FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB"

Transcriptie

1 OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 3 e druk, 1 e oplage ISBN: NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

2 DE NOI-METHODE VOOR DE PRAKTIJKDIPLOMA'S BKB, BKC EN PDB De NOI-serie voor de Associatie-examens BKB, BKC en PDB bestaat uit onderstaande acht uitgaven. BKB BKC Boekhouden in de praktijk 1 Calculaties in de praktijk 1 Boekhouden in de praktijk 2 Calculaties in de praktijk 2 PDB Financiële administratie voor PDB Kostprijscalculatie voor PDB Bedrijfseconomie voor PDB Periodeafsluiting voor PDB Examenregeling Het PDB-examen bestaat uit vier onderdelen. Bovenstaande vier PDB-uitgaven sluiten daarbij aan. De examens worden niet alleen afzonderlijk van elkaar geëxamineerd, ook de volgorde waarin ze worden afgelegd is vrij. Voorwaarde voor het verkrijgen van het PDB-diploma is dat tevens de diploma's BKB en BKC zijn behaald. Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI. Omslagontwerp: Ronald Meij

3 WOORD VOORAF Van de vier hiernaast genoemde onderdelen van de PDB-opleiding ligt bij de onderdelen Financiële administratie en Periodeafsluiting het accent op de boekhoudkundige verwerking van financiële feiten. Bij de onderdelen Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie worden vooral bedrijfseconomische onderwerpen behandeld. Exameneisen en uitgaven Het boek Financiële administratie vertoont grote overeenkomsten met het boek Periodeafsluiting. Dit is een consequentie van de exameneisen. Die zijn voor beide modulen voor wat het boekhouden aangaat bijna identiek. In veel gevallen wordt gestart met Financiële administratie, samen met of gevolgd door één van de andere modulen. Bij het onderdeel Periodeafsluiting zal dan blijken dat enkele afdelingen een herhaling van Financiële administratie vormen.de volgorde waarin de onderdelen worden bestudeerd is overigens vrij. Elk hoofdstuk of elke afdeling eindigt met opdrachten om de behandelde stof te verwerken. Ze zijn deels van een * voorzien. Daarbij gaat het om examenopgaven die geselecteerd en/of geschikt gemaakt zijn voor de huidige examens PDB. Deze opdrachten zijn evenals de examens achter in het boek, met toestemming van de Associatie voor Praktijkexamens opgenomen. Het MBO De Associatie-examens BKB, BKC en PDB worden nu ook binnen het reguliere MBOonderwijs afgenomen. De examens zijn middels een convenant met de Stichting Praktijkleren (SPL) geïntegreerd met het Ecabo-kwalificatiedossier Financiële beroepen. Door een aantal aanvullingen is de PDB-serie nu zowel geschikt voor de Associatieexamens als voor de MBO-opleidingen voor administratie. Daarbij gaat het bij MBOniveau IV om de uitstromen Bedrijfsadministrateur (IV) en Assistent-accountant (IV). Enkele onderdelen van het PDB-programma worden op het MBO niet geëxamineerd. In de leerstof zijn de betreffende onderdelen van een - voorzien. Dat komt in dit boek voor in de afdelingen 4, 5 en 6. Uitwerkingenboek en lesprogramma Bij dit boek worden geen bijlagen of losse rekeningschema's gebruikt. Antwoorden van de opdrachten zijn leverbaar onder de titel Uitwerkingen Financiële administratie voor PDB, isbn In dit uitwerkingenboek is tevens een lesprogramma opgenomen waarin de lesstof is verdeeld over 15 lesweken. De zorgvuldige didactische opbouw maakt de NOI-methode voor PDB zeer geschikt voor zelfstudie. Werkbladen Om tijd te sparen is liniatuur beschikbaar waarop de boekhoudopdrachten en de examens achterin kunnen worden uitgewerkt. Deze (digitale) werkbladen kunnen gratis worden gedownload vanaf onze site

4 Naast de examens achter in het boek, staan in dit werkbladenbestand voor een aantal hoofdstukken extra opdrachten. Ook zijn daar geselecteerde en aangepaste examenopdrachten toegevoegd. De antwoorden hiervan zijn in het uitwerkingenboek opgenomen. Ten slotte biedt ook de site van de Associatie voor Praktijkexamens trainingsmogelijkheden in de vorm van (model)examens (www.associatie.nl). De lesstof in dit boek sluit aan op de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven. De opgedane kennis geeft inzicht in de administratieve processen binnen een onderneming. Bij de 3 e druk, 1 e oplage Als gevolg van verplaatsingen en wijzigingen in de exameneisen zijn in deze herdruk bevat enkele onderwerpen vervallen (boekhouding van filiaalbedrijven en leasing). Ook zijn enkele aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Dat is het geval bij loonadministratie, privé-posten en computerboekhouden. Tevens werden er op diverse plaatsen zowel in het leerboek als in de uitwerkingen fouten hersteld. De derde druk is niet bruikbaar naast een voorgaande druk. Voor uw ervaringen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Ons adres is: NOI bv, Antwoordnummer 58, 3740 VB BAARN telefoon , fax , NOI De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens verklaart dat in het studieboek Financiële administratie voor PDB de module Financiële administratie van het examenprogramma Praktijkdiploma boekhouden (PDB) volledig is verwerkt. De Associatie doet hiermee geen uitspraak over de didactiek en de correcte verwerking van de vakinhoud.

5 afdeling hoofdstuk paragraaf 1 KOSTEN 2 DE EN OPBRENGSTEN INHOUD 1 KERNBEGRIPPEN BOEKHOUDEN...blz Balans Openen van het grootboek Grootboek en boekingsregels Journaliseren Kolommenbalans DUURZAME ACTIVA Aankoop en verkoop van vaste activa Afschrijvingsmethoden Totale kosten van vaste activa Inruilen van een vast actief Opdrachten LOONADMINISTRATIE Inhoudingen op het loon Het boeken van de lonen Het boeken van de betalingen Tussenrekeningen Opdrachten KORTINGEN Kortingen bij de inkoop Kortingen bij de verkoop Opdrachten PERMANENCE 1 DE PERMANENCE Inleiding permanence Permanence en voorraad PERMANENCE EN KOSTEN Vooruitbetaalde kosten Achteraf betaalde kosten PERMANENCE EN OPBRENGSTEN Vooruitontvangen opbrengsten Achteraf ontvangen opbrengsten Samenvatting permanence Opdrachten... 75

6 2 4 PRIVÉ-POSTEN Zakelijk of privé Kosten voor zaak en privé Privé-stortingen en privé-opnamen Privé-onttrekking aan de zaak Privé-gebruik van diensten Privé-gebruik van het bedrijfspand Vergoedingen aan privé Gewaardeerd loon en gewaardeerde rente Gemengde kosten en de werkkostenregeling Opdrachten INCIDENTELE BOEKINGEN Bijzondere baten en lasten uit verkoop van activa Buiten gebruik gestelde activa Kasverschillen en voorraadverschillen Correctieboekingen Oninbare vorderingen Opdrachten VOORRAADADMINISTRATIE 1 SYSTEMEN VAN VOORRAADWAARDERING Inleiding Voorraadwaardering tegen historische kostprijs VOORRAADWAARDERING TEGEN VASTE VERREKENPRIJS Het begrip vaste verrekenprijs Kennismaking met PC Components BV Uitsplitsing van voorraden in het grootboek Prijsverschillen Opdrachten GESCHEIDEN VERSTUREN VAN GOEDEREN EN FACTUREN BIJ VERKOOP Factuur vooraf, levering goederen achteraf Factuur achteraf, levering goederen vooraf Willekeurige volgorde van verkoopfacturen en levering goederen Opdrachten GESCHEIDEN ONTVANGEN VAN GOEDEREN EN FACTUREN BIJ INKOOP Factuur vooraf, ontvangst goederen achteraf Ontvangst goederen vooraf, factuur achteraf Willekeurige volgorde van inkoopfacturen en ontvangst goederen Opdrachten

7 3 5 VVP EN INVENTARISATIE Voorraadverschillen Prijsverschillen einde jaar Opdracht DE OPBOUW VAN DE VVP Het wijzigen van de vaste verrekenprijs Indirecte kosten in de vaste verrekenprijs Opdrachten VOORRAADWAARDERING TEGEN VERKOOPPRIJS Inleiding Voorbeeldopdrachten De grootboekrekening Gerealiseerde winst Opdrachten CONTRACTEN BIJ IN- EN VERKOOP De boekingen van het inkoopcontract De boekingen van het verkoopcontract Opdrachten VOORRAADREGISTRATIE Voorraadadministratie in het grootboek Subadministratie voorraden EXTRA OPDRACHTEN AFDELING BOEKHOUDEN BIJ STUKPRODUCTIE 1 DE BOEKHOUDING VAN TIMBERLAND BV Grondstoffen in rubriek 3 en Lonen en inhoudingen Verkoopkosten en algemene kosten RUBRIEK 6, DE RUBRIEK VAN DE FABRICAGEKOSTEN Directe fabricagekosten van rubriek 4 naar De opslag indirecte fabricagekosten van rubriek 5 naar Primitieve en verfijnde opslagmethode RUBRIEK 5, DE RUBRIEK VOOR DE INDIRECTE KOSTEN Werkelijke indirecte fabricagekosten in rubriek Verschillenanalyse indirecte fabricagekosten Samenvatting rubriek 4, 5 en

8 BOEKHOUDEN 6 FINANCIERING RUBRIEK 7, DE RUBRIEK VAN DE VOORRADEN Voorraad gereed product Voorraden orders in bewerking RUBRIEK 8, DE RUBRIEK VAN DE VERKOPEN EN VERKOOPKOSTEN Het boeken van verkoopkosten Directe verkoopkosten van rubriek 4 naar Opslag indirecte verkoopkosten van rubriek 5 naar Werkelijke indirecte verkoopkosten in rubriek Verschillenanalyse indirecte verkoopkosten Verkoopresultaat Nettowinst Resultaat indirecte kosten naar rubriek SAMENVATTING BOEKHOUDING 6 STUKPRODUCTIE HERHALING MET PRIMAKOZIJN BV OPDRACHTEN BIJ MASSAPRODUCTIE 1 DE BOEKHOUDING VAN TOP Standaardkostprijs Het boeken van de standaardkosten Het boeken van de werkelijke kosten Verschillenanalyse Goederen in bewerking SAMENVATTING BOEKHOUDING 2 MASSAPRODUCTIE OPDRACHTEN EN INTERNE CONTROLE 1 COMPUTERBOEKHOUDEN Ontstaan van fouten Opsporen van fouten Herstellen van fouten Controle dagboek Kas Controle dagboek Inkoop Controle dagboek Memoriaal Opdrachten

9 6 2 7 EXAMENTRAINING DIVERSE BEREKENINGEN Uitdrukken in een percentage Verhoudingen Machtsverheffen Goederenhandel KOSTEN VAN VASTE ACTIVA Afschrijven van de aanschafprijs Afschrijven van de boekwaarde Afschrijven naar gebruik Rentekosten Complementaire kosten Opdrachten ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Bedrijfsprocessen Administratieve organisatie en interne controle ERP-systeem Kassiersfunctie Contant geldverkeer Giraal geldverkeer Debiteurenbewaking Opdrachten Vragen KREDIETVERLENING Financiering van activa Bankkrediet Leverancierskrediet Factoring Leasing Kredietwaardigheid Vragen ENGELSE TERMINOLOGIE PDB 1 EXAMEN JUNI 2011 (DAGEXAMEN) EXAMEN JANUARI 2012 (DAGEXAMEN) EXAMEN JANUARI 2012 (AVONDEXAMEN) TREFWOORDENREGISTER

10 De associatie-examens achterin het boek zijn opgenomen met toestemming van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort.

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 1 e druk ISBN: 978

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 270 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV. Administratie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Administratie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Financiering voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb FINANCIERING voor het mkb

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS CALCULATIES (BKC 1 & 2) - EXCEL SERIE PDB Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Basiskennis calculatie (BKC) VOS - IMEAO Bij de

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 13 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 382 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo ELEMENTAIR BOEKHOUDEN HAVO/VWO Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken

LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken OPLEIDING ONDERNEMEN DE START VAN EEN ONDERNEMING LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken ISBN 90 6355 983 6 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV BAARN Inhoud Cursussen voor de Opleiding Ondernemen...

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie