PROJECT INITIATIE DOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT INITIATIE DOCUMENT"

Transcriptie

1 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum :

2 Documenteigenschappen Historie Versie Datum Veranderingen (Concept/ denifitief) Opdrachtgever Auteur(s) Concept Femke Pasquino de Harde Joshua Bijlagen toegevoegd en tabellen verandert Femke Pasquino de Harde Joshua Aanpassingen Bijlagen Femke Pasquino de Harde Joshua Controle Femke Pasquino de Harde Stefan Aanvullen Femke Pasquino de Harde Joshua Goedkeuring Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig. Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief. Naam Rol Handtekening Datum Document Versie Douwe van der Meer Projectleider ITOPIA PID Team 404 Page. 2 of 22

3 Managementsamenvatting Het project wat Team VHD 404 gaat uitvoeren is een project wat gemaakt is door Femke. We maken een mobiele website van de website Hiermee kunnen bezoekers de site op smartphones en tablets laten draaien. Als eindproduct leveren wij de mobiele website van op, en hebben wij een aantal sub-opdrachten opgekregen. Het team maakt een android-app, een facebook-app en een whidget voor verhuisdieren. In dit document, het PID, beschrijven wij de gang van zaken in dit project zoals het projectplan, de business case en de productbeschrijving om het project zo goed mogelijk weer te geven. Verder staan in dit document de kosten, nadelen en voordelen van het project zodat mogelijke risico s zo snel en makkelijk mogelijk kunnen worden opgespoord. Gestelde deadlines Concept versie PID Inleveren Final versie PID Inleveren ITOPIA PID Team 404 Page. 3 of 22

4 Inhoudsopgave Documenteigenschappen... 2 HISTORIE... 2 GOEDKEURING... 2 Managementsamenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding GEBRUIK VAN DE PRINCE2 PROJECTMANAGEMENTMETHODE DOEL VAN DIT DOCUMENT OPBOUW VAN HET DOCUMENT Projectdefinitie ACHTERGROND PROJECTDOELSTELLINGEN PROJECTRESULTAAT SCOPE & AFBAKENING RANDVOORWAARDEN & AANNAMES RELATIES MET ANDERE PROJECTEN PROJECTAANPAK Business Case REDENEN OM TE STARTEN MET HET PROJECT ALTERNATIEVEN VOORDELEN NADELEN KOSTEN INVESTERINGSANALYSE Projectorganisatie ORGANIGRAM ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN Projectplan PLAN AANNAMES GANTT-CHART PRODUCTDECOMPOSITIESTRUCTUUR PRODUCTSTROOMDIAGRAM ACTIVITEITENPLANNING OVERZICHT BENODIGDE MIDDELEN AANVULLEN PRODUCTBESCHRIJVINGEN Beheersinstrumenten TOLERANTIES RISICOMANAGEMENT UITZONDERINGSPROCEDURE VOORTGANGSRAPPORTAGES ITOPIA PID Team 404 Page. 4 of 22

5 Bijlage 1. Grafische Projectplanning Bijlage 2. Productstroom Diagram Bijlage 3. Productbeschrijvingen ITOPIA PID Team 404 Page. 5 of 22

6 1. Inleiding 1.1 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode PRINCE 2 is een projectmanagement methode dat praktisch en goed beschreven is. PRINCE2 wordt door veel grote bedrijven gebruikt (ING, KPN, HvA) omdat het een De-facto standaard heeft. Dit houdt in dat het veelgebruikt is maar niet verplicht is. PRINCE staat voor PRojects IN Controlled Environments 2 en wordt als zeer succesvol beschouwd. Wij als team gaan dit project uitvoeren volgens de PRINCE 2 methodiek wat ons verzekerd van succes. 1.2 Doel van dit document De eerste fase binnen een project is de Initiation Stage, het belangrijkste product van deze fase is het Project Initiation Documentation (PID). Dit is nodig om een fundering voor het project te leggen, alles wordt hierin bedacht en daarna pas gedaan. In dit document komen onder andere taken, plannen, beoogde resultaten en verantwoordelijkheden. 1.3 Opbouw van het document In het PID staan de afspraken met de opdrachtgever en onze planning. De volgende hoofdstukken worden behandeld: Het projectdefinitie, de business case, projectorganisatie, het projectplan en beheersinstrumenten. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven waar het project over gaat en hoe wij te werk zullen gaan. In Hoofdstuk 3 gaat het over de alternatieven, voor- en nadelen, investeringsanalyse, de kosten en de redenen om te starten met het project. In Hoofdstuk 4 staan de partijen die betrokken zijn bij het project en diens gegevens, ook wordt er een goed beeld gegeven door middel van een organigram. In Hoofdstuk 5 wordt onze planning getoond welke middelen we nodig zullen hebben, de deelproducten van het eindproduct en gaan we in op onze planning met een Gantt-Chart. In Hoofdstuk 6 staan de afspraken voor als er iets mis gaat en wanneer we contact op nemen met de opdrachtgever over de voortgang van het project. ITOPIA PID Team 404 Page. 6 of 22

7 2. Projectdefinitie 2.1 Achtergrond Verhuisdieren.nl heeft haar website opnieuw ontwikkeld maar het probleem is dat de nieuwe website niet goed werkt op smartphones en tablets. ITopia heeft de opdracht gekregen om dit probleem te verhelpen door een mobiele website te realiseren voorverhuisdieren.nl zodat de website ook mobiel goed werkt. 2.2 Projectdoelstellingen Met behulp van dit project zorgt ITopia ervoor dat verhuisdieren.nl ook mobiel te vinden is en naamsbekendheid krijgt, doordat het goed te vinden is. 2.3 Projectresultaat Onze hoofdopdracht is de mobiele website maken voor verhuisdieren.nl. De mobiele site zal een gecondenseerde versie van de website zijn waarbij we dingen die niet van belang zijn voor de gebruiker weglaten zoals de blog en vrienden van de site. We hebben ook een aantal sub opdrachten die we moeten uitvoeren: - We gaan een mobiele app ontwikkelen. Door middel van de app kan de gebruiker makkelijk filteren en sneller zoeken naar verhuisdieren, zonder een match te hoeven maken. Het is de bedoeling dat de gebruiker de app gebruikt om verhuisdieren te bekijken en niet een match te maken. De app zal de website wel complementeren en krijgt ook nog extra functies en meer mogelijkheden zoals suggesties van producten die nuttig kunnen zijn voor het dier (dierenvoeding, speeltjes, etc.). - We gaan een Facebook app ontwikkelen waarbij de gebruiker dieren kan zoeken op facebook en een match kan maken. De gebruiker kan een match maken en deze zal op het prikbord van de gebruiker worden geplaatst met een foto en naam van het dier. - We gaan een whidget ontwikkelen die kan worden geplaatst op andere sites en de laatst geplaatste dieren toont. 2.4 Scope & afbakening We gaan een mobiele website, een native android app, een facebook app en een whidget maken voor verhuisdieren.nl. De mobiele website is primair en daar zullen wij ons het meest op focussen. Het eindproduct wordt opgeleverd op Randvoorwaarden & aannames Wij vinden het erg belangrijk dat we onze deadlines halen en al onze producten opleveren met kwaliteit. ITOPIA PID Team 404 Page. 7 of 22

8 2.6 Relaties met andere projecten De opdrachtgever heeft op dit moment geen andere projecten waar wij rekening mee moeten houden. Ook lopen er geen projecten die de implementatie en uitvoering van ons project kan beïnvloeden. 2.7 Projectaanpak De juiste strategie om ons product te realiseren is door veel informatie te winnen uit de gesprekken met de consultant en van de opdrachtgeefster bij de feedback van de demonstraties, en veel desk research uit te voeren zodat wij veel kennis vergaren over hoe we de producten kunnen realiseren. De punten die zij naar voren brengen, zullen wij in onze producten verwerken. Zo voldoen wij aan alle wensen van de opdrachtgeefster en zullen wij het product met succes afleveren aan haar. Het belangrijkste deel van het project is de mobiele website. ITOPIA PID Team 404 Page. 8 of 22

9 3. Business Case 3.1 Redenen om te starten met het project Het probleem van de opdrachtgeefster is dat de site niet goed draait op smartphones en tablets. De opdrachtgeefster wilt dat ITopia dit probleem oplost door middel van een mobiele website te ontwikkelen. Door een mobiele site zal verhusidieren.nl ook toegankelijk zijn op smartphones en tablets en het probleem verholpen is. Verhuisdieren.nl zal door dit project ook meer naamsbekendheid krijgen doordat het beter bereikbaar zal zijn. 3.2 Alternatieven We hebben twee opties voor de opdrachtgever. Deze zijn als volgt: Nul scenario. o De opdrachtgeefster houdt de website die zij nu heeft aan en neemt geen mobiele website. Professionele hulp. o De opdrachtgeefster huurt een externe specialist, die voor haar de mobiele website ontwikkelt. De opdrachtgeefster wilt dat ITopia de mobiele website en de sub-opdrachten gaat ontwikkelen. 3.3 Voordelen Wij leveren een professionele mobiele website op aan de opdrachtgeefster die de gebruiker zal herkennen doordat het de stijl van de website heeft. Door de afbeeldingen, lettertypen en kleurgebruik op te nemen in de mobiele website wordt dit gerealiseerd. Echter is het belangrijkste van allemaal dat dit in ieder geval aan alle eisen en wensen van de opdrachtgever voldoet. 3.4 Nadelen Het enige nadeel van dit project is dat het tijd zal kosten doordat wij weinig ervaring hebben met het maken van een Facebook- en Android app, en veel onderzoek hier naar moeten doen zodat we de producten kunnen opleveren met kwaliteit. 3.5 Kosten Dit is nog niet vast te stellen en zullen we aanpassen. Het team heeft een budget van 100,-. Zie paragraaf Investeringsanalyse ITOPIA PID Team 404 Page. 9 of 22

10 4. Projectorganisatie 4.1 Organigram ITOPIA PID Team 404 Page. 10 of 22

11 4.2 Rollen & verantwoordelijkheden Stuurgroep : Opdrachtgeefster : Femke Pasquino de Harde is degene voor wie wij de producten maken. Zij zal aanwezig zijn bij alle demonstraties om er over te oordelen en een GO of NO GO te geven. Projectleider : Douwe van der Meer controleert alle final versions van de producten op kwaliteit. Dit gebeurt voordat we het product demonstreren aan de stuurgroep. Ook kan het team vragen stellen aan de projectleider omtrent het project. Consultant : Indien het team vragen heeft over de producten kunnen we terecht bij Ahmed Nait Aicha. Als consultant adviseert hij ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat de producten zullen worden geleverd met kwaliteit. VHD 404: Teamleider : Joshua William is de teamleider en is verantwoordelijk voor het team. Als teamleider verdeelt hij de taken en stuurt hij het team aan. Joshua zal veel werken aan de documenten van het project en aan de Facebook app. Gijs de Wit : Gijs de Wit zal zich bezig houden met de Android-app en is hier ook hoofdverantwoordelijk voor. Jordy Grim : Jordy Grim zal samen met Gijs de Android-app ontwikkelen. Fons Mijnen : Fons Mijnen houdt zich bezig met de mobiele website, met name de layout en de achterliggende infrastructuur. Ook is Fons de notulist van het team. Jurre van Bergen : Jurre van Bergen zal verantwoordelijk zijn voor de Whidget voor verhuisdieren.nl en zal ook werken aan de Facebook-app. Stefan Pijpers : Stefan zal werken aan de Facebook-app en het automatisch plaatsen op facebook indien er een match is gemaakt. ITOPIA PID Team 404 Page. 11 of 22

12 Naam Functie Femke Pasquino de Harde Opdrachtgeefster Joshua William Teamleider Fons Mijnen Groepslid/notulist Gijs de Wit Groepslid Jordy Grim Groepslid Jurre van Bergen Groepslid Stefan Pijpers Groepslid Marieke Agterbos Team Coach Douwe van der Meer Projectleider Ahmed Nait Aicha Consultant ITOPIA PID Team 404 Page. 12 of 22

13 5. Projectplan 5.1 Plan aannames In ons team nemen we aan dat er geen tot weinig problemen zullen ontstaan bij het maken van de native app omdat dit goed te realiseren is maar er is weinig ervaring in het team hiermee. 5.2 Gantt-chart De Gantt-chart biedt een grafisch overzicht van de projectplanning. Deze is te vinden in bijlage Productdecompositiestructuur Om duidelijk te maken welke producten we zullen opleveren hebben we productbeschrijvingen en een productstroomdiagram gemaakt. Dit diagram laat alleen zien welke producten wij zullen maken. In paragraaf 5.7 Productbeschrijvingen worden deze producten nader toegelicht. 5.4 Productstroomdiagram We hebben een diagram gemaakt waarin u kan vinden welke producten we in welke volgorde de producten zullen worden gemaakt. In bijlage 2 kunt u de grafische weergave hiervan zien. 5.5 Activiteitenplanning Sprint 1 : In sprint houden we ons bezig met het Research Report en het maken van een filmpje waarin het idee kort wordt gepresenteerd en hoe het product eruit zal zien. Deze sprint sluiten we af door ons idee te presenteren aan de opdrachtgeefster en krijgen we een GO of een NO GO. Sprint 2 : Deze sprint bestaat uit het opleveren van het PID en het Proof Of Concept. PID staat voor het Project Initiatie Document. In dit document staan de afspraken met de opdrachtgeefster omschreven. Het Proof of Concept zal aan het einde van deze sprint worden gedemonstreerd aan de opdrachtgeefster. Sprint 3 : In sprint 3 leveren wij het Alfa product, het klasse diagram, de Test Approach en de User Manual op. Het alfa product zal een volledig functioneel product zijn van de mobiele website en de sub-producten die wij gaan maken, maar deze zal nog niet voldoen aan de nietfunctionele requirements en demonstreren we aan het eind van de sprint. In het Test approach zullen we beschrijven hoe we de bruikbaarheid van de producten gaan testen. Sprint 4 : In deze sprint leveren we het Beta product op aan de opdrachtgeefster en maken wij een Final Report. Het Beta product zal worden gedemonstreerd aan de opdrachtgeefster aan het einde van de sprint en zal geen fouten meer bevatten. ITOPIA PID Team 404 Page. 13 of 22

14 5.6 Overzicht benodigde middelen Naast onze eigen standaard software zullen we ook tablets en smartphones gebruiken om de mobiele website en app te testen. Verder zullen we de het Android-SDK en Facebook API gebruiken om de Android en Facebook apps te ontwikkelen. Om de Android app ontwikkelen zullen we de IDE Eclipse gebruiken. Hierin zullen we de code schrijven voor net native Android app. Om producten in te leveren bij de projectleider en consultant zullen wij gebruik maken van Tortoise SVN. Dit programma wordt gebruikt voor versiebeheer. 5.7 Productbeschrijvingen In bijlage 3 kunt u de productbeschrijvingen vinden voor dit project. Wij beschrijven hier elk op te leveren product in het project als volgt : - Product ID : Het ID van het product - Productnaam: De naam van het product - Doel : Waar dit product voor moet zorgen. - Samenstelling : Waarin het product kan worden onderverdeeld - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen : Hier beschrijven we wat het team nodig heeft om het product te kunnen realiseren - Kwaliteitscriteria : Omschrijving van de criteria die worden gesteld om de kwaliteit te kunnen meten. - Kwaliteitsmethode : Beschrijft wie de producten beoordeelt op kwaliteit. ITOPIA PID Team 404 Page. 14 of 22

15 6. Beheersinstrumenten 6.1 Toleranties Er zijn deadlines gesteld voor de oplevering van de tussen producten. Deze zijn te vinden in onze Gantt-Chart. We hebben nog geen afspraken met de opdrachtgeefster over het aan kunnen passen van de planning of producten. 6.2 Risicomanagement Een van de risico s die kunnen optreden is dat we de deadline niet halen. De kans dat dit gebeurt is klein. De manier waarop wij dat zullen doen is zorgen dat de projectleider boven op de deadlines zit en na gaat of elke deadline wordt gehaald. Zo niet worden er over uren gedraaid zodat deze toch behaald worden. Een ander risico dat wij zien is dat er een lid van ons team afwezig is. Dit kan door verschillende redenen zoals ongeluk, ziekte of andere geoorloofde redenen. Als dit gebeurt dan zullen de resterende teamleden de taken van het uitgevallen teamlid oppakken zodat we geen vertraging oplopen. We verwachten dat dit niet zal gebeuren, dus de kans is zeer klein. 6.3 Uitzonderingsprocedure Mochten er problemen ontstaan binnen het team, zal het team eerst proberen dit zelf op te lossen. Wanneer het team dit niet intern kan oplossen nemen we met spoed contact op met de projectleider. Onbeheersbare risico s zijn helaas niet te voorspellen en kan hiervoor geen voorbereiding opgesteld worden. Dergelijke situaties eisen snelle oplossingen en veel communicatie met de opdrachtgeefster. De teamleider is verantwoordelijk voor de acties die er zullen worden ondernomen. De te ondernemen acties zijn afhankelijk van de situatie waarin het projectteam zich bevindt. De voornaamste acties zijn: - Contact opnemen met de opdrachtgeefster - Overleggen met het team en hulp vragen aan de consultant. 6.4 Voortgangsrapportages Door de PM-meetings met de projectleider, zullen wij kunnen rapporteren over de voortgang van het project. De Projectleider zal dit bespreken met de opdrachtgeefster en consultant zodat de hele stuurgroep op de hoogte wordt gesteld. ITOPIA PID Team 404 Page. 15 of 22

16 Bijlage 1. Grafische Projectplanning ITOPIA PID Team 404 Page. 16 of 22

17 Bijlage 2. Productstroom Diagram ITOPIA PID Team 404 Page. 17 of 22

18 Bijlage 3. Productbeschrijvingen Product ID #001 Productbeschrijving Productnaam Doel Video Weergeeft ons idee van het project. Samenstelling - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Monteren Duidelijk moet zijn wat ons idee is en waarop wij het gaan realiseren. Goedkeuring door de projectleider. Productbeschrijving Product ID #002 Productnaam Research Report Doel Samenstelling - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Laat zien welke stappen wij hebben ondernomen om te zorgen dat het product dat wij gaan ontwikkelen, goed aansluit bij de wensen en eisen van de opdrachtgeefster PACT analyse. Kwaliteitscriteria Duidelijk moet zijn : - Onze doelgroep - Wat we gaan doen - Waarvoor de producten worden gebruikt Kwaliteitsmethode Goedkeuring projectleider ITOPIA PID Team 404 Page. 18 of 22

19 Productbeschrijving Product ID #003 Productnaam Doel Samenstelling - Proof of Concept Het moeilijkst implementeerbare deel van het product realiseren en demonstreren aan de opdrachtgever om de mogelijkheden van het project aan te tonen Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Apps ontwikkelen - Java Voldoet aan de eisen van de opdrachtgeefster Wordt gedemonstreerd voor de stuurgroep met feedback. Productbeschrijving Product ID #004 Productnaam PID Doel Het doel van het PID is : - Een beschrijven te geven over de te leveren producten. - Een overzicht te geven van de kosten voor dit project. Samenstelling - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Ervaring met PRINCE 2 Voldoet aan de afspraken tussen de opdrachtgeefster en het team. Goedkeuring door de projectleider. ITOPIA PID Team 404 Page. 19 of 22

20 Productbeschrijving Product ID #005 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Alfa Product De opdrachtgeefster een eerste versie laten zien zodat ze weet hoe de producten er uiteindelijk uit zullen zien. Mobiele website Android app Facebook app Whidget - HTML - CSS - Java - Apps ontwikkelen Voldoet aan de inhoudelijke eisen van de opdrachtgeefster. Niet functionele eisen worden pas toegepast in het Beta Product. Wij gaan het Alfa product laten testen door andere teams en we gebruiken de feedback om het product te verbeteren. Productbeschrijving Product ID #006 Productnaam Test Approach Doel Samenstelling - De Test Approach beschrijft de manier waarop wij het Alfa Product gaan testen op bruikbaarheid. Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Voldoet aan de eisen van de opdrachtgeefster. Goedkeuring door de projectleider. ITOPIA PID Team 404 Page. 20 of 22

21 Productbeschrijving Product ID #007 Productnaam Doel Samenstelling - Klasse Diagram Het klasse diagram beschrijft de relevante klassen in onze producten en de statische relaties tussen deze Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Ervaring met UML Komt overeen met de producten. Goedkeuring door de consultant. Productbeschrijving Product ID #008 Productnaam Doel Samenstelling - User Manual De User Manual geeft een uitgebreide beschrijving over hoe een gebruiker kan werken met het product. Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Vaardigheid documenteren in het Engels. Is in het Engels en voldoet aan de standaard van ITopia. Controle door de Department of International Contacts en de heer Wilco Oskam. ITOPIA PID Team 404 Page. 21 of 22

22 Productbeschrijving Product ID #009 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Beta Product Dit is het eindproduct waar de opdrachtgeefster ons om heeft gevraagd. Dit product demonstreren we aan het einde van Sprint 4 voor een GO of NO GO. Mobiele website Android app Facebook app Whidget - HTML - CSS - Java - Apps ontwikkelen Voldoet aan de inhoudelijke eisen van de opdrachtgeefster en aan de stijl van de website voor computers zodat de site herkenbaar is. Dit product zal volledig en goed zijn getest. Productbeschrijving Product ID #010 Productnaam Doel Samenstelling - Final Report Dit document bevat alle relevante materiaal voor dit project en geeft een inzicht van de kwaliteit van ons eindproduct. Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Alle andere documenten en diagrammen moeten eerst af zijn voordat we dit rapport kunnen schrijven. Voldoet aan de eisen van de checklist die we van ITopia meekrijgen. Dit document wordt gecontroleerd door de consultant. Met de feedback van de consultant kunnen wij verbeteringen aanbrengen. ITOPIA PID Team 404 Page. 22 of 22

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01 Adviesrapport Outfit4You Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind Klas: II101 & II102, Team 01 17-12-2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding..5 Algemeen...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie