- en Behandelcentrum. Hierin is alle professionele deskundigheid gebundeld die nodig is voor complexe lichamelijke aandoeningen en voor revalidatie. Vanuit het Omring Advies- en Behandelcentrum

2 werken onder meer de specialist ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialist, de psycholoog, de fysiotherapeut en ergotherapeut samen voor de klant. Ook onderhoudt het Omring Advies- en Behandelcentrum snel en direct contact met de ziekenhuizen. De ambitie van Omring Omring is een organisatie die proactief en creatief inspeelt op de veranderingen in de zorg en die vooral actief inspeelt op nieuwe kansen. Omring is daarbij scherp op het resultaat, zowel in kwalitatief als financieel opzicht en brengt helderheid binnen alle lagen van de organisatie betreffende de vereiste effectiviteit en efficiency. De omgeving staat echter nooit stil en is juist nu weer snel aan het veranderen. De AWBZ zal worden hervormd tot een beperkte voorziening voor chronisch zieken, delen van de AWBZ gaan over naar de WMO en de Zorgverzekeringswet. Steeds minder zorg zal door de overheid worden gefinancierd en steeds meer zal particulier worden gefinancierd. De snelheid die nu is voorzien, zal het uiterste vragen van wendbaarheid, saneringsvermogen en creatief ondernemen. Omring wil meegaan in die veranderingen. Door bereikbare en goede zorg en ondersteuning te bieden en door de kracht van de huidige organisatie te benutten. Bovenstaande veranderingen maken goede communicatie, klantgerichtheid en ondernemerschap van groot belang. Medewerkers, (potentiële) klanten, familie en mantelzorgers, verwijzers en andere stakeholders moeten aan Omring gebonden worden en zij moeten meegenomen worden in de veranderingen en de keuzes die Omring maakt. De Manager Communicatie & Marketing en de afdeling Communicatie & Marketing spelen een belangrijke rol om dit te realiseren. Organogram Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op

3 Functieprofiel De nieuwe Manager Communicatie & Marketing speelt een belangrijke rol in het vervullen van de ambities van Omring. De Manager Communicatie & Marketing ontwikkelt en realiseert vernieuwend communicatie- en marketingbeleid dat bijdraagt aan de klantfocus en aan het binden van klanten en medewerkers. De Manager Communicatie & Marketing rapporteert aan de Raad van Bestuur. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en daarnaast stuurt hij/zij de Thuiszorgwinkels en Overige Diensten aan. De Manager Communicatie & Marketing maakt onderdeel uit van het concernoverleg en draagt zo bij aan de beleidsvorming en aansturing van de organisatie als geheel. Voor de komende periode liggen voor Manager Communicatie & Marketing en de afdeling onder andere de volgende uitdagingen te wachten: De eerder genoemde externe ontwikkelingen en mogelijke veranderingen in het dienstverleningsaanbod van Omring vergen steeds meer een klantgerichte en ondernemende houding bij management en medewerkers. Deze kwaliteiten moeten ontwikkeld en gestimuleerd worden. Op het gebied van externe communicatie ligt er een grote uitdaging om stakeholders en cliënten mee te nemen in de veranderingen en om hen het perspectief daarin te laten zien. Naar medewerkers toe zal de communicatie over de toekomst van Omring zowel eerlijk als inspirerend moeten zijn. Contacten met (potentiele) klanten, familie, mantelzorgers en verwijzers zijn geanalyseerd en op basis daarvan zijn per doelgroep uitgangspunten voor een klantcontactformule geformuleerd. Deze klant-contactformule moet verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Met regelmaat worden Omring en de sector geconfronteerd met lastige cliëntsituaties of negatieve beeldvorming. Ook ten gevolge van politieke besluitvorming. Dit vraagt een invoelende en toch duidelijke respons. Dat geldt ook voor situaties die (groepen) medewerkers aangaan. Door de veranderingen in de omgeving van de organisatie en door eventuele aanpassingen in het dienstverleningsaanbod moet het merk Omring verder ontwikkeld en gepositioneerd worden. De snelheid van de ontwikkeling van social media is heel groot. Dit vraagt actuele kennis en een visie op de inzet ervan. Omring ontwikkelt een digitaal platform dat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de communicatie, het leren en de ontwikkeling van de organisatie. In eerste instantie is het platform gericht op interne communicatie en ontwikkeling. In een later stadium komt de externe communicatie met (potentiële) klanten, familie en verwijzers aan de orde. De algemene verantwoordelijkheden van de Manager Communicatie & Marketing zijn: Ontwikkelen van een visie op het vakgebied, passend in het strategisch kader, op basis van de in- en externe ontwikkelingen en de behoeften van in- en externe stakeholders. Vertalen van de visie naar concreet beleid en vernieuwende concepten en zorg dragen voor uitvoering van het beleid. Faciliteren en ondersteunen van de Raad van Bestuur, het management en de medewerkers op het vakgebied.

4 Het aansturen van de afdeling Communicatie & Marketing, de Thuiszorgwinkels en Overige Diensten, waaronder de ledenorganisatie. Coachen en ontwikkelen van medewerkers naar een optimale uitoefening van hun werkzaamheden. Eindverantwoordelijkheid dragen voor alle communcatie-uitingen voor zover deze centraal geregisseerd worden. Hiervoor treedt de Manager Communicatie & Marketing afwisselend op als opsteller van de uitingen, sparring partner van de communicatieadviseurs en als eindredacteur. Het managen en/of uitvoeren van de crisiscommunicatie en het perswoordvoerderschap. Zelfstandig beheren van het budget binnen de daarvoor geldende richtlijnen, signaleren van eventuele knelpunten en aandragen van oplossingsrichtingen. Ontwikkelen van een netwerk van contacten met externe partners, bijvoorbeeld gemeenten en (lokale) media, om samenwerking en afstemming te onderhouden en waar nodig tot ontwikkeling te brengen. De dienstverlening van de afdeling Communicatie & Marketing wordt geleverd door vier communicatieadviseurs, een adviseur marketing, twee medewerkers nieuwe media, een coördinator van het promotieteam en twee ondersteunende medewerkers. Er werken tien personen. Functievereisten U hebt academisch werk- en denkniveau. U beschikt over ruime leidinggevende ervaring in het vakgebied van communicatie en marketing. U hebt ervaring met het managen van de communicatie rond crisissituaties en u hebt ervaring als perswoordvoerder. U beschikt over brede kennis op het vakgebied maar u onderscheidt zich door uw kennis over nieuwe media, in het bijzonder social media, en over het ontwikkelen van organisaties en personen op het gebied van klantgerichtheid en ondernemerschap. Vanwege de belangrijke rol die gemeenten spelen binnen de care sector, strekt het tot aanbeveling als u kennis van of inzicht in gemeentelijke organisaties hebt. U kunt met uw conceptueel en analytisch vermogen een visie en strategie ontwikkelen en deze vertalen in concreet beleid. U hebt oog voor de externe omgeving en anticipeert op ontwikkelingen in de markt. U hebt een duidelijke visie op ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en u bent in staat dit te vertalen naar vernieuwende concepten en concrete actieplannen. U bent een stevige, daadkrachtige persoonlijkheid die door uw overtuigingskracht in staat is de organisatie voor zich te winnen, persoonlijke weerstanden kan ombuigen en draagvlak kan creëren voor uw plannen. U beschikt over zowel doorzettingsvermogen als flexibiliteit voor de succesvolle uitvoering van plannen en projecten. U kunt uw eigen klantgerichtheid en ondernemerschap overbrengen op anderen door hen te enthousiasmeren, hen als persoon en manager te helpen ontwikkelen en hen tools te bieden. U bent in staat verbinding te maken met en tussen de verschillende doelgroepen en stakeholders binnen en buiten Omring. Dit vereist een open, toegankelijke persoonlijkheid, inlevingsvermogen, gevoel voor verhoudingen en uitstekende contactuele eigenschappen. U kunt focus aanbrengen in uw beleid en kunt prioriteiten stellen in de uitvoering ervan. U bent dienstverlenend naar uw klanten, maar u kunt tegelijkertijd autonoom denken en

5 keuzes maken in het belang van de afdeling. U blijft ook onder druk goed blijft functioneren en communiceren U beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Dit is vereist in de communicatie met de zeer verschillende doelgroepen en stakeholders van Omring. Uiteraard is het ook van belang voor de kwaliteit van de inhoud van de communicatie-uitingen. U coacht uw medewerkers tot het behalen van resultaat en spreekt hen aan op gemaakte afspraken. U weet, door aansturing op hoofdlijnen, dienend leiderschap en aandacht voor de ontwikkeling van uw medewerkers, het beste uit hen te halen. Vereiste competenties: Visie Resultaatgerichtheid Klantgerichtheid Ondernemerschap Overtuigingskracht Verbindend vermogen Communicatieve vaardigheden Organisatie sensitiviteit Ontwikkelen en motiveren van anderen Aanbod De functie van Manager Communicatie & Marketing is een sleutelpositie binnen een ambitieuze organisatie die zich in een dynamische sector bevindt. U speelt een belangrijke rol in het realiseren van de ambities van Omring. U maakt onderdeel uit van het concernoverleg en draagt zo bij aan de beleidsvorming en aansturing van de organisatie als geheel. Het salaris wordt bepaald op basis van uw opleiding en ervaring. Het maximum jaarsalaris bedraagt rond Het betreft een fulltime functie van 36 uur. De verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een jaar. Het is de intentie om daarna over te gaan tot een aanstelling voor onbepaalde tijd. Reactie De werving en voorselectie voor deze functie wordt uitgevoerd in samenwerking met FunktieMediair. Uw sollicitatie (brief en recent CV) ontvangen wij graag digitaal via Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Jorrit van den Broek, consultant, via Planning Week 10: Selectiegesprekken bij FunktieMediair Week 11: Voordracht van geselecteerde kandidaten aan de Raad van Bestuur Week 11: Selectiegesprek met de Raad van Bestuur De procedure wordt vervolgd met gesprekken met de adviescommissies, een assessment (optioneel), een referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek.

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Profiel 22 april 2015 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

2015.06 Job profiel Director Operations iprospect

2015.06 Job profiel Director Operations iprospect Westerdoksdijk 1 1013 AD Amsterdam The Netherlands Telephone +31 88 23 5400 www.careeropeners.nl 2015.06 Job profiel Director Operations Vertrouwelijk Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie