Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland"

Transcriptie

1 Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 -

2 De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland Provincie Gelderland Provincie Gelderland Economie en Samenleving Postbus GX Arnhem Overname van cijfers is toegestaan mits bron duidelijk vermeld wordt: PWE-Gelderland 2014 Een digitale versie van dit rapport is te vinden op:

3 Over het materiaal De PWE voert jaarlijks onderzoek uit naar de Gelderse werkgelegenheid. De eerste uitkomsten van het onderzoek 2014 worden in dit document gepresenteerd. Hoewel veel bedrijven reageren op de enquête is de respons geen 100%. Daarom is middels ophoging/bijschatting voor elk non-responsbedrijf (vestiging) een schatting van de werkgelegenheid gemaakt. Daarnaast wordt steeds gekeken in hoeverre de gegevens corresponderen met die uit voorgaande jaren. Anders dan bij andere bronnen is sprake van een compleet register waarin ook de historie van individuele bedrijven wordt bijgehouden. Dat maakt het mogelijk om analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau. De PWE onderscheidt zich daarmee van andere bronnen. De PWE verbetert continu haar historische gegevens. Eventueel geconstateerde fouten, omissies of dubbeltellingen worden met terugwerkende kracht doorgevoerd. Maar ook gemeentelijke herindelingen en SBI-conversies worden op deze wijze verwerkt. Dat maakt het mogelijk om consistente ontwikkelingen weer te geven door de tijd. Het is daardoor niet mogelijk de gegevens uit deze rapportage naast die van eerdere rapportages te leggen, analyses dienen plaats te vinden binnen de actuele database, d.w.z. met de (historische) gegevens zoals die momenteel in het PWEbestand zijn opgenomen

4 1 Algemeen In Gelderland waren op 1 april mensen werkzaam. Dat waren er minder dan in De afname van het aantal banen (-1,2%) ligt daarmee ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar (-1,3%). Was er in eerste jaren van crisis nog sprake van een stabilisatie van de werkgelegenheid, sinds 2012 is er sprake van afname van het aantal banen. Aantal banen Gelderland Sectoren Het banenverlies heeft zich voorgedaan in vrijwel alle sectoren. Opvallend zijn het grote banenverlies in de gezondheidszorg (-3.300), zakelijke dienstverlening (2.300), bouw (-2.200), de landbouw ( ) en vervoerssector (-1.200). In absolute termen wat minder maar procentueel aanzienlijk, verloren ook de nutssector (-7,0%) en de financiële sector (-3,8%) banen. Lichtpunt is de stabilisatie bij de industrie; voor het eerste sinds jaren is er geen sprake van afname van de werkgelegenheid maar zelfs een zeer bescheiden groei. Ontwikkelling Banen Absoluut in %. Sectoraandeel Gelderland, alle banen A Landbouw/Visserij ,3% 2,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% 11,2% DE Nutsbedrijven ,0% 1,0% F Bouwnijverheid ,9% 5,6% GA Groothandel ,8% 5,7% GB Detailhandel/autohandel ,1% 11,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,8% 6,9% I Horeca ,0% 4,4% K Financiële instellingen ,8% 2,0% LN Zakelijke dienstverlening ,7% 13,6% O Openbaar bestuur ,1% 5,4% P Onderwijs ,6% 7,0% Q Gezondheidszorg ,8% 18,5% RS Overige dienstverlening ,4% 4,2% Alle sectoren ,2% 100,0% - 4 -

5 3 Regionaal Het banenverlies is in alle regio s terug te vinden. Ook dit jaar zijn de ontwikkelingen in de Achterhoek (-2,1%) en Rivierenland (-1,6%) relatief ongunstig. Food Valley blijft zich daarentegen wat gunstiger ontwikkelen. In absolute termen is het banenverlies in de Stadsregio het grootst. Banen absoluut in % regio regio aandeel Stedendriehoek ,2% 17,1% Achterhoek ,1% 13,7% Stadsregio Arnhem-Nijmegen ,2% 34,7% Rivierenland ,6% 11,9% Food Valley ,3% 13,5% Noord Veluwe ,9% 9,1% Gelderland ,2% 100,0% 4 Type baan De gegevens in deze notitie over banen hebben betrekking op alle banen. Het is echter ook mogelijk onderscheid te maken naar grote banen (12 uur en meer), kleine banen (minder dan 12 uur) en uitzendbanen. Ruim 80% van alle banen betreft banen voor 12 uur of meer. Het aandeel banen minder dan 12 uur ligt op 16%. Het gebruik van uitzendarbeid blijkt beperkt tot 3%. Banen naar type dienstverband ; 3% ; 16% ; 81% 12 uur of meer minder dan 12 uur uitzendbanen - 5 -

6 Ten opzichte van 2013 zijn een aantal opvallende ontwikkelingen te constateren. Het grootste deel van het banenverlies is voor rekening van de grote banen. Echter naar verhouding zijn er relatief veel kleine banen afgevallen. Het totaal aantal uitzendkrachten is nauwelijks gewijzigd. Wel is er sprake van een veschuiving; in 2014 zijn veel meer uitzendkrachten werkzaam in de industrie en minder in de zakelijke dienstverlening. De groei van het aantal uitzendbanen in de industrie wordt echter weer teniet gedaan door een afname van het aantal reguliere grote banen. Het banenverlies bij de bouw en zakelijke/financiële dienstverlening betreft vrijwel alleen maar banen van 12 uur of meer terwijl bij de gezondheidszorg meer dan de helft van het banenverlies betrekking had op kleine banen. Bij de overheid zijn ruim 300 grote banen verdwenen maar die zijn voor een deel weer ingevuld via uitzendkrachten. Ontwikkkeling aantal banen naar type baan, 2014 ten opzichte van 2013 grote banen kleine banen uitzendbanen totaal A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren

7 5 Ontwikkelingen naar geslacht In 2014 werd 55% van alle banen vervuld door mannen en dus 45% door vrouwen. Het banenverlies in komt echter voor bijna 60% voor rekening van vrouwen (7.000 van ). Het verlies aan banen in de gezondheidszorg komt geheel voor rekening van vrouwen. Maar ook bij de zakelijke dienstverlening zijn veel vrouwen uitgestroomd. Bij de bouw, landbouw, nutsbedrijven en vervoersector zijn het vooral mannen die hun baan verloren. Ontwikkkeling aantal banen naar geslacht, 2014 ten opzichte van 2013 mannen vrouwen totaal A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren Bedrijven De werkgelegenheid mag dan dalen, het aantal bedrijven blijft groeien. Gelderland telt inmiddels ruim bedrijven. Dat zijn er meer dan in Het afgelopen jaar bedroeg de toename De groei van het aantal bedrijven zit vooral bij de zakelijke/overige dienstverlening, gezondheidszorg en bouw. Ontwikkeling aantal bedrijven Stand 2014 A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren

8 De landbouw, overheid en financiële sector zijn de enige sectoren waar het aantal vestigingen afneemt. De groei van het aantal bedrijven blijkt vrijwel geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal eenmansbedrijven, veelal ZZP-ers. Het afgelopen jaar nam het aantal eenmansbedrijven toe van naar (bijna ). Ook het aantal banen groeide van naar (ruim ). Groeide de werkgelegenheid bij de eenmansbedrijven, bij de grotere bedrijven was juist sprake van afname van de werkgelegenheid ( in 2013, in 2014). Verdeling bedrijven en banen over eenmansbedrijven en overige bedrijven Bedrijven Eenmansbedrijven ,9% 65,5% 66,7% Overige bedrijven ,1% 34,5% 33,3% Totaal ,0% 100,0% 100,0% Banen Eenmansbedrijven ,9% 12,5% 13,1% Overige bedrijven ,1% 87,5% 86,9% Totaal ,0% 100,0% 100,0% In 2005 bestond nog ongeveer de helft van de bedrijvenpopulatie uit eenmansbedrijven, inmiddels is dat aandeel al opgelopen tot 2/3 e deel. 1 Eenmansbedrijven worden hier geteld op basis van de grootteklasse 02, is 1 werkzame persoon. De grootteklasse wordt vastgesteld aan de hand van het aantal medewerkers meer dan 12 uur werkzaam. Soms zijn er ook een aantal mensen minder dan 12 uur werkzaam in zo n bedrijf. Daardoor kan het aantal banen bij eenmansbedrijven toch iets groter zijn dan het aantal bedrijven

9 Bijlagen: Ontwikkelingen aantallen banen Gelderland, regio s en gemeenten 2 Gemiddelde jaarlijkse groei Gelderland, alle banen A Landbouw/Visserij ,0% -5,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,0% 0,1% DE Nutsbedrijven ,5% -7,0% F Bouwnijverheid ,6% -3,9% GA Groothandel ,3% -0,8% GB Detailhandel/autohandel ,3% -0,1% HJ Vervoer, opslag en comm ,3% -1,8% I Horeca ,3% 0,0% K Financiële instellingen ,8% -3,8% LN Zakelijke dienstverlening ,3% -1,7% O Openbaar bestuur ,8% -0,1% P Onderwijs ,1% 0,6% Q Gezondheidszorg ,8% -1,8% RS Overige dienstverlening ,3% 0,4% Alle sectoren ,2% -1,2% Gemiddelde jaarlijkse groei Gelderland, grote banen (>=12 uur) A Landbouw/Visserij ,1% -4,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% -0,7% DE Nutsbedrijven ,3% -6,9% F Bouwnijverheid ,7% -4,0% GA Groothandel ,3% -1,5% GB Detailhandel/autohandel ,5% -0,2% HJ Vervoer, opslag en comm ,8% -1,2% I Horeca ,6% 3,5% K Financiële instellingen ,2% -3,9% LN Zakelijke dienstverlening ,9% -1,3% O Openbaar bestuur ,4% -0,7% P Onderwijs ,3% 0,5% Q Gezondheidszorg ,5% -1,1% RS Overige dienstverlening ,6% 0,8% Alle sectoren ,3% -1,1% 2 Cijfers betreffen alle banen: minder dan 12 uur, 12 uur en meer, uitzendkrachten tenzij anders vermeld. Regionale cijfers hebben alleen betrekking op Gelders grondgebied

10 Gemiddelde jaarlijkse groei Gelderland, kleine banen (1-12 uur) A Landbouw/Visserij ,0% -10,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,9% 3,8% DE Nutsbedrijven ,8% 46,7% F Bouwnijverheid ,3% -1,3% GA Groothandel ,6% 1,7% GB Detailhandel/autohandel ,4% 0,2% HJ Vervoer, opslag en comm ,6% -6,2% I Horeca ,2% -4,2% K Financiële instellingen ,9% -12,1% LN Zakelijke dienstverlening ,0% -0,4% O Openbaar bestuur ,8% -1,9% P Onderwijs ,3% 3,7% Q Gezondheidszorg ,5% -4,5% RS Overige dienstverlening ,4% -1,1% Alle sectoren ,8% -2,1% Gemiddelde jaarlijkse groei Gelderland, uitzendbanen A Landbouw/Visserij ,0% -1,5% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,0% 8,2% DE Nutsbedrijven ,3% -11,1% F Bouwnijverheid ,8% -3,2% GA Groothandel ,4% 6,8% GB Detailhandel/autohandel ,9% 1,0% HJ Vervoer, opslag en comm ,2% 0,4% I Horeca ,3% -3,2% K Financiële instellingen ,1% 2,8% LN Zakelijke dienstverlening ,4% -16,1% O Openbaar bestuur ,7% 16,3% P Onderwijs ,6% -18,7% Q Gezondheidszorg ,4% -12,7% RS Overige dienstverlening ,6% -1,9% Alle sectoren ,0% 0,2%

11 Gemiddelde jaarlijkse groei Corop Achterhoek A Landbouw/Visserij ,0% -8,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% -0,6% DE Nutsbedrijven ,0% -14,9% F Bouwnijverheid ,3% -3,6% GA Groothandel ,0% -1,1% GB Detailhandel/autohandel ,3% -1,0% HJ Vervoer, opslag en comm ,5% -1,3% I Horeca ,0% -1,4% K Financiële instellingen ,7% -6,7% LN Zakelijke dienstverlening ,9% 0,3% O Openbaar bestuur ,2% 0,5% P Onderwijs ,6% 2,4% Q Gezondheidszorg ,9% -5,3% RS Overige dienstverlening ,7% 0,5% Alle sectoren ,0% -2,0% Gemiddelde jaarlijkse groei Corop Arhem-Nijmegen A Landbouw/Visserij ,1% -2,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% 0,0% DE Nutsbedrijven ,7% -5,8% F Bouwnijverheid ,8% -5,0% GA Groothandel ,2% -0,8% GB Detailhandel/autohandel ,1% 1,2% HJ Vervoer, opslag en comm ,7% -1,3% I Horeca ,3% 0,0% K Financiële instellingen ,1% -9,7% LN Zakelijke dienstverlening ,3% -1,8% O Openbaar bestuur ,3% 2,6% P Onderwijs ,2% 1,5% Q Gezondheidszorg ,1% -2,7% RS Overige dienstverlening ,4% -1,0% Alle sectoren ,5% -1,2%

12 Gemiddelde jaarlijkse groei Corop Veluwe A Landbouw/Visserij ,6% -3,8% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% 1,7% DE Nutsbedrijven ,5% -8,5% F Bouwnijverheid ,1% -3,7% GA Groothandel ,3% -1,2% GB Detailhandel/autohandel ,8% -0,3% HJ Vervoer, opslag en comm ,5% -3,5% I Horeca ,1% 1,4% K Financiële instellingen ,1% 1,8% LN Zakelijke dienstverlening ,3% -2,5% O Openbaar bestuur ,8% -0,8% P Onderwijs ,6% -0,7% Q Gezondheidszorg ,9% 0,8% RS Overige dienstverlening ,1% 1,5% Alle sectoren ,6% -0,7% Gemiddelde jaarlijkse groei Corop Zuidwest Gelderland A Landbouw/Visserij ,7% -4,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,9% -2,3% DE Nutsbedrijven ,8% 0,4% F Bouwnijverheid ,4% -3,0% GA Groothandel ,7% -0,1% GB Detailhandel/autohandel ,1% -1,7% HJ Vervoer, opslag en comm ,6% -0,1% I Horeca ,1% -1,9% K Financiële instellingen ,1% -7,0% LN Zakelijke dienstverlening ,1% -0,9% O Openbaar bestuur ,4% -12,2% P Onderwijs ,0% -2,3% Q Gezondheidszorg ,8% -0,2% RS Overige dienstverlening ,0% 1,1% Alle sectoren ,4% -1,7%

13 Gemiddelde jaarlijkse groei WGR Stadsregio A Landbouw/Visserij ,4% -2,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% -0,3% DE Nutsbedrijven ,5% -5,9% F Bouwnijverheid ,8% -5,2% GA Groothandel ,1% -0,8% GB Detailhandel/autohandel ,1% 1,1% HJ Vervoer, opslag en comm ,7% -1,2% I Horeca ,3% 0,2% K Financiële instellingen ,2% -9,9% LN Zakelijke dienstverlening ,3% -2,0% O Openbaar bestuur ,3% 2,6% P Onderwijs ,1% 1,8% Q Gezondheidszorg ,0% -2,6% RS Overige dienstverlening ,4% -1,2% Alle sectoren ,4% -1,2% Gemiddelde jaarlijkse groei WGR Food Valley A Landbouw/Visserij ,1% -4,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,5% 2,7% DE Nutsbedrijven ,2% 8,0% F Bouwnijverheid ,5% -2,6% GA Groothandel ,8% 1,6% GB Detailhandel/autohandel ,7% -0,3% HJ Vervoer, opslag en comm ,7% -1,6% I Horeca ,2% -0,1% K Financiële instellingen ,4% 4,1% LN Zakelijke dienstverlening ,4% -3,1% O Openbaar bestuur ,9% -0,4% P Onderwijs ,4% -1,1% Q Gezondheidszorg ,7% 1,7% RS Overige dienstverlening ,7% 0,4% Alle sectoren ,8% -0,3%

14 Gemiddelde jaarlijkse groei WGR Noord Veluwe A Landbouw/Visserij ,3% -3,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% -0,6% DE Nutsbedrijven ,6% -13,6% F Bouwnijverheid ,2% -2,7% GA Groothandel ,3% -4,0% GB Detailhandel/autohandel ,3% -2,3% HJ Vervoer, opslag en comm ,7% 0,0% I Horeca ,1% -1,0% K Financiële instellingen ,0% -13,7% LN Zakelijke dienstverlening ,2% -1,2% O Openbaar bestuur ,9% -1,5% P Onderwijs ,2% -1,2% Q Gezondheidszorg ,9% 1,3% RS Overige dienstverlening ,0% 6,3% Alle sectoren ,3% -0,9% Gemiddelde jaarlijkse groei WGR Achterhoek A Landbouw/Visserij ,6% -6,1% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,0% -1,0% DE Nutsbedrijven ,4% -21,9% F Bouwnijverheid ,0% -3,9% GA Groothandel ,6% 0,0% GB Detailhandel/autohandel ,4% -1,4% HJ Vervoer, opslag en comm ,9% -1,9% I Horeca ,0% -1,4% K Financiële instellingen ,9% -4,0% LN Zakelijke dienstverlening ,8% 1,0% O Openbaar bestuur ,6% -2,1% P Onderwijs ,5% 3,3% Q Gezondheidszorg ,7% -6,1% RS Overige dienstverlening ,4% 1,1% Alle sectoren ,0% -2,1%

15 Gemiddelde jaarlijkse groei WGR Rivierenland A Landbouw/Visserij ,8% -4,5% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,6% -1,7% DE Nutsbedrijven ,5% 0,4% F Bouwnijverheid ,7% -2,9% GA Groothandel ,8% -0,1% GB Detailhandel/autohandel ,1% -1,2% HJ Vervoer, opslag en comm ,5% -0,4% I Horeca ,0% -2,4% K Financiële instellingen ,2% -6,3% LN Zakelijke dienstverlening ,1% -0,4% O Openbaar bestuur ,1% -11,9% P Onderwijs ,7% -2,9% Q Gezondheidszorg ,0% -0,7% RS Overige dienstverlening ,9% 1,4% Alle sectoren ,5% -1,6% Gemiddelde jaarlijkse groei WGR Stedendriehoek A Landbouw/Visserij ,6% -9,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,7% 1,9% DE Nutsbedrijven ,2% -9,4% F Bouwnijverheid ,6% -5,7% GA Groothandel ,7% -4,6% GB Detailhandel/autohandel ,3% 1,2% HJ Vervoer, opslag en comm ,5% -5,8% I Horeca ,6% 2,9% K Financiële instellingen ,0% 1,5% LN Zakelijke dienstverlening ,3% -2,3% O Openbaar bestuur ,9% 0,2% P Onderwijs ,4% 0,0% Q Gezondheidszorg ,2% -1,2% RS Overige dienstverlening ,4% -1,0% Alle sectoren ,2% -1,2%

16 Banen gem. jaarlijkse groei Gemeente Aalten ,5% -2,2% 0200 Apeldoorn ,5% -1,6% 0202 Arnhem ,5% -1,8% 0203 Barneveld ,7% 1,0% 1859 Berkelland ,7% -3,4% 0209 Beuningen ,1% 0,0% 1876 Bronckhorst ,3% -2,9% 0213 Brummen ,0% -2,2% 0214 Buren ,1% -1,8% 0216 Culemborg ,0% 0,3% 0221 Doesburg ,5% -1,9% 0222 Doetinchem ,9% -2,3% 0225 Druten ,0% -0,6% 0226 Duiven ,2% -5,7% 0228 Ede ,5% -0,5% 0230 Elburg ,0% -1,9% 0232 Epe ,2% 1,1% 0233 Ermelo ,5% -2,6% 0236 Geldermalsen ,3% -1,9% 0241 Groesbeek ,0% 4,5% 0243 Harderwijk ,5% -0,8% 0244 Hattem ,2% -1,6% 0246 Heerde ,9% 1,2% 0252 Heumen ,2% -0,6% 0733 Lingewaal ,4% -1,2% 1705 Lingewaard ,4% -2,1% 0262 Lochem ,0% -3,2% 0263 Maasdriel ,3% -3,3% 0265 Millingen aan de Rijn ,2% -6,0% 1955 Montferland ,5% -3,0% 1740 Neder-Betuwe ,5% -0,9% 0304 Neerijnen ,6% -2,4% 0267 Nijkerk ,1% 0,0% 0268 Nijmegen ,4% -0,7% 0302 Nunspeet ,4% 2,1% 0269 Oldebroek ,4% -1,4% 1586 Oost Gelre ,5% -2,3% 1509 Oude Ijsselstreek ,8% -0,2% 1734 Overbetuwe ,7% 2,0% 0273 Putten ,0% -2,1% 0274 Renkum ,7% -2,2% 0275 Rheden ,4% -3,0% 0196 Rijnwaarden ,9% 5,0% 0277 Rozendaal ,8% -8,6% 0279 Scherpenzeel ,0% 0,0% 0281 Tiel ,9% -2,6% 0282 Ubbergen ,4% -3,1% 0285 Voorst ,9% 1,3% 0289 Wageningen ,0% -1,9% 0668 West Maas en Waal ,2% -1,3% 0293 Westervoort ,3% 3,0%

17 0296 Wijchen ,0% -1,6% 0294 Winterswijk ,2% 0,1% 0297 Zaltbommel ,8% -0,8% 0299 Zevenaar ,2% 0,3% 0301 Zutphen ,9% -0,8% Gelderland ,2% -1,2% Corop 13 Veluwe ,6% -0,7% 14 Achterhoek ,0% -2,0% 15 Arnhem-Nijmegen ,5% -1,2% 16 Zuidwest-Gelderland ,4% -1,7% Gelderland ,2% -1,2% WGR 12 Stedendriehoek ,2% -1,2% 13 Achterhoek ,0% -2,1% 14 Stadsregio Arn.-Nijm ,4% -1,2% 15 Rivierenland ,5% -1,6% 16 Food Valley ,8% -0,3% 17 Noord Veluwe ,3% -0,9% Gelderland ,2% -1,2%

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

KANTOREN IN GELDERLAND. Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Kantoren meer dan 500m2

KANTOREN IN GELDERLAND. Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Kantoren meer dan 500m2 KANTOREN IN GELDERLAND Analyse van oppervlak kantorenvoorraad in relatie tot werkgelegenheid en bedrijvigheid Kantoren meer dan 500m2-1 - Deze notitie is gebaseerd op gegevens uit de PWE 2010 (Provinciale

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2011 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Luchtkwaliteit in de Vallei Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Drankkeet Presentatie Fijnstof is ongezond ( goed woon- en leefklimaat!) achtergrondconcentratie Milieuwetgeving:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Gelderse vooruitzichten 2013-2018

Gelderse vooruitzichten 2013-2018 Gelderse vooruitzichten 213-218 een middellangetermijnraming van de Gelderse economie 1 2 Provinciale Economische Verkenning 213-218 oktober 213 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 3 Provincie Gelderland

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht samenwerking regio Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In de vergadering met

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport

Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013. Hoofdrapport Monitor Wonen en Zorg Provincie Gelderland 2013 Hoofdrapport Programma Wonen december 2013 MONITOR WONENZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 EINDRAPPORT voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie

Regeling spreiding zomervakantie OCenW-Regelingen verbindend voorschrift kantie in de regio Zuid moet samenvallen met de carnavalsweek. De reden hiervoor is, dat scholen in de Rooms Datum: 31 augustus 2004 Kenmerk: VO/S&O-2004/23532 Datum

Nadere informatie

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters

Apeldoorn VVD-aanspreekpunt: Anja Prins, Corrie-Christine van der Woude * Arnhem VVD-aanspreekpunt: René Westra, Mike Waltmans, Frederik Peters Burgemeesters en adresgegevens van de 54 Gelderse gemeenten. Aalten Burgemeester: G. Berghoef Postadres: Postbus 119, 7120 AC Aalten Bezoekadres: Markt 7, 7121 CS Aalten Telefoon: (0543) 49 33 33 Fax:

Nadere informatie

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem Selectieleidraad Dynamisch aankoopsysteem Publicatiedatum: 3 mei 2016 Inhoud Leeswijzer... 3 1. Algemeen... 4 1.1 Stichting WerkenInGelderland... 4 1.2 Dynamisch Aankoopsysteem... 5 1.3 Looptijd Dynamisch

Nadere informatie

De Gelderse woon-werkbalans

De Gelderse woon-werkbalans De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven 1 De Gelderse woon-werkbalans een onderzoek naar de binnenlandse migratie van bevolking en bedrijven

Nadere informatie

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39

3 Nieuwe ruimte. DAAD Architecten. 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 3 Nieuwe ruimte DAAD Architecten 3 Daad.indd 1 24-02-12 09:39 Nieuwe ruimte, kansen voor krimp De veranderingen in de huidige markt hebben gevolgen voor de vraag naar woningen, kantoren en bedrijfsge bouwen.

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Gelderse Sportmonitor 2013

Gelderse Sportmonitor 2013 1 2 Colofon Arnhem, december In opdracht van de Provincie Gelderland Drs. Iris Nijland Drs. Ralf Hermsen Gelderse Sport Federatie Postbus 60066 6800 JB Arnhem T (026) 3540399 info@geldersesportfederatie.nl

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Onderzoekmemorandum. Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses maart Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek

Onderzoekmemorandum. Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses maart Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek Onderzoekmemorandum Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses 2012 maart 2008 Menno Walsweer Bureau Economisch Onderzoek 2 INHOUD 1. Bevolkingsgegevens 5 2. Regionale gegevens beroepsbevolking 6

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Daadwerkelijk Dichtbij: project versterking van de lokale journalistiek in Gelderland

Daadwerkelijk Dichtbij: project versterking van de lokale journalistiek in Gelderland Bijlage I, Samenwerking lokale omroepen 1 e evaluatie (Aangeleverd door Omroep Gelderland) Daadwerkelijk Dichtbij: project versterking van de lokale journalistiek in Gelderland Lokale omroepen richten

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland. Uitkomsten inventarisatie bedrijventerreinen IBIS 2005 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland. Uitkomsten inventarisatie bedrijventerreinen IBIS 2005 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Uitkomsten inventarisatie bedrijventerreinen IBIS 2005 Gelderland De uitvoering van de PWE 2004 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties:

Nadere informatie

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Arnhem

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Arnhem Gelderse Bestuursscan Gemeente Arnhem Inhoudsopgave Voorwoord 2 Deskresearch 3 Kansen- en ontwikkelanalyse 7 Bijlage: Zelfanalyse 10 Brief aan College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 38 1 Voorwoord

Nadere informatie

Gelderland in vier bedrijven

Gelderland in vier bedrijven Gelderland in vier bedrijven Vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren ontext 2 Gelderland in vier bedrijven vier toekomstscenario s over de uitbreidingsvraag

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Inventarisatie Zorgteams 0-4 in Gelderland

Inventarisatie Zorgteams 0-4 in Gelderland Inventarisatie Zorgteams 0-4 in Gelderland Jorike Smeitink juli 2007 Notitienummer N07 2044JorSm-mlv 206.130 SPECTRUM Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland Inhoud 1. Inleiding...1 1.1 Zorgteams

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013 Meting over het jaar 2013 September 2014 Inleiding en respons Inleiding Om informatie te verkrijgen over uitvoering en inbedding van gemeentelijk

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011

Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011 Nummer 358 april 2011, jaargang 38 Pagina 1 Catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf, versie april 2011 Pagina 2 BpfBOUW Uniform Pensioenoverzicht 2011 (UPO) Pagina 3 Nieuwe code soort regel op Opgave

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN ERMELO

KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN ERMELO KLEINSCHALIG GROEPSWONEN IN ERMELO FACTSHEET voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws en Claasje Reijers bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT tel 033-465 54 51 fax

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Definitieve versie 25 augustus 2014 1 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket Oost

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie