PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken"

Transcriptie

1 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: Auteur: Team 5 Datum:

2 Documentnaam: ITOPIA PID Page. 2 of 22

3 Documenteigenschappen Historie Versie Datum Veranderingen (concept/definitief) Opdrachtgever Auteur(s) Goedkeuring Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig. Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief. Naam Rol Handtekening Datum document Versie Documentnaam: ITOPIA PID Page. 3 of 22

4 Managementsamenvatting In project Outfit adviseert team 5 van ITopia IT Management de directie van Creativity and Business omtrent een nieuw concept op het gebied van verkoop van kleding. - Het verkoopproces voor online verkoop van de producten, zowel nationaal als internationaal - Het software pakket dat nodig is voor deze webwinkel - De hosting van deze webwinkel. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 4 of 22

5 Inhoudsopgave Documenteigenschappen... 3 HISTORIE... 3 GOEDKEURING... 3 Managementsamenvatting... 4 Inhoudsopgave Inleiding GEBRUIK VAN DE PRINCE2 PROJECTMANAGEMENTMETHODE DOEL VAN DIT DOCUMENT OPBOUW VAN HET DOCUMENT Projectdefinitie ACHTERGROND PROJECTDOELSTELLINGEN PROJECTRESULTAAT SCOPE & AFBAKENING RANDVOORWAARDEN & AANNAMES RELATIES MET ANDERE PROJECTEN PROJECTAANPAK Business Case REDENEN OM TE STARTEN MET HET PROJECT ALTERNATIEVEN VOORDELEN NADELEN KOSTEN INVESTERINGSANALYSE Documentnaam: ITOPIA PID Page. 5 of 22

6 4. Projectorganisatie ORGANIGRAM ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN Projectplan PLAN AANNAMES GANTT-CHART PRODUCTDECOMPOSITIESTRUCTUUR PRODUCTSTROOMDIAGRAM ACTIVITEITENPLANNING OVERZICHT BENODIGDE MIDDELEN PRODUCTBESCHRIJVINGEN Beheersinstrumenten TOLERANTIES RISICOMANAGEMENT UITZONDERINGSPROCEDURE VOORTGANGSRAPPORTAGES Bijlage 1. Grafische Projectplanning Bijlage 2. Product Breakdown Structure (PBS) Bijlage 3. Productbeschrijvingen Documentnaam: ITOPIA PID Page. 6 of 22

7 1. Inleiding 1.1 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode In project Outfit maken wij gebruik van de projectmanagementmethode Prince 2. Dit houdt in dat wij deze methodetijdens het gehele project aanhouden. Werken volgens deze methode zorgt er voor dat de opdrachtgever, net als wij een duidelijk overzicht houdt aangaande dit project. Hieronder volgt een kort overzicht van deze methode: - Business case: We formuleren het probleem van de klant, naar het inzicht van de klant. - Stuurgroep: Deze groep, waar onder andere de eindgebruiker en de opdrachtgever in zit, beoordeelt per stadium of het project verdere doorgang kan vinden. - Productgerichte aanpak: We werken volgens een vooraf opgestelde planning, budget en tijd voor dit project. - Go/no-go per fase: De stuurgroep bekijkt per fase op het project verdere doorgang vindt, of dat er iets aangepast moet worden. - Management by exeption: Wij nemen contact op met de stuurgroep als er op welke manier dan ook moet worden afgeweken van de elementen die zijn genoemd in de productgerichte aanpak. Zolang alles volgens plan verloopt, nemen wij geen contact op met de opdrachtgever, buiten de afgesproken ontmoetingen om. Zo bepaalt de opdrachtgever bijvoorbeeld per fase of wij doorgaan met onze werkzaamheden, of dat dit moet worden aangepast. 1.2 Doel van dit document In dit document verduidelijken wij onze activiteiten en (tussen) producten. Wij hopen u een beeld te geven, hoe wij tot het eindproduct zijn gekomen, en wat dit product inhoudt. 1.3 Opbouw van het document In het Project Initiatie Document (PID) geven wij, na deze inleiding, inzicht in een aantal werkzaamheden. In hoofdstuk 2 formuleren wij onze doelstellingen, onze aanpak, en het uiteindelijke resultaat. In hoofdstuk 3 bekijken wij het project door de ogen van onze opdrachtgever. Wat zijn de motieven voor dit project, wat moet het opleveren? Ook geven wij inzicht in de kosten en baten. Hoofdstuk 4 zal gaan over de projectorganisatie, waarin verschillende rollen binnen ons team worden verduidelijkt. In hoofdstuk 5 vind u het projectplan. Ten slotte staan in hoofdstuk 6 alle afspraken die wij vooraf met de opdrachtgever gemaakt hebben omtrent o.a. risico s en voortgang. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 7 of 22

8 2. Projectdefinitie 2.1 Achtergrond Het bedrijf Creativity and Business kwam met het idee om een nieuw winkelconcept aan hun bedrijf toe te voegen, en wel een webwinkel service waarbij het mogelijk is om op maat gemaakte kleding te bestellen. Het merk van Creativity and Business richt zich voornamelijk op de doelgroep jongeren van jaar. Om dit concept succesvol te kunnen realiseren is aan de IT Management studenten gevraagd om het bedrijf te adviseren over de webwinkel service (verkoop via het internet). Creativity and Business ziet dat er een markt is voor fatsoenlijke kleding en maatwerk tegen een lage prijs. Het idee is dat de klanten hun fysieke winkels binnen komen, daar wordt een bodyscan gemaakt en door deze scan weet de klant precies wat zijn/haar maat is. Nu de klant weet wat zijn/haar perfecte maat is, kan er via de webshop kleding wordt besteld die op maat is. Op deze manier hoeft de klant niet telkens naar de winkel, alhoewel het nog wel mogelijk is om bijvoorbeeld kleding te retourneren. 2.2 Projectdoelstellingen Wij moeten een adviesrapport schrijven voor een webshop, waarbij het mogelijk is om op maat gemaakte kleden te kopen. De opdrachtgever wil door middel van dit project voldoende advies hebben om een concept op te stellen voor de meest geschikte webshop dat voldoet aan dit idee. Creativity and Business gaat dus zelf niets realiseren, zij verkopen het concept wat aan de hand van ons adviesrapport is opgesteld. 2.3 Projectresultaat Het resultaat van dit project zijn twee dingen, namelijk een Project Initiation Document (PID) en een adviesrapport. Een Project Initiation Document wordt gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van wat de klant wilt, wat er precies moet gebeuren, in welke fases het project uitgewerkt wordt, etc. Het is dus puur ter verduidelijking van het hele project. In het adviesrapport komen een aantal zaken naar voren, zoals een advies over het softwarepakket dat nodig is voor de realisatie van de webwinkel, een advies over het hosten van de webwinkel, een advies over het verkoopproces en de kosten en baten. 2.4 Scope & afbakening Het enige wat van ons verlangt wordt is voldoende advies te leveren voor het bouwen van de webshop. Hierin komt advies over zowel het softwarepakket als het verkoopproces en de kosten en baten. Voor elk onderdeel waar wij advies over opleveren, worden verschillende opties tegen elkaar afgewogen en alternatieven meegegeven. Tijdens het proces, proberen wij de opdrachtgever voldoende op te hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. Wij houden ons dus absoluut niet bezig met de realisatie, beveiliging en hosting van de webshop. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 8 of 22

9 2.5 Randvoorwaarden & aannames Het adviesrapport bevat advies over een softwarepakket, het verkoopproces en de kosten en baten Er wordt uitsluitend gekeken naar A-klasse software. Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende softwarepakketten die wij tegen elkaar afwegen wel up-to-date zijn, uitstekend werken etc. Geen gelimiteerd budget. Dit wil zeggen dat wij vrij zijn in de kosten die het product zal gaan moeten kosten, zolang het systeem maar optimaal is en voldoet aan alle wensen. 2.6 Relaties met andere projecten Er zijn geen andere projecten waar wij rekening mee moeten houden. Uiteraard moeten wij wel binnen de deadlines opleveren omdat Creativity and Business ook aan andere projecten gaat werken, maar dit heeft geen direct invloed op ons project. 2.7 Projectaanpak Wij maken tijdens dit gesprek van de projectmanagement methode PRINCE2. Deze methode is gefocust op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 kent een aantal fases: Directing a project & Planning Dit is de fase waar de stuurgroep het project zowel stuurt als ondersteunt. Dit is ook de enige fase die gedurende het hele project actief is. Zo wordt er bijvoorbeeld bij elke fase een go/no go gegeven. Starting up a project In deze fase wordt het project als het ware voorbereid. Hier wordt o.a. gekeken of het wel zin heeft om dit project te starten. Initiating a project Hier wordt het project als het ware theoretisch uitgewerkt, men wilt eerst een goede fundering van het project. Het belangrijkst van deze fase is het opstellen van het Project Initiation Document (PID). Control & Delivery Deze fase bestaat uit drie andere fasen, namelijk Controlling Stage, Managing Stage Boundaries en Managing Product Delivery. Controlling a Stage Hier wordt de huidige fase gecontroleerd. Worden alle taken uitgevoerd, wordt er ergens tegen aan gelopen, blijft de fase binnen de toleranties, etc. Managing Stage Boundaries Bij deze fase gaat het met name om het op de hoogte houden van de stuurgroep. Zowel het succes van de afgehandelde fase laten zien als het laten goedkeuren van de volgende fase. Managing Product Delivery Hier is de verbinding tussen de projectmanager en de teammanager(s) heel belangrijk. Er worden hier namelijk drie activiteiten uitgevoerd, dat zijn het stellen van eisen aan het ontvangen, uitvoeren en opleveren van het werk. Closing a project Tot slot de afsluiting van het project, hier worden alle opleveringsitems opgeleverd (Producten en documentatie). Documentnaam: ITOPIA PID Page. 9 of 22

10 3. Business Case 3.1 Redenen om te starten met het project Wij starten met dit project, omdat de directie van Creativity and Business voor hun nieuwe concept, kledingverkoop, breed bereikbaar willen zijn via het internet. Dit willen zij doen door middel van een webwinkel. Zij willen een State of the Art webwinkel en hebben daarop ITopia ingeschakeld. Bij het maken en onderhouden van een webwinkel komt veel kijken. Er moet gekeken worden welke software er gebruikt gaat worden. Hiervoor kunnen een aantal software pakketten geleverd worden waar uit gekozen kan worden. Er moet rekening worden gehouden met de programmeertaal, het onderhoud en de kosten. Voor de indeling van de webwinkel moet er rekening worden gehouden met het gebruikersinterface, inlogmogelijkheden van klanten en de service naar klanten toe. Voor de gebruikersinterface kan er bijvoorbeeld gekeken worden of de directie al een voorkeur heeft, of dat ITopia met een huisstijl moet komen. Bij het gebruikersinterface moet er ook worden gekeken welke categorieën er op de website moeten komen te staan en welke opties deze moet bevatten. De directie kan er ook voor kiezen om inlogmogelijkheden te bieden voor de klanten. Op deze manier kunnen klanten hun eigen gegevens bijhouden en kan de directie een klantenbestand en database bijhouden. Beveiligen van de webwinkel is één van de grote aspecten. Zo moeten de klantgegevens beveiligd worden, in verband met privacy regels. Daarnaast moet de webwinkel in zijn geheel beveiligd worden, zodat er niet kan worden ingebroken, met alle gevolgen van dien. Om een webwinkel te kunnen laten draaien, moet er gezorgd worden dat deze gehost kan worden. Er zijn veel verschillende soorten hosting mogelijkheden. De directie kan zelf bepalen waar en hoe de webwinkel wordt gehost, of ITopia kan een lijst maken met mogelijke opties waar de directie dan uit kan kiezen. 3.2 Alternatieven De directie van Creativity for Business had er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een vacature te plaatsen, iemand aan te nemen die een webwinkel kan bouwen en zo aan de slag te gaan. Zij hebben er echter voor gekozen ITopia in te schakelen, omdat zij graag zo goed mogelijk geadviseerd willen worden over alle mogelijkheden op dit gebied. Het advies wat wij hen gaan geven, moet duidelijk onderbouwd zijn en alleen de beste optie is voor de directeur goed genoeg. 3.3 Voordelen Ons advies moet er voor zorgen dat de directie de juiste keuzes maakt als zij daadwerkelijk een webwinkel (laten) maken. Zij weten dan hoe zij de webwinkel tot een succes kunnen maken, op technisch gebied. Het project moet er voor zorgen dat de kleding ook via het internet verkocht kan worden. Dit zal zorgen voor een grotere naamsbekendheid en dus meer inkomsten. Via een webwinkel kunnen klanten thuis de kleding bekijken die de winkel aanbiedt. Voor de klant zal dit betekenen dat er thuis rustig kan worden gekeken naar de kleding, in plaatst van winkel naar winkel lopen om kleding uit te zoeken. Als de klant bijvoorbeeld geen tijd heeft om naar de winkel te gaan, kan hij of zij thuis ook snel de kleding bekijken, waardoor het tijd zal besparen.in een winkel is er meestal maar plaats Documentnaam: ITOPIA PID Page. 10 of 22

11 voor een beperkte selectie van kleding. Deze selectie zal continu veranderd moeten worden om in de behoeftes van de klant te kunnen voorzien. Via een webwinkel kan de gehele selectie getoond worden, omdat er onbeperkt ruimte is. Zo heeft de klant meer keuze uit verschillende kledingstukken. 3.4 Nadelen De eerste uitdaging is om de klant tijdens het gehele proces tevreden te houden. Vanaf het moment dat de klant de webwinkel voor het eerst bezoekt, moet alles goed lopen. Zo mogen er geen fouten optreden of andere problemen zijn. Dit voorkomt dat de klant snel interesse verliest in de winkel. Ook het bestellen het verwerken en het thuisbezorgen van het product moet vlekkeloos kunnen verlopen. Dit houdt de klant tevreden en dit zal uiteindelijk zorgen voor een grotere klanttevredenheid. 3.5 Kosten De directie moet er rekening mee houden dat in dit advies zo n 500 manuren zitten. De kosten voor het bouwen en onderhouden van de webwinkel lichten wij verder toe in ons advies. De directeur heeft gezegd dat geld geen rol speelt, zolang er maar een goede webwinkel komt. 3.6 Investeringsanalyse Het product wat de opdrachtgever naar aanleiding van ons rapport kan laten ontwikkelen moet de investering van de directie waard zijn. De investering moet dus binnen een redelijke termijn (dit ligt aan de opdrachtgever zelf) terug kunnen worden verdiend door middel van het ontwikkelde product. De directeur heeft gezegd dat dit concept, waar de webwinkel onderdeel van is, zo n 260 miljoen euro omzet moet gaan draaien, waardoor deze investering makkelijk is terug te verdienen en het project winstgevend is. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 11 of 22

12 4. Projectorganisatie 4.1 Organigram Projectleider Secretariaat/ Documentbeheerder Groepsvertegenwoordiger / Contactpersoon Controller Planner/Voorzitter Figuur 1. Organigram Documentnaam: ITOPIA PID Page. 12 of 22

13 4.2 Rollen & verantwoordelijkheden Projectleider Is hoofdverantwoordelijk voor een goed samenwerkingsverband binnen de groep en is verkozen tot leider. De persoon in kwestie leidt de groep de juiste richting op en is ook groepsvoorzitter binnen het project. Zorgt ook voor een goedlopende stroomlijn en is daarnaast ook controleur. Hij laat het adviesrapport goed overkomen naar de klant. Ook contact opdrachtgever. Documentbeheerder/ secretariaat Is hoofdverantwoordelijk voor het verzamelen en rangschrikken van documenten, alsmede de stijl en opmaak. Zorgt ervoor dat iedereen gemakkelijk zijn of haar opdracht digitaal kan inleveren en kan terug vinden. Ook is hij secretariaat en de eventuele groepsvoorzitter bij afwezigheid van de hoofd voorzitter. Daarnaast is hij notulist bij vergaderingen. Verder beheert hij over documenten binnen Dropbox dat gebruikt word om documenten uit te wisselen. Groepsvertegenwoordiger/ Contactpersoon (groepswerker) Is hoofdverantwoordelijk voor de contacten en is de eerste contactpersoon bij problemen en voortgang in de groep. Iedereen houdt hem op de hoogte van problemen en/ of voorderingen en hij geeft het dan via, hetzij Facebook, Skype, Dropbox, mail of persoonlijk aan iedereen door. Er wordt bijgehouden hoe en wanneer iedereen het beste bereikbaar is, waar de groepsvertegenwoordiger dan mee rekening houdt. Planner / Voorzitter Is hoofdverantwoordelijk voor de planning in het project en houdt onder andere deadlines bij, noteert de beschikbaarheid en houdt iedereen hiervan op de hoogte met een overzichtelijk projectrooster dat hij constant up to date houdt. Veranderingen worden direct via de contactpersoon doorgegeven aan de rest van de groep. Controller Is hoofdverantwoordelijk voor controle en houdt bij of iedereen goed zijn werk doet en verbetert waar nodig. Dit is volledig gericht op de inhoud van een opdracht. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 13 of 22

14 5. Projectplan 5.1 Plan aannames Welke zaken (zoals beschikbaarheid van hulpmiddelen en mensen) weten we niet, dus doen we een aanname voor? 5.2 Gantt-chart In bijlage 1 is een grafische planning te zien voor ons project. Wij hebben hiervoor een strokenplanning gebruikt. Hierin is makkelijk en snel te zien wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. 5.3 Productdecompositiestructuur Het adviesrapport valt uiteen in vier deelproducten. Software, verkoopproces, hosting en kosten/baten analyse. Het niveau hieronder zijn nog onderdelen van de deelproducten weergegeven. Het productdecompositiestructuur is bijgevoegd in bijlage Productstroomdiagram In het productstroomdiagram is duidelijk te zien in welke volgorde de deelproducten moeten worden uitgevoerd. Als het in deze volgorde wordt uitgevoerd zal in een goede gestructureerde weg naar het eindproduct onstaan. 5.5 Activiteitenplanning Tijdens het project word met het team wekelijks op donderdag vergaderd over de individuele en de teamvorderingen van het project. Om de 2 weken is er een vergadering met de opdrachtgever erbij. Hierbij zal ook de opdrachtgever geïnformeerd worden over de vorderingen binnen het project. Ook eventuele onduidelijkheden zullen hier helder worden gemaakt. 5.6 Overzicht benodigde middelen Om een goed en overzichtelijk rapport te maken hebben wij de volgende middelen nodig: Microsoft Word: Wij hebben Microsoft Word nodig om al onze documentatie en notulen in bij te houden. Het is niet gratis maar de meeste teamleden hebben dit product al wel. Voor degene die het niet hebben is er wel een gratis alternatief te verkrijgen Microsoft Excel: Wij hebben Microsoft Excel gebruikt om onze strokenplanning te maken. Excel is hier een makkelijk programma voor. Excel zit in het pakket office pakket bij word dus dit kan in een keer worden aangeschaft. Microsoft Powerpoint: Wij hebben Microsoft Powerpoint nodig om de presentaties te geven die nodig zijn voor dit project. Dit zit ook in het office pakket bij Word en Excel dus dit zal verder geen probleem vormen. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 14 of 22

15 Argo UML: Na testen van een aantal tools zijn wij erachter gekomen dat Argo UML het makkelijkste werkt. Dit zullen wij dus gebruiken voor het verwerken van onze UML diagrammer. Dropbox: Wij gebruiken Dropbox om de bestanden met elkaar te delen. Dropbox is een gedeelde map op internet waar iedereen documenten in kan zetten die de andere teamleden dan kunnen zien. Dropbox is een gratis programma. 5.7 Productbeschrijvingen In bijlage 2 hebben wij productbeschrijvingen bijgevoegd. Hierin is van ieder deelproduct duidelijk te zien wat het inhoud en wat de eisen van het product zijn. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 15 of 22

16 6. Beheersinstrumenten 6.1 Toleranties Er is weinig tot geen ruimte voor fouten. Dus alles moet strict gepland worden om te zorgen dat het product op de juiste datum wordt opgeleverd. De klant wil namelijk niet dat het uitloopt omdat daar geen tijd voor is. 6.2 Risicomanagement Om risico s te voorkomen dat het advies mischien niets is hebben wij afgesproken met de klant dat er wekelijks een update komt van ons concept waarin de klant eventueel kan kijken hoe het ervoor staat. De klant kan dan op die wijze nog roepen dat er dingen ontbreken of dat er dingen moeten worden aangepast. 6.3 Uitzonderingsprocedure Als groep hebben wij stap voor stap steeds een deadline ingesteld zodat wij op tijd klaar zijn met de onderdelen. Zo voorkomen wij dat er acties moeten worden ondernomen omdat wij voor onszelf een kleine rekking hebben gemaakt. 6.4 Voortgangsrapportages De opdrachtgever wordt wekelijks per mail op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 16 of 22

17 Bijlage 1. Grafische Projectplanning Figuur 2. Strokenplanning Documentnaam: ITOPIA PID Page. 17 of 22

18 Bijlage 2. Product Breakdown Structure (PBS) Figuur 3. PBS Documentnaam: ITOPIA PID Page. 18 of 22

19 Bijlage 3. Product Stroom Diagram Figuur 4. Product Stroom Diagram Documentnaam: ITOPIA PID Page. 19 of 22

20 Bijlage 4. Productbeschrijvingen Productbeschrijving Product ID 501 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Verkooproces Inzicht geven in route van het product Activiteitendiagrammen, nationaal en internationaal, met toelichting Inzicht hebben in organisatie, deze begrijpen en de informatie kunnen verwerken. Duidelijk en compleet overzicht De opdrachtgever beoordeelt deze op hoe compleet dit overzicht is, en of deze de juiste processen in het bedrijf weergeeft Productbeschrijving Product ID 502 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Software Een afweging maken tussen verschillende pakketten, zodat er een keuze gemaakt kan worden, die sterk onderbouwd is. Pakketselectie, toelichting. Weten wat pakketten inhouden, en welke verschillen daarbij voor de opdrachtgever van belang zijn. Het moet een afweging zijn van top pakketten, en de keuze moet sterk onderbouwd zijn. Beoordeling op onderbouwing en hoe de keuze kan worden verdedigd. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 20 of 22

21 Productbeschrijving Product ID 503 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Kosten/Baten Wegen de kosten van dit project, en de realisatie daarvan op tegen de baten. Levert het meer op dan het kost? Overzicht kosten per onderdeel, verwachte inkomsten. Kennen van prijzen van arbeid, productaanschaf en productonderhoud. Tevens visie op de toekomst hebben, wat gaat het opleveren, en hoe realiseer ik dat? Het kostenoverzicht moet realistisch zijn. Beoordeling op realisme, en diepgang kostenonderzoek Productbeschrijving Product ID 504 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Webhosting In een selectie laten zien wat webhosting kost, en welke dienst daar precies tegenover staat. Selectie, outsourcing en eigen beheer. Niets nodig, alleen opnemen in het budget. Uitgebreide afweging, sterke onderbouwing Beoordelen op onderbouwing en hoe het advies kan worden verdedigd. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 21 of 22

22 Productbeschrijving Product ID 505 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Conclusie Samenvatten en adviseren Samenvatting en advies Kennen van alle bovenstaande processen. Uitgebreid onderbouwd advies, wat eenvoudig in de praktijk kan worden gebracht Kwaliteitsmethode Documentnaam: ITOPIA PID Page. 22 of 22

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: Jason Dent, Street Side Software. PID_GetConnected_Team_SSS508.

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: Jason Dent, Street Side Software. PID_GetConnected_Team_SSS508. PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever: Jason Dent, Street Side Software Bestandsnaam: PID_GetConnected_Team_SSS508.docx Project: Getconnected Versie: 2.0 Auteur(s): Yannick Lange

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected Final report Team ETN204 - Project Get Connected Auteurs(s): Ivar Koreman, Hidde Bultsma, Daniël van den Brink, Kenneth Luske en Kevin Mans Versie: 1.0 Status: concept Datum: 7 juni 2013 Versiebeheer Ver.

Nadere informatie

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01 Adviesrapport Outfit4You Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind Klas: II101 & II102, Team 01 17-12-2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding..5 Algemeen...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Werken met PRINCE2 E-book Werken met PRINCE2

Werken met PRINCE2 E-book Werken met PRINCE2 Werken met PRINCE2 E-book Werken met PRINCE2 Com-TACT BV www.com-tactbv.nl Voorwoord Je leest nu de eerste zin van het E-book Werken met PRINCE2. Dit boek is een gratis e-book, met als voornaamste doel,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout

Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout 2013-2014 Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout Nahnisim Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Inhoudstabel 1 Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management II. Project Portfolio Management Het Project Portfolio Management betreft de processen die nodig zijn om het beheer rond projecten uit te voeren, en die zich afspelen wanneer projecten officieel van start

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Final Report Project GetConnected

Final Report Project GetConnected Final Report Project GetConnected Groep: SSS508 Auteur(s): Yannick Lange Joppe Lauriks Julian Hana Thomas Schreijer Andre Wagt Versie: 1.0 Status: Compleet Datum: 25 Mei 2012 ITopia is onderdeel van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie