333 Noord- en Oost-Gelderland. brief aan B&W met verslag AB GGD NOG 17 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "333 Noord- en Oost-Gelderland. brief aan B&W met verslag AB GGD NOG 17 april 2014"

Transcriptie

1 Mail van Gemeente Elburg - brief aan B&W met verslag AB GGD NOG 17 april 2014 brief aan B&W met verslag AB GGD NOG 17 april 2014 Nijland, Thijs 7 mei :33 Aan: Geachte heer/mevrouw, Hierbij zend ik u een brief aan het college van B&W, met daarbij het (concept-)verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 17 april 2014 en een samenvatting daarvan. Met vriendelijke groet, Thijs Nijland directiesecretaris 333 Noord- en Oost-Gelderland Deventerstraat 19A T (direct) 7311 BH Apeldoorn T (algemeen) Postbus51 E AB Apeldoorn W. *\vw ggdnog.nl Werkdagen: ma-di-wo-vr 3 bijlagen 025- B&W's verslag AB 17 april 2014.pdf ' 49K 1/2

2 Mail van Gemeente Elburg - brief aan B&W met verslag AB GGD NOG 17 april 2014 verslag AB GGD NOG samenvatting.pdf 176K -1 verslag AB GGD NOG pdf J 183K oog Ie.com/mail/b/42/u/0/?ui = 2&ik= bfc&view= pt&search= inbox&th=145d6e411152b767&siml = 145d6e411152b767

3 BBS Noord- en Oost-Gelderland Aan: de colleges van burgemeester en wethouders die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland per verzonden - Kenmerk: Datum: Behandeld door. Telefoonnummer: Onderwerp: Bijlagen: ThN/14-dir025 7 mei 2014 T. Nijland verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD verslag AB GGD en samenvatting Geachte colleges, Hierbij zend ik u: het concept-verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 april 2014 een samenvatting van dit concept-verslag. Ik verzoek u om het AB-verslag, de samenvatting ter kennis van de raad van uw gemeente te brengen. Dit verzoek wordt u gedaan op grond van het Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur van de GGD en de Samenwerkingsregeling GGD. Verder verzoek ik u de raad er op te wijzen dat de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur op de website van de GGD staan ( bij Extra informatie onder de knop gemeenten / bestuur). Met vriendelijke groet, T. Nijland, directiesecretaris Centraal postadres Postbus AB Apeldoorn T F: Vestigingen Apeldoorn Doetinchem Harderwijk Zutphen Informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op de website van de GGD W

4 Noord- en f Oost-Gelderland Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 17 april 2014 om uur, Locatie: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Zutphen Volgende vergadering: 3 juli 2014 om uur 1. Opening en verslag vergadering d.d. 6 maart 2014 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Inde AB-vergadering van 21 november 2013 heeft het Dagelijks Bestuur gemeld hoe het de inspanningsverplichting invult om de indexering van 1,68% over 2014 in te verdienen. Het toen verwachte voordeel van op aanbesteding van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg vervalt, maar het DB zal deze bezuiniging wel op een andere wijze binnen de GGD-begroting vinden. Het DB heeft een bestuurlijk overdrachtsdocument voor het nieuwe GGDbestuur opgesteld. Er komt een gesprek tussen het DB GGD en het college van B&W van Apeldoorn over de uitvoering van de gemaakte procesafspraken over de jeugdgezondheidszorg. De 22 colleges van B&W die deelnemen in GGD NOG zijn verzocht mee te werken aan een vlotte overgang naar het nieuwe GGD-bestuur, na de vorming van de nieuwe colleges van B&W (brief d.d. 16 maart 2014). Voor de wethouders volksgezondheid in de nieuwe bestuursperiode is er een introductiebijeenkomst op donderdag 3 juli 2014 van uur, gekoppeld aan de vergadering van het Algemeen Bestuur. 3. Voorlopige uitkomsten Jaarrekening 2013 De GGD heeft volgens de voorlopige jaarrekening 2013 een klein positief resultaat uit normale bedrijfsvoering bereikt van Eerder heeft het AB besloten een reserve van uit te keren aan de gemeenten. 4. Programmabegroting 2015 Het AB stemt in met de concept-programmabegroting 2015 en de procedure tot vaststelling. De gemeenteraden kunnen nu tot 17 juni 2014 reageren. 5. Rondvraag en sluiting Dit was de laatste AB-vergadering in de bestuursperiode U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD: bij Extra informatie onder de knop gemeenten / bestuur thn/

5 BBS ord- en Oost-Gelderland Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 17 april 2014 om uur, Locatie: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Zutphen Volgende vergadering: 3 juli 2014 om uur Aanwezig: leden: H.J. Rijks (Aalten), P. Blokhuis (Apeldoorn), F. Bruning (Brummen), H.J. Berkhoff (Epe), P. den Besten (Harderwijk), A.G. Borst (Hattem), H.A.M. Bögemann (Heerde), mw. W. Heesen (Lochem), I. de Muijnck (Oldebroek), P. Wentink (Oost Gelre), A. Kleijer (Putten, voorzitter), mw. I.G. Saris (Winterswijk), H. la Rose Zutphen, vanaf 2.f), mw. E. Willeumier (wethouder jeugd Zutphen), mw. CC. Leppink- Schuitema (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: D.W. ten Brinke (directeur publieke gezondheid / algemeen directeur), A.B. Verweij (controller / manager Bedrijfsbureau), T. Nijland (directiesecretaris) Afwezig: Verzendlijst: L.J.H. Scharenborg (Berkeiland), mw. J. Steffens (Bronckhorst), J.B. Wilschut (Doetinchem), S. W. Krooneman (Elburg), A.L. Klappe (Ermelo), mw. I.T.J.M. Wolsing (Montferland), G. van den Berg (Nunspeet), mw. CM. Sluiter-Kuilwijk (Oude IJsselstreek), E.K. Horstman (Voorst), A. Schoenmaker (directeur publieke gezondheid / directeur GHOR Veiligheidsregio NOG), leden AB, gemeenteraden (via colleges B&W), ambtenaren volksgezondheid, management / beleidsadviseurs GGD 1. Opening en verslag vergadering d.d. 6 maart 2014 De heer Kleijer opent de vergadering, de laatste in deze bestuursperiode. Het quorum is niettemin aanwezig. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken en mededelingen a. In de AB-vergadering van 21 november 2013 heeft het DB gemeld hoe het de inspanningsverplichting invult om de indexering van 1,68% over 2014 in te verdienen. Daarbij hebben wij o.a. een verwacht voordeel van op aanbesteding van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg opgenomen. De toegezegde bezuiniging van blijft per saldo staan, maar zal op een andere wijze binnen de GGD-begroting worden gevonden. b. Het DB heeft een bestuurlijk overdrachtsdocument voor het nieuwe GGDbestuur opgesteld. Het DB heeft met dit document op hoofdlijnen de balans 1

6 opgemaakt over de bereikte resultaten en de nog onderhanden zijnde items op bestuursagenda. c. Het DB heeft het college van B&W van Apeldoorn in een brief gewezen op de gemaakte procesafspraken over de jeugdgezondheidszorg. In hun reactie spreken B&W van Apeldoorn hierover hun verbazing uit. Er komt nu een gesprek om de zaak door te spreken. d. De 22 colleges van B&W die deelnemen in GGD NOG zijn verzocht mee te werken aan een vlotte overgang naar het nieuwe GGD-bestuur, na de vorming van de nieuwe colleges van B&W (brief d.d. 16 maart 2014). e. Voor de wethouders volksgezondheid in de nieuwe bestuursperiode is er een introductiebijeenkomst op donderdag 3 juli 2014 van uur, gekoppeld aan de vergadering van het Algemeen Bestuur. Ook de wethouders jeugd zijn welkom. De heer Kleijer raadt de bijeenkomst ook aan voor portefeuillehouders die terugkeren. f. De heer Ten Brinke meldt dat het rijk het gebied wil verruimen voor het verstrekken van jodium in geval van nucleaire incidenten. Misschien komt dit in de publiciteit. Het AB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 3. Voorlopige uitkomsten Jaarrekening 2013 De heer Berkhoff licht toe dat over 2013 een bescheiden resultaat op de exploitatierekening is bereikt. Eerder heeft het AB al besloten om de Reserve vakantietoeslag uit te keren aan de gemeenten. De afgelopen jaren heeft de GGD steeds een positief resultaat bereikt, wat een goede zaak is voor de gemeenten. Het AB besluit kennis te nemen van: het voorlopig financieel resultaat jaarrekening 2013 het voorlopige bestemmingsvoorstel. 4. Programmabegroting 2015 De heer Berkhoff licht toe dat het DB een zorgvuldige procedure volgt om tot deze begroting te komen. Begin dit jaar is de Uitgangspuntennota 2015 aan de gemeenten voorgelegd en de begroting is in lijn hiermee opgesteld. In de bijna 10 jaar penningmeesterschap van de heer Berkhoff zijn verscheidene ontwikkelingen sluitend verwerkt in de begroting: de fusie tussen de GGD'en Achterhoek en Stedendriehoek, de aansluiting van Noord-Veluwe, uittreden van Deventer en toetreden van Heerde en Hattem. Ook zijn bezuinigingen gerealiseerd en is de inwonerbijdrage relatief laag is gebleven. De GGD is nu goed in control. De heer Berkhoff wenst dat zijn opvolger deze lijn doorzet, al zullen er weer veel veranderingen rond de GGD komen. Hij heeft het DB-lidmaatschap als verrijkend ervaren en raadt de nieuwe AB-leden aan zich kandidaat te stellen. Mevrouw Saris zegt dat Winterswijk geacht wil worden te hebben tegengestemd, omdat de begroting niet de nullijn hanteert zoals Winterswijk wil. De heer Kleijer zegt dat Putten de voortzetting van academische werkplaats Agora inmiddels als bestaand beleid ziet. 2

7 De heer Blokhuis is er ook voorstander van om Agora op die manier in de lucht te houden. Het AB besluit in te stemmen met: de concept-programmabegroting 2015 en de voorgestelde procedure tot vaststelling, met de aantekening dat mevrouw Saris geacht wil worden te hebben tegengestemd. 5. Rondvraag en sluiting De heer La Rose zegt dat hij waarschijnlijk voor het laatst als wethouder aanwezig en dat hij zijn waardering wil uitspreken voor de tour de force waarmee de GGD ondanks de bezuinigingen overeind is gebleven. Andere AB-leden ondersteunen dit. De heer Berkhoff vindt het, vanwege de opgebouwde kennis en chemie, jammer dat zoveel wisselingen van wethouders plaatsvinden. Hij leeft mee met de wethouders die tegen hun zin moeten stoppen door de verkiezingsuitslag en collegevorming in hun gemeente. De heer Berkhoff vindt het goed om nu weer nieuwe dingen te gaan doen en wenst iedereen dat het hen goed gaat. De heer Kleijer vraagt zich af wat hij nu nog als afscheidswoord hieraan kan toevoegen. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking in de afgelopen periode. Duidelijk is inmiddels dat zeker 13 van de 22 AB-leden niet terugkeren als wethouder. Degenen die niet vrijwillig terugtreden wenst hij sterkte. Wie doorgaat kan, afhankelijk van de portefeuille, terugkeren in het AB. De heer Kleijer bedankt het AB dat hij, als vertegenwoordiger van één van de kleinere gemeenten, voorzitter mocht zijn. De heer Kleijer sluit de vergadering. Actiepuntenlijst Nr. Onderwerp Wie Gereed /01 pilots jeugdgezondheidszorg: uitwerking pilots in gemeenten/regio's deelnemen in Bestuurlijke begeleidingsgroep pilots JGZ (met taakomschrijving AB 4 juli 2013) voorstel doelen en evaluatie pilots /03 bestemming van Reserve ontwikkelkosten GGD aan organisatieontwikkelingsprojecten: aandachtspunt rekening houden met lokale en regionale beleidsontwikkelingen voor jeugd en het sociale domein. bij Bestuursrapportages rapporteren op voortgang en kosten projecten gemeenten Heesen, Den Besten, Scharenborg en Blokhuis Blokhuis DB DB jul-nov

8 de bedragen taakstellend hanteren en voor evt. hogere uitgaven naar AB bij jaarrekening koppeling tussen reserves en risico's uitwerken /04 bekostiging jeugdgezondheidszorg: voorstellen uitwerken om, uitgaande van solidariteitsprincipe, recht te doen aan verschillen per regio /05 onderwerpen aangeven voor het portefeuillehoudersoverleg in 2014 gepland: - Veiligheidshuis NOG /01 AB-vertegenwoordiging bespreking accountantsverslag 2013: Van den Berg en DB-portefeuillehouder financiën nemen deel Doetinchemse AB-lid wordt verzocht deel te nemen /02 in nieuwe AB bespreken: systematiek voor de indexering en een takendiscussie in licht van bezuinigingen /03 besluitvorming over bekostiging jeugdgezondheidszorg. DB DB juli 2014 DB 2014 AB-leden Schoenmaker Van den Berg en DB-pf financiën Doetinchemse AB-lid / GGD 2014? eind mei 2014 AB AB Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland op 3 juli 2014, de directiesecretaris, de voorzitter thn/

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 12 maart 2015 om 13.30 uur, Locatie: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Zutphen Volgende vergadering: 23 april 2015 om 13.30 uur Aanwezig: leden: P. Blokhuis (Apeldoorn),

Nadere informatie

Jean-Paul van der Plaats

Jean-Paul van der Plaats Jean-Paul van der Plaats Van: Nijland, Thijs Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 12:03 Aan: 'gemeente@aalten.nl'; 'gemeente@apeldoorn.nl'; 'info@gemeenteberkelland.nl'; 'info@bronckhorst.nl';

Nadere informatie

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Noord- en Oost-Gelderland Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 14 april 2016 om 13.30 uur, Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld Volgende vergadering: 7 juli 2016 om 13.30 uur (eventueel 18 mei om 12.00

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II co ** O > Wet gemeenschappelijke regelingen Inhoud: Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek Gemeenschappelijke samenwerkingsregeling Noord en Oost Gelderland

Nadere informatie

Uitgangspunten 2016. GGD Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, januari 2015. versie 1.2 / vastgesteld Dagelijks Bestuur 14 januari 2015

Uitgangspunten 2016. GGD Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, januari 2015. versie 1.2 / vastgesteld Dagelijks Bestuur 14 januari 2015 Uitgangspunten 2016 GGD Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, januari 2015 versie 1.2 / vastgesteld Dagelijks Bestuur 14 januari 2015 1 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief... 3 Werkgebied GGD Noord- en Oost-Gelderland...

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 12 maart 2015 Tijd: 13.30 uur Plaats: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25, 7207 AD Zutphen 15.00 FORMEEL DEEL 1. Opening en verslag

Nadere informatie

Toelichting bij de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Inhoudsopgave

Toelichting bij de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Inhoudsopgave Toelichting bij de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Overzicht wijzigingen...2 2.1 Toetreding Hattem...2

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 7 juli 2016 Tijd: 13.30 uur Plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg) Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 13.30 FORMEEL DEEL 1. Opening

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Aandeelhouder Alliander

Aandeelhouder Alliander 20-2-2014 Mail van Gemeente El burg - Aandeelhouder Al li ander Eltraig Aandeelhouder Alliander Johan Hermans 20 februari 2014 11:58 Aan: Gemeente Aalten , Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 14 april 2016 Tijd: 13.30 uur Plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg) Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 13.30 PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

Nadere informatie

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 9 juli 2015 Tijd: 13.30 uur Plaats: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25, 7207 AD Zutphen 13.30 FORMEEL DEEL 1. Opening en verslag

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur(AB) van de GGD en Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 9 juli 2015.

Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur(AB) van de GGD en Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 9 juli 2015. Zaaknummer : 146870 Afd.hfd. Collegevergadering : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur(AB) van de GGD en Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 9 juli 2015. Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Vijfde wijziging Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 0 Apeldoorn

Vijfde wijziging Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 0 Apeldoorn Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 181 Vijfde wijziging Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 0 Apeldoorn Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maken

Nadere informatie

Uitgangspuntennota 2018

Uitgangspuntennota 2018 Uitgangspuntennota 2018 Kaders voor de begroting 2018: Samenwerking in beweging Dagelijks Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland vastgesteld 5 december 2016 / versie 1.2 Inhoudsopgave 0. Samenvatting...

Nadere informatie

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 24 september 2015 Tijd: 13.30 uur Plaats: Kasteel De Vanenburg (Jan Coelenbier kamer) Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten 13.30 FORMEEL DEEL

Nadere informatie

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 14 april 2016 Tijd: 13.30 uur Plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg) Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld 13.30 PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven M a i l van G e m e e n t e El b u r g - V i e r v o o r s t e l l e n o m r u i m t e te g e v e n a a n b e w o n e r s i n i t i a t i e v e n 23-1-2014 Gemeente Elburg post medewerker

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland concept 1.6 d.d. 13 april 2017 Programmabegroting 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 7 2. Zienswijzen gemeenten op

Nadere informatie

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen in. GGD Noord- en Oost-Gelderland. - per verzonden - Geachte raden,

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen in. GGD Noord- en Oost-Gelderland. - per  verzonden - Geachte raden, Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland - per e-mail verzonden - Kenmerk: THN/14-Dir.101 Datum: 10 juli 2015 Behandeld door: T. Nijland E-mail: t.nijland@ggdnog.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 december 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 december 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 december 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. W.A.R. Visser W.J.A. Gerritsen,

Nadere informatie

CONCEPT-Voorstel 5 e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland

CONCEPT-Voorstel 5 e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland CONCEPT-Voorstel Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland : eerste kolom: de tekst uit de huidige bestaande regeling die vervalt is doorgehaald tweede kolom: de tekst die is toegevoegd

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

3. Financiën Uitgangspositie Financiële uitgangspunten

3. Financiën Uitgangspositie Financiële uitgangspunten Naam eigenaar Ton Verweij /Thijs Nijland Behandeld in AMT 21 januari 2013 Informeren OR februari 2013 Vastgesteld DB 6 februari 2013 Besproken in AB 28 februari 2013 Reactietermijn gemeenten 12 februari

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Burger 12-11-2015 Plaats: Trouwzaal Tijd: 20:30-23:30 Voorzitter: dhr. E. Bus Griffier: mw. S. Dewkalie 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd: 20.30 uur 2 Vaststellen

Nadere informatie

Commissie Sociaal 3 december 2015

Commissie Sociaal 3 december 2015 Commissie Sociaal 3 december 2015 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Commissie Sociaal Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo donderdag 03 december 2015 19:30 uur 1. Opening 2. Spreekgelegenheid voor

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Vastgesteld 4 juli 2013

Jaarstukken 2012 Vastgesteld 4 juli 2013 Behandeld in AMT 6 mei 2013 Advies OR mei/juni 2013 Concept vastgesteld DB DB 12/06/2013 Vastgesteld AB 04/07/2013 Ondertekend door (naam + datum) 04/07/2013 Versie 5 Jaarstukken 2012 Vastgesteld 4 juli

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie

Voorwoord. Op uw verzoek willen wij u graag nader informeren. U kunt u op de website van de GGD (www.ggdnog.nl) de actualiteit volgen.

Voorwoord. Op uw verzoek willen wij u graag nader informeren. U kunt u op de website van de GGD (www.ggdnog.nl) de actualiteit volgen. Behandeld in AMT 6 mei 2013 Advies OR gepland mei/juni 2013 Concept vastgesteld DB gepland DB 12/06/2013 Vastgesteld AB gepland 04/07/2013 Ondertekend door (naam + datum) Versie 5 CONCEPT Jaarstukken 2012

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 31 maart 2016

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 31 maart 2016 Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 31 maart 2016 Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), mw. C. Abbenhues, dhr. A.A.J. Baars, dhr.

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 juli 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 juli 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 juli 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman I.T.J.M. W.J.A. Gerritsen,

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente. zaaknummer: blad: 1/7 datum nota: 11 mei 2016

B&W-nota. gemeente. zaaknummer: blad: 1/7 datum nota: 11 mei 2016 gemeente zaaknummer: 115965 blad: 1/7 datum nota: 11 mei 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 1092 - GGD NOG; 561 - Subsidie JGZ onderwerp: Positionering Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 *ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.16-39217/DV.16-602, afdeling Samenleving. Sellingen, 16 juni 2016 Onderwerp: Begroting Regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Nadere informatie

Regionale monitor eerste kwartaal 2017 en de trendrapportage vierde kwartaal 2016

Regionale monitor eerste kwartaal 2017 en de trendrapportage vierde kwartaal 2016 Regionale monitor eerste kwartaal 1 en de trendrapportage vierde kwartaal In FactorWerk hebben we met elkaar afgesproken in 1, 3 extra banen in de marktsector en extra banen in de publieke sector te realiseren.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst. Brommen, Doetinchem,

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 23 juni 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema drs. M.J.J. Wagener mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 RAADSVOORSTEL 10.0063 Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 Naam programma +onderdeel: Programma 2 Veiligheid Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2011 Regionale Brandweer

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016 AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R.

Nadere informatie

J 4 Stadsbank Oost Nederland

J 4 Stadsbank Oost Nederland ONTVANGEN 1 8 APR. 2013 J 4 Stadsbank Oost Nederland Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente S000866 Hoofdkantoor Enschede SpclbcTgsweg 35-37 7512 DX Enschede Tel. (053)4 880 111

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013 A13.05.2 Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013 Aanwezig: G. Faber Voorzitter D. Bijl, H. Brinkman, P. Möhlmann, W. van Beek, P. Tange,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Nijmeegseweg 42 t +31 (0) e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0) i nl 5900 AA Venlo

Nijmeegseweg 42 t +31 (0) e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0) i  nl 5900 AA Venlo Nijmeegseweg 42 t +31 (0)88 11 90 000 e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0)77 35 42 454 i www.vrln nl 5900 AA Venlo ^TV veiligheidsregio ^ limburq-noord Gemeente Roermond College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 16 december 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 16 december 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 16 december 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 10/05/2016 AANWEZIG: C.C. Leppink- T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

Uw brief van: geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer. Doorkiesnutnmer/Behandeld door: 822 / S. Kempink

Uw brief van: geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer. Doorkiesnutnmer/Behandeld door: 822 / S. Kempink Gemeente Woerden 11U.02043 5 ^ gemeente WOERDEN Veiligheidsregio Utrecht De heer J.M.P. Wink Postbus 3154 3502 GD UTRECHT Blekerijlaan 14 Woerden Postbus 45 3440 AA Woerden Tel: 0348 428 911 Fax: 0348

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 18 maart 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 18 maart 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 18 maart 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. Wissink mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie