Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov Paramaribo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo"

Transcriptie

1 Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov Paramaribo ELEMENTAIR BOEKHOUDEN HAVO/VWO Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen

2 Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in: Ondernemersopleidingen inclusief ondernemersplan Economisch/administratief onderwijs: LBO (computer)boekhouden en (bedrijfs)rekenen ROC/MBO administrateur, niveau III en IV Boekhouden voor havo/vwo Computerboekhouden met AccountView MBO bedrijfseconomie en bedrijfsrekenen

3 NOI-didactiek Series voor boekhouden en bedrijfsrekenen: accent op al doende leren praktijkgericht computerboekhouden en spreadsheet heldere, korte en vlot leesbare zinnen benadrukken met vette en cursieve woorden en meestal met kantlijnwoorden vaak met begrippenlijsten per hoofdstuk vragen en opdrachten. Concentrische opbouw, met herhalingen. Met trefwoordenregisters voor het snel terugzoeken. Met facultatieve computerondersteuning.

4 Aanpassingen lesstof voor Suriname wordt SRD (factor 4) NL-adressen worden SR-adressen: Amsterdam wordt Paramaribo enz. Groningen blijft Groningen! NL-voorbeelden worden SRvoorbeelden: V&D wordt Kersten of Kirpalani. NL-foto s/plaatjes worden vervangen (o.a. omslagen) Vooruitlopend op de nieuwe omzetbelasting in Suriname is er al BTW-lesstof. OB-percentages Specifieke Surinaamse lesstof (belastingen, wetten, regels, ondernemingsvormen, vreemde valuta) zijn aangepast.

5 Serie voor Havo/Vwo Lyceum (VOS, 2 e fase) Elementair boekhouden betreft een boekhoudmethode voor de 2 e fase (VOS - Havo/Lyceum). Dit boek is een uitgebreide versie van Boekhouden in de praktijk 1, met ondernemingsvormen en begrippen computerboekhouden. Facultatief (voor docenten): Computerboekhouden met AccountView geeft een praktische behandeling op de pc met het boekhoudpakket. Gratis licentie.

6 Ook: serie voor basiskennis boekhouden (IMEAO) Lesprogramma s van 16 weken Met volledige uitwerkingen Deel 1: Dubbel boekhouden, subadministraties, praktijkboekingen, permanence, correctieboekingen Met gratis werkbladen: - printversie op A4 - digitaal invulbare versie. Deel 2: Computerboekhouden met AccountView, ondernemingsvormen, belastingen en wetten, organisatie en archiveren, internetbankieren.

7 En: serie voor basiskennis calculaties (IMEAO) Lesprogramma s van 16 weken Met volledige uitwerkingen Deel 1: Basisrekenen bedrijfsrekenen samengestelde interest constante en variabele k. directe en indirecte kosten kostprijs en verkoopprijs direct costing. Deel 2: Inleiding spreadsheets werken met Excel handel en verzekeringen.

8 En: serie voor Praktijk- diploma boekhouden Vervolgjaar (2013) De serie voor PDB / IMEAO (VOS) bestaat uit vier delen: - Bedrijfseconomie - Kostprijscalculatie - Financiële administratie - Periodeafsluiting Elk boek met volledige uitwerkingen Lesprogramma s van 16 weken Met gratis werkbladen: - printversie op A4 - digitaal invulbare versie.

9 Instructie Elementair Boekhouden voor havo/vwo

10 Het grootboek staat centraal balans boekingsstukken GROOTBOEK kolommenbalans (balans/resultatenrekening)

11 Evenwicht in de boekhouding

12 Rechtstreeks in het grootboek boeken verkoopfacturen inkoopfacturen kasstukken bankstukken grootboek

13 Journaal: brug van dagboek naar grootboek verkoopfacturen inkoopfacturen kasstukken bankstukken verkoopboek inkoopboek kasboek bankboek journaal grootboek

14 Boekingsregels regel voor bezit: bezit debet boeken regel voor schuld: schuld credit boeken kostenregel: kosten debet boeken opbrengstregel: opbrengsten credit boeken privé-regel: privé-opnamen debet boeken

15 Feitelijk een compacte journaalpost Boekingsstempels

16 De rekening Eigen vermogen Op de rekening EV in rubriek 0 wordt níet rechtstreeks geboekt Daarvoor gebruiken we de rekeningen voor kosten (4) en opbrengsten (8) EV blijft gedurende het jaar in rust.

17 Een eenvoudige proefbalans

18 Het rekeningschema Balansrekeningen en resultatenrekeningen

19 Hulp bij het coderen

20 Hulp bij het coderen (2)

21 Hulp bij het coderen (3)

22 Vaste coderingen

23 Kolommenbalans Proefbalans: tellingen van het grootboek Saldibalans: resultaat van verschil debet/credit Resultatenkolom: winst/verlies over periode Eindbalans: met nieuwe eigen vermogen

24 Kolommenbalans

25 Balans in scontrovorm

26 Exploitatieoverzicht

27 Kosten en uitgaven Kosten die geen uitgaven zijn Uitgaven die geen kosten zijn Ontvangsten die geen opbrengsten zijn Opbrengsten die geen ontvangsten zijn

28 Inkoopwaarde van de omzet Als geen inkoopprijs bekend is, dan wordt - tijdens het jaar de voorraad niet afgeboekt - aan het einde van het jaar geïnventariseerd - de voorraad dan alsnog afgeboekt.

29 Voorbeeld inkoopwaarde omzet

30 Zuivere grootboekrekeningen Elke grootboekrekening is altijd: een balansrekening óf een resultatenrekening Dus geen gemengde rekeningen Het grootboek is daardoor permanent in evenwicht

31 Strategische en operationele BTW-commissies

32 Omzetbelasting Huidige systeem: omzetbelasting Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW of VAT): Alle bedrijven worden belast Maar alleen voor de waarde die door het bedrijf wordt toegevoegd

33 Voorbeeld omzetbelasting Inkoop van een kast prijs van de kast SRD 600 omzetbelasting 10% - 60 de ondernemer betaalde SRD 660 Verkoop van de kast prijs van de kast SRD 800 omzetbelasting 10% - 80 de klant betaalde SRD 880 Naar Belastingdienst: SRD 80 SRD 60 = SRD 20 Controle: dit is 10% van de toegevoegde waarde ( )

34 Subadministraties

35 De kasstaat (contant)

36 De kasstaat (op rekening)

37 Van brutoloon naar nettoloon

38 Boeken van lonen en inhoudingen Opmerking: I.p.v. op rek. 210 wordt ook wel geboekt op een rek. in rubriek 1

39 Premies ten laste van het bedrijf

40 Correctieboekingen Veel voorkomende fouten op grootboekrekeningen: - verkeerd bedrag - verkeerde rekening - vergeten boeking - verkeerde kant van de rekening.

41 Voorbeeld correctieboeking Hoofdstuk 9.4: Voorafgaande journaalposten Hoofdstuk 9.6: Kolommenbalans met voorargaande jp n

42 Ondernemingsvormen in Suriname Natuurlijke personen en rechtspersonen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, VOF) Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (NV)

43 Kenmerken ondernemingsvormen eenmanszaak VOF NV Rechtspersoon nee nee ja Ondernemer één persoon meerdere personen meerdere personen Financiering één persoon meerdere personen meerdere personen Eigendom privé-persoon privé-personen bedrijf zelf Inkomstenbelasting progressief tot 38% progressief tot 38% vast tarief van 36% Aansprakelijkheid hoofdelijk hoofdelijk bedrijf zelf

44 Lesprogramma staat in het antwoordenboek

45 Belastingen (níet in Elem. Bkh.) Directe belasting: rechtstreeks van personen (o.m. inkomstenbelasting en loonbelasting) Indirecte belasting: op goederen en diensten (omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen) Meer verdienen is meer directe belasting. Meer kopen is meer indirecte belasting.

46 Directe belastingen Inkomstenbelasting (IB) Belasting NV s: vast IB-tarief van 36% Loonbelasting (LB) (voorheffing IB; zelfde tarieven als inkomstenbelasting) Vermogensbelasting (VB)

47 Indirecte belastingen Omzetbelasting Huidige systeem en BTW-systeem Invoerrechten Voor goederen van buiten de Caricom

48 Invoerrechten

49

50

51 Digitale werkbladen

52 Voorbeelden digitale werkbladen en grootboek - Werkbladen Elementair boekh. Havo/Vwo - Bijlage grootboek bij EB - Werkbladen bij BKB-1 - Bijlage grootboek bij BKB-1 (volgt) In 2013 ook bij PDB: - werkbladen Financiële administratie - werkbladen Periodeafsluiting - werkbladen Bedrijfseconomie - werkbladen Kostprijscalculatie

53 Computerondersteuning NOI E-learning Ondersteunende softwareprogramma's: - Intro balansbegrippen - Intro coderen boekingsstukken 1a en 1b - Intro coderen 2 (boekafhankelijk) - Intro rekenen - Bedrijfsrekenen Interactieve online testen voor zelfstudie Lesbestanden (voorbeeldbedrijven) bij computerboekhouden AccountView

54 Computerondersteuning balansbegrippen Intro balansbegrippen Dit programma legt de lesstof over de balansbegrippen (bezittingen, schulden en eigen vermogen) nog eens op een andere manier uit. Let op: VOJ-niveau

55 Computerondersteuning coderen Intro coderen Het programma Coderen leert je boekingsstukken in vijf stappen te coderen (journaliseren): 1. Soort boekingsstuk? 2. Wat gekocht/geleverd? 3. Welke rekeningen? 4. Debiteren of crediteren? 5. Voor welke bedragen? Intro coderen met BTW Zelfde training, maar dan met BTW-boekingen.

56 Computerondersteuning coderen 2 (met BTW) Coderen 2 Dit programma traint in het coderen van moeilijkere boekingsstukken uit het lesboek. Ongeveer een kwart van de opgaven uit het boek kun je via dit programma maken, waarbij je direct ziet of de oplossing juist is. Dit programma is boekafhankelijk!

57 Computerboekhouden met AccountView In Elementair boekhouden AV alleen droogzwemmend (afdelingen 12 en 13) Voor docenten facultatief apart boekje (bv. met de beamer) Kenmerken NOI-methode: accent op al doende leren en praktijkgericht alle benodigde bestanden (lesadministraties) op de cd na installatie direct klaar voor gebruik! Voorkennis: basisbegrippen dubbelboekhouden: balansbegrip boekingsregels, coderen (journaalposten) decimaal rekeningstelsel, balans- en vw-rekeningen omzetbelasting (BTW) kolommenbalans

58 Computerboekhouden met AccountView

59 BTW-codes, grootboek- en dagboekkoppelingen BTW-codes (OB): * grootb.koppelingen - verkoop hoog/laag - inkoop hoog/laag - 0-tarief Dagboekkoppelingen: Kasboek: rek. 100 Bankboek: rek. 120 Verkoopbk: rek. 130 Inkoopbk: rek. 140 Voorraadbk: rek. 700

60

61 Computerboekhouden met AccountView Verschillen handmatig en computerboekhouden: coderen beperkt zich meestal tot de tegenrekening bv.: bij een kasboeking weet AV dat de rek. kas wordt gebruikt mogelijk dank zij de grootboek- en dagboekkoppelingen omzetbelasting automatisch geboekt (uitgesplitst of bijgeteld) boekingen (journaalposten) rechtstreeks in het grootboek het journaal wordt automatisch real time gemaakt. Voordelen bij computerboekhouden: sneller coderen en invoeren controle op D/C-evenwicht ingebakken in het systeem veel overzichten: openstaande posten, ouderdomsanalyses, op elk moment een kolommenbalans enz. een door de fiscus goedgekeurd pakket geeft vertrouwen.

62 Installatie van AccountView Programma én NOI-lesadministraties (Staal 1 t/m 6): Eenvoudige installatie Let op foutloos intypen licentiecode (voor iedereen dezelfde) Kosteloos voor scholen; licentie jaarlijks te verlengen Volg de installatie-instructie precies op; let op de menupaden Vergeet niet ook de NOI-lesadministraties te installeren Lesblokkensysteem met administraties. Voordelen: bij elke nieuwe les een schone lei een les kan desgewenst een keer worden overgedaan als een les niet is afgemaakt raakt de aansluiting niet verloren.

63 Schema computerboekhouden DEMO AccountView

64 Vragen staat vrij... Dank voor uw aandacht!

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 09-2010 Om AccountView 9 te installeren moet u beschikken over een Windows-pc

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie