PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken"

Transcriptie

1 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: Auteur: Team 5 Datum:

2 Documentnaam: ITOPIA PID Page. 2 of 25

3 Documenteigenschappen Historie Versie Datum Veranderingen (concept/definitief) Opdrachtgever Auteur(s) Goedkeuring Dit document heeft goedkeuringen nodig van het management van ITopia, alvorens deze wordt overgedragen aan de opdrachtgever. Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief. Naam Rol Handtekening Datum document Versie Documentnaam: ITOPIA PID Page. 3 of 25

4 Managementsamenvatting In project Outfit adviseert team 5 van ITopia IT Management de directie van Creativity and Business omtrent een nieuw concept op het gebied van verkoop van kleding. Creativity for Business heeft als doel online winkelen toegankelijk te maken, om zo tot meer en eenvoudigere verkoop te komen. Alles in dit document draait om de te vormen webwinkel, en alles wat daarbij komt kijken, wij zullen de opdrachtgever adviseren over: - Het verkoopproces voor online verkoop van de producten, zowel nationaal als internationaal - Het software pakket dat nodig is voor deze webwinkel - De hosting van deze webwinkel. ITopia bewijst met dit document de wensen en eisen van de opdrachtgever te hebben samengevat en begrepen. Wij hebben hiermee de bodem gelegd voor een advies op maat, die voldoet aan de standaard die ITopia aan zijn werknemers stelt. In dit rapport zal onder andere een sotwarepakketselectie gedaan zijn, alsmede een pakketselectie voor de webhosting. Ook is er een overzicht gemaakt van hoe het verkoopproces er volgens deze projectgroep uit moet komen te zien. Dit alles afgesloten door een kosten/batenanalyse en een advies. ITopia hecht veel waarde aan nauwkeurigheid en punctualiteit, wij hebben de deadline voor het eerste concept gesteld op maandag 17 december De eindversie zal donderdag 10 januari 2013 overhandigd worden aan het management van ITopia ter goedkeuring. Daarna zal dit aan de opdrachtgever gepresenteerd worden in een gesprek. Naar verwachting gaat dit project 600 manuren kosten. De exacte kostenberekening is op te vragen bij het management van ITopia, maar zal marktconform zijn. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 4 of 25

5 Inhoudsopgave Documenteigenschappen... 3 HISTORIE... 3 GOEDKEURING... 3 Managementsamenvatting... 4 Inhoudsopgave Inleiding GEBRUIK VAN DE PRINCE2 PROJECTMANAGEMENTMETHODE DOEL VAN DIT DOCUMENT OPBOUW VAN HET DOCUMENT Projectdefinitie ACHTERGROND PROJECTDOELSTELLINGEN PROJECTRESULTAAT SCOPE & AFBAKENING RANDVOORWAARDEN & AANNAMES RELATIES MET ANDERE PROJECTEN PROJECTAANPAK Business Case REDENEN OM TE STARTEN MET HET PROJECT ALTERNATIEVEN VOORDELEN NADELEN KOSTEN INVESTERINGSANALYSE Documentnaam: ITOPIA PID Page. 5 of 25

6 4. Projectorganisatie ORGANIGRAM ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN Projectplan PLAN AANNAMES GANTT-CHART PRODUCTDECOMPOSITIESTRUCTUUR PRODUCTSTROOMDIAGRAM ACTIVITEITENPLANNING OVERZICHT BENODIGDE MIDDELEN PRODUCTBESCHRIJVINGEN Beheersinstrumenten TOLERANTIES RISICOMANAGEMENT UITZONDERINGSPROCEDURE VOORTGANGSRAPPORTAGES Bijlage 1. Grafische Projectplanning Bijlage 2. Product Breakdown Structure (PBS) Bijlage 3. Productbeschrijvingen Documentnaam: ITOPIA PID Page. 6 of 25

7 1. Inleiding 1.1 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode In project Outfit maken wij gebruik van de projectmanagementmethode Prince 2 1. Dit houdt in dat wij deze methodetijdens het gehele project aanhouden. Werken volgens deze methode zorgt er voor dat de opdrachtgever, net als wij een duidelijk overzicht houdt aangaande dit project. Hieronder volgt een kort overzicht van deze methode: - Business case: We formuleren het probleem van de klant, naar het inzicht van de klant. - Stuurgroep: Deze groep, waar onder andere de eindgebruiker en de opdrachtgever in zit, beoordeelt per stadium of het project verdere doorgang kan vinden. - Productgerichte aanpak: We werken volgens een vooraf opgestelde planning, budget en tijd voor dit project. - Go/no-go per fase: De stuurgroep bekijkt per fase op het project verdere doorgang vindt, of dat er iets aangepast moet worden. - Management by exeption: Wij nemen contact op met de stuurgroep als er op welke manier dan ook moet worden afgeweken van de elementen die zijn genoemd in de productgerichte aanpak. Zolang alles volgens plan verloopt, nemen wij geen contact op met de opdrachtgever, buiten de afgesproken ontmoetingen om. Zo bepaalt de opdrachtgever bijvoorbeeld per fase of wij doorgaan met onze werkzaamheden, of dat dit moet worden aangepast. 1.2 Doel van dit document In dit document verduidelijken wij onze activiteiten en (tussen) producten. Wij hopen u een beeld te geven, hoe wij tot het eindproduct zijn gekomen, en wat dit product inhoudt. 1.3 Opbouw van het document In het Project Initiatie Document (PID) geven wij, na deze inleiding, inzicht in een aantal werkzaamheden. In hoofdstuk 2 formuleren wij onze doelstellingen, onze aanpak, en het uiteindelijke resultaat. In hoofdstuk 3 bekijken wij het project door de ogen van onze opdrachtgever. Wat zijn de motieven voor dit project, wat moet het opleveren? Ook geven wij inzicht in de kosten en baten. Hoofdstuk 4 zal gaan over de projectorganisatie, waarin verschillende rollen binnen ons team worden verduidelijkt. In hoofdstuk 5 1 Projectmanagementmethode Prince 2 is afkomstig van de website van Prince2: Documentnaam: ITOPIA PID Page. 7 of 25

8 vind u het projectplan. Ten slotte staan in hoofdstuk 6 alle afspraken die wij vooraf met de opdrachtgever gemaakt hebben omtrent o.a. risico s en voortgang. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 8 of 25

9 2. Projectdefinitie 2.1 Achtergrond Het bedrijf Creativity and Business kwam met het idee om een nieuw winkelconcept aan hun bedrijf toe te voegen, en wel een webwinkel service waarbij het mogelijk is om op maat gemaakte kleding te bestellen. Het merk van Creativity and Business richt zich voornamelijk op de doelgroep jongeren van jaar. Om dit concept succesvol te kunnen realiseren is aan de IT Management studenten gevraagd om het bedrijf te adviseren over de webwinkel service (verkoop via het internet). Creativity and Business ziet dat er een markt is voor fatsoenlijke kleding en maatwerk tegen een lage prijs. Het idee is dat de klanten hun fysieke winkels binnen komen, daar wordt een bodyscan gemaakt en door deze scan weet de klant precies wat zijn/haar maat is. Nu de klant weet wat zijn/haar perfecte maat is, kan er via de webshop kleding wordt besteld die op maat is. Op deze manier hoeft de klant niet telkens naar de winkel, alhoewel het nog wel mogelijk is om bijvoorbeeld kleding te retourneren. 2.2 Projectdoelstellingen Wij gaan een adviesrapport schrijven voor een webshop, waarbij het mogelijk is om op maat gemaakte kleden te kopen. De opdrachtgever wil door middel van dit project voldoende advies hebben om een concept op te stellen voor de meest geschikte webshop dat voldoet aan dit idee. Creativity and Business gaat dus zelf niets realiseren, zij verkopen het concept wat aan de hand van ons adviesrapport is opgesteld. 2.3 Projectresultaat Het resultaat van dit project zijn twee producten, namelijk een Project Initiation Document (PID) en een adviesrapport. Een Project Initiation Document wordt gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van wat de klant wilt, wat er precies moet gebeuren, in welke fases het project uitgewerkt wordt, etc. Het is dus puur ter verduidelijking van het hele project. In het adviesrapport komen een aantal zaken naar voren, zoals een advies over het softwarepakket dat nodig is voor de realisatie van de webwinkel, een advies over het hosten van de webwinkel, een advies over het verkoopproces en de kosten en baten. 2.4 Scope & afbakening Het enige wat van ons verlangt wordt is voldoende advies te leveren voor het bouwen van de webshop. Hierin komt advies over zowel het softwarepakket als het verkoopproces en de kosten en baten. Voor elk onderdeel waar wij advies over opleveren, worden verschillende opties tegen elkaar afgewogen en alternatieven meegegeven. Tijdens het proces, proberen wij de opdrachtgever voldoende op te hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. Wij houden ons dus absoluut niet bezig met de realisatie, beveiliging en hosting van de webshop. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 9 of 25

10 2.5 Randvoorwaarden & aannames Het adviesrapport bevat advies over een softwarepakket, het verkoopproces en de kosten en baten Er wordt uitsluitend gekeken naar A-klasse software. Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende softwarepakketten die wij tegen elkaar afwegen wel up-to-date zijn, uitstekend werken etc. Geen gelimiteerd budget. Dit wil zeggen dat wij vrij zijn in de kosten die het product zal gaan moeten kosten, zolang het systeem maar optimaal is en voldoet aan alle wensen. 2.6 Relaties met andere projecten Er zijn geen andere projecten waar wij rekening mee moeten houden. Uiteraard moeten wij wel binnen de deadlines opleveren omdat Creativity and Business ook aan andere projecten gaat werken, maar dit heeft geen direct invloed op ons project. 2.7 Projectaanpak Wij maken tijdens dit gesprek van de projectmanagement methode PRINCE2. Deze methode is gefocust op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 kent een aantal fases: Directing a project & Planning Dit is de fase waar de stuurgroep het project zowel stuurt als ondersteunt. Dit is ook de enige fase die gedurende het hele project actief is. Zo wordt er bijvoorbeeld bij elke fase een go/no go gegeven. Starting up a project In deze fase wordt het project als het ware voorbereid. Hier wordt o.a. gekeken of het wel zin heeft om dit project te starten. Initiating a project Hier wordt het project als het ware theoretisch uitgewerkt, men wilt eerst een goede fundering van het project. Het belangrijkst van deze fase is het opstellen van het Project Initiation Document (PID). Control & Delivery Deze fase bestaat uit drie andere fasen, namelijk Controlling Stage, Managing Stage Boundaries en Managing Product Delivery. Controlling a Stage Hier wordt de huidige fase gecontroleerd. Worden alle taken uitgevoerd, wordt er ergens tegen aan gelopen, blijft de fase binnen de toleranties, etc. Managing Stage Boundaries Bij deze fase gaat het met name om het op de hoogte houden van de stuurgroep. Zowel het succes van de afgehandelde fase laten zien als het laten goedkeuren van de volgende fase. Managing Product Delivery Hier is de verbinding tussen de projectmanager en de teammanager(s) heel belangrijk. Er worden hier namelijk drie activiteiten uitgevoerd, dat zijn het stellen van eisen aan het ontvangen, uitvoeren en opleveren van het werk. Closing a project Documentnaam: ITOPIA PID Page. 10 of 25

11 Tot slot de afsluiting van het project, hier worden alle opleveringsitems opgeleverd (Producten en documentatie). In Project Outfit zullen wij van deze projectmanagementmethode een aantal punten aanhouden. Starting up: We hebben uitgebreid onderzocht waarom we dit project starten, het was al snel duidelijk dat het erg zinvol is om met dit project te beginnen. Initiating: Bij deze, we hebben helder gekregen wat de opdrachtgever precies van ons wil, en hebben dit verwoord in dit document. Direecting a Project & Planning: De opdrachtgever wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project, middels een aantal bijeenkomsten. Hij verduidelijkt waar nodig, en zegt of het project nog naar tevredenheid verloopt. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 11 of 25

12 3. Business Case 3.1 Redenen om te starten met het project Wij starten met dit project, omdat de directie van Creativity and Business voor hun nieuwe concept het gehele verkoop gedeelte via internet wil laten verlopen. Zij willen een State of the Art webwinkel en hebben daarop ITopia ingeschakeld. 3.2 Alternatieven De directie van Creativity for Business had er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een vacature te plaatsen, iemand aan te nemen die een webwinkel kan bouwen en zo aan de slag te gaan. Zij hebben er echter voor gekozen ITopia in te schakelen, omdat zij graag zo goed mogelijk geadviseerd willen worden over alle mogelijkheden op dit gebied. Het advies wat wij hen gaan geven, moet duidelijk onderbouwd zijn en alleen de beste optie is voor de directie goed genoeg. 3.3 Voordelen Ons advies moet er voor zorgen dat de directie de juiste keuzes maakt als zij daadwerkelijk een webwinkel (laten) maken. Zij weten dan hoe zij de webwinkel tot een succes kunnen maken, op technisch gebied. Het project moet er voor zorgen dat de kleding ook via het internet verkocht kan worden. Dit zal zorgen voor een grotere naamsbekendheid en dus meer inkomsten. Via een webwinkel kunnen klanten thuis de kleding bekijken die de winkel aanbiedt. Voor de klant zal dit betekenen dat er thuis rustig kan worden gekeken naar de kleding, in plaatst van winkel naar winkel lopen om kleding uit te zoeken. Als de klant bijvoorbeeld geen tijd heeft om naar de winkel te gaan, kan hij of zij thuis ook snel de kleding bekijken, waardoor het tijd zal besparen.in een winkel is er meestal maar plaats voor een beperkte selectie van kleding. Deze selectie zal continu veranderd moeten worden om in de behoeftes van de klant te kunnen voorzien. Via een webwinkel kan de gehele selectie getoond worden, omdat er onbeperkt ruimte is. Zo heeft de klant meer keuze uit verschillende kledingstukken. 3.4 Nadelen De eerste uitdaging is om de klant tijdens het gehele proces tevreden te houden. Vanaf het moment dat de klant de webwinkel voor het eerst bezoekt, moet alles goed lopen. Zo mogen er geen fouten optreden of andere problemen zijn. Dit voorkomt dat de klant snel interesse verliest in de winkel. Ook het bestellen het verwerken en het thuisbezorgen van het product moet vlekkeloos kunnen verlopen. Dit houdt de klant tevreden en dit zal uiteindelijk zorgen voor een grotere klanttevredenheid. 3.5 Kosten De directie moet er rekening mee houden dat in dit advies zo n 600 manuren zitten. De kosten voor het bouwen en onderhouden van de webwinkel lichten wij verder toe in ons advies. De directeur heeft gezegd dat geld geen rol speelt, zolang er maar een goede webwinkel komt. Deze uren heeft het team nodig om tot een sterk onderbouwd advies te komen. Deze uren worden voor het grootste deel (minimaal 400) besteed aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor de opdrachtgever. De overige uren aan vergadering, het opstellen van documenten en met managen van het project. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 12 of 25

13 3.6 Investeringsanalyse Het product wat de opdrachtgever naar aanleiding van ons rapport kan laten ontwikkelen moet de investering van de directie waard zijn. De investering moet dus binnen een redelijke termijn (dit ligt aan de opdrachtgever zelf) terug kunnen worden verdiend door middel van het ontwikkelde product. De directeur (de heer Duinkerken red.) heeft gezegd dat dit concept, waar de webwinkel onderdeel van is, zo n 260 miljoen euro omzet moet gaan draaien, waardoor deze investering makkelijk is terug te verdienen en het project winstgevend is. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 13 of 25

14 4. Projectorganisatie 4.1 Organigram Projectleider Tim Sonder Groepsvertegenwoordiger Midas Aué Secretariaat Onno van Gijssel Controller Riz Joldersma Documentenbeheerder Ricardo Barbosa Planner Rick Weijland Documentnaam: ITOPIA PID Page. 14 of 25

15 Figuur 1. Organigram 4.2 Rollen & verantwoordelijkheden Projectleider Is hoofdverantwoordelijk voor een goed samenwerkingsverband binnen de groep en is verkozen tot leider. De persoon in kwestie leidt de groep de juiste richting op en is ook groepsvoorzitter binnen het project. Zorgt ook voor een goedlopende stroomlijn en is daarnaast ook controleur. Hij laat het adviesrapport goed overkomen naar de klant. Ook contact opdrachtgever. Documentbeheerder/ secretariaat Is hoofdverantwoordelijk voor het verzamelen en rangschrikken van documenten, alsmede de stijl en opmaak. Zorgt ervoor dat iedereen gemakkelijk zijn of haar opdracht digitaal kan inleveren en kan terug vinden. Ook is hij secretariaat en de eventuele groepsvoorzitter bij afwezigheid van de hoofd voorzitter. Daarnaast is hij notulist bij vergaderingen. Verder beheert hij over documenten binnen Dropbox dat gebruikt word om documenten uit te wisselen. Groepsvertegenwoordiger/ Contactpersoon Is hoofdverantwoordelijk voor de contacten en is de eerste contactpersoon bij problemen en voortgang in de groep. Iedereen houdt hem op de hoogte van problemen en/ of voorderingen en hij geeft het dan via, hetzij Facebook, Skype, Dropbox, mail of persoonlijk aan iedereen door. Er wordt bijgehouden hoe en wanneer iedereen het beste bereikbaar is, waar de groepsvertegenwoordiger dan mee rekening houdt. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 15 of 25

16 Planner / Voorzitter Is hoofdverantwoordelijk voor de planning in het project en houdt onder andere deadlines bij, noteert de beschikbaarheid en houdt iedereen hiervan op de hoogte met een overzichtelijk projectrooster dat hij constant up to date houdt. Veranderingen worden direct via de contactpersoon doorgegeven aan de rest van de groep. Controller Is hoofdverantwoordelijk voor controle en houdt bij of iedereen goed zijn werk doet en verbetert waar nodig. Dit is volledig gericht op de inhoud van een opdracht. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 16 of 25

17 5. Projectplan 5.1 Plan aannames We nemen aan dat dit team van 6 man compleet blijft en de verwachte inzet blijft tonen tot aan het einde van het project. Wij nemen tevens aan dat de opdrachtgever het beschikbare budget niet aanpast, zodat wij tot een zo goed mogelijk advies kunnen komen. 5.2 Gantt-chart In bijlage 1 is een grafische planning te zien voor ons project. Wij hebben hiervoor een strokenplanning gebruikt. Hierin is makkelijk en snel te zien wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. 5.3 Productdecompositiestructuur Het adviesrapport valt uiteen in vier deelproducten. Software, verkoopproces, hosting en kosten/baten analyse. Het niveau hieronder zijn nog onderdelen van de deelproducten weergegeven. Het productdecompositiestructuur is bijgevoegd in bijlage Productstroomdiagram In het productstroomdiagram is duidelijk te zien in welke volgorde de deelproducten moeten worden uitgevoerd. Als het in deze volgorde wordt uitgevoerd zal in een goede gestructureerde weg naar het eindproduct onstaan. 5.5 Activiteitenplanning Tijdens het project word met het team wekelijks op donderdag vergaderd over de individuele en de teamvorderingen van het project. Om de 2 weken is er een vergadering met de opdrachtgever erbij. Hierbij zal ook de opdrachtgever geïnformeerd worden over de vorderingen binnen het project. Ook eventuele onduidelijkheden zullen hier helder worden gemaakt. 5.6 Overzicht benodigde middelen Om een goed en overzichtelijk rapport te maken hebben wij de volgende middelen nodig: Microsoft Word: Wij hebben Microsoft Word nodig om al onze documentatie en notulen in bij te houden. Het is niet gratis maar de meeste teamleden hebben dit product al wel. Voor degene die het niet hebben is er wel een gratis alternatief te verkrijgen. Microsoft Excel: Wij hebben Microsoft Excel gebruikt om onze strokenplanning te maken. Excel is hier een makkelijk programma voor. Excel zit in het pakket office pakket bij word dus dit kan in een keer worden aangeschaft. Microsoft Powerpoint: Documentnaam: ITOPIA PID Page. 17 of 25

18 Wij hebben Microsoft Powerpoint nodig om de presentaties te geven die nodig zijn voor dit project. Dit zit ook in het office pakket bij Word en Excel dus dit zal verder geen probleem vormen. Argo UML: Na testen van een aantal tools zijn wij erachter gekomen dat Argo UML het makkelijkste werkt. Dit zullen wij dus gebruiken voor het verwerken van onze UML diagrammer. Dropbox: Wij gebruiken Dropbox om de bestanden met elkaar te delen. Dropbox is een gedeelde map op internet waar iedereen documenten in kan zetten die de andere teamleden dan kunnen zien. Dropbox is een gratis programma. 5.7 Productbeschrijvingen In bijlage 2 hebben wij productbeschrijvingen bijgevoegd. Hierin is van ieder deelproduct duidelijk te zien wat het inhoud en wat de eisen van het product zijn. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 18 of 25

19 6. Beheersinstrumenten 6.1 Toleranties Er is weinig tot geen ruimte voor fouten. Dus alles moet strict gepland worden om te zorgen dat het product op de juiste datum wordt opgeleverd. De klant wil namelijk niet dat het uitloopt omdat daar geen tijd voor is. 6.2 Risicomanagement Om risico s te voorkomen dat het advies mischien niets is hebben wij afgesproken met de klant dat er wekelijks een update komt van ons concept waarin de klant eventueel kan kijken hoe het ervoor staat. De klant kan dan op die wijze nog roepen dat er dingen ontbreken of dat er dingen moeten worden aangepast. 6.3 Uitzonderingsprocedure Als groep hebben wij stap voor stap steeds een deadline ingesteld zodat wij op tijd klaar zijn met de onderdelen. Zo voorkomen wij dat er acties moeten worden ondernomen omdat wij voor onszelf een kleine rekking hebben gemaakt. 6.4 Voortgangsrapportages De opdrachtgever wordt wekelijks per mail op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 19 of 25

20 Bijlage 1. Grafische Projectplanning Figuur 2. Strokenplanning Documentnaam: ITOPIA PID Page. 20 of 25

21 Bijlage 2. Product Breakdown Structure (PBS) Figuur 3. PBS Documentnaam: ITOPIA PID Page. 21 of 25

22 Bijlage 4. Product Stroom Diagram Documentnaam: ITOPIA PID Page. 22 of 25

23 Bijlage 4. Productbeschrijvingen Productbeschrijving Product ID 501 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Verkooproces Inzicht geven in route van het product Activiteitendiagrammen, nationaal en internationaal, met toelichting Inzicht hebben in organisatie, deze begrijpen en de informatie kunnen verwerken. Duidelijk en compleet overzicht De opdrachtgever beoordeelt deze op hoe compleet dit overzicht is, en of deze de juiste processen in het bedrijf weergeeft Productbeschrijving Product ID 502 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Software Een afweging maken tussen verschillende pakketten, zodat er een keuze gemaakt kan worden, die sterk onderbouwd is. Pakketselectie, toelichting. Weten wat pakketten inhouden, en welke verschillen daarbij voor de opdrachtgever van belang zijn. Het moet een afweging zijn van top pakketten, en de keuze moet sterk onderbouwd zijn. Beoordeling op onderbouwing en hoe de keuze kan worden verdedigd. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 23 of 25

24 Productbeschrijving Product ID 503 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Kosten/Baten Wegen de kosten van dit project, en de realisatie daarvan op tegen de baten. Levert het meer op dan het kost? Overzicht kosten per onderdeel, verwachte inkomsten. Kennen van prijzen van arbeid, productaanschaf en productonderhoud. Tevens visie op de toekomst hebben, wat gaat het opleveren, en hoe realiseer ik dat? Het kostenoverzicht moet realistisch zijn. Beoordeling op realisme, en diepgang kostenonderzoek Productbeschrijving Product ID 504 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Webhosting In een selectie laten zien wat webhosting kost, en welke dienst daar precies tegenover staat. Selectie, outsourcing en eigen beheer. Niets nodig, alleen opnemen in het budget. Uitgebreide afweging, sterke onderbouwing Beoordelen op onderbouwing en hoe het advies kan worden verdedigd. Documentnaam: ITOPIA PID Page. 24 of 25

25 Productbeschrijving Product ID 505 Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Conclusie Samenvatten en adviseren Samenvatting en advies Kennen van alle bovenstaande processen. Uitgebreid onderbouwd advies, wat eenvoudig in de praktijk kan worden gebracht Kwaliteitsmethode Documentnaam: ITOPIA PID Page. 25 of 25

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01 Adviesrapport Outfit4You Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind Klas: II101 & II102, Team 01 17-12-2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding..5 Algemeen...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie