Project Initiation Document Project VVE-Beheer. Project Initiation Document. Project: VVE-Beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Initiation Document Project VVE-Beheer. Project Initiation Document. Project: VVE-Beheer"

Transcriptie

1 Project VVE-Beheer Project Initiation Document Project: VVE-Beheer

2 Management samenvatting Het voorliggende Project Initiatie Document behelst het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een VVE-Beheer applicatie. Deze applicatie zal het beheren van verenigingen van eigenaren eenvoudiger te maken. Voorafgaande aan het begin van deze fase hebben wij een gesprek gehad met de materiedeskundigen van Stedelijk Wonen om de gewenste applicatie vast te leggen, en deze teruggekoppeld door middel van een functioneel ontwerp. Na acceptatie van dit rapport stellen wij nu dit document op dat ons zal helpen bij het voortzetten van de ontwerpfase. De applicatie die ontwikkeld gaat worden voor de woningcorporaties zal als standaard gaan dienen en met OSS-tools gemaakt worden. Op dit moment wordt er gewerkt met verschillende systemen die op maat zijn gemaakt. Aanpassingen zijn nu lastiger te maken omdat, iedere corporatie / VVE met een andere applicatie(s) werkt. Gedurende het traject zullen er meerdere studenten teams aan de ontwikkelfase werken. Uitgaande van de complexiteit en grootschaligheid van dit project. Het is daarom niet zeker wanneer het project in zijn geheel opgeleverd zal zijn. Het aantal studenten kan per semester verschillen en kan leidden tot uitstel van (deel-) producten. De verwachte opleverdata en de geplande uren zijn als volgt: Fase Geplande Einddata Geplande Uren Fase 1 PID Fase 1 Functioneel ontwerp Fase 1 Technisch ontwerp Fase 2 Basis creëren Fase 2 Relaties Fase 2 Eigenaars Fase 2 Debiteurbewaking Fase 2 Beheerteam Fase 2 Advieslijst Fase 2 Urenadministratie Fase 2 Testen Algemeen Beheer TOTAAL: 2176 uur Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 2

3 Inhoudsopgave Management samenvatting... 2 Inhoudsopgave Inleiding en achtergrond project Achtergrond project Projectdefinitie Doelstellingen Aanpak en fasering Resultaten Omvang Randvoorwaarden & beperkingen Relaties met andere projecten Initiële Business Case Redenen Aannames Kosten Baten Organisatiestructuur Initiële Projectplanning Randvoorwaarden Externe afhankelijkheden Productdecompositie, beschrijvingen en stroomdiagram Planning aannames Projectplanning Benodigde Hulpbronnen Kosten Beheersingsmechanismen Toleranties Voortgangsrapportage Tijd- en kostenrapportages Kwaliteitsrapportages Uitzonderingsprocedure ( Management by Exception ) Projectrisico s Bijlage 1: Kwaliteitsplan...i Bijlage 2: Projectarchief... iii Bijlage 3: Grafische weergaven projectplanning... iv Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 3

4 1 Inleiding en achtergrond project In dit document worden alle zaken beschreven die van belang zijn bij de opzet en ontwikkeling van het VVE-Beheer voor W.O.S.I. Dit document is van belang voor het management van W.O.S.I. Voornamelijk worden er gesprekken gevoerd met Stedelijk Wonen uit Enschede en dient als opdrachtgever. In dit document worden de producten beschreven die opgeleverd zullen worden, welke fasen het project zal doorlopen en hoe de planning eruit ziet. Naast de producten en de planning van het project wordt ook de organisatiestructuur uitgelicht, beschrijven wij welke beheersmechanismen er in plaats zijn, wat de eventuele projectrisico s zijn en wat de businesscase voor dit project is. In de businesscase zullen de redenen naar voren komen voor het bestaan van dit project, welke aannames er worden gedaan aangaande de effecten van het nieuwe systeem en welke kosten en baten erbij komen kijken. De volgende materiedeskundigen zullen gedurende dit project ons van dienst zijn om informatie te verstrekken m.b.t. VVE-Beheer: Materiedeskundigen Na(a)m(en) Telefoon Peter Winterman Simon Wassenaar Bouwe Regeling Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 4

5 1.1 Achtergrond project Dit project wordt uitgevoerd door WOSI in opdracht van Stedelijk Wonen. Stedelijk Wonen wil een VVE Beheer applicatie om het beheren van verenigingen van eigenaren eenvoudiger en efficiënter te maken. Dit project is een "module" van het project WOSI. Dit houdt in dat er meerdere projecten ( modules) geprogrammeerd zullen worden, echter is dit project het grootste van alle projecten lopende projecten. Gedurende het traject zullen er meerdere studenten teams aan de ontwikkelfase werken. Uitgaande van de complexiteit en grootschaligheid van dit project. Voorafgaande aan het begin van deze fase hebben wij een gesprek gehad met de materiedeskundigen van Stedelijk Wonen om de gewenste applicatie vast te leggen, en deze teruggekoppeld door middel van een functioneel ontwerp. Na acceptatie van dit rapport stellen wij nu dit document op dat ons zal helpen bij het voortzetten van de ontwerpfase. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 5

6 2 Projectdefinitie In dit hoofdstuk worden er een aantal zaken behandeld die te maken hebben met het definiëren van dit project. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de doelstelling, aanpak en fasering, resultaten, omvang, randvoorwaarden en relaties met andere projecten zijn. 2.1 Doelstellingen Het doel van het project is om een applicatie te ontwikkelen dat het beheer van verenigingen van eigenaren eenvoudiger maakt en als standaard wordt gebruikt door woningbouwcorporaties en/of VvE-beheerders. 2.2 Aanpak en fasering Het project wordt aangepakt volgens de Prince2 methodiek en bestaat uit de volgende fasen: Inventarisatie en Projectdefinitie(Fase 1): In deze fase wordt het project gedefinieerd en wordt er duidelijk gemaakt wat er precies gedaan moet worden. Dit wordt gedaan door gesprekken te houden met de opdrachtgever. In deze fase zal het PID worden gemaakt; Ontwerp fase(fase 1): In deze fase worden alle ontwerpen voor het eindproduct gemaakt. Dit is het functioneel ontwerp en technisch ontwerp; Uitvoer fase(fase 2): In deze fase worden de producten gemaakt dat samen het eindproduct vormt. Dit is de database en de VVE-Beheer applicatie; Test fase(fase 3): In deze fase wordt het eindproduct uitvoerig getest. Oplevering product: Het product wordt opgeleverd. 2.3 Resultaten Het project levert de volgende hoofdproducten op: Database; VVE Beheer applicatie; Functioneel Ontwerp; Technisch Ontwerp; Gebruikershandleiding. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 6

7 2.4 Omvang Om een duidelijke omvang van het project te bepalen, is het volgende opgesteld: Wat doen we wel: Het ontwerpen en configureren van de Database; Het bouwen van de VVE-Beheer applicatie; Uitvoerig testen; Implementeren. Wat doen we niet: Cursus geven m.b.t. de applicatie; Onderhoud op lange termijn. 2.5 Randvoorwaarden & beperkingen Dit zijn de voorwaarden om het project volgens de planning te laten verlopen: De teamleden moeten niet langdurig ziek zijn; De teams dienen informatie tot hun beschikking te hebben over een VVE; Afspraken moeten op tijd gemaakt worden; Afspraken moeten worden nagekomen; Ieder semester dient er een team werkzaam te zijn aan dit project; Mogelijkheid tot het opvangen van werk mocht een teamlid wegvallen. 2.6 Relaties met andere projecten Omdat dit project uitgevoerd wordt door studenten, is er een relatie met de Hogeschool van Amsterdam. De toestroom van studenten naar WOSI moet worden gewaarborgd. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 7

8 3 Initiële Business Case De applicatie die ontwikkeld gaat worden voor de woningcorporaties zal als standaard gaan dienen en met OSS-tools gemaakt worden. Op dit moment wordt er gewerkt met verschillende systemen die op maat zijn gemaakt. Aanpassingen zijn nu lastiger te maken omdat, iedere corporatie / VVE met een andere applicatie(s) werkt. 3.1 Redenen De reden van het bestaan van dit project is: Een open source applicatie ontwikkelen voor de woningbouwcorporaties; Hopelijk een standaard te ontwerpen voor het beheren van een VVE; Makkelijke uitbreidbaarheid, flexibiliteit, duurzaamheid. 3.2 Aannames Ten behoeve van de Business Case zijn de volgende algemene aannames gedaan: Voldoende studenten aanwezig per semester om aan dit project te werken; Informatie van de opdrachtgever dient op tijd vergaard te worden, zodat er geen vertraging voor de ontwikkeling ontstaat; Minimaal 2 werkdagen per week per team de gelegenheid bieden om aan dit project te werken. 3.3 Kosten De kosten van het project zullen niet in euro s genoteerd worden maar in het aantal uren dat ervoor nodig is om het project tot een goed einde te brengen. Technische ondersteuning: Aantal personen: 2 Aantaal uren per week p.p.: 16 Aantal weken: 22 Totale uren: 704 Projectleiding: Aantal personen: 1 Aantaal uren per week p.p.: 40 Aantal weken: 22 Totale uren: 880 Team leden: Aantal personen: 11 Aantaal uren per week p.p.: 16 Aantal weken: 22 Totale uren: 3872 Personeelskosten bij de informatieverstrekker. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 8

9 3.4 Baten De te verwachten baten van het project zijn: Uitwisselbaarheid Om te zorgen dat elke woningcorporatie hetzelfde bedoelt bij een bepaald woord of entiteit moeten er afspraken gemaakt worden. Dit is belangrijk, want wanneer er databases samengevoegd gaan worden, scheelt het aanzienlijk in tijd en kosten als data niet meer geconverteerd hoeft te worden of overgetypt. Bijkomend voordeel is dat wanneer data uitgewisseld moet worden met andere instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, er relatief snel afspraken gemaakt worden over de open standaard. Op deze manier kunnen de alle corporaties op dezelfde manier de gegevens aanleveren. Duurzaamheid Omdat een open standaard in overleg aangepast kan worden, heeft dit als voordeel dat deze niet voor beperkingen zorgt. Wanneer een woningcorporatie nieuwe ideeën heeft of aanpassingen wilt doorvoeren is dit mogelijk mits dit niet andere deelnemers belemmerd. Op deze manier zijn niet steeds nieuwe standaarden nodig maar wordt de huidige standaard breder. Door het gebruik van deze standaarden in nieuw te ontwikkelen modules of externe applicaties blijven deze onderling langer bruikbaar naast elkaar. Deze verlengt de levensduur van een module of applicatie. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 9

10 4 Organisatiestructuur Voor de duur van het project wordt een tijdelijke organisatie opgezet: Hierna worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken groepen algemeen toegelicht. Project Manager Naam Jo Lahaye Rol Opdrachtgever/Budgethouder De Project Manager is verantwoordelijk voor de optimale inpassing van het project in het programma en aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen. De Project Manager is eindverantwoordelijk voor het overall eindresultaat van het project en voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen. Projectleader & Technical Project Support Na(a)m(en) Rol Lars Schumacher Projectleader Ties van Ham Technical Project Support Jasper Krijgsman Technical Project Support De Projectleader krijgt van de Project Manager de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in het project. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 10

11 De Projectleader kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de Project Manager (tolerantie). De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Projectleader is het zekerstellen dat het project de gewenste producten oplevert, binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit. De Projectleader rapporteert aan de Project Manager. Technical Project Support ondersteunt de Projectleader technisch en administratief ( denk hierbij aan het bewaren van documenten / source code op de daarvoor aangewezen plaatsen). De volgende teams zullen in de periode van 1 februari 2010 t/m 28 juni 2010 werkzaam zijn aan dit project. Team 1 Na(a)m(en) Rol Lara Freeke Teamleader Bryan Oemar Developer Ivo Wapstra Developer Giovanni van Ingen Developer Nazeem Ramsaroep Developer Menno Tas Developer / Kwaliteitscontroleur Team 2 Na(a)m(en) Rumeysa Ozdmir Mark Droog Roy van Putten Arjan Pronk Thijs ten Veldhuis Rol Teamleader Developer Developer Developer Developer / Kwaliteitscontroleur De teams zijn verantwoordelijk voor het opleveren van producten volgens de specificaties zoals aangegeven door de Projectleader. De Teamleader kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de Projectleader. De Teamleaders rapporteren regelmatig aan de Projectleader; de Developers rapporteren aan de Teamleaders. De Projectleader en de Teams kunnen ieder Semester veranderen. Dit document dient dan gewijzigd te worden wanneer dat gebeurd. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 11

12 5 Initiële Projectplanning De projectplanning geeft aan welke acties wanneer door wie worden ondernomen en wat de bijbehorende kosten zijn. De planning kan gedurende de loop van het project aangepast worden op basis van ervaringen in het project en / of nieuwe gegevens. In de bijlage vindt u de gedetailleerde planning. 5.1 Randvoorwaarden Aan de volgende randvoorwaarden dient te zijn voldaan om onderstaande planning te kunnen halen: Benodigde hulpbronnen beschikbaar conform aanvraag; Tijdige besluitvorming; Studenten met kennis van programmeren; Technische ondersteuning door Senior programmeurs. 5.2 Externe afhankelijkheden Het beschikbaar zijn van de contactpersonen die namens Stedelijk Wonen uit Enschede met ons in contact zijn; Ieder semester beschikbare studenten (van de "Hogeschool van Amsterdam"). 5.3 Productdecompositie, beschrijvingen en stroomdiagram Voor het project is de volgende productdecompositie op projectniveau gedefinieerd. Een beschrijving van de op te leveren Business producten is opgenomen in de bijlage Productbeschrijvingen. Producten zonder identificatie worden in de gedetailleerde faseplanningen indien nodig nader gespecificeerd: Business producten (op projectniveau): B100 Ondersteunende producten B101 Functioneel ontwerp B102 Technisch ontwerp B103 PID B104 Gebruikershandleiding B200 Specialistische producten B201 Algemeen Beheer B2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B202 Technisch Beheer B2020 B2021 B2022 B2023 Relaties Eigenaars Beheerteam Debiteurbewaking Advieslijst Urenadministratie Reparatieverzoeken Contracten Soort Reparaties Leveranciers Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 12

13 B203 B204 B2024 Administratief Beheer B2030 B2031 B2032 B2033 B2034 Financieel Beheer B2040 B2041 B2042 B2043 B2044 B2045 B2046 B2047 Reparatievoorwaarden Eigenaren Vergaderingen Verenigingen Post Prikbord Debiteuren Boekjaren Telebankieren Facturen Begrotingen Prolongatie Dagboeken Voorschotten Het bijbehorende Product Stroomschema, waarin de afhankelijkheden tussen de belangrijkste Business producten zijn weergegeven, ziet er als volgt uit: 5.4 Planning aannames Voor het behalen van de onderstaande projectplanning zijn de volgende aannames relevant: De specialistische producten, die het resultaat weergeven van een interview met "Stedelijk Wonen", zijn niet slechts indicatief maar weerspiegelen de concrete behoefte en de betreffende organisatieonderdelen zijn in staat en bereid om -indien nodig bij te dragen aan de uitwerking van realiseerbare specificaties; Eventuele nieuwe vragen naar specialistische producten zullen alleen worden meegenomen in het project mits de beschikbare middelen dit mogelijk maken en onder het voorbehoud van instemming door het Management; De uitgewerkte planning voor de 1 e reeks business producten is indicatief. Uitvoering van deze producten zal resulteren in concrete ervaringscijfers die vervolgens de richtlijn kunnen vormen voor de volgende reeks producten. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 13

14 5.5 Projectplanning In de bijlagen zijn grafische weergaven opgenomen van de planning op projectniveau, waarbij de verschillende fasen van het project met hun doorlooptijd en afhankelijkheden zijn weergegeven. In de gedetailleerde faseplanningen kunnen als gevolg van opgedane ervaringen en nieuwe gegevens aanpassingen plaatsvinden. Samengevat: Fase Geplande Startdata Geplande Einddata Geplande Uren Doorlooptijd cumulatief Fase 1 PID Fase 1 Functioneel ontwerp Fase 1 Technisch ontwerp Fase 2 Basis creëren Fase 2 Relaties Fase 2 Eigenaars Fase 2 Debiteurbewaking Fase 2 Beheerteam Fase 2 Advieslijst Fase 2 Urenadministratie Fase 2 Testen Algemeen Beheer TOTAAL: 2176 uur 178 dagen 5.6 Benodigde Hulpbronnen Fase Wat Wie Globale vereiste beschikbaarheid Tarief In /uur /p.p. 1,2,3 Project Manager Jo Lahaye 0.40 fte 80 1,2,3 Projectleader Verschilt per semester 1.00 fte 60 1,2,3 Teamleader Verschilt per semester 1.00 fte 40 1,2,3 Technical Project support Ties van Ham Jasper Krijgsman 0.40 fte 0.40 fte ,2 Materiedeskundigheid Peter Winterman Simon Wassenaar Bouwe Regeling 0.10 fte 0.10 fte 0.10 fte ,2,3 Developer Verschilt per semester 1.00 fte Kosten De eenmalige kosten hebben geen invloed op dit deelproject, maar deze heeft wel invloed op het overkoepelende project WOSI. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 14

15 6 Beheersingsmechanismen Hierna wordt aangegeven welke mechanismen worden toegepast om te waarborgen dat het project beheersbaar blijft. 6.1 Toleranties Tijdens de uitvoering van het project controleert de Projectleader regelmatig de voortgang. Indien de afwijking van de plannen naar verwachting groter is dan de afgesproken tolerantie, wordt daarover apart gerapporteerd aan de Project Manager. De tolerantie op projectniveau is als volgt gedefinieerd: - doorlooptijd plus of min 10%; - kosten plus of min 10%. Per fase kunnen afwijkende toleranties worden opgenomen in de faseplanningen, afhankelijk van de omvang en impact van risico s. 6.2 Voortgangsrapportage Er zijn drie soorten voortgangsrapportages van de Projectleader aan de Project Manager: Highlight Report (reguliere voortgangsrapportage, kwalitatief en kwantitatief); Exception Report (rapportage indien de tolerantiegrenzen van het project of de fase in tijd en/of geld dreigen te worden overschreden); End Stage Report (terugblik op afgelopen fase (evaluatie) en vooruitblik op eerstkomende fase (faseplanning). Daarnaast is er een voortgangsrapportage van de Teamleaders aan de Projectleader: Checkpoint Report (reguliere voortgangsrapportage, kwalitatief en kwantitatief). 6.3 Tijd- en kostenrapportages Om de Projectleader te voorzien van stuurinformatie en in staat te stellen voortgangsrapportages op te stellen is het noodzakelijk dat developers regelmatig de bestede tijd, de nog te besteden tijd en de verwachte opleverdatum van de diverse producten rapporteren, eventueel via de Teamleader. Daarnaast dienen degenen die verantwoordelijk zijn voor extern in te kopen (deel-) producten, voorziene afwijkingen van geplande kosten en definitieve kosten direct te melden aan de Projectleader. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 15

16 6.4 Kwaliteitsrapportages De verantwoordelijken voor kwaliteitscontrole rapporteren regelmatig aan de Projectleader over de voortgang en resultaten van kwaliteitscontroles, conform de daarvoor geldende procedures. Om de effectiviteit van de kwaliteitscontroles vast te stellen, worden hierover statistieken verzameld, die in elk End Stage Report vermeldt worden. 6.5 Uitzonderingsprocedure ( Management by Exception ) De uitzonderingsprocedure treedt in werking als van een fase of van het project verwacht wordt dat het niet binnen de afgesproken tolerantiegrenzen ten aanzien van tijd en geld blijft. Zodra de Projectleader dit op basis van aangeleverde informatie verwacht, meldt de Projectleader dit in een Exception Report aan de Project Manager. In onderling overleg wordt de aanleiding en oorzaak besproken. Daarna wordt besloten tot één van de volgende situaties: - De Project Manager treft maatregelen ter voorkoming/opheffing van de aanleiding; - De Project Manager besluit geen actie te ondernemen, omdat het denkt dat de overschrijding van de tolerantie niet plaats zal vinden; - de toleranties voor de fase worden verruimd; - er worden concessies gedaan ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit of omvang van het op te leveren resultaat (bereik). De eerste drie situaties worden vermeld in het eerstvolgende Highlight Report. De laatste situatie kan op verzoek van de Project Manager leiden tot het opstellen van een Exception Plan met alternatieven voor de aanpak van het vervolg van het project en aangepaste planningen. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 16

17 7 Projectrisico s De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1tot 5). De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen. Bedreiging Tegenmaatregel Kans Effect Risico Een van de teamleden kan tijdelijk niet meer deelnemen aan het project. Deadlines worden niet gehaald. De gebruikers kunnen niet goed overweg met het programma WOSI wordt stopgezet De harde schijf waar alle gegevens opstaan gaat kapot. Kwaliteit van applicatie en ontwerpen is onder de maat. De rest van het team zal het werk van de afwezige moeten verdelen en afmaken. Een controleur aanstellen in het team die de voortgang bewaakt en de teamleden aanspreekt mochten ze achterlopen op schema. Een duidelijke handleiding schrijven en evt. een workshop geven Is niets tegen te doen Regelmatig back-up maken van de gegevens. Teamleden het gedane werk laten controleren en voortijdig een overleg met Technical Project Support & Projectleader en de Project Manager Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher 17

18 Bijlage 1: Kwaliteitsplan De kwaliteit van de op te leveren producten wordt in grote lijnen gewaarborgd door functiescheiding, het aansluiten op (bedrijf)standaarden, meetbare kwaliteitscriteria en diverse procedures voor kwaliteitscontrole, configuratie- en wijzigingsbeheer. Verantwoordelijkheden Uitgangspunt: Kwaliteitcontroles vinden plaats door onafhankelijke derden (functiescheiding). Verantwoordelijkheid voor kwaliteit is op diverse niveaus belegd, zoals hieronder beschreven. Verantwoordelijkheden m.b.t. kwaliteit op projectniveau Rol Belangrijkste Verantwoordelijkheden Kwaliteitscontrole Controleren of aan afspraken is voldaan en conform de standaarden wordt gewerkt (zowel t.a.v. de kwaliteit van het projectmanagement als van de in het project opgeleverde/nog op te leveren producten). Projectleader Bewaken dat kwaliteitscontroles plaatsvinden conform de afspraken en indien nodig escaleren van gemelde omissies in kwaliteit Toekomstige gebruikers Vroegtijdig aangeven aan welke kwaliteitscriteria de (deel)producten dienen te voldoen Goedkeuren van productbeschrijvingen, inclusief kwaliteitscriteria Tussentijds uitvoeren van acceptatietests op (deel)producten Projectmedewerkers beschrijven van kwaliteitscriteria per (deel)product bij ontwikkeling producten houden aan die criteria Kwaliteitscontroleurs meten/verifiëren of (deel)producten voldoen aan de (Teamleader, beschreven kwaliteitscriteria (objectief) Developers & melden van niet beschreven, maar wellicht wel Eindgebruikers) relevante criteria aan Projectleader Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher i

19 Aansluiting bij (bedrijf)standaarden & Kwaliteit producten Het project sluit aan bij de volgende (bedrijf)standaarden: Prince 2 projectmanagement methodiek. Voor alle op te leveren (deel)producten wordt een productbeschrijving gemaakt (zie bijlagen). Een belangrijk onderdeel van elke projectbeschrijving wordt gevormd door: - meetbare kwaliteitscriteria; - kwaliteitsmethode om die criteria te meten/verifiëren; - kwaliteitsverantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de kwaliteitsmeting. De belangrijkste kwaliteitscriteria waaraan de belangrijkste producten dienen te voldoen zijn: uitvoering van een acceptatietest met (eind)gebruikers en/of belanghebbenden; acceptatie door de (eind)gebruikers en/of belanghebbenden conform de op basis van het functioneel ontwerp gespecificeerde criteria. Kwaliteitscontrole Er zijn kwaliteitscontroleprocedures voor: - de kwaliteit van het projectmanagement; - de kwaliteit van de (deel)producten. Bij de controleprocedures voor de kwaliteit van de (deel-)producten wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemene procedure voor alle typen producten en een methode voor kwaliteitscontrole die specifiek voor documenten toepasbaar is (Quality Review). Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher ii

20 Bijlage 2: Projectarchief Het projectarchief is opgedeeld in 2 niveaus. Het elektronisch archief en het analoge archief (papier). Een uitleg zal gegeven worden m.b.t. de naamgeving en versiebeheer. Naam Rol Beschrijving Elektronisch archief (basis) Projectleader Elektronisch archief Voor het project dient een Elektronisch archief te worden aangelegd in de volgende directory: In het Elektronisch archief worden alle gegevens opgeslagen. De hoofd-directorie zal subdirectories bevatten voor informatie betreft deelproducten. Vb.: Project VvE (Hoofdmap) --> Fase1 deelproduct PID (Submap) Analoge archief (basis) Projectleader/ Teamleader Analoge archief De projectleader heeft een projectdossier en bewaart deze in een map op zijn kamer(c2.05). Deze map is toegankelijk voor alle projectmedewerkers en kan de volgende stukken bevatten: PID Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Naamgeving Management producten (basis) Versiebeheer (basis) Projectleader Projectleader Naamgeving Management producten Het documentnaam volluit schrijven gevolgd door de projectnaam, maand, versienummer, en jaartal. Vb.: PID PIDVVEmaart(1.0)2010.doc Versiebeheer De Projectleader is verantwoordelijk voor een juist versiebeheer en zorgt ervoor dat de nieuwste versie van een document zich zowel in het digitaal als in het papieren dossier bevindt. Versie 1.0 is altijd een definitieve versie Het projectarchief wordt beheerd door de Projectleader, eventueel gedelegeerd aan Technical Project Support. In een inhoudsopgave worden alle stukken in het archief vermeld met een korte beschrijving. Dit wordt bijgehouden door een ieder die stukken toevoegt. Er wordt regelmatig een back-up van het archief gemaakt. Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher iii

21 Bijlage 3: Grafische weergaven projectplanning Fase t/m Fase t/m Bestandsnaam: PID Auteur:Lars Schumacher iv

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Project Initiation Document

Project Initiation Document Project OUF & Unicode Gevraagd besluit: Akkoord voor uitvoering project Auteur Errol Graf Opdrachtgever Kurt de Belder Project OUF & Unicode Datum 4-11-2008 Versie 1.2 Status D E F I N I T I E F Plaats,

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project GetConnected Verhuisdieren Opdrachtgever: Femke Pasquino-de Harde Bestandsnaam: PID_409 Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 Auteur: VHD409 Datum: 29-3-2013 Document

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4You Opdrachtgever: Dirk-Jan de Graaff Bestandsnaam: ITOPIA_PID_TEAM6_1.0.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteur: Team 6 Datum: 27-11-2012 ITOPIA PID Team

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Project Initiation Document

Project Initiation Document Project Beschikbaar maken & Magazijnplaatsing Gevraagd besluit: Akkoord voor uitvoering van het project Auteur Errol Graf Opdrachtgever Kurt de Belder Project Beschikbaar maken & Magazijnplaatsing Datum

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B.

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B. Projectplan Zonnepomp Autorisatie paraaf datum K. de Ram B. Schotsman Verstrekkingslijst datum Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf Wijziging K. de Ram Zonnepomp B Datum 08 juni 2016 Projectcontract

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Hét Integrale Project Controle Systeem

Hét Integrale Project Controle Systeem + Hét Integrale Project Controle Systeem Project applicatie om de inherente projectrisico s sneller te kunnen beheersen via moderne communicatie methoden + Dé projectmanagement- en verandertool 1 Onderzoek

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Projectinitiatiedocument (PID) optimaliseren inrichting Osiris

Projectinitiatiedocument (PID) optimaliseren inrichting Osiris (PID) optimaliseren inrichting Osiris Auteur: Bé Meerman Datum: 14-6-2016 Versie: 1.0 Status: definitief Documenthistorie Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen 0.1 2-5-2016 Bé Meerman Review

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PID-Checker KWD Projectmanagement app Arjan Jonker KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk; gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk besluit in te trekken: Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2012 vast te stellen de: Regeling budgethouders

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Nederlandse Basketball Bond

Plan van Aanpak. Nederlandse Basketball Bond Plan van Aanpak Project Integratie en Upgrade Administratie Nederlandse Basketball Bond Versie 0.2 www.basketball.nl Nederlandse Basketball Bond Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein Index Index... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie