PROJECT INITIATIE DOCUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT INITIATIE DOCUMENT"

Transcriptie

1 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum :

2 Documenteigenschappen Historie Versie Datum Veranderingen (Concept/ denifitief) Opdrachtgever Auteur(s) Concept Femke Pasquino de Harde Joshua Bijlagen toegevoegd en tabellen verandert Femke Pasquino de Harde Joshua Aanpassingen Bijlagen Femke Pasquino de Harde Joshua Controle Femke Pasquino de Harde Stefan Aanvullen Femke Pasquino de Harde Joshua Goedkeuring Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig. Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief. Naam Rol Handtekening Datum Document Versie Douwe van der Meer Projectleider ITOPIA PID Team 404 Page. 2 of 22

3 Managementsamenvatting Het project wat Team VHD 404 gaat uitvoeren is een project wat gemaakt is door Femke. We maken een mobiele website van de website Hiermee kunnen bezoekers de site op smartphones en tablets laten draaien. Als eindproduct leveren wij de mobiele website van op, en hebben wij een aantal sub-opdrachten opgekregen. Het team maakt een android-app, een facebook-app en een whidget voor verhuisdieren. In dit document, het PID, beschrijven wij de gang van zaken in dit project zoals het projectplan, de business case en de productbeschrijving om het project zo goed mogelijk weer te geven. Verder staan in dit document de kosten, nadelen en voordelen van het project zodat mogelijke risico s zo snel en makkelijk mogelijk kunnen worden opgespoord. Gestelde deadlines Concept versie PID Inleveren Final versie PID Inleveren ITOPIA PID Team 404 Page. 3 of 22

4 Inhoudsopgave Documenteigenschappen... 2 HISTORIE... 2 GOEDKEURING... 2 Managementsamenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding GEBRUIK VAN DE PRINCE2 PROJECTMANAGEMENTMETHODE DOEL VAN DIT DOCUMENT OPBOUW VAN HET DOCUMENT Projectdefinitie ACHTERGROND PROJECTDOELSTELLINGEN PROJECTRESULTAAT SCOPE & AFBAKENING RANDVOORWAARDEN & AANNAMES RELATIES MET ANDERE PROJECTEN PROJECTAANPAK Business Case REDENEN OM TE STARTEN MET HET PROJECT ALTERNATIEVEN VOORDELEN NADELEN KOSTEN INVESTERINGSANALYSE Projectorganisatie ORGANIGRAM ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN Projectplan PLAN AANNAMES GANTT-CHART PRODUCTDECOMPOSITIESTRUCTUUR PRODUCTSTROOMDIAGRAM ACTIVITEITENPLANNING OVERZICHT BENODIGDE MIDDELEN AANVULLEN PRODUCTBESCHRIJVINGEN Beheersinstrumenten TOLERANTIES RISICOMANAGEMENT UITZONDERINGSPROCEDURE VOORTGANGSRAPPORTAGES ITOPIA PID Team 404 Page. 4 of 22

5 Bijlage 1. Grafische Projectplanning Bijlage 2. Productstroom Diagram Bijlage 3. Productbeschrijvingen ITOPIA PID Team 404 Page. 5 of 22

6 1. Inleiding 1.1 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode PRINCE 2 is een projectmanagement methode dat praktisch en goed beschreven is. PRINCE2 wordt door veel grote bedrijven gebruikt (ING, KPN, HvA) omdat het een De-facto standaard heeft. Dit houdt in dat het veelgebruikt is maar niet verplicht is. PRINCE staat voor PRojects IN Controlled Environments 2 en wordt als zeer succesvol beschouwd. Wij als team gaan dit project uitvoeren volgens de PRINCE 2 methodiek wat ons verzekerd van succes. 1.2 Doel van dit document De eerste fase binnen een project is de Initiation Stage, het belangrijkste product van deze fase is het Project Initiation Documentation (PID). Dit is nodig om een fundering voor het project te leggen, alles wordt hierin bedacht en daarna pas gedaan. In dit document komen onder andere taken, plannen, beoogde resultaten en verantwoordelijkheden. 1.3 Opbouw van het document In het PID staan de afspraken met de opdrachtgever en onze planning. De volgende hoofdstukken worden behandeld: Het projectdefinitie, de business case, projectorganisatie, het projectplan en beheersinstrumenten. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven waar het project over gaat en hoe wij te werk zullen gaan. In Hoofdstuk 3 gaat het over de alternatieven, voor- en nadelen, investeringsanalyse, de kosten en de redenen om te starten met het project. In Hoofdstuk 4 staan de partijen die betrokken zijn bij het project en diens gegevens, ook wordt er een goed beeld gegeven door middel van een organigram. In Hoofdstuk 5 wordt onze planning getoond welke middelen we nodig zullen hebben, de deelproducten van het eindproduct en gaan we in op onze planning met een Gantt-Chart. In Hoofdstuk 6 staan de afspraken voor als er iets mis gaat en wanneer we contact op nemen met de opdrachtgever over de voortgang van het project. ITOPIA PID Team 404 Page. 6 of 22

7 2. Projectdefinitie 2.1 Achtergrond Verhuisdieren.nl heeft haar website opnieuw ontwikkeld maar het probleem is dat de nieuwe website niet goed werkt op smartphones en tablets. ITopia heeft de opdracht gekregen om dit probleem te verhelpen door een mobiele website te realiseren voorverhuisdieren.nl zodat de website ook mobiel goed werkt. 2.2 Projectdoelstellingen Met behulp van dit project zorgt ITopia ervoor dat verhuisdieren.nl ook mobiel te vinden is en naamsbekendheid krijgt, doordat het goed te vinden is. 2.3 Projectresultaat Onze hoofdopdracht is de mobiele website maken voor verhuisdieren.nl. De mobiele site zal een gecondenseerde versie van de website zijn waarbij we dingen die niet van belang zijn voor de gebruiker weglaten zoals de blog en vrienden van de site. We hebben ook een aantal sub opdrachten die we moeten uitvoeren: - We gaan een mobiele app ontwikkelen. Door middel van de app kan de gebruiker makkelijk filteren en sneller zoeken naar verhuisdieren, zonder een match te hoeven maken. Het is de bedoeling dat de gebruiker de app gebruikt om verhuisdieren te bekijken en niet een match te maken. De app zal de website wel complementeren en krijgt ook nog extra functies en meer mogelijkheden zoals suggesties van producten die nuttig kunnen zijn voor het dier (dierenvoeding, speeltjes, etc.). - We gaan een Facebook app ontwikkelen waarbij de gebruiker dieren kan zoeken op facebook en een match kan maken. De gebruiker kan een match maken en deze zal op het prikbord van de gebruiker worden geplaatst met een foto en naam van het dier. - We gaan een whidget ontwikkelen die kan worden geplaatst op andere sites en de laatst geplaatste dieren toont. 2.4 Scope & afbakening We gaan een mobiele website, een native android app, een facebook app en een whidget maken voor verhuisdieren.nl. De mobiele website is primair en daar zullen wij ons het meest op focussen. Het eindproduct wordt opgeleverd op Randvoorwaarden & aannames Wij vinden het erg belangrijk dat we onze deadlines halen en al onze producten opleveren met kwaliteit. ITOPIA PID Team 404 Page. 7 of 22

8 2.6 Relaties met andere projecten De opdrachtgever heeft op dit moment geen andere projecten waar wij rekening mee moeten houden. Ook lopen er geen projecten die de implementatie en uitvoering van ons project kan beïnvloeden. 2.7 Projectaanpak De juiste strategie om ons product te realiseren is door veel informatie te winnen uit de gesprekken met de consultant en van de opdrachtgeefster bij de feedback van de demonstraties, en veel desk research uit te voeren zodat wij veel kennis vergaren over hoe we de producten kunnen realiseren. De punten die zij naar voren brengen, zullen wij in onze producten verwerken. Zo voldoen wij aan alle wensen van de opdrachtgeefster en zullen wij het product met succes afleveren aan haar. Het belangrijkste deel van het project is de mobiele website. ITOPIA PID Team 404 Page. 8 of 22

9 3. Business Case 3.1 Redenen om te starten met het project Het probleem van de opdrachtgeefster is dat de site niet goed draait op smartphones en tablets. De opdrachtgeefster wilt dat ITopia dit probleem oplost door middel van een mobiele website te ontwikkelen. Door een mobiele site zal verhusidieren.nl ook toegankelijk zijn op smartphones en tablets en het probleem verholpen is. Verhuisdieren.nl zal door dit project ook meer naamsbekendheid krijgen doordat het beter bereikbaar zal zijn. 3.2 Alternatieven We hebben twee opties voor de opdrachtgever. Deze zijn als volgt: Nul scenario. o De opdrachtgeefster houdt de website die zij nu heeft aan en neemt geen mobiele website. Professionele hulp. o De opdrachtgeefster huurt een externe specialist, die voor haar de mobiele website ontwikkelt. De opdrachtgeefster wilt dat ITopia de mobiele website en de sub-opdrachten gaat ontwikkelen. 3.3 Voordelen Wij leveren een professionele mobiele website op aan de opdrachtgeefster die de gebruiker zal herkennen doordat het de stijl van de website heeft. Door de afbeeldingen, lettertypen en kleurgebruik op te nemen in de mobiele website wordt dit gerealiseerd. Echter is het belangrijkste van allemaal dat dit in ieder geval aan alle eisen en wensen van de opdrachtgever voldoet. 3.4 Nadelen Het enige nadeel van dit project is dat het tijd zal kosten doordat wij weinig ervaring hebben met het maken van een Facebook- en Android app, en veel onderzoek hier naar moeten doen zodat we de producten kunnen opleveren met kwaliteit. 3.5 Kosten Dit is nog niet vast te stellen en zullen we aanpassen. Het team heeft een budget van 100,-. Zie paragraaf Investeringsanalyse ITOPIA PID Team 404 Page. 9 of 22

10 4. Projectorganisatie 4.1 Organigram ITOPIA PID Team 404 Page. 10 of 22

11 4.2 Rollen & verantwoordelijkheden Stuurgroep : Opdrachtgeefster : Femke Pasquino de Harde is degene voor wie wij de producten maken. Zij zal aanwezig zijn bij alle demonstraties om er over te oordelen en een GO of NO GO te geven. Projectleider : Douwe van der Meer controleert alle final versions van de producten op kwaliteit. Dit gebeurt voordat we het product demonstreren aan de stuurgroep. Ook kan het team vragen stellen aan de projectleider omtrent het project. Consultant : Indien het team vragen heeft over de producten kunnen we terecht bij Ahmed Nait Aicha. Als consultant adviseert hij ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat de producten zullen worden geleverd met kwaliteit. VHD 404: Teamleider : Joshua William is de teamleider en is verantwoordelijk voor het team. Als teamleider verdeelt hij de taken en stuurt hij het team aan. Joshua zal veel werken aan de documenten van het project en aan de Facebook app. Gijs de Wit : Gijs de Wit zal zich bezig houden met de Android-app en is hier ook hoofdverantwoordelijk voor. Jordy Grim : Jordy Grim zal samen met Gijs de Android-app ontwikkelen. Fons Mijnen : Fons Mijnen houdt zich bezig met de mobiele website, met name de layout en de achterliggende infrastructuur. Ook is Fons de notulist van het team. Jurre van Bergen : Jurre van Bergen zal verantwoordelijk zijn voor de Whidget voor verhuisdieren.nl en zal ook werken aan de Facebook-app. Stefan Pijpers : Stefan zal werken aan de Facebook-app en het automatisch plaatsen op facebook indien er een match is gemaakt. ITOPIA PID Team 404 Page. 11 of 22

12 Naam Functie Femke Pasquino de Harde Opdrachtgeefster Joshua William Teamleider Fons Mijnen Groepslid/notulist Gijs de Wit Groepslid Jordy Grim Groepslid Jurre van Bergen Groepslid Stefan Pijpers Groepslid Marieke Agterbos Team Coach Douwe van der Meer Projectleider Ahmed Nait Aicha Consultant ITOPIA PID Team 404 Page. 12 of 22

13 5. Projectplan 5.1 Plan aannames In ons team nemen we aan dat er geen tot weinig problemen zullen ontstaan bij het maken van de native app omdat dit goed te realiseren is maar er is weinig ervaring in het team hiermee. 5.2 Gantt-chart De Gantt-chart biedt een grafisch overzicht van de projectplanning. Deze is te vinden in bijlage Productdecompositiestructuur Om duidelijk te maken welke producten we zullen opleveren hebben we productbeschrijvingen en een productstroomdiagram gemaakt. Dit diagram laat alleen zien welke producten wij zullen maken. In paragraaf 5.7 Productbeschrijvingen worden deze producten nader toegelicht. 5.4 Productstroomdiagram We hebben een diagram gemaakt waarin u kan vinden welke producten we in welke volgorde de producten zullen worden gemaakt. In bijlage 2 kunt u de grafische weergave hiervan zien. 5.5 Activiteitenplanning Sprint 1 : In sprint houden we ons bezig met het Research Report en het maken van een filmpje waarin het idee kort wordt gepresenteerd en hoe het product eruit zal zien. Deze sprint sluiten we af door ons idee te presenteren aan de opdrachtgeefster en krijgen we een GO of een NO GO. Sprint 2 : Deze sprint bestaat uit het opleveren van het PID en het Proof Of Concept. PID staat voor het Project Initiatie Document. In dit document staan de afspraken met de opdrachtgeefster omschreven. Het Proof of Concept zal aan het einde van deze sprint worden gedemonstreerd aan de opdrachtgeefster. Sprint 3 : In sprint 3 leveren wij het Alfa product, het klasse diagram, de Test Approach en de User Manual op. Het alfa product zal een volledig functioneel product zijn van de mobiele website en de sub-producten die wij gaan maken, maar deze zal nog niet voldoen aan de nietfunctionele requirements en demonstreren we aan het eind van de sprint. In het Test approach zullen we beschrijven hoe we de bruikbaarheid van de producten gaan testen. Sprint 4 : In deze sprint leveren we het Beta product op aan de opdrachtgeefster en maken wij een Final Report. Het Beta product zal worden gedemonstreerd aan de opdrachtgeefster aan het einde van de sprint en zal geen fouten meer bevatten. ITOPIA PID Team 404 Page. 13 of 22

14 5.6 Overzicht benodigde middelen Naast onze eigen standaard software zullen we ook tablets en smartphones gebruiken om de mobiele website en app te testen. Verder zullen we de het Android-SDK en Facebook API gebruiken om de Android en Facebook apps te ontwikkelen. Om de Android app ontwikkelen zullen we de IDE Eclipse gebruiken. Hierin zullen we de code schrijven voor net native Android app. Om producten in te leveren bij de projectleider en consultant zullen wij gebruik maken van Tortoise SVN. Dit programma wordt gebruikt voor versiebeheer. 5.7 Productbeschrijvingen In bijlage 3 kunt u de productbeschrijvingen vinden voor dit project. Wij beschrijven hier elk op te leveren product in het project als volgt : - Product ID : Het ID van het product - Productnaam: De naam van het product - Doel : Waar dit product voor moet zorgen. - Samenstelling : Waarin het product kan worden onderverdeeld - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen : Hier beschrijven we wat het team nodig heeft om het product te kunnen realiseren - Kwaliteitscriteria : Omschrijving van de criteria die worden gesteld om de kwaliteit te kunnen meten. - Kwaliteitsmethode : Beschrijft wie de producten beoordeelt op kwaliteit. ITOPIA PID Team 404 Page. 14 of 22

15 6. Beheersinstrumenten 6.1 Toleranties Er zijn deadlines gesteld voor de oplevering van de tussen producten. Deze zijn te vinden in onze Gantt-Chart. We hebben nog geen afspraken met de opdrachtgeefster over het aan kunnen passen van de planning of producten. 6.2 Risicomanagement Een van de risico s die kunnen optreden is dat we de deadline niet halen. De kans dat dit gebeurt is klein. De manier waarop wij dat zullen doen is zorgen dat de projectleider boven op de deadlines zit en na gaat of elke deadline wordt gehaald. Zo niet worden er over uren gedraaid zodat deze toch behaald worden. Een ander risico dat wij zien is dat er een lid van ons team afwezig is. Dit kan door verschillende redenen zoals ongeluk, ziekte of andere geoorloofde redenen. Als dit gebeurt dan zullen de resterende teamleden de taken van het uitgevallen teamlid oppakken zodat we geen vertraging oplopen. We verwachten dat dit niet zal gebeuren, dus de kans is zeer klein. 6.3 Uitzonderingsprocedure Mochten er problemen ontstaan binnen het team, zal het team eerst proberen dit zelf op te lossen. Wanneer het team dit niet intern kan oplossen nemen we met spoed contact op met de projectleider. Onbeheersbare risico s zijn helaas niet te voorspellen en kan hiervoor geen voorbereiding opgesteld worden. Dergelijke situaties eisen snelle oplossingen en veel communicatie met de opdrachtgeefster. De teamleider is verantwoordelijk voor de acties die er zullen worden ondernomen. De te ondernemen acties zijn afhankelijk van de situatie waarin het projectteam zich bevindt. De voornaamste acties zijn: - Contact opnemen met de opdrachtgeefster - Overleggen met het team en hulp vragen aan de consultant. 6.4 Voortgangsrapportages Door de PM-meetings met de projectleider, zullen wij kunnen rapporteren over de voortgang van het project. De Projectleider zal dit bespreken met de opdrachtgeefster en consultant zodat de hele stuurgroep op de hoogte wordt gesteld. ITOPIA PID Team 404 Page. 15 of 22

16 Bijlage 1. Grafische Projectplanning ITOPIA PID Team 404 Page. 16 of 22

17 Bijlage 2. Productstroom Diagram ITOPIA PID Team 404 Page. 17 of 22

18 Bijlage 3. Productbeschrijvingen Product ID #001 Productbeschrijving Productnaam Doel Video Weergeeft ons idee van het project. Samenstelling - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Monteren Duidelijk moet zijn wat ons idee is en waarop wij het gaan realiseren. Goedkeuring door de projectleider. Productbeschrijving Product ID #002 Productnaam Research Report Doel Samenstelling - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Laat zien welke stappen wij hebben ondernomen om te zorgen dat het product dat wij gaan ontwikkelen, goed aansluit bij de wensen en eisen van de opdrachtgeefster PACT analyse. Kwaliteitscriteria Duidelijk moet zijn : - Onze doelgroep - Wat we gaan doen - Waarvoor de producten worden gebruikt Kwaliteitsmethode Goedkeuring projectleider ITOPIA PID Team 404 Page. 18 of 22

19 Productbeschrijving Product ID #003 Productnaam Doel Samenstelling - Proof of Concept Het moeilijkst implementeerbare deel van het product realiseren en demonstreren aan de opdrachtgever om de mogelijkheden van het project aan te tonen Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Apps ontwikkelen - Java Voldoet aan de eisen van de opdrachtgeefster Wordt gedemonstreerd voor de stuurgroep met feedback. Productbeschrijving Product ID #004 Productnaam PID Doel Het doel van het PID is : - Een beschrijven te geven over de te leveren producten. - Een overzicht te geven van de kosten voor dit project. Samenstelling - Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Ervaring met PRINCE 2 Voldoet aan de afspraken tussen de opdrachtgeefster en het team. Goedkeuring door de projectleider. ITOPIA PID Team 404 Page. 19 of 22

20 Productbeschrijving Product ID #005 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Alfa Product De opdrachtgeefster een eerste versie laten zien zodat ze weet hoe de producten er uiteindelijk uit zullen zien. Mobiele website Android app Facebook app Whidget - HTML - CSS - Java - Apps ontwikkelen Voldoet aan de inhoudelijke eisen van de opdrachtgeefster. Niet functionele eisen worden pas toegepast in het Beta Product. Wij gaan het Alfa product laten testen door andere teams en we gebruiken de feedback om het product te verbeteren. Productbeschrijving Product ID #006 Productnaam Test Approach Doel Samenstelling - De Test Approach beschrijft de manier waarop wij het Alfa Product gaan testen op bruikbaarheid. Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Voldoet aan de eisen van de opdrachtgeefster. Goedkeuring door de projectleider. ITOPIA PID Team 404 Page. 20 of 22

21 Productbeschrijving Product ID #007 Productnaam Doel Samenstelling - Klasse Diagram Het klasse diagram beschrijft de relevante klassen in onze producten en de statische relaties tussen deze Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Ervaring met UML Komt overeen met de producten. Goedkeuring door de consultant. Productbeschrijving Product ID #008 Productnaam Doel Samenstelling - User Manual De User Manual geeft een uitgebreide beschrijving over hoe een gebruiker kan werken met het product. Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode - Vaardigheid documenteren in het Engels. Is in het Engels en voldoet aan de standaard van ITopia. Controle door de Department of International Contacts en de heer Wilco Oskam. ITOPIA PID Team 404 Page. 21 of 22

22 Productbeschrijving Product ID #009 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Beta Product Dit is het eindproduct waar de opdrachtgeefster ons om heeft gevraagd. Dit product demonstreren we aan het einde van Sprint 4 voor een GO of NO GO. Mobiele website Android app Facebook app Whidget - HTML - CSS - Java - Apps ontwikkelen Voldoet aan de inhoudelijke eisen van de opdrachtgeefster en aan de stijl van de website voor computers zodat de site herkenbaar is. Dit product zal volledig en goed zijn getest. Productbeschrijving Product ID #010 Productnaam Doel Samenstelling - Final Report Dit document bevat alle relevante materiaal voor dit project en geeft een inzicht van de kwaliteit van ons eindproduct. Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Alle andere documenten en diagrammen moeten eerst af zijn voordat we dit rapport kunnen schrijven. Voldoet aan de eisen van de checklist die we van ITopia meekrijgen. Dit document wordt gecontroleerd door de consultant. Met de feedback van de consultant kunnen wij verbeteringen aanbrengen. ITOPIA PID Team 404 Page. 22 of 22

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4You Opdrachtgever: Dirk-Jan de Graaff Bestandsnaam: ITOPIA_PID_TEAM6_1.0.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteur: Team 6 Datum: 27-11-2012 ITOPIA PID Team

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project GetConnected Verhuisdieren Opdrachtgever: Femke Pasquino-de Harde Bestandsnaam: PID_409 Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 Auteur: VHD409 Datum: 29-3-2013 Document

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: ITOPIA_PID_template_v2013.docx. Femke Pasquino - de Harde

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: ITOPIA_PID_template_v2013.docx. Femke Pasquino - de Harde PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever: Femke Pasquino - de Harde Bestandsnaam: ITOPIA_PID_template_v2013.docx Project: GetConnected Versie: 0.0.1 Auteur: Team VHD406 Datum: 15-03-2013

Nadere informatie

Research Report. Auteurs : Fons Mijnen, Gijs de Wit, Jordy Grim, Joshua William, Jurre van Bergen & Stefan Pijpers Team : VHD 404

Research Report. Auteurs : Fons Mijnen, Gijs de Wit, Jordy Grim, Joshua William, Jurre van Bergen & Stefan Pijpers Team : VHD 404 Research Report Auteurs : Fons Mijnen, Gijs de Wit, Jordy Grim, Joshua William, Jurre van Bergen & Stefan Pijpers Team : VHD 404 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 People... 4 Activities...

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: Jason Dent, Street Side Software. PID_GetConnected_Team_SSS508.

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: Jason Dent, Street Side Software. PID_GetConnected_Team_SSS508. PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever: Jason Dent, Street Side Software Bestandsnaam: PID_GetConnected_Team_SSS508.docx Project: Getconnected Versie: 2.0 Auteur(s): Yannick Lange

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4you Opdrachtgever: Creativity and Business Bestandsnaam: ITOPIA_PID_template_v2012.docx Project: Outfit4you Versie: 0.0.4 Auteur: Team 1 Datum: 06-12-2012 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Final Report ETN210. Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013. Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld

Final Report ETN210. Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013. Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld Final Report ETN210 Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013 Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 0.1

Nadere informatie

Final Document Verhuisdieren Team 408 Dit document bevat alle relevante documenten van ons Get Connected project: Verhuisdieren.

Final Document Verhuisdieren Team 408 Dit document bevat alle relevante documenten van ons Get Connected project: Verhuisdieren. Summer 13 Final Document Verhuisdieren Team 408 Dit document bevat alle relevante documenten van ons Get Connected project: Verhuisdieren. Teamleden: Tim Sonder, Marco Prins, Ruud Wolvers, Tim Boersma,

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

FINAL REPORT. Project: Get Connected. Opdrachtgever: Etine Bestandsnaam: final_report. Project: Get Connected Versie: <2.0.>

FINAL REPORT. Project: Get Connected. Opdrachtgever: Etine Bestandsnaam: final_report. Project: Get Connected Versie: <2.0.> FINAL REPORT Project: Get Connected Opdrachtgever: Etine Bestandsnaam: final_report Project: Get Connected Versie: Auteur: Team ETN201 Datum: 28-5-2013 Documenteigenschappen Historie Versie Datum

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected Final report Team ETN204 - Project Get Connected Auteurs(s): Ivar Koreman, Hidde Bultsma, Daniël van den Brink, Kenneth Luske en Kevin Mans Versie: 1.0 Status: concept Datum: 7 juni 2013 Versiebeheer Ver.

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken

PLAN VAN AANPAK. Conceptipedia onderwerp: Web. Selwyn Cohen Remco Taken PLAN VAN AANPAK Conceptipedia onderwerp: Web Selwyn Cohen Remco Taken Inhoudsopgave Projectbeschrijving...1 Strokenplanning...2 Activiteitentabel...3 Risicoanalyse...4 Navigatieschema...5 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Project initiatie document. Team: 5. Bedrijf: Itopia Project: Virtualisatie. 2012 Project initiatie document. Itopia

Project initiatie document. Team: 5. Bedrijf: Itopia Project: Virtualisatie. 2012 Project initiatie document. Itopia 2012 Project initiatie document Auteur: Team 5 Versie: 1.5 Status: Final Datum: 03-10-2012 is een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam Project initiatie document Team: 5 Bedrijf: Project: Virtualisatie

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

User experience voor projecten

User experience voor projecten User experience voor projecten In de PS module zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor het werken met projecten. Zo is in EhP 6 de Project Editor uitgebreid met de mogelijkheid om Gannt

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectplan. Titel: Photo Response Non Uniformity (PRNU) deel 2. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectplan. Titel: Photo Response Non Uniformity (PRNU) deel 2. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Reflectieverslagen. Project GetConnected. Hogeschool van Amsterdam ITopia

Reflectieverslagen. Project GetConnected. Hogeschool van Amsterdam ITopia Reflectieverslagen Project GetConnected Deelnemende organisaties Hogeschool van Amsterdam ITopia Contactpersoon Project team VHD406: Peter Odenhoven Benjamin Hofstede Thomas Middel Tim Dobbelaer Shanilla

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Project Initiation Document Project VVE-Beheer. Project Initiation Document. Project: VVE-Beheer

Project Initiation Document Project VVE-Beheer. Project Initiation Document. Project: VVE-Beheer Project VVE-Beheer Project Initiation Document Project: VVE-Beheer Management samenvatting Het voorliggende Project Initiatie Document behelst het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een VVE-Beheer

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Procesverslag. De terugblik op Project GetConnected

Procesverslag. De terugblik op Project GetConnected Procesverslag De terugblik op Project GetConnected Auteurs(s): VHD409 Versie: 0.1 Status: concept Datum: 1 september 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Gezamenlijk deel...

Nadere informatie

Team 406. Goedkeuring Uitvoering Controle Goedkeuring Ver. Naam Datum Naam Datum Naam Datum

Team 406. Goedkeuring Uitvoering Controle Goedkeuring Ver. Naam Datum Naam Datum Naam Datum Team VHD406 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.1 final 28-02- 2013 Team 406 Goedkeuring Uitvoering Controle Goedkeuring Ver. Naam Datum Naam Datum Naam Datum Inhoudsopgave: Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectplan. Titel: Photo Response Non Uniformity (PRNU) Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectplan. Titel: Photo Response Non Uniformity (PRNU) Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Projectopdracht..3 2 Deliverables 4 3 Projectgrenzen/activiteiten

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Itopia. Debrief. Projectteam 5. Swen Dekker Clayvan Peterson O. B. Shanilla Nazier Jason Kalmijn

Itopia. Debrief. Projectteam 5. Swen Dekker Clayvan Peterson O. B. Shanilla Nazier Jason Kalmijn Itopia Debrief Projectteam 5 Swen Dekker Clayvan Peterson O. B. Shanilla Nazier Jason Kalmijn 2012-2013 Inhoud Inleiding... 3 Wie is Itopia?... 3 Doel van deze debrief... 3 Wat kan je verwachten in de

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Final Report. Team : ETN206 Leden : Hilmi Yavuz, Rizky Fakkel, Salar Darwish, Samanjit Singh, Shahin Mokhtar Moshfegi, Jesper Plug

Final Report. Team : ETN206 Leden : Hilmi Yavuz, Rizky Fakkel, Salar Darwish, Samanjit Singh, Shahin Mokhtar Moshfegi, Jesper Plug Final Report Team : ETN206 Leden : Hilmi Yavuz, Rizky Fakkel, Salar Darwish, Samanjit Singh, Shahin Mokhtar Moshfegi, Jesper Plug Inhoudsopgave Versie beheer... 3 Inleiding... 4 Reflectie... 5 Presentatie

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door.

Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door. DIGIBATTLE - UITLEG PLAN Hieronder leggen we je uit wat je moet doen om mee te doen aan Digibattle. En om te winnen. Lees het dus goed door. I. Een app bouwens is teamwork Je kunt alleen aan DigiBattle

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment Plan van aanpak Project: DevThis! Bedrijf: Plaats, datum: Rotterdam, 19 september 2009 Opgesteld door: Projectgroep Stephen Steven 0781359 Marvin 0790920 Sandra 0773300 Shanaka 0760515 Dairo 0763673 Plan

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Whitebox test. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 14 april 2009. Versie 1.5.0

Whitebox test. Projectteam 6. Project Web Essentials 14 april 2009. Versie 1.5.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Whitebox test Project "Web Essentials" 14 april 2009 Versie 1.5.0 Teamleden: Armin Ghassemi

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag,

Nadere informatie

Projectdocument Minecraft Mod Builder

Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectgroep Twintro 11 december 2015 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 2 2 Productbeschrijving 2 3 Requirements analyse 3 3.1 Functional requirements................................

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

UML. From weblog http://dsnippert.wordpress.com. Dennis Snippert

UML. From weblog http://dsnippert.wordpress.com. Dennis Snippert UML From weblog http://dsnippert.wordpress.com Naam: Dennis Snippert Inhoudsopgave 1. Wat is Uml?... 3 2. UML diagrammen... 4 3. Uitleg diagrammen... 5 3.1. Usecase diagram:... 5 3.2. Class diagram:...

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Plan van Aanpak THMM7

Plan van Aanpak THMM7 Plan van Aanpak THMM7 0 1. Achtergronden Ons team bestaat uit vijf teamleden. Kimberley Wenas, Elyse Mulder, Hale Demirayak, Damla Agca en Kelsey Huis in t Veld. Wij zijn groep 18. Wij werken 1 dag in

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan Persoonlijk Ontwikkelplan Naam : Joshua William Klas : II101 Inleverdatum : 14-6-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Curriculum Vitae... 4 3. Zelfportret... 5 4. SWOT Analyse... 6 4.1 Strengths... 6 4.2 Weaknesses...

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

Plan van aanpak. Media product. Kasumi van Eijk Klas: MM3B. Docent: Peter Mulder Opdracht: Plan van aanpak

Plan van aanpak. Media product. Kasumi van Eijk Klas: MM3B. Docent: Peter Mulder Opdracht: Plan van aanpak Plan van aanpak Media product Kasumi van Eijk 16053 Klas: MM3B Docent: Peter Mulder Opdracht: Plan van aanpak December 2015 Inhoud 1. Achtergronden 3 2. Projectopdracht 4 3. Projectactiviteiten 5 4. Projectgrenzen

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie